? Prázdné křeslo

? Prázdné křeslo

Jeffery Deaver

Z mozku a pouze z mozku povstávají rozkoše, radosti, smích a šprýmy stejně jako zármutek, bolest, žal a slzy… Mozek je rovněž sídlem šílenství a deliria, strachu a hrůz, jež

na nás útočí v noci i ve dne…

Hippokratés

I

NA SEVER OD PAQUO

1

Přišla položit květiny na místo, kde zemřel ten chlapec a kde unesli to děvče. Přišla, protože to byla obézní dívka s poďobaným obličejem, která nemá mnoho přátel. Přišla, protože se to od ní čekalo.

Přišla, protože chtěla.

Neobratná a zpocená šestadvacetiletá Lydia Johanssonová kráčela po hliněné krajnici silnice 112, kde zaparkovala svou hondu Accord, a pak opatrně sešla z návrší k blátivému břehu, kde se Blackwater Canal vléval do kalné řeky Paquenoke. Přišla, protože to pokládala za správné.

Přišla, přestože se bála.

Bylo krátce po rozbřesku, ale letošní srpen byl v Severní Karolíně nejteplejší za poslední

léta a Lydia se v bílých šatech zdravotní sestry potila ještě dříve, než vyrazila na mýtinu na říčním břehu obklopeném vrbami, gumovníky a širokolistými vavříny. Místo, které hledala, nalezla snadno; žluté policejní pásky bylo v ranním oparu velmi dobře vidět. Zvuky časného rána. Křik potáplic, šmátravé šustění živočicha v hustém porostu opodál, horký vítr prohánějící se ostřicí a rákosem.

Bože, já mám strach, pomyslela si Lydia. živě si vybavila nejhrůzyplnější scény z románů

Stephena Kinga a Deana Koontze, které čítávala pozdě v noci se svým společníkem půllitrem Ben & Jerrys. Její přítel se podobným knihám smál, ale Lydii vyděsily pokaždé, když je četla, i když je třeba nečetla poprvé a dobře věděla, jak dopadnou. V křoví se ozvaly další zvuky. Lydia zaváhala a ohlédla se.

Zvuky neustávaly.

„Ahoj,“ řekl mužský hlas. Byl velmi blízko.

Lydia zalapala po dechu a prudce se otočila. Téměř upustila květiny.

„Jesse, tys mě teda vystrašil.“

„Promiň.“

Jesse Corn stál na druhé straně smuteční vrby nedaleko mýtiny, která byla oddělena policejní páskou. Lydia si všimla, že Jesseho pohled se upírá na stejnou věc: na lesknoucí

se bílou čáru na zemi, kde bylo nalezeno chlapcovo tělo. Lydii neunikla ani tmavá skvrna, kterou jako zdravotní sestra okamžitě identifikovala jako zaschlou krev.

„Tak tady se to stalo,“ zašeptala.

„Jo, tady.“

Jesse si otřel čelo a prohrábl si poddajný chomáč světlých vlasů. Jeho uniforma, béžový

úbor úřadu šerifa okresu Paquenoke, byla zmačkaná a zaprášená. Pod pažemi mu kvetly temné propocené skvrny. Třicetiletý Jesse Corn měl stále chlapecky milý obličej, a přestože nebyl typem vychrtlého zatvrzelého kovboje, který Lydii imponoval, stejně jako už

mnohokrát si Lydia i nyní pomyslela, že pokud jde o manželství, rozhodně by mohla dopadnout hůře.

„Jak dlouho už tu jsi?“ zeptala se.

„Ani nevím. Možná od pěti.“

„Viděla jsem ještě jedno auto. Nahoře na silnici. To je Jim?“ zeptala se Lydia.

„Ne. Ed Schaeffer. Hlídá na druhé straně řeky.“ Jesse ukázal na kytičku. „Ta je krásná.“

Lydia se po chvíli podívala na sedmikrásky v ruce.

„Stály dva dolary čtyřicet devět. Ve Food Lion. Koupila jsem je včera večer. Věděla jsem, že takhle po ránu nebudou mít nikde otevřeno. Teda v Del ‘s otevřeno mají, ale tam zase neprodávají květiny.“ Napadlo ji, proč vlastně plácá tyhle blbosti. „Nevíš, kde je Mary Beth?“

Jesse zavrtěl hlavou.

„Jako by se po ní slehla země.“

„To znamená, že nevíte ani o něm.“

„Ani o něm.“ Jesse se podíval na hodinky. A pak na tmavou hladinu, husté rákosí, neprostupnou trávu a rozpadající se molo.

Lydii se vůbec nelíbilo, že okresní policista s velkou pistolí působí stejně nervózním dojmem jako ona. Jesse vyrazil po travnatém svahu na silnici. Zarazil se.

„Jenom za dva devadesát devět?“

„Za dva čtyřicet devět. Ve Food Lion.“

„To je zadarmo,“ řekl mladý policista a podíval se úkosem na oceán husté trávy. Znovu vyrazil do svahu. „Počkám nahoře u služebního auta.“

Lydia Johanssonová přistoupila blíže k místu činu. Několik minut se modlila. Modlila se za duši Bil yho Staila, která se včera ráno odpoutala právě na tomto místě od jeho zkrvaveného těla.

A také za duši Mary Beth McConnellové, ať už teď byla kdekoliv. A také za sebe.

V porostu se ozvaly další zvuky. Praskot a šelest.

Denního světla přibývalo, ale slunce přesto nedokázalo projasnit Blackwater Landing. Řeka zde dosahovala značné hloubky a lemovaly ji neuspořádané černé vrby a tlusté

cedrové a cypřišové kmeny některé byly živé, jiné nikoliv, ale všechny se dusily pod nánosem mechu a popínavých rostlin. Nedaleko na severovýchod odtud se nacházely mokřiny Great Dismal Swamp a Lydia Johanssonová jako každá správná skautka z okresu Paquenoke znala o tomto místě všechny legendy: o jezerní panně, o Bezhlavém železničáři… Tyto přízraky ji však nyní neznepokojovaly. Blackwater Landing teď měl své

vlastní strašidlo chlapce, jenž unesl Mary Beth McConnellovou. Lydia nedokázala nemyslet na všechny historky, které už o něm slyšela. Jak se zde tiše potuluje bažinami a lesy, bledý a vyzáblý jako houžvička. Jak si vybírá milence, kteří zde leží na dece nebo parkují u řeky. Jak se v noci vkradl na dvorek jednoho domu u Canal Road a postavil se k oknu dívky, která uvnitř spala. Zíral na ni, třel si ruce jako kudlanka a civěl tak dlouho, až už to nemohl vydržet, natáhl ruku přes otvor, který vyřezal do skla, a sáhl dívce pod pyžamo. Nebo se jen tak přikrčil u krajnicepřed jedním domem v Blackwater Landing a díval se do oken v naději, že se mu podaří spatřit dívku, kterou po škole sledoval.

Lydia otevřela kabelku, vytáhla cigaretu a třesoucíma se rukama si zapálila. Cigareta ji trochu uklidnila. Lydia vyrazila podél břehu a zastavila se vedle trsu vysoké trávy, jenž se ohýbal ve vánku.

Na vrcholu kopce zaslechla motor automobilu. Neodjíždí snad Jesse, že ne? Lydia se znepokojeně podívala jeho směrem, ale Jesseho auto se ani nepohnulo. Zřejmě jen pustil klimatizaci, pomyslela si.

Když se otočila zpátky k vodě, všimla si, že listy ostřice, šáchoru a divoké rýže se stále ohýbají, vlní a šustí.

Jako by tam někdo byl, jako by se držel u země a blížil se ke žluté pásce. Ale ne, ne, to je samozřejmě nesmysl. Je to jen vítr, ujišťovala se Lydia. A obřadně

položila květiny do rozsochy větrem ošlehané vrby nedaleko od přízračného obrysu roztaženého těla, postříkaného krví tmavou jako říční voda.

Zástupce šerifa Ed Schaeffer se opíral o dub a nevšímal si ranních komárů, kteří mu poletovali kolem paží v košili s krátkým rukávem.

Přikrčil se a znovu začal zkoumat lesní porost.

Musel se zachytit větve, protože měl závratě z vyčerpání. Stejně jako většina policistů z oddělení byl vzhůru již téměř čtyřiadvacet hodin, běhemnichž usilovně pátral po Mary Beth McConnellové a chlapci, který ji unesl. Zatímco však ostatní začali jeden po druhém odjíždět domů, aby se osprchovali, najedli a dopřáli si pár hodin spánku, Ed pokračoval v pátrání. Byl nejstarším a největším policistou ve sboru (padesát jedna let a sto osmnáct kilogramů převážně zcela postradatelné váhy), ovšem ani únava, hlad a ztuhlé klouby ho nemohly odradit od dalšího hledání ztracené dívky.

Znovu začal zkoumat půdu.

Stiskl tlačítko vysílačky. „Jesse, to jsem já. Seš tam?“

„Mluv.“

„Mám tady šlápoty,“ zašeptal Ed. „Jsou čerstvé.“

„Vážně? Myslíš, že je to on?“

„Kdo jiný by to byl? Takhle po ránu na téhle straně Paquo?“

„Zdá se, žes měl pravdu,“ řekl Jesse Corn. „Nejdřív jsem ti nevěřil, ale zřejmě jsi trefil hřebíček na hlavičku.“

Právě Ed totiž přišel s teorií, že se sem chlapec vrátí. Nešlo o žádné klišé, podle kterého se pachatelé vracejí na místo činu, ale spíše o to, že Blackwater Landing mu vždy sloužil jako lovný revír, a ať se chlapec za celá léta dostal do sebevětších potíží, vždy se sem zase vrátil.

„Zdá se, že stopa vede směrem k tobě,“ pokračoval Ed, „ale nejsem si jist ý. Většinou šlapal na listy. Měj oči na stopkách. Půjdu zjistit, odkud p řišel.“

S praskáním v kolenou se zvedl a co nejti šeji se začal vracet po stopách směrem, ze kterého přicházely dále od vody a hlouběji do lesa.

Sledoval chlapcovu stopu asi sto metrů a všiml si, že vede ke staré lovecké chatrči, která

mohla hostit tři až čtyři lovce. Střílny byly tmavé a šedivá chatrč vypadala opuštěně. Dobrá, pomyslel si Ed. Uvnitř chlapec pravděpodobně není. Ale přesto… Ed Schaeffer se zhluboka nadechl a udělal něco, co už téměř rok a půl neudělal: vytáhl z pouzdra revolver. Sevřel ho zpocenou rukou a vyrazil kupředu. Oči mu zběsile těkaly sem a tam mezi chatrčí a porostem, jak neustále hledal místo, kam nejtišeji našlápnout. Je chlapec ozbrojen?, napadlo ho, když si uvědomil, že je nekrytý jako voják, který se vylodil na obnažené mořské pláži. Představil si, jak se v jedné ze střílen rychle objevuje hlaveň pušky a míří na něj. Zmocnil se ho náhlý nával paniky, a tak poslední tři metry k boční stěně chatrče rychle přeběhl v podřepu. Přitiskl se k hnijícímu dřevu, vydýchal se a začal pozorně naslouchat. Uvnitř slyšel jen slabé bzučení hmyzu. No dobrá, řekl si v duchu. Nakoukni tam. Rychle.

Než stačil ztratit kuráž, vstal a podíval se střílnou dovnitř. Nikdo.

Naklonil se blíž a pohlédl na podlahu. Na tváři se mu objevil úsměv.

„Jesse,“ zavolal vzrušeně do mikrofonu.

„Copak?“

„Jsem u jedné chaty asi čtyři sta metrů severně od řeky. Myslím, že tu ten kluk nocoval. Jsou tu nějaké prázdné obaly od jídla a láhve od minerálek. A taky kotouč s izolační

páskou. A víš co? Vidím tu taky mapu.“

„Mapu?“

„Jo. Zdá se, že je to mapa zdejší oblasti. Vsadím se, že nám prozradí, kam odvlekl Mary Beth. Co na to říkáš?“

Ed Schaeffer se však nikdy nedočkal reakce svého kolegy na tento cenný policejní objev. V lese se ozval ženský křik a vysílačka Jesseho Corna oněměla. Lydia Johanssonová zavrávorala a znovu vykřikla, když chlapec vyskočil z vysoké trávy a zaťatými prsty jí sevřel ramena.

„Panebože, prosím tě, neubližuj mi!“ křičela.

„Buď zticha,“ sykl vztekle chlapec a rozhl édl se.

Měl trhavé pohyby a zlomyslné oči. Byl vysoký, vychrtlý jako většina šestnáctiletých chlapců v malých městečkách Severní Karolíny a velice silný. Kůži měl zarudlou a plnou podlitin zřejmě od jedovaté škumpy a na hlavě nedbalý sestřih, který vypadal, jako by si ho dělal sám.

„Jen jsem přinesla květiny…, nic víc. Nechtěla jsem tu…“

„Pšš,“ sykl chlapec.

Jeho dlouhé a špinavé nehty se jí však bolestivě zaryly do kůže a Lydia znovu vykřikla. Chlapec jí položil ruku přes ústa. Lydia cítila, jak se tiskne na její tělo, a do nosu jí narážel jeho kyselý nemytý zápach.

Vykroutila hlavu z jeho sevření.

„Neubližuj mi!“ žadonila plačtivě. „Prosím…“

„Drž klapačku!“

Slova z něj vyjela jako zátka ze sudu a na Lydiinu okrouhlou tvář dopadly kapičky slin. Chlapec jí vztekle zalomcoval, jako by byla neposlušný pes. Lydia se mu instinktivně

pokusila vytrhnout, jenže on ji povalil do teplé trávy. Ucítila zápach zahnívající vegetace. Chlapec ztratil při zápase botu, ale nevěnoval své bosé noze pozornost a znovu Lydii položil ruku přes ústa, přitiskl ji a držel tak dlouho, dokud se nepřestala vzpouzet. Z vrcholu kopce se ozval hlas Jesseho Corna.

„Lydio? Kde jsi?“

„Pšššš,“ varoval ji znovu chlapec a oči měl vytřeštěné jako šílenec.

„Pojď, padáme odsud. Jestli křikneš, budeš toho šeredně litovat. Rozumíš? Rozumíš?“

Sáhl si do kapsy a ukázal Lydii nůž.

Lydia přikývla.

Chlapec ji začal táhnout k řece.

Ne, tam ne. Prosím ne, přesvědčovala Lydia v duchu svého anděla strážného. Nedopusť, aby mě tam odvlekl.

Na sever od Paquo…

Lydia se ohlédla a všimla si, že Jesse Corn stojí na okraji cesty, rukou si zakrývá oči před sluncem a pozoruje krajinu.

„Lydio?“ volal.

Chlapec ji začal tahat rychleji.

„Ježíšikriste, dělej!“

„Hej!“ křikl Jesse, když je konečně zahlédl, a vyrazil z kopce. Jenže chlapec s Lydií už byli u břehu, kde měl chlapec pod rákosím a travou ukrytou malou loďku. Postrčil Lydii do loďky, odrazil se od břehu a začal prudce veslovat na druhou stranu řeky. Přirazil s loďkou ke břehu a vystrkal Lydii ven. Nato ji odvlekl do lesa, kde našel v porostu sotva znatelnou stezku.

„Kam to jdeme?“ špitla Lydia.

„Za Mary Beth. Budeš s ní.“

„Proč? Co jsem provedla?“ zašeptala znovu Lydia a rozvzlykala se. Chlapec však už nepromluvil. Nepřítomně zaťukal nehty o sebe a odtáhl dívku za sebou do lesa.

„Ede,“ ozval se ve vysílačce naléhavý hlas Jesseho Corna. „To je teda průšvih. Dostal Lydii. Ztratil jsem ho.“

„Cože?“ Ed Schaeffer se zarazil.

Když zaslechl křik, utíkal směrem k řece.

„Má Lydii Johanssonovou. Dostal ji taky. “

„Sakra,“ zabručel podsaditý policista, který klel zhruba stejn ě často, jako vytahoval zbra ň.

„A proč to udělal?“

„Protože je to blázen,“ odpověděl Jesse. „Proto. Je na druh ém břehu řeky a půjde tvým směrem.“

„Dobře.“ Ed se na okamžik zamyslel. „Pravděpodobně se sem vrátí, aby si vzal věci z té

lovecké chajdy. Schovám se uvnitř a dopadnu ho, až vejde do dveří. Má bouchačku?“

„Nevšiml jsem si.“

Ed si povzdechl. „No dobře… Přijď sem, co nejdřív to půjde. A zavolej taky Jimovi.“

„Jasně.“

Ed vypnul červené vysílací tlačítko a podíval se skrz křoví směrem k řece. Po chlapci a jeho nové oběti nikde ani stopy. Zadýchaně tedy odběhl k chatrči, našel dveře a rozkopl je. Dveře se s praskotem otevřely a Ed rychle vešel dovnitř.

Byl tak bez sebe strachem a vzrušením a tak silně se soustředil na to, co se stane, až sem chlapec dorazí, že zprvu vůbec nevěnoval pozornost malým černožlutým tečkám, které mu bzučely před obličejem. Ani drobnému lechtání, které pocítil na krku a jež se mu postupně

rozlévalo dolů po páteři.

Po chvíli se však lechtání změnilo ve výbuchy palčivé bolesti na ramenou, pažích i pod nimi.

„Ach Bože,“ vykřikl Ed, vyskočil a vyděšeně pohlédl na tucty sršňů, kteří se mu přilepili na kůži.

V panice je chtěl ze sebe setřást, ale jeho pohyby sršně ještě více rozdráždily. Popíchali ho na zápěstí, na dlani, na prstech. Ed vykřikl. Bolest byla úděsnější než vše, co do té

doby zažil horší než zlomená noha, horší než když popadl litinový pekáč a nevěděl, že ho Jean nechala půl hodiny na sporáku.

Náhle vnitřek chatrče potemněl, když se z obrovského šedého hnízda v rohu vyrojilo mračno dalších sršňů. Hnízdo bylo rozdrcené zřejmě jak Ed prudce rozkopl dveře. Během okamžiku na něj zaútočily stovky těchto zabijáckých tvorů. Bzučeli mu ve vlasech, sedali mu na ramena a na uši, lezli mu za košili a do kalhot, jako by věděli, že bodat do látky je zbytečné a lepší je vyhledat holou kůži. Ed vyrazil ke dveřím, strhl ze sebe košili a ke své

hrůze uviděl, že má na obrovském břiše i na prsou přilepené další vrstvy lesklých sršňů. Zanechal snahy je ze sebe setřást a jednoduše se dal do zběsilého běhu.

„Jesse, Jesse, Jesse!“ volal, ale vzápětí si uvědomil, že se jeho hlas se změnil v pouhý

šepot; žihadla na krku mu uzavřela hrdlo.

Utíkej!, říkal si v duchu. Utíkej k řece.

A tak Ed utíkal. Pádil rychleji než kdykoliv předtím a slepě se prodíral lesem. Nohy mu zuřivě kmitaly. Běž… Pokračuj v běhu, přikázal si. Nezastavuj se. Uteč těm malým hajzlům. Mysli na svou ženu, mysli na dvojčata. Utíkej, utíkej, utíkej… Sršňů teď bylo méně, ale Ed stále viděl, že se mu na kůži drží třicet nebo čtyřicet černožlutých jedinců se zadky nakloněnými nestydatě dopředu, aby ho mohli znovu a znovu bodat. Za tři minutky jsem u řeky. Plácnu sebou do vody a uteču té bolesti, uteču tomu ohni. Oni se utopí a zase mi bude dobře.

Ed běžel jako závodní kůň, uháněl jako srnec a řítil se porostem, který se změnil v pouhou rozmazanou zelenou šmouhu.

Už tam…

Počkat, počkat. Co se děje? Ed Schaeffer se podíval dolů a uvědomil si téměř pobaveně, že vůbec neutíká. Dokonce se ani nedokázal postavit. Ležel na zemi asi deset metrů od chatrče a nohy mu nekmitaly, nýbrž sebou jen samovolně škubaly. Ed hmátl rukou po vysílačce, a přestože měl dlaň oteklou na dvojnásobek původní

velikostí, podařilo se mu stisknout vysílací tlačítko. Poté se mu však křeče rozšířily od nohou do trupu, krku a paží a Ed vysílačku opět upustil. Ještě chvíli slyšel z reproduktoru Jesseho hlas, a když tento hlas ustal, zaposlouchal se Ed do kolísavého bzukotu sršňů, který se nakonec změnil v tenkou nitku monotónního zvuku a poté v úplné ticho. 2

Vyléčit ho mohl pouze Bůh. A ten se k tomu neměl.

Zas tak moc na tom však nezáleželo, jelikož Lincoln Rhyme byl spíše vědecky než

duchovně založeným člověkem. Také proto nyní necestoval do Lourd, Turína nebo nějakého baptistického stanu s šíleným duchovním léčitelem uvnitř, nýbrž do nemocnice v Severní Karolíně v naději, že se zde stane alespoň částečným, když už ne úplným člověkem.

Usazen v červeném motorizovaném invalidním vozíku Storm Arrow nyní Rhyme sjel po rampě z dodávky, ve které spolu se svým ošetřovatelem a Amélií Sachsovou právě urazil osm set kilometrů z Manhattanu. Se slámkou ovladače v dokonale tvarovaných rtech otočil vozík a na chodníku přidal rychlost směrem k hlavnímu vchodu Neurologického výzkumného ústavu při Severokarolínské univerzitě v Avery.

Thom stáhl rampu nablýskaného černého chryslera Grand Rol x, do kterého se dalo snadno vjet na invalidním vozíku.

„Zaparkuj ho na místo pro invalidy,“ zavolal Rhyme a zachechtal se. Amélie Sachsová zvedla obočí na Thoma, který řekl: „Má dobrou náladu. Využij toho. Nevydrží mu dlouho.“

„Já to slyšel,“ křikl Rhyme.

Ošetřovatel odjel zaparkovat auto a Sachsová dohonila Rhyma. U ucha měla telefon a čekala, až se jí ozvou z místní půjčovny aut. Thom měl strávit většinu příštího týdne v Rhymově nemocničním pokoji a Sachsová chtěla mít pár hodin pro sebe, během nichž si možná trochu prohlédne okolí. Kromě toho ji neoslovovaly dodávky, nýbrž sportovní auta, a Sachsová se již z principu vyhýbala vozidlům s maximální rychlostí nepřesahující stopadesátku.

Pět minut držela telefon u ucha a nakonec zklamaně zavěsila.

„Nevadilo by mi čekat na telefonu, ale ta hudba je příšerná. Zkusím to později.“ Podívala se na hodinky. „Je teprve půl jedenácté a to horko už je nesnesitelné. Absolutně

nesnesitelné.“

Na Manhattanu není v srpnu právě nejmírnější počasí, ale stále leží daleko severněji než

Severní Karolína, a když včera vyjížděli z New Yorku přes Holland Tunnel směrem na jih, pohybovala se teplota kolem dvaadvaceti stupňů a vzduch byl suchý jako troud. Rhyme nevěnoval horku sebemenší pozornost. Jeho myšlenky se soustředily výlučně na účel zdejšího pobytu. Automatické dveře se před nimi poslušně otevřely (tohle bude klenot mezi středisky pro tělesně postižené, pomyslel si Rhyme) a noví návštěvníci vešli do chladné chodby. Zatímco se Sachsová vyptávala na další pokyny, Rhyme se rozhlížel po celém podlaží. Všiml si skupiny asi šesti neobsazených a zaprášených invalidních vozíků. Napadlo ho, co se asi stalo s jejich majiteli. Možná byla zdejší léčba natolik úspěšná, že odhodili vozíky a povýšili na chodítka a berle. Nebo se jejich stav zhoršil a dnes jsou upoutáni na lůžko nebo motorizovaný vozík.

A možná někteří z nich zemřeli.

„Tudy,’ řekla Sachsová a kývla směrem k hale.

U výtahu (s dvojnásobně širokými dveřmi, madly a tlačítky metr od podlahy) se k nim připojil Thom a o několik minut později se už nacházeli před hledaným apartmá. Rhyme přijel ke

dveřím a všiml si bezdotykového hlasového ovladače. Řekl hlučně:

„Sesame, otevři se,“ a dveře se skutečně doširoka rozevřely.

„Tohle tu říká spousta lidí,“ pravila líně sekretářka, jakmile byli uvnitř. „Vy jste určitě pan Lincoln Rhyme. Řeknu doktorce, že jste tady.“

Doktorka Cheryl Veaverová byla štíhlá a dobře upravená pětačtyřicátnice. Rhyme si okamžitě všiml, že má rychlé oči a velmi silné ruce, jak se na chirurga sluší a patří. Na rukou měla krátké nenalakované nehty. Vstala od stolu, usmála se, potřásla si rukou se Sachsovou a Thomem a kývla na pacienta.

„Lincolne.“

„Doktorko.“

Rhyme přejel očima tituly mnoha knih na policích a pak si prohlédl mraky certifikátů a diplomů jak si všiml, všechny pocházely z dobrých škol a renomovaných institucí. Rhyme již ovšem věděl, že tento ústav má nejlepší doporučení. Měsíce hledání ho přesvědčily, že univerzitní léčebné středisko v Avery je jednou z nejlepších nemocnic na světě. Zdejší

onkologické a imunologické oddělení patřilo mezi nejvytíženější v zemi a neurologický

ústav doktorky Weaverové udával tón v oblasti výzkumu a léčby poranění míchy.

„Ráda vás konečně poznávám,“ řekla doktorka.

Pod rukou jí ležela asi dva centimetry tlustá hnědá složka. Moje zpráva, předpokládal Rhyme a napadlo ho, co asi bývalý lékař zapsal do kolonky „Prognóza“: „Nadějná“?

„Slabá“? „Beznadějná“?

„Lincolne, už jsme spolu několikrát hovořili po telefonu, a jak vidím, rozhodl jste se podstoupit léčebnou proceduru na našem ústavu. Ráda bych proto s vámi znovu absolvovala několik předběžných konzultací. Kvůli vám i kvůli sobě.“

Rhyme zdvořile přikývl. Byl připraven snést pár formalit, přestože jinak neměl na pitomosti trpělivost. A tohle pomalu začínalo zavánět alibismem.

„Četl jste materiály o našem ústavu. A víte, že jsme nedávno začali zkoušet novou metodu regenerace a rekonstrukce páteřní míchy. Musím ovšem znovu zdůraznit, že jde o experimentální metodu.“

„Chápu.“

„Většina kvadruplegiků, které jsem léčila, toho ví o neurologii více než leckterý praktický

lékař. A vsadím se, že vy nejste výjimkou.“

„Vím něco o vědě,“ řekl Rhyme ledabyle, „a vím něco o medicíně.“

A věnoval doktorce Weaverové jedno ze své přebohaté zásoby pokrčení ramen, na která

měl patent. Zdálo se, že si doktorka jeho pohybu dobře všimla a vryla si ho do paměti.

„Omlouvám se, pokud budu jen opakovat, co už dávno víte,“ pokračovala, „ale je velmi důležité, abyste chápal, co tato metoda dokáže a co nedokáže.“

„Prosím,“ řekl Rhyme. „Pokračujte.“

„Nervová soustava se skládá z axonů, které přenášejí nervové impulsy. Při poraněních míchy jsou tyto axony přerušeny nebo rozdrceny a odumírají. Tím přestávají přenášet impulsy, takže se nervové signály nedostávají z mozku do zbytku těla. Asi jste už

mnohokrát slyšel, že nervy nemají schopnost regenerace. Jenže to není tak úplně pravda. U periferní nervové soustavy, jako jsou ruce nebo nohy, mohou poškozené axony dorůst. U centrální nervové soustavy, kterou tvoří mozek a mícha, to však možné není. Přinejmenším se axony neregenerují samy od sebe. Takže pokud se říznete do prstu, kůže vám sroste a do prstu se vám vrátí hmat. U páteřní míchy se nic podobného nestane. Existují ovšem metody, které se právě učíme používat a které mohou takovou regeneraci podporovat.

V našem ústavu používáme metodu otevřeného útoku na místo poranění. Útočíme na

poškozené místo na všech možných frontách. Používáme tradiční dekompresní chirurgii, abychom obnovili kostěnou strukturu obratlů a ochránili místo, ve kterém k poranění došlo. A pak na poškozené místo transplantujeme dvě věci: za prvé tkáň z periferní nervové

soustavy pacienta…“

„Protože se dokáže regenerovat?“ zeptal se Thom a pečlivě si upravil žlutomodrou vázanku s květinovým motivem.

„Ano, ano, pochopitelně,“ zabručel Rhyme a obrátil se k doktorce.

„Pokračujte, prosím.“

Thom něco naznačil Sachsové. Rhymovi se zdálo, že ošetřovatel šeptá: „Říkal jsem ti, že mu to dlouho nevydrží.“ Rhyme se tedy na Thoma zamračil a pak se zeširoka usmál na doktorku Weaverovou, která pokračovala: „Další látkou, kterou transplantujeme, jsou buňky centrální nervové soustavy nějakého zárodku, které…“

„Á, žralok,“ poznamenal Rhyme.

„Přesně tak. Buňky pocházejí ze žraloka modravého, ano.“

„Lincoln nám o tom říkal,“ podotkla Sachsová. „Ale proč ze žraloka?“

„Z imunologických důvodů žraločí buňky mají dobrou slučitelnost s lidskými. A kromě

toho,“ dodala doktorka a usmála se, „je to zatraceně velká ryba, takže z jednoho exempláře získáme velké množství zárodečného materiálu.“

„A proč právě zárodečného?“ vyptávala se Sachsová.

„Protože pouze centrální nervová soustava dospělého jedince nemá schopnost přirozené

regenerace,“ zamumlal Rhyme a neskrýval rozladěnost z dalšího přerušení. „Nervová

soustava dítěte přece musí růst.“

„Přesně tak. Zárodečný materiál obsahuje kmenové buňky také se jim říká progenitory. Ty podporují růst nervové tkáně. Po dekompresním chirurgickém zákroku a této

mikrotransplantaci pak provedeme ještě jeden zákrok právě do něj vkládáme obrovské

naděje. Vyvinuli jsme nové léky, které by podle našeho názoru mohly významným způsobem zdokonalit regenerací. Axony centrální nervové soustavy se totiž neregenerují z toho důvodu, že se v pouzdrech kolem nervů hromadí bílkoviny zpomalující regeneraci. My jsme ovšem vyvinuli protilátky, které na tyto bílkoviny útočí. Protilátky tedy umožňují

regeneraci axonů. Zároveň podáváme pacientovi neurotrofin, který stimuluje jejich růst. Jedná se o nové léky, které nám připadají velice slibné. Na lidech však dosud nebyly

vyzkoušeny.“

„A existují zde nějaká rizika?“ zeptala se Sachsová.

Rhyme se na ni podíval a doufal, že Amélie jeho pohled zachytí. On ta rizika znal. A on učinil rozhodnutí je podstoupit. Nepřál si, aby Sachsová doktorku přerušovala. Její

pozornost se však právě plně upírala na doktorku Weaverovou. Rhyme tenhle výraz znal: přesně tak Sachsová vyslýchala podezřelé osoby.

„Samozřejmě zde existují rizika. Samotné léky nejsou nijak zvlášť nebezpečné. Ovšem existují rizika, která souvisejí s léčbou. U všech kvadruplegiků s postižením obratle C4

dochází ke zhoršení činnosti plic. Vy jste se dokázal zbavit plícního ventilátoru, ale při podání anestetik u vás může dojít k selhání respirační činnosti. Stres z celé procedury by pak mohl vést k autonomní dysreflexi a potažmo ke značnému zvýšení krevního tlaku tyto skutečnosti jistě dobře znáte, což by zase mohlo mít za následek mrtvici nebo těžkou mozkovou příhodu. Dále existuje riziko chirurgického poškození místa původního zraněni. Momentálně nemáte žádné cysty ani umělé cévky, ale operace a následné nahromadění tekutin by u vás mohly zvýšit tlak a způsobit další

komplikace.“

„Čili by to bylo ještě horší,“ utrousila Sachsová.

Doktorka Weaverová přikývla a podívala se na složku zřejmě aby si osvěžila paměť, aniž

by složku otevírala. Vzhlédla.

„Ve vašem případě byla zachována funkce jednoho lumbrikálního svalu, můžete pohybovat prsteníčkem levé ruky a dobře ovládáte rovněž svalstvo na ramennou a krku. O

některé nebo dokonce o všechny tyto funkce můžete přijít. A můžete ztratit i schopnost samostatného dýchání.“

Sachsová setrvala vnaprostém tichu. „Aha,“ řekla nakonec a slovo z ní vyšlo v podobě napjatého povzdechnutí.

„Musíte tato rizika uvážit v porovnáni s tím, co doufáte léčbou získat. Říkám vám na rovinu, že nebudete moci znovu chodit, pokud jste v něco takového doufal. Procedury tohoto druhu přinesly omezené úspěchy v případě poranění na úrovni bederní a hrudní což je mnohem níže než ve vašem případě, a navíc se jednalo o méně závažná

poškození. U poranění krční páteře byly úspěchy pouze okrajové a u traumat obratle C4

vůbec žádné.“

„Jsem hazardní hráč,“ řekl Rhyme rychle a Sachsová se na něj znepokojeně podívala. Protože věděla, že Lincoln Rhyme vůbec není hazardní hráč. že je založením vědec, který žije podle vyčíslitelných a dobře doložitelných principů.

„Chci tu operaci,“ dodal Rhyme prostě.

Doktorka Weaverová přikývla a nezdálo se, že by ji Rhymovo rozhodnutí potěšilo, nebo zklamalo.

„Bude zapotřebí provést pár testů, které potrvají několik hodin. Zákrok je naplánován na pozítří. Budete muset vyplnit asi tisíc formulářů a dotazníků.“

Doktorka se obrátila k Sachsové. „Vy jste jeho zplnomocněný zástupce?“

„Ne, já,“ ozval se Thom. „Podepíšu to za něj.“

„Dobře. Takže zatím počkejte tady. Za chvíli se vrátím s papíry.“

Sachsová vstala a následovala doktorku z místnosti. Rhyme zaslechl, jak jí říká:

„Doktorko, chtěla bych se…“ Dveře se s cvaknutím zavřely.

„Spiknutí,“ zamumlal Rhyme k Thomovi. „Vzpoura posádky.“

„Dělá si o tebe starosti.“

„Starosti? Ta ženská jezdí v autě dvěstěčtyřicítkou a hraje siv jižním Bronxu na vojáky. Já

si zase do sebe nechávám vpravit rybí buňky.“

„Ty víš, jak to myslím.“

Rhyme netrpělivě pohodil hlavou. Oči mu zabloudily do rohu kanceláře doktorky Weaverové, kde se na kovovém podstavci vyjímala páteřní mícha, pravděpodobně skutečná. Rhymovi připadala příliš křehká, než aby dokázala udržet nesmírně složitý

lidský život, který byl kdysi kolem ní obalen.

Foukl do trubičky ovladače vozíku a otočil se ke dveřím. Podíval se úkosem, jako by mohl vidět skrz stěnu a dozvědět se, jaké pikle na něj Amélie kuje.

„O čem se tam baví?“ zamumlal a podíval se výhrůžně na Thoma. „Ty to víš? Je tu snad něco, o čem jsi mi neřekl?“

„Lincolne…“

Právě když se Rhyme chystal otočit čelem k ošetřovateli, dveře se otevřely a dovnitř někdo vstoupil. Nebyla to však doktorka Weaverová, nýbrž vysoký a až na lehce vyduté břicho hezky upravený muž v žlutohnědé policejní uniformě.

„Máš návštěvu,“ pronesla vážně Sachsová.

Když muž uviděl Rhyma, sundal si neforemnou hučku a přikývl. Necivěl na Rhymovo postižené tělo, jak to při setkání s ním činila většina lidí, ale okamžitě zabloudil očima k páteři na podstavci za lékařčiným stolem. Po chvíli se podíval zpátky na Rhyma.

„Pane Rhyme, já jsem Jim Bell. Bratranec Rolanda Bella. Říkal mi, že budete tady, a tak jsem sem přijel z Tanner’s Corner.“

Roland Bell pracoval u newyorské policie a několikrát vyšetřoval případ spolu s Rhymem. V současné době byl parťákem Lona Sellitta detektiva, kterého znal Rhyme už celá léta. Roland poskytl Rhymóvi jména několika svých příbuzných, kterým měl Lincoln během pobytu v Severní Karolíně zavolat, kdyby zatoužil po návštěvě. Jim Bell byl jedním z nich, vzpomněl si Rhyme. Podíval se za šerifa ke dveřím, kterými měl přijít jeho anděl milosrdenství doktorka Weaverová, a nepřítomně řekl: „Těší mě, že vás poznávám.“

Bell se pochmurně usmál. „Upřímně řečeno nevím, jestli za chvíli nezměníte názor, pane.“

3

Když se Rhyme bedlivěji zaměřil na návštěvníka, nemohla mu uniknout podobnost. Stejně štíhlá postava, stejně dlouhé ruce, řídnoucí vlasy a lehkomyslná povaha jako u bratrance Rolanda. Tenhle Bel ovšem vypadal osmahlejší a ošlehanější větrem. Nejspíš chodil hodně na ryby a na lov. Stetson by mu slušel lépe než policejní klobouk. Posadil se na židli vedle Thoma.

„Máme takový problém, pane Rhyme,“ začal.

„Říkejte mi Lincolne, prosím vás.“

„Tak prosím,“ vyzvala Bel a Sachsová. „Povězte mu, co jste mi říkal.“

Rhyme na Sachsovou chladně pohlédl. Seznámila se s tím člověkem před třemi minutami a už je s ním spolčená.

„Jsem šerif okresu Paquenoke. To je asi třicet kilometrů východně odtud. Máme tam takový případ, a tak jsem si vzpomněl, co mi říkal bratranec nemůže si vás vynachválit, pane…“

Rhyme na Bel a netrpělivě kývl, aby pokračoval. Kde je sakra ta doktorka?, napadlo ho. Kolik těch formulářů musí ještě sehnat? A je i ona součástí tohohle spiknutí?

„Pokud jde o ten případ… Prostě jsem si říkal, že se sem zastavím a zeptám se vás, jestli byste nám nemohl věnovat trochu času.“

Rhyme se zasmál, ale v jeho smíchu nebyla ani špetka humoru.

„Já půjdu na operaci.“

„Ach ano, já to chápu. Za nic na světě bych se vám do ní nechtěl plést. Jednalo by se jen o pár hodin… Moc velkou pomoc nepotřebujeme, alespoň doufám. Víte, bratranec Roland mi vyprávěl o některých kouscích, které jste prováděl během vyšetřování tam u vás na severu. My sice máme základní laboratorní vybavení, ale většina soudních expertiz musí projít přes Elizabeth City tam je nejbližší ústředí státní policie, nebo přes Raleigh. Vypáčit z nich odpověď trvá celé týdny. A my týdny nemáme. My máme hodiny. Přinejlepším.“

„Na co?“

„Na to, abychom našli dvě unesené dívky.“

„Únosy spadají pod federály,“ konstatoval Rhyme. „Obraťte se na FBI“

„Nevzpomínám si, kdy jsme měli v okrese federála, pokud nepočítám lidi z ATF a pár zatčení za nelegální výrobu alkoholu. Než se sem FBI uráčí přijet a s něčím začít, budou to mít ty holky za sebou.“

„Povězte nám, co se stalo,“ vybídla ho Sachsová.

Má ve tváři ten svůj zaujatý výraz, pomyslel si Rhyme cynicky a s nelibostí.

„Včera došlo k zavraždění jednoho chlapce z místní střední školy a k únosu vysokoškolské

studentky. Dnes ráno se pachatel vrátil a unesl další dívku.“

Rhyme si všiml, že mužova tvář potemněla.

„Nastražil past a těžce zranil jednoho z mých lidí, který teď leží tady v léčebném středisku v kómatu.“

„Jsou rodiny těch dívek bohaté?“ zeptala se Sachsová. „Dostaly žádost o výkupné?“

Velmi podstatné otázky, napadlo Rhyma. Tedy na aktivní vyšetřování. Jenže on tu nebyl proto, aby něco aktivně vyšetřoval. Sachsová si ovšem jeho úšklebku nevšímala.

„Ne, o peníze nejde.“ Šerifův hlas se náhle snížil. „Je tu sexuální motiv. Pachatel byl dvakrát zatčen za ohmatávání dívek a jednou za masturbaci na veřejnosti.“

Bell to pronesl s jistou citlivostí a očima přitom pokukoval po Sachsové. Rhyme měl sto chutí mu oznámit, že Sachsová před nedávnem ohledávala místo činu v případu sexuálně motivovaného rozčtvrcení v Bronxu, přičemž Rhymovi rozjařeně hlásila, že v bytě jednoho podezřelého objevila závažný důkaz: album s fotografiemi pachatelova uměleckého díla. Rhyme si všiml, že si Sachsová přestala zarývat krátký nehet ukazováčku do vlasů a škrábat se na hlavě, ale že zaujatě a soustředěně poslouchá Bellovo vyprávění. No, možná se tedy nejednalo o pouhé spiknutí, ovšem Rhyme dobře věděl, proč se Amélie tolik zajímá o případ, na jehož vyšetřování absolutně nemají čas. A ten důvod se mu pranic nelíbil.

„Amélie,“ začal a vrhl chladný pohled na nástěnné hodiny.

„Proč nechceš, Rhyme? Co ti to udělá?“

Sachsová si odhrnula dlouhé rudé vlasy z ramena, kam jí splývaly jako nehybný vodopád. Bell znovu pohlédl na míchu v rohu místnosti.

„Jsme jen malý úřad, pane. Dělali jsme, co jsme mohli všichni mí lidé a pár dalších dobrovolníků byli celou noc vzhůru, ale faktem je, že jsme prostě nenašli jedinou stopu. Ed to je ten policista v kómatu se zřejmě nějak dostal k mapě, která prozrazovala, kam mohl pachatel odejít. Jenže doktoři nevědí kdy nebo jestli vůbec se zase probere.“ Bel prosebně pohlédl Rhymovi do očí. „Byli bychom moc rádi, kdybyste se podíval na důkazy, které jsme našli, a sdělil nám, kam podle vás mohl ten kluk zamířit. My jsme u konce s dechem.

Potřebujeme seriózní pomoc.“

Rhyme to stále nechápal. Úkolem kriminalisty je analyzovatdůkazy, pomoci vyšetřovatelům identifikovat podezřelého a poté podat svědectví před soudem.

„Ale vy přece pachatele znáte a víte, kde bydlí,“ řekl. „Váš státní zástupce bude mít neprůstřelný případ.“

I kdyby totiž zvorali místo činu a policisté z malého města toho jsou docela dobře schopni, pořád jim zbývala spousta důkazů pro usvědčení ze zločinu.

„Ne, ne my se přece neobáváme soudního procesu, pane Rhyme. Nám jde o to pachatele najít, než ty dívky zavraždí. Nebo alespoň Lydii. Domníváme se, že Mary Beth je už dost možná mrtvá. Víte, když se to stalo, prolistoval jsem jednu knížku o vyšetřování podobných zločinů. Stálo tam, že při sexuálně motivovaných únosech máte obvykle čtyřiadvacet hodin na nalezení oběti. Po uplynutí této doby ji únosce přestane pokládat za člověka a nedělá mu nejmenší potíže oběť zavraždit.“

„Označil jste pachatele za kluka,“ řekla Sachsová. „Jak je starý?“

„Šestnáct let.“

„Takže mladistvý.“

„Technicky vzato ano,“ řekl Bel . „jenže je na pohled dost velký a má za sebou horší minulost než většina dospělých potížistů.“

„Proklepli jste jeho rodinu?“ zeptala se Sachsová, jako by bylo již předem rozhodnuto, že se s Rhymem začnou případem zabývat.

„Jeho rodiče již zemřeli. Bydlí v pěstounské rodině. Prohledali jsme jeho pokoj, ale nenašli jsme žádné tajné skrýše, deník ani nic podobného.“

Ani jste nemohli, pomyslel si Lincoln Rhyme a vroucně si přál, aby tenhle člověk odjel zpátky do svého okresu s nevyslovitelným názvem a odnesl si své problémy s sebou.

„Myslím, že bychom měli, Rhyme,“ řekla Sachsová.

„Sachsová, ta operace…“

„Dvě oběti za jeden den?“ argumentovala Sachsová. „Mohl by to být progresivní pachatel.“

Progresivní pachatelé jsou jako drogově závislí. Aby ukojili svou rostoucí potřebu po zločinnosti, neustále stupňují četnost i krutost páchaných zločinů. Bell přikývl.

„Přesně tak. A pak jsem se ještě nezmínil o jedné věci. Za posledních pár let došlo v okrese Paquenoke ke třem dalším úmrtím a před několika dny taky k jedné podivně

vyhlížející sebevraždě. Domníváme se, že pachatel by mohl být do všech těchto případů zapleten. Jenže jsme nenašli dostatek důkazů, abychom mu je přišili.“

Nejspíš proto, že jsem místo činu neprocházel já, pomyslel si Lincoln, ale pak ho napadlo, že tahle pýcha je hříchem, který ho jednoho dne zničí.

Neochotně musel uznat, že jeho mysl nabírá stále vyšší obrátky a že ji fascinují hádanky, které tento případ nastoluje. Právě díky podobným duševním výzvám se Lincoln Rhyme dokázal udržet ve stavu příčetnosti právě díky nim zatím nevyhledal nějakého Jacka Kevorkiana, který by mu dopomohl k sebevraždě. A i když to Rhyme nikdy nikomu nepřiznal, pokud by si měl vybrat mezi opětovným návratem pohyblivosti a zachováním své geniální pochybovačné mysli, bez váhání by se vzdal žraločích buněk i operace a vybral by si mozek. Přes to všechno byla pro něj operace navzdory veškerým rizikům životně důležitá. Byl to jeho Svatý grál.

„Na tu operaci jdeš až pozítří, Rhyme,“ naléhala Sachsová. „A do té doby tě čeká jen pár testů.“

Á, konečně se ukazují tvoje skryté motivy, Sachsová…

Jenže Sachsová uhodila hřebíček na hlavičku. Před samotnou operací čekala Rhyma celá řada prostojů. Navíc mělo jít o prostoje bez osmnáct let staré skotské. A co by tak asi mohl kvadruplegik dělat v malém městě v Severní Karolíně? Největším nepřítelem Lincolna Rhyma nebyly křeče, přízračná bolest nebo dysreflexe, která sužuje všechny pacienty s porušenou míchou: jeho největším nepřítelem byla nuda.

„Dám vám jeden den,“ řekl nakonec. „Pokud nebudu muset odložit operaci. Na tuhle proceduru jsem čtrnáct měsíců čekal v pořadníku.“

„Platí, pane,“ řekl Bell a jeho vyčerpaná tvář se rozjasnila. Thom ovšem zavrtěl hlavou. „Poslyš, Lincolne, nejsme tu proto, abys pracoval. Přijeli jsme sem kvůli proceduře a pak hned odjíždíme. Nemám tu ani polovinu věcí, které pro tebe potřebuji, když jsi zabrán do práce.“

„Jsme přece v nemocnici, Thome. Nepřekvapilo by mě, kdybychom tu našli většinu toho, co potřebuješ. Promluvíme s doktorkou Weaverovou. Určitě nám ráda vyjde vstříc.“

Ošetřovatel v zářivě bílé košili, nažehlených hnědých kalhotách a kravatě prohlásil:

„Kromě toho si nemyslím, že je to zrovna dobrý nápad.“

Rhyme si ho nevšímal a pohlédl na Bella. „Jak dlouho už vám pachatel uniká?“

„Jenom pár hodin,“ odpověděl Bell. „Nechám vám sem poslat důkazy, které jsme objevili, a možná taky mapu oblasti. Zorganizujeme na něj hon. Myslel jsem…“

Bellův hlas se však zlomil, když Rhyme zavrtěl hlavou a zamračil se. Sachsová musela potlačit úsměv; věděla, co teď přijde.

„Ne, ne. Pojedeme na úřad šerifa. Budete nás muset umístit někde v… Jak se jmenuje to sídlo okresu?“

„Ehm, Tanner’s Corner.“

„Musíte nás umístit někde, kde budeme moci pracovat. Potřebuji laboratorního asistenta… Máte na úřadu šerifa laboratoř?“

„My?“ zeptal se zmatený šerif. „Ani náhodou.“

„Dobře, seženeme vám seznam přístrojů, které budeme potřebovat. Můžete si je vypůjčit od státní policie.“ Rhyme pohlédl na hodiny. „Můžeme tam být tak za půl hodinky. Je to tak, Thome?“

„Lincolne…“

„Je to tak?“

„Za půl hodinky,“ zamumlal odevzdaně ošetřovatel.

A pak kdo tu má špatnou náladu.

„Přines ty formuláře od doktorky Weaverové a vezmi je s sebou. Můžeš je vyplnit, když

budeme se Sachsovou pracovat.“

„Dobře, dobře.“

Sachsová právě sepisovala seznam základního laboratorního vybavení. Přidržela ho před Rhymem, aby si ho mohl přečíst.

Rhyme přikývl a pak řekl: „Připiš tam ještě jednotku pro měření hustotního gradientu. Jinak to vypadá dobře.“

Sachsová připsala položku na seznam a podala papír Bellovi.

Ten si seznam přečetl a nejistě přikývl.

„Jistě, zařídím to. Ale opravdu bych vám nerad způsobil nějaké vážné potíže…“

„Jime, doufám, že s vámi můžu mluvit na rovinu.“

„Jistě, pane Rhyme.“

„Lincolne,“ opravil ho kriminalista hlubokým hlasem. „Prohlídka několika důkazů nám skoro k ničemu nebude. Pokud máme dospět k nějakému výsledku, budeme muset s Amélií

velet celému pátrání. Budeme muset mít stoprocentní kontrolu. Takže mi rovnou řekněte: bude to pro někoho problém?“

Bellovy oči prozrazovaly úlevu z takového požadavku.

„Postarám se, aby nebyl,“ odpověděl šerif.

„Dobře. A teď už běžte sehnat to vybavení. Musíme pohnout kostrou.“

Než však šerif Bell zamířil ke dveřím, chvíli jen tak postával s kloboukem v jedné ruce a seznamem od Sachsové ve druhé.

Rhyme měl pocit, že šerifův bratranec Roland, který používal mnoho jižanských výrazů, by měl pro šerifovu nynější grimasu přiléhavé označení. Rhyme si nebyl úplně jistý, jak tenhle Rolandův výraz přesně zněl, ale nějak to souviselo s chytáním medvěda za ocas.

„Jo a ještě něco,“ ozvala se Sachsová a zarazila Bel a právě ve chvíli, kdy procházel dveřmi. Bell se zastavil a otočil se. „Jak se ten pachatel jmenuje?“

„Garrett Hanlon. Ale v Tanner’s Comer mu říkají Hmyzoun.“

Paquenoke je malý okres v severovýchodním cípu Severní Karolíny. Tanner’s Corner, které se rozkládá přibližně uprostřed okresu, je největším městem a obklopují ho menší oddělené shluky obytných či průmyslových objektů, jako je například Blackwater Landing, jež se krčí několik kilometrů od hlavního města okresu u řeky Paquenoke té většina místních neřekne jinak než Paquo.

Většina obytných a nákupních center okresu se nachází jižně od řeky. Země je zde poseta drobnými mokřady, lesy, poli a rybníky. A také průmyslovou výstavbou některé objekty jsou

voleny citlivě, jiné nikoliv. Téměř všichni obyvatelé žijí v této půlce okresu. Na sever od Paquo je naopak země velmi zrádná. Mokřiny Great Dísmal Swamp postupně

zasáhly a pohltily i těch několik málo obytných dodávek, domů a podniků, které se na této straně řeky doposud nacházely. Namísto rybníků a polí se zde rozkládají močály plné

hadů a zdejší lesy většinou velmi staré jsou zcela neprostupné, pokud nemáte štěstí a nenajdete nějakou stezku. Na této straně řeky bydlí pouze pašeráci alkoholu, vařiči drog a pár potrhlých starousedlíků sžitých od mládí s bažinami. Dokonce í lovci se této oblasti vyhýbají od události před dvěma lety, kdy Tala Harpera napadli divočáci, a přestože jich Tal deset zastřelil, zbytek ho stačil téměř celého sežrat, než k němu dorazila pomoc. Stejně jako většina lidí v okrese se i Lydia Johanssonová vydávala na sever od Paquo jen velmi zřídka a i pak nikdy nezacházela příliš daleko. Nyní si s nepřekonatelným pocitem beznaděje uvědomila, že překročila pomyslnou hranici a dostala se na místo, odkud se již

možná nikdy nevrátí tato hranice přitom nebyla pouze zeměpisná, nýbrž také

psychologická.

Lydia byla vyděšená, když ji ten netvor vláčel za sebou byla vyděšená z mlsnosti, s jakou si prohlížel její tělo, z jeho doteku, ze strachu, že zemře na úpal, úžeh nebo hadí uštknutí, ale nejvíce ji děsily myšlenky na všechno, co po sobě zanechala na jižní straně řeky: na svůj křehký, ale pohodlný obyčejný život. To všechno se teď ocitlo v ohrožení: pár přátel a kolegyň zdravotních sester z oddělení, lékaři, s nimiž bezvýsledně flirtovala, dámské jízdy s pizzou, Seinfeldovy staré filmy, hororové knížky, zmrzlina, sestřina dvojčata. Lydia se teď láskyplně ohlížela dokonce i za svými životními problémy za bojem s nadváhou, za nocemi strávenými o samotě, za hodinami ticha, kdy toužebně očekávaný telefonát od přítele nepřicházel a nepřicházel.

Její současná situace však byla naprosto bezútěšná.

Vybavila si příšerný pohled na loveckou chatrč jak u ní Ed Schaeffer leží v bezvědomí na zemi a ruce i obličej má groteskně oteklé od žihadel.

A jak Garrett mumlá: „Neměl jim ubližovat. Sršni útočí, jen když je v nebezpečí jejich hnízdo. Koukej, co s ním udělal. Rozdrtil ho. Byla to jeho chyba.“

Nato pomalu vešel dovnitř, aby sebral mapu, vodu a balíčky s jídlem. Svázal Lydii ruce páskou a pak ji odvedl do lesa, skrz který už teď ušli pěkných pár kilometrů. Chlapec se pohyboval dosti nemotorně, smýkal sebou chvíli na jednu stranu, chvíli na druhou a neustále si cosi sám pro sebe drmolil. Přitom se škrábal po červených oparech na tváři. Jednou se zastavil u kaluže a zíral na ni. Počkal, až nějaký vodomil nebo pavouk odtančí z hladiny, a pak přitiskl obličej k vodě a omočil si sužovanou pleť. Podíval se na nohy, zul si zbývající botu a odhodil ji. Nato pokračovali v horkém ránu v cestě. Lydia si prohlédla chlapcovo vytáhlé tělo. Dobře o Hmyzounovi věděla, stejně jako všichni obyvatelé Tanner’s Corner. Nikdy ho však neviděla zblízka. Byla velmi překvapená, jaká

síla se ukrývá v jeho vypracovaných bicepsech, dlouhých žilnatých pažích a obrovitých dlaních. Nízké čelo a úporně soustředěný výraz, který se mu čas od času mihl na obličeji, vyvolával dojem, že chlapec je hloupý, ale Lydia dobře věděla, že to není pravda. Garrett byl lstivý jako had. Lydia loni zaslechla historku, jak si to Garrett vy řídil s jedním z místních fotbalistů, kteří si z něj ustavičně dělali legraci. Ve škole se mu vloupal do skříňky, strčil mu do ní nabitou pistoli a anonymně to ohlásil řediteli. Nejchytřejší však bylo, že Garrett zavolal rovněž do místních novin a jednomu reportérovi z ABC. Novináři se na místo dostavili zhruba ve chvíli, kdy se členové bezpečnostní ostrahy probírali fotbalistovými věcmi přítomnost kamer znemožňovala řediteli tento prohřešek jednoduše přehlédnout, což by jinak bezpochyby udělal, neboť se jednalo o hvězdu školního týmu. Fotbalistu nakonec ze šk oly vyloučili. A přestože

všichni dobře věděli, že pistoli narafičil Garrett, nikdo mu to nemohl dokázat.

Lydia pohlédla na mapu, která chlapci čouhala z kapsy.

„Kam jdeme?“ zeptala se.

„Mně se tak nějak nechce mluvit. Jasný?“

O deset minut později ji Garrett přinutil zout si boty a společně se přebrodili přes mělký a kalný potok. Poté ji posadil, sám si sedl před ni a začal jí zírat na nohy a do výstřihu. Přitom jí pomalu osušil chodidla papírovým kapesníkem, který vytáhl z kapsy. Lydia cítila při jeho dotecích stejný odpor, jako když musela v nemocnici odebírat vzorky tkáně zemřelých. Chlapec jí znovu obul bílé boty, pevně je zašněroval a držel ji přitom za lýtka déle, než bylo nezbytně nutné. Podíval se do mapy a odtáhl Lydii zpátky do lesa. Ťukal nehty o sebe, škrábal se na tváři…

Mokřiny začaly být stále spletitější a voda stále hlubší. Lydia předpokládala, že mají namířeno směrem ke Great Dismal Swamp, ale nedokázala pochopit proč. Když už se zdálo, že se kvůli močálům nedostanou dál, zamířil Garrett do velkého borového lesa, v němž bylo k Lydiině úlevě mnohem chladněji než v nezastíněných mokřinách. Garrett nyní kráčel velmi pomalu a rozhlížel se kolem sebe zdálo se, že hledá případné

pronásledovatele, a hlava se mu pohybovala trhavým způsobem, který v Lydii vzbuzoval odpor a zároveň ji k smrti děsil. Přesně tak se chovali psychiatričtí pacienti v nemocničním křídle E.

Nakonec Garrett našel další stezku a vedl po ní Lydii tak dlouho, až došli ke strmému kopci. Cesta na vrchol vedla přes několik skalních výběžků.

„Tam nevylezu,“ řekla Lydia. „Se svázanýma rukama ne. Uklouznu.“

„Kecy,“ zabručel Garrett vztekle, jako by byla Lydia idiot. „Máš na sobě ty zdravotnické boty. Ty tě pěkně podrží. Podívej se na mě, jsem naboso a taky tam vylezu. Jen se mi koukni na nohy, koukej!“

Zvedl chodidla. Byla žlutá a plná mozolů. „Tak hejbni zadkem nahoru. A až dojdeš na konec, zastav se a nechoď dál. Slyšíš? Hej, posloucháš mě?“

Garrett znovu zasyčel, na Lydiinu tvář dopadla další kapička slin a Lydii se zdálo, že jí propálí kůži jako akumulátorová kyselina.

Bože, jak já tě nenávidím, pomyslela si.

Přikývla a začala šplhat nahoru. V polovině trasy se zastavila a ohlédla se. Garrett ji pozorně sledoval a ťukal nehty. Civěl jí na nohy v bílých punčocháčích a špičkou jazyka si přejížděl po předních zubech. A pak se podíval výše, Lydii pod sukni. Lydia pokračovala v lezení. Zaslechla Garrettův sípavý dech, jak vyrazil za ní. Na vrcholu kopce se nacházela mýtina, z níž vedla jediná stezka do hustého borového lesa. Lydia vyrazila po mýtině do stínu.

„Hej!“ křikl za ní Garrett. „Tys mě neslyšela? Říkal jsem ti, že nemáš chodit dál!“

„Já se přece nesnažím utéct!“ osopila se na něj Lydia. „Ale je tu zatraceně horko. Chci se jen schovat do stínu.“

Garrett ukázal na zem asi šest metrů od Lydie. Uprostřed stezky ležela silná vrstva borových větví.

„Mohlas tam spadnout,“ zaskřehotal Garrett. „Mohlas ji zničit.“

Lydia se podívala pořádně. Borové větve zakrývaly širokou jámu.

„Co je pod nimi?“

„To je padací past.“

„Ale co je uvnitř?“

„Však víš, překvapení pro ty, co půjdou za náma.“ Garrett to řekl hrdě a samolibě, jako by musel prokázat značnou inteligenci, aby něco podobného vymyslel.

„Ale tam přece může spadnout kdokoliv!“

„Houby,“ zamumlal. „Tohle je severní strana Paquo. Sem můžou přijít jedině lidi, co jdou po nás. A ti si to jenom zaslouží. Jdeme.“ Znovu zasyčel, popadl Lydii za zápěstí a obešel s ni jámu.

„Nemusíš mě tak tahat,“ protestovala.

Garrett konečně trochu povolil sevření přestože Lydía měla pocit, že to udělal pouze proto, aby ji mohl čas od času polaskat po zápěstí prostředníčkem s dlouhým a špinavým nehtem jako vypasené klíště, které hledá vhodné místo k zavrtání do kůže. 4

Dodávka Grand Rol x projela kolem hřbitova v Tanner’s Corner. Právě se zde konal pohřeb a ani Rhyme, ani Sachsová, ani Thom se neubránili pohledu na zasmušilé procesí.

„Podívejte na tu rakev,“ řekla Sachsová.

Byla to malá dětská rakev. Pozůstalých a hostů vesměs dospělých bylo jen velice poskrovnu. Celkem asi dvacet lidí. Rhyme přemýšlel, proč je na pohřbu tak malá účast. Po chvíli přesunul pohled ze smutečního obřadu na kopce v pozadí, hřeben porostlý stromy, dlouhé kilometry lesa v oparu a mokřiny, které mizely kdesi v dálce.

„To není špatný hřbitov,“ prohlásil. „Nevadilo by mi být pohřben na takovém místě.“

Sachsová, která se dívala na pohřeb se zkormouceným výrazem, ho probodla chladným pohledem. Vzhledem k blížící se operaci pravděpodobně nechtěla slyšet žádné řeči o smrti.

Po chvíli Thom projel s dodávkou ostrou zatáčku, znovu se zařadil za policejní vůz úřadu šerifa v Paquenoke a na rovné silnici přidal plyn. Hřbitov zmizel daleko za nimi. Přesně jak říkal Bel , Tanner’s Corner se nacházelo rovných třicet kilometrů od léčebného střediska v Avery. Uvítací cedule ujišťovala případné návštěvníky, že v městečku dnes žije 3018 dušiček, což možná byla pravda, ovšem v tohle horké srpnové ráno jich byl podél Main Street vidět jen nepatrný zlomek. Zaprášené ulice připomínaly spíše vybydlené město duchů. Na jedné lavičce seděl jakýsi starší pár a civěl do prázdné ulice. Kromě nich si Rhyme všiml ještě dvou mužů, kteří museli být zaručeně místními opilci byli vychrtlí a neduživí. Jeden seděl na obrubníku s hlavou ve dlaních a pravděpodobně ze sebe vydýchával kocovinu. Druhý seděl opřený o strom a zíral na nablýskanou dodávku propadlýma očima, které i na dá
lku působily záštiplně. Nějaká žena myla okno místního hokynářství. Nikoho dalšího Rhyme neviděl.

„Klid a mír,“ poznamenal Thom.

„Taky se to tak dá říct,“ podotkla Sachsová, ve které stejně jako v Rhymovi vyvolávala prázdnota tohoto městečka zvláštní neklid.

Celou Main Street tvořila pouze omšelá řada starých budov a dvě malá nákupní střediska. Rhyme si všiml jedné samoobsluhy, dvou hokynářství, dvou barů, jedné jídelny, pojišťovny a jakési prazvláštní kombinace půjčovny videokazet, cukrárny a pedikúry. Prodejna automobilů A-OK byla vklíněna mezi banku a prodejnu námořních potřeb. A všichni tu prodávali návnady. Jeden bil board lákal k návštěvě McDonalds, jedenáct kilometrů po silnici 17. Na druhém se nacházel vybledlý obrázek lodí Monitor a Merimack z období občanské války, které se tady poblíž kdysi střetly.

„Navštivte muzeum obrněných lodí,“ vyzýval titulek. Kdo chtěl tuhle atrakci vidět, musel urazit pětatřicet kilometrů.

Když Rhyme vstřebával všechny drobné detaily života na malém městě, s hrůzou si uvědomil, že jako kriminalista bude v tomto městečku úplně vykořeněný. Dokázal úspěšně analyzovat důkazy v New Yorku, protože tam mnoho let žil, obrátil ve městě každý kámen, prošel všechny jeho ulice, studoval jeho dějiny, flóru i faunu. V Tanner’s Corner a přilehlém okolí však nevěděl vůbec nic o zvycích místních obyvatel, o půdě, vzduchu, vodě,

oblíbených autech, domech, v nichž lidé žijí, podnicích, které je zaměstnávají, motivech, které je ženou vpřed.

Vzpomněl si, jak jako nováček pracoval na newyorské policii pro jednoho staršího detektiva, který svým poskokům udílel přednášku: „A teď mi někdo řekněte, co znamená obrat ,být jako ryba na suchu’.“

Mladý policista Rhyme tehdy odpověděl: „To znamená nebýt ve své kůži. Být úplně zmatený.“

„No jo, jenže co se stane, když se ryba ocitne na suchu?“ štěkl na Rhyma prošedivělý starý policista. „Ona přece nezačne být zmatená. Ona normálně zdechne. Největší hrozbou pro policejního vyšetřovatele je neznalost prostředí. Pamatujte si to.“

Thom zaparkoval dodávku a absolvoval rituál spouštění invalidního vozíku. Rhyme foukl do tyčinky a vyjel směrem k strmé rampě před místním úřadem, kterou sem bezpochyby neochotně instalovali teprve poté, co vstoupil v platnost zákon o tělesně postižených

Američanech.

Z bočních dveří úřadu šerifa vedle rampy vyšli tři muži v džínsách, pracovních košilích a s pouzdry na vystřelovací nůž na opascích a vyrazili k vínově červené dodávce Chevrolet Suburban.

Nejvychrtlejší z nich strčil do nejvyššího obrovského muže s copem a bradkou a kývl směrem k Rhymovi. Pak se jejich oči téměř unisono zaměřily na vlasy a postavu Amélie Sachsové. Velký muž si poté prohlédl Thomovy krátké vlasy, nevelkou postavu, dokonalé oblečení a zlatou náušnici. Bez jakéhokoliv výrazu zašeptal cosi třetímu muži z trojice, který jako jediný nepřipomínal motorkáře, nýbrž konzervativního jižanského byznysmena. Třeti muž pokrčil rameny, trojice ztratila o návštěvníky zájem a nastoupila do chevroletu. Ryba na suchu…

Bell, který kráčel vedle Rhymova vozíku, si všiml jeho pohledu.

„Ten velký, to byl Rich Culbeau. Ti dva jsou jeho kumpáni. Sean O’Sarian to byl ten vychrtlý chlápek a Harris Tomel. Culbeau není ani z poloviny tak nebezpečný, jak vypadá. Rád si hraje na burana, ale obvykle nikomu nepřekáží.“

O’Sarian se znovu ohlédl ze sedadla spolujezdce. Rhyme však nedokázal posoudit, zda se dívá na Thoma, na Sachsovou, nebo na něj.

Šerif odběhl k budově. Na konci rampy pro tělesně postižené si musel trochu pohrát s dveřmi, které byly nátěrem přilepené k rámu.

„Moc mrzáků tady nemají,“ utrousil Thom a zeptal se Rhyma: „Jak ti je?“

„Dobře.“

„Moc dobře nevypadáš. Jsi bledý. Hned jak budeme uvnitř, změřím ti tlak.“

Vjeli do budovy. Rhyme odhadoval, že byla postavena kolem roku 1950. Stěny byly natřeny kancelářskou zelení, chodby vyzdobeny prstovými malbami žáků místní školy, dobovými fotografiemi Tanner’s Corner a asi šesti pracovními zprávami o dělnících z okresu.

Směrem k hlavnímu východu kráčela chodbou žena s malým chlapcem. Chlapec nemohl z Rhyma spustit oči. Nadšeně se usmíval, když sledoval, jak se vozík pohybuje s vysokým vrčením motoru.

„Hezký,“ zašeptal s obdivem.

Rhyme se na něj usmál, ale matka chlapci prudce zatřásla ramenem a něco na něj zabručela.

Chlapec rychle sklopil oči a oba pokračovali v chůzi s očima upřenýma přímo před sebe. Přesto si Rhyme všiml, že to byla právě matka, kdo se při východu ze dveří naposledy ohlédl za vozíkem.

Možná se na mě za pár měsíců už nebudou takhle dívat.

Možná už po operaci nebudu taková zrůda.

Jestli to zabere.

Jestli to přežiju.

Samozřejmě zde existují rizika…

Ale pak se Rhyme zarazil. Ne. Tohle je slabošské uvažování. Slabošské a nesmyslné.

„Bude vám to stačit?“ zeptal se Bell a otevřel jedny dveře. „Používáme to jako sklad důkazních materiálů, ale nechali jsme ty věci vyklidit dolů do sklepa.“

Podél stěn leželo asi dvanáct krabic. Jeden policista zápasil s velkým televizorem Toshiba na vozíku a snažil se s ním vyjet z místnosti. Další nesl dvě krabice se sklenicemi od šťávy naplněnými čirou tekutinou. Rhyme se na ně podíval. Bel se zasmál a řekl:

„Tady vidíte pěkně v kostce, jak vypadá typická zločinnost v Tanner’s Corner: krádeže spotřební elektroniky a nelegální výroba alkoholu.“

„To je pančovaný alkohol?“ zeptala se Sachsová.

„Jako řemen. Necelých třicet dní starý.“

„Značka ,Mořský příboj’?“ zeptal se Rhyme potměšile a kývl na sklenice.

„Tyhle sklenice jsou mezi výrobci nejoblíbenější, protože mají široké hrdlo. Pijete?“

„Jenom skotskou.“

„Toho se držte.“ Bel kývl na sklenice, které právě policista odnášel ze dveří. „Federální a státní berní úřad se strachují o své příjmy, ale my se strachujeme spíše o své občany. Tahle várka ještě není tak špatná. Ale spousta pančovaného alkoholu je říznutá

formaldehydem, ředidly nebo umělými hnojivy. Každoročně ztratíme kvůli špatným várkám hezkých pár lidí.“

Rhyme si prohlédl místnost.

„Budeme potřebovat více proudu,“ poznamenal a kývl na jedinou zásuvku ve stěně.

„Natáhneme sem nějaké kabely,“ odpověděl Bell. „Někoho na to pošlu.“

Pověřil tímto úkolem dalšího policistu a pak vysvětlil, že již zavolal do laboratoře státní

policie v Elizabeth City a vznesl naléhavý požadavek na zapůjčení laboratorního vybavení, které si Rhyme přál. Všechny položky by měly dorazit během hodiny. Rhyme vytušil, že to je na poměry okresu Paquenoke bleskově krátká doba, a znovu mu to připomnělo naléhavost případu.

Při sexuálně motivovaných únosech máte obvykle čtyřiadvacet hodin na nalezení oběti. Po uplynutí této doby ji únosce přestane pokládat za člověka a nedělá mu nejmenší potíže oběť zavraždit.

Rhyme nedokázal říci, zda je Bellova statistika přesná, či nikoliv. Věděl však, že mnozí únosci zabíjejí své oběti krátce po únosu. Mohou je k tomu vést prakticky jakékoliv důvody panika, neporozumění, klamné

představy. Rhyme musel uznat, že Mary Beth je již pravděpodobně mrtvá a zdravotní

sestra Lydia by ji mohla zakrátko následovat.

Policista se vrátil se dvěma silnými elektrickými kabely s několika zásuvkami na konci. Položil kabely na podlahu a přelepil je páskou.

„To bude stačit,“ řekl Rhyme a zeptal se: „Kolik lidí může pracovat na případu?“

„Mám tu tři policisty s vyšší hodností a osm řadových. Kromě toho máme dva styčné

důstojníky a pět kancelářských sil. Obvykle se o ně musíme dělit s odborem plánování a rozvoje je to takové naše jablko sváru, ale vzhledem k tomu únosu a k tomu, že jste sem přijel vy, nám dají každého, koho budeme potřebovat. Okresní inspektor nám to schválí. Už jsem s ním mluvil.“

Rhyme se podíval na stěnu a zamračil se.

„Co se děje?“

„Potřebuje tabuli,“ vysvětlil Thom.

„Teď zrovna jsem myslel na mapu oblasti. Ale tabuli tady chci taky. Velkou.“

„To je hotovka,“ řekl Bell a Rhyme se Sachsovou si vyměnili úsměvy. Tato věta patřila k oblíbeným průpovídkám Bellova bratrance Rolanda.

„Pak bych se rád setkal s vašimi policejními důstojníky. Na malou poradu.“

„A potřebujeme taky klimatizaci,“ dodal Thom. „Mělo by tu být menší horko.“

„Uvidíme, co se dá dělat,“ řekl Bel ledabyle. Pravděpodobně nechápal posedlost lidí ze severu pokojovou teplotou.

„Pobyt v takovém horku mu neprospívá,“ dodal rázně Thom.

„Nedělej si starosti,“ opáčil Rhyme.

Thom zvedl na Bel a obočí a klidně řekl: „Musíme tu místnost ochladit. Jinak ho odvezu zpátky do hotelu.“

„Thome,“ varoval ho Rhyme.

„Obávám se, že nemáme na vybranou,“ pokračoval ošetřovatel v rozpacích.

„To není problém,“ odpověděl Bell. „Postarám se o to.“ Odešel ke dveřím a zavolal na chodbu: „Steve, pojď sem na minutku.“

Dovnitř vkráčel nakrátko ostříhaný muž v policejní uniformě.

„To je můj švagr Steve Farr.“

Farr byl nejvyšší ze všech policistů, které zatím viděli mohl měřit dobré dva metry. Měl kulaté uši, které mu komicky odstávaly. Při prvním pohledu na Rhyma dal najevo pouze mírné zneklidnění a jeho široké rty se záhy roztáhly v nenuceném úsměvu, který

prozrazoval smělost i schopnosti. Bell ho pověřil úkolem sehnat do laboratoře klimatizaci.

„Už na to jdu, Jime,“ řekl Steve, otočil se na podpatku jako voják a zmizel na chodbě. Do dveří nakoukla ženská hlava. „Jime, na trojce máš Sue McConnel ovou. Je úplně bez sebe.“

„Dobře. Promluvím s ní. Řekni jí, že se jí hned ozvu.“ Bel se otočil k Rhymovi. „To je Mary Bethina matka. Chudák ženská… Právě před rokem jí zemřel na rakovinu manžel a teď

tohle. Řeknu vám,“ dodal Bel a zavrtěl hlavou, „taky mám dvě děti a umím si představit, co to pro ni…“

„Poslouchejte, Jime, co kdybyste sehnal tu mapu?“ přerušil ho Rhyme. „A přineste taky tu tabuli.“

Bell nejistě zamžoural překvapením nad příkrým tónem v Rhymově hlase.

„Jistě, Lincolne. A poslyšte, kdybychom se náhodou začali chovat příliš jižansky a byli na vás Yankeeje příliš pomalí, klidně nás popožeňte, ano?“

„No to si pište, Jime.“

Jeden ze tří.

Jen jeden ze tří policejních důstojníků Jima Bel a se zdál být potěšen, že poznává Rhyma se Sachsovou. Tedy alespoň Sachsovou.

Ostatní dva jen formálně kývli hlavou a očividně si přáli, aby se tenhle podivný páreček vrátil zpátky do New Yorku.

Oním příjemným mužem byl policista jménem Jesse Corn, třicátník se zastřeným pohledem. Ráno se nacházel na místě činu a nyní se s neskrývaným pocitem viny přiznal, že mu Garrett přímo před očima unikl s další obětí Lydií Johanssonovou. A že než se dostal na druhou stranu řeky, kolega Ed Schaeffer již málem podlehl útoku rozběsněných sršňů.

Jedním z policistů, kteří se s Rhymem a Sachsovou přivítali chladně, byl jistý Mason Germain, nevelký muž něco po čtyřicítce.

Měl tmavé oči, šedivějící vlasy a snad až příliš dokonalou postavu. Vlasy měl ulízané dozadu a stále se mu v nich rýsovaly dokonale rovné čáry od zubů hřebenu. Nadměrně používal vodu po holení, takže byl cítit lacinou pižmovou vůní. S

Rhymem a Sachsovou se přivítal toporným pomalým přikývnutím a Rhyma napadlo, že Germain jen uvítal jeho postižení, protože mu alespoň nemusí podávat ruku. Sachsové jako ženě se od něj dostalo pouze blahosklonného: „Slečno“.

Třetím policejním důstojníkem byla Lucy Kerrová, která nebyla z nových návštěvníků o nic nadšenější než Mason. Na ženu byla dosti vysoká jen o málo menší než vytáhlá

Sachsová. Měla štíhlou atletickou postavu a pohledný protáhlý obličej. Zatímco Masonova uniforma byla zmačkaná a umouněná, Lucy ji měla dokonale nažehlenou. Světlé vlasy měla spletené do pevného francouzského copu.

Člověk by si ji snadno představil jako modelku na L. L. Bean nebo Land’s End ve vysokých botách, džínsovině a prachové vestě.

Rhyme věděl, že chladné přijetí je automatickou reakcí na příjezd policistů, kteří jim budou strkat nos do případu (zvláště když se jednalo o mrzáka a ženskou, a navíc oba ze severu). Rhyme přesto neměl zájem získávat si je na svou stranu. Únosce se jim každou minutou vzdaloval. A on měl schůzku s chirurgem, kterou si v žádném případě nehodlal nechat ujít.

Jeden dobře stavěný policista, jediný černošský policista, kterého zde Rhyme zahlédl, přivezl velkou tabuli a roztáhl mapu okresu Paquenoke.

„Připíchni ji támhle, Treyi,“ řekl Bell a ukázal na stěnu.

Rhyme si mapu prohlédl. Byla velmi dobrá, velmi podrobná. Policista upevnil mapu na stěnu připínáčky a odešel.

„Tak,“ řekl Rhyme. „A teď mi povězte, co se přesně stalo. A začněte u první oběti.“

„Maty Beth McConnel ová. Třiadvacet let. Studentka vysoké školy v Avery.“

„Měla přítele?“ zeptala se Sachsová.

„Podle její matky ne.“

„Manžel té její matky,“ pokračoval Rhyme, „ten, který zemřel… To byl její otec?“

„Ano.“

„Nebyl nevlastní?“ zeptala se Sachsová.

„Ne. A Mary Beth byla jejich jediné dítě.“

„Pokračujte. Takže co se stalo včera?“

„No, bylo to docela časně,“ začal Mason. „Maty Beth byla…“

„Můžete být konkrétnější?“ zarazil ho Rhyme. „V kolik hodin zhruba?“

„No, přesný čas bohužel neznáme,“ odvětil Mason chladně. „Nenašli jsme hodiny se zastaveným časem jako na Titaniku, víte?“

„Muselo to být před osmou,“ vložil se do hovoru Jesse Corn. „Bil y ten zabitý chlapec si šel zaběhat a místo činu se nachází asi půl hodiny od jeho domu. On se přitom musel do půl deváté vrátit, aby se stihl vysprchovat a odjet do školy.“

Dobře, pomyslel si Rhyme a přikývl. „Pokračujte.“

Řeči se opět ujal Mason. „Mary Beth byla v Blackwater Landing.“

„Co to je, nějaké město?“ zeptala se Sachsová.

„Ne, jen taková oblast pár kilometrů odtud u řeky. Je tam asi dvacet domů a jedna továrnička. žádné obchody ani nic podobného. Většinou jen lesy a močály.“

Rhyme si všiml písmen a číslic na okraji mapy, které vytvářely síť.

„Kde to je?“ zeptal se. „Ukažte mi to.“

Mason se dotkl čtverce L10.

„Podle nás sem Garrett přišel a přepadl Mary Beth. Chystal se ji znásilnit, ale kolem běžel

Billy Stail, viděl oba z cesty a pokusil se tomu znásilnění zabránit. Jenže Garrett sebral lopatu a Bil yho zabil. Rozmlátil mu hlavu. Pak popadl Mary Beth a zmizel.“ Mason měl pevně sevřenou čelist. „Bil y byl prima kluk. Opravdu prima. Pravidelně chodil do kostela. V loňské sezoně zachytil dvě minuty před koncem vyrovnaného zápasu s Albemarle High přihrávku, seběhl na křídlo a…“

„Nepochybuji, že to byl prima kluk,“ řekl Rhyme netrpělivě. „Mají Garrett a Mary Beth auto?“

„Ne,“ odpověděla Lucy. „Garrett by nikdy neřídil. Nemá ani řidičský průkaz. Nejspíš proto, že mu rodiče zemřeli při bouračce.“

„Jaké fyzické důkazy jste zatím našli?“

„No, máme vražedný nástroj,“ řekl hrdě Mason. „Tu lopatu. Taky jsme si dávali pěkného bacha, kdo s ní pak bude manipulovat. Dokonce jsme k ní vytvořili kartotéční lístek s posloupností opatrovatelů, jak se to píše v knížkách.“

Rhyme čekal, že Mason bude pokračovat. Nakonec se zeptal: „A výsledek?“

„No, máme nějaké otisky.“

„A to je všechno?“ zeptala se Sachsová.

Lucy přikývla a rty měla sevřené vztekem nad touto nevyslovenou newyorskou kritikou.

„Prohledali jste místo činu?“ vyzvídal Rhyme.

„Jistě,“ odpověděl Jesse. „Ale nic jsme nenašli.“

Nic jsme nenašli? Na místě činu, na kterém pachatel jednu oběť zavraždil a druhou unesl, musí být tolik důkazů, že by se dal natočit film o tom, kdo co komu udělal a co která postava podnikala v posledních čtyřiadvaceti hodinách. Zdálo se tedy, že Rhyme se Sachsovou nemají proti sobě jednoho, nýbrž hned dva pachatele: Hmyzouna a neschopnost zdejší policie. Rhyme se setkal se Sachsovou pohledem a viděl, že si Amélie myslí totéž.

„Kdo vedl ohledání?“ zeptal se Rhyme.

„Já,“ odpověděl Mason. „Dorazil jsem tam jako první. V době ohlášení činu jsem se nacházel docela blízko.“

„A kdy to bylo?“

„O půl desáté. Jeden řidič náklaďáku uviděl Billyho tělo ze silnice a zavolal na policii.“

A Billy byl přitom zavražděn před osmou. Rhyme byl zklamaný. Hodina a půl přinejmenším byla příliš dlouhá doba na ponechání místa činu bez ochrany. Spoustu důkazů mohl někdo ukrást, spoustu jich mohl na místo činu přidat. Garrett mohl dívku znásilnit a zabít, ukrýt její tělo a pak se na místo činu vrátit, aby odstranil některé důkazy a jiné sem podstrčil, čímž by svedl vyšetřovatele ze stopy.

„Ohledával jste místo činu sám?“ zeptal se Rhyme Masona.

„Poprvé ano. A pak jsme tam poslali t ři nebo čtyři naše lidi. Prošli celou oblast opravdu důkladně.“

A našli pouze vražednou zbraň? Pane na nebi…

„Můžu se zeptat,“ vložila se do hovoru Sachsová, „jak víte, že pachatelem je právě Garrett?“

„Viděl jsem ho,“ řekl Jesse Corn. „Když ráno unesl Lydii.“

„To ještě neznamená, že zavraždil Billyho a unesl tu druhou dívku.“

„Jenže my máme jeho otisky,“ namítl Bel . „Sejmuli jsme je z té lopaty.“

Rhyme přikývl a řekl šerifovi: „A vzhledem k předchozím zatčením jste měli jeho otisky v kartotéce.“

„Přesně tak.“

„A teď mi povězte, co se stalo dnes ráno,“ pokračoval Rhyme. Slova se ujal Jesse: „Bylo to hodně brzy. Krátce po rozbřesku. Ed Schaeffer, to je jeden z našich lidí a já jsme hlídali místo činu, kdyby se Garrett náhodou vrátil. Lydia tam přišla položit květiny. Nechal jsem ji o samotě a vrátil se k autu. Což jsem zřejmě neměl dělat. Pak už vím jen to, že křičela a já viděl, jak oba mizí na druhé straně řeky. Zmizeli dřív, než

jsem stačil najít nějakou loďku nebo něco, s čím bych se dostal přes řeku. Ed se mi navíc neozýval. Měl jsem o něj strach, a když jsem se za ním vydal, našel jsem ho pobodaného k smrti. Garrett nastražil past na každého, kdo by se mu chtěl vloupat do té lovecké

chatrče.“

„Domníváme se, že Ed ví, kam Garrett odvlekl Mary Beth,“ pokračoval Bell. „V té chatrči, ve které se Garrett ukrýval, objevil nějakou mapu. Jenže ho pak pobodali sršni a on omdlel dřív, než nám stačil říct, co to bylo za mapu, a Garrett ji podle všeho po Lydiině únosu zase z chatrče sebral.“

„A jak to s tím mužem vypadá?“ zeptala se Sachsová.

„Z množství žihadel utrpěl těžký šok. Nikdo neví, jestli to přežije, nebo ne. Nebo jestli si bude něco pamatovat, pokud se z toho vylíže.“

Takže se musíme spoléhat na důkazy. Což bylo koneckonců pro Rhyma dobře; rozhodně to bylo lepší než se muset opírat o výpovědi svědků.

„A na dnešním místě činu jste něco našli?“

„Našli jsme tam tohle.“ Jesse otevřel kufřík a vytáhl tenisku v igelitovém pytlíku. „Garrett ji ztratil, když vlekl Lydii.“

Á, konečně alespoň něco… Stejně jako u většiny významných fyzických důkazů se i u tenisky zdálo, že vydává radioaktivní záření.

„Fajn. Postavte ji támhle,“ řekl Rhyme a ukázal ke stolu. „Ještě něco?“

„Vůbec nic.“

Rhyme se přinutil nebýt uštěpačný a řekl: „A teď mi povězte něco o ostatních úmrtích, ze kterých je ten Garrett podezřelý.“

„Ke všem došlo přímo v Blackwater Landing nebo jeho okolí. Dvě oběti se utopily v Blackwater Canal. Důkazy nasvědčovaly tomu, že spadly do vody a udeřily se do hlavy. Soudní patolog však prohlásil, že je mohl někdo úmyslně udeřit a postrčit do řeky. Krátce před smrtí byl navíc Garrett spatřen v okolí jejich domů. Jenže jsme neměli žádný důkaz. A pak loni jednoho člověka pobodali k smrti sršni. Stejně jako Eda. Víme, že to udělal Garrett.“

Bell chtěl ještě něco dodat, ale Mason ho přerušil.

„Dívku něco po dvacítce,“ řekl hlubokým hlasem, „stejně jako Mary Beth. Byla vážně pěkná a navíc dobrá křesťanka. Podřimovala na verandě, když Garrett hodil dovnitř sršní

hnízdo. Dostala sto třicet sedm žihadel. Zemřela na srdeční selhání.“

„Ten telefonát jsem přebírala já,“ dodala Lucy Kerrová. „Byl to hodně škaredý pohled. Umírala pomalu. A ve velkých bolestech.“

„A ten pohřeb, kolem kterého jsme projížděli,“ pokračoval Bel , „to byl Todd Wilkes. Bylo mu osm. Spáchal sebevraždu.“

„To snad ne,“ zamumlala Sachsová. „Proč?“

„Byl vážně nemocný,“ vysvětloval Jesse Corn. „Nemohl chodit ven, nemohl sportovat… Strašně ho to štvalo. To ale není všechno: Garrett byl před pár týdny spatřen, jak na Todda pokřikuje a dělá mu ze života peklo. Myslíme si, že ho Garrett obtěžoval a strašil tak dlouho, až to Todd nevydržel.“

„Motiv?“ zeptala se Sachsová.

„Je to psychopat, to je jeho motiv,“ vyhrkl Mason. „Lidi si z něj dělají legraci a on se jim

za to mstí. O nic víc mu nejde.“

„Je to schizofrenik?“

„Podle výchovných poradců na škole není,“ odpověděla Lucy. „Říkají tomu osoba s asociálním chováním. Má vysoké IQ. Na vysvědčení míval většinou jedničky tedy než

začal před pár lety chodit za školu. Můžu vám najít jeho fotku.“

„To není nutné,“ odvětil Rhyme ve stejnou chvíli, kdy Sachsová řekla: „Buďte tak hodná.“

„Proč se s tím obtěžovat, Sachsová? On nás přece nezajímá. Zajímá nás, co udělal.“

„Prostě ho chci vidět.“

Šerif otevřel složku. „Tady je policejní snímek z vyšetřování toho případu sršního hnízda.“

Fotografie zachycovala štíhlého nakrátko ostříhaného chlapce s výrazným srostlým obočím a zapadlýma očima. Na tváři měl pořádnou vyrážku.

„Tady mám ještě jeden.“ Bel rozložil novinový výstřižek.

Na fotografii pózovala čtyřčlenná rodinka u piknikového stolu a pod ní byl připojen titulek:

„Hanlonovi na výročním pikniku Tanner’s Corner, týden před tragickou autonehodou na silnici 112, jež si vyžádala životy Stuarta (39), Sandry (37 a jejich dcery Kaye (10). Na snímku je rovněž Garrett (11), který v době nehody v autě nebyl.“

„Mohu vidět zprávu z včerejšího místa činu?“ zeptal se Rhyme. Bell otevřel pořadač a Thom si ho od něj vzal. Rhyme s sebou neměl obraceč stránek, a tak se musel spolehnout na ošetřovatele.

„Můžeš mi to přidržet pevněji?“

Thom si povzdechl.

V Rhymovi se všechno bouřilo. Místa činu byla ohledána jen velice nedbale. Snímky z polaroidu zachycovaly celou řadu šlápot, ale nikde na snímcích nebylo měřítko, které by prozrazovalo jejich velikost. Kromě toho nebyl žádný otisk označen kartou s číslem, podle nichž se dá rozpoznat, že jednotlivé otisky pocházejí od několika různých osob. Sachsová si toho všimla také. Zavrtěla hlavou a pronesla patřičný komentář.

„A to děláte vždycky?“ zeptala se Lucy ve snaze se nějak obhájit. „Vždycky tam ty karty pokládáte?“

„Samozřejmě,“ řekla Sachsová. „Je to standardní postup.“

Rhyme pokračoval ve čtení zprávy. Ta obsahovala pouze zběžný popis umístění a polohy těla při nálezu. Rhyme viděl, že obrys těla byl na zemi vyznačen barvou ve spreji, která je proslulá schopností zničit všechny stopy a kontaminovat místo činu nežádoucími látkami. Z místa nálezu mrtvého těla ani z místa očividné šarvátky mezi Billym, Mary Beth a Garrettem nebyly odebrány vzorky půdy pro analýzu stopových důkazů. Navíc si Rhyme na zemi všiml cigaretových nedopalků odhozené cigarety přitom poskytovaly mnoho cenných vodítek.

„Další.“

Thom obrátil stránku.

Zpráva o papilárních liniích otiscích prstů byla o něco málo lepší. Na lopatě se našly čtyři úplné a sedmnáct částečných otisků a u všech bylo prokazatelně zjištěno, že patří Garrettovi a Billymu.

Některé z nich byly pouze latentní, ale v zablácené šmouze na rukojeti jich bylo několik evidentních, to znamená dobře viditelných i bez použití chemických látek nebo alternativního světelného zdroje. Přesto si Mason při ohledávání místa činu počínal velmi nepozorně otisky jeho gumových rukavic na lopatě překrývaly mnoho otisků pachatele. Za takto ledabylé nakládání s

důkazy by Rhyme kteréhokoliv laboratorního technika okamžitě

vyrazil, ale jelikož se na lopatě nacházelo mnoho jiných dobrých otisků, v tomto konkrétním případě na tom zase tolik nezáleželo.

Co nevidět mělo dorazit auto s vybavením. Rhyme otočil hlavu k Bellovi.

„Budu potřebovat laboratorního technika, aby mi pomohl s analýzou a vybavením. Byl bych radši, kdyby to byl policista, ale ze všeho nejdůležitější je, aby se vyznal v technice. A aby znal okolí. Nejlépe nějaký domorodec.“

Mason přejížděl palcem po pažbě své automatické pistole.

„Někoho vám určitě seženeme, ale myslel jsem, že jako expert jste tady vy. Proto snad vašich služeb využíváme, ne?“

„Jedním z důvodů, proč mých služeb využíváte, je, že já poznám, kdy potřebuji pomoc.“

Rhyme se podíval na Bella. „Napadá vás někdo?“

Místo něj odpověděla Lucy Kerrová. „Chlapec mé sestry Benny, tedy Ben. Studuje techniku na Severokarolínské univerzitě.“

„Je chytrý?“

„Měl vyznamenání. Až na to, že je… no, trochu zamlklý.“

„Já ho nepotřebuju na konverzaci.“

„Zavolám mu.“

„Prima,“ řekl Rhyme a dodal: „Chci, aby Amélie znovu ohledala místa činu: chlapcův pokoj a Blackwater Landing.“

„Ale,“ ozval se Mason a mávl rukou na zprávu, „to už jsme udělali. Hezky jsme to tam pročesali.“

„Chtěl bych, aby to tam ohledala znovu,“ odpověděl Rhyme stručně a podíval se na Jesseho. „Vy se vyznáte v okolí. Můžete jít s ní?“

„Jistě. S radostí.“

Sachsová se na něj nazlobeně podívala, ale Rhyme dobře znal hodnotu citu. Sachsová

bude velmi potřebovat, aby s ní někdo spolupracoval, a Rhyme si nemyslel, že by jí Lucy nebo Mason mohli být zpoloviny tak užiteční jako již nyní zamilovaný Jesse Corn.

„A chci, aby měla Amélie zbraň.“

Jakmile státní policista překročí hranice svého státu, ztrácí veškeré pravomoci a spolu s nimi obvykle také právo držet zbraň.

Sachsová musela nechat svého glocka a záložní revolver doma v Brooklynu.

„To bude snadnější než nakrmit prase,“ použil Bel opět jednu z jižanských průpovídek.

„Jakou byste ráda?“

„Glocka devítku nebo desítku. Ale snesu i browning tři osmdesát.“

„No,“ řekl Bell a ošil se, „tyhle typy se shánějí dost těžko. V Paquenoke není zrovna sháňka po velkých rážích.“

„Spokojím se s čímkoliv.“

„Tady Jesse je náš střelecký expert,“ řekl Bel . „Splaší vám nějaký parádní Smith & Wesson.“

„To si pište.“

„A taky mi sežeňte pouta,“ dodala Sachsová.

„Jasně.“

Bell si všiml, že Mason s nešťastným výrazem zírá do mapy.

„Copak je?“

„Chcete opravdu slyšet můj názor?“ odpověděl Mason otázkou.

„Jinak bych se neptal, ne?“

„Klidně dělejte, co uznáte za vhodné, Jime,“ řekl Mason napjatým hlasem, „ale já osobně

si nemyslím, že máme čas na další ohledávání. Tohle je strašně velké území. Musíme se vydat za tím klukem, a to hezky rychle.“

Místo Bella však odpověděl Lincoln Rhyme. S očima zabodnutýma do čtverce L10 na mapě, kde byla Lydia Johanssonová naposledy spatřena živá, prohodil: „Na hezky rychle nemáme dost času.“

5

„Chtěli jsme ho,“ řekl muž obezřetně a rozhlédl se po zaprášeném dvorku, na kterém stál na betonových tvárnicích malý pick-up bez kol. „Volali jsme na odbor pro rodinu a žádali jsme výslovně o Garretta. Protože jsme se o něm doslechli a bylo nám ho líto. Faktem ovšem je, že s ním byly už od první chvíle potíže. Je úplně jiný než všecky děti, co jsme měli. Snažili jsme se, jak to šlo, ale řeknu vám, že on se na to podle mě dívá úplně jinak. A my máme strach. Hrozný strach.“

Muž stál na větrem ošlehané verandě před domem severně od Tanner’s Corner a hovořil s Amélií Sachsovou a Jesse Cornem. Již včera zde byl Jim Bell s dalším policistou, aby prohledali dům a zjistili, zda mají Garrettovi nevlastní rodiče tušení, kam mohl chlapec odejít, ale Garrettovi pěstouni jim nemohli nijak pomoci.

Sachsová tu byla pouze proto, aby prohledala Garrettův pokoj, ale i přes naléhavost situace teď výjimečně nechala Hala Babbagea plácat páté přes deváté, neboť doufala, že se tak o Garrettu Hanlonovi něco dalšího dozví Amélie Sachsová totiž tak úplně nesdílela Rhymův názor, že jediným klíčem k pochopení a vysledování pachatelů jsou hmatatelné

důkazy.

Halova jednostranná konverzace jí však prozradila jedinou skutečnost: že se Garrettovi náhradní rodiče opravdu děsí, že by se Garrett mohl vrátit a ublížit jim nebo ostatním dětem. Halova manželka, která teď stála na verandě vedle něj, byla obtloustlá žena s vlnitými rezavými vlasy. Měla na sobě ušpiněné tričko s reklamním sloganem nějaké

countryové rozhlasové stanice: Tančím v rytmu WKRT.

Sachsové neuniklo, že stejně jako Halovi se i jí oči až příliš často odlepují od policistů a těkají po dvorku a nedalekém lese ve strachu z Garrettova návratu.

„Ne že bychom mu někdy něco udělali,“ pokračoval Hal. „Nikdy jsem ho neuhodil stát vám to už dneska ani nedovolí, ale byl jsem na něj přísný a snažil jsem se ho srovnat do latě. Například vždy jíme v určitou hodinu. Na tom trvám. Jediný Garrett se někdy neobjevil včas. Když dojíme, vždycky jídlo zamknu, takže byl Garrett často o hladu. A někdy jsem ho brával na sobotní čtení z bible pro otce se syny. To se mu taky nelíbilo, jen tam vždycky seděl a neřekl ani slovo. Uváděl mě do rozpaků, to vám teda povím. A taky jsem ho nutil, aby si uklízel ten svůj chlívek v pokoji.“ Hal ztěžka polkl, napůl vzteky a napůl ze strachu. „Tyhle věci prostě musí dělat všechny děti. Jenže já vím, že on mě za ně

nenávidí.“

Margaret Babbageová přišla s vlastní výpovědí: „Chovali jsme se k němu slušně. Jenže to on si nezapamatuje. Bude si pamatovat jen chvíle, kdy jsme na něj byli přísní.“ Její hlas se zachvěl.

„Říkám vám, že se budeme bránit,“ řekl Garrettův pěstoun varovně. Otočil se k Jesse Cornovi a ukázal na hromádku hřebíků a rezavé kladivo na verandě.

„Právě přibíjíme okna, a jestli se sem pokusí vloupat…, budeme se bránit. Děti už vědí, co mají dělat. Vědí, kde máme brokovnici. Naučil jsem je s ní zacházet a vysvětlil jsem jim, že jestli se sem Garrett vrátí, nebude mít za lubem nic dobrého.“

On je vybízel ke střelbě? Sachsová byla šokovaná. V domě zahlédla několik dalších dětí,

které vykukovaly zpoza plenty. Nevypadaly na víc než na deset.

„Hale,“ řekl Jesse Corn přísně, čímž si Sachsovou získal, „nesnaž se brát věci do vlastních rukou. Jestli Garretta uvidíš, okamžitě nám zavolej. A nedovol dětem dotýkat se jakýchkoliv střelných zbraní. Tak hloupý přece nejsi.“

„Každý čtvrtek po večeři provádíme nácvik,“ řekl Hal omluvně. „Děti vědí, jak zacházet se zbraněmi. Mám doma čtyřidesítku, takže ji uzvednou.“

Podíval se úkosem a zahlédl něco na zahradě. Na okamžik ztuhl, pak si zhluboka oddechl a obrátil pozornost zpátky k Sachsové. Chystal se něco říct, ale dospěl k závěru, že Sachsová již nemá zájem si s ním dále povídat.

„Ráda bych viděla jeho pokoj,“ řekla Sachsová a utvrdila ho v názoru, že se nepletl. Hal pokrčil rameny.

„Poslužte si. Ale musíte jít sama. Já už tam nejdu. Děsí mě to. Odveď je tam, Margaret.“

Sebral kladivo a hrst hřebíků. Sachsová si všimla, že mu z kalhot čouhá pažba pistole. Přistoupil k oknu a začal do rámu zatloukat hřebíky.

„Jesse,“ řekla Sachsová. „Běžte dozadu a zkontrolujte jeho okno, jestli tam nenastražil nějakou past.“

„Nic tam neuvidíte,“ vysvětlovala Garrettova nevlastní matka. „Zatřel okna černou barvou.“

Zatřel?

Sachsová pokračovala: „A pak projděte přístupové cesty k oknu. Nepřeji si tu žádná

překvapení. Hlavně si dávejte pozor na možné palebné pozice a nebuťte před nimi nekrytý.“

„Jasně. Palebné pozice. Jdu na to,“ řekl Jesse a přikývl přehnaně horlivým způsobem, který Sachsové okamžitě prozradil, že tento muž nemá prakticky žádné taktické

zkušenosti.

Jesse zmizel na bočním dvorku.

„Jeho pokoj je tímhle směrem,“ řekla Sachsové Margaret.

Sachsová následovala Garrettovu náhradní matku do tmavé chodby plné prádla, bot a hromad nejrůznějších časopisů. V rodinném kruhu, Křesťanský život, Zbraně a munice, Pole a řeky, Reader’s Digest. Sachsová si všimla, že chodba se třemi otevřenými tmavými dveřmi po obou stranách by byla vhodným místem pro ozbrojené přepadení. Ruka jí

zabloudila k vypůjčené zbrani starému a nepraktickému Smith & Wessonovi, jehož jedinou výhodou byla dlouhá hlaveň, díky které bude tenhle krám přesnější než nějaká krátká

hračka. Kráčela kupředu a nedokázala nemyslet na Cvičiště situační ozbrojené reakce na Nodman’s Neck v Bronxu, kde se zdokonalovali příslušníci newyorské policie. Obličeje nakukující do dveří a oken. Zlomek vteřiny na rozhodnutí, zda střílet, či nestřílet. Garrett hodil dovnitř sršní hnízdo. Dostala sto třicet sedm žihadel… Sachsová u každých dveří natáhla krk, zatěkala očima doleva a doprava a její dlouhé prsty pohladily kostkovanou dubovou rukojeť revolveru. Dveře Garrettova pokoje byly zavřené. Hmyzoun…

Margaret kývla k polici, kde stály tři velké černé spreje proti vosám.

„Když jsme se doslechli, co se ráno stalo tomu policistovi tomu, co dostal ty žihadla, odjel Hal koupit tohle a připravil si v prádelníku pistoli.“

„Vy se opravdu bojíte, že se Garrett vrátí?“

žena se na chvíli odmlčela a řekla: „Garrett je problémový hoch. Lidé mu nerozumějí a já

pro něj měla větší pochopení než Hal. Nevím, jestli se vrátí, ale pokud ano, budeme mít problémy. Garrettovi nedělá potíže ubližovat lidem. Ve škole se mu nějací chlapci pořád vloupávali do skříňky a nechávali mu tam posměšné vzkazy, špinavé spodní prádlo a podobné

věci. Nebylo to nic hrozného, jen taková recese. Jenže Garrett si vyrobil klec, která se otevřela, pokud někdo skříňku neodemkl správným způsobem. A do klece pak strčil jedovatého pavouka. Když se mu příště vloupali do skříňky, pavouk kousl jednoho z těch chlapců do obličeje. Ten kluk málem oslepl.“

Přede dveřmi do pokoje se obě ženy zarazily. Na dřevě visel ručně psaný nápis: Nebezpečí. Zákaz vstupu. Pod nápisem pak byla na dveře přilepena páskou neumělá kresba dotěrně vyhlížející vosy.

V domě nebyla klimatizace a Sachsová si všimla, že se jí potí dlaně. Utřela si je do džínsů. Zapnula vysílačku a nasadila si sluchátka s mikrofonem, která si vypůjčila ze spojovacího oddělení úřadu šerifa. Chvilku jí trvalo, než se naladila na frekvenci, kterou jí poskytl Steve Farr. Signál byl dosti mizerný.

„Rhyme?“

„Tady jsem, Sachsová. Už na tebe čekám. Kde jsi byla?“

Sachsová mu nehodlala svěřovat, že strávila několik minut snahou dozvědět se něco o myšlenkových pochodech Garretta Hanlona.

„Chvíli nám trvalo, než jsme sem dorazili,“ řekla pouze.

„No a co tam máme?“ zeptal se Rhyme.

„Za chvíli půjdu k němu do pokoje.“

Vyzkoušela dveře. Sakra.

Dveře byly zamčené. Sachsová se otočila k Margaret.

„Máte klíč?“

Margaret zaváhala a pak klíč vytáhla. Sachsová odemkla dveře. Mám tam vpadnout rychle, nebo pomalu? Když se hýbeš, nemohou tě chytit… Pokynula Margaret, aby se vrátila do obývacího pokoje, a pak rozkopla dveře, uskočila zpátky do chodby a přitiskla se ke zdi.

Z matně osvětlené místnosti se neozýval žádný zvuk.

Dostala sto třicet sedm žihadel…

Dobrá. Zvednout revolver. Běž, běž, běž! Vyrazila dovnitř.

„Ježíšikriste.“

Sachsová poklesla do nízkého bojového postoje.

Opatrně přitlačila prst na spoušť a pevně namířila revolver na postavu přímo před sebou.

„Sachsová?“ ozval se Rhyme. „Co se děje?“

„Moment,“ zašeptala a rozsvítila světlo nad hlavou.

Její oči se dívaly na plakát ohyzdné příšery z filmu Vetřelec. Levou rukou otevřela dveře od šatníku.

„Místo zajištěno, Rhyme. I když musím říct, že jeho způsob výzdoby je mi dost cizí.“

V tu chvíli ji udeřil do nosu zápach. Nevyprané šaty, tělesné výměšky. A ještě něco dalšího.

„Fuj,“ zamumlala.

„Sachsová? Co je?“ Rhymův hlas zněl netrpělivě.

„Smrdí to tu.“

„Fajn. Znáš moje pravidlo.“

„Vždy nejprve očichat místo činu. Ale radši bych nemusela.“

„Chtěla jsem tu uklidit.“ Za Sachsovou se objevila Margaret Babbageová. „Asi jsem měla, než jste sem přišli. Ale bála jsem se jít dovnitř. A navíc se tchoř těžko pere, pokud nepřidáte do prádla rajčatovou šťávu. Což Hal považuje za mrhání penězi.“

To je ono. Nevábnou vůni špinavého šatstva korunoval zápach tchořího pižma, připomínající spálenou gumu.

„Bude zuřit, že jste se mu vloupala do dveří,“ řekla Margaret, která stála v chodbě se zoufale sepjatýma rukama a vypadala, že se každou chvíli rozpláče.

„Potřebuji tady být chvíli sama,“ odpověděla Sachsová a zavřela dveře.

„Čas kvapí, Sachsová,“ pobízel ji Rhyme.

„Už na to jdu,“ odvětila a rozhlédla se kolem sebe.

Pocítila odpor, když viděla šedé povlečení plné skvrn, hromady špinavého šatstva, nádobí

přilepené na sebe starým jídlem, celofánové pytlíky naplněné slupkami od brambor a kukuřice. Pokoj v ní vyvolával podivnou zlost a nervozitu. Zajela si prsty do vlas ů a škrábala se jako posedlá. Pak se zarazila, ale vzápětí se začala škrábat znovu. Přemýšlela, proč je tak vzteklá. Možná proto, že celková zanedbanost pokoje nasvědčovala tomu, že se rodiče o chlapce ve skutečnosti vůbec nestarali a i díky tomuto nezájmu se stal z Garretta únosce a zabiják. Sobotní čtení z bible a pevně stanovená

doba jídla zjevně nebylo tím, co tento chlapec potřeboval. Uvědomují si to ti lidé vůbec?

Sachsová rychle prolétla pohledem místnost a všimla si, že na okenním rámu se nacházejí

desítky šmouh a otisků prstů i podrážek.

Zdálo se, že Garrett používal okno spíše jako hlavní vchod, a Sachsovou napadlo, jestli ho Hal na noc zamykal.

Otočila se ke stěně naproti posteli a zašilhala. Po celém těle jí projel mráz.

„Máme tady sběratele, Rhyme.“

Dívala se asi na deset velkých sklenic terárií naplněných celými koloniemi hmyzu, který se mačkal na sobě a obklopoval loužičky vody na dně každé sklenice. Na štítcích byl

neúpravným rukopisem označen daný druh: Znakoplavka…, potápník. Na vedlejším stole ležela naštípnutá lupa a vedle stolu stála stará kancelářská židle, která vypadala, jako by si ji Garrett přinesl odněkud ze skládky.

„Už vím, proč mu říkají Hmyzoun,“ řekla Sachsová a popsala Rhymovi sklenice. Otřásala se přitom odporem z hordy vlhkých drobných brouků, kteří hromadně lezli po skle jedné ze sklenic jako nějací mutanti.

„To je pro nás jen dobře,“ odpověděl Rhyme.

„Proč?“

„Protože je to nezvyklý koníček. Kdyby ho bavil tenis nebo sbírání mincí, bylo by pro nás těžší přiřadit ho k nějakým konkrétním lokalitám. A teď projdi místo činu.“

Rhyme mluvil tiše a jeho hlas zněl téměř radostně. Sachsová věděla, že si představuje, jak sám prochází rošt tak nazýval proces ohledání místa činu a používá ji pouze jako své oči a nohy. Jako šéf Oddělení pro vyšetřování a zdroje, což byla jednotka pro soudní vědy a ohledávání místa činu při newyorské policii, Lincoln Rhyme často sám procházel místa vražd a v roštu obvykle strávil více hodin než leckterý policejní zelenáč. Sachsová věděla, že právě procházení roštu mu z jeho života před nehodou chybí nejvíce.

„Jak to vypadá se soupravou?“ zeptal se Rhyme.

Jesse Com poskytl Sachsové laboratorní soupravu ze skladu úřadu šerifa. Sachsová otevřela zaprášený kovový kufřík. Neobsahoval ani desetinu vybavení, které

měli k dispozici v New Yorku, ale základní nástroje zde byly: kleště, baterka, gumové

rukavice a sáčky na důkazy.

„Laboratorní abeceda,“ ohlásila Sachsová.

„Jsme ryby na suchu, Sachsová.“

„V tom s tebou souhlasím, Rhyme.“

Sachsová si nasadila rukavice a začala prohledávat místnost. Garrettův pokoj se dal označit jako druhotné místo činu nejedná se o místo, kde by byl fakticky spáchán nějaký

zločin, nýbrž o místo, kde byl například takový zločin naplánován nebo kam se pachatel po činu uchýlil a ukrýval.

Rhyme Sachsovou již dávno naučil, že podobná místa jsou mnohdy daleko cennější než

prvotní místa činu, neboť pachatelé se zde nechovají tak opatrně odhazují zde rukavice a svršky a ponechávají zde zbraně i jiné důkazy.

Sachsová nyní začala pokoj procházet. Šourala se po podlaze v úzkých rovnoběžných pásech, jako když člověk seká trávník, pak se otočila kolmo na původní směr a prošla celý

pokoj znovu.

„Mluv se mnou, Sachsová, mluv se mnou.“

„Je to tu strašidelné, Rhyme.“

„Strašidelné?“ zareptal Rhyme. „Co to k čertu znamená ,strašidelné’?“

Lincoln Rhyme neměl rád povrchní postřehy. Kladl důraz na jednoznačná a konkrétní

přídavná jména: chladný, zablácený, modrý, zelený, ostrý. Brblal dokonce i tehdy, když mu Sachsová něco označila jako „velké“ nebo „malé“. („Buď mi to řekni v palcích nebo milimetrech, Sachsová, anebo mi to neříkej vůbec.“) Amélie Sachsová se tedy musela na místa činu vydávat vyzbrojená glockem 10, gumovými rukavicemi a měřicím pásmem. Prostě cítím obrovský strach, pomyslela si Sachsová. To snad o ničem nevypovídá?

„Má tu pár plakátů,“ řekla do mikrofonu. „Z filmu Vetřelec. A taky z Hvězdné pěchoty ty velké brouky, co napadají lidi. Některé obrázky si sám nakreslil. Působí násilnicky. Celý

pokoj je špinavý. Zbytky jídel, spousta knih, šatstvo, brouci ve sklenicích. Jinak tu toho moc není.“

„Ty šaty jsou špinavé?“

„Jo. Mám tu zajímavý kus kalhoty, a hrozně zašpiněné. Musel je hodně dlouho nosit, takže v nich bude tuna stopových důkazů.“

Sachsová vložila kalhoty do plastikového sáčku na důkazy.

„Co košile?“

„Má tu jen trička,“ odpověděla Sachsová. „A žádné nemá kapsy.“

Kriminalisté kapsy milují, protože v nich nacházejí všechny možné druhy užitečných vodítek.

Za Sachsovou se ozval šustivý zvuk. Sachsová se otočila a napůl vytasila zbraň. Zvuk přicházel od terárií. Asi desítka nohatých příšer se právě srocovala na malé hromádce uschlých listů.

Amélie Sachsová trpěla klaustrofobií, takže ucítila nával paniky, když nyní stála v horkém tmavém pokoji, který zapáchal pižmem, a dívala se na husté chuchvalce uvězněného hmyzu. Začala ji svědit kůže, jako by jí už brouci zalézali pod tričko. A pocítila nával vzteku na Garretta, když si představila, že zakopal Mary Beth do země, jak to únosci někdy dělají. Nemohla se zbavit nutkání popadnout jeden ze sprejů proti hmyzu a všechny ty brouky zabít. Jenže Sachsová by samozřejmě nikdy neudělala nic, čím by kontaminovala místo činu. (Jedno z Rhymových pravidel znělo: „Jedinou věcí, kterou by kriminalista měl nechat na místě činu za sebou, je jeho vzpomínka, že tam někdy byl.“) Sachsová se přinutila ke klidu a pokračovala v ohledání.

„Mám tady pár zápisníků, Rhyme. Jenže do nich se už určitě díval Jim Bel a jeho lidi.“

„Nedělej žádné závěry o ohledání místa činu ze strany našich kolegů,“ řekl Rhyme na půl úst. „Pokládej místo činu za nedotčené.“

„Jasně.“

Začala listovat stránkami. „Nejsou to žádné deníky. A nejsou tu žádné mapy. Nic o těch únosech… Jenom kresby hmyzu… Ehm, počkej. Jsou to kresby těch potvor, které tu chová

v teráriích.“

„Nějaké kresby dívek nebo mladých žen? Nějaký sadistický podtext?“

„Ne.“

„Vezmi ty zápisníky s sebou. Co knížky?“

„Těch je tu asi stovka. Učebnice, knihy o zvířatech, o hmyzu… Počkej, něco tu mám. Ročenku střední školy v Tanner’s Corner. je pět let stará.“

Rhyme se na něco zeptal někoho v místnosti. Po chvíli se vrátil na linku.

„Jim tvrdí, že Lydii je dvacet šest. To znamená, že před pěti lety už byla ze střední školy venku. Ale zkontroluj stránku s tou McConnellovou.“

Sachsová prolistovala v ročence písmeno M.

„Jo. Fotografii Mary Beth někdo vyřízl pomocí ostrého nože. Tohle opravdu zapadá do klasického profilu slídila.“

„Nás nezajímají profily. Nás zajímají důkazy. Co ty další knížky ty na polici? Které z nich četl nejčastěji?“

„Jak to mám…“

„Špína na stránkách,“ vyštěkl Rhyme netrpělivě. „Začni u knih nejblíže u jeho postele. Vezmi jich asi tak pět.“

Sachsová sebrala čtyři knihy s nejohmatanějšími stránkami. Příručka entomologa, Kapesní průvodce hmyzem Severní Karolíny, vodní hmyz Severní Ameriky, Miniaturní svět.

„Mám je, Rhyme. Je tu spousta označených pasáží. U některých je dokonce hvězdička.“

„Fajn. Tak je vezmi s sebou. Ale v tom pokoji musí být ještě něco konkrétnějšího.“

„Nemůžu nic najít.“

„Hledej dál, Sachsová. vždyť je mu šestnáct. Vzpomínáš přece, jak jsme dělali případy s dospívajícími. Jejich pokoj je středem jejich vesmíru. Začni přemýšlet jako šestnáctiletý výrostek. Kam by sis schovávala věci?“

Sachsová se podívala pod matraci, do šuplíků v psacím stole a pod ně, do skříně, pod umouněné polštáře. Nato prosvítila baterkou prostor mezi postelí a stěnou.

„Něco tu mám, Rhyme,“ ohlásila nakonec.

„Co?“

Sachsová našla hromádku zmuchlaných papírových kapesníků a lahvičku s vazelínovým krémem. Prohlédla si jeden z kapesníků.

Byl potřísněn látkou, která vypadala jako zaschlé semeno.

„Pod postelí jsou desítky kapesníků. Zdá se, že měl plnou ruku práce.“

„Je mu šestnáct,“ připomněl jí Rhyme. „Bylo by divné, kdyby to nedělal. Seber jeden kapesník do sáčku. Možná budeme potřebovat DNA.“

Sachsová našla pod postelí ještě něco dalšího: laciný rámeček, na který Garrett neuměle namaloval různé druhy hmyzu mravence, sršně a brouky. Uvnitř rámečku byla zastrčena fotografie Mary Beth McConnellové, vystřižená z ročenky. Kromě toho leželo pod postelí album s asi dvanácti dalšími snímky Mary Beth. Ty byly pořízeny tajně. Většina zachycovala Mary Beth někde v areálu univerzity, případně jak kráčí po ulici nějakého městečka. Dva snímky ji zachycovaly v bikinách u jezera. Na obou se právě předkláněla a snímky se jí zaměřovaly na výstřih. Sachsová vylíčila Rhymovi svůj objev.

„Jeho dívka snů,“ zamumlal Rhyme. „Pokračuj.“

Sachsová hledala ještě dalších dvacet minut, ale nemohla už najít nic užitečného. žádné mapy, žádné seznamy, co je třeba udělat, žádné průvodce po státních parcích, žádné adresy. A tato naprostá absence užitečných vodítek v ní pouze zvýšila naléhavou tíseň a

připomněla jí, že s každou další hodinou se jim Garrett s Lydií vzdalují o dalších pár kilometrů.

Obvykle máte čtyřiadvacet hodin na nalezení oběti. Po uplynutí této doby ji únosce přestane pokládat za člověka a nedělá mu nejmenší potíže oběť zavraždit.

„Myslím, že bychom to tu měli zabalit a přejít na prvotní místo činu.“

„Za minutku, Sachsová. Nezapomeň, že to byl tvůj nápad hrát si na samaritány, ne můj.“

Sachsová se otřásla vztekem. „Co po mně chceš?“ zeptala se dopáleně. „Chceš, abych to tu popráškovala kvůli otiskům? Nebo vyluxovala kvůli vláknům?“

„Samozřejmě, že ne. Nejdeme po důkazech, se kterými by státní zástupce uspěl u soudu, to přece víš. Ale potřebujeme něco, co by nám nějak vysvětlilo, kam mohl ty dívky odvléct. Určitě je nepotáhne zpátky domů. Má někde místečko, které uchystal jen pro ně. A určitě

už na něm někdy předtím byl přinejmenším aby ho připravil. Možná je mladý a potrhlý, ale přesto se chová jako velmi uvážlivý pachatel. I kdyby byly ty holky mrtvé, vsadím se, že jim přichystal nějaké hezké a útulné hroby.“

I po tak dlouhé době, po kterou spolu pracovali, měla Sachsová stále problémy s Rhymovou otrlostí. Věděla, že je to nedílná součást práce kriminalisty člověk se musí

distancovat od hrůz spojených se zločinem, ale bylo to pro ni nesmírně těžké. Snad proto, že si potají uvědomovala, že má kdesi v sobě stejnou schopnost chladu a bezcitnosti, onu strnulou lhostejnost, kterou se nejlepší ohledávači místa činu musí naučit zapínat jako žárovku a které se Sachsová někdy děsila v obavách, že by mohla nenapravitelně umrtvit její srdce.

Hezké a útulné hroby…

Znovu přejela očima místnost.

Je mi šestnáct, připomněla si. Jsem problémový chlapec. Jsem sirotek, děti ve škole se mi posmívají, je mi šestnáct, je mi šestnáct, je mi…

Náhle jí v mozku bleskla myšlenka. Sachsová ji popadla, než stačila odplout.

„Rhyme, víš, co je tady divného?“

„Povídej, Sachsová,“ odpověděl Rhyme tiše a povzbudivě.

„On je teenager, že?“

„Jasně.“

„Vzpomínám si na Tommyho Briscoea chodila jsem s ním, když mi bylo šestnáct. A víš, co měl v pokojíku na všech stěnách?“

„Za mých mladých let to byly plakáty té zatracené Farah Fawcettové.“

„Přesně tak. Garrett nemá na stěnách žádné lechtivé plakáty, žádné fotky z Playboye nebo Penthousu. A dokonce tu nemá ani žádné magické karty, pokemany a hračky. žádné

plakáty rockových hudebníků… A poslouchej mě: nemá tu ani video, televizor, stereosoupravu a dokonce ani rádio. vždyť on nemá ani nintendo, proboha, je mu šestnáct a nemá ani počítač.“

Améliině kmotřence dceři přítelkyně Amy bylo právě dvanáct a její pokojíček byl v podstatě

kombinací hračkářství a obchodu s elektronikou.

„Třeba je to v penězích, nezapomeň, že má náhradní rodiče.“

„Ksakru, Rhyme, kdybych byla v jeho věku a chtěla poslouchat hudbu, prostě bych si rádio postavila. Takové výrostky nemůže nic zastavit. Jenže tyhle věci ho zjevně nevzrušují. Zajímá se jenom o hmyz.“

„Výborně, Sachsová, pokračuj.“

Možná je to dobrý postřeh, pomyslela si, ale co dál? Zaznamenávání vlastních pozorování

tvoří jen polovinu práce laboratorního kriminalisty druhá a daleko důležitější polovina spočívá ve vyvození užitečných závěrů.

Lincoln Rhyme, jehož hlas nikdy nebyl svůdnější, než když si sám sebe představoval na místě činu, naléhal:

„No tak, Sachsová, dostaň se do něj. Staň se Garrettem Hanlonem. Co si myslíš? Jak vypadá tvůj život? Co děláš v tom zavšiveném pokoji minutu za minutou? Jaké jsou tvé

nejtajnější myšlenky?“

Sachsová zavřela oči. Rhyme jí kdysi sdělil, že nejlepší kriminalisté jsou jako talentovaní

spisovatelé, kteří si sami sebe představují v roli svých postav a dokáží se zcela ponořit do světa někoho jiného.

„Sachsová…“

„Pst.“

Pokusila se odložit stranou osobu, kterou skutečně byla: policistkou z Brooklynu, milovnicí

našlapaných automobilů z dílny General Motors, bývalou modelkou agentury Chantelle na Madison Avenue, sportovní střelkyní ověnčenou vítězstvími z mnoha soutěží, ženou s dlouhými rovnými zrzavými vlasy a věčně krátkými nehty, aby jí ošklivý zlozvyk zarývat si nehty do vlasů a kůže nepoškodil jinak dokonalou pokožku dalšími stigmaty vzteklého neklidu, jenž ji neustále ovládal.

Pokusila se rozplynout v kouř a stát se šestnáctiletým chlapcem. Člověkem, který se chtěl nebo potřeboval zmocňovat žen násilím. Který chtěl nebo potřeboval zabíjet.

Co teď cítím?

„O normální sex nestojím,“ řekla napůl sama pro sebe. „Normální vztahy mi vůbec nic neříkají. Lidé jsou jako hmyz věci, které je třeba uvěznit. Vlastně se zajímám pouze o hmyz. Poskytuje mi zdroj útěchy. Je to má jediná zábava.“ Sachsová vyslovovala jednotlivá slova a přecházela přitom před sklenicemi. A pak se podívala na podlahu pod nohy. „Stopy té židle!“

„Cože?“

„Ta Garrettova židle… je na kole čkách. A je otočená čelem k těm sklenicím s hmyzem. On jen popojíždí dopředu a dozadu, zírá na ten hmyz a kreslí ho. Sakra, vždyť on na něj pravděpodobně i mluví. Ta havěť je celý jeho život.“

Stopy po židli však končily kousek před poslední sklenicí v řadě tato sklenice byla největší

a stála poněkud stranou od ostatních. Uvnitř poletovali sršni. Na boku sklenice bylo přilepeno šedé, jakoby papírové hnízdo a drobní žlutočerní sršni bzučeli kolem něj, jako by si dobře uvědomovali přítomnost nevítaného hosta.

Sachsová přešla ke sklenici a pozorně se na ni zadívala.

„Je tady sklenice plná sršňů,“ řekla Rhymovi. „Myslím, že je to jeho skrýš.“

„Proč?“

„Protože nestojí poblíž ostatních sklenic. A on se na ni nikdy nedívá poznám to podle kolejí vedoucích od jeho židle. Ve všech ostatních sklenicích je navíc voda má tam vodní

hmyz. Tohle je jediná sklenice s létajícím hmyzem. Vlastně je to skvělý nápad, Rhyme kdo by sahal dovnitř něčeho takového? Navíc je na dně sklenice několikacentimetrová vrstva hlíny. Myslím, že tam něco zahrabal.“

„Podívej se dovnitř a uvidíme.“

Sachsová otevřela dveře a požádala Margaret Babbageovou o pár silných kožených rukavic. Když je Margaret přinesla, přistihla Sachsovou, jak se dívá do sklenice se sršni.

„Nechcete tam sahat, že ne?“ zašeptala zoufale.

„Chci.“

„Á, Garrett z toho bude mít psotník. Ječí na každého, kdo se té jeho sklenice s vosama

vůbec dotkne.“

„Paní Babbageová, Garrett je zločinec na útěku. To, že na někoho ječí, teď opravdu nehraje roli.“

„Ale jestli se vrátí a uvidí, že jste mu tam sahala…, tak…“

Margaret měla znovu slzy na krajíčku.

„Dopadneme ho, než se stačí vrátit,“ ujistila ji Sachsová konejšivě. „Nebojte se.“

Nasadila si rukavice a omotala si kolem holé paže povlečení z polštáře. Pomalu odklopila síťované víčko a sáhla dovnitř. Dva sršni jí sedli na rukavici, ale jeden z nich za okamžik odletěl. Zbytek si nevítané návštěvy nevšímal. Sachsová si velice dávala pozor, aby neporušila hnízdo.

Sto třicet sedm žihadel…

Hrábla pouhých několik centimetrů do hlíny a našla igelitový pytlík.

„Mám tě,“ zadrmolila a vytáhla ho.

Jeden sršeň vyletěl a zmizel v domě, než stačila znovu zaklopit síťované víčko. Sundala si kožené rukavice a navlékla si gumové. Otevřela pytlík a vysypala obsah na postel. Bylo tam asi dvanáct starých poštovních známek z filatelistické kolekce americké

pošty, které znázorňovaly různé druhy hmyzu. Dále cívka s tenkým rybářským vlascem a nějaké peníze asi sto dolarů v hotovosti a čtyři stříbrné dolary s Eisenhowerem. A pak další rámeček, ve kterém byla tentokráte zastrčena novinová fotografie Garretta s rodinou, pořízená týden před autonehodou, při níž zahynuli Garrettovi rodiče a sestra. Nakonec ležel na posteli starý oprýskaný klíč na krátkém přívěsku vypadal jako klíč od auta, ale neměl na sobě žádné logo, nýbrž pouze krátké sériové číslo. Sachsová vše ohlásila Rhymovi.

„Dobře, Sachsová. Výborně. Nevím, co to znamená, ale alespoň je to nějaký začátek. A teď se přesuňte na prvotní místo činu. Do Blackwater Landing.“

Sachsová se odmlčela a rozhlédla se po pokoji. Sršeň, který před chvílí vyletěl, se nyní

vrátil a snažil se dostat zpátky do sklenice.

Sachsová přemýšlela, jaká sdělení teď asi ten nebožák vysílá svým hmyzím druhům.

„Už s tebou neudržím krok,“ řekla Lydia Garrettovi. „Nemůžu jít takhle rychle.“

Lapala po dechu a po obličeji jí stékal pot. Uniformu měla celou promočenou.

„Tiše,“ vyplísnil ji Garrett vztekle. „Potřebuju poslouchat. A nemůžu, když tady pořád skuhráš.“

Co poslouchat? přemýšlela Lydia.

Garrett se znovu podíval do mapy a odvedl Lydii na další stezku. Stále se nacházeli hluboko v borovém lese, ale i když teď byli chráněni před sluncem, pocítila Lydia závrať a rozpoznala na sobě první příznaky úžehu.

Garrett se na ni podíval a znovu sklouzl očima na její prsa. A znovu zaťukal nehty o sebe.

Strašlivé horko.

„Prosím,“ zašeptala Lydia plačtivě. „Já to nedokážu! Prosím!“

„Tiše! Nebudu ti to říkat dvakrát.“

Kolem obličeje se jí rojilo mračno komárů. Lydia jednoho nebo dva vdechla a znechuceně

plivala kolem sebe, aby si vyprázdnila ústa. Bože, jak to tady v lese z duše nenáviděla!

Lydia Johanssonová vůbec nerada vycházela ze dveří domu. Většina lidí milovala lesy, bazény a dvorky. Pro ni však byla synonymem štěstí ona křehká spokojenost, která

většinou vzniká kdesi v nitru: práce, klábosení s dalšími svobodnými přítelkyněmi nad pátečními koktejly, hororové romány a filmy, nákupní horečky ve firemních prodejnách nebo noci strávené příležitostně s přítelem.

Samá potěšení pod střechou.

Svět venku jí připomínal spíše opékání na zahradě, které pořádaly její provdané

přítelkyně, rodinky posedávající kolem bazénků spolu s dětmi hrajícími si s nafukovacími hračkami, pikniky, štíhlé ženy v kožených opascích zkrátka život, jaký si přála, ale jaký nikdy nevedla.

Svět venku připomínal Lydii její samotu.

Právě odříkávala modlitbu ke svému andělovi strážnému, když ji Garrett přerušil.

„Hej, tak pojď. Tudy. Dáme si něco k pití.“

Odvedl ji na další stezku vedoucí ven z lesa. Náhle stromy zmizely a před nimi se rozprostřela obrovská průrva. Byl to starý lom, jehož dno bylo zatopeno modrozelenou vodou. Lydia si vzpomněla, jak se sem před lety chodily děti koupat, než si celou oblast na sever od Paquo začaly podmaňovat močály a cesta k lomu se stala příliš nebezpečnou.

„Jdeme,“ řekl Garrett a ukázal směrem k lomu.

„Ne. Já nechci: Děsím se toho.“

„Kašlu na to, co chceš!“ osopil se na ni Garrett. „Dělej!“

Popadl ji za ruce svázané páskou a odvedl ji po strmé stezce ke skalnímu převisu. Svlékl si košili, sklonil se a nastříkal si vodu na strupovitou kůži, aby znovu trochu ulevil svědění. Nato si opět začal vyrážky škrábat a drásat a pak si dlouze prohlížel nehty. Nechutné. Pohlédl na Lydii.

„Chceš taky? Je to prima. Jestli chceš, můžeš se svlíknout a jít si zaplavat.“

Lydia se zděsila myšlenky, že by měla stát před Garrettem nahá, a odhodlaně zavrtěla hlavou. Dřepla si k vodě a nastříkala si ji na obličej a paže.

„Hlavně ji nepij. Mám tohle.“

Garrett vytáhl zpoza jednoho kamene zaprášenou plátěnou tašku, kterou si tam musel nedávno schovat. Uvnitř byly láhve s vodou a několik balíčků sýrových sušenek s arašídovým máslem.

Garrett snědl jeden balíček a vypil láhev vody. Lydii nabídl totéž. Zavrtěla hlavou.

„Sakra, není v tom žádný jed ani nic podobného, jestli si to myslíš. Musíš něco pít.“

Lydia si láhve ani nevšimla a místo toho sklonila ústa k jezírku a zhluboka se napila. Voda byla slaná a měla odpornou kovovou příchuť. Lydia začala kuckat a téměř se pozvracela.

„Ježíši, vždyť jsem ti to říkal.“ Garrett jí znovu nabídl láhev. „V támhletom plavou nejrůznější sračky. Přestaň být tak zatraceně pitomá.“

Hodil jí láhev, Lydia ji nemotorně zachytila svázanýma rukama a napila se. Voda ji okamžitě osvěžila.

Lydia se trochu uvolnila a zeptala se: „Kde je Mary Beth? Co jsi s ní provedl?“

„Je na jednom místě u moře. V domě starého bankera.“

Lydia věděla, co tím Garrett myslí. Slovem „banker“ označovali obyvatelé Severní Karolíny člověka, který bydlel na Outer Banks hrázových ostrovech na pobřeží Atlantiku. Tam je tedy Mary Beth.

A Lydia okamžitě pochopila, proč se celou dobu prodírají na východ směrem k mokřinám bez jediného domku a s velmi omezeným počtem míst, kde se člověk může ukrýt. Garrett tam má pravděpodobně loďku, která je odveze přes močály k Vnitropobřežnímu vodnímu systému, odtud do Elizabeth City a pak přes Albemarle Sound až k Outer Banks.

„Líbí se mi to tam,“ pokračoval Garrett. „Je to tam fakt hezké. Máš ráda oceán?“

Položil jí tu otázku dosti zvláštně, jako by šlo o společenskou konverzaci, a na chvíli Lydii připadal téměř normální.

Její strach nakrátko opadl. Jenže pak Garrett opět ztuhl, zaposlouchal se, přidržel si prst na rtech, aby ji umlčel, a vztekle se zamračil, čímž dal znovu volný průchod svým nejtemnějším stránkám.

Nakonec zavrtěl hlavou, neboť zřejmě dospěl k závěru, že ať už slyšel cokoliv, není to pro něj hrozba. Otřel si hřbetem ruky obličej a rozškrábal si další strup.

„Pojďme.“ Kývl zpátky na strmou stezku na okraji lomu. „Už to není daleko.“

„Cesta k Outer Banks nám potrvá nejmíň den. Spíš víc.“

„No jo, jenže my tam nepůjdeme dneska,“ zasmál se chladně Garrett, jako by Lydia utrousila nějakou idiotskou poznámku. „Schováme se tady poblíž a necháme projít ty blbečky, kteří po nás pátrají. A pak půjdeme za Mary Beth. Strávíme spolu noc.“

Při poslední větě se Garrett podíval stranou.

„Strávíme spolu noc?“ zašeptala Lydia zoufale.

Garrett však už neříkal nic a místo toho začal Lydii pobízet do strmého stoupání vedoucího na okraj lomu a do borového lesa za ním.

6

Čím místa úmrtí člověka tak přitahují? Amélie Sachsová nesčetněkrát procházela v roštu místo činu a často si přitom kladla tuto otázku. Položila si ji i tentokrát, když stála na krajnici silnice 112 v Blackwater Landing a dívala se na řeku Paquenoke. Bylo to místo, kde mladý Bil y Stail zemřel násilnou smrtí, kde došlo k únosu dvou mladých žen a kde život jednoho těžce pracujícího policisty navždy změnily a možná dokonce ukončily stovky sršňů.

A tak i přes nelítostné slunce a výheň byla nálada tohoto místa chladná a vypjatá. Lincoln Rhyme kdysi napsal knihu s názvem Místa pro zločin, což byl jeho první velký projekt od doby, kdy z něj nehoda při ohledávání místa jedné vraždy učinila kvadruplegika. Kniha pojednávala o slavných místech činu. Po nějaké době ji zlevnili přece jen to nebyla typická kniha do kavárny, ale přesto se stále prodávala; Sachsová ji neustále vídala na pultech knihkupectví. Lidé byli zkrátka fascinováni místy, kde byl například zastřelen Paul Castellano nebo kde řádil masový vrah v případu zvaném „Helenka v říši divů“. Sachsová znovu propátrala celý Blackwater Pandiny, jednalo se o nejasně vymezenou oblast o rozloze několika čtverečních kilometrů severně od Tanner’s Corner, která obklopovala bažinatou zátoku, v níž se do řeky Paquenoke vléval drobný kanál. Neudržované lesy se dusily obrovským množstvím stromů, z nic
hž mnohé byly zřejmě suché, bažinami pokrytými špinavou pěnou, hnědými travisky a holými úseky vyprahlé půdy. Zde na místě činu vedl od silnice 112 k zablácenému břehu příkrý svah posetý odpadky. Na místě, kde se půda konečně vyrovnala, rostly vrby, cypřiše a trsy vysoké trávy. Ze břehu se do řeky táhlo staré molo, které asi po deseti metrech mizelo pod hladinou.

V bezprostředním okolí se nenacházely žádné domy, ale Sachsová si cestou z Tanner’s Corner povšimla řady velkých nových budov. Domy byly hezké, ale Sachsové neuniklo, že i tato osídlená část Blackwater Landing stejně jako hlavní město okresu vypadá strašidelně a bezútěšně. Chvíli jí trvalo, než si uvědomila proč přestože byly letní prázdniny, nikde na dvorcích si nehrály žádné děti. žádné nafukovací bazénky, žádná kola, žádné kočárky. Vzpomněla si na hřbitov, kolem kterého před několika hodinami projížděli, a přinutila se přesunout myšlenky od této smutné vzpomínky zpátky ke svému úkolu.

Znovu prozkoumala místo činu. Obě oblasti ohraničovala žlutá páska. Uvnitř oblasti u vody rostla vrba, před níž leželo několik kytic právě zde Garrett před pouhými pár hodinami unesl Lydii Johanssonovou, usoudila Sachsová.

Druhým místem činu byla prašná mýtina obklopená lesíkem, kde Garrett zavraždil Bil yho Staila a unesl Mary Beth. Uprostřed tohoto místa činu se nacházela celá řada mělkých děr v zemi, kde Sachsová odebírala vzorky. Asi šest metrů od středu místa činu se na zemi rýsoval sprejem nastříkaný obrys, který měl představovat polohu Billyho těla. Sprej?, pomyslela si Sachsová ztrápeně. Tihle lidé očividně nebyli zběhlí ve vyšetřování vražd. Na kraji silnice zastavilo policejní auto a vystoupila z něj Lucy Kerrová. Sachsová přemýšlela, proč sem policistka přijela. Kerrová chladně kývla na Sachsovou.

„Našla jste v domě něco užitečného?“

„Pár věcí.“ Sachsová to dále nerozebírala a ukázala na svah. „Proč jste ho taky neuzavřeli?“

„Garrett na tom svahu nic neudělal,“ odpověděla policistka omluvně.

„Ne, ale mohl po něm sejít. Trasa příchodu a odchodu pachatele je rovněž součástí místa činu.“

Ve sluchátkách uslyšela Rhymův hlas: „Je místo činu stejně pošlapané, jako vypadá na fotkách?“

„Jako by se po něm prohnalo stádo krav. Je tu dobrých pětadvacet různých stop.“

„Sakra,“ zabručel Rhyme.

Lucy zaslechla Améliinu poznámku, ale neříkala nic. jen se stále dívala na tmavý soutok, kde se do řeky vléval kanál.

Sachsová se podívala k bahnitému břehu a zeptala se: „To je ta loďka, ve které odplaval?“

„Jo, támhleta,“ řekl Jesse Corn. „Nepatří jemu. Ukradl ji nějakým lidem výše proti proudu. Chcete ji ohledat?“

„Později, teď mě zajímá, kterou cestou by nešel, kdyby se sem chtěl včera dostat.“

„Kterou by nešel?“ Jesse ukázal k východu. „Tamtím směrem nic není. Jen močál a rákosí. Nedá se tam ani přirazit s lodí. Takže buďto přijel po silnici 112 a sešel k řece po tomhle svahu, anebo vzhledem k té loďce sem mohl přiveslovat.“

Sachsová otevřela laboratorní kufřík.

„Chci mít nějaký odběr zdejší půdy,“ řekla Jessemu.

„Odběr?“

„Nějaký vzorek. Exemplář, víte?“

„Jenom zdejší půdy?“

„Ano.“

„Jistě,“ řekl Jesse a dodal: „Proč?“

„Protože pokud na místě činu najdeme typ půdy, který neodpovídá tomu, co se zde obvykle nachází, může tento vzorek pocházet z místa, kde Garrett zadržuje ty dívky.“

„Jenže,“ namítla Lucy, „by taky mohl pocházet z Lydiiny zahrady nebo z Mary Bethina dvorku nebo bot. Anebo od nějakých dětí, co tu předevčírem rybařily.“

„To by mohl,“ řekla Sachsová klidně. „Ale přesto to musíme ověřit.“

Podala Jessemu igelitový sáček. Jesse odkráčel a byl potěšen, že může pomáhat. Sachsová vyrazila ze svahu, po chvíli se však zastavila a znovu otevřela laboratorní kufřík. Nikde nebyly gumové pásky. Všimla si, že Lucy Kerrová má nějaké gumičky na konci francouzského copu.

„Můžu si je půjčit?“ zeptala se. „Ty vaše gumičky?“

Po krátké pauze si policistka sňala gumičky z copu a Sachsová si je natáhla na boty.

„Abych věděla, které otisky jsou moje,“ vysvětlila.

Jako by to v tomhle svinčíku nebylo jedno, pomyslela si.

Vstoupila na místo činu.

„Tak co máš, Sachsová?“ zeptal se Rhyme.

Signál byl ještě horší než předtím.

„Nevidím moc zřetelně, co se tu seběhlo,“ řekla Sachsová a zkoumala půdu. „Je tu příliš mnoho otisků. Za posledních čtyřiadvacet hodin tudy muselo projít nejmíň osm, deset různých lidí. Ale mám určitou představu, co se tu stalo Mary Beth klečela. Od západu směrem od kanálu se blíží boty nějakého muže. Patří Garrettovi. Pamatuju si na vzorek boty, kterou našel Jesse. Vidím místo, kde Mary Beth stojí a pak ustupuje. Od jihu se blíží boty druhého muže. To je Billy. Sešel z náspu. Pohybuje se rychle z otisku jsou většinou vidět jen špičky. Takže sprintoval. Garrett vyráží směrem k němu. Perou se. Někde tady musel Garrett vytáhnout lopatu, protože pak Billy ustoupil k vrbě. Garrett jde za ním. Další rvačka. A tady pod stromem je pak označený obrys Billyho těla. Na zemi a dolní části kmene jsou krvavé šmouhy… Takže teď začnu ohledávat.“

Sachsová začala centimetr po centimetru procházet rošt. Sledovala hlínu a trávu, sledovala sukovitou kůru dubů a vrb, těkala očima po větvích nad hlavou. („Místo činu je trojrozměrné, Sachsová,“ připomínal jí často Rhyme.) „Ty nedopalky od cigaret,“ řekla Lucy Kerrové a ukázala na zem. „Proč je nikdo nesebral?“

„Jo, tyhle,“ odpověděl za Lucy Jesse. „Ty patří Nathanu Groomerovi.“

„Komu?“

„Jednomu z našich lidí. Pořád se snaží s tím přestat, ale nějak se mu to nedaří.“

Sachsová si povzdechla, ale dokázala se zdržet poznámky, že každý policista, který kouří na místě činu, by měl být suspendován nebo rovnou propuštěn. Pečlivě prošla celé místo činu, ale ohledání bylo marné. Přešla na místo ranního únosu, podlezla pásku a začala procházet rošt kolem vrby. Chodila sem a tam a snažila se zaplašit závratě z horka.

„Moc tu toho není, Rhyme… Ale…, počkej. Něco tu mám.“

Nedaleko od vody zahlédla cosi bílého. Sešla ke břehu a opatrně sebrala ze země papírový kapesník. Kolena jí přitom zaplakala bolestí už léta ji sužovala artritida. Raději bych honila pachatele, než dělala dřepy, pomyslela si.

„Papírový kapesník. Vypadá jako ty kapesníky v Garrettově domě, Rhyme. Až na to, že na tomhle je krev. Docela hodně.“

„Myslíte, že ho odhodil Garrett?,“ zeptala se Lucy.

Sachsová kapesník prozkoumala.

„Nevím. Akorát můžu říct, že tady neležel přes noc. Má příliš nízký obsah vlhkosti. V ranní rose by se napůl rozpadl.“

„Výborně, Sachsová,“ ozval se Rhyme. „Kde ses to naučila? Nevzpomínám si, že bych se o tom někdy zmiňoval.“

„Ale ano, zmiňoval,“ řekla Sachsová nepřítomně. „Ve své učebnici. Kapitola dvanáct, „Papír.“

Sachsová sešla k vodě a ohledala malou loďku. Uvnitř nic nenašla.

„Jesse, můžete se mnou převeslovat na druhou stranu?“ zeptala se. Jesse s nevýslovným potěšením přitakal a Sachsová přemýšlela, jak dlouho mu bude trvat, než ze sebe vymáčkne první pozvání na kávu. Když se odráželi od břehu, přistoupila do loďky i Lucy a všichni tři tiše veslovali přes řeku, která byla uprostřed toku překvapivě rozvlněná.

Na druhém břehu objevila Sachsová v blátě šlépěje. Jedny patřily Lydiiným botám plátěným jarmilkám s jemným vzorkem, které tvoří součást uniformy zdravotní sestry a druhé Garrettovi jednu nohu měl bosou a na druhé tenisku se vzorkem, který už Sachsová důvěrně znala. Sledovala stopy do lesa. Vedly přímo k lovecké chatrči, kde Eda Schaeffera popíchali sršni.

Co se tady, k čertu, stalo?

„Bože, Rhyme, tady to vypadá, jako by někdo místo činu zametl.“

Zločinci často používají košťata nebo dokonce foukače na listí, aby zničili nebo rozházeli důkazy na místě činu.

„To je od toho vrtulníku,“ vysvětlil Jesse Corn.

„Od vrtulníku?“ zeptala se zmateně Sachsová.

„No jasně. Od záchranky, co přiletěla pro Eda Schaeffera.“

„A vítr od vrtule zničil místo činu,“ konstatovala Sachsová. „Standardní procedurou je přesunout zraněnou oběť z místa činu, než necháte přistát vrtulník.“

„Standardní procedurou?“ opakovala Lucy Kerrová příkře. „Tak to teda pardon, ale měli jsme o Eda trochu strach. Snažili jsme se mu zachránit život, víte?“

Sachsová neodpověděla. Pomalu se přesunula do chatrče, aby nerozdráždila desítky sršňů, kteří se vznášeli nad rozmačkaným hnízdem. Ať už však Ed Schaeffer viděl v chatrči cokoliv, teď to bylo pryč a víření vzduchu od helikoptéry navíc narušilo svrchní vrstvu půdy natolik, že bylo zcela zbytečné odebírat i vzorky hlíny.

„Jedeme zpátky do laboratoře,“ oznámila Sachsová Lucy a Jessemu. Právě se vraceli ke břehu, když se za Sachsovou ozval praskavý zvuk a směrem k ním se začal z hustého porostu pod skupinou vrb prodírat nějaký muž. Jesse Corn hmátl po zbrani, ale než stačil odepnout přezku, měla Sachsová vypůjčený Smith & Wesson venku z pouzdra, natažený na dvojčinný mód a namířený přímo na vetřelce. Muž ztuhl, zvedl ruce a překvapeně zamžoural.

Bylo na něm cosi povědomého. Plnovous, vysoká a hřmotná postava, vlasy spletené do copu. Džínsy, šedé tričko, džínsová vesta a vysoké boty.

Kde už ho jen Sachsová viděla? Když Jesse vyslovil jeho jméno, okamžitě si vzpomněla.

„Richi.“

Byl to jeden z trojice, kterou dopoledne viděli u místního úřadu. Rich Culbeau tohle nezvyklé jméno si Sachsová nemohla nezapamatovat. Vzpomněla si také, jak si tento muž i jeho přátelé prohlíželi její tělo s těžko skrývanou chtivostí a jak si pak pohrdlivě prohlíželi Thoma. Nechala na něj tedy revolver namířený o něco déle než za normálních okolností. Pak pomalu sklonila hlaveň k zemi, spustila kohoutek a zastrčila revolver zpátky do pouzdra.

„Pardon,“ řekl Culbeau. „Nechtěl jsem nikoho vystrašit. Nazdar, Jesse.“

„Tohle je místo činu,“ ozvala se Sachsová.

Ve sluchátku zaslechla Rhymův hlas: „Kdo je tam?“

Sachsová se odvrátila a zašeptala do mikrofonu na tyčince: „Jedna z těch figurek z panoptika, co jsme potkali ráno.“

„My tady pracujeme, Richi,“ řekl Jesse Corn. „Nemůžeš se nám stavět do cesty.“

„Já se vám nehodlám stavět do cesty,“ odpověděl Culbeau a zajel očima do lesa. „Ale mám stejné právo se o tu tisícovku pokusit jako každý jiný. Nemůžete mi bránit v hledání.“

„O jakou tisícovku?“

„Sakra,“ vyštěkla Sachsová do mikrofonu, „někdo vypsal odměnu, Rhyme.“

„Ach ne. To nám ještě scházelo.“

Ze všech činitelů, které mohou kontaminovat místo činu a překážet při vyšetřování, patří hledači odměny a suvenýrů k nejhorším.

„Nabízí ji Mary Bethina máma,“ vysvětloval Culbeau. „Ta ženská má nějaký prachy a já se vsadím, že jestli se jí ta holka do tmy nevrátí, bude nabízet dva tisíce. A možná ještě víc.“

Culbeau pohlédl na Sachsovou. „Nebudu vám dělat potíže, slečno. Vy nejste odsud, a když se na mě kouknete, myslíte si, že jsem určitě jen nějakej nevraceč slyšel jsem, jak do tý svý legrační vysílačky říkáte něco o panoptiku. Ale být váma, tak na vzhled tolik nesázím. Jesse, řekni jí, kdo loni zachránil tu holku, co se ztratila v Great Dismal Swamp. Jak všichni věděli, že ji sežerou hadi a krokodýli, a celý okres kvůli tomu ronil slzy.“

„Nakonec ji našel tady Rich s Harrisem Tomelem,“ vysvětloval Jesse. „Tři dny byla ztracená v močálech. Nebýt jich, dávno by zemřela.“

„Hlavně nebýt mě,“ zamumlal Culbeau. „Harris si nerad špiní boty.“

„To bylo od vás hezké,“ řekla Sachsová škrobeně. „Ale ráda bych měla jistotu, že nezhatíte naše naděje na nalezení těch dívek.“

„Nic takového se nestane. Není důvod, abyste na mě byla takhle naprdnutá.“

„Naprdnutá?“ zeptala se Sachsová.

„Myslím naštvaná.“

Sachsová popsala Rhymovi podivné setkání.

Rhyme ho pustil z hlavy. „Nemáme čas zaobírat se místníma lidma, Sachsová. Musíme se vydat na stopu Garrettovi. A hezky rychle. Takže sem přijeď se vším, co jsi našla.“

Když seděli v loďce cestou zpátky přes kanál, zeptala se Sachsová Jesseho: „Budou s ním velké potíže?“

„S Culbeauem?“ odpověděl Jesse. „Většinou se jen tak fl áká. Kouří trávu a dost pije, ale nikdy neproved nic horšího, než že na veřejnosti zlomil pár sanic. Myslíme si, že má někde palírnu, takže si i přes tu tisícidolarovou odměnu nedovedu představit, že by se od ní někam příliš vzdálil.“

„A co dělá on a ti jeho kumpáni?“

„Á, takže jste je viděla taky?“ zeptal se Jesse. „žádný z nich ani Sean to je ten vychrtlý nemají žádnou pořádnou práci. Většinou jen zametají nebo nádeničí. Harris Tomel aspoň chodil do školy tedy před pár lety. Pořád se snaží koupit nějaký podnik nebo dát něco dohromady. Myslím nějaký kšeft. Pokud vím, nikdy na ničem nevydělal. Jenže všichni tři mají pořád peníze, což znamená, že pančují alkohol.“

„Pančují alkohol? A vy je nezatknete?“

Jesse neřekl nic a místo něj odpověděla Lucy: „Nejdřív musíme najít tu palírnu.“ Odmlčela se a pak dodala: „Někdy si prostě chcete pálit prsty, a někdy ne.“

Sachsová musela uznat, že to je filozofie, která se zdaleka neomezuje pouze na americký jih.

Znovu dorazili k jižnímu břehu řeky vedle obou míst činu.

Sachsová rychle vystoupila, aby jí Jesse nemohl nabídnout ruku, ale on tak přesto učinil. Náhle se před nimi objevil obrovský tmavý objekt. Kanálem proplouval černý motorový člun o délce asi dvanácti metrů. Projel kolem nich a zamířil do řeky. Na boku se mu leskl nápis: Davett Industries.

„Co to je?“ zeptala se Sachsová.

„Jedna společnost tady za městem,“ odvětila Lucy. „Přepravuje zboží přes Dismal Swamp Canal do Norfolku. Asfalt, dehet a podobné věci.“

Rhyme zaslechl konverzaci přes vysílačku a řekl: „Zeptej se, jestli něco převáželi v době vraždy. A sežeň jména členů posádky.“

Sachsová se o Rhymově požadavku zmínila Lucy, která řekla:

„To už jsem udělala. Vlastně jsme to s Jimem ověřili jako jednu z prvních věcí.“ Její odpověď zněla úsečně. „Nic jsme nezjistili. Jestli vás to zajímá, tak jsme taky vyslechli všechny lidi ve městě, kteří jezdí do práce po Canal Road a silnici 112. K ničemu to nevedlo.“

„To byl dobrý nápad,“ podotkla Sachsová.

„Standardní procedura,“ řekla Lucy chladně a odkráčela k autu jako prostá dívka ze střední školy, které se konečně podařilo setřít hlavní školní roztleskávačku. 7

„Nenechám ho nic dělat, dokud sem neseženete klimatizaci.“

„Na to nemáme čas, Thome,“ vyštěkl Rhyme a sdělil dělníkům, kde mají vyložit přístroje, které právě dorazily ze státní policie.

„Steve se zrovna snaží nějaký klimatizátor sehnat,“ řekl Bell. „Ale není to tak snadné, jak jsem si myslel.“

„Já žádný nepotřebuju.“

„Mám obavy z dysreflexe,“ vysvětloval trpělivě Thom.

„Nevzpomínám si, že bych někdy slyšel, že vysoká teplota působí špatně na krevní tlak, Thome,“ bručel Rhyme. „Tys to někde četl? Já teda ne. Třeba bys mi moh ukázat, kde jsi to četl.“

„Nebuď sarkastický, Lincolne.“

„Tak já jsem sarkastický, jo?“

Ošetřovatel znovu trpělivě vysvětlil Bellovi: „Horko způsobuje otékání tkáně. A otékání způsobuje vysoký tlak a podráždění. A to pak může vést k dysreflexi, která by ho mohla zabít. Zkrátka a dobře potřebujeme klimatizaci.“

Thom byl jediným ze zhruba šesti ošetřovatelů, kteří ve službě u Lincolna Rhyma přežili déle než pár měsíců. Ostatní buďto sami odešli, nebo je jejich svěřenec nekompromisně vyhodil.

„Strčte ho do zásuvky,“ přikázal Rhyme policistovi, který právě postrkoval otlučený plynový chromatograf do rohu.

„Ne.“ Thom zkřížil ruce na prsou a postavil se před prodlužovačku. Policista uviděl výraz v jeho tváři a neklidně se zarazil, poněvadž nebyl připraven na konfrontaci s tímto svéhlavým mladým mužem.

„Až tady budeme mít fungující klimatizaci,“ trval na svém Thom, „tak teprve pak ten přístroj zapojíme.“

„Ježíšikriste.“ Rhyme se zašklebil.

Jednou z nejhorších stránek na tělesném postižení byla nemožnost vylít si vztek: Teprve krátce po nehodě si Rhyme začal uvědomovat, jak obrovskou schopnost zahánět zlost mají jednoduché úkony, jako je chůze nebo zatínání pěstí nemluvě o vrhání předměty, což byla oblíbená kratochvíle Rhymovy bývalé manželky Blaine.

„Jestli se naštvu, mohl bych dostat křeče nebo kontrakce,“ podotkl Rhyme nedůtklivě.

„Jenže tyhle věci tě nedokážou zabít aspoň ne tak spolehlivě jako dysreflexe.“ Thom argumentoval s taktickou bodrostí, která Rhymovi ještě více naháněla vztek.

„Dejte mi pět minut,“ řekl Bel povzbudivě a zmizel, zatímco policisté nadále přiváželi vybavení.

Chromatograf prozatím zůstal bez proudu.

Lincoln Rhyme si přístroj prohlédl. Přemýšlel, jaké by asi bylo znovu uchopit prsty nějaký předmět. Levým ukazováčkem se sice mohl předmětů dotýkat a měl v něm rovněž neurčité zbytky hmatu.

Myšlenka, že by se mohl nějaké věci skutečně dotknout, cítit její strukturu, hmotnost nebo teplotu, však pro něj byla naprosto nepředstavitelná.

Terry Dobyns, terapeut newyorské policie, který seděl na Rhymově lůžku, když se Rhyme po nehodě probral, tehdy svému pacientovi popsal všechny tisíckrát otřepané fáze zármutku. Rhymovi se dostalo ujištění, že všechny tyto fáze prožije a že je přežije. Dobyns mu ovšem tehdy nesdělil, že některé tyto fáze se neustále vracejí. že si je s sebou člověk nosí jako spící viry, které se mohou v kteroukoliv dobu znovu probudit k životu.

V posledních několika letech tak Lincoln Rhyme opětovně prožíval zoufalství a vzdor. A teď ho spaloval vztek. Přímo před sebou měl případ dvou unesených žen a vraha na útěku. Jak zoufale si přál přihnat se na místo činu, projít rošt, posbírat ze země pomíjivé důkazy, prohlédnout si je v přepychových čočkách elektronového mikroskopu, vyťukat pár kláves na počítačích a dalších přístrojích a prakticky ve stejném okamžiku vyvodit příslušné závěry.

Přál si, aby mohl pracovat bez zbytečných obav, že ho zabije to zatracené horko. Znovu si vzpomněl na kouzelné ruce doktorky Weaverové, znovu si vzpomněl na operaci.

„Seš nějak zticha,“ řekl Thom obezřetně. „Co máš za lubem?“

„Nic nemám za lubem. Mohl bys, prosím tě, strčit ten plynový chromatograf do zásuvky a zapnout ho? Chvíli mu trvá, než se zahřeje.“

Thom zaváhal, pak přešel k přístroji, zastrčil kabel do zásuvky a stiskl tlačítko. Zbytek přístrojů uspořádal na překližkovém stole.

Do místnosti vešel Steve Farr a vlekl s sebou obrovský klimatizátor Carrier. Podle všeho byl Farr stejně silný jako vysoký, protože jedinou známkou usilovné námahy u něj bylo červené zbarvení jeho odstávajících uší.

„Ukradl jsem ho z Plánování a rozvoje. Nemáme se s nima moc v lásce.“

Bell pomohl Farrovi namontovat klimatizátor do okna a o chvíli později už do místnosti proudil chladný vzduch.

Ve dveřích se objevila postava doslova dveře zaplnila. Byl to muž ve věku mezi dvaceti a třiceti lety. Nejnápadnější na něm byla mohutná ramena a výrazné čelo. Mohl měřit kolem sto devadesáti pěti centimetrů a vážil snad sto čtyřicet kilo. Rhyme si na okamžik znepokojeně pomyslel, že by to mohl být nějaký Garrettův příbuzný, který jim přišel vyhrožovat. Mladý muž však vysokým a ostýchavým hlasem řekl: „Já jsem Ben…?“

Všichni tři muži na něj zírali, zatímco on si neklidně prohlížel Rhymův invalidní vozík a nohy.

„Přejete si?“ zeptal se konečně Bell.

„Já… hledám pana Bel a.“

„Já jsem šerif Bell.“

Muž stále rozpačitě zkoumal Rhymovy nohy. Po chvíli od nich rychle odhlédl, odkašlal si a polkl.

„No, víte, já jsem synovec Lucy Kerrové?“ Zdálo se, že muž raději klade otázky, než používá věty oznamovací.

„Á, můj laboratorní asistent!“ zvolal Rhyme. „Výborně. jdete právě včas.“

Další pohled na Rhymovy nohy a na vozík. „Ale teta Lucy neříkala…“

Co teď asi přijde? uvažoval Rhyme.

„…neříkala nic o laboratoři,“ zamumlal Ben. „Já jsem jen obyčejný student, studuju postgraduál na univerzitě v Avery. Ehm, jak to myslíte, pane, právě včas’?“

Otázka směřovala na Rhyma, ale Ben se díval na šerifa.

„Myslím to tak, že se máte posadit támhle za ten stůl. Za chvíli sem dorazí vzorky a vy mi je musíte pomoci analyzovat.“

„Vzorky… Dobře. Jaké ryby to budou?“ zeptal se Ben Bel a.

„Ryby?“ odpověděl Rhyme. „Jaké ryby?“

„Abyste mi rozuměl, pane,“ řekl tiše Ben a stále se díval na Bella, „moc rád bych vám pomohl, ale musím vám říct, že s většinou druhů mám jen velmi omezené zkušenosti. Specializuji se.“

„Ale my nemluvíme o rybách. Mluvíme o vzorcích z místa činu! Co jste si myslel?“

„Z místa činu? To jsem tedy nevěděl,“ řekl Ben šerifovi.

„Můžete mluvit přímo se mnou,“ poznamenal stroze Rhyme.

V Benově obličeji rozkvetl ruměnec a v očích se mu objevilo úporné soustředění. Hlava jako by se mu celá třásla, když se přinutil pohlédnout na Rhyma.

„Já jen… já jen, že on je šerif.“

„Operaci však bude vést tady Lincoln,“ řekl Bel . „Je to soudní vědec z New Yorku. Vypomáhá nám tu.“

„Jasně.“

Ben sjel očima k vozíku, pak si prohlédl Rhymovy nohy, pak trubičkové ovládání a nakonec znovu zabodl oči do bezpečí podlahy.

Rhyme okamžitě dospěl k závěru, že toho člověka nenávidí.

Ben se choval tak, jako by byl Rhyme nejhorším druhem pouťové atrakce. Rhyme zoufale zatoužil vrátit se do nemocničního pokoje a počkat tam na skalpel a příděl žraločích buněk.

Část jeho já přitom nenáviděla také Amélii Sachsovou za to, že celou tuto podvratnou akci zosnovala.

„Víte, pane…“

„Říkejte mi Lincoln,“ utrousil Rhyme a snažil se chovat zdvořile.

„Problém je v tom, že se ve fyziologi a morfologii nijak zvlášť nevyznám. Specializuji se na mořskou sociozoologii.“

„To jest…?“ zeptal se Rhyme netrpělivě.

„V podstatě jde o chování mořských živočichů.“

No to je skvělé, pomyslel si Rhyme. Nejenže mám za asistenta chlapa, co se bojí mrzáků, ale navíc je to ještě rybí psychiatr.

„No, na tom tolik nezáleží. Jednou jste přece vědec. Principy jsou principy a protokoly jsou protokoly. Používal jste někdy plynový chromatograf a hmotnostní spektrometr?“

„Ano, pane.“

Konečně něco.

„A elektronové a srovnávací mikroskopy?“

Ben přitakal, ale ne tak rozhodně, jak by si Rhyme přál.

„Problém je v tom…“ Ben se na chvíli zadíval na Bella a pak se poslušně obrátil k Rhymově obličeji. „Problém je v tom, že mě teta Lucy požádala, abych se tu jenom zastavil. Nevěděl jsem, že mám vypomáhat na případu… Nejsem si úplně jistý, že… Totiž, mám přednášky a…“

„Bene, vy nám musíte pomoci,“ řekl Rhyme stroze.

„Garrett Hanlon,“ vysvětlil šerif.

Ben nechal to jméno zapůsobit kdesi ve své mohutné hlavě.

„Á, to je ten kluk z Blackwater Landing.“

Šerif mu popsal únosy a patáli Eda Schaeffera se sršni.

„Hrome, tak to je mi Eda líto,“ prohlásil Ben. „Jednou jsem se s ním setkal u tety Lucy a…“

„Takže vás potřebujeme,“ řekl Rhyme a pokusil se vrátit rozhovor zpátky k tématu.

„Nemáme ponětí, kam mohl Garrett Lydii odvléct,“ pokračoval šerif. „Navíc nám už prakticky nezbývá čas, abychom ty ženy zachránili. A jak sám vidíte…, tady pan Rhyme potřebuje někoho, kdo by mu pomáhal.“

„No…“ Ben se rychle podíval směrem k Rhymovi, ale ne přímo na něj. „Já jen, že mě ještě čeká ta zkouška. Chodím do školy, jak už jsem vám říkal.“

„Ale my opravdu nemáme na vybranou, Bene,“ řekl Rhyme trpělivě. „Garrett má tříhodinový náskok a kdykoliv může některou z obětí zabít pokud to ovšem už neudělal.“

Zoolog Ben se rozhlédl po zaprášené místnosti, ale nikde nenašel žádné zastání.

„Snad bych se tu mohl na chvíli zdržet, pane.“

„Děkuji vám,“ řekl Rhyme.

Foukl do ovladače a otočil se ke stolu, na kterém stály přístroje. Zastavil se a pečlivě si je prohlédl. Nato se podíval na Bena.

„Tak a teď mi ještě vyměňte cévku a můžeme se pustit do práce.“

Ben se zatvářil sklíčeně. „Vy chcete, abych…,“ zašeptal.

„To byl vtip,“ vysvětlil Thom.

Ale Ben se neusmál. Pouze neklidně přikývl, s elegancí bizona doklopýtal k chromatografu a začal zkoumat ovládací panel.

Sachsová vběhla do provizorní laboratoře v budově okresního úřadu. Jesse Corn šel rychlým krokem za ní.

Za okamžik se objevila také o poznání nenucenější Lucy Kerrová. Přivítala se se synovcem Benem a představila ho Sachsové a Jessemu. Sachsová zvedla jednu hromádku igelitových sáčků.

„Toto jsou důkazy z Garrettova pokoje,“ řekla a zvedla druhou hromádku. „A toto je z Blackwater Landing z prvotního místa činu.“

Rhyme se podíval na sáčky, ale vypadal poněkud zakřiknutě.

Nejenže bylo fyzických důkazů jen velice málo, ale Rhyma trápil rovněž problém, který si uvědomil již před několika okamžiky: bude muset analyzovat důkazy bez bezprostřední znalosti přilehlé oblasti.

Ryba na suchu…

„Jak dlouho tady bydlíte, Bene?“ zeptal se.

„Celý život, pane.“

„Prima. A jak se téhle části státu říká?“

Ben si odkašlal. „Řekl bych, že Northern Coastal Plain. Severní pobřežní nížina.“

„A máte nějaké přátele, kteří se na tuto oblast specializují? Geology, kartografy, přírodovědce?“

„Ne. Všichni jsou mořští biologové.“

„Rhyme,“ ozvala se Sachsová. „Když jsme byli u kanálu, viděla jsem tam říční člun. Převážel asfalt nebo dehet z nějaké místní společnosti.“

„Ze společnosti Henryho Davetta,“ dodala Lucy.

„Nepracuje u nich nějaký geolog?“ zeptala se Sachsová.

„O žádném nevím,“ odvětil Bell, „ale Davett je inženýr a bydlí tady už celá léta. Pravděpodobně zná terén lépe než kdokoliv jiný.“

„Zavolal byste mu, prosím vás?“

„To je hotovka.“

Bell se rázem vypařil.

O chvíli později byl zpátky.

„Mluvil jsem s Davettem. žádný geolog u nich nepracuje, ale říkal, že by nám možná dokázal pomoct sám. Za půl hodinky bude tady.“ Šerif se odmlčel a pak se zeptal: „Tak co, Lincolne, jak chcete tu pátračku zorganizovat?“

„Já zůstanu tady s vámi a s Benem. Budeme společně zkoumat důkazy. A v Blackwater Landing chci mít malou pátrací skupinu na místě, kde Jesse viděl Garretta a kde zmizela Lydia. Já pak budu na základě informací zjištěných z důkazů navádět pátrací skupinu, jak nejlépe to půjde.“

„Koho v té skupině chcete mít?“

„Sachsová ji povede,“ řekl Rhyme. „A Lucy půjde s ní.“

Bell přikývl a Rhyme si všiml, že Lucy Kerrová na takto stanovenou posloupnost velení absolutně nijak nereagovala.

„Hlásím se jako dobrovolník,“ ozval se Jesse Corn rychle.

Bell se podíval na Rhyma, který přikývl a řekl: „A pak chci ještě jednoho.“

„Jen čtyři lidi? A to je všecko?“ Šerif Bell se zamračil. „Sakra, vždyť já bych mohl sehnat desítky dobrovolníků. Dobrou stovku lidí.“

„Ne. V podobných případech méně znamená více.“

„Takže kdo bude čtvrtý?“ zeptala se Lucy. „Mason Germain?“

Rhyme se podíval do dveří a nikoho za nimi neviděl. Ztišil hlas.

„Co má Mason za sebou? Ten chlap má nějakou minulost. A já nemám rád policajty s minulostí. Radši mám nepopsané knihy.“

„Myslíte tu jeho reakci na vás?“ zeptal se Bell. „Na to se ptáte?“

„Přesně tak.“

Bell pokrčil rameny. „Ten člověk měl těžký život. Narodil se tu, ale vyrůstal na sever od Paquo takříkajíc na špatné straně barikády. Jeho táta se z toho snažil vyhrabat. Založil si pár firem a pak začal pančovat alkohol, jenže ho vyhmátli a on spáchal sebevraždu. Mason se musel vypracovat úplně od nuly. Máme tu na to takové rčení ,byl moc chudý, aby vymaloval, a moc hrdý, aby vybílil. A přesně to je Mason. Neustále si stěžuje, že ho nějak odstrkujeme, že nedostává, co by chtěl. Je ctižádostivý, jenže žije ve městě, kde se jeho ctižádost nedá nijak uplatnit.“

„A kromě toho má spadeno na Garretta,“ poznamenal Rhyme.

„Přesně tak.“

„Proč?“

„Mason doslova prosil, aby mohl být pověřen vyšetřováním případu, o kterém jsme vám říkali jak Meg Blanchardovou pobodali v Blackwater sršni. Upřímně řečeno mám takové tušení, že ta holka měla s Masonem něco společného. Možná spolu dokonce chodili, co já vím. Každopádně Mason zoufale toužil toho kluka dostat. Jenže to na něj jednoduše nedokázal navlíknout. A když pak šel starej šerif do důchodu, použila to inspektorská komise proti němu a novým šerifem jsem se stal já, a ne on přestože je starší a pracuje u sboru déle. Samozřejmě mu taky moc nepřidalo, když Garretta pustili a on pak dělal na Masona dlouhý nos neustále mu nějak naznačoval, že tu holku opravdu zabil, že je Mason ňouma a tak podobně.“

Rhyme zavrtěl hlavou. „V takové operaci nepotřebujeme horké hlavy. Vyberte někoho jiného.“

„Neda Spota?“ navrhla Lucy.

Bell pokrčil rameny. „To je dobrej chlap. Jasně. Dobře střílí, ale zároveň nestřílí, pokud to není absolutně nezbytné.“

„A zajistěte, aby se Mason nemotal v blízkostí pátrání,“ poručil Rhyme.

„To se mu nebude líbit.“

„To mě nezajímá,“ řekl Rhyme. „Najděte mu nějakou jinou práci. Něco, co zní hodně důležitě.“

„Vynasnažím se,“ odpověděl nejistě Bel .

Do dveří se naklonil Steve Farr. „Právě volali z nemocnice,“ oznámil. „Ed je stále v kritickém stavu.“

„Vypověděl něco?“

„Ani slovo. Pořád je v bezvědomí.“

Rhyme se otočil k Sachsové. „Dobrá. Tak běžte. Jděte do Blackwater Landing na místo, kde končí stopa, a počkejte na moje pokyny.“

Lucy se nejistě dívala na sáčky s důkazy. „Opravdu si myslíte, že takhle ty holky najdeme?“

„Já to vím,“ odpověděl Rhyme stroze.

„To mi připadá jako nějaká magie,“ prohlásila Lucy skepticky. Rhyme se zasmál. „Však to taky magie je. Eskamotérství, vytahování králíků z klobouku. Ale nezapomeňte, že všechny iluze jsou založeny na… na čem, Bene?“

Mohutný zoolog si odkašlal, zrudl a zavrtěl hlavou.

„Ehm, nevím, co přesně máte na mysli, pane.“

„Iluze jsou založeny na vědě. Na ničem jiném.“ Pohlédl na Sachsovou. „Ozvu se ti, hned jak něco zjistím.“

Obě ženy a Jesse Corn odešli z operační místnosti.

A když teď před Lincolnem Rhymem ležely seřazeny životně důležité důkazy, když se o kousek dál zahřívaly důvěrně známé přístroje a když se Rhyme konečně mohl zbavit balastu vnitřních mezilidských vztahů, opřel si hlavu o opěrku vozíku a zadíval se na sáčky, které mu Sachsová doručila. A pak dopřál, přikázal nebo prostě jen umožnil své mysli odebrat se tam, kam ho nohy nemohly odnést, a dotknout se věcí, které jeho ruce nemohly cítit.

8

Policisté spolu klábosili.

Mason Germain, který se s rukama zkříženýma na prsou opíral o stěnu chodby vedle dveří vedoucích ke kójím pro policisty úřadu šerifa, jejich hlasy slyšel.

„Proč tu jen tak sedíme a nic neděláme?“

„Ne, ne, ne… Copak jsi to neslyšel? Jim sestavil pátrací skupinu.“

„Jo? Ne, tak to jsem vážně neslyšel.“

Zatraceně, pomyslel si Mason. Neboť on to také neslyšel.

„Bude v ní Lucy, Ned a Jesse. A pak ta policistka z Washingtonu.“

„Né, ona je z New Yorku. Viděls ty její vlasy?“

„Kašlu na její vlasy. Zajímá mě jen Mary Beth a Lydia.“

„To mě taky. Chtěl jsem jen říct, že…“

Masonovi se znovu sevřelo srdce. Vzpomněl si na muže, pro kterého pracoval po střední škole na prošedivělého starého řidiče náklaďáku, který si Masona najal, aby mu cestou z Winston-Salemu do Richmondu pomáhal sbírat cigaretový tabák a prodávat ho na černém trhu. Tento člověk neustále říkal, že tohle nebo tamto je „na kost“. Byl to jižanský výraz, který znamenal, že je něco neředěné, a používal se hlavně pro čistou whisky. Starý šedivý řidič však tuto průpovídku užíval k označení všeho, co bylo čisté a silné. A když teď Mason Germain postával na chodbě okresního úřadu a poslouchal rozhovor kolegů, pomyslel si, že jeho touha dopadnout Garretta Hanlona je totálně na kost, a pocítil nevýslovný vztek, že mu šerif Bell o pátrání neřekl a nezařadil ho do pátracího týmu. Vyřítil se na chodbu, zamířil do šerifovy kanceláře a téměř se srazil s Jimem Bellem, který právě vycházel z bývalého sk
ladu, kde se teď rozvaloval ten podivný chlápek na vozíku, aby jim údajně pomohl s pátráním. Bell na Masona překvapeně zamžoural.

„Nazdar, Masone… Zrovna jsem tě sháněl.“

Moc usilovně asi ne.

„Chci, abys zajel k Richi Culbeauovi,“ pokračoval šerif.

„Ke Culbeauovi? Proč?“

„Sue McConnellová vypsala za nalezení Mary Beth odměnu a on ji chce. Jenže my nemáme zájem, aby nám zvoral celé pátrání. A tak bych rád, abys na něj dohlídnul. Jestli nebude doma, počkej tam na něj, dokud se neobjeví.“

„Poslal jsi za Garrettem Lucy. A mně jsi o tom neřekl.“

Bell si Masona změřil od hlavy k patě.

„Ona a pár dalších pojedou do Blackwater Landing a pokusí se zachytit Garrettovu stopu.“

„Musel jsi vědět, že mám eminentní zájem být v pátracím týmu.“

„Nemůžu tam poslat všechny. A Culbeau se už dneska v Blackwater Landing objevil. Nemůžu dopustit, aby nám překážel při pátrání.“

„Nech toho, Jime. Nesnaž se to okecat.“

Bell si povzdechl. „No dobrá. Chceš slyšet pravdu? Právě proto, že seš na toho kluka tak nabuzenej, Masone, jsem se rozhodl tě do týmu nezařadit. Nechci, aby kdokoliv udělal nějakou chybu. V sázce jsou životy dvou dívek. Musíme ho dopadnout, a to hezky rychle.“

„Přesně to mám v úmyslu, Jime. To bys už mohl vědět. Honím se za tím klukem dobré tři roky. Nemůžu uvěřit, že mě teď jen tak odstavíš a předáš ten případ támhletomu mrzákovi…“

„Hele, tak to by stačilo.“

„Hovno. Vyznám se v Blackwater Landing desetkrát líp než Lucy. Nezapomeň, že jsem tam kdysi bydlel.“

Bell snížil hlas. „Ty ho chceš příliš zoufale, Masone. Mohlo by to ovlivnit tvůj úsudek.“

„Na tohle jsi přišel ty? Nebo to byl on?“ Mason kývl k místnosti, odkud se nyní ozývalo podivné bzučení invalidního vozíku.

Masona ten zvuk dráždil jako zubařská vrtačka. Skutečnost, že Bell požádal toho mrzáka o pomoc, by mohla způsobit nejrůznější problémy, na které Mason nechtěl ani pomyslet.

„Nech toho, fakta jsou fakta,“ odpověděl Bell. „Celý svět ví, jaký máš ke Garrettovi vztah.“

„A celý svět v tom se mnou souhlasí.“

„Co jsem řekl, to platí, Masone. Budeš se s tím muset nějak vyrovnat.“

Policista se hořce zasmál. „Takže teď budu dělat chůvu nějakému pašeráckému buranovi.“

Bell pohlédl za Masona a kývl na dalšího policistu. „Hej, Franku… Vysoký a baculatý policista přikráčel k šerifovi.

„Franku, půjdeš tady s Masonem. Pojedete k Richi Culbeauovi.“

„Předat mu zatykač? Co zase proved?“

„Ne, tentokrát se to obejde bez papírů. Mason tě bude informovat. Pokud Culbeau nebude doma, prostě na něj počkejte. A postarejte se, aby se on ani jeho kumpáni neochomejtali u pátrací skupiny. Je to jasné, Masone?“

Policista neodpověděl. Jen se otočil a odkráčel od svého šéfa, který za ním ještě zavolal: „Takhle je to pro všechny lepší!“

Na to nesázej, pomyslel si Mason.

„Masone…“

Mason už však neřekl nic a odešel do místnosti pro policisty. Frank ho po chvíli následoval. Mason si nevšímal hloučku uniformovaných policistů, kteří si povídali o Hmyzounovi a neuvěřitelném devadesátimetrovém seběhnutí Billyho Staila v utkání s Albemarle High. Kráčel přímo do své kanceláře, kde se posadil a vytáhl z kapsy klíč. Odemkl zásuvku v pracovním stole, vytáhl náhradní zásobník a strčil do něj šest nábojů ráže 0.357. Zasunul zásobník do koženého pouzdra a připnul si ho na opasek. Ve dveřích kanceláře se zastavil, přerušil rozhovor policistů a ukázal na Nathana Groomera asi pětatřicetiletého policistu s platinově světlými vlasy.

„Groomere, jedu si popovídat s Culbeauem. Pojedeš se mnou.“

„Teda,“ začal Frank pomalu a držel v ruce čepici, kterou si přinesl ze své kóje, „myslel jsem, že Jim chtěl, abych jel já.“

„Ale já chci Nathana,“ řekl Mason.

„Za Richem Culbeauem?“ zeptal se Nathan. „My dva se snášíme jako pes a kočka. Třikrát jsem ho lapnul za jízdu pod vlivem a posledně jsem mu taky trochu napravil ciferník. Být tebou, vezmu si Franka.“

„Jo,“ přitakal Frank. „Culbeauův bratranec pracuje s tátou mý ženy. Pokládá mě za příbuzného. Docela na mě dá.“

Mason chladně pohlédl na Nathana. „Já chci tebe.“

„Ale Jim říkal…,“ zkusil to ještě Frank.

„A chci tě hned teď.“

„No tak, Masone,“ řekl Nathan křehce. „Nemá smysl mě lámat přes koleno.“

Mason se díval na dovedně vyřezanou vábničku na Nathanově stole. Byla opravdu krásná. Ten chlap má talent, pomyslel si Mason.

„Jsi připraven?“ zeptal se Nathana.

Nathan si povzdechl a postavil se.

„Ale co řeknu Jimovi?“ zeptal se Frank.

Mason neodpověděl a odešel z kanceláře. Nathan vyšel za ním a zamířil k Masonovu služebnímu autu. Nastoupili. Mason ucítil nesnesitelné horko. Nastartoval motor a naplno zapnul klimatizaci.

Když se řádně připoutali, k čemuž vyzýval slogan na boku policejního vozu, adresovaný „všem zodpovědným občanům“, Mason konečně promluvil:

„A teď mě poslouchej. Chci…“

„Nech toho, Masone, takhle se mnou nemluv. Říkal jsem ti jenom, co pokládám za rozumné. Frank a Culbeau se totiž loni…“

„Drž hubu a poslouchej.“

„Dobře. Budu poslouchat. Akorát si nemyslím, že bys neměl mluvit tímhle tónem… No dobře. Poslouchám. Co zase Culbeau provedl?“

Mason se však místo odpovědi zeptal: „Kde máš svého rugera?“

„Myslíš tu pušku na jeleny? M-sedmasedmdesátku?“

„Jo.“

„V auťáku. Doma.“

„A máš na ní dalekohled?“

„Jasněže jo.“

„Tak se pro ni stavíme.“

Vyjeli z parkoviště, a když se napojili na Main Street, zapnul Mason majáček. Sirénu nechal vypnutou a vyrazil z města.

Nathan si strčil do pusy žvýkací tabák, což nemohl udělat před Jimem, ale Masonovi to nevadilo.

„Ten ruger… Aha. Takže proto jsi chtěl mě. A ne Franka.“

„Přesně tak.“

Nathan Groomer byl nejlepší střelec ve sboru a jeden z nejlepších v celém okrese Paquenoke. Mason byl svědkem, jak na osm set metrů skolil desateráka.

„Takže až si vyzvednem tu pušku, pojedeme ke Culbeauovi?“

„Ne.“

„A kam teda pojedeme?“

„Pojedeme na lov.“

„Docela pěkné domy,“ poznamenala Amélie Sachsová.

Jely s Lucy Kerrovou po Canal Road směrem na jih, zpátky k Blackwater Landing. Ve druhém policejním autě se za nimi držel Jesse Corn s Nedem Spotem, zavalitým policistou těsně před čtyřicítkou.

Lucy se podívala na budovu nad kanálem a neříkala nic.

Sachsová znovu pocítila šok z absolutní nepřítomnosti rodinného života v Blackwater Landing, z absolutní nepřítomnosti dětí.

Stejně jako na ulicích Tanner’s Corner.

Kde jsou děti? pomyslela si znovu, ale pak si řekla: Nech to radši plavat. Lucy odbočila doprava na silnici 112 a pak zajela ke krajnici v místě, které navštívili před slabou půlhodinkou ke svahu vedoucímu k oběma místům činu. Auto Jesseho Corna zastavilo za nimi a všichni čtyři sešli z náspu ke břehu řeky a nastoupili do loďky. Jesse se opět ujal vesla a zamumlal: „Bože můj, zas na sever od Paquo.“

Pronesl svá slova zlověstným tónem, který Sachsová zprvu pokládala za vtip, ale pak si všimla, že se mu nikdo nesměje. Na protějším břehu řeky vystoupili a šli po stopách Garretta a Lydie až k lovecké chatrči, kde Eda Schaeffera pobodali sršni, a pak asi patnáct metrů dále do lesa. Zhruba na tomto místě stopy mizely.

Podle pokynů Sachsové pak policisté utvořili rojnici a začali postupovat ve zvětšujících se kružnicích, přičemž hledali jakékoliv známky, jež by jim prozradily, kterým směrem Garrett odešel.

Nenašli ovšem nic, a tak se vrátili na místo, kde stopy končily.

„Znáš tu stezku?“ zeptala se Lucy Jesseho. „Tu, po které loni upalovali ti feťáci, když jim Lou Sturgis zablokoval cestu?“

Jesse přikývl a řekl Sachsové: „Je asi patnáct metrů severně odtud. Tímhle směrem.“

Ukázal do lesa. „Garrett o ní pravděpodobně ví a je to nejlepší stezka, po které se dostanete přes všechnu tuhle změť. Mohl po ní jít docela rychle. Jinak je cesta příliš zarostlá.“

„Tak ji projděme,“ navrhl Ned.

Sachsová přemýšlela, jak nejlépe zvládnout hrozící konflikt, a dospěla k závěru, že existuje pouze jediná možnost: jít do toho po hlavě. Přílišná ohleduplnost by v tomto případě nezabrala, jelikož Sachsová byla sama proti třem (Jesse Corn byl, jak pochopila, na její straně pouze v citových otázkách).

„Zůstaneme tady, dokud se nám neozve Rhyme.“

Jesse si ponechal chabý úsměv na tváři a zmítal se v mukách vnitřní rozpolcenosti. Lucy zavrtěla hlavou.

„Garrett musel jít po té stezce.“

„Ale nevíme to jistě,“ řekla Sachsová.

„Je tu docela husto,“ utrousil Jesse dvojsmyslně.

Také Ned se přidal: „Všude je tu chmýr, bořivý mech a cesmíny. A taky spousta popínavých šlahounů. Pokud nepůjdete po té stezce, nemáte šanci tudy projít a získat si nějaký náskok.“

„Musíme počkat,“ trvala na svém Sachsová a vzpomněla si na pasáž z učebnice kriminalistiky Lincolna Rhyma s názvem Fyzické důkazy: Velké procento případů s pachatelem na útěku je zmařeno následkem podlehnutí náhlému popudu postupovat příliš rychle a okamžitě zahájit vzrušené pronásledování, zatímco pomalé prozkoumání důkazů by ve většině těchto případů ukázalo na zcela zřetelnou cestu přímo k pachatelovým dveřím a umožnilo jeho bezpečnější a efektivnější zatčení.

„Jenže člověk z města se nedokáže vyznat v lese,“ řekla Lucy Kerrová. „Pokud sejdete z té stezky, budete o polovinu pomalejší. Musíte se jí držet.“

„Ale on se mohl vrátit stejnou trasou ke břehu,“ poznamenala Sachsová. „Třeba měl po proudu nebo proti proudu schovaný další člun.“

„To je fakt,“ řekl Jesse a vysloužil si sžíravý pohled Lucy Kerrové.

„Jenže pak bychom viděli jít jeho stopy opačným směrem,“ namítl Ned.

„To ne,“ opáčila Sachsová, „pokud by se celou dobu držel v porostu, o kterém jste se zmiňoval.“

„To se mi nezdá,“ prohlásila Lucy.

Nastalo dlouhé ticho, během něhož stáli všichni čtyři policisté bez hnutí, potili se v nelítostném vedru a nechávali se štípat komáry.

„Počkáme,“ rozhodla Sachsová nakonec.

A na zpečetění svého rozhodnutí se posadila na bezpochyby nejnepohodlnější kámen v celém lese a s předstíraným zájmem začala zkoumat datla, který se právě zuřivě zavrtával do vysokého dubu před nimi.

9

„Nejdřív prvotní místo činu,“ zavolal Rhyme na Bena. „Blackwater Landing.“

Kývl na hromádku důkazů na překližkovém stole.

„Nejdřív prozkoumáme tu Garrettovu tenisku. Ztratil ji, když zápasil s Lydií.“

Ben sebral tenisku a rozepnul igelitový sáček.

„Rukavice!“ rozkázal Rhyme. „Při manipulaci s důkazy vždy noste gumové rukavice.“

„Kvůli otiskům?“ zeptal se zoolog.

„To je jeden důvod. Druhý je kontaminace. Nechceme popl ést místa, na nichž jste se pohyboval vy, s místy, na kterých se pohyboval pachatel. “

„Jistě. Dobře.“

Ben zuřivě pokýval svou mohutnou nakrátko ostříhanou hlavou, jako by měl strach, že na toto pravidlo zapomene. Zatřásl botou a nakoukl do ní.

„Zdá se, že je uvnitř štěrk nebo něco podobného.“

„Sakra, zapomněl jsem Améli požádat o sterilní vyšetřovací desky,“ zaklel Rhyme a rozhlédl se po místnosti. „Vidíte tamten časopis? People?“

Ben časopis sebral a zavrtěl hlavou.

„Je tři týdny starý.“

„Mně je fuk, jak čerstvé jsou historky o milostném životě Leonarda Di Capria,“ zabručel Rhyme. „Vytrhněte zevnitř tu přílohu s nabídkou předplatného… Taky tyhle žvásty nesnášíte? Jenže nám se docela hodí vypadávají z tiskařského stroje hezky sterilní, takže nám můžou posloužit jako malé vyšetřovací desky.“

Ben poslechl a vysypal z boty na papír hlínu a kamínky.

„Vložte vzorek do mikroskopu a nechte mě se na něj mrknout.“

Rhyme přijel ke stolu, ale okulár byl o několik centimetrů výše, než potřeboval.

„Sakra.“

Ben problém pochopil. „Možná bych vám ho mohl přidržet.“

Rhyme se chabě zasmál. „Ten mikroskop váží dobrých patnáct kilo. Ne ne, musíme najít…“

Jenže to už zoolog popadl přístroj a mohutnýma rukama ho Rhymovi přidržel. Rhyme pochopitelně nemohl otáčet zaostřovacími knoflíky, ale viděl toho dost, aby si udělal představu, jaký důkaz má před sebou.

„Vápencové úlomky a prach. Projeďte vzorek v chromatografu. Chci vidět, co tam ještě máme.“

Benovi chvíli trvalo, než přístroj nachystal. Pak do něj upevnil vzorek a stiskl testovací tlačítko.

Chromatografie je vysněným nástrojem kriminalisty. Vyvinul ji krátce po přelomu století jistý ruský botanik, ale ve velkém měřítku se začala uplatňovat až ve třicátých letech. Přístroj analyzuje nejrůznější látky například jídlo, léky, krev nebo stopové látky a izoluje z nich jednotlivé zastoupené prvky. Existuje asi šest různých variant tohoto procesu, ale v soudních vědách je nejrozšířenější metodou plynová chromatografie, při níž dochází ke spálení vzorku důkazu. Vznikající páry se poté separují a ukazují na přítomnost látek, které daný vzorek vytvářejí. Plynové chromatografy jsou obvykle sloučeny s hmotnostním spektrometrem, který dokáže mnohé z těchto látek konkrétně identifikovat. Plynový chromatograf funguje pouze u materiálů, které lze vypařit tedy spálit za relativně nízké teploty. To není případ vápence, který se samozřejmě nevznítí. Rhyma ovšem nezajímala samotná hornina, nbrž stopové materiály, které k hlíně a štěrku přilnuly. Tímto způsobem mohl lépe konkretizovat danou oblast.

„Chvilku to potrvá,“ řekl Rhyme. „Takže se během čekání podíváme na hlínu v rýhách Garrettovy podrážky. Řeknu vám, Bene, že zbožňuju protektory. V botách i v pneumatikách. Jsou jako houba. Zapamatujte si to.“

„Ano, pane.“

„Vyšťouráme trochu hlíny a podíváme se, jestli pochází z nějakého jiného místa než z Blackwater Landing.“

Ben odolal Rhymovu nadšení a vyškrábal hlínu na nabídku předplatného. Přidržel ji před Rhymem a ten si ji pečlivě prohlédl.

Jako soudní znalec dobře znal důležitost obyčejné hlíny. Drží se na šatech, vytváří stopu z pachatelova domu jako pohádkové drobečky a spojuje zločince s místem činu, jako by byli těsně spoutáni.

Existuje přibližně 1 100 různých odstínů půdy, a pokud má nějaký vzorek z místa činu stejnou barvu jako hlína za pachatelovým domem, pak existuje vysoká pravděpodobnost, že se daný pachatel pohyboval na místě činu. Rozbor složení půdy pak může takovou souvislost potvrdit. Slavný francouzský kriminalista Locard formuloval princip, kter ý byl po něm pojmenován a který konstatuje, že při každém zločinu dochází k nějakému přenosu látek mezi pachatelem a obětí nebo místem činu. Rhyme navíc zjistil, že v případě aktivně spáchané vraždy nebo přepadení, je hlína po krvi druhou nejčastěji přenášenou látkou. Problém hlíny jako soudního důkazu ovšem spočívá v tom, že je příliš rozšířená. Aby tedy mohla mít z hlediska soudní kriminalistiky nějaký význam, musí se vzorek hlíny, jehož zdrojem může být pachatel, lišit od hlíny, která se přirozeně vyskytuje na místě činu. Prvním krokem při rozboru h
líny je tedy porovnání hlíny odebrané z místa činu se vzorkem hlíny, který podle názoru kriminalisty pochází od pachatele. Rhyme to vše Benovi vysvětlil a mohutný zoolog sebral jeden sáček s hlínou, který Sachsová označila štítkem Vzorek hlíny Blackwater Landing a také datem a hodinou odběru. Kromě toho zde byla ručně psaná poznámka, která nepatřila Sachsové. Odebral pol. J. Corn. Rhyme si dokázal představit, že se mladý policista mohl přetrhnout, aby splnil Améliin rozkaz. Ben vysypal část hlíny na druhý arch nabídky předplatného a položil ji vedle hlíny, kterou vyškrábal z Garrettových podrážek.

„Jak je srovnáme?“ zeptal se a začal si prohlížet přístroje.

„Očima.“

„Ale…“

„Jen se na ně podívejte. A zjistěte, zda se barva neznámého vzorku liší od barvy vzorku známého.“

„A jak to mám udělat?“

Rhyme se přinutil ke klidu. „Prostě se na ně podívejte.“

Ben civěl na jednu hromádku a pak na druhou.

A znovu na první. A znovu.

A pak ještě jednou.

No tak, no tak… tak ošidné to zase není. Rhyme se musel nutit k trpělivosti. Což pro něj byla jedna z nejtěžších věcí na světě.

„Jedna hromádka je tmavší, pane,“ řekl konečně Ben svou fistulí. „Ten vzorek z Blackwater Landing. Podívejte.“

Nadzvedl Rhymovi obě hromádky. Jenže Rhyme se zašklebil.

„Udělal jsem něco špatně, pane?“

„Ne ne ne. Ale není ten známý vzorek vlhký?“

„Ehm, jak to mám poznat?“

„Strčte do něj prst.“

Ben poslechl. „Ano, pane. Je pořádně mokrý.“

„Tak to ho musíme nejdříve vysušit. Srovnání funguje pouze při stejném procentu vlhkostí.“

Rhyme se rozhlédl po místnosti. Vysušení na přímém slunci může změnit zbarvení vzorku, ale vysušení v místnosti by zase trvalo příliš dlouhou dobu. Rhyme pohlédl na Thoma a vzpomněl si, že jeho ošetřovatel je nadšený kuchař.

„Mikrovlnka!“ zvolal po chvíli. „Zjistěte, jestli je tady v budově nějaký bufet nebo kantýna, třeba tam mají mikrovlnnou troubu. Můžeme ten vzorek vysušit v ní.“

Ben vyrazil mimochodnou chůzí do chodby a nesl vzorek v ruce jako čerstvě narozené

kotě.

„Pěkná mátoha,“ utrousil Thom a kývl za hromotluckým studentem.

„Je pomalý jako tekoucí sirup… a bázlivý jako nevím co. Přitom se snažím být trpělivý.“

„Snaž se víc.“

O pár minut později se Ben vrátil. Nabídka předplatného ležela na plastikové misce a hlína byla daleko světlejší.

„Tak co vidíte?“ zeptal se Rhyme. „Liší se ty vzorky nějak?“

„No když já nevím, pane.“

„Prohlédněte je ve srovnávacím mikroskopu.“

Ben upevnil vzorky do srovnávacího mikroskopu a podíval se do okuláru.

„Nejsem si jistý. Těžko říct. Myslím…, možná tam je nějaký rozdíl.“

„Ukažte.“

Ben znovu přidržel Rhymovi mikroskop svalnatými pažemi a Rhyme nakoukl do okulárů.

„Vzorky se rozhodně liší,“ konstatoval. „Neznámý vzorek má světlejší barvu. A je více krystalický. Obsahuje více žuly, jílu a různých typů vegetace. To znamená, že nepochází z Blackwater Landing… A jestli budeme mít štěstí, pochází z jeho skrýše.“

Benovi přeběhl po tváři chabý úsměv první, který u něj Rhyme zaznamenal.

„Až získáte výsledky rozboru toho vápence v chromatografu,“ pokračoval Rhyme,

„projeďte v něm taky hlínu z Garrettovy boty.“

„Ano, pane.“

O chvíli později zablikala obrazovka počítače připojeného k chromatografu-spektrometru a objevily se na ní křivky připomínající hory a údolí. Poté na obrazovce vyskočilo okno a Rhyme přijel na vozíku blíže. Přitom vrazil do stolu, takže sebou vozík škubl na stranu a trochu Rhyma rozhodil.

„Sakra.“

Benovy oči se rozšířily úzkostí. „Jste v pořádku, pane?“

„Jo, do prčic,“ zamumlal Rhyme. „Co tu dělá ten zatracený stůl? Vůbec ho tu nepotřebujeme.“

„Odklidím ho stranou,“ vyhrkl Ben, jednou rukou popadl těžký stůl, jako by byl vyroben z balzy, a odšoupl ho do rohu. „Promiňte, měl jsem na to myslet.“

Rhyme si nevšímal Benovy nepatřičné kajícnosti a pečlivě si prohlížel obrazovku.

„Značné množství dusičnanů, fosfátů a čpavku.“

To bylo velice nepříjemné, ale Rhyme zatím neříkal nic. Chtěl vidět, jaké látky se nacházejí v hlíně, kterou Ben vyškrábal z podrážek. Rhyme Benovi poručil, aby otestoval hlínu v chromatografu, a zakrátko se na obrazovce objevily nové výsledky. Rhyme si povzdechl.

„Další dusičitany, další čpavek přímo spousta čpavku. A znovu ve vysokých

koncentracích. A taky další fosfáty. Nějaký čisticí prostředek. A ještě něco… Co to k čertu…“

„Kde?“ zeptal se Ben a sklonil se nad obrazovku.

„Na dně. Databáze to identifikovala jako kamfen. Slyšel jste někdy o něčem takovém?“

„Ne, pane.“

„Ale ať je to, co chce, Garrett po tom šlapal.“ Rhyme se podíval na sáček s důkazy. „Tak copak tam ještě máme? Co ten bílý kapesník, který našla Sachsová?“

Ben zvedl sáček a přidržel ho před Rhymem. Na kapesníku byla spousta krve. Rhyme se podíval na druhý kapesník na vzorek, který Sachsová objevila v Garrettově pokoji.

„Jsou stejné?“

„Vypadají stejně,“ odpověděl Ben. „Oba jsou bílé a mají stejnou velikost.“

„Odneste je Jimu Bel ovi,“ poručil Rhyme. „A řekněte mu, že chci provést rozbor DNA. Letmou verzi.“

„Ehm…, co to je, pane?“

„Hrubý test DNA založený na řetězové reakci polymerázy. Na RFLP teď nemáme čas to je verze pracující s přesností jedna ku šesti miliardám. já chci jen vědět, čí je to krev. A pošlete někoho pro vzorky z těla Bil yho Staila, Mary Beth a Lydie.“

„Vzorky? Čeho?“

Rhyme se znovu přinutil zůstat klidný. „Genetického materiálu. Jakékoliv tkáně z Billyho těla. Pokud jde o ty ženy, nejsnadnější asi bude sehnat nějaké vlasy ale musí u nich být zachován kořínek. Pošlete nějakého policistu k Mary Beth a Lydii domů, nechte ho sebrat z koupelny jejich hřeben nebo kartáč a odvezte je do stejné laboratoře, která bude provádět test těch kapesníků.“

Ben sebral sáček a odešel z místnosti. Za okamžik se vrátil.

„Budou to mít hotovo za hodinu nebo dvě, pane. Nebudou to posílat na státní policii, ale do léčebného střediska v Avery. Pan Bell, tedy šerif Bell, si myslí, že to tak bude snazší.“

„Za hodinu?“ zabručel Rhyme a zašklebil se. „To je moc dlouho.“

Nedokázal se ubránit otázce, jestli jim náhodou právě toto zdržení nezabrání zachránit

Lydii nebo Mary Beth dříve, než Hmyzoun začne znovu vraždit. Ben postával s rukama v bok. „Ehm, můžu jim ještě jednou zavolat. Říkal jsem jim, že je to důležité, ale… Chcete?“

„To je v pořádku, Bene. Zatím budeme pokračovat. Thome, je čas na naše tabulky.“

Ošetřovatel přišel k tabuli a začal psát, co mu Rhyme diktoval: Nálezy na prvotním místě činu Blackwater Landing Kapesník s krví

Vápencový prach

Dusičnany

Fosfát

Čpavek

Čisticí prostředek Kamfen

Rhyme se na tabulku zadíval. Víc otázek než odpovědí…

Ryba na suchu…

Oči mu sklouzly na hromádku hlíny, kterou Ben vyškrábal z Garrettovy podrážky. Náhle ho něco napadlo.

„Jime!“ zvolal burácivým hlasem, který vylekal Thoma i Bena. „Jime! Kde ten chlap vězí?!

Jime!!“

„Co je?“ Do místnosti vběhl znepokojený šerif. „Stalo se něco?“

„Kolik lidí pracuje ve zdejší budově?“

„Já nevím. Asi dvacet.“

„A bydlí po celém okrese?“

„Nejen to. Někteří sem dojíždějí z Paquotanku, Albemarle a Chowanu.“

„Chci, aby sem všichni přišli.“

„Cože?“

„Všichni lidi v budov ě. Chci vzorky hl íny z jejich bot … Moment. A taky z roho žek v jejich autech.“

„Hlíny?“

„Hlíny! Bláta! Špíny! Však víte. A chci to všechno hned!“

Bell se vzdálil a Rhyme řekl Benovi: „Támhleten stojan.“

Zoolog se odplahočil ke stolu, na kterém stál dlouhý stojan s řadou zkumavek.

„To je analyzátor hustotního gradientu. Vytváří profily měrné hmotnosti materiálů, jako je hlína.“

Ben přikývl. „Slyšel jsem o něm. Ale nikdy jsem ho nepoužíval.“

„Je to hračka. Támhle jsou dvě láhve.“ Rhyme se díval na dvě tmavé skleněné láhve s nápisem „tetra“ na jedné a „etanol“ na druhé. „Namícháte je, jak vám řeknu, a pak naplníte zkumavky téměř po okraj.“

„Dobře. K čemu nám to bude?“

„Teď začněte s mícháním. Řeknu vám to, až budeme hotovi.“

Ben namíchal chemikálie podle Rhymových instrukcí a pak střídavě naplnil dvacet zkumavek různě zbarvenými tekutinami etanolem a tetrabrommetanem.

„Nasypte trochu vzorku hlíny z Garrettovy boty do zkumavky nalevo. Hlína se odseparuje a my získáme profil. Za chvíli dostaneme vzorky od lidí, kteří bydlí v různých částech okresu. Pokud bude některý vzorek odpovídat vzorku z Garrettovy boty, znamená to, že Garrett tu hlínu nabral na botu někde poblíž.“

Bell se dostavil s prvním zaměstnancem a Rhyme oběma vysvětlil, jak hodlá postupovat. Šerif se obdivně zašklebil.

„To je nápad za všechny peníze, Lincolne. Bratranec Roland věděl, o čem mluví, když na vás pěl chvalozpěvy.“

Hodina strávená touto procedurou však přišla zcela vniveč.

žádný ze vzorků od lidí v budově neodpovídal hlíně v podrážce Garrettovy boty. Když se poslední vzorek hlíny od posledního zaměstnance usadil ve zkumavce, Rhyme se nevrle zamračil.

„K čertu.“

„Ale za pokus to stálo,“ poznamenal Bell.

Ztráta drahocenného času.

„Mám už ty vzorky vyhodit?“ zeptal se Ben.

„Ne. Nikdy nevyhazujte žádné odběry,“ řekl Rhyme rozhodně.

Ale pak si vzpomněl, že nemá své instrukce pronášet tak stroze. Hromotlucký zoolog tady vypomáhal pouze díky rodinné známosti a soucitu s obětmi.

„Thome, pomoz nám trochu,“ pokračoval Rhyme. „Sachsová žádala od státní policie polaroid. Někde tu musí být. Najdi ho a pořiď detailní snímky všech zkumavek. A na každou fotku pak dozadu napiš jméno příslušného zaměstnance.“

Ošetřovatel našel fotoaparát a pustil se do práce.

„A teď provedeme analýzu důkazů, které Sachsová objevila v domě Garrettových pěstounů. Nejdřív ty kalhoty v tom sáčku podívejte se, jestli něco nezůstalo v záložkách.“

Ben opatrně otevřel plastikový sáček a prozkoumal kalhoty.

„Ano, pane, nějaké borové jehličí. Je ho docela dost.“

„Prima. Opadalo z větví, nebo je polámané?“

„Vypadá jako polámané.“

„Výborně. To znamená, že s ním Garrett něco dělal. Polámal ho nebo rozstříhal z nějakého důvodu. A ten důvod může souviset s jeho zločinem. Zatím nevíme, jakým způsobem, ale tipl bych si, že mu šlo o maskování.“

Rhyme si opřel hlavu o polštář, který byl připevněn k motorizovanému vozíku Storm Arrow. Podíval se na hodiny. Garrett byl na útěku už téměř čtyři hodiny. Za tu dobu měl spoustu času schovat se do skrýše, která se prakticky nedala odhalit, a pak svou oběť znásilnit nebo zavraždit. A taky měl spoustu času zahladit stopy nebo nastražit pasti na místech, která mu byla důvěrně známá, zatímco pro Rhyma představovala naprosto cizí území.

„Cítím tchoře,“ řekl Bell a očichal šaty.

„Všiml jsem si,“ prohodil Rhyme. „To nám ovšem moc nepomůže. Alespoň prozatím.“

„Proč ne?“ zeptal se zoolog.

„Protože neexistuje způsob, jak přiřadit divoce žijícího živočicha k určitému konkrétnímu místu. Nehybný tchoř by nám možná pomohl, ale pohyblivý nikoliv. Zkusme se teď zaměřit na stopové důkazy na šatech. Odtrhněte pár kousků kalhot a strčte je do chromatografu.“

Zatímco čekali na výsledky, prohlédl si Rhyme zbytek důkazů.

„Ukaž mi ten zápisník, Thome.“

Ošetřovatel začal pomalu obracet stránky, aby si je Rhyme mohl prohlédnout. Obsahovaly pouze neumělé kresby hmyzu. Rhyme zavrtěl hlavou. Nic užitečného v zápisníku nebylo.

„A co ty ostatní knihy?“ Rhyme kývl směrem ke čtyřem vázaným publikacím, které

Sachsová objevila v Garrettově pokoji.

Jednu z nich Miniaturní svět někdo četl tak často, že se rozpadala. Rhyme si všiml, že některé pasáže jsou zakroužkované, jiné podtržené a další označené hvězdičkou. žádná z pasáží však neobsahovala ani náznak stopy, kde mohl Garrett trávit volný čas. Zdálo se, že se jedná o pouhé detailní informace o hmyzu. Rhyme poručil Thomovi, aby knihu odložil.

Nato si prohlédl předměty, které Garrett uschoval do sklenice se sršni: peníze, fotografie Mary Beth a vlastní rodiny, starý klíč a rybářský vlasec.

Peníze představovala pouze zmuchlaná hromádka desetidolarovek, pětidolarovek a stříbrných dolarových mincí. Rhyme si všiml, že na okrajích bankovek nejsou žádné užitečné poznámky (mnozí zločinci si právě na toto místo zapisují svá sdělení nebo plány, neboť jedním z elegantních způsobů, jak se rychle zbavit usvědčujícího důkazu, je bankovku utratit, a vyslat ji tak do černé díry peněžního oběhu). Rhyme nechal Bena prosvítit peníze pod multisvětlem alternativním světelným zdrojem a zjistil, že papírové i stříbrné dolary obsahují dobrou stovku různých částečných otisků, což byl příliš velký počet, než aby mohl sloužit jako užitečné vodítko. Na rámečku fotografie ani na vlasci nebyly žádné cenovky, podle nichž by se daly vystopovat obchody, které Garrett mohl navštěvovat.

„Vlasec s odolností na dvoukilové zatížení,“ poznamenal Rhyme, když se podíval na cívku s rybářským vlascem. „To je dost málo, že jo, Bene?“

„Sotva by na to chytil kladivouna, pane.“

Na obrazovce počítače se objevily výsledky analýzy stopových látek z chlapcových kalhot. Rhyme je nahlas přečetl: „Kerosin, znovu čpavek, znovu dusičnany a znovu ten kamfen. Udělej další tabulku, Thome, buď tak hodný.“

Thom poslechl a Rhyme začal diktovat:

Nálezy na druhotném místě činu Garrettův pokoj

Tchoří pižmo

Nastříhané borové jehličí

Kresby hmyzu

Fotografie Mary Beth a vlastní rodiny

Knihy o hmyzu

Rybářský vlasec

Peníze

Neznámý klíč

Kerosin

Čpavek

Dusičnany

Kamfen

Rhyme se zadíval na obě tabulky a řekl: „Thome, potřebuju zavolat Melu Cooperovi.“

Ošetřovatel vytáhl telefon a vyhledal číslo v paměti.

Mel Cooper z oddělení soudní kriminalistiky newyorské policie, který s Rhymem často spolupracoval, vážil zhruba dvakrát méně než Ben. Vypadal jako bázlivý pojišťovák, ale přitom byl jedním z předních soudních kriminalistů v zemi.

„Můžeš mi to pustit přes reproduktor, Thome?“

Thom stiskl tlačítko a za okamžik se již v místnosti rozlehl Cooperův měkký tenor.

„Ahoj, Lincolne. Něco mi říká, že nejsi v nemocnici.“

„Jak jsi to zjistil, Mele?“

„Na to jsem žádné velké dedukce nepotřeboval. Jako volajícího mám uvedenou státní

budovu okresu Paquenoke. Odložili ti operaci?“

„Ne. Jen tady vypomáhám na jednom případu. Poslyš, Mele, nemám moc času a potřeboval bych nějaké informace o látce zvané kamfen. Slyšels někdy o ní?“

„Ne. Ale vydrž. Podívám se do databáze.“

Rhyme zaslechl horečné ťukání kláves. Cooper byl mimo jiné nejrychlejší stenograf, jakého kdy Rhyme poznal.

„Tak už to tady mám… Zajímavé…

„To je mi fuk, že je to zajímavé, Mele. Potřebuju fakta.“

„Je to terpen uhlík a vodík. Vyrábí se z rostlin. Používal se jako přísada do pesticidů, ale počátkem osmdesátých let byl zakázán. Nejvíce se používal koncem devatenáctého století jako palivo do lamp. V té době byl velice moderní, neboť nahradil velrybí olej. Vlastně byl tehdy stejně rozšířený jako zemní plyn. Snažíš se vystopovat neznámého pachatele?“

„On není neznámý pachatel, Mele. Je známý až příliš. Akorát ho nemůžeme najít.“

„To máš teda prima dovolenou, Lincolne.“

„Tak především to neměla být dovolená,“ odsekl Rhyme.

Je snad jediným člověkem na světě, který nesnáší bezduché vtipkování?

„Takže když jsme našli stopy kamfenu,“ pokračoval, „nejspíš to znamená, že se pachatel ukrývá v nějaké staré budově.“

„Dost možná. Ale je tu ještě jedna možnost. Píšou tady, že kamfen se dnes používá pouze ve voňavkách.“

„V jakých voňavkách?“

„V parfémech, vodách po holení a kosmetických přípravcích.“

Rhyme chvíli přemýšlel. „A jaké procento výsledného produktu tvoří samotný kamfen?“

zeptal se.

„Pouze stopové množství. Desetiny procenta.“

To je příliš málo.

Rhyme vždy vybízel členy laboratorních týmů, aby se nikdy nebáli činit při analýze důkazů

smělé závěry. Zároveň si bolestně uvědomoval, jak krátký čas možná oběma uneseným ženám zbývá, a podvědomě cítil, že vzhledem k omezenému času a prostředkům se budou moci zaměřit pouze na jednu z obou verzí.

„Budeme se muset pro jednu možnost rozhodnout,“ prohlásil.

„Takže budeme předpokládat, že ten kamfen nepochází z voňavek, nýbrž z luceren, a zařídíme se podle toho. Poslyš, Mele, ještě ti pošlu fotokopii klíče. Potřebuju, abys ho vystopoval.“

„To je hračka. Je od auta?“

„Nevím.“

„Od domu?“

„Nevím.“

„Je nový?“

„Nemám ponětí.“

Cooper pochybovačně řekl: „No, takže to možná nebude taková hračka, jak jsem si myslel. Ale pošli mi tu fotku a já udělám, co bude v mých silách.“

Když ukončili rozhovor, přikázal Rhyme Benovi, aby pořídil fotokopíe obou stran klíče a zaslal je faxem Cooperovi. Pak zkusil zavolat Sachsové na vysílačku. Spojení nefungovalo, takže musel použít mobilní telefon.

„Haló?“

„Sachsová, to jsem já.“

„Co je s tou vysílačkou?“ zeptala se Sachsová.

„Nemáme signál.“

„Tak kudy máme jít, Rhyme? Přepluli jsme přes řeku, ale ztratili jsme stopu. A upřímně

řečeno,“ hlas Sachsové se změnil v tichý šepot, „domorodci jsou nějak neklidní. Lucy by si mě nejradši upekla k večeři.“

„Provedl jsem základní analýzu, ale nevím, co mám s těmi daty dělat, momentálně čekám na toho inženýra z továrny v Blackwater Landing. Na Henryho Davetta. Měl by tu být každou chvíli. Ale poslouchej mě, Sachsová, musím ti říct ještě něco jiného. V Garrettově oblečení a ztracené botě jsem našel významné stopy čpavku a dusičitanů.“

„Bomba?“ zeptala se Sachsová a dutost v jejím hlase prozrazovala znepokojení.

„Vypadá to tak. A ten rybářský vlasec, který jsi našla, je příliš lehký, než aby se na něj dalo něco kloudného chytit. Myslím, že ho používá jako nástražný drát. Takže běžte pomalu a hledejte případné pasti. Pokud uvidíte něco, co vypadá jako stopa, nezapomeň, že to na vás může být nastraženo. Zatím zůstaňte sedět na zadku, Sachsová. Doufám, že pro vás budu mít brzo nějaké instrukce.“

Garrett s Lydií urazili dalších pět nebo šest kilometrů.

Slunce teď stálo vysoko. Mohlo být poledne nebo krátce před polednem a den byl horký

jako výfuk závodního auta. Voda v láhvi, kterou Lydia vypila v lomu, jí z těla rychle vyprchala a Lydia teď byla velice slabá.

Garrett jako by to vycítil a řekl: „Za chvilku tam budeme. Je tam chladněji. A mám tam více vody.“

Krajina zde byla otev řená. Pásy lesa, močály. A nikde žádné domy ani silnice. Vedlo zde mnoho starých stezek, které se větvily do různých směrů. Pro člověka, který by po Lydii případně pátral, by bylo téměř nemožné zjistit, kterou stezkou se s ní Garrett vydal stezky byly jako bludiště.

Garrett ukázal na jednu z úzkých pěšin s kameny po levé straně a šestimetrovým srázem napravo. Ušli po této stezce asi osm set metrů a pak se Garrett zastavil a ohlédl se. Vyčerpaná a sklíčená Lydia se opřela o strom a podívala se na vytáhlého chlapce na jeho špinavé nohy a ruce, na jeho výrazné obočí, na šílené oči. Však oni tě dostanou, hajzle, pomyslela si.

Vytrhnou ti z těla to tvoje zasrané srdce.

Když se Garrett uklidnil zjištěním, že nikde poblíž se nikdo nenachází, vešel do křoví a vrátil se s nylonovou strunou podobnou tenkému rybářskému vlasci. Sklonil se a natáhl strunu přes stezku těsně nad zemí, takže byla z výšky stojícího člověka téměř neviditelná. Na konci strunu napojil na tyčku, která podepírala asi patnáctilitrovou skleněnou láhev naplněnou mléčnou tekutinou. Po boku stezky zůstalo trochu tekutiny na zemi a Lydia ucítila zápach čpavku. Zhrozila se: jako zdravotní sestra dobře věděla, jaké spáleniny dokáží způsobit alkalické látky. A tohle množství čpavku mohlo vážně poranit dobrých deset lidí.

„To nesmíš,“ zašeptala.

„Nechci slyšet žádné řeči,“ odsekl Garrett a zaťukal nehty. „Dodělám to tady a pak půjdeme domů.“

Domů? Lydia zírala na velkou láhev, kterou právě Garrett zakrýval větvemi, a představovala si, jak celou pátrací skupinu postříká sprška čpavku. Všichni budou oslepení, popálení a někteří možná i zemřou.

Lydia kdysi chodila do oddílu dívčích skautek, ale vždycky nenáviděla pitomé domácí

práce, za které dívky získávaly dovednostní odznaky. Záviděla chlapcům, kteří se při získávání svých odznaků mohli naučit spoustu užitečných věcí: učili se orientovat podle kompasu, klást pasti, získávat vodu z rostlin nebo rozezn ávat, které lesní plody se dají jíst. Lydia nevěděla, jakým způsobem má v divoké přírodě zjistit, kde se nachází, ale měla dobrý orientační smysl, takže odhadla, že se nacházejí asi osm kilometrů severovýchodně od Blackwater Landing přestože se Outer Banks, kam podle všeho směřovali, mělo

rozkládat východně od Tanner’s Corner.

Zdálo se, že Garrett nemá v úmyslu jít přímo na místo, kde zadržuje Mary Beth, ale že má větší zájem zatáhnout pátrací skupinu hlouběji do nebezpečných zákoutí na sever od Paquo.

Můžu nějak varovat Jima Bella a ostatní pronásledovatele? přemýšlela Lydia, ale nedokázala na nic přijít, protože měla svázané ruce a Garrett ji celou dobu sledoval. A tak se uchýlila k modlitbě prosila, aby její anděl strážný dal pozor i na lidi, kteří ji půjdou zachránit.

I přes stále sílící horko se nyní pohybovala rychleji a snažila se udržet krok s Garrettem, který jako by byl každou minutou umazanější byl celý od prachu a kousků spadlého listí. Jako by se sám s každým dalším krokem dále od civilizace pomalu proměňoval v nějaký obrovský hmyz. Lydii to připomnělo jednu povídku, kterou si měla jako školačka přečíst, ale nikdy ji nedočetla.

„Už jsme tady.“ Garrett kývl směrem ke kopci. „Zůstaneme tu a ráno budeme pokračovat k oceánu.“

Lydiina uniforma byla zmáčená potem. Horní dva knoflíky bílého úboru se jí rozepnuly a odhalily bělostnou podprsenku. Garrett neustále pokukoval po jejích kyprých ňadrech, ale Lydii to teď bylo úplně jedno. V tuto chvíli si pouze přála uniknout z otevřené krajiny a dostat se někam do chladivého stínu, ať už ji Garrett odvede kamkoliv. O čtvrt hodiny později vyšli z lesa na mýtinu. Přímo před nimi se rozkládal starý mlýn obrostlý rákosím a vysokou travou. Mlýn stál vedle potoka, který však již z velké části pohltila bažina. Jedno křídlo mlýna bylo celé ohořelé a uprostřed trosek stál sežehnutý komín Lydia si vzpomněla, že se tomuto místu říká „Shermanův pomník“ podle jednoho unionistického generála, který během tažení k moři vypaloval domy a stavení a nechával za sebou krajinu plnou zčernalých komínů.

Garrett Lydii odvedl k přední části mlýna, které se požár nedotkl. Postrčil ji dovnitř, zavřel za sebou těžké dubové dveře a zajistil je závorou. Pak dlouhou chvíli naslouchal u předního okna, v němž chybělo sklo. Teprve když měl pocit, že je nikdo nepronásleduje, podal Lydii další láhev vody. Lydia potlačila nutkání vypít celou nádobu do dna. Naplnila si vodou ústa, poválela si ji po vyprahlém patře, a teprve když ucítila jemné bodání, pomalu vodu spolkla.

Jakmile skončila, sebral jí Garrett láhev, rozvázal jí ruce a znovu jí je svázal za zády.

„Musí to být?“ zeptala se Lydia.

Garrett obrátil oči v sloup nad stupidností otázky a ponechal ji bez odpovědi. Postrčil ji na podlahu.

„Seď tady a drž tu svou zatracenou klapačku,“ poručil, sám se posadil k protější zdi a zavřel oči.

Seděli takto v naprostém tichu asi půl hodiny, během níž dospěla Lydia k přesvědčení, že ji neopustili pouze strážní andělé, nýbrž všichni obyvatelé okresu Paquenoke. 10

Ve dveřích se objevila postava v doprovodu Jima Bella.

Byl to asi padesátiletý muž s řídnoucími vlasy a oválným pěstěným obličejem. Přes rameno si přehodil modré sportovní sako a bílou košili měl dokonale nažehlenou a bohatě naškrobenou, přestože mu pod pažemi prosakovaly tmavé skvrny potu. Proužkovanou kravatu přidržovala spona.

Rhyme si nejdříve myslel, že by se mohlo jednat o Henryho Davetta, ale protože jeho oči byly jednou z mála součástí jeho fyzického těla, které nehoda nijak nepostihla Rhyme měl dokonalý zrak, dokázal i ze vzdálenosti dobrých tří metrů přečíst monogram na mužově sponě: WWJD.

Wil iam? Walter? Wayne? Rhyme neměl tušení, kdo by to mohl být. Muž se na Rhyma podíval, přimhouřil oči, jako by oceňoval nemovitost, a pokýval hlavou. Jako první promluvil Jim Bel : „Henry, rád bych ti představil Lincolna Rhyma.“

Takže to není monogram. A tenhle člověk je skutečně Davett.

Rhyme na muže zdvořile kývl. Nejspíš ta spona kdysi patřila jeho otci. Který se jmenoval třeba Wil iam Ward Jonathan Davett. Sebejisté chování tohoto muže rozhodně naznačovalo, že by mu docela vyhovovalo ohánět se hned čtyřmi jmény možná tuto vlastnost pochytil právě od otce.

Davett postoupil do místnosti a jeho rychlé oči ihned zaregistrovaly přístroje.

„Á, vy se vyznáte v chromatografech?“ zeptal se Rhyme a zpozoroval u sebe záchvěv uznání.

„Mám jich pár na oddělení pro výzkum a vývoj. Ale tenhle model…“ Davett kriticky zavrtěl hlavou. „vždyť už se ani nevyrábí. Proč ho ještě používáte?“

„Státní rozpočet, Henry,“ řekl Bel .

„Pošlu vám sem jeden.“

„To není nutné.“

„Tohle je zmetek,“ prohlásil Davett neomaleně. „Do dvaceti minut vám sem pošlu nový model.“

„Získat důkazy není problém,“ řekl Rhyme. „Problém je je interpretovat. Proto mi vaše pomoc přijde vhod. Toto je Ben Kerr, můj laboratorní asistent.“

Ben s Davettem si potřásli rukama. Zdálo se, že Ben je hrozně rád, že je s ním v místnosti další „normální“ osoba.

„Posaď se, Henry,“ řekl Bel a přistrčil Davettovi kancelářskou židli na kolečkách. Davett se posadil, lehce se předklonil a pečlivě si uhladil kravatu. Toto gesto, celkové Davettovo vystupování i drobné tečky v jeho sebejistých očích splynuly v Rhymově hlavě v jediný obrázek a Rhyme si pomyslel: tenhle člověk je okouzlující, slušný… a zatraceně tvrdý obchodník.

Znovu ho napadlo, co asi znamenají iniciály WWJD. Vůbec si nebyl jistý, zda tuto hádanku vyřešil.

„Jde o ty unesené ženy, že?“ začal Davett.

Bell přikývl. „Nikdo se nepostaví a neřekne to na plnou pusu, ale někde v koutku duše se všichni bojíme…,“ Bell se odmlčel a pohlédl na Rhyma s Benem, „…se bojíme, že už možná Mary Beth znásilnil a zavraždil a její tělo někam odhodil.“

Dvacet čtyři hodin…

„Přesto máme stále naději zachránit Lydii nebo v to alespoň doufáme,“ pokračoval šerif. „A musíme Garretta zastavit dříve, než přepadne někoho dalšího.“

Davett vztekle řekl: „S tím Bil ym to byla hrozná smůla. Slyšel jsem, že si hrál na Samaritána, snažil se Mary Beth zachránit, a přitom sám přišel o život.“

„Garrett mu rozdrtil hlavu lopatou. Bylo to pěkně ošklivý.“

„Takže jestli tomu dobře rozumím, jde tady hlavně o čas. V čem vám mohu pomoci?“

Davett se otočil k Rhymovi. „Říkal jste něco o interpretaci.“

„Máme určité stopy, které nám prozrazují, kde se Garrett nacházel a kam může mít s Lydií

namířeno. Doufal jsem, že byste mohl o zdejší oblasti něco vědět a pomoci nám.“

Davett přikývl. „Znám velmi dobře složení zdejší půdy. Mám diplom z geologie a chemického inženýrství. A taky bydlím celý život v Tarmer’s Corner, takže okres Paquenoke velice dobře znám.“

Rhyme kývl k tabulkám se seznamem důkazů.

„Můžete se na ně podívat a sdělit nám své postřehy? Snažíme se přiřadit tyto stopy k určitému konkrétnímu místu.“

„Pravděpodobně půjde o místo, kam se dá dojít pěšky,“ dodal Bel . „Garrett nemá rád auta. Nikdy by auto neřídil.“

Davett si nasadil brýle, zaklonil hlavu a podíval se na stěnu. Nálezy na prvotním místě činu Blackwater Landing Kapesník s krví

Vápencový prach

Dusičnany

Fosfát

Čpavek

Čisticí prostředek Kamfen

Nálezy na druhotném místě činu Garrettův pokoj

Tchoří pižmo

Nastříhané borové jehličí

Kresby hmyzu

Fotografie Mary Beth a vlastní rodiny

Knihy o hmyzu

Rybářský vlasec

Peníze

Neznámý klíč

Kerosin

Čpavek

Dusičnany

Kamfen

Davett si oba seznamy pečlivě prohlédl. Dal si načas a několikrát přimhouřil oči. Po chvíli se lehce zamračil.

„Dusičnany a čpavek? Víte, co by to mohlo být?“

Rhyme přikývl.

„Myslím, že za sebou zanechal nějaká výbušná zařízení, která mají zastavit pátrací

skupinu. Už jsem ji varoval.“

Davett se zašklebil a vrátil se k tabulkám.

„Ten kamfen… Myslim, že se používal ve starých lampách. Podobně jako kerosin.“

„To je pravda. Proto si myslíme, že Garrett zavedl Mary Beth do nějakého starého objektu. Z devatenáctého století.“

„Tady kolem musí být tisíce starých domů, chlévů a chatrčí… Tak co tu máme dál?

Vápencový prach… To nám okruh lokalit nijak zvlášť nezužuje. Přes celý okres Paquenoke se táhne jedna obrovská vápencová vrstva. Spousta lidí tu díky ní našla živobytí.“

Davett vstal a přejel prstem šikmo přes mapu od jižního cípu Great Dismal Swamp směrem na jihozápad od čtverce L4 po čtverec C14.

„Všude podél této linie se nachází spousta vápence. Takže nám to moc nepomůže. Ale…“

Davett se zarazil, ustoupil od mapy a zkřížil ruce na prsou. „Ten fosfát by mohl být užitečný. Severní Karolína je významným producentem fosfátu, jenže ten se netěží nikde v okolí, ale více na jih. Takže vzhledem ke kombinaci s tím čisticím prostředkem bych řekl, že se Garrett nacházel někde poblíž znečištěné vody.“

„Sakra,“ zaklel Jim Bel , „takže to znamená, že byl někde u Paquenoke.“

„Ne,“ řekl Davett, „Paquo je čistá jako studniční voda. Je tmavá, ale napájí ji Great Dismal Swamp a jezero Drummond.“

„Ó, takže kouzelná voda,“ prohlásil šerif.

„Co to je?“ zeptal se Rhyme.

Davett mu to vysvětlil: „Někteří z nás starousedlíků říkají vodě z Great Dismal Swamp kouzelná voda. Je plná kyseliny tříslové od rozkládajících se cypřišů a jalovců. Kyselina zabíjí baktérie, takže voda zůstává dlouho čerstvá před vynálezem ledničky se používala jako pitná voda na plachetních lodích. A lidé si začali myslet, že má kouzelné účinky.“

„Takže kam byste ho podle toho fosfátu umístil?“ zeptal se Rhyme, který se nikdy příliš

nezajímal o místní bajky, pokud mu nemohly pomoci z hlediska soudní kriminalistiky. Davett se podíval na Bel a.

„Kde unesl tu poslední dívku?“

„Na stejném místě jako Mary Beth. V Blackwater Landing.“ Bel se dotkl mapy a pak přejel prstem na sever do čtverce H9. „Přeplaval řeku, pobýval v jedné lovecké chatě zhruba v těchto místech a pak se přesunul asi osm set metrů na sever. Tam pátrací skupina ztratila stopu. teď čekají, až jim dáme instrukce.“

„No, v tom případě je všechno jasné,“ řekl Davett s povzbudivou jistotou a ukázal prstem na východ. „Takže přešel Stone Creek. Tady. Vidíte? Část vody, která se do potoka vlévá, vypadá jako pěna na pivu. Začíná to tady na severu u Hobeth Falls a ve vodě jsou pak tuny odpadů. V tom městě nevědí o územním plánování vůbec nic.“

„Dobře,“ řekl Rhyme. „Takže když přešel přes ten potok, napadá vás, kam se mohl vydat?“

Davett se znovu podíval na tabulky.

„Pokud jste u něj našli borové jehličí, řekl bych, že tudy.“ Poklepal na mapu ve čtvercích I5

a J8. „V celé Severní Karolíně je spousta borovic, ale zrovna tady v okolí je většina lesů

dubových, cedrových, cypřišových a gumovníkových. Jediný velký borový les, který tu znám, se nachází na severovýchodě. Tady. Cestou ke Great Dismal Swamp.“ Davett se ještě chvíli díval na tabulky a pak zavrtěl hlavou. „Obávám se, že víc vám toho neřeknu. Kolik pátracích skupin venku máte?“

„Jednu,“ odpověděl Rhyme.

„Cože?“ Davett se k němu otočil. „Jen jednu? Vy jste nerozvinuli rojnici? “

„Ne,“ řekl Bell a před Davettovým rázným zkoumavým pohledem zněl jeho hlas omluvně.

„A jak je ta skupina velká?“

„Čtyřčlenná,“ odpověděl Bel .

Davett se uchechtl. „To je šílenost.“ Mávl směrem k mapě. „vždyť jsou to stovky čtverečních kilometrů. A proti vám stojí Garrett Hanlon… Hmyzoun. Ten na sever od Paquo doslova bydlí. Dokáže vás setřást během jedné minuty.“

Šerif si odkašlal. „Tady detektiv Rhyme si myslí, že je lepší nenasazovat příliš mnoho lidí.“

„V takové situaci ani nemúžete nasadit příliš mnoho lidí,“ řekl Davett Rhymovi. „Měl byste sebrat padesát chlapů, dát jim pušky a nechat je obrátit celou oblast naruby, dokud ho nenajdou. Děláte to úplně špatně.“

Rhyme si všiml, že Ben pozoruje Davettovu přednášku s mrtvolným výrazem ve tváři. Mladý zoolog samozřejmě předpokládal, že pokud se člověk hádá s mrzákem, musí se k němu chovat jako k malému dítěti.

„Rozsáhlé pronásledování by Garretta pouze rychleji zahnalo do úkrytu a ohrozilo oběti,“

řekl klidně Rhyme.

„Ne,“ prohlásil Davett rázně, „vystrašilo by ho to a přinutilo je pustit. Zrovna teď mám ve fabrice na směně zhruba pětačtyřicet lidí. Tedy asi deset z nich jsou ženy. Ty do toho zatahovat nemůžeme. Ale pokud jde o chlapy… Odvolám je z práce. Seženeme nějaké zbraně a rozestavíme naše lidi kolem Stone Creek.“

Rhyme si dokázal představit, co by padesát amatérských hledačů při podobném pátrání napáchalo. Zavrtěl hlavou.

„Ne, stačí nám pouze malý pátrací tým. My ho najdeme a oni provedou chirurgický řez.“

Davett se otočil od mapy a zapáleně řekl: „Myslím, že se mýlíte.“

„Henry,“ vložil se do řeči Bel , „souhlasil jsem, aby operaci vedl pan Rhyme. Jsme mu za to velice vděční.“

Část šerifovy poznámky byla pochopitelně adresována Rhymovi jako jakási nevyslovená omluva za Davetta. Ovšem pokud šlo o Rhyma, byl velice potěšen, že je tu Henry Davett s ním.

A jakkoliv to pro Rhyma bylo šokující, musel si přiznat, že přestože nikdy nevěřil na osudové předtuchy, dnes měl pocit, že Davettova nynější přítomnost je pro něj jakýmsi znamením znamením, že Rhymova operace dopadne dobře a bude mít blahodárný účinek na jeho zdravotní stav. Cítil to už z krátké výměny názorů, ke které mezi ním a Davettem právě došlo a při níž se mu tento tvrdý obchodník podíval do očí a sdělil mu, že je úplně vedle. Davett jako by si vůbec nevšiml Rhymova stavu: viděl jen jeho činy, rozhodnutí, postoje.

Rhymovo poškozené tělo bylo pro Davetta naprosto bezvýznamné. A Rhyme věřil, že kouzelné ruce doktorky Weaverové ho posunou o krok blíže k místu, kde se k němu budou takto chovat všichni.

Rhyme byl samozřejmě vděčný, že jim Davett pomohl zúžit okruh možných Garrettových tras. Ale kromě toho byl vděčný i za drobnou Davettovu neomalenost. Uvědomil si, že přesně tohle potřeboval, aby se ujistil ve svém rozhodnutí podstoupit operaci, protože ve skutečnosti i když by to Sachsové nikdy nepřiznal nebyl on sám o moudrostí takového kroku zcela přesvědčen. Ovšem stačila jediná krátká výměna názorů s Davettem a Rhyme byl k operaci odhodlanější než kdykoliv předtím.

„Vážím si vašich podnětů,“ řekl mírně, „ale myslím, že budeme muset pokračovat, jak jsme začali.“

Zdálo se, že si Davett nebere Rhym ův postoj osobně.

„No jo, je to vaše rozhodnutí,“ řekl Bel ovi. „Já bych to dělal jinak, ale kdybychom se ve všem shodli, nikdy by nebyly dostihy… Budu se za ty d ívky modlit.“ Otočil se k Rhymovi. „A budu se modlit taky za vás, pane.“

Davettův pohled byl o malou chvíli delší, než by odpovídalo normálnímu rozloučení, a Rhyme pochopil, že Davettův poslední slib byl myšlen upřímně a doslova. V tu chvíli mu něco došlo, a když Davett odešel z místnosti a zmizel na chodbě, zeptal se Rhyme Bel a: „To písmeno J na Davettově sponě od kravaty… má znamenat Ježíše?“

Bell se zasmál. „Přesně tak. Henry by bez mrknut í oka vypráskal konkurenta z trhu, ale přitom dělá v kostele jáhena. Chodí tam zhruba třikrát týdně. A pokud by na Garretta ne jradši poslal armádu, je to i proto, že si o tom klukovi myslí, že nejspíš není pokřtěný.“

Rhyme stále nedokázal rozluštit ostatní iniciály. „Vzdávám se. Co znamenají ostatní

písmena?“

„Znamená to: ,What Would Jesus Do? Co by udělal Ježíš?’ Všichni dobří křesťané si podobnou otázku kladou, když stojí před nějakým závažným rozhodnutím. Jenže já osobně nemám vůbec tušení, co by Ježíš udělal, kdyby tu teď seděl s náma. Akorát vím, že bychom měli radši zavolat Lucy a té vaší přítelkyni a poslat je Garrettovi na stopu.“

„Stone Creek?“ opakoval Jesse Corn, když Sachsová tlumočila Rhymovy závěry ostatním členům pátrací skupiny. Ukázal prstem. „Je to tímhle směrem asi osm set metrů odtud.“

Vyrazil do lesního porostu, následován Lucy a Amélií. Ned Spoto se držel vzadu a nevýraznýma očima neklidně pozoroval okolí.

Za pět minut se prodrali houštinou a vyšli na zřetelně vyšlapanou stezku. Jesse jim pokynul, aby se po ní vydali směrem napravo na východ.

„To je ta stezka?“ zeptala se Sachsová Lucy. „Ta, po které podle vás šel?“

„Přesně tak,“ odvětila Lucy.

„Takže jste měla pravdu,“ řekla Sachsová tiše, aby to slyšela jen Lucy. „Ale přesto jsme museli počkat.“

„Ne, to vy jste nám musela ukázat, kdo je tady pánem,“ odpověděla Lucy klidně. Tak to máš absolutně pravdu, pomyslela si Sachsová a dodala: „Ale teď víme, že někde na cestě je nastražená bomba. To jsme předtím nevěděli.“

„Já bych na ni stejně dávala pozor.“

Lucy zmlkla a pokračovala v pomalé chůzi po stezce. Ostražitě kráčela s očima přilepenýma k zemi a snažila se dokázat, že by skutečně hledala nástražné bomby. O deset minut později dorazili ke Stone Creek. Voda v potoce byla mléčně zbarvená a pěnila se znečišťujícími mydlinami. Na břehu potoka objevili dvě skupiny otisků malé, ale hluboké otisky plátěných bot, které zde zanechala nějaká podsaditá žena. Bezpochyby Lydia. A pak otisky bosých mužských chodidel. Garrett podle všeho zahodil i druhou botu.

„Přejdeme přes potok tady,“ řekl Jesse. „Znám ten borový les, o kterém se pan Rhyme zmiňoval. Tohle je nejkratší cesta, jak se k němu dostat.“

Sachsová vyrazila k vodě.

„Počkejte!“ zavolal na ni Jesse rázně.

Sachsová se zastavila a s rukou na revolveru se přikrčila k zemi.

„Co se děje?“ vyptávala se. Lucy s Nedem seděli na kamenech, svlékali si boty a ponožky a hihňali se její reakci.

„Jestli si promočíte boty a ponožky a půjdete dál,“ vysvětlovala Lucy, „po sto metrech budete potřebovat dobrý tucet obvazů. Naskáče vám spousta puchýřů.“

„Vy toho o trampování moc nevíte, co?“ zeptal se Sachsové Ned. Jesse Corn se k němu otočil a podrážděně se zasmál. „Protože bydlí ve městě, Nede. Ty zase nejsi expert na metro a mrakodrapy.“

Sachsová ignorovala Nedovu narážku i Jesseho galantní obhajobu, sundala si boty i krátké černé ponožky a vyhrnula si džínsy.

Vyrazili přes potok. Voda byla chladná jako led a báječně osvěžovala. Sachsová trochu zalitovala, když krátká chůze přes potok Jesse to slovo vyslovoval spíše jako „patok“ skončila.

Na druhém břehu několik minut čekali, až jim oschnou nohy, a pak si znovu natáhli ponožky a obuli boty. Nato prohledávali břeh, dokud znovu nenašli otisky. Sledovali Garrettovu stopu do lesa, ale jelikož teď byla půda sušší a zarostlejší, po chvíli stopu ztratili.

„Borovice jsou tímhle směrem,“ řekl Jesse a ukázal na severovýchod. „Nejlogičtější by bylo, aby šli právě tudy.“

Všichni členové pátrací skupiny tedy šli podle Jesseho instrukcí ještě asi dvacet minut. Kráčeli v řadě vedle sebe a hledali na zemi nástražné dráty. Po chvíli ustoupily duby, cesmíny a ostříce jalovcům a bolehlavu. Asi čtyři sta metrů před nimi se pak táhl obrovský pás borovic. Nikde však nebylo ani stopy po šlépějích únosce nebo jeho oběti nic, co by naznačovalo, na kterém místě vstoupil Garrett do lesa.

„Ten les je zatraceně velký,“ zabručela Lucy. „Jak v něm najdeme stopu?“

„Pojďme se rozdělit,“ navrhl Ned. Podíval se na změť flóry před sebou a zatvářil se zděšeně. „Jestli v tomhle nechal bombu, bude setsakramentský kumšt si jí všimnout.“

Už už se chystali, že se rozdělí, když Sachsová zvedla hlavu.

„Moment. Počkejte tady.“

Pomalu se začala prodírat houštinou a s očima přilepenýma k zemi hledala nějakou past. Pouhých patnáct metrů od policistů, u skupinky kdysi kvetoucích stromů, které byly nyní holé a obsypané usychajícími okvětními lístky, našla v prašné zemi dvě řady otisků. Obě vedly na dobře patrnou stezku, která mířila do lesa.

„Přišli tudy!“ zvolala Sachsová. „Držte se v mých stopách. Nebudete se muset bát, že šlápnete na bombu.“

O chvíli později se k ní všichni tři policisté připojili.

„Jak jste to našla?“ zeptal se láskou zaslepený Jesse Corn.

„Co cítíte?“ opáčila Sachsová.

„Tchoře,“ prohlásil Ned.

„Garrett měl tchoří pižmo na kalhotách, které jsem našla v jeho domě,“ vysvětlovala Sachsová. „Předpokládala jsem, že už tudy někdy šel. A tak jsem jen sledovala zápach.“

Jesse se zasmál a řekl Nedovi: „To je teda výkon na městskou holku.“

Ned obrátil oči v sloup a všichni čtyři vyrazili po stezce, přičemž se pomalu přesouvali k pásu borovic.

Během této trasy několikrát procházeli rozlehlými a otevřenými oblastmi všechny stromy i keře zde odumřely. Sachsová cítila neklid, když museli tyto úseky překonávat: pátrací skupina zde byla naprosto nekrytá před případným útokem. V polovině druhé mýtiny, když se již potřetí za sebou šeredně vyděsila při zašelestění zvířete nebo ptáka v porostu pnoucím se po obnažené půdě, to už nevydržela a vytáhla mobilní telefon.

„Rhyme, seš tam?“

„Co je? Našli jste něco?“

„Zachytili jsme stopu. Ale něco mi pověz: nasvědčují některé z těch důkazů, že Garrett někdy z něčeho střílel?“

„Ne,“ odpověděl Rhyme. „Proč se ptáš?“

„Tady v lese jsou obrovské holé úseky, kde kyselé deště nebo zamořený vzduch zabily všechno rostlinstvo. Máme tu nulové krytí. Je to dokonalé místo na přepadení ze zálohy.“

„Nenašli jsme žádné stopy, které by odpovídaly střelným zbraním. Objevili jsme dusičnany, ale kdyby pocházely z munice, museli bychom najít taky zrnka vyhořelého prachu, čisticí rozpouštědlo, nějaké mazadlo, kordu a rtuťnatý fulminát. Ale nic z toho tady není.“

„Což ovšem pouze znamená, že nějakou dobu nestřílel,“ konstatovala Sachsová.

„To je fakt.“

Sachsová zavěsila.

Opatrně a bojácně se teď rozhlíželi kolem sebe a tímto způsobem urazili několik dalších kilometrů. Celou dobu je obklopoval terpentýnový zápach v ovzduší. Postupně je ukolébalo horko a bzučení hmyzu a stále se nacházeli na stezce, po které musel kráčet Garrett s Lydií, přestože jejich stopy již nebyly na stezce patrné. Sachsová přemýšlela, zda nemohli minout…

„Stát!“ vykřikla náhle Lucy Kerrová a padla na kolena.

Ned a Jesse ztuhli, zatímco Sachsová během zlomku vteřiny vytasila revolver. Teprve pak si všimla, na co Lucy ukazuje na stříbřitě lesklý vlasec natažený přes stezku.

„No teda,“ řekl Ned, „jak jsi ho mohla vidět? vždyť je úplně neviditelný.“

Lucy neodpověděla. Postupovala podél vlasce za okraj stezky a pak jemně odhrnula křoví. Rozpálené křehké listy šustily, když je zvedala z uměle vytvořené hromádky.

„Mám přivolat z Elizabeth City pyrotechniky?“ zeptal se Jesse.

„Psst,“ okřikla ho Lucy.

A další listy. Opatrně, opatrně.

Sachsová zadržovala dech. V jednom nedávném případu se stala obětí výbuchu protipěchotní bomby. Nic hrozného se jí nestalo, ale vzpomněla si, že ji tehdy během jediného zlomku vteřiny naprosto pohltil ohlušující hluk, horko, tlaková vlna i sprška úlomků.

Rozhodně si nepřála znovu zažít něco podobného. Kromě toho věděla, že se mnoho podomácku vyrobených bomb skládá z kuličkových ložisek nebo drobných mincí uzavřených v trubce, ze kterých se při výbuchu stávají vražedné šrapnely. Nemohl Garrett vyrobit něco podobného? Sachsová si vybavila jeho obrázek, jeho mdlé a zapadlé oči. Vzpomněla si na sklenice s hmyzem.

Vzpomněla si na smrt té ženy v Blackwater Landing, která dostala sto třicet sedm žihadel. Vzpomněla si na Eda Schaeffera, který teď leží v kómatu způsobeném sršním jedem. Vzpomněla si na vše a dospěla k závěru, že Garrett by jim rozhodně byl schopen nastražit nejúděsnější past, jakou by dokázal vymyslet.

Přikrčila se, když Lucy odstranila z hromádky poslední list. Lucy Kerrová si povzdechla a posadila se na zadek.

„Vždyť je to jen zasraný pavouk,“ zamumlala.

Sachsová to viděla taky. Nástražný drát vůbec nebyl nástražným drátem, nýbrž dlouhým vláknem pavoučí sítě.

Všichni policisté vstali.

„Pavouk,“ řekl Ned a rozesmál se.

Jesse se rozchechtal taky.

V jejich hlase však nebyla ani špetka humoru a Sachsová si všimla, že když znovu vyrazili po stezce, všichni opatrně zvedli nohy vysoko nad lesklou pavoučí nit. Lincoln Rhyme si opřel hlavu a obrátil pohled na tabuli.

Nálezy na druhotném místě činu Garrettův pokoj

Tchoří pižmo

Nastříhané borové jehličí

Kresby hmyzu

Fotografie Mary Beth a vlastní rodiny

Knihy o hmyzu

Rybářský vlasec

Peníze

Neznámý klíč

Kerosin

Čpavek

Dusičnany

Kamfen

Vztekle si povzdechl a pocítil naprostou bezmocnost. Tyhle důkazy pro něj byly nevysvětlitelné.

Ryba na suchu…

Jeho pohled se zaměřil na položku s názvem Knihy o hmyzu.

Podíval se na Bena. „Poslyšte. Vy jste student, že?“

„Ano, to jsem.“

„Vsadím se, že hodně čtete.“

„Trávím čtením většinu času pokud zrovna nejsem v terénu.“

Rhyme zíral na hřbety knih, které mu Amélie přinesla z Garrettova pokoje.

„Co vypovídá oblíbená kniha o svém majiteli?“ uvažoval nahlas. „Myslím kromě toho nejočividnějšího totiž že se daný člověk zajímá právě o toto téma.“

„Jak to myslíte?“

„No, pokud čte určitý člověk většinou jen knihy typu ,Udělej si sám’, něco to o něm vypovídá. Pokud čte většinou romány, vypovídá to něco jiného. A tyhle Garrettovy knihy jsou všechny do jedné jen faktografické příručky. Jaký z toho máte dojem?“

„To já nevím, pane.“ Ben se znovu podíval na Rhymovy nohyzdálo se, že bezděčně a pak obrátil pozornost k tabulkám s důkazy.

„Já na lidi nějak nemám čich,“ zamumlal. „Ve zvířatech se vyznám daleko lépe. Jsou mnohem společenštější, mnohem předvídatelnější a mnohem důslednější než lidé. A taky daleko chytřejší.“

V tom okamžiku si Ben uvědomil, že plácá nesmysly, a s ruměncem ve tváři se zarazil. Rhyme se znovu podíval na knihy.

„Thome, můžeš mi sem zapojit obraceč stránek?“ Obraceč stránek bylo zařízení napojené

na ovládací jednotku, se kterou mohl Rhyme manipulovat jediným funkčním prstem. Pomocí gumového ramena dokázala tahle věcička obracet stránky v knize. „Je v dodávce, ne?“

„Myslím, že jo.“

„Doufám, že jsi ho vzal s sebou. Říkal jsem ti, že ho máš vzít s sebou.“

„A já jsem ti říkal, že myslím, že jsem ho vzal,“ opáčil mladý ošetřovatel klidně. „Půjdu se podívat, jestli tam je,“ dodal a odešel z místnosti.

A taky daleko chytřejší…

O chvíli později se Thom vrátil i s obracečem.

„Bene,“ zavolal Rhyme. „Chci tu knížku nahoře.“

„Tuhle?“ zeptal se zoolog a chvíli na knihu civěl.

Byl to Kapesní průvodce hmyzem Severní Karolíny.

„Strčte mi ji do obraceče,“ řekl Rhyme a neubránil se netrpělivosti. „Buďte tak hodní.“

Thom ukázal Benovi, jak se kniha strk á do zařízení, a sám mezitím zastrčil několik různých kabelů do ovladače pod Rhymovou levou rukou.

Rhyme si přečetl první stránku, ale neobjevil na ní nic užitečného. Pak jeho hlava rozkázala levému prsteníčku, aby se pohnul.

Nervový impuls vystřelil z Rhymova mozku, svezl se po drobném axonu, který dosud v Rhymově míše fungoval v sousedství několika milionů odumřelých bratříčků, sklouzl do Rhymovy paže a odtud zamířil do dlaně.

Levý prsteníček se posunul o zlomek centimetru stranou.

Rameno obraceče se překlopilo na druhý bok. Stránka se otočila. 11

Kráčeli po lesní pěšině obklopené olejnatou vůní borovic a nasládlým zápachem z jedné rostliny, kterou právě míjeli. Lucy Kerrová ji identifikovala jako slepičí víno. Když se Lucy dívala na stezku před sebou a hledala nástražné dráty, náhle si uvědomila, že již dlouho nezahlédli žádný Garrettův ani Lydiin otisk. Ohnala se po broukovi na krku, ale zjistila, že je to jen potůček potu, který jí stékal po kůži a silně ji přitom lechtal. Lucy se dnes cítila mizerně. Jindy k smrti ráda trávila volné večery a dny venku v zahradě. Hned když se vrátila domů ze služby na úřadu šerifa, oblékla si seprané kostkované šortky, tričko a modré tenisky, ze kterých čouhaly nitě, a dala se do práce na jednom ze tří pásů půdy obklopujících její světle zelený koloniální dům, který na ni Bud bez okolků nechal při rozvodu přepsat, jelikož ho trápilo svědomí. Na zahrádce Lucy pečovala o své fialky, střevíčníky,
orchideje s roztřepenými okraji a karolínské a oranžové lilie. Hrabala se v hlíně, strkala rostliny do laťkových mříží, zalévala je a šeptala jim povzbudivá slova, jako by rozmlouvala s dětmi, které jak si byla jistá měla s Buddym jednoho dne mít. Když ji někdy práce zavedla do odlehlých oblastí Severní Karolíny, kde měla někomu předat zatykač nebo zjistit, proč ta honda nebo toyota v něčí garáži náhodou patří někomu jinému, mnohdy si cestou všimla mladé rostlinky, vydloubla ji ze země a práce nepráce odvezla si ji domů jako nalezené dítě. Přesně takhle přišla ke kokoříku. A taky k zahradnímu mechu. A k nádhernému indigovému keři, který pod její péčí vyrostl do dvoumetrové výšky.

Oči jí nyní sklouzávaly k rostlinám, které při svém dychtivém pronásledování míjeli: k bezinkám, horským cesmínám, ostřící. Prošli kolem krásné prvosenky, znovu minuli chomáč trávy, po chvíli narazili na bojínek a pak na divokou rýži vyšší než kterýkoliv člen pátrací skupiny a s listy ostrými jako nůž. A pak zde rostla i cizopasná bylina s názvem indiánský kořen, který Lucy Kerrová znala také pod jménem rakovinný kořen. Krátce na rostlinu pohlédla a pak se očima vrátila na stezku.

Stezka teď vedla do strmého kopce k řadě přibližně šestimetrových skal. Lucy Kerrová snadno do svahu vyšplhala, ale na vrcholku se zarazila. Ne, tady něco nehraje, pomyslela si.

Vedle ní se na návrší vyškrábala Amélie Sachsová a zastavila se. Za okamžik se objevil Jesse s Nedem. Jesse ztěžka dýchal, ale Ned jako plavec a člověk srostlý s přírodou překonal stoupání lehkými a dlouhými kroky.

„Co je?“ zeptala se Amélie Lucy, když si všimla, jak je zachmuřená.

„Tohle nějak nedává smysl.“

„Co nedává smysl?“

„Aby šel Garrett tímhle směrem.“

„Sledovali jsme stezku, přesně jak nám řekl pan Rhyme,“ prohlásil Jesse. „Tohle je jediný borový les, na který jsme narazili. A Garrettovy otisky vedly tímhle směrem.“

„Vedly. Ale už jsme je hezkých pár kilometrů neviděli.“

„Proč si myslíte, že nešel tudy?“ zeptala se Amélie.

„Podívejte, co tady roste.“ Lucy ukázala kolem sebe. „Stále více bahenních rostlin. A když

jsme teď na tomhle návrší, vidíme okolí ještě lépe jen se podívejte, jak to tu začíná být bažinaté. No tak, přemýšlej trochu, Jesse. Kde bychom asi tak Garretta dopadli? Vždyť míříme přímo ke Great Dismal Swamp.“

„Co to je?“ zeptala se Amélie. „Great Dismal Swamp?“

„To je obrovský močál, jeden z největších na východním pobřeží,“ vysvětlil Ned.

„Není tam vůbec nic, k čemu by mohl mířit,“ pokračovala Lucy, „žádné domy, žádné silnice. Nejlepší, co by mohl Garrett udělat, by bylo pokračovat odtamtud v chůzi do Virgínie, ale to by mu trvalo celé dny.“

„A v tuhle roční dobu,“ dodal Ned Spoto, „se ani nevyrábí dostatek repelentů, aby vás zaživa nesežrali komáři. A to nemluvím o hadech.“

„A nemohli se schovat někde tady kolem? V nějaké jeskyni nebo domě?“ Sachsová se rozhlédla kolem sebe.

„žádné jeskyně tu nejsou,“ odpověděl Ned. „Snad pár starých baráků. Jenže se mezitím

změnila hladina podzemní vody. Močál se šíří tímhle směrem a spousta starých domů a chatrčí je dneska pod vodou. Lucy má pravdu. Jestli šel Garrett tudy, tak míří do slepé uličky.“

„Myslím, že bychom se měli otočit,“ řekla Lucy.

Myslela si, že ji Amélie začne okřikovat, ale ta místo toho vytáhla mobilní telefon a vytočila číslo.

„Jsme v tom borovém lese, Rhyme,“ řekla do mluvítka. „Je tady stezka, ale nemůžeme najít žádnou stopu, že tudy Garrett skutečně procházel. Lucy tvrdí, že nemá logiku, aby chodil tímhle směrem. Říká, že severovýchodně odtud jsou většinou už jen bažiny. Prý tam nemá kam jít.“

„Myslím, že zamířil na západ,“ dodala Lucy. „Nebo na jih, zpátky přes řeku.“

„Mohl jít do Millertonu,“ nadhodil Jesse.

Lucy přikývla. „V poslední době se tam zavřelo pár velkých továren, které přesunuly výrobu do Mexika. Spoustu pozemků a nemovitostí zabavily banky. Jsou tam desítky opuštěných budov, ve kterých by se mohl schovat.“

Amélie to zopakovala Rhymovi. To je teda divný chlap, pomyslela si Lucy Kerrová. Sachsová chvíli poslouchala a pak zavěsila. „Lincoln říká, abychom šli dál. Důkazy nenaznačují, že by se Garrett vydával na jih.“

„Jenže na západě a jihu jsou taky borovice,“ vyštěkla Lucy.

Ale rudovláska zavrtěla hlavou. „Možná je to logické, ale důkazy tomu nenasvědčují. Půjdeme dál.“

Ned a Jesse se dívali z jedné ženy na druhou. Lucy pohlédla na Jesseho obličej, a když

viděla jeho směšně oblouzněný výraz, pochopila, že od něj se jí žádné podpory nedostane.

Přesto se vzepřela. „Ne. Myslím, že bychom se měli vrátit a začít hledat místo, kde mohli sejít ze stezky.“

Amélie sklonila hlavu a podívala se Lucy přímo do očí.

„Tak víte co? Jestli chcete, můžeme zavolat Jimu Bellovi.“

Byla to drobná připomínka, že sám šerif prohlásil, že operaci řídí ten zatracený Lincoln Rhyme a ten že pověřil vedením pátracího týmu Amélii. Bylo to šílené muž a žena, kteří ještě nikdy nebyli v Severní Karolíně a kteří nevěděli naprosto nic o lidech ani místopisu oblasti, teď měli vykládat dlouholetým starousedlíkům, jak mají dělat svou práci. Lucy Kerrová ovšem dobře věděla, že si dobrovolně zvolila povolání, při kterém stejně jako v armádě musí člověk respektovat rozhodnutí nadřízeného.

„No jo,“ zamumlala. „Ale berte na vědomí, že to nemá logiku.“

Otočila se a znovu vyrazila po stezce, takže ostatní zůstali za ní. Její kroky náhle utichly, když vstoupila na hustou vrstvu jehličí, které pokrývalo stezku. Amélii zazvonil telefon, takže zpomalila, aby mohla přijmout hovor. Lucy rychle kráčela po polštáři z jehličí a snažila se ovládnout vztek. Nebylo vůbec myslitelné, aby šel Garrett Hanlon tudy. Byla to ztráta času. Měli mít psy. Měli zavolat do Elizabeth City a sehnat vrtulníky státní policie. Měli…

Náhle se celý svět rozmazal, Lucy krátce vykřikla a přepadla dopředu s rukama nataženýma před tělem, aby zachytily její pád.

„Ježíši!“

Těžce dopadla na stezku a vyrazila si dech. Jehličí se jí zarylo do dlaní.

„Nehýbejte se,“ řekla Amélie Sachsová, která právě strhla Lucy na zem a teď se škrábala na nohy.

„Proč jste to, sakra, udělala?“ zalapala po dechu Lucy a ruce ji pálily od nárazu na zem.

„Nehýbejte se! Vy taky ne, Nede a Jessi.“

Ned s Jessem ztuhli a s rukama na pistolích se rozhlíželi kolem sebe. Vůbec netušili, co se děje.

Amélie přikrčeně vstala, opatrně ustoupila z borového jehličí, našla v lese dlouhý klacek a sebrala ho. Pomalu vyrazila kupředu a začala píchat klackem do země. Asi půl metru před Lucy přesně v místě, kam se policistka chystala našlápnout, náhle klacek zmizel v hromádce borových větví.

„Je to past,“ řekla Amélie.

„Ale nikde tu není nástražný drát,“ namítala Lucy. „Dívala jsem se.“

Amélie opatrně zvedla větvičky a jehličí. Ležely na síti utkané z rybářského vlasce a zakrývaly asi půlmetrovou jámu.

„Ten rybářský vlasec nesloužil jako nástražný drát,“ konstatoval Ned. „Je to padací past. Málem jsi do ní šlápla, Lucy.“

„A co je uvnitř?“ zeptal se Jesse. „Bomba?“

„Půjčte mi baterku,“ řekla Amélie.

Jesse jí ji podal.

Sachsová posvítila baterkou do jámy a rychle se odvrátila.

„Co je tam?“ zeptala se Lucy.

„žádná bomba,“ odvětila Sachsová. „Ale sršní hnízdo.“

Ned se podíval dovnitř.

„Kristepane, to je hajzl…“

Amélie opatrně nadzvedla zbytek větviček a odkryla jámu i hnízdo o velikostí

fotbalového míče.

„Člověče,“ zamumlal Ned, zavřel oči a začal si představovat, jaké to asi je, když vám kolem stehen a pasu bzučí stovka rozzuřených smrtonosných sršňů. Lucy si promnula ruce, které ji po pádu štípaly, a vyškrábala se na nohy.

„Jak jste to věděla?“

„Já to nevěděla. Řekl mi to v telefonu Lincoln. Právě pročítal Garrettovy knihy. Byla tam podtržená pasáž o nějakém hmyzu jménem mravkolev. Vykopává nepřátelům jámy, a když do ní spadnou, ubodá je k smrti. Garrett si tuhle pasáž zakroužkoval a inkoust tam byl jen několik dní starý. Rhyme si pak vzpomněl na polámané jehličí a vlasec a došlo mu, že by Garrett mohl vykopat jámu, zakrýt ji borovými větvičkami a strčit dovnitř bombu.“

„Pojďme to hnízdo spálit,“ navrhl Jesse.

„Ne,“ odporovala Amélie.

„Ale vždyť je nebezpečné.“

Lucy tentokrát souhlasila se Sachsovou. „Oheň by prozradil naši polohu. Nechme prostě

hnízdo nezakryté, aby ho každý viděl. Později se sem vrátíme a postaráme se o něj. Stejně tudy málokdo chodí.“

Amélie přikývla a vrátila se k telefonu.

„Našli jsme to, Rhyme. Nikdo se nezranil. Ale nebyla tam bomba Garrett tam položil sršní

hnízdo… Dobře. Dáme si pozor… Čti tu knížku dál a dej nám vědět, jestli ještě něco zjistíš.“

Znovu vyrazili po stezce a ušli dobrých čtyři sta metrů, než se Lucy zmohla říct: „Díky. Měla jste pravdu, že půjde tudy. A já se spletla.“ Na další dlouhý okamžik zaváhala a pak dodala: „Jim si vybral dobře když si vás na tohle objednal z New Yorku. Nejdřív jsem z toho nebyla nadšená, ale výsledky mluví samy za sebe.“

Amélie se zamračila.

„Objednal?“

„Abyste nám pomohli.“

„Ale Jim nic takového neudělal.“

„Cože?“ zeptala se Lucy.

„Ne, ne, byli jsme zrovna v l éčebném středisku v Avery. Lincoln tam má jít na operaci, Jim se doslechl, že budeme tady, a tak se nás dnes ráno přijel zeptat, jestli bychom se mu nepodívali na nějaké důkazy.“

Nastala dlouhá pauza. A pak se Lucy zasmála, neboť jí celým tělem projela úleva.

„Myslela jsem, že Jim vytřískal z okresu peníze, aby vás sem po tom včerejším únosu letecky přepravil.“

Amélie zavrtěla hlavou.

„Ta operace má proběhnout až pozítří. Měli jsme chvíli volného času. To je všechno.“

„To je teda případ myslím Jim. Neřekl nám o tom ani slovo. Někdy se dokáže chovat jako pořádný tajnůstkář.“

„A vy jste se bála, že si myslí, že ten problém sami nezvládnete?“

„Přiznávám, že přesně to jsem si myslela.“

„Jimův bratranec s námi pracuje v New Yorku. Řekl Jimovi, že sem na pár týdnů přijedeme.“

„Počkejte, snad nemyslíte Rolanda?“ zeptala se Lucy. „Jasně, toho znám. A taky jsem znala jeho ženu, než umřela. Ti jeho kluci jsou senzační.“

„Nedávno je vzal s sebou na zahradní party,“ řekla Amélie.

Lucy se znovu zasmála. „Myslím, že jsem se chovala trochu paranoidně… Takže vy jste teď v Avery? V léčebném středisku?“

„Přesně tak.“

„A víte, že tam pracuje i Lydia Johanssonová?“

„To nevím.“

Lucy Kerrové probleskla hlavou celá řada vzpomínek. Některé v ní vyvolaly příjemné pocity, jiným se chtěla vyhnout jako sršnímu roji, který málem rozzuřila. Nevěděla, zda se chce s některými z těchto vzpomínek svěřit Amélii Sachsové, anebo si je raději nechat pro sebe. Nakonec se spokojila s konstatováním: „Proto bych Lydii tak strašně moc chtěla zachránit. Před pár lety jsem měla nějaké zdravotní problémy a Lydia byla jednou z mých ošetřujících sester. Je to opravdu hodná ženská. Nejlepší ze všech.“

„Najdeme ji,“ řekla Amélie a pronesla to tónem, který Lucy někdy, ne často, ale někdy zaslechla i ve svém vlastním hlase. Tónem, který nepřipouštěl žádné pochybnosti. Nastražená past všechny vystrašila, a tak postupovali pomaleji. Horko teď bylo skutečně mučivé. Jesse nechal kolovat láhev s vodou. Nikdo při jejím přejímání neotřel rukou hrdlo.

„Ta operace, na kterou má váš přítel jít…,“ zeptala se Lucy Amélie, „nějak souvisí s tím jeho… stavem?“

„Jo.“

„A jaké má vyhlídky?“ zeptala se Lucy a všimla si, že po Améliině obličeji přeběhl stín.

„Nejspíš mu vůbec nepomůže.“

„Tak proč na ni jde?“

„Existuje určitá naděje, že by mu mohla pomoci,“ vysvětlila Amélie. „Malá naděje. Vlastně

jde o takový experiment. U nikoho s takovým zraněním, jaké má on s tak vážným

zraněním, se zatím stav nezlepšil.“

„A vy nechcete, aby tu operaci podstupoval?“

„Ne, nechci.“

„Proč ne?“

Amélie zaváhala. „Protože by ho mohla zabít. Nebo zhoršit jeho stav.“

„Copak to ještě může být horší?“

„Mohl by upadnout do kómatu následkem podání anestetik. Anebo ztratit schopnost dýchání. Nebo komunikace.“

„Mluvila jste s ním o tom?“

„Ano.“

„Ale moc to asi nepomohlo,“ odtušila Lucy.

„Ani trochu.“

Lucy přikývla. „Říkala jsem si, že ten chlap je asi dost velký paličák.“

„To jste se ještě vyjádřila mírně.“

Nedaleko od nich se v křoví ozvalo zapraskání, a než Lucy našla revolver, měla Amélie na mušce trup divokého krocana. Všichni čtyři členové pátrací skupiny se usmáli, ale jejich pobavení trvalo jen kraťoučký okamžik a poté ho nahradila nervozita, jak se jim do srdcí nahrnul adrenalin.

Zastrčili pistole do pouzder, propátrali očima stezku a pokračovali v chůzi. Jejich konverzace prozatím ustala.

Pokud jde o Rhymovo zranění, dělili se lidé do několika kategorií. Někteří zaujali žoviální a chlapácký postoj. Vtipy na mrzáky a zásadně žádné servítky. Jiní, jako třeba Henry Davett, si jeho stavu absolutně nevšímali. A ještě jiní dělali to, co teď dělal Ben snažili se předstírat, že Rhyme vůbec neexistuje, a modlili se za možnost útěku v nejkratším možném okamžiku.

Právě tuto reakci nenáviděl Rhyme nejvíce právě ona mu nejneomaleněji připomínala, jak se liší od normálních lidí. Jenže teď neměl čas zabývat se postojem svého náhradního asistenta. Garrett vlekl Lydii hlouběji a hlouběji do divoké přírody a Mary Beth McConmellová mohla právě teď umírat následkem udušení, dehydratace nebo nějakého poranění.

Do místnosti vešel Jim Bell.

„Možná mám pro vás pár dobrých zpráv z nemocnice. Ed Schaeffer řekl něco jedné ze sester. Krátce poté sice znovu upadl do bezvědomí, ale já to pokládám za dobré znamení.“

„A co říkal?“ zeptal se Rhyme. „Neříkal, co viděl na té mapě v chatrči?“

„Podle té sestry pronesl slovo ,důležité’. A pak řekl něco jako ,mil sweet’.“ Bell přešel k mapě a dotkl se místa na východ od Tanner’s Corner. „Tady je taková zástavba. Kdysi tam stával velký mlýn a jedna z těch ulic se dodnes jmenuje Mill Street. Jenže se nachází daleko na jih od Stone Creek. Mám říct Lucy a Améli , aby to ověřili?“

Á, zase ten věčný konflikt, pomyslel si Rhyme: víra v důkazy versus víra ve svědky. Pro Rhyma však byl tento spor předem rozhodnut.

„Ať zůstanou, kde jsou na sever od řeky.“

„Jste si jistý?“

„Ano.“

„No dobře,“ řekl Bell neochotně.

Zazvonil telefon a Rhyme přijal hovor obratným pohybem levého prsteníčku. Ve sluchátcích se ozval hlas Amélie Sachsové.

„Jsme v koncích, Rhyme. Je tu čtyři nebo pět stezek vedoucích různým směrem a my nemáme ponětí, kudy se Garrett vydal.“

„Ale já pro vás nic nového nemám, Sachsová. Snažíme se identifikovat další důkazy.“

„V knížkách nic dalšího není?“

„Nic konkrétního. Ale je to fascinující na šestnáctiletého kluka je to pěkně obtížná četba. Garrett je chytřejší, než jsem si myslel. Kde přesně se nacházíte, Sachsová?“ Rhyme vzhlédl. „Bene! Běžte k mapě, prosím vás.“

Ben přesunul své obrovité tělo ke stěně a zaujal příslušnou polohu. Sachsová se chvíli o něčem radila s některým dalším členem pátrací skupiny a pak řekla: „Asi šest kilometrů severovýchodně od místa, kde jsme přebrodili Stone Creek. Šli jsme skoro pořád rovně.“

Rhyme to zopakoval Benovi, který položil ruku na část mapy.

Čtverec J7.

Vedle Benova mohutného ukazováčku, který právě označoval polohu pátrací skupiny, se nacházel obdélníkový objekt.

„Bene, máte tušení, co ten čtverec znamená?“

„Myslím, že je to starý lom.“

„Panebože,“ zamumlal Rhyme a zavrtěl zoufale hlavou.

„Co je?“ zeptal se Ben v opětovném zděšení.

„Proč mi sakra nikdo neřekl, že je tam poblíž lom?“

Benova zaoblená tvář vypadala ještě nafouknutější než předtím. Podle všeho si vzal obvinění osobně. „Já jsem opravdu…“

Jenže Rhyme ho už neposlouchal. Nemohl vinit nikoho než sám sebe. Někdo mu totiž o tom lomu říkal byl to Henry Davett, když prohlásil, že vápenec byl jednu dobu zdrojem obživy mnoha lidí.

A jak jinak než v lomu získávají těžební společnosti užitkový vápenec? Rhyme se měl ptát po lomu již ve chvíli, kdy o vápenci uslyšel.

A dusičitany vůbec nepocházely z trubkových bomb, nýbrž z trhacích prací v lomu tento typ zbytkových sloučenin dokázal přetrvat celé roky.

„Asi čtyři sta metrů západně od vás se nachází opuštěný lom, Sachsová,“ řekl Rhyme do telefonu.

Chvíli bylo ticho a pak se začal ozývat tlumený rozhovor.

„Jesse o něm ví,“ řekla Amélie nakonec.

„Garrett tam byl. A nevím, jestli tam náhodou pořád ještě není. Takže buďte opatrní. A nezapomeňte, že možná za sebou nezanechává bomby, ale klade pasti. Zavolej mi, až něco zjistíte.“

Když teď Lydia konečně unikla venkovnímu světu a přestalo ji sužovat horko a vyčerpání, uvědomila si, že se bude muset poprat se světem uvnitř. A jak se ukázalo, tento svět nebyl o nic méně děsivý.

Její věznitel chvíli přecházel sem a tam a vyhlížel z okna, pak si podřepl, zaťukal nehty, něco si pro sebe zabručel, prohlédl si její tělo a pak začal znovu přecházet tam a zpátky. V

jednom okamžiku se podíval na podlahu mlýna a něco z ní sebral. Strčil si to do úst a začal hladově žvýkat. Lydia uvažovala, jestli to byl nějaký hmyz, a z té představy se málem pozvracela.

S rukama přelepenýma páskou seděla opřená o zeď. Nacházeli se v místnosti, která

vypadala jako někdejší kancelář mlýna. Bylo odtud vidět na částečně ohořelou chodbu vedoucí do další budovy pravděpodobně do sýpky a mlýnice. Sežehnutými stěnami a stropem chodby pronikalo do mlýna oslnivé odpolední světlo. Lydia si představovala, jak se těmito otvory snáší její anděl strážný.

Opodál upoutalo její pohled cosi oranžového. Lydia přimhouřila oči a uviděla balíčky s Doritos. A taky bramborové lupínky Cape Cod, arašídové máslo Reece’s, arašídové máslo Planter’s a další balíčky se sýrovými sušenkami, které měl Garrett v lomu. K pití zde měl Garrett sodovku a balenou vodu Deer Park. Když vešli do mlýna, Lydia si jí nevšimla. K čemu tolik jídla? Jak dlouho tady zůstanou? Garrett říkal, že jen jednu noc, ale zásob je tady na měsíc pobytu. Nenechá ji tu déle, než jí původně říkal?

„Je Mary Beth v pořádku?“ zeptala se. „Neublížil jsi jí?“

„No jo, jako bych jí chtěl ublížit,“ řekl Garrett rozhořčeně. „To snad ne.“

Řekl to však nějak moc rychle a Lydii se zdálo, že má svou odpověď nacvičenou, jako by čekal, až mu Lydia položí právě tuto otázku. Lydia se otočila a začala zkoumat paprsky světla, které pronikaly skrz zbytky chodby. Zezadu se ozval kvílivý zvuk asi otáčející se mlýnský kámen, pomyslela si Lydia.

Garrett pokračoval: „Odvlekl jsem jí jen proto, abych měl jistotu, že se jí nic nestane. Stejně chtěla z Tanner’s Corner vypadnout. Líbí se jí na pláži. Komu by se tam taky nelíbilo, sakra? Rozhodně je to tam lepší než v zasraném Tanner’s Corner.“

Garrett teď začal ťukat nehty rychleji a hlasitěji. Zjevně byl rozrušený a nervózní. Obrovskýma rukama roztrhl jeden pytlík s brambůrkami. Nabral si do úst několik hrstí a živelně začal žvýkat, přičemž mu od pusy odpadávaly kusy lupínků. Podal pytlík Lydii.

„Jestli chceš, rozvážu ti ruce. Ale budu ti je muset svázat před tělem.“

Lydia zavrtěla hlavou a snažila se přemoci žaludeční nevolnost. Garrett vypil celou plechovku koly a strčil ji zpátky do kartonu. Znovu snědl několik lupínků.

„Tohle místo před dvěma lety vyhořelo,“ řekl, když si všiml jejího pohledu. „Nevím, kdo to udělal. Líbí se ti ten zvuk? To vodní kolo? Je to vážně paráda. To kolo se pořád otáčí a otáčí. Připomíná mi to písničku, kterou si táta neustále zpíval. ,A velký kolo se točí dál…’“

Strčil si do úst několik dalších hrstí a znovu začal mluvit. Lydia mu chvíli nerozuměla ani slovo. Garrett polkl.

„…dost hodně. V noci tu tak sedíš a posloucháš cikády a skokany. Vždycky když jdu k oceánu jako třeba teď, přespávám tady.“

Garrett přestal mluvit a zničehonic se naklonil k dívce. Lydia měla sklopené oči, protože měla strach dívat se přímo na něj, ale přesto vycítila, že si ji Garrett pozorně prohlíží. Během okamžiku se pak Garrett vymrštil a přikrčil se těsně vedle ní. Lydia sebou trhla, když ucítila jeho tělesný zápach. Čekala, že jí začne šmátrat rukama na prsou a pak jí zajede mezi nohy.

Zdálo se však, že o ni Garrett nem á zájem. Místo toho odsunul kámen a zvedl cosi z otvoru pod ním.

„Stonožka,“ prohlásil a usmál se.

Pohled na dlouhého žlutozeleného tvora zvedl Lydii žaludek ještě více. Náhle ji přepadl příšerný pocit, že chce Garrett stono žku sníst nebo k tomu násilím přinutit ji.

„Jsou moc krásné. Mám je rád,“ řekl Garrett a nechal si stonožku vyšplhat na ruku a zápěstí. „Není to žádný hmyz,“ poučoval Lydii. „Spíš něco jako hmyzí bratranci. Jsou nebezpečné, pokud jim chceš ublížit. Zdejší Indiáni je rozemílali a potírali jejich jedem hroty šípů. Když se stonožka vyleká, vykadí takový jed a pak uteče. Dravec se plazí tím plynem a zemře. To je teda vzrůšo, co?“

Garrett chvíli sledoval stonožku, pak se náhle zamyslel a začal blábolit: „A přesně tak to bylo v těch filmech Vetřelec, ne? Vidělas je? Ty mě teda vážně naštvaly. Všecko to bylo hrozně nefér. Jen se nad tím zamysli, vždyť my jsme je přece unesli, ne?

Oni nic neprovedli!“

Garrett začal propadat šílenství.

„Sakra! Oni byli jen vyhladovělí a chtěli se najíst. Jak je můžeš obviňovat, že zabili ty lidi na kosmické lodi? Jak můžeš někoho obviňovat, že se chová podle své přirozenosti?“

Garrett se pomalu uklidnil. Zkoumavě si prohlížel stonožku, nechal si ji vyšplhat na loket a pozoroval ji stejně, jako se Lydia někdy dívala na svou neteř a synovce se směsicí zalíbení, pobavení a téměř i lásky.

Lydia cítila, jak se jí zmocňuje hrůza. Věděla, že by měla zůstat klidná, že by neměla Garrettovi odporovat a že by měla přistoupit na jeho hru. Když ovšem viděla, jak se ten nechutný tvor plazí po jeho rameni, když slyšela, jak Garrett ťuká nehty, když sledovala jeho kůži plnou oparů, zavlhlé červené oči a skvrny od jídla na bradě, musela se otřást hrůzou.

Náhle v ní začalo kypět znechucení a strach, a tak se překulila na záda. Garrett vzhlédl, usmál se lechtavým pohybům stonožky na kůži a se zájmem sledoval, co Lydia dělá. V tu chvíli Lydia co nejsilněji vykopla oběma nohama. Měla silné nohy, navyklé nosit její mohutnou tělesnou schránku během osmihodinových služeb v nemocnici. Zasáhla Garretta přímo do hrudníku.

Garrett zavrávoral. S dutým žuchnutím se udeřil hlavou do zdi a užasle se začal kutálet po podlaze. Nato zvířecky vykřikl a chytil se za rameno; stonožka ho zřejmě pokousala. Ano! pomyslela si Lydia vítězně, když se opět napřímila. Její strážný anděl se vrátil. Vyškrábala se na nohy a slepě vyrazila k mlýnici na konci chodby. 12

Podle imaginární mapy v Jesseho hlavě už byli téměř u lomu.

„Ještě asi pět minut,“ sdělil Amélii Sachsové. Dvakrát se na ni podíval a nakonec se vymáčkl: „Víte, chtěl jsem se vás zeptat… To, jak jste vytasila pistoli, když z křoví vyletěl ten krocan… A taky v Blackwater Landing, když nás vylekal Rich Culbeau… To… to bylo vážně něco.“

Sachsová neřekla nic a jen pokrčila rameny.

„Zdá se, že víte, jak zatloukat hřebíček,“ dodal Jesse.

Sachsová věděla od Rolanda Bel a, že tento jižanský výraz znamená „střílet“.

„Je to můj koníček,“ odpověděla.

„Nepovídejte!“

„Je to snazší než běhání,“ řekla Sachsová. „A levnější než fitcentra.“

„Závodíte?“

Sachsová přikývla. „Jsem členkou střeleckého klubu North Shore na Long Islandu.“

„To je teda něco,“ řekl Jesse s neskrývaným nadšením. „Závodíte v soutěžích NRA?“

„Ano.“

„Já taky! Tedy ve skeetu a na asfaltové terče. Ale boční zbraně jsou moje specialita.“

Amélie měla stejnou specializaci, ale pokládala za vhodnější neodhalovat příliš mnoho společných zájmů s poblouzněným Jesse Cornem.

„Používáte vlastní munici?“ zeptal se Jesse.

„Ehe. Osmatřicítky a pětačtyřicítky. Samozřejmě ne s okrajem. Největší problém je dostat z kulek bubliny.“

„Hej, snad mi nechcete říct, že si odléváte vlastní kulky?“

„Odlévám,“ přiznala se Amélie a vzpomněla si, že zatímco v bytech všech sousedů v domě voněly v neděli ráno lívance a slanina, z jejího bytu se často linulo nezaměnitelné aroma roztaveného olova.

„Tohle já nedělám,“ řekl Jesse téměř omluvně. „Kupuju si hotové soutěžní náboje.“

Několik dalších minut tiše pokračovali v chůzi. Oči měli sklopené k zemi a hledali lesklý

rybářský vlasec.

„Tak se pochlubte,“ ozval se znovu Jesse Corn, plaše se zašklebil a odhrnul si světlé vlasy

ze zpoceného čela.

Sachsová se na něj zvědavě podívala a Jesse pokračoval:

„Jaké máte nejlepší skóre? Na okruhu NRA?“

Když Sachsová zaváhala, pobídl ji:

„No tak, mně to říct můžete. je to jen sport… A navíc soutěžím už deset let. Jasně že na vás mám trochu náskok.“

„Dva tisíce sedm set,“ prohlásila Sachsová.

Jesse přikývl. „Jasně, přesně na to se ptám střelba ze tří pistolí, maximálně devět set bodů za pistoli. Jaký máte nejlepší výsledek?“

„Vždyť vám to povídám,“ řekla Sachsová a škubla sebou, když jí ztuhlýma nohama projela vlna artritické bolesti. „Dva tisíce sedm set.“

Jesse se k ní otočil a hledal náznak toho, že Sachsová žertuje. Když se Sachsová nezašklebila ani nerozchechtala, vydal ze sebe rychlé zasmání.

„Ale to je dokonalý výsledek.“

„Samozřejmě to nenastřílím pokaždé. Ale vy jste se ptal na nejlepší výsledek.“

„Ale…“ Jessemu se rozšířily oči. „Nikdy jsem se nesetkal s nikým, kdo by nastřílel dva tisíce sedm set.“

„Tak teď ses s ním setkal,“ řekl Ned a hurónsky se rozesmál. „Ale nic si z toho nedělej, Jesse je to jen sport.“

„Dva sedm set…“ Mladý policista nevěřícně vrtěl hlavou.

Sachsová si pomyslela, že měla raději zalhat. Zdálo se, že informací o jejích střeleckých schopnostech je láska Jesseho Corna k ní navždy zpečetěna.

„Poslyšte, až tady skončíme,“ řekl Jesse bázlivě, „tak jestli budete mít trochu času, mohli bychom jít na střelnici a vystřílet spolu pár nábojů.“

Představa vystřílení krabice osmatřicítek Winchester byla pro Sachsovou rozhodně

přijatelnější než pozvání na kávu do Starbucks doprovázené naříkáním, jak je těžké se s někým v Tanner’s Corner seznámit.

„Uvidíme, jak se situace vyvine.“

„Zvu vás na schůzku,“ dodal Jesse a vyslovil přitom slovo, o němž Sachsová doufala, že z jeho úst nikdy nezazní.

„Támhle,“ ozvala se Lucy. „Podívejte.“

Zastavili se na okraji lesa a spatřili před sebou lom.

Sachsová pokynula ostatním, aby se přikrčili. Zatraceně, to je bolest. Denně polykala kondroitin a glukosamin, ale tohle karolínské teplo a vlhkost bylo pro její zubožené klouby prokletím.

„Rhyme říkal, že tam Garrett možná ještě bude,“ oznámila. „A to, že nemáme důkazy, že je ozbrojen, prý ještě neznamená, že není.“

Před nimi se rozprostírala obrovská průrva o asi dvousetmetrovém průměru a hloubce dobrých třiceti metrů. Skalnaté stěny byly žluté jako stará kost a klesaly přímo do zelené poloslané vody, ze které se linul nakyslý zápach. Vegetace v okruhu dvaceti metrů od lomu odumřela nehezkou smrtí.

„Držte se dál od vody,“ varovala šeptem Lucy. „Je špatná. Kdysi se tu koupaly děti. Krátce poté, co to tady zavřeli. Můj synovec to taky jednou zkusil Benův mladší bratr. Jeho táta na něj chtěl vytáhnout pásek. Ale vůbec to nebylo potřeba, stačilo, když jsem mu ukázala snímek Kevina Dobbse z patologie, když se tu utopil a týden plaval ve vodě. Synovec už sem nikdy potom nešel.“

„Myslím, že pedagogové tenhle přístup doporučují,“ poznamenala Sachsová. Lucy se

zasmála.

Sachsová musela znovu přemýšlet o dětech.

Teď ne, teď ne…

Její telefon začal vibrovat. Jakmile se přiblížili ke kořisti, rozhodla se vypnout vyzvánění. Přiložila si sluchátko k uchu a uslyšela praskavý Rhymův hlas: „Sachsová. Kde jste?“

„Na okraji lomu,“ zašeptala Amélie.

„Máte nějaké stopy?“

„Právě jsme sem dorazili. Zatím nic. Chystáme se tu začít pátrat. Všechny zdejší budovy byly strženy a já nevidím žádné místo, kde by se mohl ukrývat. Zato jsou tady desítky míst, kde by mohl nastražit past.“

„Sachsová…“

„Co je, Rhyme?“ jeho vážný tón ji zamrazil.

„Musím ti něco říct. Právě jsem dostal ze střediska výsledky rozboru DNA a

sérologických testů. Z toho kapesníku, který jsi ráno našla na místě činu.“

„A…“

„Skutečně je to Garrettovo sperma. A ta krev patří Mary Beth.“

„Znásilnil ji,“ zašeptala Sachsová.

„Buďte opatrní, Sachsová, ale postupujte rychle. Mysl ím, že Lydii už moc času nezbývá.“

Ukrývala se v tmavé a špinavé sýpce, která se kdysi dávno používala ke skladování obilí. S rukama spoutanýma za zády a s nepolevujícími závratěmi z horka a dehydratace se Lydia Johanssonová proklopýtala přes prosvětlenou chodbu z místa, kde se na podlaze svíjel Garrett, a našla si úkryt na podlaze pod mlýnicí. Jakmile vklouzla dovnitř a zavřela dveře, přeběhlo jí přes nohy dobrých dvanáct myší, takže musela sebrat veškerou vůli, aby se přinutila nekřičet.

Na pozadí hlubokého zvuku mlýnského kola kdesi v mlýnici teď poslouchala Garrettovy kroky.

Postupně se jí zmocnila panika a Lydia začínala svého vzdorovitého útěku litovat. Dospěla ovšem k názoru, že není cesty zpět.

Nemůže se teď Garrettovi jednoduše vzdát. Ublížila mu, a kdyby ji teď našel, určitě by jí to vrátil. A možná i něco horšího. Nezbývala jiná možnost než se pokusit o útěk. Ne, takhle se nemá přemýšlet. V jedné z jejích knížek o andělech se psalo, že neexistuje žádné „pokusit se“. Buďto něco uděláte, anebo ne. A Lydia se nepokus í o útěk. Lydia prostě uteče. Stačí mít dost víry.

Podívala se škvírou ve dveřích do sýpky a pozorně se zaposlouchala. Slyšela Garretta v jedné z místností opodál, jak si něco sám pro sebe mumlá a otevírá dveře do sýpek a nejrůznějších komor.

Lydia doufala, že si Garrett bude myslet, že utekla ven otvorem v ohořelé chodbě, ale teď

bylo jasné, že Garrett o její přítomnosti ví. Dospěla k závěru, že v sýpce už nemůže zůstat. Našel by ji tu. Znovu vykoukla štěrbinou ve dveřích, a když nikde Garretta neviděla, vyklouzla ze sýpky a přeběhla do vedlejší místnosti, přičemž se v bílých plátěnkách pohybovala absolutně nehlučně.

Jediný východ z místnosti představovalo schodiště vedoucí do prvního patra. Lydia se po něm vypotácela nahoru. Lapala po dechu, a jelikož nemohla udržovat rovnováhu rukama, musela se odrážet od stěn a zábradlí z tepaného železa.

V chodbě se rozlehl Garrettův hlas.

„Kvůli tobě mě kousla!“ křičel. „Au, to bolí, to bolí!“

Kdyby tě tak bodla do oka nebo do rozkroku, pomyslela si Lydia a pokračovala nahoru po

schodech. Hajzle hajzle hajzle! Slyšela, jak se blíží, jak běží po chodbě v přízemí a hledá

ji.

Slyšela jeho hrdelní sténání. Zdálo se jí, že slyší dokonce i to jeho ťukání, i to ťukání

nehtů.

Znovu jí otřásla panika. A zmocnila se jí žaludeční nevolnost. Místnost na konci schodiště byla rozlehlá a měla řadu oken směrem k vyhořelé části mlýna. Byly zde jedny dveře naštěstí nezamčené. Lydia je otevřela a vešla přímo do mlýnice uprostřed stály dva velké mlýnské kameny. Dřevěný mechanismus byl celý shnilý; zvuk, který po celou dobu slyšela, tedy nepocházel od kamenů, nýbrž od vodního kola poháněného přivedenou strouhou.

Kolo se pomalu otáčelo a po jeho lopatkách stékala rezavá voda do hluboké úzké šachty, která vypadala jako studna. Lydia vůbec nedohlédla na dno. Někde pod povrchem se musela voda znovu napojovat na strouhu.

„Stůj!“ vykřikl náhle Garrett.

Lydia sebou trhla překvapením ze zuřivosti v jeho hlase. Garrett stál ve dveřích. Oči měl zarudlé a vytřeštěné a držel se za paži, na které se mu rýsovala obrovská černožlutá modřina.

„Kvůli tobě mě bodla,“ bručel a zíral na Lydii s planoucí nenávistí. „Je mrtvá. Kvůli tobě

jsem ji zabil. Nechtěl jsem, ale tys mě k tomu přinutila! Takže teď jdeme zas zpátky. Budu ti muset svázat i nohy.“

Vyrazil kupředu.

Lydia se dívala na jeho kostnatý obličej, srostlé obočí, obrovské ruce a rozzuřené oči. Do jejích myšlenek se náhle vloudila kaskáda živých obrazů: jeden její pacient stižený rakovinou, který se pomalu blíží smrti. Mary Beth, která se teď někde souží zamčená. Ten odporný kluk, který teď žvýká ty svoje doritos. Pelášící stonožka. Ťukání nehty. Svět venku. Její nekonečné noci probdělé o samotě čekáním obvykle marným aspoň na kratičký telefonát od přítele.

Květiny položené v Blackwater Landing, přestože to Lydia vlastně udělat nechtěla… Náhle toho na ni začalo být příliš.

Lydia se s ledovým klidem vyhnula Garrettovi, protáhla se kolem mlýnských kamenů a s rukama stále svázanýma za tělem se vrhla po hlavě do úzké šachty plné tmavé vody. Nitkový kříž teleskopu Hightech spočíval na ramenou rudovlasé policistky. To jsou teda vlasy, pomyslel si Mason Germain.

Spolu s Nathanem Groomerem se teď nacházeli na pahorku s výhledem na starý lom firmy Anderson Rock Products. Pátrací skupina se pohybovala zhruba sto metrů od nich. Nathan konečně vyslovil závěr, ke kterému musel dospět už před půlhodinou.

„Tohle nemá s Richem Culbeauem vůbec nic společného.“

„Ne, nemá. Ne tak docela.“

„Co to znamená ,ne tak docela’?“

„Culbeau někde tady v okolí je. Se Seanem O’Sarianem…“

„Ten chlap je děsivější než dva Culbeauové dohromady.“

„V tom s tebou souhlasím,“ řekl Mason. „A je s nimi i Harris Tomel. Ale proto tady nejsme.“

Nathan se podíval zpátky na policisty a newyorskou rusovlásku.

„To mi došlo. Jinak bys nemířil mou puškou na Lucy Kerrovou.“

Po chvíli vrátil Mason Nathanovi ruger M77 a řekl:

„Protože jsem si nevzal ten zatracený dalekohled. A kromě toho jsem se nedíval na

Lucy.“

Vyrazili podél úbočí. Mason myslel na tu rudovlásku. A taky na krásnou Mary Beth McConnellovou. A na Lydii. Přemýšlel, že někdy život nejde tak, jak by si člověk představoval. Sám například věděl, že touhle dobou už to měl dávno dotáhnout výš než na staršího důstojníka. Věděl, že měl se svou žádostí o povýšení postupovat úplně jinak. Stejně jako měl postupovat jinak, když mu Kelley před pěti lety utekla s tím řidičem náklaďáku, a stejně jako měl postupovat jinak i v celém manželství, než ho Kelley vůbec stačila opustit.

A stejně tak měl postupovat naprosto jinak v prvním případu Garretta Hanlona. Nyní tedy musel za svá špatná rozhodnutí platit. Jeho život se skládal z pouhé řady osamělých dní, z obav, z posedávání na verandě, z nadměrného pití a dokonce i z marného hledání energie na spuštění člunu na Paquo a na lov okounů. A taky ze zoufalé snahy zjistit, jak by mohl napravit něco, co se možná ani napravit nedalo. Chtěl…

„Řekneš mi teda, co tu děláme?“ zeptal se Nathan.

„Hledáme Culbeaua.“

„Jenže před chvílí jsi říkal…“ Nathanův hlas utichl. Když Mason nic dalšího nedodal, Nathan si hlasitě povzdechl: „Culbeauův dům, kde teďka máme být, je dobrých deset kilometrů odtud, a my místo toho trčíme na sever od Paquo já se svou puškou na jeleny a ty s tou svou hubou na zámek.“

„Chtěl jsem říct, že kdyby se nás Jim ptal, tak jsme tu hledali Culbeaua,“ vysvětlil Mason.

„A co tu teda děláme doopravdy?“

Nathan Groomer dokázal na pět set metrů klestit se svým rugerem stromy. Dokázal během tří minut vytáhnout z auta ozbrojeného opilého řidiče. Dokázal vyřezat vábničky, které by mohl prodávat sběratelům po pěti stovkách, kdyby se někdy namáhal to zkusit. Jenže tím výčet jeho talentů a schopností prakticky končil.

„Přišli jsme dostat toho kluka,“ řekl Mason.

„Garretta?“

„Jo, Garretta. Koho jiného? Oni nám ho vylákají z hnízda.“ Mason kývl k rudovlásce a policistům. „A my ho pak sundáme.“

„Jak to myslíš ,sundáme?“

„Zastřelíš ho, Nathane. Zabiješ ho jako štěně.“

„Ty ho chceš zastřelit?“

„Přesně tak,“ přitakal Mason.

„Tak moment. Nenechám si zničit kariéru jen proto, že ty jsi tím klukem posedlej..“

„Ty žádnou kariéru nemáš,“ odsekl Mason. „Ty máš jen práci. A jestli si ji chceš udržet, uděláš, co ti říkám. Poslouchej, vždyť já s Garrettem mluvil. V rámci předešlých vyšetřování, když zavraždil ty ostatní lidi.“

„Jo. Vážně? No jasně, nejspíš jo.“

„A víš, co mi řekl?“

„Ne. Co ti řekl?“

Mason se snažil odhadnout, zda to bude znít věrohodně. Vzpomněl si na Nathanovo úporné soustředění, když dlouhé hodiny v blažené nevědomosti smirkoval zadek kachní návnady z borového dřeva, a rozhodl se pokračovat.

„Garrett prohlásil, že když bude třeba, zabije každého policistu, který se ho pokusí zastavit.“

„To že řekl? Ten kluk?“

„Jo. Podíval se mi rovnou do očí a řekl to. A pak dodal, že už se na to těší. Doufá prý, že té skupině budu šéfovat já, ale když na to přijde, sejme každého, kdo bude po ruce.“

„Ten hajzl. Řekls to Jimovi?“

„Jasněže jo. Myslíš, že bych mu to neřekl? Jenže jemu to bylo úplně fuk. Já mám Jima Bella rád. Sám dobře víš, že jo. Jenže on se víc stará, aby si udržel ten svůj pohodlnej flek, než aby se věnoval pořádné práci.“

Nathan přikývl a Mason byl v koutku duše ohromen, že mu to kolega tak snadno zbaštil a vůbec ho nenapadlo, že zde možná existuje nějaký jiný důvod, proč je Mason tím klukem posedlej.

Nathan se na chvíli zamyslel.

„Má ten kluk bouchačku?“

„Já nevím, Nathane. Ale řekni mi: jak těžké je opatřit si v Severní Karolíně střelnou zbraň?

Nenapadá tě náhodou rčení ,s prstem v nose?“

„Přesně tak.“

„Vidíš, a Lucy s Jessem a dokonce ani Jim nedoceňují toho kluka tak jako já.“

„Nedoceňují?“

„Nedoceňují jeho nebezpečnost,“ vysvětlil Mason.

„Jo tak.“

„Zatím zavraždil čtyři lidi a pravděpodobně má na svědomí taky Todda Wilkese. Uškrtil ho nebo ho přinejmenším vyděsil tak, že se Todd zabil sám. Což je úplně stejné jako vražda. A ta holka, co ji pobodali sršni viděl jsi sám fotky jejího obličeje, když jí ty potvory konečně daly pokoj. A Ed? Ještě minulý týden jsme s ním oba dva popíjeli. A teď leží v nemocnici a možná se už nikdy neprobere.“

„Jenže já nejsem žádný ostřelovač, Masone.“

„Ty dobře víš, jak se pak na něj bude dívat soud,“ pokračoval Mason. „Je mu šestnáct. Soud řekne: ,Chudáček malý. Rodiče mu umřeli…,’ pojďme vymyslet nějaký kompromis. A on bude za půl roku nebo rok venku a tohle všechno začne zase znovu. Zabije nějakého dalšího fotbalistu na cestě do Chapel Hill nebo nějakou další holku z Tanner’s Corner, která nikdy nikomu nezkřivila ani vlásek na hlavě.“

„Ale…“

„žádný strach, Nathane. Tím vším městu moc prospěješ.“

„Já jsem chtěl říct něco jiného. Jde o to, že jestli ho zabijeme, ztratíme naději, že najdeme Mary Beth.“

Mason se trpce zasmál. „Mary Beth? Ty myslíš, že je ještě naživu? Ani náhodou. Garrett ji zabil, znásilnil a zahrabal někde v mělkém hrobě. Můžeme se o ni klidně přestat strachovat. Ale naší povinností teď je zajistit, aby se nic podobného nestalo nikomu dalšímu. Rozumíš?“

Nathan neřekl nic, ale dostatečnou odpovědí byl již cvakavý zvuk dlouhých měděných nábojnic, které nyní zastrčil do komory pušky.

II

BÍLÁ SRNA

13

Za oknem viselo velké sršní hnízdo.

Vyčerpaná Mary Beth McConnellová se opírala hlavou o mastné sklo svého provizorního vězení a zírala na něj.

Tohle šedé, navlhlé a odpudivé hnízdo v ní vzbuzovalo větší pocit bezmoci než vše ostatní

na tomto příšerném místě.

Větší než mříže, které Garrett tak pečlivě přišrouboval na okno. Větší než tlusté dubové

dveře zajištěné třemi obrovskými zámky. Větší než vzpomínka na příšernou túru z Blackwater Landing v doprovodu Hmyzouna. Sršní hnízdo mělo tvar obráceného kužele. Viselo na rozeklané větvi, již Garrett opřel u okna, a muselo hostit stovky lesklých černožlutých sršňů, kteří s až zvrácenou nenuceností prolétávali otvorem v zašpičatělém konci sem a tam. Když se Mary Beth dnes ráno probudila, byl již Garrett pryč. Ležela na posteli ještě asi hodinu vyčerpaná a zesláblá po té hrozné ráně do hlavy včera večer a pak se nejistě postavila na nohy a vykoukla z okna. Ze všeho nejdříve si všimla právě sršního hnízda; umístěného za zadním oknem hned u ložnice. Garrett sem musel hnízdo přinést sám a Mary Beth nejdříve nedokázala pochopit proč. Pak si to ovšem s pocitem zoufalství uvědomila: její únosce Garrett Hanlon ho zde zanechal jako vlajku vítězství.

Mary Beth McConnellová ovládala dějepis. Vyznala se ve válečnictví, věděla, jak si jedna vojska podmaňují druhá. Vlajky a zástavy nesloužily pouze k označení vlastní strany měly rovněž připomínat porobeným, kdo je nyní jejich vládcem. A Garrett vyhrál.

Tedy alespoň bitvu výsledek války zatím nebyl rozhodnut.

Mary Beth si prohmatala ránu na hlavě. Garrettův úder do spánku byl nesmírně silný a strhl jí z rány kůži. Mary Beth přemýšlela, jestli se jizva nemůže zanítit. Našla v batohu gumičku a sepnula si dlouhé hnědé vlasy do copu. Po krku jí stékal pot a Mary Beth pocítila palčivou a téměř bolestivou žízeň. V dusivém horku uzavřené místnosti nemohlapopadnout dech a přemýšlela, že si svlékne hrubou džínsovou košili kdykoliv šla na výpravu do lesního porostu nebo vysoké trávy, kvůli pavoukům a hadům vždy nosila dlouhé rukávy a nohavice.

I přes úděsné vedro se nyní rozhodla nechat si košili na sobě. Nevěděla, kdy se její únosce vrátí, a pod košilí už měla pouze růžovou krajkovou podprsenku Garrett Hanlon by se přitom v tomto směru dozajista nenechal dvakrát pobízet.

Mary Beth se naposledy podívala na hnízdo a odstoupila od okna. Znovu se prošla po celé

chatrči se třemi místnostmi a marně pátrala po nějaké štěrbině. Byla to velmi stará a důkladně postavená budova. Silné stěny byly vytvořeny z kombinace ručně tesaných kmenů a těžkých prken přibitých k sobě. Za čelním oknem se rozkládalo velké pole porostlé vysokou travou, které končilo v řadě stromů asi sto metrů od chaty. Chata samotná se pak nacházela uprostřed další skupiny hustě rostoucích stromů. Při pohledu ze zadního okna z okna se sršním hnízdem dohlédla Mary Beth skrz houští pouze k třpytivé hladině rybníka, kolem něhož včera cestou sem procházeli. Místnosti v chatě byly malé, ale překvapivě čisté. V obývacím pokoji stála dlouhá

zlatohnědá pohovka a několik starých křesel rozmístěných kolem laciného konferenčního stolku. Na dalším stolku pak stálo asi dvanáct litrových sklenic od džusu zakrytých síťkou a naplněných nejrůznějšími druhy hmyzu. Ve druhé místnosti se nacházela matrace a prázdný prádelník. Třetí místnost byla prázdná. V rohu stálo několik poloprázdných plechovek s hnědou barvou; zdálo se, že Garrett nebo někdo jiný nedávno chatu zvnějšku natřel. Barva byla tmavá a skličující a Mary Beth nedokázala pochopit, proč si Garrett zvolil právě tento odstín pak ovšem pochopila, že stejnou barvu má i kůra stromů kolem chaty.

Maskování. A znovu ji napadlo, co už jí blesklo hlavou včera, že tenhle kluk je daleko mazanější a daleko nebezpečnější, než si původně myslela.

V obývacím pokoji ležely hromady baleného jídla vesměs šlo o polotovary, ale byly zde také nekonečné řady plechovek nakládaného ovoce a zeleniny značky „Farmer John“, o které Mary Beth nikdy neslyšela. Z nálepek na konzervách se na ni usmíval farmář s přihlouplým výrazem a působil stejně zastarale jako Pepek námořník. Mary Beth hledala po celé chatě vodu nebo sodovku cokoliv, co se dá pít, ale nenašla vůbec nic. Ovocné kompoty byly určitě nakládané ve vlastní šťávě, ale nikde tu nebyl otvírák na konzervy ani žádný jiný nástroj nebo

předmět, kterým by je mohla otevřít. Měla u sebe batoh, ale všechno archeologické náčiní nechala v Blackwater Landing. Zkoušela plechovkou tlouci o hranu stolu, aby praskla, ale kov nepovolil. Pod přízemím se nacházel sklep, do kterého se scházelo přes dveře v podlaze hlavní místnosti. Mary Beth se na dveře jednou podívala a otřásla se odporem. Cítila, jak jí naskakuje husí kůže.

Včera v noci, když byl Garrett na chvíli pryč, sebrala odvahu a sešla po rozpadajícím se schodišti do sklepa s nízkým stropem, protože hledala jakoukoliv cestu ven z téhle úděsné chaty. žádný východ se však ve sklepě nenacházel jen tucty starých krabic, sklenic a pytlů.

Neslyšela Garretta přijít a on za ní náhle prudce seběhl po schodech. Začala křičet a snažila se mu uniknout a pak si už jen pamatuje, jak ležela na hliněné podlaze, krev jí stříkala na prsa a vlasy a Garrett, který páchl nemytým dospíváním, k ní pomalu přistoupil, ovinul kolem ní paže a oči měl neustále zabodnuté do jejích prsou. Zvedl ji a Mary Beth ucítila na těle jeho tvrdý penis.

Pomalu ji vynášel po schodech ze sklepa, byl hluchý k jejím protestům… Ne! přikázala si Mary Beth. Nemysli na to.

Ani na tu bolest. Ani na ten strach.

Kde je Garrett teď? Včera byla zděšená, když obcházel kolem chaty, a dnes cítila téměř stejné zděšení, že na ni zapomněl. že se stal obětí autonehody nebo že ho zastřelili policisté, kteří ji teď hledají. A ona zde zemře žízní. Mary Beth McConnellová si vzpomněla na projekt, kterého se účastnila spolu se svým vysokoškolským školitelem: Historická společnost státu Severní Karolína tehdy financovala odkrytí jednoho hrobu z devatenáctého století a následné provedení testů DNA na pohřbeném těle za účelem zjištění, zda je mrtvola skutečně potomkem sira Francise Drakea, jak tvrdila místní legenda.

Když však zvedli víko rakve, k Mary Bethině hrůze byly kosti zemřelého vzpříčené a na vnitřní straně víka se nacházely škrábance.

Ten člověk byl pohřben zaživa.

Tato chata bude její rakev. A nikdo…

Vtom vyhlédla z čelního okna a náhle se jí zdálo, že na okraji lesa v dálce zachytila jakýsi pohyb. Skrz clonu z křoví a listí to vypadalo, že by to mohl být muž v klobouku s širokým okrajem. Jeho šaty i klobouk byly tmavé a na jeho držení těla a chůzi bylo cosi velmi bezstarostného, takže si Mary Beth okamžitě pomyslela, že ten člověk vypadá jako misionář.

Ale moment… Je tam skutečně někdo? Nebo je to jen světlo ve větvích? Mary Beth to nedokázala posoudit.

„Tady!“ začala křičet, ale okno bylo zatlučené hřebíky, a i kdyby bylo otevřené. Mary Beth pochybovala, že by muž mohl na takovou dálku slyšet její křik deroucí se z jejího zesláblého a vyprahlého hrdla.

Popadla batoh a zběsile ho prohledala v naději, že v něm má píšťalku, kterou ji pro větší bezpečí koupila její paranoidní matka.

Mary Beth se tehdy jejímu nápadu zasmála píšťalka proti znásilnění v Tanner’s Corner?

a hodila ji na prádelník vedle porcelánové sošky baletky. Jenže když se naposledy probírala nepořádkem na prádelníku, byla píšťalka pryč a Mary Beth napadlo, jestli jí ji matka nestrčila do batůžku.

Nestrčila. Možná ji našel a sebral Garrett, když Mary Beth ležela v bezvědomí na zkrvavené matraci. Mary Beth tedy začala křičet o pomoc křičela tak hlasitě, jak to jen přes vyprahlé hrdlo šlo.

Popadla jednu sklenici s hmyzem a chtěla ji prohodit oknem. Zaklonila se s ní jako fotbalista, který má poslední příležitost vhodit míč z autu do šestnáctky. A pak sklopila hlavu. Ne! Misionář byl pryč. Na jeho místě se teď nacházel pouze tmavý kmen vrby, tráva a vavřínový keř, který se ohýbal v horkém větru.

Možná celou dobu viděla jen tohle.

Možná zde misionář vůbec nebyl.

U Mary Beth McConnellové rozpálené, vyděšené a vyčerpané se nyní pravda smísila se smyšlenkami a všechny legendy, o jejichž přítomnosti v této přízračné severokarolínské

krajině si kdysi četla, jako by se náhle staly skutečnými. Třeba byl ten misionář jen další v zástupu postav stejně jako Panna od jezera Drummond.

Stejně jako ostatní duchové z Great Dismal Swamp.

A stejně jako legenda o Bílé srně historka, která se čím dál více stávala její vlastní. S bušením v hlavě a závratí z horka si Mary Beth lehla na zatuchlou pohovku, zav řela oči a sledovala, jak sršni bez ustání poletují kolem hnízda vlajky vítězství jejího nenáviděného únosce.

Lydia ucítila pod nohama dno a kopnutím se odrazila k hladině. Dusila se, plivala z úst vodu a škubala rukama, které měla stále svázané za zády. Ocitla se v bažinaté nádrži asi patnáct metrů po proudu od mlýna. Prudce kopla nohou, aby vyrovnala polohu, a zkroutila se bolestí. Když skákala do zdymadla, pravděpodobně si vymkla nebo zlomila kotník o dřevěnou lopatku vodního kola.

Jenže voda zde měla téměř dvoumetrovou hloubku, a kdyby se Lydia neodrážela od dna, utopila by se.

Bolest v kotníku byla omračující, ale Lydia se přinutila vyplavat k hladině. Zjistila, že když

nabere do plic vzduch a překulí se na záda, dokáže splývat a udržet obličej nad hladinou a přitom může zdravou nohou šlapat vodu směrem ke břehu.

Urazila asi dva metry, když ucítila na zátylku chladivé tření. Cosi se jí omotávalo kolem hlavy a ucha a mířilo jí k obličeji. Had! uvědomila si Lydia v návalu paniky. Vzpomněla si na jeden případ z pohotovosti minulý měsíc, kdy k nim přivezli muže, kterého uštkl vodní mokasín paže muži otekla téměř na dvojnásobek původní velikostí a způsobila mu příšerné záchvaty bolesti. Lydia se teď otočila a svalnatý

šedý had se jí provlnil kolem úst. Lydia bezděčně vykřikla. S vyprázdněnými plícemi a bez sebemenšího splývání se ponořila pod hladinu a začala se dusit. Had jí zmizel z dohledu. Kde je, kde? přemýšlela horečně. Uštknutí do obličeje by ji oslepilo. A kdyby ji had kousl do krční žíly nebo krkavice, zemřela by.

Kde je? Je nad ní? Chystá se zaútočit? Prosím, prosím, pomoz mi, vzývala v duchu svého strážného anděla.

A anděl ji možná vyslyšel. Protože když se znovu vynořila nad hladinu, nebylo po hadovi ani stopy a její nohy v punčocháčích boty ztratila při skoku se konečně dotkly bahnitého dna. Lydia se zastavila, popadla dech a pokusila se uklidnit. Pomalu doplavala ke břehu a pak vylezla po strmém dně tvořeném blátem, kluzkými klacíky a tlejícím listím, které ji po každých dvou potácivých krocích uvrhlo opět o krok zpátky. Pozor na karolínské jíly, připomněla si, drží jako tekutý písek.

Když konečně vyvrávorala z vody, rozlehl se vzduchem výstřel, který přicházel velice zblízka.

Prokrista, Garrett má zbraň! Střílí po mně! Vrhla se zpátky do vody a ponořila se pod hladinu. Zůstala tam tak dlouho, jak jen mohla, ale nakonec musela vyplavat. Zalapala po dechu, a když se opět vyškrábala z vody, bobr stojící opodál znovupleskl ocasem a vyloudil druhé

hlasité prásknutí. Nato zmizel ve své hrázi, která mohla být dobrých šedesát metrů dlouhá.

Lydia cítila, jak se jí z tohoto planého poplachu zmocňuje hysterický smích. Doklopýtala do trávy a bláta, lehla si na bok a začala zhluboka dýchat a plivat vodu. Po pěti minutách konečně popadla dech a uklidnila se. Usedla a rozhlédla se kolem sebe. Po Garrettovi nebylo ani stopy. Lydia se vyškrábala na nohy a pokusila se odtrhnout ruce od sebe, ale izolační páska držela i přes promáčení pevně. Ze svého místa viděla Lydia ohořelý komín mlýna.

Nebylo pochyb, kterým směrem jít: Lydia přesně věděla, kde se nachází stezka. Nejprve však musela sebrat všechnu energii a odvahu, aby vůbec mohla vyrazit. Napadlo ji, že se do soumraku ukryje někde v křoví, ale dobře věděla, že bez volných rukou, kterými by se mohla ohánět, ji mohou obyčejní komáři přivodit vážná zranění a dokonce i smrt. Tak pohyb, přikázala si. Pojď, pojď, pojď! Ale Lydia nemohla. Zjistila, že je úplně

ochromená strachem a zoufalstvím.

A pak si vzpomněla na svůj oblíbený televizní pořad Dotek anděla a dostavila se k ní

druhá vzpomínka: na den, kdy se na pořad dívala naposledy. Právě když skončil a začali dávat reklamu, rozletěly se dveře domu a objevil se její přítel s kartonem piva. Jen málokdy ji takto překvapil náhlou návštěvou, a tak společně strávili dvě nádherné hodiny. Lydia věděla, že její anděl jí nyní seslal tuto vzpomínku jako znamení, že naděje existuje i ve chvíli, kdy to nejméně čekáte.

Lydia tu vzpomínku v duchu pevně sevřela, nemotorně se postavila a vyrazila do vysoké

trávy. Opodál zaslechla hrdelní zvuk.

Jakési slabé vrčení. Věděla, že v téhle části okresu žijí rysi. A taky medvědi a kanci. Přestože však kvůli ostré bolesti v noze kulhala, vydala se ke stezce se stejnou sebejistotou, jako by právě zahajovala službu na onkologickém oddělení, obcházela pokoje a povzbuzovala pacienty, které měla na starost.

Jesse Corn našel pytel.

„Tady! Podívejte. Něco tu mám. Krokusový vak.“

Sachsová seběhla ze skalnatého svahu k okraji lomu, kde právě Jesse ukazoval na cosi na odstřeleném vápencovém převisu. Viděla žlábky, kterými do tvrdého kamene zajížděly vrtáky a pak se do nich pěchoval dynamit. Není divu, že zde Rhyme objevil tolik dusičitanů, tohle místo bylo jednou velkou demoliční zónou.

Sachsová přistoupila k Jessemu, který postával u starého plátěného pytle.

„Rhyme, slyšíš mě?“ zavolala do telefonu.

„Můžeš mluvit. Strašně to praská, ale docela tě slyším.“

„Máme tu nějaký pytel,“ oznámila Sachsová a zeptala se Jesseho:

„Jak jste tomu říkal?“

„Krokusový vak. Tak se tady říká režným pytlům.“

„Je to starý režný pytel,“ vysvětlila Sachsová Rhymovi. „Zdá se, že v něm něco je.“

„Nechal ho tam Garrett? “ zeptal se Rhyme.

Sachsová se podívala na zem na místo, kde se kamenné podloží setkávalo se stěnami srázu.

„Bezpochyby jsou tu Garrettovy a Lydiiny otisky. Vedou po srázu k okraji lomu.“

„Pojďme za nimi,“ řekl Jesse.

„Ještě ne,“ odpověděla Sachsová. „Nejdřív musíme prozkoumat ten pytel.“

„Popiš mi ho,“ poručil Rhyme.

„Režné plátno. Staré. Rozměry asi šedesát krát devadesát centimetrů. Uvnitř toho moc není. Pytel je nahoře zavřený. Není zavázaný, jen zakroucený.“

„Opatrně ho otevři. Nezapomeň na ta sršní hnízda.“

Sachsová překlopila roh pytle dolů a nakoukla dovnitř.

„V pořádku, Rhyme. žádná past tam není.“

Lucy a Ned sešli dolů ze stezky a všichni čtyři teď postávali kolem pytle, jako by to bylo tělo utopence vytaženého z lomu.

„Co je uvnitř?“

Sachsová si navlékla gumové rukavice, které byly na slunci velice měkké. Ruce se jí v horku začaly okamžitě potit a brněly jí.

„Prázdné láhve od vody. Značka Deer Park. Není na nich žádná cenovka ani nálepka s označením kódu. Pak tady jsou dva obaly od arašídového másla Planter’s a sýrových sušenek. Taky žádné cenovky. Mám ti nahlásit směrovací čísla výrobců, abys mohl ty zásilky

vysledovat?“

„Kdybychom měli týden, tak možná,“ zabručel Rhyme. „Ne, neobtěžuj se s tím. Radši mi pověz další detaily o tom pytli.“

„Staré režné plátno. Flekaté a zatuchlé. je na něm nějaký drobný potisk, ale je příliš

vybledlý, než aby se dal přečíst. Přečtete to někdo?“ zeptala se Sachsová ostatních. Nikdo nedokázal nápis rozluštit.

„Napadá tě, co mohlo být původně uvnitř?“ zeptal se Rhyme.

Sachsová sebrala pytel a přičichla k němu. „Páchne zatuchlinou. Dlouho ležel někde v uzavřené místnosti. Ale nedokážu říct, co v něm mohlo být.“

Sachsová obrátila pytel naruby a pořádně ho proplácala dlaní. Na zem dopadlo několik starých a scvrklých kukuřičných zrn.

„Byla v něm kukuřice, Rhyme.“

„Jsou v okolí nějaké farmy?“ zeptal se Rhyme.

Sachsová tlumočila otázku ostatním členům skupiny.

„Jsou, ale na mléko, a ne na kukuřici,“ řekla Lucy a podívala se na Neda s Jessem, kteří

přikývli.

„Jenže krávy se krmí kukuřicí,“ nadhodil Jesse.

„Jasně,“ souhlasil Ned. „Řekl bych, že ten pytel pochází z nějakého obchodu s krmivy. Nebo odněkud ze skladu.“

„Slyšels to, Rhyme?“

„Obchod s krmivy. Jo. Podívám se na to s Benem a Jimem Bellem. Máš ještě něco, Sachsová?“

Sachsová se podívala na ruce. Byly ušpiněné. Znovu obrátila pytel.

„Zdá se, že jsou na tom pytli saze, Rhyme. On s ám nehořel, ale ležel vedle něčeho, co hořelo.“

„Napadá tě něco?“

„Připomíná to kousky dřevěného uhlí. Takže bych to odhadla na dřevo.“ Podívala se na stopy Garretta a Lydie. „Budeme pokračovat v pátrání,“ oznámila Rhymovi.

„Zavolám ti, až budu něco vědět.“

„Vracíme se nahoru,“ oznámila Sachsová pátrací skupině. Z kolenou jí začala vystřelovat bolest. Zvedla hlavu, podívala se na okraj lomu a zabručela: „Když jsme sem přišli, tak vysoko se mi to nezdálo.“

„No jo, tak je to vždycky, když jdete nahoru, jsou kopce vždycky dvakrát vyšší,“ prohlásil Jesse Corn, který neustále sršel aforismy, a galantně nechal jít Sachsovou po úzké stezce jako první.

14

Rhyme si nevšímal lesknoucí se černozelené mouchy, která obtěžovala opodál, a díval se

na nejnovější tabulku s důkazy.

Nálezy na druhotném místě činu lom

Starý režný pytel nečitelný nápis

Kukuřice obchod s krmivy?

Na pytli stopy po ohni voda „Deer Park“

Sýrové sušenky „Planter’s“

Nejneobvyklejší důkazy jsou nejlepší důkazy. Rhyme nikdy nebyl na místech činu šťastnější, než když tam nalezl něco naprosto neidentifikovatelného. Znamenalo to totiž, že pokud to dokáže identifikovat, bude existovat jen velmi omezený počet zdrojů, ke kterým bude možné daný důkaz přiřadit.

Důkazy, jež Sachsová objevila v lomu, však byly velice obyčejné. Kdyby se dal nápis na pytli přečíst, možná by mohli pytel přiřadit k jedinému zdroji, jenže nápis byl nečitelný. Rovněž kdyby byly na vodě a sušenkách cenovky, daly by se přiřadit k obchodům, ve kterých se takové cenovky používají, a následně k prodavači, který by si možná na Garretta vzpomněl a mohl by poskytnout nějaké informace, kde se Garrett nachází. Jenže na potravinách žádné cenovky nebyly.

A ty kousky sežehnutého dřeva? Tenhle důkaz by je dovedl pouze ke každému opékání

párků v okrese Paquenoke.

Naprosto bezcenné.

Možná by jim mohla pomoci ta kukuřice. Jim Bell i Steve Farr už teď žhavili telefony a obvolávali všechny prodejny krmiv v okolí jenže Rhyme pochyboval, že jim prodavači řeknou něco jiného než jen: „Jo. Prodáváme kukuřici. Ve starých režných pytlích. Jako všichni ostatní.“

Zatraceně! Rhyme neměl absolutně žádný cit pro toto místo.

Potřeboval týdny ba celé měsíce, aby do sebe zdejší kraj nasál. Jenže on žádné týdny ani měsíce samozřejmě neměl.

Oči mu těkaly z tabulky na tabulku jako dvě mouchy.

Nálezy na prvotním místě činu Blackwater Landing

Kapesník s krví

Vápencový prach

Dusičitany

Fosfát

Čpavek

Čisticí prostředek Kamfen

Nic dalšího se z toho nedá odvodit.

Zkusíme se vrátit k těm knihám o hmyzu, rozhodl se Rhyme.

„Bene, ukažte mi tu knihu Miniaturní svět. Chci se na ni podívat.“

„Ano, pane,“ řekl mladý muž nepřítomně a oči měl upřené na tabulku s důkazy. Sebral knihu a podal ji Rhymovi.

Kniha se na okamžik vznášela ve vzduchu nad Rhymovým hrudníkem. Rhyme se na Bena kysele podíval. Ben na něj civěl a teprve po chvíli sebou náhle trhl a uskočil, neboť si uvědomil, že podává knihu muži, který by potřeboval zásah shůry, aby si knihu od něj mohl vzít.

„To je, totiž, pane Rhyme…, víte…,“ drmolil Ben s obličejem červeným jako malina. „Moc se omlouvám. Nepřemýšlel jsem, pane. Zatraceně, to byla blbost. Já jsem vážně…“

„Bene,“ řekl Rhyme mírně, „zavři už sakra klapačku.“

Obrovitý mladý muž šokovaně zamžoural a pak ztěžka polkl.

Kniha, která v jeho mohutné ruce vypadala malinká, mu poklesla podél těla.

„Byla to nešťastná náhoda, pane. Říkám vám, že jsem…“

„Drž… klapačku.“

Ben poslechl a jeho ústa se semkla. Rozhlédl se po místnosti o pomoc, ale na obzoru žádná pomoc nebyla. Thom tiše postával u zdi s rukama na prsou a rozhodně se nehodlal stát mírovým vyslancem OSN.

Rhyme pokračoval hlubokým tónem: „Chodíš tu jako na trní a mně už se z toho dělá

špatně. Přestaň konečně s tou zatracenou servilitou.“

„Servilitou? Jen jsem se snažil chovat slušně k člověku, který je… totiž…“

„Ne, o to ses nesnažil. Ty ses jen snažil zjistit, jak odtud co nejdřív vypadnout, aniž by ses na mě musel dívat víc, než je nutné, a aniž bys příliš rozrušil tu svou křehkou malou dušičku.“

Mohutná ramena ztuhla. „Myslím, pane, že to vůči mně není úplně fér.“

„Kecy. Je nejvyšší čas, abych si sundal rukavičky…“ Rhyme se zlomyslně zasmál. „Jakpak se ti líbí tenhle příměr? že si já sundám rukavičky? Něco takového se mi přece hned tak nepovede, že jo…? No, líbí se ti tenhle vtip o mrzácích?“

Ben zoufale toužil uprchnout vyrazit rovnou ze dveří, ale jeho silné nohy jako by přirostly k dubovým prknům.

„Moje postižení není nakažlivé, Bene,“ pokračoval Rhyme. „Nebo si myslíš, že ho ode mě

můžeš chytit? Takhle to nefunguje. Jenže ty tu chodíš, jako by sis myslel, že když budeš

dýchat stejný vzduch jako já, odvezou tě odsud na vozíku. Sakra, vždyť ty se dokonce bojíš podívat mým směrem, abys náhodou neskončil jako já!“

„To není pravda!“

„Není? Já myslím, že je… Proč máš ze mě takovou hrůzu?“

„Nemám!“ soptil Ben. „V žádném případě!“

Rhyme začal běsnit: „Ale ano, máš! Seš přímo zděšenej, že musíš být se mnou v jedné

místnosti. Seš posranej zbabělec.“

Ben se naklonil nad Rhyma. Čelist se mu třásla a od rtů mu létaly kapičky slin, když se na Rhyma rozkřikl: „Běžte do prdele, Rhyme!“

Chvíli se mu samým vztekem nedostávalo slov a pak pokračoval:

„Přišel jsem sem, abych vyhověl svý tetě. Zkřížilo mi to všecky plány a nedostanu za to ani cent! Místo toho poslouchám, jak komandujete lidi kolem sebe jako nějaká zasraná

primadona. A vážně mi není jasné, co vás k tomu opravňuje, pane…“ Ben ztišil hlas a vytřeštil oči na Rhyma, který se divoce chechtal.

„Co je?“ vyštěkl Ben. „Čemu se sakra smějete?“

„Vidíš, jak je to snadné?“ zeptal se Rhyme a dusil se smíchy. Také Thom se musel přemáhat, aby potlačil úsměv.

Zadýchaný Ben se napřímil a otřel si ústa. Byl vzteklý a zároveň ostražitý. Zavrtěl hlavou.

„Jak to myslíte? Co je snadné?“

„Podívat se mi do očí a říct mi, že jsem hajzl,“ pokračoval Rhyme mírně. „Bene, já jsem stejný jako každý jiný. Nemám rád, když se ke mně lidi chovají jako k porcelánové

panence. A vím, že oni se zase k smrti neradi obávají, že mě nějak urazí.“

„Podvedl jste mě. Řekl jste to všechno jen proto, abyste mě naštval.“

„Řekněme…, abych se k tobě dostal blíž.“

Rhyme si nebyl jistý, zda se z Bena někdy stane Henry Davett tvrdý muž, který se instinktivně dívá na jádro člověka, na jeho podstatu, a zcela ignoruje vnější skořápku. Přesto se Rhymovi alespoň podařilo postrčit mladého zoologa o pár kroků tímto směrem.

„Měl bych vyjít ze dveří a už se sem nevrátit.“

„Spousta lidí by to udělala, Bene. Jenže já tě potřebuji, jsi dobrý. Máš smysl pro soudní

vědu. Tak už toho nechej. Konečně jsme prolomili ledy. Pojďme se dát zase do práce.“

Ben začal upevňovat Miniaturní svět do obraceče stránek. Přitom se podíval na Rhyma a zeptal se: „Takže vážně existuje spousta lidí, kteří se vám podívají do očí a klidně vám řeknou, že jste parchant?“

Rhyme si však právě prohlížel obal knihy, a tak ho s odpovědí předběhl Thom: „Samozřejmě. Ale to až když zjistí, co je zač.“

Lydia byla stále pouhých třicet metrů od mlýna.

Co nejrychleji se blížila ke stezce, která ji měla dovést na svobodu, ale v kotníku jí pulsovala palčivá bolest a značně jí překážela v pohybu. Kromě toho Lydia musela postupovat pomalu skutečně tichá chůze v porostu totiž vyžaduje používání obou rukou. Lydia však měla podobně jako pacienti s poškozením mozku, s nimiž pracovala v nemocnici, omezenou schopnost udržet rovnováhu, takže dokázala jen klopýtat z mýtiny na mýtinu, přičemž byla mnohem hlučnější, než by si přála.

Opsala široký kruh kolem přední strany mlýna a zastavila se. Po Garrettovi ani stopy. Nikde se neozýval vůbec žádný zvuk s výjimkou šplouchání vody, která proudila z náhonu do načervenalého močálu.

Další dva metry, další tři.

No tak, anděli, pomyslela si. Zůstaň u mě ještě chvíli. Pomoz mi překonat tuhle situaci. Prosím, prosím, prosím. Jen pár minut a budeme doma na svobodě. Jémine, to bolí. Lydia přemýšlela, jestli nemůže mít v kotníku něco zlomeného. Měla ho nateklý a dobře věděla, že pokud je to zlomenina, může chůze bez opory desetinásobně zhoršit její stav.

Rovněž kůže na kotníku jí postupně ztmavla neklamný příznak porušených cév a krevního výronu. Dokonce hrozila otrava krve.

A Lydia si vzpomněla i na možnou gangrénu. To by znamenalo amputaci. A kdyby k tomu došlo, co by asi říkal její přítel? Nakonec by ji opustil, usoudila. Ze zkušeností na onkologickém oddělení dobře věděla, že lidé se z života pacientů vytrácejí se stejnou rychlostí, s jakou pacienti přicházejí o končetiny a orgány. Lydia se zastavila, zaposlouchala se a rozhl édla se kolem sebe. že by Garrett utekl? že by ji pustil z hlavy a odešel do Outer Banks za Mary Beth?

Pokračovala v chůzi ke stezce, která vedla zpátky do lomu. Jakmile stezku najde, bude se muset pohybovat s ještě větší opatrností kvůli nastraženému čpavku. Nepamatovala si přesně, kde ho Garrett nastražil. Představila si, jak se sklenice rozbíjí o kámen vedle její hlavy a jak na ní dopadá sprška čpavku. Vzpomněla si, jak měla jednou v nemocnici službu na pohotovosti, když k nim přivezli tři dělníky z továrny pana Davetta. Došlo tam k nehodě, při které se převrhl tank a všechny je postříkal chlorovým koncentrátem. Lydia dodnes nezapomněla, jak jeden z dělníků umíral v křečích. Zbylé dva se jim podařilo zachránit, ale jejich popáleniny na obličeji a hrudníku byly opravdu příšerné. Dalších deset metrů… a stezka byla tady! Lydia se znovu zastavila a zaposlouchala. Nic. Všimla si, jak se na kořeni starého cedru pokojně vyhřívá tmavý had. Vyrazila kupředu.

V tu chvíli vystřelila zpoza bujného vavřínu Garrettova ruka a popadla ji za zdravý kotník. Již tak nemotorná Lydia nemohla se svázanýma rukama udělat nic jiného než se otočit na bok, aby ztlumila pád svým pevným zadkem. Had se při jejím křiku probudil a zmizel. Garrett vyskočil na kolena, vyšplhal se na Lydii a s obličejem rudým vztekem ji přimáčkl k zemi. Musel za stromem ležet dobrých patnáct minut. Ležel tam a nepohnul se ani o centimetr, dokud se Lydia nepřiblížila na vzdálenost, ze které na ni mohl zaútočit. Jako kudlanka čekající na další oběť.

„Prosím,“ zamumlala Lydia. Šokem lapala po dechu a cítila zklamání, že ji zradil strážný anděl. „Neubli…“

„Buď zticha,“ zasyčel šeptem Garrett a rozhlédl se kolem sebe. „Už toho mám tak akorát.“

Pohlédl na ni, jako by přemítal, zda ji nemá rovnou znásilnit a zabít. A pak ji hrubě postavil na nohy. Mohl ji uchopit za paži nebo ji převalit na záda a zvednout ji z této polohy, ale Garrett to neučinil. Místo toho ji zezadu objal, položil jí ruce na prsa a zvedl ji na nohy. Lydia cítila, jak se jeho napjaté tělo nechutně otírá o její záda a hýždě. Po chvíli, která jí

připadala jako celá věčnost, ji uvolnil, ale zároveň jí ovinul své kostnaté prsty kolem paže a začal ji táhnout k mlýnu, nedbaje na její vzlykání.

Obraceč stránek vydal zvuk, který si Rhyme vždy ztotožňoval se zvukem řezníka brousícího nůž, a otočil další stránku knihy Miniaturní svět, která byla soudě podle otrhaného stavu Garrettovou oblíbenou publikací.

Hmyz má kromobyčejně vyvinutý instinkt přežití. Například můra březová je za normálních okolností bílá, ale v průmyslové oblasti okolo anglického Manchesteru je tento druh zbarven dočerna, aby splynul se sazemi na bílých kmenech stromů a byl méně nápadný

pro potenciální nepřátele.

Rhyme pomocí pohyblivého levého prsteníčku pohnul ovladačem a obraceč syčivě otočil dalších pár stránek. Rhyme si přečetl pasáže, které si Garrett označil. Před pár okamžiky zachránila informace o mravkolvovi pátrací skupinu před pádem do jedné z Garrettových pastí. Rybí psycholog Ben navíc Rhymovi sdělil, že chování živočichů může často sloužit jako dobrý příklad pro člověka zejména v otázkách přežití.

Kudlanky nábožné si třou břicha o křídla, čímž vydávají nepřirozený zvuk, který

dezorientuje veškeré možné pronásledovatele. Navíc jsou kudlanky schopny pozřít jakéhokoliv živého tvora menšího než ony samy, a to včetně ptáků a savců… O hovniválech se tvrdí, že inspirovali pravěkého člověka k vynálezu kola… Přírodovědec jménem Réaumur v osmnáctém století zjistil, že vosy budují papírová

hnízda z dřevního vlákna a slin. To ho podnítilo k myšlence vyrábět papír z buničiny a nikoliv z plátna, jak to výrobci papíru činili do té doby… Co z těchto informací však nějak souvisí s případem? Je tu vůbec něco, co může Rhymovi pomoci objevit dva lidi, kteří se ukrývají na ploše dvou set padesáti čtverečních kilometrů

lesa a močálů? Hmyz skvěle využívá čichu. U hmyzu má tento smysl vícerozměrný

charakter. Hmyz totiž skutečně „cítí vůně“ a dokáže jich využívat k mnoha různým věcem. K rozpoznávání, ke špionáži, ke komunikaci. Když mravenec najde potravu, vrátí se do mraveniště, přičemž za sebou zanechává pachovou stopu vytvořenou občasným otřením břicha o zem.

Jakmile na stopu narazí další mravenci, vydají se po ní, až dojdou k nalezené potravě. Přitom dobře vědí, kterým směrem mají jít, neboť pachová stopa je „tvarována“: úzký

konec pachové stopy vždy ukazuje k jídlu jako směrová šipka. Hmyz rovněž využívá

zápachu k varování před blížícím se nepřítelem. A jelikož některé druhy hmyzu dokáží

vycítit i jedinou molekulu zápachu na vzdálenost několika kilometrů, jen zřídkakdy bývají

nepřítelem překvapeny…

Do místnosti rychle vešel Bell a obličej měl rozjasněný.

„Právě jsem dostal zprávu od jedné sestry v nemocnici. Má nové informace o Edovi. Zdá

se, že se dostává z kómatu, a už prý něco řekl. Za pár minut bude volat doktor.“

Rhyme dospěl k závěru, že v tomto případě bude za pomoc očitého svědka vděčný. Ztěžka na něj totiž doléhala bezmocnost a dezorientace v neznámém prostředí. Opravdu si připadal jako ryba na suchu.

Bell se začal pomalu procházet po laboratoři a pokaždé, když se na chodbě ozvaly kroky,

pln očekávání pohlédl ke dveřím.

Lincoln Rhyme se opět protáhl a zabořil hlavu zpět do opěrky vozíku. Prohlédl si tabulku s důkazy, prostudoval mapu a vrátil se ke knize. A po celou tu dobu zběsile bzučela po místnosti zelenočerná moucha, jejíž zoufalství jako by se dalo srovnat s Rhymovým. Opodál přeběhlo přes stezku nějaké zvíře a zmizelo v houští.

„Co to bylo?“ zeptala se Sachsová a ukázala do šustícího porostu. Zvíře jí ze všeho nejvíce připomínalo křížence psa a velké toulavé kočky.

„Šedá liška,“ odpověděl Jesse. „Moc často ji nepotkávám. Ale faktem je, že taky často nechodím na sever od Paquo.“

Pomalu postupovali kupředu a snažili se vysledovat pomíjivé náznaky Garrettovy přítomnosti.

A po celou dobu dávali bedlivý pozor na další smrtelné pasti a možná přepadení zpoza okolních stromů a křoví.

Sachsová znovu ucítila předtuchu, která ji pronásledovala od chvíle, kdy projížděli kolem pohřbu toho malého chlapce. Rozhlédla se kolem sebe. Borový les již nechali za sebou a nyní se nacházeli v jiném typu lesa. Zdejší stromy ze všeho nejvíce připomínaly tropickou džungli. Když se na ně zeptala, Lucy jí sdělila, že jsou to gumovníky, staré bezlisté cypřiše a cedry. Všechny byly protkány pavučinovým mechem a popínavými rostlinami, které

pohlcovaly zvuk jako hustá mlha a umocňovaly Améliin pocit klaustrofobie. Všude rostly houby a plísně a kolem se rozkládaly špinavé močály. Ve vzduchu byla cítit hniloba.

Sachsová se podívala na vyšlapanou pěšinu a otočila se k Jessemu.

„Jsme hezkých pár kilometrů od města. Kdo ty stezky vyšlapal?“

Jesse pokrčil rameny. „Vesměs nevraceči.“

„Kdo to je?“ zeptala se Sachsová a vzpomněla si, že podobný výraz už slyšela od Riche Culbeaua.

„No to je člověk, který nesplácí dluhy. Ale v podstatě to označuje každého vesnického burana nebo balíka. Pašeráky alkoholu, lidi z mokřin, vařiče omamných látek.“

Ned Spoto, který se opíral o jeden z těch mohutných stromů, se napil vody a řekl: „Někdy nám někdo zavolá na stanici: střílelo se tu, někdo tu křičí, někdo volá o pomoc, na obloze jsou podivná světla, co vydávají signály, a podobná hlášení. Jenže když sem pak dorazíme, není tu vůbec nic… žádné tělo, žádný pachatel, žádní žalující svědkové. Někdy tu dokonce najdeme krvavou stopu, ale obvykle nikam nevede. Provádíme sem sice výjezdy musíme, ale nikdo z oddělení se sem nikdy neodváží sám.“

„Tady se prostě cítíte jinak,“ dodal Jesse. „Zní to sice divně, ale tady máte pocit, že je život jiný, že má tak nějak menší cenu. Radši bych zatýkal tlupu ozbrojených děcek

naládovaných heroinem, než abych sem absolvoval jediný výjezd na hlášení. Tam existují

alespoň nějaká pravidla. Svým způsobem víte, co můžete čekat. Ale tady…“

Jesse pokrčil rameny.

Lucy přikývla. „To je fakt. A normální pravidla přitom na sever od Paquo neplatí pro nikoho. Pro ně, ani pro nás. Najednou se přistihnete, že po někom střílíte, aniž byste ho předtím varovala, a připadá vám to naprosto normální. To se dá jen těžko vysvětlit.“

Sachsová neměla ráda silácké řeči. Kdyby nebyli ostatní policisté sami tak zasmušilí a nervózní, myslela by si, že hrají na městské děvče divadýlko. Nakonec se zastavili na místě, kde se stezka větvila do tří různých směrů. Ušli asi patnáct metrů všemi směry, ale neobjevili žádnou stopu, jež by jim prozradila, který směr si Garrett s Lydií vybral.

Vrátili se tedy na rozcestí.

Sachsová slyšela, jak jí v uších znějí Rhymova slova: Buďte opatrní, Sachsová, ale

postupujte rychle. Myslím, že Lydii už moc času nezbývá.

Postupujte rychle…

Nikde však neexistoval žádný náznak, kam by měli postupovat, a když se navíc Sachsová podívala na zarostlé stezky, připadalo jí nemožné, že by kdokoliv dokonce i Lincoln Rhyme dokázal zjistit, kudy se jejich kořist vydala.

Vtom jí zazvonil mobil. Lucy i Jesse Corn se šťastně usmáli očividně stejně jako Sachsová doufali, že Rhyme přijde s nějakým novým náznakem, kam mají jít. Sachsová chvíli poslouchala, pak přikývla a zavěsila. Zhluboka se nadechla a pohlédla na tři místní policisty.

„Co je?“ zeptal se Jesse Corn.

„Lincoln s Jimem právě dostali z nemocnice zprávu o Edu Schaefferovi. Prý se probral na tak dlouho; aby stačil říct: ,Miluju svý děti,’ a pak zemřel. Doktoři si předtím mysleli, že říkal něco jako ,mil sweet’ nebo ,Mill Street’, jenže se nakonec ukázalo, že se jen marně pokoušel vyslovit ,miluju svý děti’. Víc toho neřekl. Chudák.“

„Ježíšikriste,“ zamumlal Ned.

Lucy sklopila hlavu a Jesse ji chytil za ramena.

„Co budeme dělat?“ zeptal se.

Lucy vzhlédla a Sachsová si všimla, že má v očích slzy.

„Dostaneme toho kluka, to budeme dělat,“ řekla Lucy se zlověstným odhodláním.

„Vybereme si nejlogičtější trasu a budeme tím směrem pokračovat tak dlouho, dokud ho nenajdeme. A půjdeme rychle. Nemáte nic proti tomu?“ zeptala se Sachsové.

„Vůbec nic.“

15

Lydia Johanssonová viděla tenhle pohled v mužských očích snad stokrát. Potřeba. Touha.

Někdy má podobu pouhého nesmyslného zálusku. Jindy jde o projev lásky pošetilého muže.

Lydia mohutná dívka s vlasy jako provázky a obličejem, na němž někdejší bradavice vystřídaly dolíčky od neštovic byla vždy přesvědčena, že nemá mužům mnoho co nabídnout. Stejně tak ovšem věděla, že po ní budou přinejmenším ještě několik let chtít jednu jedinou věc, a už dávno dospěla k závěru, že chce-li se nějak protlouci světem, bude muset využít i ten nevelký dar, který zatím má.

Opět se nacházeli v temné kanceláři mlýna. Garrett stál nad Lydií a vlasy na čele se mu leskly potem. Jeho erekce byla přes kalhoty dobře patrná.

Oči mu sklouzly po jejím hrudníku, kde se jí při pádu do zdymadla roztrhla uniforma, nyní

celá zmáčená a průsvitná (nebo jí ji roztrhl, když se po ní vrhl na stezce?), a kde si utrhla gumičku podprsenky (nebo ji taky utrhl Garrett?). Lydii bylo vidět jedno ňadro a Garrett si teď fascinovaně prohlížel její velkou a plochou bradavku.

Lydia se od něj odtáhla a začala se svíjet bolestí v kotníku. Garrett ji však přitiskl ke zdi, posadil ji na zem a roztáhl jí nohy. Lydia pocítila mrazivý a přízračný odpor.

A přesto si pomyslela: Nemám ho nechat? Garrett byl mladý a pravděpodobně nikdy neměl nic se ženou.

Během okamžiku dospěje k vyvrcholení a bude po všem. A potom možná usne, takže Lydia bude moci najít jeho nůž a přeřezat si pásku na rukou. A pak ho omráčí a sváže ona jeho.

Jenže co ty jeho červené kostnaté ruce, strupovitý obličej u její tváře, nechutný dech a tělesný zápach… Jak by se asi vyrovnala s tímhle? A co by řekl její přítel, kdyby zjistil, co provedla? Lydia zavřela na chvíli oči a odříkala modlitbu, která byla stejně pomíjivá jako její oční stíny Blue Sunset.

Její strážný anděl však zůstal v této otázce němý.

Ano, nebo ne? Stačilo by se na Garretta usmát a během minuty by byl v ní. Případně by ho mohla vzít do úst… Vlastně by o nic nešlo.

Rychle mě vyšoustej a pojďme se dívat na film… Byl to takový vtip mezi Lydií a jejím přítelem. Tehdy ho přivítala ve dveřích v laciném červeném úboru, který si objednala na dobírku ze Searsu. Ovinula mu ruce kolem ramen a zašeptala mu tahle slova. Udělej to, pomyslela si v duchu, a možná se ti podaří utéct… Jenže já nemůžu!

Garrett z ní nespouštěl oči a neustále přejížděl pohledem po jejím těle. Ani jeho penis ji nemohl zneuctit více, než jak to právě činily jeho krhavé oči. Propánaboha, vždyť tenhle kluk nebyl jen obyčejným kusem hmyzu byl přímo stvořením z některého Lydiina hororu, které by dokázal vymyslet jen Dean Koontz nebo Stephen King. Garrett zaťukal nehty.

Zkoumavě si prohlížel její zaoblené a hladké nohy, které Lydia pokládala za svou největší

přednost.

„Proč brečíš?“ zeptal se jí. „Je to jen tvoje vina, že ses zranila. Neměla jsi utíkat. Ukaž mi to.“

Kývl na její nateklý kotník.

„To je v pořádku,“ řekla Lydia rychle, ale přesto před něj téměř bezděčně natáhla nohu.

„Nějací blbečkové ze školy mě jednou postrčili ze svahu za tou pumpou Mobil,“ řekl Garrett. „Podvrtl jsem si tehdy kotník. Vypadalo to podobně. A bolelo to jako čert.“

Skoncuj s tím, řekla si Lydia. A budeš mít daleko blíže domů. Rychle mě vyšoustej…

Ne!

Přesto se neodtáhla, když se Garrett posadil vedle ní a chytil ji za nohu. Jeho dlouhé prsty

– Bože, ty jsou obrovské se jí sevřely kolem lýtka a pak kolem kotníku. Garrett se třásl. Díval se na díry v jejích punčocháčích, ze kterých se jí drala ven růžová kůže, a pak se zaměřil na její nohu.

„Není pořezaná. Ale máš ji celou černou. Co to znamená?“

„Může být zlomená.“

Garrett neodpověděl a rovněž se nezdálo, že by s Lydií soucítil. Jako by pro něj její bolest vůbec nic neznamenala. Jako by nedokázal pochopit, že někdo jiný může také trpět. Pořád se jen díval na Lydiino lýtko a pak i na stehno. Lydia natáhla nohu o něco dále a svaly se jí rozechvěly úsilím ji zvednout. Chodidlem se dotkla Garrettova těla těsně u slabin.

Garrettovi klesla víčka a zrychlil se mu dech.

Lydia polkla.

Garrett jí pohnul chodidlem a přes vlhkou látku si jím přejel po penisu. Byl tvrdý jako dřevěná lopatka vodního kola, do kterého se Lydia vrhla ve snaze uprchnout. Garrett j í přejel rukou po noze nahoru. Cítila, jak se nehty zadrhává o punčochy. Ne…

Ano…

A pak Garrett ztuhl.

Zaklonil hlavu a nozdry se mu rozšířily. Zhluboka nasál vzduch. Dvakrát.

Lydia začala čichat také. jako by cítila kyselý zápach. Chvíli jí trvalo, než ho dokázala identifikovat. Čpavek.

„Sakra,“ zašeptal Garrett a oči se mu rozšířily hrůzou. „Jak se sem tak rychle dostali?“

„Cože?“ zeptala se Lydia.

Garrett vyskočil.

„Ta past! Zakopli o ni! Za deset minut jsou tady! Jak se sem sakra dostali tak rychle? “

Naklonil se jí před obličej a Lydia nikdy nevid ěla v očích žádného člověka tolik zloby a nenávisti.

„Nenechávala jsi za sebou něco? Určitě jsi jim nechávala vzkazy!“

Lydii zasáhla sprška slin.

Přikrčila se a byla si jistá, že ji Garrett zabije. Vypadal jako smyslů zbavený.

„Ne! Přísahám! Přísahám.“

Garrett vyrazil směrem k ní. Lydia se přikrčila, ale on prošel rychle kolem. Zběsile ze sebe strhal košili, kalhoty, slipy a ponožky.

Lydia zírala na jeho štíhlé tělo s pouze nepatrně ochablou erekcí. Garrett přeběhl nahý do rohu místnosti. Na podlaze tam ležely naskládány další svršky. Garrett si je oblékl a nazul si boty.

Lydia zvedla hlavu a vykoukla z okna, skrz které už byl čpavek silně cítit. Takže čpavek nebyl součástí Garrettovy bomby Garrett ho použil jako zbraň samu o sobě. Nejspíš už

postříkal všechny členy pátrací skupiny, popálil je a oslepil. Garrett pokračoval a jeho hlas se změnil v slabé šeptání: „Musím se dostat k Mary Beth.“

„Já nemůžu chodit,“ řekla Lydia a rozvzlykala se. „Co chceš udělat se mnou?“

Garrett vytáhl z kapsy kalhot otevírací nůž, s hlasitým cvaknutím vytáhl čepel a otočil se k Lydii.

„Ne, ne, prosím…“

„Jsi zraněná. Prostě se mnou nemůžeš držet krok.“

Lydia zírala na ostří nože. Bylo zubaté a rezavé. Začala mělce a rychle oddechovat. Garrett přistoupil blíž. Lydia se rozplakala.

Jak se sem dostali tak rychle? uvažoval znovu Garrett Hanlon, přebíhal od čelních dveří mlýna k potoku a panika, kterou pociťoval tak často, mu probodávala srdce stejně, jako jedovatý dub probodává člověku kůži.

Jeho nepřátelé překonali úsek od Blackwater Landing k mlýnu během pouhých několika hodin. Garrett byl ohromen; myslel si, že najít jeho stopu jim potrvá přinejmenším den a daleko spíše dva.

Podíval se ke stezce, která vedla od lomu. Po pátrací skupině nebylo ani stopy. Garrett se otočil opačným směrem a pomalu se vydal po další stezce, která vedla od mlýna po proudu potoka.

Neustále ťukal nehty a ptal se sám sebe: Jak, jak, jak? Uklidni se, řekl si po chvíli. Ještě je spousta času. Jakmile se láhev se čpavkem rozbije o kameny, budou se policisté pohybovat pomalu jako hovniválové za výtrusem, protože se budou obávat dalších pastí. Zatímco on bude už za pár minut v mokřinách a pátrací skupina ho nikdy nebude moci sledovat. Dokonce ani se psy.

Do osmi hodin bude zpátky u Mary Beth. A tam…

Vtom se Garrett zastavil.

Na okraji stezky ležela prázdná láhev od vody. Vypadalo to, jako by ji někdo právě upustil. Jenže tudy nikdo nikdy neprošel.

Garrett do sebe natáhl vzduch, sebral láhev a přičichl k vnitřku. Čpavek! Před očima se mu objevil obrázek mouchy chycené do pavoučího hnízda. Ach, ne! pomyslel si.

Odněkud vyštěkl ženský hlas: „Zůstaň, kde jsi, Garrette.“

Z křoví vystoupila krásná rudovláska v džínsách a černém tričku. V ruce držela revolver a mířila mu jím přímo na hrudník. Oči jí těkaly mezi nožem v jeho ruce a jeho obličejem.

„Tady je!“ křikla. „Mám ho.“ Hlas jí klesl a podívala se Garrettovi do očí. „Dělej, co ti řeknu, a nic se ti nestane. Chci, abys odhodil nůž a lehl si na zem obličejem k zemi.“

Jenže Garrett si nelehl.

Stál tam jako solný sloup, nemotorně se krčil a nervózně o sebe ťukal nehtem prostředníčku a palcem levé ruky. Vypadal naprosto zděšeně a zoufale. Amélie Sachsová znovu

pohlédla na nůž, který Garrett stále pevně svíral v ruce. Je ta skvrna na čepeli od Mary Bethiny krve? pomyslela si. Nespouštěla mušku pistole z Garrettových prsou.

Oči ji pálily od čpavku a potu. Otřela si obličej do rukávu.

„Garrette…,“ oslovila ho klidně. „Lehni si. Nikdo ti neublíží, pokud uděláš, co ti řekneme.“

V dálce zaslechla slabý křik.

„Mám Lydii!“ hlásil Ned Spoto. „Je v pořádku. Mary Beth tu není.“

„Kde jsi, Amélie?“ ozval se Lucyin hlas.

„Na stezce u potoka!“ zakřičela Amélie. „Odhoď ten nůž támhle na zem, Garrette. A pak si lehni.“

Garrett ji obezřetně sledoval. Oči měl vlhké a na kůži mu vyrážely rudé opary.

„No tak, Garrette. Jsme tady čtyři. Odtud není úniku.“

„Jak?“ zeptal se Garrett. „Jak jste mě našli?“

Jeho hlas byl dětský, rozhodně mladší, než by se slušelo na šestnáctiletého chlapce. Sachsová mu samozřejmě nehodlala vysvětlovat, že čpavkovou past i mlýn objevili jen díky Lincolnu Rhymovi. Právě když se z rozcestí v lese vydali prostřední stezkou, Rhyme jí zavolal a řekl: „Jeden z prodavačů krmiva, se kterým Jim Bell mluvil, prohlásil, že kukuřice už se tu dneska jako krmivo nepoužívá. Říkal, že to zrnko bude nejspíš pocházet z nějakého mlýna, a Jim ví o jednom opuštěném mlýně, který loni vyhořel. To by vysvětlovalo ty saze.“

Nato si vzal telefon Bell a vysvětlil pátrací skupině, jak se dostat k mlýnu. Pak se opět ozval Rhyme a dodal: „A měl bych taky jeden nápad s tím čpavkem.“

Rhyme totiž četl Garrettovy knihy a v jedné našel podtrženou pasáž, v níž se popisovalo, jak si hmyz předává varovné signály pomocí vůní. Rhyme dospěl k závěru, že jelikož se v komerčních výbušninách, jaké se používají v lomech, žádný čpavek nenachází, je možné, že ho Garrett připevnil k nástražnému drátu z rybího vlasce, takže až pak pronásledovatelé čpavek rozlijí, pozná Garrett podle zápachu, že se za ním blíží, a bude moci uprchnout.

A když pak tuto past skutečně objevili, dostala Sachsová nápad naplnit čpavkem jednu z Nedových lahví od vody a postříkat jím zem u mlýna, aby Garretta vylákali z úkrytu. A čpavek Garretta skutečně vylákal.

Jenže chlapec se stále zdráhal uposlechnout její pokyny. Rozhlédl se kolem sebe a pak si zkoumavě prohlédl její tvář, jako by se pokoušel odhadnout, zda na něj Sachsová skutečně vystřelí.

Poškrábal si vyrážku na obličeji, otřel si pot, upravil si v ruce střenku nože, rozhlédl se doprava i doleva a oči se mu postupně zaplnily směsicí zoufalství a paniky. Sachsová rozhodně nechtěla vylekat Garretta natolik, aby jí utekl nebo na ni zaútočil, a tak se pokusila mluvit jako matka, která se snaží ukolébat dítě.

„Udělej, o co tě žádám, Garrette. Všechno bude v pořádku. Jen udělej, co ti říkám. Prosím.“

„Můžeš vystřelit? Tak vystřel,“ šeptal Mason Germain.

Sto metrů od místa, kde ta zasraná rudovláska z New Yorku rozmlouvala s pachatelem, ji Mason s Nathanem Groomerem pozorovali z lysého vrcholku kopce. Mason stál, ale Nathan ležel na břiše na rozpálené půdě. Pušku si opřel o nízký pahorek z kamení a nyní se soustředil na ovládnutí dechu, jak to před střelbou dělají všichni správní lovci losů, divokých hus a lidských bytostí.

„No tak,“ naléhal Mason. „Je bezvětří. Máš volnou palebnou dráhu. Tak střílej!“

„Masone, ten kluk nic nedělá.“

Viděli, jak na mýtinu vcházejí Lucy Kerrová s Jesse Cornem, přidávají se k rudovlásce a rovněž míří na Garretta. Nathan pokračoval:

„Všichni ho kryjí a on má jenom nůž. Jen obyčejný malý nůž. A navíc to vypadá, že se hodlá vzdát.“

„Ne, on se vzdát nehodlá,“ odsekl Mason Germain, který netrpělivě přešlapoval z nohy na nohu. „Říkám ti: on to jen předstírá. Jen co se přestanou krýt, klidně jednoho z nich zabije. Copak pro tebe nic neznamená, že zabil Eda Schaeffera?“

„Nech toho, Masone. Jsem z toho stejně zdrcenej jako všichni ostatní. Jenže s pravidly kapitulace to nemá co dělat. A kromě toho se laskavě podívej před sebe. Lucy s Jessem jsou sotva dva metry od něj.“

„Ty máš strach, že zasáhneš je? Do prdele, vždyť ty bys na tuhle vzdálenost trefil i niklák, Nathane. Nikdo nestřílí líp než ty. No tak. Vystřel.“

„Já…“

Mason sledoval, jak na mýtině pokračuje ta podivná hra. Rudovláska sklopila revolver a vykročila kupředu. Garrett stále svíral v ruce nůž a hlava se mu kymácela ze strany na stranu.

žena se přiblížila o další krok.

No jo, tohle ti tak pomůže, krávo.

„Máš ji v palebné dráze?“

„Ne. Jenže víš,“ namítl Nathan, „vždyť my tu vlastně vůbec nemáme být.“

„To sem teď nepatří,“ zabručel Mason. „Prostě tu jsme. Schválil jsem vyslání zálohy, která

má chránit pátrací skupinu, a teď ti nařizuji, abys vystřelil. Odjistil jsi?“

„Jo, odjistil.“

„Tak střílej.“

Nádech, nádech, nádech…

Nathan se díval přes teleskop.

Mason sledoval, jak se hlaveň Nathanova rugera postupně znehybňuje a jak Nathan pomalu srůstá se svou zbraní. Mason už to všechno kdysi viděl, když lovil s přáteli, kteří

byli daleko lepšími střelci než on.

Byl to takový záhadný úkaz, kterému Mason nikdy zcela neporozuměl. Vaše zbraň se těsně před výstřelem stává jakoby sama od sebe součástí vás samotných. Mason netrpělivě čekal na dunivé vyšlehnutí z dlouhé hlavně. Naprosté bezvětří. Volná palebná dráha. Volné pozadí.

Střílej, střílej, střílej! nařizoval Mason v duchu Nathanovi. Místo výstřelu z pušky však uslyšel jen povzdechnutí. Nathan sklonil hlavu.

„Nemůžu.“

„Dej sem tu zasranou pušku.“

„Ne, Masone. Nech toho.“

Výraz v očích staršího policisty však ostrostřelce Nathana umlčel, takže mu Nathan okamžitě předal pušku a postavil se.

„Kolik nábojů je v zásobníku?“ vyštěkl Mason.

„Já…“

„Kolik máš kulek v zásobníku?“ opakoval Mason, lehl si na břicho a zaujal stejnou polohu, v jaké před chvílí ležel jeho kolega.

„Pět. Jenže neber si to osobně, Masone, ale ty zrovna nejsi nejlepší střelec na světě a přitom máš kolem cíle tři nevinné lidi, takže jestli…“ Hlas se mu však zlomil. Jeho poslední

věta mohla vést pouze k jedinému závěru a Nathan ji tam nechtěl hnát. Jasně, Mason dobře věděl, že není nejlepší střelec na světě. Ale skolil už dobrou stovku jelenů a na střelnici

státní policie v Raleighu dosahoval výborných výsledků. A kromě toho: ať už ho střelí dobře, nebo špatně, Mason si uvědomoval, že Hmyzoun musí zemřít a musí

zemřít hned.

Také on teď začal pravidelně oddechovat a ovinul prst kolem vroubkované spouště. Přitom zjistil, že mu Nathan lhal a že po celou dobu pušku neodjistil. Mason vztekle zamáčkl knoflík a znovu se pokusil ovládnout dýchání.

Nádech. Výdech.

Zaměřil nitkový kříž na chlapcův obličej.

Rudovláska se k němu znovu přiblížila a její rameno se na okamžik ocitlo v Masonově

palebné dráze.

Panebože, ty mi to teda komplikuješ, dámo. Rudovláska znovu zmizela z výhledu. A pak se její krk objevil přímo uprostřed teleskopu.

Trochu se pohnula nalevo, ale stále setrvávala v nebezpečné blízkostí nitkového kříže. Dýchat, dýchat.

Mason si nevšímal skutečnosti, že se mu ruce třesou daleko silněji, než by měly, a soustředil se na strupovitý obličej svého cíle.

Sklonil nitkový kříž na Garrettův hrudník.

Rudovláska se znovu přesunula do palebné dráhy a pak se z ní znovu vytratila. Mason věděl, že musí spoušť zmáčknout jemně. Ale stejně jako už tolikrát v životě ho opět ovládl vztek a učinil rozhodnutí za něj.

Mason silně škubl za kovový jazýček spouště.

16

Za Garrettem vyletěl do vzduchu hliněný drn a Garrett se plácl rukou po uchu, kde stejně

jako Sachsová cítil prosvištění kulky.

O zlomek vteřiny později se na mýtině rozlehl dunivý zvuk výstřelu. Sachsová se otočila. Podle zpoždění mezi dopadem kulky a zvukem výstřelu poznala, že ránu nevypálila Lucy ani Jesse, ale že přišla zhruba ze vzdálenosti sta metrů za nimi. Také

oba policisté se teď ohlíželi tím směrem a se zvednutými pistolemi se snažili vypátrat střelce.

Sachsová se přikrčila, podívala se Garrettovi do tváře a zahlédla hrůzu a zmatek v jeho očích. Na chvíli, na jediný okamžik teď Garrett nebyl zabijákem, který rozdrtil jinému chlapci lebku, ani násilníkem, který zkrvavil Mary Beth McConnel ovou a zmocnil se jejího těla. teď byl jen vystrašeným malým klukem, který se nezmohl na víc než na kňouravé:

„Ne, ne!“

„Kdo to byl?“ zavolala Lucy Kerrová. „Culbeau?“ zeptala se a našla si s Jessem úkryt v křoví.

„K zemi, Amélie!“ volal Jesse. „Nevíme, na koho mířil. Třeba je to nějaký Garrettův přítel, který míří na nás.“

Sachsová si to však nemyslela. Ta kulka patřila Garrettovi. Rudovlasá policistka začala pečlivě pozorovat vrcholky okolních kopců a hledat stopy po ostřelovači. Vzduchem se rozlehl další výstřel. Tentokrát ještě nepřesnější.

„Ježíšmarjá,“ ozval se Jesse Corn a spolkl své zaklení, které očividně nepoužíval příliš

často. „Počkejte, počkejte, koukněte tam nahoru to je Mason. S Nathanem Groomerem. Tam na tom pahorku.“

„To je Germain?“ zeptala se Lucy hořce a pohlédla tím směrem. „Co tady k čertu dělá?“

Zuřivě zmáčkla tlačítko vysílačky a začala křičet: „Masone, co to sakra děláš? Jsi tam? Jsi na příjmu…? Centrálo. Hlaste se, centrálo. Zatraceně, nemám žádný signál.“

Sachsová vytáhla mobilní telefon a zavolala Rhymovi. Rhyme se po chvíli ozval. Sachsová

slyšela ve sluchátku jeho hlas, který se přes reproduktor dutě rozléhal v místnosti.

„Sachsová, co jste…“

„Máme ho, Rhyme. Ale ten policista, ten Mason Germain, leží opodál na kopci a střílí nám na něj. Navíc se mu nemůžeme dovolat vysílačkou.“

„Ne, ne, ne, Sachsová! Nemůže ho zastřelit! Podle té krve na kapesníku, která patří Mary Beth, byla ta holka ještě včera v noci živá! A jestli Garrett zemře, nikdy ji už nenajdeme.“

Sachsová to tlumočila Lucy, ale ta se stále nemohla Masonovi vysílačkou dovolat. Ozval se další výstřel. Kousek od nich se roztříštil kámen a pokryl je vrstvičkou prachu.

„Přestaňte,“ vzlykal Garrett. „Ne, ne…“

Kristepane…

„Zeptej se Bella, jestli má Mason mobilní telefon,“ řekla Sachsová Rhymovi, „a pokud ano, ať mu zavolá a nařídí, aby s tím střílením přestal.“

„Dobře, Sachsová…“

Rhyme zavěsil.

Jestli Garrett zemře, nikdy ji už nenajdeme…

Sachsová učinila rychlé rozhodnutí. Odhodila revolver na zem za sebe, vyrazila kupředu čelem ke Garrettovi a postavila se necelého půl metru před něj přímo mezi chlapce a Masonovu pušku.

Přitom ji napadlo, že během zlomku vteřiny, který k tomu potřebovala, mohl Mason znovu zmáčknout spoušť a kulka, která vždy předbíhá zvukovou vlnu výstřelu, teď možná sviští

přímo do jejích zad.

Přestala dýchat a představovala si, že cítí náraz kulky.

Uplynul okamžik. žádné další výstřely se neozvaly.

„Garrette, musíš ten nůž odhodit.“

„Pokusili jste se mě zabít! Zbaběle jste mě podvedli!“

Sachsová přemýšlela, jestli ji Garrett napadne nožem ve vzteku nebo v panice.

„Ne! My s tím nemáme nic společného. Podívej, vždyť stojím přímo před tebou. Chráním tě tělem. Ten střelec už znovu nevystřelí.“

Garrett obezřetně zkoumal její obličej těkavýma očima.

Sachsovou napadlo, zda náhodou Mason nečeká, až se ona pohne stranou natolik, aby mohl na Garretta namířit skrz volné místo mezi její hlavou a ramenem. Mason byl očividně prachbídný střelec a Sachsová se nemohla ubránit představě, jak jí kulka tříští páteř. Ach, Rhyme, pomyslela si, přijel jsi sem na operaci, aby ses pokusil vypadat více jako já, a místo toho možná budu po dnešku já vypadat více jako ty…

Jesse Corn sprintoval; přes houští na kopec, mával rukama a volal: „Přestaň střílet, Masone! Přestaň střílet!“

Garrett si Sachsovou stále pečlivě prohlížel. Nato odhodil nůž na stranu a bezděčně začal ťukat nehty.

Když Lucy vyrazila kupředu a nasadila Garrettovi pouta, otočila se Sachsová čelem ke kopci, ze kterého střílel Mason. Viděla, jak stojí na vrcholku a mluví do telefonu. Zdálo se, že se podíval přímo na ni, zastrčil si telefon do kapsy a vyrazil z kopce dolů.

„Co jste si sakra myslel?“ osopila se na něj Sachsová.

„Chtěl jsem vám zachránit zadek, milostpaní,“ odvětil Mason příkře. „Nevšimla jste si náhodou, že je ten kluk ozbrojen?“

„Masone,“ snažil se uvolnit napětí Jesse Corn, „ona se ho jen snažila uklidnit. Přemluvila

ho, aby se vzdal.“

Ale Amélie Sachsová nepotřebovala, aby se jí někdo zastával. Přistoupila přímo k Masonovi. Stáli sotva půl metru od sebe a ona byla o pár centimetrů

vyšší.

„Já kapitulace provádím už celá léta,“ řekla. „Vůbec neměl v úmyslu proti mně něco podniknout. Jedinou hrozbu jste představoval vy. Mohl jste někoho z nás zasáhnout.“

„Ále, to je blbost.“ Mason se k ní naklonil blíž a Sachsová ucítila pižmový závan vody po holení, které na sebe Mason zřejmě vychrstl celý kbelík.

Odtáhla se z Masonovy pachové bubliny a řekla: „A kdybyste byl Garretta zabil, Mary Beth by pravděpodobně zemřela hladem, nebo se udusila.“

„Je mrtvá,“ opáčil Mason. „Ta holka už teď někde leží v hrobě a její tělo už nikdy nenajdeme.“

„Lincoln dostal výsledky testů její krve,“ odpověděla Sachsová. „ještě včera v noci byla ta dívka naživu.“

To Masona na chvíli umlčelo.

„Včera v noci neznamená teď,“ zabručel nakonec.

„No tak, Masone,“ řekl Jesse. „Hlavně že to nakonec dobře dopadlo.“

Jenže Mason se stále nemohl uklidnit. Zvedl ruce a plácl se do stehen. Pohlédl Sachsové

do očí a řekl:

„Stejně nevím, na co vás tu vůbec potřebujem.“

„Masone,“ vložila se do hovoru Lucy Kerrová, „teď už je po všem. Nebýt pana Rhyma a tady Amélie, nikdy bychom Lydii nenašli. Měli bychom jim poděkovat. A nechat to už být.“

„To ona to nechce nechat být.“

„Když se kvůli někomu ocitnu v palebné dráze, měl by k tomu mít ten člověk zatraceně

dobrý důvod,“ řekla klidně Sachsová. „A takovým důvodem rozhodně není, že máte na toho kluka zálusk, protože jste mu sám nedokázal vůbec nic přišít.“

„Vy mi nemáte co povídat, jak mám dělat svou práci. To se…“

„Dobrá, takže to tady zabalíme a vrátíme se na úřad,“ řekla Lucy. „Stále musíme předpokládat, že Mary Beth není mrtvá, a my ji teď musíme najít.“

„Hej,“ ozval se Jesse Corn. „Támhle je vrtulník.“

Na mýtině nedaleko mlýna přistála helikoptéra ze záchranky a zdravotníci položili Lydii na nosítka. Lydia utrpěla lehký úpal a těžké podvrtnutí kotníku. Zpočátku se skoro složila. Garrett se k ní přiblížil s nožem v ruce, a přestože se nakonec ukázalo, že ho chtěl použít pouze k odříznutí kousku pásky, aby jí mohl zalepit ústa, Lydií to přesto velmi otřáslo. Nakonec se dokázala uklidnit natolik, aby pátrací skupině sdělila, že Mary Beth se nenachází nikde v okolí mlýna. Garrett ji prý ukryl někde poblíž oceánu v Outer Banks. Lydia však nevěděla, kde přesně. Lucy s Masonem se snažili rozvázat Garrettovi jazyk, ale Garrett neřekl ani slovo a jen seděl s rukama spoutanýma za zády a zíral do země. Lucy řekla Masonovi: „Ty, Nathan a Jesse doprovodíte Garretta na Easedale Road. Já

řeknu Jimovi, aby tam poslal auto. K odbočce na Possum Creek. Amélie chce ještě

prohledat mlýn. Pomůžu jí. Zhruba za půl hodiny nám pošlete na Easedale další auto.“

Sachsová měla radost, že se jí podařilo probodávat Masona pohledem tak dlouho, až ho přešla chuť na další slovní přestřelku.

Místo toho teď obrátil pozornost na Garretta a prohlížel si vystrašeného chlapce od hlavy k patě s hrůzyplně klidným výrazem. Nato kývl na Nathana.

„Jdeme. Má ty pouta dost napevno, Jesse?“

„Jasně, má je těsný,“ odpověděl Jesse Corn.

Sachsová byla ráda, že je bude doprovázet Jesse a dohlédne na Masonovo slušné

chování. Slyšela už bezpočet historek, jak policisté zmlátili během eskorty pachatele, který

se „pokoušel o útěk“.

Některé z těchto případů dokonce skončily smrtí.

Mason mrzutě odkráčel, hrubě uchopil Garretta pod paží a postavil ho na nohy. Chlapec vrhl na Sachsovou pohled plný beznaděje, otočil se a nechal se Masonem odvést po stezce.

Sachsová se obrátila k Jesse Cornovi.

„Dohlédněte na Masona. Možná budete potřebovat, aby s vámi Garrett spolupracoval při hledání Mary Beth. Ale když bude vylekaný nebo naštvaný, nic z něj nedostanete.“

„Postarám se o to, Amélie.“ Jesse se podíval jejím směrem. „To, co jste provedla, bylo fakt odvážné. Jak jste se před něj postavila. Já bych to neudělal.“

„No,“ řekla Sachsová, která teď neměla náladu na další projevy obdivu, „někdy prostě

člověk nepřemýšlí a rovnou jedná.“

Jesse přikývl. „Poslyšte, chtěl jsem se vás zeptat nemáte vy nějakou přezdívku?“

„Vlastně ne.“

„Fajn. Amélie se mi líbí až až.“

Sachsová si chviličku pobaveně myslela, že ji Jesse políbí, aby oslavil Garrettovo dopadení. Ale Jesse nakonec vyrazil za Masonem, Nathanem a Garrettem. Panenko skákavá, pomyslela si podrážděně Amélie Sachsová, když sledovala, jak se Jesse otáčí a vesele jí mává; Jeden policista mě chce zastřelit a druhý už by nejradši zamluvil termín v kostele a chystal svatební hostinu.

Uvnitř mlýna Sachsová pečlivě prošla rošt a zaměřila se zejména na místnost, ve které

Garrett ukrýval Lydii. Postupovala krůček po krůčku tam a zpátky. Dobře věděla, že zde musí existovat nějaká vodítka, která by jí prozradila, kde je zadržována Mary Beth

McConnellová. Souvislost mezi pachatelem a určitým konkrétním místem však někdy může být tak nepatrná, že existuje pouze na mikroskopické úrovni, a přestože Sachsová svědomitě pročesala celou místnost, nenašla vůbec nic užitečného pouze hlínu, kusy harampádí a ohořelé dřevo ze zdí, které se sem zřítilo během požáru mlýna. A pak také potraviny, vodu, izolační pásku a prázdné obaly, které sem přinesl Garrett (všechny bez cenovek a štítků). Kromě toho našla Sachsová i mapu, na kterou se před pár hodinami díval nebohý Ed Schaeffer.

Na mapě byla vyznačena Garrettova trasa do mlýna, ale žádné další místo zde nebylo označeno.

Přesto Sachsová ohledala celý mlýn dvakrát a pak ještě jednou. Zčásti tak učinila na základě Rhymových instrukcí a zčásti z vlastního popudu. (A zčásti jako součást zdržovací taktiky? napadlo ji. Aby co nejdále odložila Rhymovu schůzku s doktorkou Weaverovou?)

Vtom se ozval Lucyin hlas: „Něco tu mám.“

Sachsová totiž policistce navrhla, aby ohledala mlýnici. Přesně tam se Lydia údajně

pokusila Garrettovi uprchnout a Sachsová se domnívala, že pokud zde mezi nimi došlo k vzájemnému střetu, mohlo zde Garrettovi něco vypadnout z kapes. Rychle proto policistku naučila pravidlům chůze v roštu a sdělila jí, na co se zaměřit a jak správně nakládat s důkazy.

„Podívejte,“ řekla Lucy nadšeně a přinesla k Sachsové lepenkovou krabici. „Tohle bylo schované za mlýnským kamenem.“

V krabici se nacházel pár starých bot, plovací vesta, kompas a mapa pobřeží Severní

Karolíny. Sachsová si rovněž všimla prachového bílého písku v botách a v záhybech mapy.

Lucy začala mapu otevírat.

„Ne,“ zarazila ji Sachsová. „Uvnitř by mohly být nějaké stopy. Počkejte, až se vrátíme k Lincolnovi.“

„Ale on by tam mohl mít označené místo, kam Mary Beth zavlekl.“

„To by mohl. Ale to místo tam bude označené, i když se vrátíme do laboratoře. Zatímco o stopy bychom navždy přišli, pokud bychom je tady ztratili. Pokračujte v ohledávání mlýna a já zatím prozkoumám stezku, po které šel, když jsme ho zadrželi. Ta stezka vede k vodě. Třeba tam má někde ukrytou loďku. Třeba tam má nějakou další mapu nebo něco podobného.“

Sachsová vyšla z mlýna a vydala se dolů k potoku. Když prošla kolem pahorku, ze kterého střílel Mason, a zahnula za něj, zjistila, že na ni civí dva muži s otlučenými puškami v rukou.

Ach ne. Zrovna tihle.

„Vida,“ řekl Rich Culbeau a odehnal rukou mouchu, která mu sedla na opálené čelo. Potřásl hlavou a jeho hustý lesklý cop se rozhoupal jako koňská oháňka.

„Mockrát díky, madam,“ řekl druhý muž s mírným sarkasmem.

Sachsová si vzpomněla na jeho jméno: Harris Tomel. Ten, který připomínal konzervativního jižanského byznysmena stejně jako Culbeau motorkáře.

„Takže máme po odměně,“ pokračoval Tomel. „Celý den se na tom slunku pečeme zbytečně.“

„Řekl vám ten kluk, kde je Mary Beth?“ zeptal se Culbeau.

„O tom si budete muset promluvit se šerifem Bellem,“ řekla Sachsová.

„Mysleli jsme si, že to možná vyslepičil.“

A pak to Sachsové došlo: Jak se jim podařilo najít mlýn? Mohli sledovat pátrací skupinu, ale stejně tak mohli mít tip například od Masona Germaina, který možná doufal, že tak bude mít posily při své ostřelovačské operaci na vlastní pěst.

„Měl jsem pravdu,“ pokračoval Culbeau.

„V čem?“ zeptala se Sachsová.

„Sue McConnellová zvýšila odměnu na dva tisíce.“ Culbeau pokrčil rameny. „Mary Beth je tak blízko, a přitom tak daleko.“

„Kdybyste mě teď omluvili, mám tady nějakou práci,“ ukončila rozhovor Sachsová a vyrazila kolem mužů.

Ale kde je třetí člen té jejich bandy? pomyslela si. Ten vyzáblý… Vtom se za Sachsovou mihl rychlý pohyb a Sachsová cítila, jak jí někdo vytahuje revolver z pouzdra. Otočila se a přikrčila, ale to už její revolver zmizel v ruce šlachovitého a pihovatého Seana O’Sariana, který se od ní odtáhl a zašklebil se jako třídní šprýmař. Culbeau zavrtěl hlavou. „Seane, nech toho.“

Sachsová natáhla ruku. „Byla bych ráda, kdybyste mi ho vrátil.“

„Jen se koukám. Prima kousek. Tady Harris sbírá zbraně. Docela hezkej přírůstek, nemyslíš, Harrisi?“

Tomel neřekl nic. Jen si povzdechl a otřel si z čela pot.

„Zaděláváte si na problémy,“ utrousila Sachsová.

„Vrať jí to, Seane,“ vyzval ho Culbeau. „Na ty tvý žertíky je moc horko.“

O’Sarian předstíral, že jí chce zbraň vrátit pažbou napřed, ale pak se zašklebil a odtáhl ruku.

„Hele, krásko, odkud přesně seš? Slyšel jsem, že z New Yorku.“

„Přestaň blbnout s tou zatracenou bouchačkou,“ zamumlal Culbeau. „O ty prachy jsme holt přišli. Tak se s tím smiřme a pojďme zpátky do města.“

„Okamžitě mi vraťte tu zbraň,“ procedila skrz zuby Sachsová. Jenže O’Sarian jen poskakoval kolem a mířil na stromy, jako by mu bylo deset a hrál si na četníky a na zloděje.

„Pif paf, pif paf…“

„Dobrá, tak na to zapomeneme,“ pokrčila Sachsová rameny. „Stejně nebyla moje. Až si s ní přestanete hrát, vraťte ji rovnou na úřadu šerifa.“

Otočila se a prošla kolem O’Sariana.

„Hej,“ řekl O’Sarian a zklamaně se zamračil, že si s ním už Sachsová nehodlá hrát.

„Copak jste…“

Sachsová uskočila doprava, podřepla si a rychle přiskočila za něj. Během vteřinky vytáhla z kapsy vystřelovací nůž, nechala vyskočit čepel a špičkou vyznačila O’Sarianovi zespodu na bradě několik červených teček.

„Ježíšikriste, co to děláte?“ vyhrkl O’Sarian,než si uvědomil, že mluvením ještě více tlačí

bradu na špičku nože.

„Dobrá, dobrá,“ řekl Culbeau a zvedl ruce. „Nechme to…“

„Odhoďte zbraně na zem,“ poručila Sachsová. „Všichni.“

„Já nic neprovedl,“ protestoval Culbeau.

„Poslyšte, paní,“ řekl Tomel a snažil se, aby to znělo rozumně, „nechtěli jsme vám způsobit žádné potíže. Tady náš přítel je…“

Pích, pích…

„Ááá, poslechněte, poslechněte!“ křičel zoufale O’Sarian se zaťatými zuby. „Odhoďte ty zasrané bouchačky!“

Culbeau upustil pušku na zem. Tomel ho následoval.

Se zvednutým žaludkem od O’Sarianova nemytého zápachu mu Sachsová přejela po ruce a uchopila svůj revolver. O’Sarian ho okamžitě uvolnil. Sachsová odstoupila, odstrčila O’Sariana a namířila na něj.

„Já jen žertoval,“ dušoval se O’Sarian. „Já to prostě dělávám. Prostě takhle blbnu. Nic špatného tím nemyslím. Řekněte jí, že jen tak blbnu…“

„Co se tady děje?“ ozvala se Lucy Kerrová, která právě scházela po stezce s rukou na pažbě pistole.

Culbeau zavrtěl hlavou. „Sean se choval jako pitomec.“

„Na což jednoho krásného dne dojede,“ konstatovala Lucy.

Sachsová jednou rukou zavřela vystřelovací nůž a strčila si ho do kapsy.

„Koukněte, ona mě pořezala. Koukejte na tu krev!“ O’Sarian významně zvedl do vzduchu zkrvavený ukazováček.

„Sakra,“ řekl Tomel vážně, přestože Sachsová neměla nejmenší tušení, k čemu se vyjadřuje.

Lucy na Sachsovou pohlédla. „Chcete to nějak dořešit?“

„Jo, chci se osprchovat,“ odvětila Sachsová.

Culbeau se zasmál.

„Nemůžeme s nima ztrácet čas,“ dodala Sachsová.

Lucy kývla směrem k mužům.

„Tohle je teď místo činu. Tu odměnu prostě nezískáte.“ Ukázala na pušky. „Jestli chcete lovit, dělejte to někde jinde.“

„Jo, jako by teď všecko nebylo hájený,“ poznamenal O’Sarian sarkasticky ve snaze zesměšnit hloupost Lucyiny poznámky. „Vzpamatujte se, prosím vás.“

„Tak běžte zpátky do města, než si zprasíte život ještě víc, než už ho máte.“

Muži si sebrali ze země zbraně. Culbeau sklonil hlavu k O’Sarianovu uchu a zašeptal mu několik tichých, ale vzteklých slov.

O’Sarian pokrčil rameny a ušklíbl se. Sachsová si chvíli myslela, že mu Culbeau jednu

vrazí. Ale vysoký Rich Culbeau se nakonec uklidnil a otočil se zpátky k Lucy.

„Našli jste Mary Beth?“

„Ještě ne. Ale dopadli jsme Garretta a ten nám o ní poví.“

„Mrzí mě, že jsme přišli o odměnu, ale na druhou stranu jsem rád, že jste ho chytli,“ řekl smířlivě Culbeau. „Ten kluk dělal jen potíže.“

„Díky, Richi.“

Když byli muži pryč, zeptala se Sachsová: „Našla jste v mlýně ještě něco?“

„Ne. Myslela jsem, že se vrátím za vámi, abych vám pomohla hledat tu loďku.“

Obě ženy pokračovaly po stezce a Sachsová řekla: „Na něco jsem zapomněla. Měli bychom poslat někoho zpátky k té pasti k tomu sršnímu hnízdu. Aby pozabíjel sršně a zasypal tu díru.“

„No, Jim tam už poslal Treye Wil iamse to je jeden z našich lidí se sprejem proti hmyzu a lopatou. Jenže v tom hnízdě už žádní sršni nebyli. Bylo to jen staré hnízdo.“

„Prázdné?“

„Ano.“

Takže to vůbec nebyla past jen trik, který je měl zpomalit. Sachsová si také uvědomila, že ani láhev se čpavkem neměla nikomu ublížit. Garrett ji přitom mohl nastražit tak, aby čpavek potřísnil pronásledovatele, popálil je a oslepil. On však láhev pouze položil na hranu malého útesu. Pokud by pátrací skupina nebyla našla rybářský vlasec a zakopla o něj, láhev by dopadla na kameny tři metry pod stezkou, zápach čpavku by Garretta varoval, ale nikomu by se nic nestalo. Sachsové se před očima znovu objevil obrázek zděšeného Garretta. Uvědomila si, že s ní mluví Lucy.

„Prosím?“

„Kde jste se naučila používat tu vaši rybičku myslím ten nůž?“ zopakovala Lucy.

„Mám výcvik z džungle.“

„Z džungle? Kde?“

„Na místě zvaném Brooklyn,“ odpověděla Sachsová.

Čekání.

Mary Beth McConnellová stála za umazaným oknem. Byla nervózní a cítila závrať z uzavřeného a horkého prostoru vězení a z nedostatku vody.

V celé chatě nenašla ani kapku jakékoliv tekutiny, která by se dala pít. Když vykoukla ze zadního okna chaty za sršní hnízdo, viděla na hromadě odpadků prázdné láhve od balené

vody. Připadalo jí, že se jí vysmívají, a pohled na ně v ní ještě umocnil ukrutnou žízeň. Dobře věděla, že v tomhle parnu nevydrží bez pití více než den nebo dva. Kde jsi? Kde? oslovovala v duchu misionáře.

Pokud to vůbec byl misionář, pokud tam venku nespatřila pouze výplod své zoufalé a žíznivé obrazotvornosti.

Opřela se o rozpálenou zeď chaty a přemýšlela, zda omdlí. Snažila se polknout, ale v ústech jí nezbyla ani trocha vlhkosti.

Obličej jí zahalil horký vzduch, dusivý jako vlněná deka.

Ach, Garrette, pomyslela si Mary Beth vztekle… Věděla jsem, že s tebou budou jen potíže. Vzpomněla si na staré úsloví: žádný dobrý skutek nezůstane nepotrestán. Nikdy jsem mu neměla pomáhat… Jenže jak jsem mu mohla nepomoci? Jak jsem ho mohla neochránit před těmi kluky ze střední školy? Mary Beth si vzpomněla, jak si všimla čtveřice chlapců, kteří Garretta pozorovali, když loni omdlel na Maple Street. Jeden z nich, vysoký škodolibý výrostek a přítel Billyho Staila z fotbalového týmu, si pak rozepnul džínsy značky Guess, vytáhl penis a hodlal se na Garretta vymočit.

Já ho prostě musela zastavit.

Jenže od chvíle, kdy jsem tě zachránila, jako bych patřila jen tobě… Zpočátku, krátce po tomto incidentu, kvitovala Mary Beth s pobavením, jak ji Garrett sleduje jako ostýchavý ctitel. Mával jí na pozdrav, volal jí domů, aby jí sděloval věci, které

už slyšela ve zprávách, posílal jí dárky (ale jaké dárky: lesknoucího se zeleného brouka v miniaturní kleci, neumělé a děsivé kresby pavouků a stonožek, vážku na provázku, živou vážku!).

Jenže pak ho kolem sebe začala vídat až příliš často. Slyšela za sebou kroky, když pozdě

večer vystoupila z auta a šla domů. Viděla jeho siluetu v lese u svého domu v Blackwater Landing.

Slyšela, jak vysokým a zmateným hlasem mumlá slova, která nedokázala rozeznat. Když ji spatřil na Main Street, rozběhl se rovnou k ní, plácal nesmysly, ubíral jí drahocenný čas a vyvolával v ní stále větší neklid. A neustále se jí díval na prsa, nohy a vlasy.

„Mary Beth, Mary Beth…! Věděla jsi, že kdyby se kolem celého světa natáhla pavučina, nevážila by ani třicet gramů…? Hej, Mary Beth, víš, že pavučina je asi pětkrát pevnější než

ocel? A pružnější než nylon? Některé pavučiny jsou vážně skvělé, jsou jako tyhlety houpací sítě. Mouchy si do nich lehnou a už se nikdy neprobudí.“

(Už tehdy si měla všimnout, napadlo ji, že se značná část těch jeho pouček týká pavouků

a hmyzu, který líčí na kořist.) Radikálně změnila životní styl, aby se mu mohla co nejvíce vyhýbat: začala nakupovat v jiných obchodech, vracet se domů jinými trasami, vyjíždět jinam na horském kole.

Jenže pak se stalo něco, co ji s Garrettem spojilo daleko více, než si kdy dokázala představit. Mary Beth McConnellová učinila na břehu řeky Paquenoke v Blackwater Landing objev, tak významný objev, že ji z tohoto kraje nemohl vypudit ani celý gang pašeráků alkoholu, natož nějaký Garrett Hanlon.

Mary Beth nevěděla, proč ji historie tolik vzrušuje. Ale bylo tomu tak odpradávna. Vzpomínala si, jak jako malé děvče jezdila do koloniální osady Williamsburg. Osada se nacházela pouhé dvě hodiny jízdy z Tanner’s Corner a celá rodina tam jezdívala dosti často.

Mary Beth si postupně zapamatovala cesty u osady tak dobře, že když se k ní blížili, zavřela oči. Když pak otec zaparkoval buicka, nechala se matkou odvést za ruku do parku, takže když konečně otevřela oči, mohla si představovat, že se skutečně nachází někde v koloniální Americe.

A stejně bujaré nadšení jen stokrát silnější cítila i minulý týden, když kráčela podél břehu řeky Paquenoke v Blackwater Landing s očima přilepenýma na zem, než si po chvíli všimla jakéhosi předmětu napůl pohřbeného v blátivé půdě. Klesla na kolena a s opatrností chirurga, který se pomalu propracovává k nemocnému srdci, začala odhrabávat vlhkou hlínu. A ony byly skutečně tam: staré pozůstatky, důkazy, které užaslá

třiadvacetiletá Mary Beth McConnellová tak zoufale hledala.

Důkazy, které mohly potvrdit její teorii, jež byla s to přepsat celé americké dějiny. Stejně jako všichni obyvatelé Severní Karolíny a většina amerických školáků, se také

Mary Beth McConnellová učila o ztracené kolonii Roanoke.

Koncem šestnáctého století se skupina anglických kolonizátorů usadila na ostrově

Roanoke mezi pevninskou částí Severní Karolíny a vnějšími břehy Outer Banks. Po jistém období vesměs harmonického soužití mezi kolonizátory a místními domorodými Američany se však vzájemné vztahy značně zhoršily. Jelikož se blížila zima a kolonizátorům postupně docházely potraviny a další zásoby, odjel guvernér John White, který koloni založil, do Anglie pro pomoc.

Když se však na Roanoke vrátil, kolonizátoři více než stovka mužů, žen i dětí do jednoho

zmizeli. Jedinou připomínkou dávných událostí se stalo slovo „Croatoan“, vyryté do kmenů

několika stromů nedaleko pevnosti.

Jednalo se o indiánský název pro osadu Hatteras, která se nacházela asi osmdesát kilometrů jižně od Roanoke. Většina historiků se domnívala, že kolonizátoři zahynuli na moři cestou do Hatteras, případně zde byli po příjezdu vyvražděni, přestože nikde neexistovaly žádné záznamy, že by tam někdy přistáli.

Mary Beth ostrov Roanoke několikrát navštívila a v tamějším malém divadle zhlédla dramatickou rekonstrukci celé tragédie.

Hra ji dojala a šokovala. Přesto se touto historkou nikdy dále nezaobírala až do doby, kdy začala studovat na Severokarolínské univerzitě v Avery, kde se s fakty o ztracené koloni mohla blíže seznámit. Jeden z aspektů příběhu, který vyvolával řadu nezodpovězených otázek o osudu kolonizátorů, přitom souvisel s dívkou jménem Virginia Dareová a legendou o Bílé srně.

Byl to příběh, kterému Mary Beth McConnel ová jedináček a svým způsobem odrodilec velmi dobře rozuměla. Virginia Dareová byla prvním anglickým dítětem narozeným v Americe.

Byla vnučkou guvernéra Smitha a patřila ke ztraceným kolonizátorům. Podle historických pramenů zemřela s ostatními kolonizátory v Hatteras nebo cestou do něj. Když však Mary Beth pokračovala ve výzkumu, zjistila, že krátce po zmizení kolonizátorů, když se na východním pobřeží začalo usazovat stále více Britů, se místní legendy o ztracené kolonii začaly nebývale rozšiřovat.

Podle jedné historky totiž kolonizátoři nezemřeli, ale přežili a začali žít mezi místními kmeny. Virginia Dareová prý dospěla v pohlednou mladou ženu nezávislou plavovlasou dívku s jemnou pletí a silnou vůlí. Místní medicinman se do ní zamiloval, ale Virginia ho odmítla a krátce poté zmizela. Medicinman prý tvrdil, že jí neublížil, ale jelikož pohrdla jeho láskou, proměnil ji v bílou srnu.

Nikdo mu samozřejmě nevěřil, ale krátce poté začali lidé v kraji vídat nádhernou bílou srnu, která jako by byla vůdcem všech ostatních zvířat v okolních lesích. Příslušníci kmene, které zdánlivé schopnosti bílé srny očividně děsily, uspořádali soutěž na její

ulovení.

Jednomu udatnému indiánskému mladíkovi se podařilo srnu vystopovat a vystřelit po ní šípem se stříbrnou špičkou, který srnu zasáhl přímo do hrudi. Umírající srna klesla k zemi a podívala se na lovce hrůzyplně lidskýma očima.

„Kdo jsi?“ koktal lovec.

„Virginia Dareová,“ zašeptala srna a zemřela.

Mary Beth se rozhodla, že bude brát legendu o Bílé srně vážně. Dlouhé dny a noci trávila v akademických archivech Severokarolínské univerzity v Chapel Hil a na Dukeově univerzitě, pročítala staré deníky a noviny ze šestnáctého a sedmnáctého století a nalezla celou řadu odkazů na výskyt „bílé srny“ a záhadných „bílých tvorů“ v severovýchodní části Severní Karolíny.

K žádnému z těchto pozorování však nedošlo v Roanoke ani v Hatteras. Tvorové byli spatřováni podél „břehů Blackwater, kde řeka Serpentine proudí směrem západním od Great Swamp“.

Mary Beth dobře znala moc a sílu legend a věděla, jak často i ty nejfantasknější historky obsahují alespoň zrnko pravdy. Usoudila, že ztracení kolonizátoři možná za sebou ze strachu před místními kmeny zanechali slovo „Croatoan“, aby zmátli pronásledovatele, a ve skutečnosti neuprchli na jih, nýbrž na západ, kde se usadili podél břehů řeky Paquenoke (která je, jak napovídá její někdejší název Serpentine, skutečně klikatá), a to nedaleko Tanner’s Corner na území, které se dnes nazývá Blackwater Landing. Tam ztracení kolonizátoři postupně nabírali na

síle a Indiáni, kteří se obávali jejich potenciální

hrozby, je časem napadli a vyvraždili. Mary Beth dokonce na základě legendy o Bílé srně

spekulovala, že Virginia Dareová se možná stala jedním z posledních žijících osadníků, kteří bojovali až do posledního dechu.

To byla ovšem teorie a Mary Beth nikdy nenalezla žádný důkaz, který by ji potvrzoval. Celé dny tedy trávila pročesáváním Blackwater Landing se starými mapami v ruce a snažila se zjistit, kde přesně mohli kolonizátoři přistát a kde se mohli usadit. A když pak minulý týden kráčela podél břehů Paquo, konečně učinila svůj vytoužený objev, který jak se domnívala nezvratně dokazoval skutečnou existenci ztracené kolonie. Vzpomněla si na matčinu hrůzu, když jí sdělila, že bude provádět archeologické výzkumy v oblasti Blackwater Landing.

„Tam ne,“ řekla jí obézní matka hořce, jako by i jí samotné hrozilo nějaké nebezpečí. „Tam Hmyzoun zabíjí lidi. Jestli tě tam najde, ublíží ti.“

„Ale mami,“ protestovala Mary Beth, „mluvíš jako ti sráči ve škole, kteří se mu posmívají.“

„Už jsi to zase řekla. žádala jsem tě, ať to slovo neříkáš. Kdo je u tebe sráč?“

„Ale no tak, mami. teď zase mluvíš jako nějaký zarytý baptista na lavici jediných spravedlivých.“

Měla na mysli první řadu v kostele, kde obvykle sedávali farníci, kteří si dělali starosti s vlastními nebo ještě pravděpodobněji cizími morálními postoji.

„Už ten název nahání hrůzu,“ trvala Sue McConnellová na svém. „Blackwater Černá

voda.“

Mary Beth jí vysvětlila, že v celé Severní Karolíně se nacházejí desítky míst zvaných Blackwater. Říkalo se tak prakticky všem řekám, které vytékaly z mokřin, protože jejich vody byly tmavé díky nánosům rozkládající se vegetace. Řeku Paquenoke napájela bažina Great Dismal Swamp i okolní močály.

Tato informace však Mary Bethinu matku ani trochu nepřesvědčila.

„Prosím tě, nechoď tam, miláčku. Kdyby se ti něco stalo, neměla bych už nikoho…, byla bych úplně sama. Vůbec bych nevěděla, co si počít. A to přece nechceš, nebo ano?“

Jenže Máry Beth poháněná adrenalinem, který bude navěky popohánět všechny badatele a vědce si včera ráno navzdory matčinu žadonění sbalila štětečky, skleničky na nálezy, igelitové sáčky a zahradnickou lopatku a vyrazila do vlhkého žlutého parna Blackwater Landing, aby zde pokračovala v započaté archeologické práci. Ale co se nestalo? Její matka měla pravdu. Mary Beth McConnel ovou unesl Garrett Hanlon, Hmyzoun, který byl daleko nebezpečnější, než ji vůbec kdy napadlo. A tak teď seděla o samotě v rozpálené a odporné chatě, umírala žízní a myslela na matku. Sue McConnellová často prohlašovala, že právě Mary Beth je to jediné, na čem jí záleží, když její manžel podlehl rakovině. Neměla žádné přátele ani žádné další blízké příbuzné. Mary Beth zjistila, že od okamžiku otcovy smrti podvědomě zaujala roli rodiče, zatímco její

matka se uchýlila do světa dopolední televize a nezdravého jídla z polotovarů. Ztloustla, znecitlivěla a zchudla a proměnila se v jakési dojemně přerostlé děcko. Jedna z věcí, kterou však otec Mary Beth naučil celým svým životem a koneckonců i svou dlouhou a nelehkou smrtí, bylo poznání, že člověk má dělat, k čemu je předurčen, a neměnit směr kvůli nikomu kromě sebe samotného. Mary Beth tedy neodešla ze školy a nenašla si práci blízko domova, jak naléhala její matka.

Matčinu potřebu podpory vyvažovala svou vlastní potřebou potřebou získat diplom a najít si práci, při které by mohla provádět seriózní výzkum v oboru americké antropologie. Pokud to bude blízko, tím lépe. Ale i kdyby to znamenalo vést archeologické skupiny Indiánů v Santa Fe,

Eskymáků na Aljašce nebo Afroameričanů na Manhattanu, Mary Beth by se této příležitosti chopila.

Vždycky bude žít pro matku, ale zároveň má svůj vlastní život a vlastní plány. Až na to, že zatímco by teď měla objevovat a shroma žďovat další důkazy v Blackwater Landing, radit se s univerzitním školitelem a formulovat hypotézy, sedí uvězněná v milostném doupěti psychotického adolescenta.

Projela jí vlna bezmocnosti.

Ucítila na tváři slzy.

Ale pak je nelítostně zarazila.

Nech toho… Buď silná. Buď dcerou svého otce, který se svou nemocí bojoval každou minutu každého dne a nikdy neustal. Nebuď jako máma.

Buď jako Virginia Dareová, která sjednotila ztracené kolonizátory. Staň se Bílou srnou, královnou všech lesních zvířat…

A pak, když si vzpomněla na ilustraci tohoto majestátního zvířete v jedné historické knize, kterou loni četla, zahlédla na okraji lesa další náznak pohybu. Misionář vystoupil z houští a v ruce nesl malý kanystr.

Je skutečný! Mary Beth popadla jednu z Garrettových sklenic, která obsahovala brouka podobného dinosaurovi, a mrštila ji do okna. Sklenice prolétla oknem a roztříštila se o železné mříže za ním.

„Pomozte mi!“ rozkřičela se Mary Beth hlasem, který byl kvůli žízni sotva slyšitelný.

„Pomoc!“

O sto metrů dál se muž zarazil a rozhlédl se kolem sebe.

„Prosím! Pomozte mi!“ Táhlé zaskučení.

Misionář se ohlédl. A pak se podíval do lesa.

Mary Beth se zhluboka nadechla a pokusila se zavolat znovu, ale její vyprahlé hrdlo schvátila prudká bolest. Mary Beth se začala dusit a vykašlávat krev. A na druhém konci pole zatím misionář pokračoval v chůzi do lesa a za pár okamžiků se zcela ztratil z dohledu.

Mary Beth se posadila na zatuchlou pohovku a asi pět minut plakala zoufalstvím a palčivou bolestí ve vyschlém hrdle. A pak náhle vzhlédla, neboť koutkem oka opět zachytila nějaký pohyb.

Bylo to nedaleko přímo uvnitř chaty. Brouk ve sklenici miniaturní triceratops podle všeho přežil trauma ze ztráty domova.

Mary Beth sledovala, jak zarputile poletuje nad ledovci rozbitého skla, jak prolétává mřížemi a mizí na svobodě za obvodovou stěnou chaty.

17

„Chytli jsme ho,“ oznámil Rhyme Jimu Bel ovi a jeho švagrovi Stevu Farrovi. „Amélie a já. Splnili jsme dohodu. A teď se musím vrátit do Avery.“

„Víte, Lincolne,“ začal Bel jemně, „jenže Garrett nemluví. Nechce nám povědět, kde je Mary Beth.“

Ben Kerr nejistě postával vedle zářícího vlnitého grafu na počítačové obrazovce připojené ke spektrometru. Jeho počáteční váhavost se vytratila a nyní se zdálo, že Ben dokonce lituje blížícího se konce svého poslání. Amélie Sachsová byla v laboratoři také. Mason Germain se odtud vytratil, což bylo jen dobře Rhyme byl bez sebe vztekem, že tento člověk ohrozil Améliin život střelbou. Bell dopáleně Masonovi přikázal, aby se prozatím držel co nejdál od případu.

„Beru to na vědomi,“ reagoval Rhyme na Bellovu zprávu o hledání Mary Beth. „Jenže té dívce nehrozí žádné bezprostřední nebezpečí.“

Lydia vypověděla, že Mary Beth je naživu, a sdělila jim rovněž přibližné místo, kde ji Garrett ukrývá. Dobře zorganizované pátrání v Outer Banks ji s největší pravděpodobností

do několika dnů objeví.

Skutečný důvod, proč už chtěl Rhyme tak zoufale odjet, však byl jiný. Veškerá chuť k dopadení únosce z něj vyprchala v okamžiku, kdy svou kořist chytili, a nahradila ji daleko silnější touha vrátit se do nemocnice a připravit se k operaci. Rhyme se přitom ze všeho nejvíce upínal na vzpomínku na mrzutý spor s Henry Davettem, který ovšem chápal jako určité zaklínadlo, jež mu má přinést štěstí.

Vzpomínal, jak se Davettovy oči soustředily pouze na Rhyma a jako by si ani nevšimly poškozeného těla pod Rhymovým krkem.

Tato vzpomínka v něm vyvolávala zoufalou touhu vrátit se do nemocnice, absolvovat testy a jít rovnou pod nůž. Pohlédl na Bena a chystal se mu poručit, aby začal balit laboratorní

vybavení, když se Bellova problému chytila Sachsová.

„V tom mlýně jsme našli nějaké důkazy, Rhyme. Vlastně je našla Lucy. Dobré důkazy.“

Rhyme se kysele zašklebil. „Jestli jsou to dobré důkazy, pak může kdokoliv jiný zjistit, kam vedou.“

„Podívejte, Lincolne,“ začal Bell se svým rozumně znějícím karolínským přízvukem.

„Nebudu na vás naléhat, ale vy jste jediný člověk v okolí, který má zkušenosti s podobnými zločiny. Byli bychom úplně nahraní, kdybychom se snažili zjistit, co nám říká například tohle,“ řekl Bell a ukázal na chromatograf. „Nebo jestli zrovna tenhle kousek hlíny něco znamená.“

Rhyme si začal třít hlavu o vypolštářovanou opěrku invalidního vozíku Storm Arrow a pohlédl na úpěnlivý obličej Sachsové.

Povzdechl si a nakonec se zeptal: „Takže Garrett vůbec nemluví?“

„Ale mluví,“ odpověděl Farr a zatahal se za jedno ze svých lopuchovitých uší. „Jenže popírá, že by zavraždil Billyho, a tvrdí, že Mary Beth odvedl z Blackwater Landing jen pro její dobro. Tečka. O tom, kde je, neřekne ani slovo.“

„V tomhle horku, Rhyme, by mohla zemřít žízní,“ poznamenala Sachsová.

„Nebo hlady,“ dodal Farr.

Ach jo, proboha svatého…

„Thome,“ vyštěkl Rhyme, „zavolej doktorce Weaverové na léčebné středisko a řekni jí, že se tu ještě trochu zdržím. Zdůrazni přitom slovo ,trochu’.“

„O nic víc vás nežádáme, Lincolne,“ řekl Bell a ostře řezaný obličej mu změkl úlevou. „Jen o hodinu nebo dvě. Rozhodně si toho velice vážíme, prohlásíme vás čestným občanem Tanner’s Corner,“ vtipkoval šerif. „Předáme vám klíč od městské brány.“

Aspoň si budu moct rychleji odemknout a vypadnout odsud, pomyslel si Rhyme cynicky.

„Kde je Lydia?“ zeptal se Bella.

„V nemocnici.“

„Je v pořádku?“

„Nestalo se jí nic vážného. Nechají si ji tam jeden den na pozorování.“

„A co přesně vypověděla?“ naléhal Rhyme.

„že jí Garrett řekl, že zadržuje Mary Beth východně odtud u oceánu,“ odpověděla Sachsová. „Nebo na Outer Banks. Kromě toho jí řekl, že Mary Beth vlastně neunesl. Prý s ním šla dobrovolně. On na ni jen dával pozor a ona byla šťastná, že může jít, kam chce.“

„Ještě něco?“ vyptával se Rhyme.

Sachsová pokračovala: „Jen to, že jsme Garretta dopadli zcela nepřipraveného. Nikdy by ho nenapadlo, že se k mlýnu dostaneme tak rychle. Když ucítil ve vzduchu čpavek, zpanikařil,

převlékl si šaty, nasadil Lydii roubík a vyběhl ze dveří.“

„Jo,“ dodal Bel , „a Lydia taky říkala, že pátrací skupina dorazila právě včas. Zrovna se ji chystal znásilnit.“

„Dobře… Bene, musíme se podívat na pár věcí.“

Zoolog přikývl a znovu si nasadil gumové rukavice aniž bych ho k tomu musel vybízet, pomyslel si Rhyme.

Nejdříve Rhyme požádal o potraviny a vodu nalezenou v mlýně. Ben mu důkazy přidržel.

„žádné štítky z nějakého konkrétního obchodu,“ konstatoval Rhyme. „Stejně jako u ostatních nálezů. To nám moc nepomůže. Podívejte se, jestli se něco nezachytilo na lepicí

straně té izolační pásky.“

Sachsová s Benem se sklonili nad kotouč pásky a deset minut ho zkoumali pod lupou. Sachsová našla kousky dřeva, ale pod mikroskopem se ukázalo, že jde o dřevo ze mlýna.

„Nic,“ prohlásila zklamaně.

Poté Ben sebral mapu zachycující okres Paquenoke. Mapa byla označená křížky a šipkami, které znázorňovaly Garrettovu cestu z Blackwater Landing k mlýnu. Ani na mapě

nebyla žádná cenovka ani štítek. A navíc mapa neprozrazovala, kam měl Garrett z mlýna namířeno.

„Máte ESDA?“ zeptal se Rhyme Bella.

„Co jestli mám?“

„Elektrostatický detekční přístroj.“

„Já ani nevím, co to je.“

„Tenhle přístroj odhaluje protlačené písmo na papíře. Pokud Garrett na mapě něco psal třeba nějakou adresu nebo název místa, uvidíme to v něm.“

„Ne, nic takového nemáme. Mám zavolat na státní policii?“

„Ne. Bene, posviť mi na tu mapu v ostrém úhlu baterkou. Uvidíme, jestli se na ni něco neprotlačilo.“

Ben poslechl a oba deset minut zkoumali každý centimetr čtvereční rozložité mapy. Nenašli ovšem žádné stopy po psaní ani jiných záznamech.

„Co ta krabice, o které jsi mi říkala, Sachsová? Kde jste ji našli?“

Ben zvedl krabici na stůl vedle Rhyma, aby mohl nahlédnout dovnitř.

„Tu našla Lucy,“ řekla Sachsová. „Stála v mlýnici.“

Rhyme Benovi poručil, aby ohledal druhou mapu.

„Podívej se, jestli nejsou v záhybech nějaké stopové důkazy. Na tu přílohu s nabídkou předplatného je mapa příliš velká. Budeš ji muset otevřít nad novinami.“

Z mapy se vysypal další písek. Rhyme si okamžitě všiml, že jde o oceánský písek, jaký se pravděpodobně nachází i na Outer Banks zrnka byla průzračná a nikoliv matná, jak by odpovídalo vnitrozemskému písku.

„Projeď vzorek chromatografem,“ poručil Rhyme Benovi. „Uvidíme, jestli neobjevíme nějakou další užitečnou stopu.“

Ben spustil hlučný přístroj. Ovládal ho jako skutečný expert. Zatímco čekali na výsledky, rozložil Ben mapu na stůl a spolu s Bel em a Rhymem ji pečlivě prozkoumal. Mapa zachycovala východní pobřeží Severní Karolíny od Norfolku ve státě Virginia a námořních tras z Hampton Roads až po Jižní Karolínu. Pečlivě mapu ohledali centimetr po centimetru, ale Garrett v mapě žádné místo nezakroužkoval ani neoznačil.

Samozřejmě že ne, pomyslel si Rhyme, tak snadné to nikdy není. Také tuto mapu pečlivě prosvítili baterkou, ale opět nenašli žádné stopy protlačeného písma.

Na obrazovce se objevily výsledky testu na chromatografu.

Rhyme si je rychle prohlédl.

„Tohle nám moc nepomůže. Chlorid sodný, sůl spolu s jódem a nějakými organickými materiály… Všechno odpovídá mořské vodě. A jiné stopy tady prakticky nejsou. Přiřadit ten písek k určité konkrétní lokalitě podle toho nepůjde.“

Rhyme otočil hlavu k Benovi.

„Nenašly se nějaké další stopy v těch botách?“

Ben boty pečlivě ohledal a dokonce i rozvázal tkaničky přesně, jak ho chtěl Rhyme požádat. Ten kluk má značný kriminalistický potenciál, pomyslel si. Pravděpodobně by neměl plýtvat talentem na nějaké neurotické ryby.

Boty byly dosti staré a nesly značku Nike tak rozšířenou, že přiřadit ji k nějakému konkrétnímu obchodu, kde Garrett boty koupil, bylo prakticky nemožné.

„A tohle vypadá jako kousky uschlého listí. Řekl bych, že je to javor a dub.“

Rhyme přikývl. „Nic jiného v krabici není?“

„Ne.“

Rhyme zvedl hlavu a podíval se na tabulky s důkazy. Zrak mu spočinul na zmínkách o kamfenu.

„Sachsová, nevisely v tom mlýně na stěnách nějaké staré lampy? Nebo lucerny?“

„Ne,“ odpověděla Sachsová. „Nevisely.“

„Víš to jistě?“ trval na svém Rhyme. „Nebo jsi jen nedávala pozor?“

Sachsová zkřížila ruce na prsou a klidně řekla:

„Podlahy byly z desetipalcového kaštanu, stěny z jednovrstvé omítky s pletivem. Na jedné

stěně bylo modrým sprejem nastříkané graffiti s nápisem: ,Josh a Brittany navždy svojí.’

,Svoji s dlouhým ,í’. V místnosti, kde jsme našli Lydii, se nacházel stůl ve stylu Shakerů, který byl natřený načerno a dole prasklý, dále tři láhve vody značky Deer Park, dva pytlíky Doritos, dva pytlíky Cheetos pečených, nikoliv smažených, šest plechovek Pepsi, čtyři plechovky Mountain Dew, osm balíčků sýrových sušenek Planter’s s arašídovým máslem. V místnosti byla dvě okna, jedno z nich zatlučené. V nezatlučeném okně se nacházela pouze jedna nevybitá tabulka ostatní někdo rozbil a všechny kliky od dveří a oken byly rozkradené. Na stěnách se nacházely staromódní elektrické vypínače. A jsem si naprosto jistá, že v celém mlýně nevisely vůbec žádné staré lampy ani lucerny.“

„Teda ta vás dostala, Lincolne,“ řekl Ben a zasmál se.

Rhyme ho jakožto nového člena party odměnil spalujícím pohledem. Znovu se podíval na důkazy, zavrtěl hlavou a řekl Bellovi: „Je mi líto, Jime, nedokážu vám sdělit více, než že Garrett tu dívku pravděpodobně zadržuje v nějakém domě u oceánu, ale nikoliv přímo na vodě, jinak by se v okolí nenacházely listy opadaných stromů. Dub ani javor totiž nerostou v písku. A taky víme, že je ten dům starý to kvůli těm kamfenovým lampám. Nejspíš z devatenáctého století. Obávám se, že víc toho pro vás udělat nemohu.“

Rhyme ke svému překvapení zjistil, že jeho radost z dokončení práce poněkud kalí zklamání, že se mu nepodařilo rozluštit poslední záhadu a zjistit, kde se nachází Mary Beth McConnellová. Jak mu však bývalá manželka často opakovala, když v jednu nebo dvě hodiny ráno odcházel z domu ohledat místo činu, nemůže spasit celý svět. Znovu si vzpomněl na upraveného Henryho Davetta svého zvláštního maskota a tato povzbudivá vzpomínka ho utvrdila v názoru, že je čas odjet.

„Přeji vám hodně štěstí, Jime.“

Bell se díval do mapy karolínského pobřeží a vrtěl hlavou.

„No, zkusím znovu promluvit s Garrettem a uvidím, jestli nebude spolupracovat. Když ne, zavolám státnímu zástupci a zkusím s ním vyjednat mírnější trest pro Garretta výměnou za informace. A když bude nejhůř, zorganizuju pátrání po celém Outer Banks. Řeknu vám, Lincolne, zachránil jste spoustu životů. Ani nevím, jak vám mám poděkovat. Zdržíte se dlouho?“

„Jen co ukážu Benovi, jak se balí přístroje.“

„Nevadilo by vám, kdybych šla s vámi?“ zeptala se Sachsová Bella.

„Ale beze všeho,“ souhlasil šerif.

Zdálo se, že chce ještě něco dodat snad cosi v tom smyslu, že by jim ženský šarm mohl pomoci dostat z Garretta n ějaké informace. Ale pak si to o čividně a moudře, usoudil Rhyme rozmyslel.

„Tak jdeme na to, Bene, “ řekl Rhyme a přijel s vozíkem ke stolu, na kter ém stály zkumavky pro měření hustotního gradientu. „A teď mě pozorně poslouchej. Kriminalistovy přístroje jsou něco jako zbraně taktického agenta. Musí se balit a přechovávat předepsaným způsobem. Musíš se k nim chovat tak, jako by na nich závisely lidské životy a věř mi, ony na nich skutečně závisejí. Posloucháš mě, Bene?“

„Poslouchám.“

18

Vězení v Tanner’s Corner tvořila jediná budova dva bloky od úřadu šerifa. Sachsová s Bellem tam nyní kráčeli po rozpáleném chodníku.

Sachsovou znovu šokovala přízračná atmosféra městečka. Neduživí opilci, kterých si všimli, když přijížděli do města, stále tiše seděli na lavičce. žena v kšiltovce zaparkovala mercedes na prázdném parkovišti, vystoupila a vešla do nehtového studia. Nablýskaný automobil se do malého městečka absolutně nehodil. Nikdo další na ulici nebyl. Sachsová si všimla, že dobrých šest obchodů ohlásilo bankrot. V jednom z nich kdysi bývalo hračkářství a ve výkladu se stále povalovala panenka v halence vybělené sluncem. Kde jsou všechny děti? pomyslela si Sachsová znovu.

A pak se podívala přes ulici a viděla, jak ji z temného zákoutí baru Eddie’s pozoruje nějaká tvář. Horko ještě zhoustlo. Sachsová přimhouřila oči.

„To jsou ti tři chlapi?“ řekla a kývla směrem k baru.

Bell vzhlédl. „Myslíte Culbeaua a jeho kumpány?“

„Ehe. Dělali mi potíže.“

„Jo. Vždycky je dělali.“

„Sebrali mi revolver,“ pokračovala Sachsová. „tedy, jeden z nich. Ten potrhlý. O’Sarian.“

Šerif se zamračil. „A co se stalo?“

„Vzala jsem si ho zpátky,“ řekla Sachsová stručně.

„Mám ho nechat předvést?“

„Ne. Ale říkala jsem si, že byste to měl vědět. Jsou naštvaní, že přišli o tu odměnu. Ale když už jsme u toho, myslím, že je za tím ještě něco dalšího. Mají na toho kluka pifku.“

„Nejen oni, ale celé město.“

„Jenže celé město nechodí všude s nabitými zbraněmi,“ namítla Sachsová. Bell se zakuckal smíchy. „No, úplně všichni ne.“

„A taky by mě docela zajímalo, jak je možné, že se najednou objevili u mlýna.“

Šerif chvíli přemýšlel. „Myslíte, že v tom měl prsty Mason? Myslíte, že je přivolal on?“

„Jo,“ odvětila Sachsová.

„Byl bych nejradši, kdyby si vzal tento týden volno. Jenže to se určitě nestane. Tak a jsme tady. Moc to jako vězení nevypadá. Ale slouží dobře.“

Vešli do jednopatrové budovy ze škvárobetonových tvárnic.

Sténající klimatizace udržovala místnosti v milosrdném chladu. Bell ukázal Sachsové, kam si má odložit zbraň, odložil tu svou a společně vešli do vyšetřovací místnosti. Bell za sebou zavřel dveře.

Garrett Hanlon seděl u překližkového stolu naproti Jessemu Cornovi a na sobě měl modrý mundúr, který mu laskavě zapůjčil okres Paquenoke. Jesse se na Sachsovou usmál a Sachsová mu odpověděla nepatrným povytažením koutků. Pohlédla na chlapce a šokovalo ji, jak smutně a zoufale vypadá. Bylo to téměř dojemné. Na Garrettově obličeji a pažích si všimla šrámů, které tam předtím nebyly.

„Co se ti stalo s kůží?“ zeptala se ho.

Garrett si prohlédl ruku a bezděky si ji začal třít.

„Jedovatý dub,“ zamumlal.

„Znáš svá práva, že?“ zeptal se laskavým hlasem Bel . „Přečetla ti je policistka Kerrová?“

„Jo.“

„A rozuměl jsi jim?“

„Snad jo.“

„Tvůj advokát je už na cestě. Je to pan Fredericks. Jede rovnou ze schůzky v Elizabeth City a každou chvíli by tu měl být. Než dorazí, nemusíš vypovídat. Rozuměl jsi?“

Garrett přikývl.

Sachsová si všimla poloprůhledného zrcadla. Přemýšlela, kdo asi stojí na druhé straně a ovládá videokameru.

„Přesto doufáme, že s námi budeš mluvit, Garrette,“ pokračoval Bell. „Chceme se tě zeptat na několik opravdu důležitých věcí. Tak za prvé: je to pravda? Je Mary Beth skutečně naživu?“

„Jasněže je.“

„Znásilnil jsi ji?“

„Tohle bych já nikdy neudělal,“ řekl Garrett a jeho patos na čas ustoupil rozhořčení.

„Ale unesl jsi ji,“ konstatoval Bell.

„Vlastně ani ne.“

„Ani ne?“

„Ona prostě nechápala, jak je to v Blackwater Landing nebezpečné. Musel jsem ji odtamtud odvést, jinak by nebyla v bezpečí. Nic víc. Zachránil jsem ji. Někdy prostě musíte člověka přinutit, aby udělal něco, co sám nechce. Pro jeho vlastní dobro. A on to pak pochopí a ocení.“

„Mary Beth je někde u pobřeží, že? Někde v Outer Banks, je to tak?“

Garrett při Bel ově otázce zamrkal a zarudlé oči se mu zúžily. Uvědomil si, že policie našla mapu a hovořila s Lydií. Sklopil oči k překližkovému stolu a nic dalšího neřekl.

„Kde přesně je, Garrette?“

„To vám nemůžu říct.“

„Dostal ses do pěkné bryndy, hochu. Už teď se na tebe směje obvinění z vraždy.“

„Já Billyho nezabil.“

„A jak víš, že jsem teď mluvil o Billym?“ zeptal se Bell rychle. Jesse Corn zvedl na Sachsovou obočí a zjevně byl ohromen bystrostí svého šéfa. Garrett zaťukal nehty. „Všichni vědí, že byl Billy zavražděn,“ řekl. Obkroužil rychlým pohledem místnost a zákonitě skončil na Améli Sachsové. Sachsová vydržela jeho úpěnlivý pohled pouze na krátkou chvíli a pak se musela podívat jinam.

„Našli jsme tvoje otisky na lopatě, kterou byl Billy zabit.“

„Na lopatě? Kterou byl zabit?“

„Jo.“

Zdálo se, že se Garrett v myšlenkách vrací k tomu, co se stalo.

„Vzpomínám si, že jsem ji tam viděl ležet na zemi. A mysl ím, že jsem ji taky vzal do ruky.“

„Proč?“

„Já nevím. Nepřemýšlel jsem. Bylo mi nějak divně, když jsem tam viděl Billyho ležet byl celý od krve a tak.“

„Dobrá, takže když jsi to nebyl ty, máš tušení, kdo mohl Billyho Staila zabít?“

„Ten chlap. Mary Beth mi říkala, že tam u řeky prováděla nějaký výzkumný projekt a Billy se u ní zastavil, aby s ní prohodil pár slov. A pak se tam objevil ten chlap. Sledoval Billyho, pak se pohádali, začali se prát a ten chlap popadl lopatu a zabil ho. A potom jsem se tam objevil já a on utekl.“

„Tys ho viděl?“

„Ano, pane.“

„A kvůli čemu se hádali?“ zeptal se Bell skepticky.

„Kvůli nějakým drogám nebo něčemu takovému, říkala Mary Beth. Prý to vyznělo, jako by Billy prodával drogy klukům z fotbalového týmu. Myslím takové ty steroidy.“

„Božínku,“ utrousil Jesse Corn a kysele se zasmál.

„Garrette,“ namítl Bell. „Billy neměl s drogama nic společného. Znal jsem ho. A nikdy jsme nedostali žádné zprávy, že by se nějaké drogy na střední škole objevily.“

„Je nám známo, že si z tebe Billy Stail často dělal legraci,“ řekl Jesse. „Bil y a několik dalších chlapců z fotbalového týmu.“

Garrett svěsil hlavu.

Sachsová měla pocit, že není správné, když se dva velcí policisté spolčují proti jedinému chlapci.

„že si z tebe utahovali,“ pokračoval Jesse. „že ti říkali ,Chrobák’. A že sis jednou na Billyho počíhal a on tě pak se svými kamarády šeredně zmlátil.“

„Na to si nevzpomínám.“

„Sdělil nám to ředitel Gilmore,“ řekl Bell. „Museli tehdy zavolat ostrahu.“

„Možná. Ale já Bil yho nezabil.“

„Ed Schaeffer taky zemřel, to možná víš. Ubodali ho k smrti ti sršni v chatrči.“

„To mě moc mrzí. Ale nebyla to moje vina. Já tam to hnízdo nedal.“

„To nebyla past?“

„Ne, to hnízdo prostě viselo v chatrči. Bylo tam už dlouho. Já tam celou dobu chodil dokonce jsem tam i přespával a ti sršni mi vůbec nic neudělali. Útočí, jen když mají strach, že nějak ublížíte celému roji.“

„Tak nám tedy pověz o tom muži, který podle tebe zavraždil Billyho,“ změnil téma šerif.

„Vídával jsi ho tu někdy dříve?“

„Ano, pane. V posledních dvou letech dvakrát nebo třikrát. Procházel se po lesích v okolí Blackwater Landing. A pak jsem ho jednou viděl u školy.“

„Byl to běloch, nebo černoch?“

„Běloch. Byl vysoký a zhruba stejně starý jako pan Babbage…“

„Kolem čtyřicítky?“

„Jo, zhruba tak. Měl světlé vlasy a míval na sobě dlouhý plášť. žlutohnědý. A bílou košili.“

„Jenže na té lopatě se našly jen tvoje a Billyho otisky,“ namítl Bel . „žádné jiné.“

„Mám dojem, že nosil rukavice,“ odvětil Garrett.

„Proč by v tuhle roční dobu nosil rukavice?“ zeptal se Jesse.

„Nejspíš proto, aby nezanechal otisky,“ odsekl Garrett.

Sachsová si vzpomněla na otisky prstů na lopatě. Z lopaty je bohužel nesnímala ona s Rhymem. U kožených rukavic lze někdy sejmout otisky lícové strany. Otisky bavlněných nebo vlněných rukavic lze odhalit daleko obtížněji, přestože z takových rukavic by se zase mohla odtrhnout vlákna a zachytit se v drobounkých třískách dřevěného povrchu, jaký představuje právě rukojeť lopaty.

„To, co nám tu vykládáš, se skutečně mohlo seběhnout, Garrette. Jenže bohužel se tady nikomu z nás moc nezdá, že mluvíš pravdu.“

„Billy už byl mrtvý! Já jen sebral tu lopatu a prohlídl si ji. To jsem asi neměl. Ale prostě jsem to udělal. Tak to bylo. Věděl jsem, že Mary Beth hrozí nebezpečí, a tak jsem ji odvedl na bezpečné místo.“

Garrett to říkal Sachsové a znovu na ní ulpíval prosebnýma očima.

„Dobrá, tak se vraťme k Mary Beth,“ řekl Bel . „Proč jí hrozilo nebezpečí?“

„Protože se pohybovala v Blackwater Landing.“ Garrett znovu zaťukal nehty. To je přesně opak mého zlozvyku, pomyslela si Sachsová. Zatímco já si zarývám prsty do masa, on ťuká nehtem o nehet směrem od sebe. Který zlozvyk je asi horší?, uvažovala. Asi můj, rozhodla nakonec, je daleko destruktivnější.

Garrett znovu obrátil zarudlé oči na Sachsovou.

Přestaň! Tenhle pohled nesnesu! pomyslela si Sachsová a odhlédla od Garretta.

„A co Todd Wilkes?“

„Todd?“ opakoval otázku Garrett.

„Ten kluk, který se oběsil. Vyhrožovals mu?“

„Ne!“

„Jeho bratr tě minulý týden viděl, jak po něm křičíš.“

„Rozdělával oheň na mraveništi. To je pěkné svinstvo a já mu jen říkal, aby toho nechal.“

„A co Lydia?“ vyptával se Bell. „Proč jsi ji unesl?“

„Měl jsem strach i o ni.“

„Protože byla v Blackwater Landing?“

„Jo.“

„Chtěl jsi ji znásilnit, že?“

„Ne!“ Garrett natahoval mold ánky. „Nechtěl jsem jí ublížit. Ani nikomu jinému! A Billyho jsem nezabil! Každý se mě jen snaží přinutit, abych řekl, že jsem udělal, co jsem vůbec neudělal!“

Bell vytáhl kapesník a podal ho chlapci.

Dveře se prudce otevřely a do místnosti vešel Mason Germain. Pravděpodobně právě on sledoval výslech přes poloprůhledné zrcadlo a podle výrazu v jeho tváři bylo naprosto jasné, že mu právě došla trpělivost. Sachsová dospěla k závěru, že jeho kolínská je jí bytostně odporná.

„Masone…,“ začal Bell.

„Tak poslouchej, hochu, teď nám hezky rychle vyklopíš, kde tu holku schováváš. Jinak odsud pomažeš rovnou do Lancasteru a tam budeš smrdět tak dlouho, než tě vykopnou před porotu… Slyšel jsi někdy o Lancasteru, nebo ne? Jestli ne, tak ti rovnou můžu říct, že…“

„Dobrá, tak to by stačilo,“ ozval se vysoký hlásek a do místnosti vplula nefalšovaná bantamová váha nevelký mužík s dokonale ostříhanými a dokonale načesanými vlasy. Měl na sobě vypasovaný šedý oblek, bleděmodrou košili a proužkovanou kravatu. Na nohou se mu leskly boty na sedmicentimetrovém podpatku.

„Už neříkej ani slovo,“ poručil Garrettovi. .

„Ahoj, Cale,“ pozdravil muže Bell a zjevně nebyl potěšen, že návštěvník již dorazil na místo.

Představil Sachsové Garrettova advokáta Calvina Frederickse.

„Jak je sakra možné, že mého klienta vyslýcháte beze mě?“ začal Fredericks a kývl na Masona. „A co mají znamenat ty kecy o Lancasteru? Správně bych tam měl poslat já vás za to, že s ním takhle mluvíte.“

„On ví, kde je ta holka, Cale,“ zabručel Mason. „A nechce nám to říct. Přečetli jsme mu práva. A on…“

„Šestnáctiletému klukovi? No tak to mám sto chutí tenhle případ rovnou odmítnout a jít někam na večeři.“

Otočil se ke Garrettovi.

„Tak co, mladý muži, jak se vede?“

„Svědí mě pusa.“

„Bili tě obuškem?“

„Ne, pane. Prostě se mi to stává.“

„Tak se o to postaráme. Seženem ti na to nějakou mastičku. Takže já ti teď budu dělat advokáta. Jmenoval mě stát. Nemusíš mi nic platit. Přečetli ti práva? Řekli ti, že nemusíš vypovídat?“

„Ano, pane. Ale já řekl, že tady s šerifem budu mluvit.“

„No to je vážně fikaný, Jime,“ řekl Fredericks Bellovi. „Co jste si mysleli? že tu na něj budete čtyři?“

„Mysleli jsme na Mary Beth McConnellovou,“ vložil se do hovoru Mason. „Na tu holku, kterou unesl.“

„Údajně.“

„A znásilnil,“ dodal Mason.

„Já nikoho neznásilnil!“ křičel Garrett.

„Máme zkrvavený kapesník se spoustou jeho semene,“ opáčil Mason.

„Ne, ne!“ bránil se Garrett a obličej mu znepokojivě zčervenal. „Mary Beth se poranila, tak to bylo. Bouchla se do hlavy a já jí utřel krev do papírového kapesníku, který jsem měl v kapse. A pokud jde o to druhé…, někdy si to prostě tak… dělám… Já vím, že bych neměl. Vím, že je to špatné. Ale nemůžu si pomoct.“

„Pst, Garrette,“ řekl Fredericks, „nemusíš nikomu vůbec nic vysvětlovat.“ Otočil se k Bellovi a konstatoval: „Tak, tenhle výslech skončil. Odveďte ho zpátky do cely.“

Když Jesse Corn odváděl Garretta ze dveří, chlapec se náhle zastavil a otočil se k Sachsové.

„Prosím vás, musíte pro mě něco udělat. Prosím! Doma v pokojíku mám pár sklenic.“

„No tak, Jesse,“ přikázal Bel . „Odveď ho.“

Ale Sachsová se přistihla říkat: „Počkejte.“

Obrátila se ke Garrettovi.

„Sklenice? Ty s tím hmyzem?“

Chlapec přikývl.

„Nedala byste jim vodu? Nebo je alespoň pusťte na svobodu ven, aby měli možnost přežít. Pan Babbage s paní Babbageovou se na ně tak akorát vykašlou. Prosím vás…“

Sachsová zaváhala a cítila, že se k ní upírají pohledy všech přítomných. Nakonec souhlasila.

„Udělám to. Slibuji.“

Garrett se na ni chabě usmál.

Bell na Sachsovou tajemně pohlédl, pak kývl ke dveřím a Jesse odvedl chlapce z místnosti. Fredericks za ním vyrazil, ale Bell mu zapíchl prst do hrudníku.

„Ty nikam nepůjdeš, Cale. Budeme tu sedět, dokud se neobjeví McGuire.“

„Nesahej na mě, Belle,“ zabručel Fredericks, ale poslušně si sedl. „Panenko skákavá, co to tady provádíte? Tak vy mluvíte s šestnáctiletým klukem, aniž byste…“

„Sakra, zavři klapačku, Cale. Já na něm nevymáhal přiznání, které mi stejně neposkytl, a i kdyby to udělal, nepoužil bych ho u soudu. Máme tolik důkazů, že bychom ho mohli rovnou zavřít, až zčerná. Ale mě teď nezajímá nic jiného, než jak najít Mary Beth. Víme jen, že je někde na Outer Banks, a to je zatraceně velká kupka sena, než abychom v ní tu jehlu bez jeho pomoci našli.“

„V žádném případě. Garrett už neřekne ani slovo.“

„Mohla by umřít žízní, Cale, mohla by umřít hladem. Mohla by dostat úpal, onemocnět…“

Když advokát neodpovídal, šerif si přisadil: „Cale, ten kluk je hrozbou pro všechny. Svědčí proti němu spousta policejních zpráv…“

„Sekretářka mi je cestou sem pročítala. Většina z nich se týká jeho záškoláctví. Jo a taky nějakého šmírování, přičemž se Garrett paradoxně ani nenacházel na pozemku poškozených osob, ale jen tak na ně civěl z chodníku.“

„A co to sršní hnízdo před pár lety?“ procedil Mason skrz zaťaté zuby. „Meg Blanchardová?“

„Vždyť jste ho sami pustili,“ namítl advokát rozjařeně. „Dokonce ani nebyl obviněn.“

„Jenže tentokrát je to něco jiného, Cale,“ nedal se Bell. „Máme očité svědky, máme nezvratné důkazy a teď už máme i mrtvého policistu. Můžeme s tím klukem udělat, co chceme.“

Do vyšetřovací místnosti vstoupil štíhlý muž ve zmačkaném modrém obleku. Úzký obličej s řídnoucími vlasy prozrazoval věk kolem pětapadesátky. Muž pozdravil Amélii neosobním přikývnutím a Frederickse přivítal poněkud ponuřejším výrazem.

„Slyšel jsem toho dost, abych se mohl domnívat, že tohle bude jeden z nejsnazších případů vraždy, únosu a sexuálního napadení za posledních několik let.“

Bell představil Sachsové Bryana McGuirea, státního zástupce okresu Paquenoke.

„Je mu šestnáct,“ poznamenal Fredericks.

Státní zástupce však nevzrušeně pokračoval: „V tomto státě neexistuje soud, který by ho nesoudil jako dospělého a neodsoudil ho nejméně na dvě stě let.“

„Tak to vyklopte, McGuire,“ prohlásil Fredericks netrpělivě. „Házíte mi udičku na dohodu. Tenhle tón já dobře znám.“

McGuire kývl na Bella a Sachsová dospěla k závěru, že mezi šerifem a státním zástupcem již na toto téma jeden rozhovor proběhl.

„Samozřejmě usilujeme o dohodu,“ pokračoval Bel . „Existuje značná naděje, že je ta dívka naživu, a my ji chceme najít dříve, než už naživu nebude.“

„Váš mandant se dopustil tolika trestných činů, Cale,“ dodal McGuire, „že byste se divil, kam až můžeme ustoupit.“

„No tak mě udivte,“ vybídl ho domýšlivý advokát.

„Spokojím se s dvojnásobným omezováním osobní svobody a dvojnásobným zabitím jedním za Bil yho Staila a jedním za toho zemřelého policistu. Ano, pane, opravdu jsem to ochoten udělat. To vše pod podmínkou, že tu dívku nalezneme živou.“

„Ale Ed Schaeffer,“ odporoval advokát, „to byla jen nešťastná náhoda.“

„Ten zasranej kluk mu nastražil past!“ vybuchl Mason.

„Dobrá, slevím vám na zabití za Billyho,“ řekl McGuire, „a nedbalost s následkem smrti za toho policistu.“

Fredericks to chvíli zvažoval.

„Uvidím, co se dá dělat,“ řekl a s hlučným klapáním podpatků se odebral do cely, aby se poradil s klientem.

O pět minut později se vrátil a vůbec se netvářil šťastně.

„Tak co?“ zeptal se Bell, zklamaný advokátovým výrazem.

„Máte smůlu.“

„Zatlouká?“

„Totálně.“

Bell se dopálil. „Jestli něco víš a nechceš nám to říct, Cale, tak kašlu na nedotknutelnost obhájce a…“

„Ne, ne, Jime, vážně. Garrett tvrdí, že tu dívku chrání. Říká, že je šťastná tam, kde je, a že bychom spíš měli hledat toho chlápka v žlutohnědém plášti a bílé košili.“

„Jenže on nám ho ani pořádně nepopsal,“ namítl Bel , „a i kdyby nám nějaký popis poskytl, zítra by ho celý změnil, protože si ho do posledního písmenka vymyslel.“

McGuire si ulízl již tak ulízané vlasy. Takže obhajoba nám používá Aqua Net, pomyslela si Sachsová, když ucítila dobře známou vůni, a obžaloba Brylcreme.

„Poslyšte, Cale,“ začal státní zástupce, „to všechno je jenom váš problém. Já vám nabízím, co vám nabízím. Pokud nám poskytnete informace o úkrytu té dívky a ona přežije, spokojím se s redukovanou obžalobou. Pokud ne, poženu to k soudu a půjdu do toho po hlavě. A ten kluk se už nikdy nepodívá na vězení zvenku, to oba moc dobře víme.“

Chvíli bylo ticho.

„Mám takový nápad,“ nadhodil konečně Fredericks.

„No jó,“ utrousil McGuire skepticky.

„Ne, vážně… Před časem jsem měl v Albemarle takový případ. Jedna žena tvrdila, že její chlapec utekl z domu. Ale všechno se to zdálo být nějak podezřelé.“

„Myslíte případ Wil iamsová?“ zeptal se McGuire. „Ten s tou černoškou?“

„Přesně ten.“

„O tom jsem slyšel. Tys ji zastupoval?“ zeptal se Bel .

„Jo. Vykládala nám pěkně ujetý historky a navíc měla v minulosti nějaké duševní problémy. Najal jsem si v Avery psychologa, protože jsem doufal, že ji prohlásí za nesvéprávnou. Provedl na ní několik testů a ona se během jednoho úplně uvolnila a řekla nám, jak to přesně bylo.“

„A nebylo to během té pitomé hypnotické regrese?“ vyzvídal McGuire.

„Ne, bylo to něco jiného. Ten psychiatr tomu říkal ,metoda prázdného křesla’. Nevím přesně, jak to funguje, ale on jí doopravdy rozvázal jazyk. Jako by nepotřebovala nic jiného než trochu popostrčit. Můžu tomu chlápkovi zavolat a nechat ho sem přijet, aby si s Garrettem promluvil. Ten kluk by se mohl otevřít, pochopit vaše důvody a…“ Advokát se zarazil a tentokrát to byl on, kdo zapíchl prst Bellovi do hrudníku. „Ale všechno, o čem spolu budou mluvit, je přísně důvěrné a vy se z toho nedozvíte ani prd, dokud vám k tomu nedá svolení opatrovník nesvéprávných osob a já.“

Bell se podíval na McGuirea a přikývl.

„Tak mu zavolejte,“ souhlasil státní zástupce.

„Dobrá.“

Fredericks přistoupil k telefonu v rohu vyšetřovací místnosti.

„Promiňte, prosím vás,“ zarazila ho Sachsová.

Advokát se k ní otočil.

„Jak jste mluvil o tom případu, se kterým vám pomohl ten psycholog…, o tom případu Wil iamsová…“

„Ano?“

„Co se stalo s tím chlapcem? Skutečně utekl?“

„Né, matka ho zabila. Obalila ho pletivem, zatížila tvárnicí a utopila ho v rybníce za domem. Hej, Jime, jaké je předčíslí ven z budovy?“

Mary Beth křičela tak silně, že ji vyprahlé hrdlo pálilo jako oheň a ona si byla jistá, že si natrvalo poškodila hlasivky.

Misionář, který kráčel po okraji lesa s kanystrem v ruce, se znovu zastavil a rozhlédl se kolem sebe.

Prosím, prosím, prosím, myslela si Mary Beth. Nevšímala si prudké bolesti a znovu se pokusila zakřičet: „Tady! Pomozte mi!“

Misionář se podíval na chatu. A pak se znovu vydal pryč.

Mary Beth se zhluboka nadechla, vzpomněla si na ťukající nehty Garretta Hanlona, na jeho zavlhlé oči a tvrdou erekci, vzpomněla si na statečnou smrt svého otce, na Virgíni Dareovou…, a vydala ze sebe nejhlasitější křik, na jaký se kdy zmohla. Tentokrát se misionář zastavil a pohlédl směrem k chatě. Sundal si klobouk, položil batoh i kanystr na zem a vyrazil směrem k Mary Beth.

Díky… Mary Beth začala vzlykat. Ach, díky! Muž byl štíhlý a již takhle na začátku léta krásně opálený. Mohlo mu být něco kolem padesátky, ale vypadal, že je v kondici. Tento člověk zjevně pracuje venku.

„Co se děje?“ volal přerývaně, když se přiblížil asi na patnáct metrů a zvolnil tempo. „Jste v pořádku?“

„Prosím!“ sípěla Mary Beth.

Bolest v jejím hrdle byla přímo omračující. Vyplivla další dávku krve. Muž obezřetně přistoupil k rozbitému oknu a podíval se na skleněné střepy na zemi.

„Nepotřebujete pomoc?“

„Nemůžu se dostat ven. On mě unesl a…“

„Unesl?“

Mary Beth si otřela obličej vlhký potem a slzami úlevy.

„Jeden kluk z Tanner’s Corner.“

„Počkejte… O tom jsem něco slyšel. Bylo to ve zprávách. Tak to vy jste ta unesená?“

„Přesně tak.“

„A kde je ten kluk teď?“

Mary Beth se pokusila promluvit, ale hrdlo ji příliš bolelo. Zhluboka se nadechla a konečně řekla:

„Já nevím. Včera v noci odešel. Prosím vás…, nemáte trochu vody?“

„Jen polní láhev támhle v košíku. Přinesu ji.“

„A zavolejte na policii. Máte telefon?“

„U sebe ne.“ Muž zavrtěl hlavou a zašklebil se. „Pracuju tady pro okres.“ Ukázal na batoh a kanystr. „Ničíme tady marihuanu, kterou tu pěstují výrostci, víte? Okres nám dává mobilní telefony, ale já se s tím svým nikdy netahám. Nejste zraněná?“

Podíval se na její hlavu se zaschlou krví.

„To nic není. Ale… tu vodu. Potřebuji vodu.“

Muž odešel zpátky k lesu a Mary Beth se na jeden děsivý okamžik obávala, že půjde dál. Muž však jen sebral olivovou polní láhev a přiběhl zpátky. Mary Beth láhev popadla třesoucíma se rukama a přinutila se pít pomalu. Voda byla teplá a zatuchlá, ale Mary Beth nikdy nepoznala lahodnější pití.

„Pokusím se vás odtud dostat,“ řekl muž a přešel k čelním dveřím. O chvíli později zaslechla Mary Beth slabé bouchnutí, jak muž buďto kopl do dveří, nebo se je pokusil vyrazit ramenem. A další rána. A pak další dvě. Muž sebral kámen a začal jím bouchat do dřeva. Bezvýsledně. Vrátil se tedy k oknu.

„Dveře nechtějí povolit.“

Otřel si z čela pot a začal zkoumat mříže na oknech. „Božínku, vždyť on vám tu postavil hotové vězení. Pilkou by to trvalo celé hodiny. No dobrá, zajdu pro pomoc. Jak se jmenujete?“

„Mary Beth McConnellová. Jsem z Tanner’s Corner.“

„Půjdu zavolat na policii a pak se sem vrátím a pokusím se vás dostat ven.“

„Prosím vás, pospěšte si.“

„Bydlím zhruba šest, sedm kilometrů odtud, ale mám přítele, který bydlí blíž. Zavolám od něj na policii a pak se sem s ním vrátím. Ten kluk… je ozbrojen?“

„Já nevím. žádnou zbraň jsem neviděla. Ale nevím.“

„Tak klidně seďte, Mary Beth. Všechno zas bude v pořádku. Já moc často neběhám, ale dnes si trochu zasprintuju.“

Muž se otočil a vyrazil přes pole.

„Pane… Děkuji vám.“

Ale muž její projev vděčnosti neregistroval. Sprintoval vysokou travou tak dlouho, až zmizel v lese, přičemž se ani nezastavil, aby si sebral náčiní. Mary Beth zůstala stát před oknem a svírala v náručí láhev jako novorozené dítě.

19

Na druhé straně ulice naproti vězení viděla Sachsová Lucy Kerrovou, jak sedí na lavičce v parku před lahůdkářstvím a popíjí ledový čaj.

Přešla přes cestu a obě ženy si pokynuly na pozdrav.

Sachsová si všimla cedule před lahůdkářstvím: „Vychlazené pivo“. Otočila se k Lucy.

„Máte v Tanner’s Corner zákon o pití na ulici?“

„Jo,“ řekla Lucy. „A bereme ho velice vážně. Nařizuje, že pokud máte na ulici nějaký alkohol, musíte ho okamžitě vypít.“

Sachsové chvíli trvalo, než pochopila, že to byl vtip. Zasmála se a řekla: „Nemáte chuť na něco silnějšího?“

Lucy zavrtěla hlavou. „Tohle mi stačí.“

O chvíli později vyšla Sachsová z lahůdkářství s mexickým pivem, které jí bohatě pěnilo v plastikovém kelímku. Posadila se vedle policistky a začala jí vyprávět o rozhovoru mezi McGuirem a Fredericksem a o nápadu přivolat psychologa.

„Doufám, že to zabere,“ řekla Lucy. „Jim totiž odhaduje, že v Outer Banks můžou být tisíce starých domů. Musíme nějak zúžit okruh pátrání.“

Několik minut obě mlčely a pak Sachsová učinila poznámku o naprosté nepřítomnosti dětí

ve městě.

„To je fakt,“ řekla Lucy. „Samotnou mě to nikdy nenapadlo, ale moc dětí tady vážně není. Myslím, že většina mladých párů se odtud odstěhovala možná někam blíž k dálnici nebo do většího města. Tanner’s Corner není zrovna vhodné místo pro člověka, který chce něčeho dosáhnout.“

„A co vy?“ zeptala se Sachsová. „Vy děti máte?“

„Ne. Nikdy jsme je s Buddym neměli. A pak jsme se rozešli a já už si nikoho dalšího nenašla. Musím říct, že toho lituju ze všeho nejvíc. že nemám děti.“

„Jak dlouho jste rozvedená?“

„Tři roky.“

Sachsová byla překvapena, že se Lucy znovu nevdala. Byla velice atraktivní a měla nádherné oči. Když Sachsová pracovala v New Yorku jako profesionální modelka než se rozhodla jít v otcových šlépějích a vydat se na dráhu policistky, trávila spoustu času ve společnosti mnoha pohledných lidí. Jejich oči však byly až příliš často prázdné. A Amélie Sachsová věděla, že pokud člověk nemá krásné oči, nemůže být krásný ani on sám.

„Však vy si někoho najdete,“ utěšovala Sachsová Lucy, „a budete mít rodinu.“

„Mám svou práci,“ řekla Lucy rychle. „Nemůžu holt mít v životě všechno.“

Cosi zde však zůstalo nevyřčeno Sachsová měla pocit, že si chce Lucy něco nechat pro sebe. Přemýšlela, zda na ni má naléhat, či nikoliv. Nakonec se rozhodla jít na to oklikou.

„Jen v okrese Paquenoke musí být dobrá tisícovka mužů, kteří by s vámi rádi chodili.“

Lucy chvíli mlčela a pak řekla: „To je fakt, že nikam moc nechodím.“

„Vážně?“

Další odmlka. Sachsová pozorovala zaprášenou a liduprázdnou ulici. Lucy se nadechla, aby něco řekla, ale pak se raději rozhodla pro dlouhé usrknutí ledového čaje. Nakonec však jakoby z náhlého popudu přece jen vyhrkla: „Vzpomínáte si, jak jsem vám říkala, že jsem měla zdravotní problémy?“

Sachsová přikývla.

„Měla jsem rakovinu prsu. Nebyla v příliš pokročilém stadiu, ale doktor říkal, že možná bude potřeba radikální zásah. Na obou stranách. A nakonec to tak dopadlo.“

„To je smůla,“ řekla Sachsová a účastně svraštila čelo. „Prošla jste terapií?“

„Jo. Chvíli jsem byla plešatá. Zajímavý pohled.“ Lucy znovu upila ledového čaje. „teď už

mám čtyři roky remisi. Zatím je to dobré.“ Odmlčela se a pokračovala: „Docela mi to vyrazilo dech, když jsem se to dozvěděla. Nikdo v rodině nic podobného neměl. Babička je zdravá jako řípa. A máma dodnes pracuje na plný úvazek v přírodní rezervaci Mattamuskeet. Dvakrát, třikrát ročně jezdí s tátou trampovat do Apalačských hor.“

„Takže teď nemůžete mít děti kvůli ozáření?“ zeptala se Sachsová.

„Ale ne, dávali mi štít. Jenže… sama nemám moc chuti s někým někam chodit. Víte přece, kam chlapi nejdřív zajíždějí rukou, jen co se poprvé vážně políbíte…“

Na tohle nemohla Sachsová vůbec nic namítnout.

„Někdy se seznámím s nějakým příjemným mužem, jdeme spolu na kávu nebo někam, jenže já si pak do deseti minut začnu dělat starosti, co si o tom bude myslet. A nakonec to dopadne tak, že mu radši ani nezvedám telefon.“

„Takže jste se už rodiny vzdala?“

„Až budu starší, možná se seznámím s nějakým vdovcem s odrostlými dětmi. To by bylo prima.“

Lucy to řekla jakoby nenuceně, ale Sachsová na jejím hlase poznala, že Lucy tuto větu opakuje až příliš často sama pro sebe.

Možná každý den.

„Vy jste vždycky chtěla mít děti?“ zeptala se Sachsová.

Lucy svěsila hlavu.

„Okamžitě bych odevzdala odznak, jen kdybych mohla mít nějaké děti. Jenže život se vždycky neubírá tím směrem, kterým chceme.“

„A váš muž vás po operaci opustil? Jakže se jmenuje?“

„Bud. Ne hned. Ale docela brzo po ní. Jenže mu to nemůžu mít za zlé.“

„Proč to říkáte?“

„Co?“

„že mu to nemůžete mít za zlé?“

„Prostě nemůžu. Změnila jsem se a nakonec jsem byla úplně jiná. Změnila jsem se v člověka, o kterého se nikdy neucházel.“

Sachsová chvíli mlčela a pak nadhodila: „Lincoln je taky jiný. Víc jiný už snad ani být nemůže.“

Lucy chvíli přemýšlela. „Takže vy dva jste něco více než jen jak se říká kolegové?“

„Přesně tak,“ řekla Sachsová.

„Tušila jsem, že by to tak mohlo být.“ Lucy se zasmála. „Hele, vy jste protřelá policistka z velkoměsta…, jaký vy máte názor na děti?“

„Ráda bych je měla. Táta vždycky chtěl mít vnoučata. On byl taky policajt. A strašně se mu líbila představa tří generací u sboru. Myslel si, že by pak o nás v People mohl vyjít článek. On People zbožňoval.“

„Proč ten minulý čas?“

„Před pár lety zemřel.“

„Zabili ho ve službě?“

Sachsová chvíli zvažovala odpověď a nakonec řekla: „Měl rakovinu.“

Lucy se na okamžik odmlčela. Prohlížela si Sachsovou z profilu a pak se podívala směrem k vězení.

„Může mít děti? Lincoln?“

V kelímku s pivem už opadla pěna a Sachsová se zhluboka napila.

„Teoreticky ano.“

A rozhodla se Lucy nesdělit, že právě dnes ráno v Neurologickém výzkumném ústavu v Avery vyšla z Rhymova pokoje na chodbu, aby se zeptala doktorky Weaverové, zda chystaná operace nějak ovlivní Rhymovy vyhlídky, aby mohl mít v budoucnu děti. Doktorka odpověděla, že nikoliv, a začala Sachsové vysvětlovat podrobnosti vnějšího zásahu, který bude k jejímu otěhotnění nezbytně nutný. Pak se však na chodbě objevil Jim Bell se žádostí o pomoc.

Stejně tak Sachsová Lucy neřekla, že Rhyme zatím vždy změnil téma, když před ním začala hovořit o dětech, a Sachsové nezbylo než spekulovat, proč se Lincoln staví k této otázce tak odmítavě.

Mohl pro to mít celou řadu důvodů. Obavy, že založení rodiny ohrozí jeho

kriminalistickou práci, kterou nutně potřeboval, aby se nezbláznil. Vědomí, že kvadruplegici se podle statistik dožívají nižšího věku než zdraví lidé. Anebo si chtěl možná zachovat alternativu, že se jednoho dne probudí a řekne si, že už má toho všeho dost a nechce se mu dále žít. Nejspíš ho však k jeho postoji vedly všechny tyto důvody dohromady umocněné navíc přesvědčením, že on a Sachsová by jen sotva mohli být normálními rodiči (i když na druhou stranu: co vlastně dneska znamená být normální?).

„Vždycky jsem si kladla otázku, jestli bych pracovala, kdybych měla děti,“ řekla zadumaně

Lucy. „A vy?“

„Já sice nosím zbraň, ale specializuji se na ohledávání místa činu. Přestala bych se prostě

účastnit riskantních operací. A taky bych musela jezdit pomaleji. V garáži v Brooklynu mi stojí camero, které má pod kapotou tři sta šedesát koní. Neumím si moc představit, že by v něm sedělo některé z mých dětí.“ Zasmála se. „Asi bych se musela naučit, jak se jezdí v kombíku

Volvo s automatickou převodovkou. Možná bych si musela zaplatit hodiny.“

„Už vás vidím, jak vyrážíte z parkoviště a necháváte za sebou šmouhy od gum.“

Mezi oběma ženami se rozhostilo ticho, to podivné ticho cizích lidí, kteří se podělili o svá tajemství a nyní si uvědomují, že s nimi nemohou pohnout dál. Lucy se podívala na hodinky. „Měla bych se vrátit na stanici. Pomůžu Jimovi vyřizovat telefony ohledně Outer Banks.“

Odhodila do koše prázdnou láhev od ledového čaje a zavrtěla hlavou.

„Pořád myslím na Mary Beth. Přemýšlím, kde je, jestli je v pořádku, jestli má strach.“

Když to však říkala, Amélie Sachsová nemyslela na Mary Beth, nýbrž na Garretta Hanlona. Právě proto, že se bavili o dětech, si teď Sachsová představovala, jak by se asi cítila, kdyby ona sama měla syna, který by byl obviněn z vraždy a únosu. A který by měl před sebou vyhlídku noci strávené ve vězení. A možná stovky nocí a možná i celých tisíců. Lucy se odmlčela. „Jdete taky?“

„Za minutku dvě.“

„Doufám, že vás ještě před odjezdem uvidím.“

„Chvilku se tady ještě zdržím. Lincoln má tu operaci pozítří a pak ho čeká asi týdenní rekonvalescence.“

Lucy zmizela na ulici.

O pár minut později se otevřely dveře vězení a na ulici vyšel Mason Germain. Sachsová ho ještě neviděla se usmát a Mason se neusmíval ani teď. Rozhlédl se po ulici, ale Sachsové si nevšiml.

Chvíli kráčel po rozbitém chodníku a pak zmizel do jedné budovy obchodu nebo baru mezi věznicí a okresním úřadem.

Po chvíli zastavilo na ulici auto a vystoupili z něj dva muži. Garrettův obhájce Cal Fredericks a jakýsi podsaditý čtyřicátník. Druhý muž měl na sobě košili a kravatu horní knoflík košile měl rozepnutý a nedbale uvázaný uzel proužkované kravaty spuštěný o pár centimetrů. Měl vyhrnuté rukávy a modré sportovní sako přehozené přes rameno. jeho světle hnědé kalhoty byly neskutečně zmačkané a v jeho obličeji se zračila laskavost učitele základní školy. Oba muži vešli do budovy.

Sachsová odhodila kelímek do odpadkového koše před lahůdkářstvím. Přešla prázdnou ulici a následovala muže do věznice.

20

Ve věznici představil Cal Fredericks Sachsovou doktoru Elliottovi Pennymu.

„Á, tak vy pracujete s Lincolnem Rhymem?“ zeptal se doktor a velmi tím Sachsovou překvapil.

„Ano.“

„Cal mi říkal, že Garretta dopadli především díky vám dvěma. Je tady? Myslím Lincoln.“

„Je v budově okresního úřadu. Ale pravděpodobně se tu moc nezdrží.“

„Máme jednoho společného přítele. Rád bych Lincolna pozdravil. Jestli mi to vyjde, zkusím se za ním zastavit.“

„Měl by tu být ještě asi hodinu,“ řekla Sachsová a otočila se ke Calu Fredericksovi. „Můžu se vás na něco zeptat?“

„Jistě, paní,“ odpověděl obhájce obezřetně; Sachsová přinejmenším teoreticky pracovala pro nepřátelskou stranu.

„Když s Garrettem před chvílí mluvil Mason Germain, zmínil se o Lancasteru. Co to je?“

„Vazební věznice pro pachatele násilných trestných činů. Garrett tam bude po obžalobě přemístěn a zadržován až do doby konání procesu.“

„To je věznice pro mladistvé?“

„Ne, ne. Pro dospělé.“

„Jenže jemu je šestnáct,“ namítla Sachsová.

„To ano, ale pokud to nějak nezdůvodníme, bude ho McGuire soudit jako dospělého.“

„Je to tam zlé?“

„Myslíte v Lancasteru?“ Advokát pokrčil útlými rameny. „Ublíží mu tam. Tomu neujde. Nedokážu říct, jak těžce. Ale určitě mu tam ublíží. Kluk jako on se tam dostane až na úplný konec potravního řetězce.“

„A nedá se nějak izolovat?“

„Tam ne. Je to věznice pro celou populaci. V podstatě taková jedna velká zadržovací vazba. Můžeme jen doufat, že nám tam na něj dozorci dají pozor.“

„A co kauce?“

Fredericks se zasmál. „žádný soudce na světě vám na podobný případ nestanoví kauci. Ten kluk by se při první příležitosti vypařil.“

„A nedá se něco udělat, aby se dostal do jiné věznice? Lincoln má pár přátel v New Yorku.“

„V New Yorku?“ Fredericks věnoval Sachsové uhlazený, ale jízlivý jižanský úsměv.

„Myslím, že jižně od Mason-Dixonovy linie už newyorští přátelé vůbec nic neznamenají. A možná už ani západně od řeky Hudson.“ Kývl směrem k doktoru Pennymu. „Kdepak, nejlepší možnost je přimět Garretta ke spolupráci a pak vypracovat rozumnou obhajobu.“

„A neměli by tu být jeho náhradní rodiče?“

„Ale jo, měli. Volal jsem jim, ale Hal mi vzkázal, aby si kluk poradil sám. Dokonce mi ani nedal k telefonu Maggie tedy jeho matku.“

„Jenže Garrett se nemůže rozhodovat sám,“ namítla Sachsová. „Je to ještě chlapec.“

„Než dojde na obžalobu nebo na dohodu, soud mu přidělí opatrovníka,“ vysvětloval Fredericks. „Nebojte se, však on se o něj někdo postará.“

Sachsová se otočila k doktorovi. „A co budete dělat vy? Ten test prázdného křesla?“

Doktor Penny se podíval na obhájce, který kývl na souhlas.

„V podstatě to žádný test není,“ vysvětlil Sachsové. „Jde o jistý druh celostní terapie behaviorální metody, o níž je známo, že přináší velice rychlé výsledky při pochopení určitých vzorců chování. Řeknu Garrettovi, aby si představil, že Mary Beth před ním sedí v křesle, a nechám ho s ní rozmlouvat. Chci, aby jí vysvětlil, proč udělal, co udělal. Doufám, že ho tak přiměji k pochopení, že Mary Beth musí být velice rozrušená a vyděšená a že on se dopustil něčeho nesprávného. Garrett by pak měl pochopit, že bude lepší, když nám řekne, kde Mary Beth je.“

„A zabere to?“

„Metoda nebyla vyvinuta přímo pro tento druh situací, ale domnívám se, že by mohla přinést výsledky.“

Fredericks se podíval na hodinky. „Jste připraven, doktore?“

Penny přikývl.

„Tak pojďme.“ Doktor s Fredericksem zmizeli ve vyšetřovací místnosti. Sachsová chvíli přešlapovala, pak si nalila z ledničky sklenici vody a pomalu ji začala usrkávat. Když policista u přepážky obrátil pozornost zpátky k novinám, Sachsová rychle proklouzla dveřmi do pozorovací místnosti, kde stála videokamera určená k nahrávání výpovědí podezřelých. Místnost byla prázdná. Sachsová za sebou zavřela dveře, posadila se a nakoukla do vyšetřovací místnosti.

Viděla, jak Garrett sedí na židli uprostřed. Doktor seděl za stolem a Cal Fredericks si vybral místo v rohu. Ruce měl zkřížené na prsou a nohu přehozenou přes nohu, takže ještě více odhaloval výšku svých masivních podpatků.

Třetí židle byla prázdná a stála naproti Garrettovi.

Na stole se nacházely orosené plechovky s kolou.

Přes laciný chraplavý reproduktor nad poloprůhledným zrcadlem slyšela Sachsová hlasy přítomných.

„Garrette, já jsem doktor Penny. Jak se máte?“

žádná odpověď.

„Je tu trochu horko, že?“

Garrett stále neodpovídal. Hlavu měl sklopenou a ťukal prostředníčkem o palec. Sachsová ten zvuk neslyšela, ale přistihla se, že si sama zarývá palec do kůže ukazováčku. Ucítila na prstu vlhkost a spatřila krev. Přestaň sakra, přestaň, přikázala si a přinutila se svěsit ruce podél těla.

„Garrette, jsem tady, abych vám pomohl. Spolupracuji s vaším obhájcem, tady s panem Fredericksem, a oba se vám snažíme zajistit co nejnižší trest za to, co se stalo. Můžeme vám pomoci, ale potřebujeme, abyste s námi spolupracoval.“

„Tady doktor si s vámi promluví, Garrette,“ řekl Fredericks. „Budeme se snažit zjistit pár věcí. Ale všechno, co nám řeknete, zůstane jen mezi námi. Bez vašeho svolení to nikomu dalšímu nesdělíme. Rozumíte?“

Garrett přikývl.

„Pamatujte si, Garrette,“ začal doktor, „že my jsme ti hodní. Jsme na vaší straně… Tak a teď bych rád něco vyzkoušel.“

Sachsová upírala oči na Garrettův obličej.

Garrett si poškrábal strup a řekl: „Tak jo.“

„Vidíte támhletu židli?“

Penny ukázal na židli a chlapec na ni pohlédl.

„Vidím.“

„Zahrajeme si takovou hru. Budete předstírat, že na té židli sedí někdo moc důležitý.“

„Jako třeba prezident?“

„Ne, myslím někoho, kdo je důležitý pro vás. Budete si představovat, že sedí přímo před vámi. Chci, abyste s tím člověkem mluvil. A chci, abyste s ním mluvil naprosto upřímně. Budete mu říkat, co vás právě napadne. Budete se mu svěřovat se všemi tajemstvími. Pokud se na něj budete zlobit, klidně mu to řeknete. Pokud ho milujete, řeknete mu to taky. Pokud po něm toužíte jako byste toužil po dívce, řeknete mu to. Pamatujte si, že můžete říkat úplně všechno. Nikdo se na vás nebude zlobit.“

„To mám jen tak mluvit do židle?“ zeptal se Garrett psychologa. „Proč?“

„Například proto, že pak budete mít lepší pocit z nepříjemných událostí, které se dnes seběhly.“

„Z toho, že mě chytli?“

Sachsová se usmála.

Penny rovněž potlačil úsměv a posunul prázdnou židli o něco blíže ke Garrettovi.

„Představte si, že tady před vámi sedí někdo důležitý. Řekněme třeba Mary Beth McConnellová. že jí chcete něco říct a teď k tomu máte příležitost. Něco, co jste jí nikdy předtím neřekl, protože to pro vás bylo příliš těžké nebo příliš děsivé. Něco opravdu důležitého. Ne jen nějaké nesmysly.“

Garrett se nervózně rozhlédl po místnosti a podíval se na advokáta, který povzbudivě přikývl. Chlapec se zhluboka nadechl a pomalu se uvolnil.

„Dobře. Myslím, že jsem připravený.“

„Výborně. Takže si představte, že je Mary Beth v…“

„No jo, ale já nechci nic říkat jí,“ přerušil doktora Garrett.

„Ne?“

Garrett zavrtěl hlavou.

„Jí už jsem řekl všechno, co jsem chtěl.“

„A nic dalšího pro ni na srdci nemáte?“

Garrett zaváhal.

„Já nevím… Možná. Já jen… já jen, že bych si na té židli radši představoval někoho jiného.“

„Dobře, ale zůstaňme ještě chvíli u Mary Beth. Říkal jste, že byste jí možná přece jen chtěl něco říct. Promyslete si to. Třeba jí chcete říct, že vás zklamala nebo vám ublížila. Nebo že vás rozčílila a vy si s ní chcete vyřídit účty. Nebo cokoliv jiného, Garrette. Můžete jí říct cokoliv. To je úplně v pořádku.“

Garrett pokrčil rameny. „Já nevím… Musí to být zrovna ona? Nemůže to být někdo jiný?“

„Řekněme, že v tuto chvíli to musí být právě Mary Beth.“

Náhle se Garrett otočil k poloprůhlednému zrcadlu a zadíval se přímo do místa, kde seděla Sachsová. Sachsová si bezděčně poposedla, jako by Garrett o její přítomnosti věděl, přestože ji nemohl vidět.

Podívala se na jeho úpěnlivé oči a znovu odvrátila zrak.

Chlapec se otočil zpátky k doktoru Pennymu.

„No dobrá. Asi bych jí řekl, že jsem rád, že je v bezpečí.“

Doktor se rozzářil.

„Výborně, Garrette. Tak začněme. Řekněte jí, že jste ji zachránil. A řekněte jí proč.“

Ukázal na židli.

Garrett neklidně zíral do prázdné židle.

„Byla v Blackwater Landing a…“

„Ne, nezapomeňte, že mluvíte přímo s ní. Chovejte se, jako by seděla tady na židli.“

Garrett si odkašlal. „Bylas v Blackwater Landing. A tam je to moc, moc nebezpečné. V

Blackwater Landing může být člověk zraněn nebo dokonce zabit. Měl jsem o tebe strach. Nechtěl jsem, aby ten muž v plášti ublížil i tobě.“

„Muž v plášti?“ zeptal se psycholog.

„Ten, který zabil Billyho.“

Doktor pohlédl skrz Garretta na advok áta, který zavrtěl hlavou.

„Víte, Garrette,“ začal doktor Penny, „jenže i když jste Mary Beth možná opravdu zachránil, ona by si mohla myslet, že udělala něco, čím vás rozzlobila.“

„Rozzlobila? Ale ona mě přece nerozzlobila.“

„No, odvedl jste ji přece od rodiny.“

„Odvedl jsem ji, aby byla v bezpečí.“ Garrett si vzpomněl na pravidla hry a podíval se na židli. „Odvedl jsem tě, abys byla v bezpečí.“

„Nemohu se ubránit dojmu,“ pokračoval psycholog mírně, „že chcete říct ještě něco dalšího. Měl jsem u vás ten pocit už dříve že máte na srdci něco velice důležitého, ale nechcete to říct.“

Také Sachsová zahlédla v Garrettově obličeji něco podobného. Oči měl ztrápené, ale psychologova hra ho naprosto pohltila. Co se mu teď asi honí hlavou? Co všechno ví? Opravdu existuje něco, co by chtěl zoufale říct. Ale co? Garrett sklopil oči a zadíval se na své dlouhé a špinavé nehty.

„No, možná tu přece jen něco je.“

„Poslouchám vás.“

„Když… to je strašně těžké.“

Cal Fredericks se předklonil a s tužkou nad papírem trpělivě vyčkával.

„Představte si to,“ vybízel Garretta doktor Penny. „Mary Beth sedí přímo před vámi a čeká. Přeje si, abyste to řekl.“

„Vážně?“ zeptal se Garrett. „Myslíte, že si to přeje?“

„Ano,“ ujistil ho Penny. „Chcete jí říct něco o místě, kde se právě nachází? Na které jste ji odvedl? Chcete jí říct, jak to tam vypadá? Třeba jí chcete povědět, proč jste ji odvedl právě tam.“

„Ne,“ řekl Garrett. „O tom jsem mluvit nechtěl.“

„Tak o čem jste chtěl mluvit?“

„Já…“ Hlas se mu zlomil.

„Vím, že je to obtížné.“

Také Sachsová se na židli předklonila. No tak, říkala si v duchu. No tak, Garrette. My ti chceme pomoct. Proč nám nejdeš naproti?

Doktor Penny pokračoval hypnotickým hlasem: „Tak prosím, Garrette. Mary Beth sedí na židli přímo před vámi. Čeká. Přemýšlí, co jí asi chcete říct. Mluvte s ní.“

Přistrčil ke Garrettovi plechovku s kolou, Garrett ji sebral oběma rukama uvězněnýma v poutech a několikrát si dlouze lokl. Po krátké pauze psycholog pokračoval: „Tak copak jí tak zoufale toužíte říct? Co je pro vás tak důležité? Vidím na vás, že jí to chcete prozradit. Vidím, že jí to potřebujete sdělit. A myslím si, že i ona to potřebuje slyšet.“

Penny opět přistrčil prázdnou židli blíž.

„Ona tady sedí, Garrette, sedí tu přímo před vámi a dívá se na vás. Určitě jste jí chtěl něco říct, ale nedokázal jste to. Tak teď máte příležitost. Povězte to.“

Garrett si znovu lokl koly. Sachsová si všimla, že se mu třesou ruce. Co teď asi přijde?

přemýšlela. Co má Garrett na jazyku? V tu chvíli Garrett vylekal oba muže v místnosti, když se náhle předklonil a vyhrkl: „Moc, moc se mi líbíš, Mary Beth…, a… a myslím, že tě miluju.“

Několikrát se zhluboka nadechl, několikrát horečně zaťukal nehty, nervózně sevřel po stranách opěradlo židle a sklopil hlavu, rudou jako západ slunce.

„Tohle jste jí chtěl říct?“ zeptal se psycholog.

Garrett přikývl.

„A ještě něco?“

„Ehm, ne.“

Tentokráte to byl doktor Penny, kdo pohlédl na advokáta a zavrtěl hlavou.

„Pane… doktore,“ ozval se Garrett. „Můžu se vás na něco zeptat?“

„Prosím, Garrette.“

„Teda…, moc rád bych tady měl jednu knížku, kterou mám doma. Jmenuje se Miniaturní svět. Šlo by to nějak zařídit?“

„Uvidíme, co se dá dělat,“ řekl Penny a podíval se skrz Garretta na Frederickse, který zklamaně obrátil oči v sloup.

Oba muži vstali a oblékli si sako.

„Prozatím je to všechno, Garrette.“

Chlapec přikývl.

Sachsová rychle vstala a vyšla do vězeňské kanceláře. Policista za přepážkou si jejího špehování nevšiml.

Fredericks s Pennym vyšli z vyšetřovací místnosti a Garrett byl odveden zpátky do cely. Ve dveřích se objevil Jim Bell. Fredericks ho představil Pennymu a šerif se zeptal: „Tak co?“

Fredericks zavrtěl hlavou. „Vůbec nic.“

„Právě jsme byli u policejního soudce,“ řekl Bell ponuře. „V šest hodin ho obviní a ještě dneska večer ho převezou do Lancasteru.“

„Dnes večer?“ zeptala se Sachsová.

„Bude pro něj lepší, když zmizí z města. Je tu až příliš mnoho lidí, kteří by nejradši vzali zákon do vlastních rukou.“

„Zkusím to s ním později,“ nabídl se Penny. „Momentálně je silně rozrušený.“

„Jasně že je rozrušený,“ zabručel Bell. „Právě jsme ho zatkli za vraždu a únos. To by rozrušilo i mě. V Lancasteru si s ním dělejte, co chcete, ale McGuire už mu háže na krk paragrafy a do dvou hodin ho odtud odvážíme. A mimochodem, Cale, jestli máš zájem o nějakou dohodu, tak sebou mrskni, protože McGuire to chce přehodnotit na vraždu prvního stupně.“

V budově městského úřadu našla Sachsová Rhyma v přesně tak mizerné náladě, jakou u něho čekala.

„Hele, Sachsová, pomoz tady chudákovi Benovi s těmi přístroji a odjíždíme. Říkal jsem doktorce Weaverové, že se vrátím ještě letos.“

Sachsová však jen stála u okna a dívala se ven.

„Rhyme,“ začala nakonec.

Rhyme zvedl hlavu a podíval se úkosem na Sachsovou, jako by zkoumal nějaký stopový důkaz, který nedokáže identifikovat.

„Tohle se mi nelíbí, Sachsová.“

„Co?“

„Ani trochu se mi to nelíbí. Ne, Bene, nejdřív z toho musíš sundat armaturu, než to začneš balit.“

„Armaturu?“ Ben právě zápasil s krabicovitým ALS alternativním světelným zdrojem, který se používá k zachycení látek neviditelných pouhým okem.

„Tu hůlku,“ vysvětlila mu Sachsová a ujala se balení přístroje sama.

„Díky.“ Ben začal smotávat kabel od počítače.

„Ten tvůj pohled, Sachsová,“ pokračoval Rhyme. „Ten se mi nelíbí. Tvůj pohled a tón tvého hlasu.“

„Bene,“ řekla Sachsová, „mohl bys nás nechat pár minut o samotě?“

„Ne, nemohl,“ odsekl Rhyme. „Nemáme čas. Musíme se sbalit a vypadnout.“

„Pět minutek,“ řekla Sachsová Benovi.

Ben se díval střídavě na Rhyma a na Sachsovou, a jelikož na něj Sachsová shlížela prosebným pohledem a nikoliv vztekle jako Rhyme, zvítězila a Ben odkráčel z místnosti. Rhyme se ji pokusil předběhnout.

„Sachsová, udělali jsme, co jsme mohli. Zachránili jsme Lydii. Dopadli jsme pachatele. Určitě přistoupí na dohodu a prozradí jim, kde ukrývá Mary Beth.“

„Neřekne jim vůbec nic.“

„Ale to už není náš problém. My už nic dalšího…“

„Myslím, že to neudělal.“

„že Mary Beth nezavraždil? To možná ne, ale…“

„Ne. že nezabil Billyho.“

Rhyme škubl hlavou, aby si odhodil z čela dotěrný pramínek vlasů.

„Takže ty vážně věříš té jeho historce o chlápkovi v žlutohnědém plášti, o které se mi zmiňoval Jim?“

„Ano, věřím.“

„Sachsová, ten kluk to neměl lehké a tobě je ho líto. Mně je ho taky líto. Ale…“

„To s tím nemá nic společného.“

„Máš pravdu, nemá,“ souhlasil Rhyme. „Jediné, na čem záleží, jsou důkazy. A ty důkazy nám naznačují, že žádný chlap v plášti neexistuje a Garrett je vinen.“

„Ty důkazy jen naznačují, že je vinen, Rhyme. Ale neprokazují to. Důkazy lze vykládat spoustou různých způsobů. A kromě toho mám i já svůj vlastní důkaz.“

„A to?“

„Požádal mě, abych se za něj starala o ten jeho hmyz.“

„No a?“

„Tobě nepřipadá docela zvláštní, že se chladnokrevný zabiják zajímá, co se stane s tím jeho zatraceným hmyzem?“

„To není žádný důkaz, Sachsová. Je to jeho strategie. Psychologická válka s cílem prolomit naši obranu. Nezapomeň, že ten kluk je velice chytrý. Má vysoké IQ a ve škole měl dobré známky. A jen se podívej, co čte. Samé knihy na palici. Kromě toho se hodně přiučil od hmyzu. A hmyz je mimo jiné typický tím, že nemá morálku. Stará se pouze o vlastní přežití. Tohle je poučení, které si od něj vzal. Takhle se vyvíjel už jako dítě.“

„Vzpomínáš, jak nám nastražil tu past? Tu díru zakrytou větvemi?“

Rhyme přikývl.

„Byla jen půl metru hluboká. A sršní hnízdo uvnitř bylo úplně prázdné. Bez sršňů. A ta láhev s čpavkem byla nastražená tak, aby nikomu neublížila. Měla ho jen varovat, že jsme se přiblížili k mlýnu.“

„To není empirický důkaz, Sachsová. Podívej se třeba na ten zkrvavený kapesník.“

„Tvrdí, že jen masturboval. A že se pak Mary Beth bouchla do hlavy a on jí tím kapesníkem otřel ránu. Kdyby ji navíc znásilnil, proč by používal papírový kapesník?“

„Aby po sobě uklidil.“

„To nezapadá do žádného profilu znásilnění, který znám.“

Rhyme začal citovat ze své vlastní kriminalistické příručky: „Profil je rádce. Důkaz je…“

„…Bůh,“ doplnila ho Sachsová. „No dobrá. Ale na místě činu byla spousta otisků bot. Vzpomeň si, jak to tam bylo pošlapané. A některé z těch otisků mohly patřit tomu muži v plášti.“

„Jenže na vražedném nástroji se žádné další otisky nenašly.“

„Garrett tvrdí, že ten muž měl rukavice.“

„Nenašly se ani otisky textury kůže.“

„Ty rukavice mohly být látkové. Nech mě to vyzkoušet a…“

„Mohly by, mohly by… Nech toho, Sachsová, to všechno jsou jen čiré spekulace.“

„Ale měl jsi ho slyšet, když mluvil o Mary Beth. Dělal si o ni starosti.“

„Hrál to na vás. Jak zní moje pravidlo číslo jedna?“

„Ty máš spoustu pravidel číslo jedna.“

Rhyme se nenechal vyvést z míry. „,Svědkům nelze věřit.“

„Ne, on ji miluje, záleží mu na ní. On opravdu věří, že ji chrání.“

Do rozhovoru se vložil mužský hlas: „A on ji skutečně chrání.“

Sachsová s Rhymem pohlédli ke dveřím. Stál tam doktor El iott Penny.

„Chrání ji před sebou samotným,“ dodal.

Sachsová ho představila Rhymovi.

„Chtěl jsem vás poznat, Lincolne,“ řekl doktor Penny. „Specializuji se na soudní psychologii. Loni jsem byl na jedné konferenci s Bertem Markhamem a on se tam o vás velmi pochvalně vyjadřoval.“

„Bert je můj dobrý přítel,“ řekl Rhyme. „Nedávno ho jmenovali šéfem soudního oddělení chicagské policie.“

„Já se vám chtěl jen představit,“ odpověděl Penny a kývl směrem k chodbě. „Garrettův obhájce se právě domlouvá se státním zástupcem, ale mám takový dojem, že výsledek jejich rozhovoru nebude pro chlapce právě příznivý.“

„Jak jste to myslel, že ji chrání před sebou samotným?“ zeptala se Sachsová. „Myslíte, že trpí rozdvojením osobnosti?“

„Ne,“ odvětil doktor, jako by ho neskrývaný skepticismus Sachsové vůbec netrápil. „O

nějakou duševní nebo emoční poruchu se zde v každém případě jedná, ale rozhodně nejde o nic tak exotického jako rozštěpení osobnosti. Garrett si velice přesně uvědomuje, co Mary Beth a Bil ymu Stailovi provedl. Jsem si naprosto jist, že tu dívku skutečně někde ukryl, aby ji uchránil před Blackwater Landing, kde pravděpodobně v posledních letech zavraždil i ostatní oběti. A taky vystrašil toho chlapce jakže se to jmenoval? toho Wilkese natolik, že spáchal sebevraždu. A domnívám se, že ve stejné době, kdy zavraždil Bil yho, měl rovněž v plánu znásilnit a zavraždit i Mary Beth, ale ta část jeho osobnosti, která tu dívku cituji miluje, mu to nedovolila. Odvlekl ji tedy co nejrychleji z Blackwater Landing, aby jí neublížil. Myslím, že ji skutečně znásilnil, i když se podle něj nejednalo o znásilnění, nýbrž o pouhé dovršení něčeho, co on sám pokládá za jejich vzájemný vztah. Za stejný vztah, jaký existuje mezi
novomanželi na svatební cestě. I přesto však cítil potřebu ji zavraždit, a tak se druhého dne vrátil do Blackwater Landing a našel si náhradní oběť, totiž Lydii Johanssonovou. Bezpochyby měl v úmyslu ji zavraždit namísto Mary Beth.“

„Jestli tohle má být vaše svědectví v jeho prospěch,“ utrousila kysele Sachsová, „doufám, že za ně nevystavíte účet obhajobě.“

Penny zavrtěl hlavou. „Podle důkazů, o kterých jsem se zatím dozvěděl, půjde ten kluk do vězení bez ohledu na odborné posudky.“

„Tak to se mýlíte,“ řekla Sachsová. „Já si totiž nemyslím, že Garrett toho kluka zabil. A jsem přesvědčena, že ten únos taky není tak černobílý, jak se nám ho snažíte vykreslit.“

Penny pokrčil rameny.

„Mé odborné stanovisko zní, že to udělal. Samozřejmě jsem ještě neprovedl veškeré testy, ale ten chlapec vykazuje jasné známky asociálního a sociopatického chování a to podle všech tří hlavních diagnostických systémů: Mezinárodní klasifikace chorob, DSM-IV i Revidovaneho katalogu psychopatie. Pochopitelně na něm provedu kompletní sadu testů. Ale už teď se u něj zřetelně projevuje bezcitná asociální a kriminální osobnost. Má vysoké IQ, projevují se u něj vzorce strategického uvažování a vysoce organizovaného nezákonného chování, nedává najevo žádné výčitky… Jedná se o velice nebezpečnou osobu.“

„Sachsová,“ zeptal se Rhyme, „o co ti jde? Tohle už není náš problém.“

Sachsová si nevšímala ani Rhyma, ani jeho pichlavých očí.

„Ale doktore, to…“

Penny zvedl ruku. „Mohu se na něco zeptat já vás?“

„Prosím.“

„Máte děti?“

Sachsová zaváhala.

„Ne,“ odpověděla. „Proč?“

„Pak je zcela pochopitelné, že s ním soucítíte myslím, že s ním tak trochu soucítíme všichni, ale dost možná tento cit zaměňujete s latentním mateřským pudem.“

„Co to znamená?“

„Chci říci,“ pokračoval psycholog, „že pokud v sobě sama chováte touhu mít děti, nemusíte mít na otázku viny či neviny šestnáctiletého chlapce vždy zcela objektivní náhled. To se týká zejména sirotků; kteří mají za sebou těžká životní období.“

„Ujišťuji vás, že já mám dokonale objektivní náhled,“ odsekla Sachsová. „Jenže v tomhle případě spolu nehraje celá řada věcí. Garrettovy motivy vůbec nedávají smysl a navíc…“

„Motivy jsou nejslabším článkem důkazního řetězce, Sachsová, to přece víš,“ ozval se Rhyme.

„Přestaň už konečně s těmi svými poučkami, Rhyme,“ zabručela Sachsová. Doktor Penny pokračoval: „Slyšel jsem, jak se Cala Frederickse vyptáváte na Lancaster, jak zjišťujete, co s tím chlapcem bude, a jak se ptáte, jestli byste mu nemohla pomoci.“

Sachsová zvedla obočí.

„A já si myslím, že mu pomoci můžete,“ řekl psycholog. „Nejlepší, co pro něj můžete udělat, je strávit s ním nějaký čas. Okres Paquenoke má vyčlenit jednoho pracovníka, který bude spolupracovat se soudně přiděleným opatrovníkem. Budete potřebovat povolení, ale jsem si jist, že byste tu funkci mohla zastávat. Garrett by se vám dokonce v otázce Mary Beth mohl začít svěřovat.“

Zatímco to Sachsová zvažovala, objevil se ve dveřích Thom a tázavě zvedl nad rozhovorem s Pennym obočí.

„Venku čeká dodávka, Lincolne.“

Rhyme se naposledy podíval na mapu a pak se otočil ke dveřím.

„Takže až zase někdy budete chtít vytáhnout trn z paty, přátelé…“

Do místnosti vešel Jim Bell a položil ruku na Rhymovo necitlivé rameno.

„Už organizujeme pátrání v Outer Banks. Při troše štěstí ji za pár dní máme. Ani nevím, jak vám mám poděkovat, Lincolne.“

Rhyme odbyl projevy díků kývnutím a popřál šerifovi hodně štěstí.

„Přijedu vás navštívit do nemocnice, Lincolne,“ ozval se Ben. „A vezmu s sebou láhev skotské. Kdy vám dovolí začít zase pít?“

„Včera bylo pozdě.“

„Pomůžu to tu Benovi dokončit,“ oznámila Rhymovi Sachsová.

„Jestli chcete, odvezeme vás pak do Avery,“ nabídl se Bell.

Sachsová přikývla. „Díky. Co nevidět za tebou přijedu, Rhyme.“

Rhyme však už byl, jak se zdálo, dávno z Tanner’s Corner pryč přinejmenším v myšlenkách a vůbec jí neodpověděl. Sachsová slyšela pouze slábnoucí vrnění vozíku Storm Arrow, který zmizel na chodbě.

O patnáct minut později již složili většinu laboratorních přístrojů, Sachsová poděkovala Benu Kerrovi za dobrovolnou výpomoc a poslala ho domů.

Sotva Ben odešel, objevil se vedle Sachsové Jesse Corn. Sachsová přemýšlela, zda náhodou nelelkoval na chodbě a nečekal na první příležitost mluvit s ní o samotě.

„To je teda sekáč, co?“ začal. „Myslím pan Rhyme,“ upřesnil a začal skládat na hromadu krabice, které vůbec nebylo potřeba skládat.

„To tedy je,“ řekla Sachsová nezúčastněně.

„Ta operace, na kterou půjde, mu nějak pomůže?“

Zabije ho. Přihorší mu, udělá z něj živou mrtvolu.

„Ne.“

Sachsová čekala, že se Jesse zeptá: „Tak proč na ni jde?“

Policista však pouze poznamenal: „Někdy člověk prostě cítí potřebu udělat alespoň něco. Bez ohledu na to, jak je to beznadějné.“

Sachsová pokrčila rameny.

Ano, někdy ano, pomyslela si v duchu.

Zacvakla zámky kufříku na mikroskop a svinula poslední elektrický kabel. Všimla si, že na stole leží hromádka knih, které našla v Garrettově pokoji v domě jeho pěstounů. Vzala do ruky knihu s názvem Miniaturní svět, o kterou Garrett žádal doktora Pennyho. Otevřela ji, prolistovala několik stránek a začetla se do jedné pasáže. Na světě žije 4500 známých druhů savců, ale plných 980 000 známých druhů hmyzu a další dva až tři miliony druhů na své objevení teprve čekají. Rozmanitost a ohromující přizpůsobivost těchto tvorů však nevzbuzuje pouze prostý obdiv. Člověku se v této souvislosti nutně dere na mysl výraz „biofilie“, který zavedl harvardský biolog a entomolog E. D. Wilson, aby jím označil citovou náklonnost lidi k ostatním živým organismům. Člověk má bezpochyby dostatek důvodů vybudovat si k hmyzu stejně vřelý vztah, jaký dnes chová k domácím psům, dostihovým koňům a pochopitelně také k osta
tním lidem. Sachsová vykoukla do chodby, kde byli Cal Fredericks s Bryanem McGuirem st ále plně zabráni do komplikovaných právních tanečků.

Prudce zavřela knihu a v uších se jí rozezněla slova doktora Pennyho. Strávit s ním nějaký čas…

„Jít dneska na střelnici by asi bylo trochu přehnané,“ ozval se Jesse. „Ale co byste řekla na šálek kávy?“

Sachsová se musela v duchu smát. Takže přece jen pozvání do Starbucks.

„Asi bych neměla. Chci odnést tu knížku do věznice.

A pak se musím vrátit do nemocníce v Avery. Třeba někdy jindy.“

„Jasně.“

21

V baru Eddie’s jeden blok od věznice prohlásil Rich Culbeau přísně: „Todle není hra.“

„Však já si nemyslím, že je to hra,“ bránil se Sean O’Sarian.

„Akorát jsem se zasmál. Prostě jsem se jen zasmál, sakra. Koukal jsem se támhle na tu reklamu.“ Kývl k zamaštěnému televizoru nad výčepem. „Jak se ten chlápek snaží dostat na letiště a jeho fáro je…“

„Jenže ty to děláš až příliš často. Děláš si ze všeho psinu a nedáváš pozor.“

„No jo. Už poslouchám. Vniknem tam zezadu. Dveře budou otevřený.“

„Na to jsem se chtěl zrovna zeptat,“ řekl Harris Tomel. „Zadní dveře od věznice nejsou nikdy otevřené. Pořád jsou zamčené a zevnitř mají závoru.“

„Závora bude zvednutá a dveře odemčené. Jasný?“

„Když myslíš,“ řekl Tomel skepticky.

„Takže dveře budou otevřené,“ pokračoval Culbeau, „my tam vniknem a na stole bude ležet klíč od jeho cely. Na tom malém kovovém stolku. Víte, který myslím?“

Ten stůl znali samozřejmě všichni.Každý, kdo někdy strávil noc ve vazební věznici v Tanner’s Corner, si musel odřít holeně o ten zatracený stůl přišroubovaný k podlaze u dveří zvlášť když byl opilý.

„Jasně, pokračuj,“ řekl O’Sarian, který teď dával dobrý pozor.

„Odemkneme si celu a vlezeme dovnitř. Já toho kluka postříkám slzákem a přehodím mu přes hlavu pytel. Budu mít s sebou krokusovej vak, co v nich topím koťata, přetáhnu mu ho přes hlavu a vyvedu ho zadem. Může si křičet, jak chce, a stejně ho nikdo neuslyší. Harrisi, ty budeš čekat venku s náklaďákem. Zacouváš s ním rovnou ke dveřím a budeš mít pořád zařazenou rychlost.“

„A kam ho povezem?“ zeptal se O’Sarian.

„K sobě rozhodně ne,“ řekl Culbeau a přemýšlel, jestli si O’Sarian opravdu myslel, že povezou uneseného Garretta k někomu z nich domů. Protože jestli si to myslel, tak je ještě hloupější, než se Culbeau domníval.

„Do staré garáže u kolejí.“

„Prima,“ souhlasil O’Sarian.

„Mám tam propanbutanovou pájecí lampu. Vytáhnem ji na něj a vsadím se, že nám do pěti minut vyklopí, kde je Mary Beth schovaná.“

„A pak, ho…“ O’Sarianův hlas se zlomil.

„Co?“ vyštěkl Culbeau a zašeptal: „Nechceš snad říct něco, co se ti ani nechce vyslovit nahlas?“

O’Sarian ztišil hlas.

„To ty jsi říkal, že na něj vytáhnem pájecí lampu. To mi připadá stejně hrozný, jako když se tě ptám, co s ním provedem potom.“

S tím musel Culbeau souhlasit, i když pochopitelně O’Sarianovi neřekl, že má výjimečně pravdu. Místo toho spiklenecky utrousil: „Nehody se občas stávají.“

„To teda jo,“ přitakal Tomel.

O’Sarian si chvíli pohrával s víčkem od pivní láhve a vydloubával si s ním špínu za nehty. Nato nasadil mrzutý výraz.

„Co je?“ zeptal se Culbeau.

„To je docela riskantní. Snazší by bejvalo chytit ho v tom lese. U toho mlýna.“

„Jenže on už v tom lese není,“ poznamenal Tomel.

O’Sarian pokrčil rameny. „Jen tak přemýšlím, jestli to za ty prachy stojí.“

„Chceš z toho vycouvat? Na tuhle práci stačí dva.“ Culbeau se poškrábal ve vousech a pomyslel si, že v tomhle vedru by se asi měl oholit, ale pak by mu zase byla více vidět dvojitá brada. „Milerád ty prachy rozdělím na dva díly místo na tři.“

„Né, ty víš, že mi o to nejde. Všecko je v pohodě.“

O’Sarianovy oči opět zabloudily k televizoru. Jeho pozornost tentokráte upoutala nějaká telenovela; zálibně vrtěl hlavou a s rozšířenýma očima si prohlížel jednu z hereček.

„Počkejte,“ řekl Tomel a díval se z okna. „Koukněte se,“ dodal a ukázal ven. „Docela slušnej pohled. Zvedá mě ze židle a mýho ptáka taky.“

Po ulici kráčela rudovlasá policistka z New Yorku, která to tak zatraceně dobře uměla s nožem, a v ruce nesla knihu.

„S tou bych si teda uměl poradit,“ utrousil O’Sarian.

Culbeau si však dobře pamatoval na její chladné oči a špičku nože pevně pod O’Sarianovou bradou.

„Tenhle pomeranč za vymačkání nestojí,“ řekl.

Rudovláska vešla do věznice.

O’Sarian si toho všiml.

„To je teda pořádný škrt přes rozpočet.“

„Ne, není,“ řekl Culbeau pomalu. „Harrisi, přistav tam ten náklaďák. A nech puštěnej motor.“

„Ale co ona?“ zeptal se Tomel.

„Mám spoustu slzáku.“

Uvnitř věznice se Nathan Groomer opřel o opěradlo vratké židle a kývl na Sachsovou. Poblázněnost Jesseho Corna už byla poněkud únavná, a tak byl Nathanův formální úsměv pro Sachsovou úlevou.

„Dobrý den, slečno.“

„Vy jste Nathan, že?“

„Jo.“

„To je krásná vábnička.“ Sachsová se dívala na Nathanův stůl.

„Myslíte tuhle starou?“ zeptal se Nathan skromně.

„Co je to?“

„Kachna divoká. Je asi rok stará.“

„Vy si je děláte sám?“

„Je to můj koníček. V hlavní budově mám na stole pár dalších. Jestli chcete, klidně si je prohlídněte. Myslel jsem, že už odjíždíte.“

„Za chvíli. Jak se mu vede?“

„Komu? Šerifu Bel ovi?“

„Ne, myslím Garrettovi.“

„Jó, to já nevím. Mason se tu za ním stavil a mluvil s ním. Snažil se ho přesvědčit, aby vyklopil, kde je ta holka. Ale Garrett mu nic neřekl.“

„Takže Mason je teď tady?“

„Ne, už odešel.“

„A co šerif Bel a Lucy?“

„Ne, ne, všichni už jsou pryč. Vrátili se na úřad. Chtěla jste něco?“

„Garrett si přál tuhle knížku.“ Sachsová zvedla knihu. „Nevadilo by vám, kdybych mu ji předala?“

„Co je to, bible?“

„Ne, kniha o hmyzu.“

Nathan knihu sebral a pečlivě ji prohlédl zřejmě v ní hledá zbraně, pomyslela si Sachsová. Po chvíli jí knihu vrátil.

„Ten kluk je divnej. Jako postava z hororu. Možná byste mu nakonec měla předat i tu bibli.“

„Myslím, že ho zajímá jen tohle.“

„Nejspíš máte pravdu. Odložte si revolver támhle do skříně a pustím vás dovnitř.“

Sachsová odložila Smith & Wesson a přistoupila ke dveřím, ale Nathan se na ni stále díval, jako by ještě na něco čekal. Sachsová zvedla obočí.

„Myslím, slečno, že máte ještě nůž.“

„Ach ano. Úplně jsem na něj zapomněla.“

„Předpis je předpis. Však to znáte.“

Sachsová odevzdala Nathanovi vystřelovací nůž. Nathan ho položil vedle revolveru.

„Chcete taky pouta?“ Dotkla se pouzdra na opasku.

„Ne. S těma vám žádný malér nehrozí. Jasně, mívali jsme tu reverenda, který se kvůli poutům dostal do pěknýho průšvihu. Ale to jen proto, že se jeho žena vrátila domů dřív a našla ho připoutaného k posteli a Sally Anne Carlsonovou na něm. Tak běžte, pustím vás dovnitř.“

Rich Culbeau s nervózním Seanem O’Sarianem po boku postával vedle usychajícího šeříkového keře za vězením.

Před zadními dveřmi se rozkládalo velké pole porostlé travou a poseté odpadky a součástkami starých aut. A také značným množstvím použitých kondomů. Harris Tomel zastavil nablýskanou fordku F250 u obrubníku a zacouval ke dveřím. Culbeaua napadlo, že měl Harris raději přijet z druhé strany, protože takhle vypadá příliš nápadně, ale na ulici teď stejně nikdo nebyl, a jelikož už měli zavřeno i ve stánku s koláči, neexistoval jediný důvod, proč by sem teď kdokoliv chodil.

Náklaďák byl naštěstí nový a měl kvalitní tlumič, takže se pohyboval tiše.

„Kdo je v přední kanceláři?“ zeptal se O’Sarian.

„Nathan Groomer.“

„A ta holka je tam s ním?“

„Já nevím. Jak to mám, sakra, vědět? Ale jestli je uvnitř, bude mít pistoli i ten nůž, co tě s ním tetovala, odložené ve skříňce.“

„A neuslyší Nathan, když bude ta holka křičet?“

Culbeau si znovu vybavil rudovlásčiny oči a záblesk čepele v její ruce a řekl: „To spíš bude křičet ten kluk než ona.“

„No dobře, a co když teda bude?“

„Musíme mu rychle přetáhnout přes hlavu ten pytel. Na.“ Culbeau podal O’Sarianovi červenobílý sprej se slzným plynem. „Miř trochu níž, protože lidi jdou často k zemi.“

„A nemůže… Nepostříká ten sprej taky nás?“

„Jestli si ho nebudeš prskat do ksichtu, tak ne. Má bodový účinek. Ne plošný.“

„A na koho mám mířit?“

„Na toho kluka.“

„A co když bude ta holka blíž?“

„Ta holka je moje,“ zamumlal Culbeau.

„Ale…

„Je moje.“

„No dobře,“ souhlasil O’Sarian.

Sklonili hlavy, aby mohli projít kolem špinavého okna v zadní části věznice, a zastavili se u kovových dveří. Culbeau si všiml, že dveře jsou asi dva centimetry pootevřené.

„Vidíš, je odemčeno,“ zašeptal a měl pocit, že proti O’Sarianovi opět zabodoval. A pak si položil otázku, proč mu na tom vlastně tolik záleží.

„Takže až kývnu, rychle tam vpadneme a oba je postříkáme vůbec s tím svinstvem nešetři.“ Podal O’Sarianovi hrubý pytel. „A pak mu to přehodíš přes hlavu.“

O’Sarian pevně sevřel sprej a kývl na druhý pytel v Culbeauově ruce.

„Takže tu holku sejmeme taky.“

Culbeau si povzdechl a podrážděně odpověděl: „Jo, Seane. Taky.“

„Jo. Dobře. Jen jsem se ptal.“

„A až budou mít hlavu v pytli, rychle je odvlečeme ven. Za žádnou cenu se nezastavuj.“

„Dobře… Ještě jsem ti chtěl říct… Mám u sebe kolťák.“

„Cože?“

„Mám u sebe osmat řicítku. Vzal jsem si ji s sebou,“ řekl O’Sarian a ukázal si na opasek. Culbeau se na okamžik odmlčel.

„Fajn,“ řekl nakonec a stiskl kliku zadních dveří.

22

Bude toto můj poslední pohled na svět? přemýšlel Lincoln Rhyme. Z nemocničního lůžka viděl park v areálu Univerzitního léčebného střediska v Avery. Košaté stromy, chodník vinoucí se uprostřed bujného zeleného trávníku, kamenná fontána, která je podle jedné sestry přesnou replikou slavné studny v areálu Severokarolínské univerzity v Chapel Hil .

Z ložnice ve svém domě v západním Central Parku na Manhattanu viděl Rhyme pouze oblohu a část siluety domů na Páté Avenue.

Okna však byla vysoko nad podlahou, takže neviděl na samotný Central park, pokud mu někdo nepřisunul postel přímo k parapetu, aby se mohl podívat dolů na trávu a stromy. Zde však byla okna posazená níže celá budova byla zřejmě postavená s ohledem na budoucí pacienty s poraněním míchy. Dokonce i výhled je tu bezbariérový, pomyslel si kysele Rhyme.

A pak začal znovu uvažovat, zda mu operace přinese nějaké zlepšení. A zda ji vůbec přežije.

Samozřejmě zde existují rizika…

Lincoln Rhyme věděl, že nejvíce skličující je neschopnost provádět jednoduché úkony. Například cesta z New Yorku do Severní Karolíny byla dlouho očekávána předem pečlivě naplánovaná, takže problémy spojené s přepravou nečinily Rhymovi sebemenší potíže. Nesnesitelná tíživost jeho zranění na něj nejvíce doléhala ve chvílích, kdy zjistil, že není schopen provádět prosté úkony, které zdravý člověk vykonává bez přemýšlení. Poškrábat se na spánku, vyčistit si zuby, otřít si rty, otevřít si sodovku, posadit se v křesle, vyhlédnout z okna a pozorovat vrabce, jak se cákají v louži na zahradě… Znovu ho napadlo, že se dopouští čirého bláznovství.

Léčili ho nejlepší neurochirurgové v zemi a on sám byl vlastně také vědcem. Četl a pochopil veškerou literaturu, která se shodovala na faktické nemožnosti zlepšení stavu u pacientů s poraněním čtvrtého krčního obratle. A přesto byl odhodlán pokračovat a podstoupit operaci u Cheryl Weaverové.

I přes možnost, že výhled na bujarou zeleň za oknem v téhle podivné nemocnici v podivném městě může být posledním pohledem na přírodu v jeho životě. Proč tedy to všechno podstupuje? Ach ano, protože pro to má velice pádný důvod. Byl to však důvod, který si chladný kriminalista Rhyme jen velmi obtížně připouštěl a který by nikdy nevyslovil nahlas. Protože ten důvod neměl pranic společného s touhou být opět schopen procházet místo činu a hledat důkazy. A neměl pranic společného ani s čištěním zubů, ani se sezením v křesle. Ne, ne, tím důvodem byla jen a pouze Amélie Sachsová. Rhyme si konečně přiznal pravdu: dostal panický strach, aby ji neztratil. Napadlo ho, že se Amélie dříve či později určitě seznámí s nějakým dalším Nickem pohledným tajným agentem, se kterým před lety chodila. Rhyme byl přesvědčen, že je to naprosto nevyhnutelné, alespoň pokud zůstane stejně nepohyblivý, jako je teď. Amél
ie chtěla děti. Chtěla vést normální život. A tak byl Rhyme ochoten riskovat smrt nebo zhoršení stavu v naději, že by se jeho stav mohl naopak zlepšit. Lincoln Rhyme pochopitelně věděl, že se ani po operaci nebude moci procházet se Sachsovou po Páté Avenue a držet ji kolem ramen.

Doufal v jakékoliv drobné zlepšení, které by ho nepatrně přiblížilo normálnímu životu. Které by ho nepatrně přiblížilo k ní.

I když zapojil veškerou svou ohromující fantazii, nedokázal si představit více, než že Sachsovou chytá za ruku, mačká ji a cítí slabý tlak její kůže. Pro všechny lidi na světě pouhá drobnost, avšak pro Rhyma zázrak.

„Mám takovou poznámku,“ ozval se Thom.

„O žádnou nestojím. Kde je Amélie?“

„Stejně ti to řeknu. Už pět dní ses nenapil.“

„Já vím. Však mě to taky pěkně štve.“

„Snažíš se dostat před operací do formy.“

„Nařídil mi to doktor,“ odsekl Rhyme nedůtklivě.

„Odkdy ty dáš na doktory?“

Rhyme pokrčil rameny.

„Budou do mě cpát bůhvíjaké sračky. Říkal jsem si, že by nebylo moc chytré přidávat do toho koktejlu v mé krvi ještě alkohol.“

„To by tedy nebylo. Máš pravdu. Ale přesto jsi uposlechl rady lékaře. Jsem na tebe pyšný.“

„Pyšný…, to mi teď teda pomůže.“

Ale od Thoma se Rhymovy jízlivosti odrážely jako od pancíře.

„Chtěl jsem ti říct ještě něco jiného.“

„Stejně mi to řekneš, ať budu chtít, nebo ne.“

„Hodně jsem o tom četl, Lincolne. O té proceduře.“

„Ne, vážně? Doufám, že ne ve službě.“

„Chtěl jsem ti jen říct, že jestli to nevyjde teď, vrátíme se sem. Příští rok. Za dva roky. Za pět let. A pak už to vyjde.“

Sentimenty v Lincolnu Rhymovi dávno odumřely spolu s páteřní míchou, ale přesto se zmohl na svérázné poděkování.

„Dík, Thome. Tak kde je sakra ta doktorka? Já jim tady jako blbec chytám potrhlé únosce a oni takhle. Myslel jsem, že se mnou budou jednat líp.“

„Má teprve deset minut zpoždění, Lincolne,“ namítl Thom.

„A my už jsme jí dneska dvakrát změnili termín schůzky.“

„Už je to skoro dvacet minut. Á tady je.“

Dveře nemocničního pokoje se otevřely. Rhyme vzhlédl a čekal, že opět uvidí doktorku Weaverovou. Ve dveřích však stál někdo jiný.

Šerif jim Bell si otřel tvář zbrocenou potem a vešel do pokoje. Na chodbě za ním stál jeho švagr Steve Farr. Oba muži byli zjevně rozrušeni. Rhyma okamžitě napadlo, že našli tělo Mary Beth. že ji Garrett skutečně zavraždil. A vzápětí poté Rhyma napadlo, jak asi bude na tuto zprávu reagovat Sachsová, když se teď její víra v tohoto chlapce otřásla a rozpadla na kusy.

Zdálo se však, že Bell nese Rhymovi jinou zpr ávu.

„Je mi líto, že vám to musím říct, Lincolne,“ začal a Rhyme věděl, že Bell má na srdci něco daleko osobnějšího než osud Garretta Hanlona a Mary Beth McConnellové. „Chtěl jsem vám zavolat,“ pokračoval šerif, „ale pak jsem si řekl, že by vám to někdo měl říct osobně. A tak jsem za váma přijel.“

„Co se děje, Jime?“ zeptal se Rhyme.

„Jde o Améli .“

„Cože?“ vyhrkl Thom.

„Co je s ní?“ Rhyme samozřejmě nemohl cítit, jak mu v hrudi bu ší srdce, ale cítil, jak se mu do spánků najednou hrne krev. „Co? Tak mluvte!“

„Kolem věznice se poflakoval Rich Culbeau a ti jeho kumpáni. Nevím, co přesně tam dělali – nejspíš jim šlo o nějakou levárnu, ale každopádně pak našli v přijímací kanceláři spoutaného jednoho z mých lidí Nathana Groomera. A cela byla prázdná.“

„Cela?“

„Garrettova cela,“ pokračoval Bell, jako by tím bylo vše vysvětleno. Rhyme to stále nechápal.

„A co…“

Šerif rozmrzelým hlasem řekl: „Nathan vypověděl, že na něj ta vaše Amélie namířila revolver a odvedla Garretta z cely. Takže tu máme zločince na útěku. Jsou volní, jsou ozbrojení a nikdo nemá potuchy, kde se mohou skrývat.“

III

KOST NA KOST

23

Běžela jako o závod.

Co nejrychleji to šlo. Nohy se jí podlamovaly pod návaly artritické bolesti, která jí projížděla celým tělem. Byla zmáčená potem a už teď cítila závratě z horka a dehydratace. A přesto nemohla uvěřit tomu, co právě provedla.

Garrett běžel vedle ní; tichounce se s ní prodíral lesem za Tanner’s Corner. Tohle je víc než hloupý, dámo…

Když Sachsová vešla ke Garrettovi do cely a předala mu Miniaturní svět, dlouho pozorovala chlapcovu šťastnou tvář, že se znovu shledal se svou oblíbenou knihou. Uplynulo několik okamžiků, po nichž se Sachsová natáhla přes mříže, a jako by její pohyby vedl někdo jiný, vzala chlapce za ramena. Garrett od ní zmateně odvrátil pohled.

„Ne, podívej se na mě,“ poručila mu Sachsová. „Podívej se na mě.“

Nakonec Garrett poslechl. Sachsová zkoumala jeho vyrážkovitou tvář, zkřivená ústa, temné oční důlky, husté obočí.

„Garrette, potřebuji znát pravdu. Zůstane to jen mezi námi dvěma. Pověz mi: zabil jsi Billyho Staila?“

„Přísahám, že nezabil. Přísahám! Viděl jsem tam muže v žlutohnědém plášti. To on Billyho zabil. Viděl jsem ho v křoví, a tak jsem seběhl ze svahu. Mary Beth plakala a byla celá vyděšená. Sebral jsem lopatu, což jsem asi neměl. Ale v tu chvílí jsem nepřemýšlel. A pak jsem odtamtud odvedl Mary Beth, aby se jí něco nestalo! Takhle to bylo!“

„Jenže fakta ukazují něco jiného, Garrette.“

„To proto, že lidé vidí stejnou věc různě,“ odpověděl Garrett klidným hlasem. „Díváme se třeba na stejnou věc jako moucha, ale vidíme ji úplně jinak.“

„Jak to myslíš?“

„My vidíme, že se něco pohybuje třeba rozmazanou šmouhu, když se něčí ruka snaží

chytit mouchu. Jenže muší oči fungují tak, že vidí tu ruku stokrát viset ve vzduchu při pohybu dolů. Jako když máte stovku statických snímků. Je to stejná ruka, stejný pohyb, ale moucha to vidí úplně jinak než my. A co teprve barvy… Díváme se na něco, co nám připadá normálně červené, ale hmyz vidí stejnou věc v desítkách různých odstínů.“

Ty důkazy jen naznačují, že je vinen, Rhyme. Ale neprokazují to. Důkazy lze vykládat spoustou různých způsobů.

„A co Lydia?“ trvala na svém Sachsová a sevřela chlapce ještě pevněji. „Proč jsi ji unesl?“

„Vždyť už jsem to všem říkal… Protože jí taky hrozilo nebezpečí… Blackwater Landing je nebezpečné místo. Lidé tam umírají. Lidé se tam ztrácejí. Já ji jenom chránil.“

Samozřejmě je to nebezpečné místo, pomyslela si Sachsová. Ale není nebezpečné jen kvůli tobě?

„Ale ona říkala, žes ji chtěl znásilnit.“

„Ne, to ne… Skočila do vody a zmáčela a roztrhla si uniformu. A já ji viděl… nahoře, víte?

Na prsou. A trochu jsem se… vzrušil. Ale nic víc.“

„A co Mary Beth? Ublížil jsi jí, znásilnils ji?“

„Ne, to ne! Už jsem vám to říkal! Bouchla se do hlavy a já jí otřel ránu do toho kapesníku. Něco takového bych Mary Beth nikdy neudělal!“

Sachsová si ho dlouze prohlížela.

Blackwater Landing je nebezpečné místo.

„Jestli tě odtud dostanu, zavedeš mě za Mary Beth?“ zeptala se nakonec. Garrett se zamračil.

„Kdybych to udělal, odvedla byste ji zpátky do Tanner’s Corner. A mohlo by se jí něco stát.“

„Jinak ti nepomůžu, Garrette. Vysvobodím tě odtud, jen když mě za ní odvedeš. My už se postaráme, aby byla v bezpečí. Lincoln Rhyme a já.“

„Vy to dokážete?“

„Ano. Když na to nepřistoupíš, strávíš dlouhou dobu ve vězení. A jestli kvůli tobě Mary Beth zemře, bude to vražda bude to stejné, jako bys ji zastřelil. A pak už se z vězení nedostaneš nikdy.“

Garrett vykoukl z okna. Zdálo se, že jeho oči sledují let nějakého hmyzu. Sachsová však žádný neviděla.

„Tak dobře,“ řekl Garrett nakonec.

„Jak daleko je Mary Beth?“

„Pěšky nám to potrvá osm až deset hodin. Podle toho.“

„Podle čeho?“

„Podle toho, kolik jich za námi půjde a jak nenápadně se odtud dostaneme.“

Garrett to řekl velmi rychle a jeho sebejistý tón Sachsovou poněkud znepokojil, jako by chlapec očekával, že se sem za ním někdo vloupá nebo že odtud uteče, a už předem si dobře promyslel, jak se vyhnout pronásledovatelům.

Mám, nebo nemám?, přemítala Sachsová horečně a opírala se o mříže.

„Vy jste moc fajn. Vás mám rád,“ řekl Garrett náhle tak odzbrojujícím a nevinným tónem, že se Sachsová i přes naprostou pošetilost svého plánu musela hlasitě rozesmát.

„Počkej tady,“ řekla mu a odešla zpátky do kanceláře.

Natáhla se ke skříňce, sebrala revolver i nůž a navzdory veškerému výcviku i zdravému rozumu obrátila Smith & Wesson na Nathana Groomera.

„Mrzí mě, že to musím udělat,“ zašeptala, „ale potřebuji klíč od jeho cely a pak bych ještě potřebovala, abyste se otočil a dal si ruce za záda.“

Nathan vytřeštil oči a zaváhal možná přemýšlel, zda má, či nemá vytasit služební zbraň. Anebo což si Sachsová uvědomila až nyní možná nepřemýšlel vůbec. Instinkt, reflex nebo i čirá zlost, to vše ho mohlo dohnat až k tomu, aby vytasil z pouzdra pistoli.

„Tohle je víc než hloupý, dámo,“ poznamenal.

„Ten klíč.“

Nathan otevřel šuplík, hodil klíč na stůl a poslušně si strčil ruce za záda. Sachsová ho spoutala jeho vlastními pouty a vytrhla ze zdi telefon.

Nato pustila z cely Garretta a spoutala ho také. Zadní dveře věznice vypadaly otevřené, ale Sachsové se zdálo, že venku zaslechla kroky a zvuk běžícího motoru, a tak se rozhodla pro čelní vchod.

Uprchli naprosto hladce, nikdo si jich nevšiml.

Když se teď nacházeli asi dva kilometry od města a obklopovalo je křoví a stromy, kývl Garrett na sotva patrnou stezku. Pouta na rukou mu cinkala, kdy ž Sachsové ukazoval, kudy by měli jít.

Oba kráčeli lesem a sotva popadali dech. Sachsová přemýšlela, za jak dlouho se asi někdo objeví ve vězení. Odhadovala to na pouhé minuty. Státní zástupce, Garrettův advokát, Bell, Mason Germain…, ti všichni se mohli z nějakého důvodu kdykoliv do věznice vrátit a najít tam nebohého Nathana připoutaného ke stolu zbaveného zbraní, pout i veškeré důstojnosti.

Jenže já nemohla nic jiného dělat, Rhyme!, hájila se Sachsová v duchu. Copak to nechápeš? Neměla jsem na vybranou. Víš, co by vězení s takovým klukem udělalo? Jestli byla vazební věznice v Lancasteru taková, jak Sachsová předpokládala, hned první den by ho tam zmlátili a znásilnili, a než by uběhl týden, dost možná by ho i ubili k smrti. (Ne, doktore Penny, nepletu si mateřské city se starostlivostí. Ale dobře vím, že kdybych já s Lincolnem měla někdy syna, který by byl stejně cílevědomý a tvrdohlavý jako my, a kdyby se nám náhodou něco stalo, modlila bych se k Bohu, aby se o něj někdo staral tak, jako se teď já starám o Garretta…) Kromě toho Sachsová věděla, že toto je jediný způsob, jak najít Mary Beth. Rhyme již vyčerpal všechny možnosti interpretace důkazů a vzdor v Garrettových očích Sachsové prozradil, že by s policií nikdy nespolupracoval.

Postupovali velmi rychle. Sachsová neskrývala překvapení, jak elegantně se chlapec pohybuje v lese, přestože má spoutané ruce.

Zdálo se, že přesně ví, kam našlápnout, kterými rostlinami se lze snadno prod írat a které kladou odpor, kde je p ůda příliš měkká, než aby se po ní dalo projít.

„Sem nešlapejte,“ varoval Sachsovou stroze. „To je jíl z Karolínského zálivu. Bude vás držet jako pavučina.“

Kráčeli asi půl hodiny, když začala být půda rozbředlá a vzduch prostoupený metanem a hnilobou. Nakonec se stezka stala zcela neprostupnou končila v hustém močálu a Garrett Sachsovou vyvedl na dvouproudovou asfaltovou silnici. Na druhé straně silnice se opět začali prodírat křovím.

Kolem bezstarostně projelo několik aut a jejich řidiči jako by si vůbec neuvědomovali, jakého zločinu jsou právě svědky.

Sachsová je závistivě sledovala. Jsem na útěku sotva dvacet minut, pomyslela si, a už teď mě to neodolatelně táhne k normálnímu životu ostatních a zároveň stahuje do temných zákoutí, kam se začal ubírat život můj.

Tohle je víc než hloupý, dámo…

„Hej, vy tam!“

Mary Beth McConnellová se s trhnutím probudila.

I přes horko a dusný vzduch v chatě usnula na zapáchající pohovce. Hlas opodál se ozval znovu: „Jste v pořádku, slečno? Haló? Mary Beth?“

Mary Beth vyskočila z pohovky a rychle přešla k rozbitému oknu. Zmocnila se jí závrať, a tak musela na chvíli sklonit hlavu a opřít se o zeď. Na spánku se jí rozlévala prudká bolest. K čertu s tebou, Garrette, pomyslela si.

Po chvíli bolest ustoupila a opět se jí zostřil zrak, takže přistoupila k oknu. Byl to misionář. Měl s sebou přítele, vysokého plešatějícího muže v šedých kalhotách a pracovní košili. Misionář měl v ruce sekeru.

„Díky, díky!“ šeptala Mary Beth.

„Jste v pořádku, slečno?“

„Ano, jsem. On se zatím nevrátil.“

Její hlas zněl stále nepříjemně chraplavě. Misionář jí podal další polní láhev s vodou a Mary Beth ji vypila až do dna.

„Volal jsem na policii,“ oznámil jí misionář. „Už jsou na cestě. Budou tady za patnáct dvacet minut. Ale my na ně nebudeme čekat. Dostaneme vás odtud sami dva.“

„Ani nevím, jak vám mám poděkovat.“

„Ustupte, prosím, trošku. Celý život kácím stromy a z těchhle dveří bude za minutku jen hromádka dříví. To je Tom. Taky pracuje pro okres.“

„Těší mě, Tome.“

„Mě taky. Tu hlavu máte v pořádku?“ zeptal se Tom a zamračil se.

„Vypadá to hůř, než jaké to ve skutečnosti je,“ řekla Mary Beth a dotkla se rány. žuch, žuch.

Sekera zajela do dveří. Mary Beth z okna viděla, jak se nástroj opět zvedá vysoko do vzduchu a odráží sluneční paprsky. Ostří sekery se lesklo, což znamenalo, že je velice ostré. Mary Beth kdysi pomáhala otci sekat dřevo do krbu. Vzpomněla si, že tehdy k smrti ráda sledovala, jak otec na konci práce brousí sekeru na brusce a do vzduchu přitom létají oranžové jiskry jako ohňostroje na Den nezávislosti.

„Co je to za kluka, kterej vás unesl? Nějakej úchylák?“

žuch…, žuch.

„Je to jeden kluk ze střední školy v Tanner’s Corner. Jde z něj strach. Jen se koukněte na tohle.“ Mary Beth ukázala na hmyz ve sklenicích.

„Hrome,“ utrousil Tom, naklonil se k oknu a nakoukl dovnitř. žuch.

Ozvalo se prasknutí, jak misionář vysekl ze dveří obrovský kus dřeva. žuch.

Mary Beth se podívala ke dveřím. Garrett je musel zesílit a možná dokonce přitloukl dvoje dveře na sebe. Otočila se k Tomovi.

„Sama si připadám jako nějaký jeho hmyz. On je…“

V tu chvíli zahlédla rozmazaný pohyb. Tomova levá ruka prudce vyrazila skrz okno a sevřela Mary Beth za límec košile. Pravou rukou se Tom zároveň natáhl po jejích prsou. Přitáhl si Mary Beth dopředu ke mřížím a přitiskl jí na rty svá ústa páchnoucí pivem a tabákem. Jazyk mu vystřelil dopředu a zajel Mary Beth mezi zuby. Tom jí začal ohmatávat ňadra, štípal ji a snažil se jí najít pod košilí bradavku. Mary Beth se pokoušela vykroutit hlavu, plivala a křičela.

„Co to sakra děláš?“ křikl misionář, odložil sekeru a přeběhl k oknu. Než však stačil Toma odtáhnout, sevřela Mary Beth ruku, která jí šmátrala jako pavouk na prsou, a silně s ní škubla směrem dolů.

Přitom zajela Tomovým zápěstím do skleněného střepu, který vystupoval z okenního rámu. Tom vykřikl bolestí a překvapením, pustil Mary Beth a odklopýtal dozadu. Mary Beth si otřela ústa a utekla od okna doprostřed místnosti. Misionář křikl na Toma: „Proč jsi to sakra udělal?“

Zmlaťte ho!, myslela si Mary Beth. Ubijte ho sekerou! Je to blázen. Udejte na policii i jeho.

Ale Tom misionáře neposlouchal. Držel se za zkrvavenou ruku a zkoumavě si prohlížel ránu.

„Jezusmankote…“

„Říkal jsem ti, že máš být trpělivý. Za pět minut by byla venku a do půl hodiny by už roztahovala nohy u tebe doma. A místo toho teď máme houby.“

Roztahovala nohy…

Misionářova poznámka se v Mary Bethiných myšlenkách uhnízdila o chvíli dříve, než si Mary Beth uvědomila její důsledky: že misionář vůbec nevolal na policii a že jí nikdo nepřichází na pomoc.

„Člověče, koukni se na tohle. Hele!“

Tom zvedl rozseknuté zápěstí, ze kterého mu na ruku stékala krev.

„Do prdele,“ zabručel misionář. „Musíme to jet sešít. Ty vole jeden pitomej. Tos nemohl počkat? Tak pojď, jedem se na to podívat.“

Mary Beth sledovala, jak Tom vrávorá do pole a zastavuje se tři metry od okna.

„Ty děvko jedna pitomá! Pořádně se nachystej. My se vrátíme.“

Na chvíli se sehnul a zmizel z výhledu. Když se znovu postavil, držel ve zdravé ruce kámen o velikostí velkého pomeranče.

Mrštil kamenem skrz mříže. Mary Beth uskočila dozadu. Kámen vletěl do místnosti a minul ji sotva o třicet centimetrů. Mary Beth se svalila na pohovku a začala vzlykat. Muži se vydali zpátky k lesu a Mary Beth slyšela, jak Tom znovu volá: „Nachystej se!“

Stáli v domě Harrise Tomela, hezké šestipokojové koloniální budovy obklopené vysokou travou, na které Tomel nikdy ani nehnul prstem.

Tomelova představa výzdoby trávníku se omezovala na zaparkování F-dvěstěpadesátky před domem a suburbanu na dvorku.

Tomel se tak choval i proto, že se jako nejvzdělanější člen trojice, který navíc nevlastnil příliš mnoho kostkovaných flanelových košil, musel snažit o něco více, aby vypadal jako nefalšovaný otrapa.

Jistě, i on si odseděl svoje ve federálním vězení, ale to bylo jen za jeden pitomý švindl v Raleighu, kde prodával akcie a dluhopisy společností, jejichž jediným problémem bylo, že nikdy neexistovaly.

Dokázal střílet jako ostřelovač, ale Culbeau nikdy nezažil, že by dal Tomel někomu poctivou nakládačku přinejmenším nikomu, kdo by neměl spoutané ruce. Tomel rovněž o věcech příliš přemýšlel, příliš mnoho času věnoval oblékání a dokonce i v Eddie’s si objednával jen značkové pití.

Na rozdíl od Culbeaua, který tvrdě pracoval na svém domě, i od O’Sariana, který tvrdě pracoval na servírkách a vodil si je do svého útulného obytného přívěsu, nechával Harris Tomel svůj dům i okolí klidně pustnout. Culbeau předpokládal, že tím chce Tomel vyvolat dojem průměrného vesnického burana.

To však byla jen Tomelova osobní věc a trojice mužů teď nestála v jeho domě se zaneřáděným dvorkem a dekoracemi trávníku přímo z detroitských automobilek proto, aby hovořila o krajinné architektuře.

Všichni tři zde byli z jediného důvodu protože Tomel zdědil jedinečnou sbírku zbraní poté, co jeho otec odjel před pár lety na Štědrý den rybařit na Spivy Pond a teprve po svátcích vyplaval na hladinu.

Postávali teď v Tomelově dřevem obložené pracovně a prohlíželi si vitríny se zbraněmi úplně stejně, jako si Culbeau s O’Sarianem prohlíželi před dvaceti lety výlohu s lacinými cukrovinkami v Peterson’s Drugs na Maple Street a přemýšleli, co by měli ukrást. O’Sarian si vzal černý kolt AR-15, civilní verzi M-šestnáctky, poněvadž pořád dokola blábolil o Vietnamu a sledoval všechny filmy, které o této válce objevil. Tomel si zase vybral nádhernou brokovnici Browning vykládanou dřevem, po které Culbeau bažil stejně jako po všech ženách v okrese, přestože jinak dával přednost spíše puškám a raději vyvrtával na tři sta metrů díry do srdcí jelenů, než proměňoval kachny v nevzhledný chuchvalec peří. Sám si pro dnešek zvolil Tomelovu fešáckou winchesterovku .30-06 s dalekohledem o velikostí státu Texas. Přibalili spoustu munice, vodu, Culbeauův mobilní telefon, jídlo a samozřejmě alkohol. A taky spací pytle. Přestože nikdo z nich neočekával, že tenhle lov potrvá příliš dlouho. 24

Zachmuřený Lincoln Rhyme vjel do vyklizené soudní laboratoře v úřadu okresu Paquenoke.

Lucy Kerrová s Masonem Germainem postávali vedle překližkového stolu, na kterém stály mikroskopy. Ruce měli zkřížené na prsou, a když se v místnosti objevil Thom s Rhymem, oba se na ně dívali se směsicí pohrdání a podezíravosti.

„Jak mohla sakra udělat něco takového?“ zeptal se Mason. „Co ji to jenom napadlo?“

To však byly jen dvě z mnoha otázek o Amélii Sachsové a jejím činu, na které se zatím nedalo odpovědět, a tak se Rhyme pouze zeptal: „Byl někdo zraněn?“

„Ne,“ řekla Lucy. „Ale s Nathanem to pěkně zamávalo, když se díval do hlavně toho Smith & Wessona. A my jsme byli blázni, že jsme jí ho vůbec svěřili.“

Rhyme se usilovně snažil zůstat navenek klidný, ale u srdce ho píchalo strachem o Sachsovou. Lincoln Rhyme nadevše věřil důkazům a důkazy jasně ukazovaly, že Garrett Hanlon je únosce a vrah.

Sachsové, jež se nechala zmást jeho dobře vypočítanou fasádou, tak hrozilo stejné

nebezpečí jako Mary Beth nebo Lydii.

Do místnosti vstoupil Jim Bel .

„Vzala si auto?“ pokračoval Rhyme.

„Myslím, že ne,“ odpověděl Bell. „Ptal jsem se lidí kolem. žádné auto zatím nikomu nechybí.“

Bell se podíval na mapu, která byla stále připíchnutá ke zdi.

„Z této oblasti není snadné se dostat a nebýt přitom spatřen. Je tu spousta močálů a jen málo cest. Už jsem…“

„Seženeme nějaké psy, Jime,“ ozvala se Lucy. „Irv Wanner chová pár ohařů pro státní

policii. Seženu kapitána Dextera v Elizabeth City a zjistím Irvovo číslo. On je určitě vystopuje.“

„Dobrý nápad,“ souhlasil Bell. „Takže…

„Chci vám něco navrhnout,“ přerušil ho Rhyme.

Mason se chladně zasmál.

„Co?“ zeptal se Bell.

„Uzavřu s vámi dohodu.“

„žádné dohody,“ odmítl Bell. „Ona je zločinec na útěku. A navíc ozbrojený.“

„Sachsová nikoho nezastřelí,“ namítl Thom.

„Amélie je přesvědčená, že neexistuje jiný způsob, jak najít Mary Beth,“ pokračoval Rhyme. „Proto to udělala. Půjdou spolu na místo, kde Garrett Mary Beth zadržuje.“

„Na tom nezáleží,“ řekl Bel . „Nemůžete přece unášet vrahy z vězení.“

„Dejte mi čtyřiadvacet hodin, než zavoláte státní policii. Najdu vám je. A pak budeme moci vymyslet něco s obviněními. Protože jestli se do toho vloží policisté se psy, všichni víme, že budou postupovat přesně podle příruček, což znamená, že přitom bude s velkou pravděpodobností někdo zraněn.“

„To je mi tedy dohoda, Lincolne,“ řekl Bell. „Vaše přítelkyně nám pláchne s vězněm…“

„Nebýt mě, vůbec by vaším vězněm nebyl. Sami byste ho nikdy nenašli.“

„Tak dost,“ vložil se do hovoru Mason. „Ztrácíme čas a oni se nám vzdalují s každou minutou, kterou tu prožvaníme. Navrhuju svolat všechny lidi ve městě a vydat se je hledat. Rozdělit lidi a určit jim velitele. Udělat přesně to, co navrhoval Henry Davett. Rozdat pušky a…“

Bell ho přerušil a zeptal se Rhyma: „Pokud vám poskytneme těch čtyřiadvacet hodin, co za to budeme mít my?“

„Zůstanu tady a pomůžu vám najít Mary Beth. ať to potrvá sebedéle.“

„Ale ta operace, Lincolne…,“ ozval se Thom.

„Zapomeň na operaci,“ zabručel Rhyme a pocítil přitom zoufalství. Dobře věděl, že doktorka Weaverová má tak nabitý program, že pokud Rhyme promešká tuto sjednanou schůzku na operačním stole, bude se muset zařadit zpátky na konec pořadníku. Blesklo mu hlavou, že Sachsová to možná provedla i proto, aby Rhymovi zabránila v operaci. Aby získala několik dalších dní a poskytla mu příležitost ještě si vše rozmyslet. Rhyme však tuto myšlenku potlačil a zuřivě si rozkázal: Najdi ji, zachraň ji. Než ji Garrett přidá na svůj seznam obětí.

Sto třicet sedm žihadel.

„Tomuhle se, myslím, říká střet zájmů, nebo ne?“ prohodila Lucy.

„Jasně,“ souhlasil Mason, „jak můžeme vědět, že nás nepošlete někam do Tramtárie a nenecháte ji utéct?“

„Protože se Amélie mýlí,“ řekl Rhyme trpělivě. „Garrett je vrah a zneužil ji jen k tomu, aby uprchl z vězení. Až ji nebude potřebovat, zabije ji.“

Bell chvíli přecházel sem a tam a zíral na mapu.

„Dobrá, souhlasím, Lincolne. Máte dvacet čtyři hodin.“

Mason si povzdechl. „A jak ji sakra najdete v takové džungli?“ Ukázal na mapu. „To jí prostě jen tak zavoláte a zeptáte se, kde je?“

„Přesně to se chystám udělat. Thome, rozestav mi sem zase přístroje. A skočte mi někdo pro Bena Kerra!“

Lucy Kerrová stála v kanceláři vedle operační místnosti a v ruce držela sluchátko.

„Severokarolínská státní policie, Elizabeth City,“ ozval se rázný ženský hlas. „Přejete si?“

„Detektiva Gregga.“

„Okamžik, prosím.“

„Haló?“ ohlásil se po chvíli mužský hlas.

„Pete, tady je Lucy Kerrová z Tanner’s Corner.“

„Nazdar, Lucy, jak se vede? A jak to vypadá s těma pohřešovanýma holkama?“

„To už máme pod kontrolou,“ řekla Lucy klidným hlasem, přestože byla bez sebe vzteky, že ji Bell přinutil, aby odříkala slova, která jí nadiktoval Lincoln Rhyme. „Ale máme tady jiný drobný problém.“

Drobný problém…

„Co potřebuješ? Pár policistů?“

„Ne, jen stopu mobilního telefonu.“

„Máš plnou moc?“

„Sekretářka ti ji zrovna faxuje.“

„Tak mi řekni číslo.“

Sachsová mu předala žádanou informaci.

„Jaké je předčíslí, dva jedna dva?“

„Ne, je to newyorské číslo. Jsou tady na výletě.“

„To není problém,“ odpověděl Gregg. „Chceš nahrávku rozhovorů?“

„Ne, stačí mi lokace.“

A volná záměrná přímka na obět…

„Až… počkej. Už je tu ten fax…“ Telefon na chvíli ohluchl, když Gregg pročítal plnou moc.

„Cože, to je jen pohřešovaná osoba?“

„Jo, nic vážného,“ řekla Lucy neochotně.

„Víš, že je to ale dost drahé. Budete to muset zaplatit.“

„To je mi jasné.“

„Dobře, tak vydrž, zavolám technikům.“

Ozvalo se slabé cvaknutí.

Lucy si sedla na stůl, ohnula levou ruku a podívala se na své prsty. Byly zarudlé několikaletou prací na zahrádce; na ukazováčku se jí táhla stará jizva od kovového okraje ohrady na kompost a na prsteníčku měla vytlačený otisk po pětiletém nošení snubního prstenu.

Ohnout, narovnat.

Sledovala, jak jí pod kůží nabíhají žíly a svaly, a vtom si něco uvědomila: že zločin Amélie Sachsové v ní kdesi hluboko uvnitř vyvolal nejintenzivnější vztek, jaký kdy v životě cítila. Když jí odebrali kus těla, připadala si zahanbeně a opuštěně. Když od ní odešel manžel, připadala si provinile a odevzdaně. A když někdy přece jen pocítila nad těmito událostmi zlost, zlobila se způsobem, který připomínal řeřavé uhlíky byl to vztek, který kolem sebe vyzařuje nesmírný žár, ale nikdy nepropukne v plameny.

Z důvodu, který Lucy Kerrová nedokázala pochopit, však ta policistka z New Yorku rozžehla v jejím srdci doběla rozpálený výtrysk čiré zuřivosti jako když se ti sršni vyrojili z hnízda a tak úděsným způsobem zabili Eda Schaeffera.

Byl to doběla rozpálený vztek nad zradou na Lucy Kerrové, která nikdy nikomu vědomě

neublížila, která milovala květiny, bývala dobrou manželkou svému muži, dobrou dcerou svým rodičům, dobrou sestrou, dobrou policistkou a ženou, která toužila pouze po neškodných radostech, jež život jako by volně rozdával všem ostatním lidem, ale k ní byl v tomto ohledu skoupý.

Už necítila hanbu, vinu, odevzdanost ani žal.

Pouze čistý vztek nad zradami na jejím životě. Nad zradou jejího těla, jejího muže i samotného Boha.

A teď i nad zradou Amélie Sachsové.

„Haló, Lucy?“ ozval se Pete z Elizabeth City. „Jsi tam?“

„Ano, jsem tady.“

„Jsi… v pořádku? Mluvíš nějak divně.“

Lucy si odkašlala.

„Jo, jsem. Jste připraveni?“

„že se ptáš. Kdy bude subjekt telefonovat?“

Lucy se podívala do vedlejší místnosti.

„Připraveni?“ zavolala.

Rhyme přikývl.

Lucy do telefonu odpověděla:

„Každou chvíli.“

„Zůstaň na lince,“ řekl Gregg. „Budu s vámi ve spojení.“

Prosím, ať to zabere, pomyslela si Lucy. Prosím…

A pak ke své modlitbě přidala doušku: a taky mi, drahý Pane, poskytni jednu ránu na mého Jidáše.

Thom nasadil Rhymovi na hlavu sluchátka s mikrofonem a vyťukal číslo. Kdyby měla Sachsová telefon vypnutý, zazvonil by pouze třikrát a pak by se ozval příjemně zpěvný ženský hlas z hlasové schránky.

První zazvonění…, druhé…

„Haló?“

Rhyme snad nikdy nepocítil větší úlevu, než když uslyšel její hlas.

„Sachsová, jsi v pořádku?“

Pauza.

„V naprostém.“

Mrzutá Lucy Kerrová ve vedlejší místnosti přikývla.

„Poslouchej mě, Sachsová. Poslouchej mě. Vím, proč jsi to udělala, ale musíš se vzdát.

To je…, jsi tam?“

„Jsem, Rhyme.“

„Vím, o co ti jde. Garrett souhlasil, že tě zavede k Mary Beth.“

„Přesně tak.“

„Ale ty mu nemůžeš věřit,“ řekl Rhyme. (A mně taky ne, pomyslel si zoufale. Koutkem oka viděl, jak Lucy pohybuje ukazováčkem v kruhu, což znamenalo: držte ji na lince.) „Uzavřel jsem dohodu s Jimem. Pokud Garretta přivedeš zpátky, udělají něco s obviněními proti tvé osobě. Státní policie se do toho zatím nezamíchala. A já tu zůstanu tak dlouho, dokud nenajdu Mary Beth. Odložil jsem operaci.“

Na chvíli zavřel oči a hrdlo mu svíral pocit viny. Neměl však na vybranou. Představil si, jaká asi musela být smrt té ženy v Blackwater Landing nebo smrt Eda Schaeffera… Představil si, jak se nad Améliiným tělem rojí rozzuření sršni. Musel ji zradit, aby ji zachránil.

„Garrett je nevinný, Rhyme. Já vím, že je. Nemohla jsem ho pustit do vazební věznice. Zabili by ho tam.“

„Tak zařídíme, aby ho převezli někam jinam. A znovu projdeme všechny důkazy. A seženeme další důkazy. Uděláme to spolu. Ty a já. Takhle to přece říkáme, Sachsová, ne? Ty a já… Vždy jen ty a já. Není nic, co bychom nenašli.“

Na chvíli bylo ticho. „Na Garrettově straně nestojí nikdo. On je úplně sám, Rhyme.“

„Můžeme ho ochránit.“

„Nemůžeš někoho ochránit před celým městem, Lincolne.“

„Neříkej mi křestním jménem,“ ohradil se Rhyme. „Nosí to smůlu, copak si

nevzpomínáš?“

„Celá tahle akce je jedna velká smůla.“

„Sachsová, prosím tě…“

„Někdy se prostě musíš řídit svou vírou,“ řekla Sachsová.

„A pak kdo pronáší poučky?“

Rhyme se přinutil ke smíchu.

Zčásti, aby ji uklidnil. A zčásti, aby uklidnil sám sebe.

Ozvalo se slabé zapraskání.

Vrať se domů, Sachsová, pomyslel si Rhyme. Prosím! Ještě pořád se dá něco zachránit. Tvůj život visí na stejném vlásku jako nervy na mém krku na jediném drobném vlákně, které dosud funguje.

A tvůj život je pro mě neméně cenný.

„Garrett mi říká, že k Mary Beth dorazíme dnes večer nebo zítra ráno,“ řekla Sachsová.

„Zavolám ti, až budeme u ní.“

„Sachsová, nezavěšuj ještě. Ještě něco. Chci ti říct ještě něco.“

„Co?“

„Ať už si o Garrettovi myslíš cokoliv, nevěř mu. Ty se domníváš, že je nevinný. Ale připusť alespoň, že možná není. Víš, jak přistupujeme k místům činu, Sachsová.“

„S otevřenou myslí,“ odříkala Sachsová příslušné pravidlo. „Bez předsudků. S

přesvědčením, že možné je naprosto vše.“

„Správně. Slib mi, že si to budeš pamatovat.“

„Garrett má pouta, Rhyme.“

„Tak mu je nesundávej. A nedovol mu, aby se přiblížil k tvé zbrani.“

„Nedovolím. Zavolám ti, až budeme u Mary Beth.“

„Sachsová…“

Telefon ohluchl.

„Zatraceně,“ ulevil si Rhyme.

Zavřel oči a vztekle se snažil setřást sluchátka a mikrofon. Thom se k němu natáhl, sundal mu sestavu z hlavy a přičísl mu hřebenem tmavé vlasy.

Lucy ve vedlejší místnosti zavěsila a vešla dovnitř. Rhyme podle jejího výrazu poznal, že se stopu nepodařilo zachytit.

„Pete říká, že jsou v okruhu pěti kilometrů od centra Tanner’s Corner.“

„A nic lepšího nezjistili?“ zabručel Mason.

„Kdyby byla na lince o pár minut déle, dokázali by ji lokalizovat na pět metrů.“

Bell začal zkoumat mapu. „Takže pět kilometrů od města.“

„Mohl se Garrett vrátit do Blackwater Landing?“ zeptal se Rhyme.

„Ne,“ řekl Bell. „Víme, že mají namířeno k Outer Banks, a přes Blackwater Landing by se dostali na opačnou stranu.“

„Jak se dá nejlépe dostat k Outer Banks?“ vyzvídal Rhyme.

„Pěšky to nedokážou,“ odpověděl Bell a přistoupil k mapě. „Budou muset jet buď autem, nebo autem a na loďce. Existují dvě cesty, jak se tam dostat. Buďto se mohli vydat po silnici 112 na jih k sedmnáctce. Po ní by dojeli do Elizabeth City, kde by mohli nasednout na loďku, případně pokračovat po sedmnáctce až na sto padesát osmičku a jet směrem k plážím. Anebo jet po Harper Road… Masone, vezmi si Franka Sturgise a Treye, jedte na sto dvanáctku a v Belmontu postavte zátaras.“

Rhyme si všiml, že Belmont je ve čtverci M10.

„Lucy,“ pokračoval šerif, „vy s Jessem pojedete po Harper Road dolů na Millerton Road. Rozestavte se tady.“ Ukázal na čtverec H14 a zavolal do místnosti svého švagra. „Steve, ty budeš koordinovat komunikaci a rozdáš vysílačky všem, kdo je ještě nemají.“

„Jasně, Jime.“

Bell se otočil k Lucy a Masonovi.

„Oznamte všem, že Garrett je v našem vazebním mundúru. Je celý v modrém. A co má na sobě ta vaše holka?“ zeptal se šerif Rhyma. „Nějak si už nevzpomínám.“

„To není moje holka,“ řekl Rhyme.

„Pardon.“

„Džínsy a černé tričko.“

„Má něco na hlavě?“

„Ne.“

Lucy s Masonem zamířili ke dveřím.

O chvíli později zůstal v místnosti pouze Bell, Rhyme a Thom. Šerif zavolal na státní policii a požádal detektiva, který jim pomáhal s mobilním lokátorem, aby někoho pověřil sledováním frekvence pro případ, že by pohřešovaná osoba volala později znovu.

Rhyme si všiml, jak se Bel zarazil. Pohlédl na Rhyma a řekl do telefonu: „Díky za nabídku, Pete. Ale zatím je to jen pohřešovaná osoba. Nic vážného.“

Zavěsil a zabručel: „Nic vážného. Pane na nebi…“

O patnáct minut později vešel do místnosti Ben Kerr. Zdálo se, že je vlastně rád, že se může vrátit, přestože byl zjevně rozrušen zprávou, která si vyžádala jeho návrat. Spolu s Thomem dokončil vybalování laboratorního vybavení státní policie, zatímco Rhyme civěl na mapu a důkazní tabulky na stěně.

Nálezy na prvotním místě činu Blackwater Landing Kapesník s krví Vápencový prach

Dusičitany

Fosfát

Čpavek

Čisticí prostředek Kamfen

Nálezy na druhotném místě činu Garrettův pokoj

Tchoří pižmo

Nastříhané borové jehličí

Kresby hmyzu

Fotografie Mary Beth a vlastní rodiny

Knihy o hmyzu

Rybářský vlasec

Peníze

Neznámý klíč

Kerosin

Čpavek

Dusičnany

Kamfen

Nálezy na druhotném místě činu lom

Starý režný pytel nečitelný nápis

Kukuřice obchod s krmivy?

Na pytli stopy po ohni

Voda „Deer Park“

Sýrové sušenky „Planter’s“

Nálezy na druhotném místě činu mlýn

Mapa Outer Banks

Oceánský pobřežní písek

Zbytky dubového a javorového listí

Když se Rhyme díval na poslední tabulku, uvědomil si, jak málo důkazů našla Sachsová v mlýně. Tohle je vždycky problém, když člověk objeví na místě činu naprosto zjevná vodítka například mapu nebo písek. Jeho pozornost pak podvědomě ochabne a on hledá

méně pečlivě. Rhyme si nyní toužebně přál, aby měl z mlýna více důkazů. A pak si něco uvědomil. Lydia vypověděla, že se Garrett v mlýně převlékl, když se pátrací skupina začala přibližovat. Ale proč? jediným vysvětlením bylo, že Garrett dobře věděl, že šaty, které někam schoval, by mohly prozradit, kam ukryl Mary Beth. Rhyme pohl édl na Bella.

„Říkal jste, že Garrett má na sobě vězeňský mundúr?“

„Přesně tak.“

„A máte šaty, které měl na sobě v době zatčení?“

„Nejspíš budou ve věznici.“

„Můžete je sem nechat poslat?“

„Jeho šaty? Hned to bude.“

„Ať je strčí do papírového pytle,“ nařídil Rhyme. „A ať je nerozkládají.“

Šerif zavolal do věznice a poručil službu konajícímu policistovi, aby šaty přinesl. Z

jednostranné konverzace Rhyme vyrozuměl, že Nathan Groomer je více než šťastný, že se může účastnit pátrání po ženě, která ho svázala a zostudila. Rhyme začal zkoumat mapu východního pobřeží. Rozsah pátrání se dal zúžit na staré domy kvůli kamfenovým lampám a na domy stojící mimo pobřeží to kvůli stopám po

javorovém a dubovém listí.

Samotná rozloha celé oblasti však byla zdrcující. Stovky čtverečních kilometrů. Bellovi zazvonil telefon. Šerif ho zvedl, minutku hovořil, zavěsil a přistoupil k mapě.

„Rozestavili zátarasy. Garrett s Amélií by mohli zamířit sem do vnitrozemí, aby je obešli…,“

Bell poklepal na čtverec M10, „ale z místa, kde je teď Mason s Frankem, je dobrý výhled na pole a Garrett s Amélií by tam byli spatřeni.“

„A co ta železniční trať na jih od města?“ zeptal se Rhyme.

„Pro osobní vlaky se nepoužívá. Je tam jen nákladní doprava a vlaky tam jezdí jen nárazově. Garrett by se však mohl podél trati vydat, takže jsem postavil zátaras i u Belmontu. Myslím, že půjdou právě tudy. A taky si myslím, že by se Garrett mohl chvíli schovávat v přírodní rezervaci Manitou Falls při tom svém zájmu o hmyz a přírodu. Pravděpodobně tam tráví spoustu času.“ Bell poklepal na čtverec T10.

„A co letiště?“ zeptal se Farr.

Bell pohlédl na Rhyma. „Nemohla by si ukrást letadlo?“

„Ne, Sachsová nelítá.“

Rhyme si všiml značky na mapě. „Co je to za vojenskou základnu?“

„V šedesátých a sedmdesátých letech se používala jako sklad zbraní. Ale teď už je dlouhá léta zavřená. Všude kolem se ale nacházejí tunely a bunkry. Potřebovali bychom nejmíň dvacet mužů, abychom to tam prohledali, a Garrett by si tam i tak dost možná našel plácek, na kterém bychom ho nenašli.“

„Je ta základna střežená?“

„Už ne.“

„A co ta čtvercová oblast? Ve čtvercích E5 a E6?“

„Tahle? To bude asi ten starý zábavní park,“ řekl Bell a podíval se na Farra s Benem.

„Jasně,“ přitakal Ben. „Jako kluk jsem tam chodíval s bratrem. Jmenuje se to Indian Ridge nebo tak nějak.“

Bell přikývl. „Vlastně je to rekonstruovaná indiánská vesnice. Před několika lety zkrachovala, nikdo tam nechodil. Williamsburg a Six Flagsbyly daleko populárnější. Je to dobré místo k úkrytu, ale leží opačným směrem než Outer Banks. Garrett by tam nešel.“

Bell se dotkl čtverce H14.

„Lucy je tady. A Garrett s Amélií se budou muset v tomto úseku držet Harper Road. Jestli sejdou ze silnice, dostanou se do jílovitého močálu. Trvalo by celé dny, než by ho přešli pokud by vůbec přežili, což není příliš pravděpodobné. Takže… myslím, že si teď prostě sednem a počkáme, co se bude dít.“

Rhyme nepřítomně přikývl a oči mu těkaly z jednoho orientačního bodu v okrese Paquenoke na druhý jako jeho přítelkyně dovádívá moucha, která před chvílí odletěla. 25

Garrett Hanlon vedl Amélii po široké asfaltové silnici. Kráčeli pomaleji než předtím, neboť byli vyčerpaní námahou a horkem.

Na okolí bylo cosi povědomého a Amélie si uvědomila, že jsou na Canal Road na silnici, po které ráno přijeli z Tanner’s Corner, aby ohledali místo činu v Blackwater Landing. Před nimi se táhla tmavá a zčeřená řeka Paquenoke. Na druhé straně kanálu stály velké a krásné domy, o kterých se Amélie před pár hodinami zmiňovala Lucy. Sachsová se rozhlédla.

„Já to nechápu. Tohle je hlavní cesta do města. Proč tu nejsou žádné zátarasy?“

„Myslí si, že jdeme jinudy. Rozestavili zátarasy jižně a východně odtud.“

„Jak to víš?“

„Myslí si, že jsem pošahaný. Mají mě za hlupáka. Když jste něčím jiná, lidi si to obvykle myslí. Ale já hlupák nejsem.“

„Ale jdeme za Mary Beth, že ano?“

„Jasně. Jenom ne cestou, kterou předpokládají.“

Garrettova sebedůvěra a mazanost Sachsovou znovu znepokojila, ale zakrátko Amélie opět upřela pozornost na silnici a oba mlčky pokračovali v chůzi. Za dvacet minut se již nacházeli necelý kilometr od křižovatky, kde se Canal Road stýkala se silnicí 112 od místa, kde byl zavražděn Billy Stail.

„Poslouchejte!“ zašeptal náhle Garrett a spoutanýma rukama popadl Sachsovou za paži. Sachsová naklonila hlavu, ale neslyšela nic.

„Do křoví!“ poručil Garrett a oba sklouzli ze silnice mezi zakrslé cesmíny.

„Co je?“ zeptala se Sachsová.

„Psst.“

O chvíli později se za nimi objevilo velké nákladní auto.

„To je z továrny,“ zašeptal Garrett. „Támhle nahoře.“

Na nákladním autě se skvěl nápis „Davett Industries“. Sachsová poznala jméno muže, který jim pomáhal s důkazy. Když auto projelo kolem, vrátili se na silnici.

„Jak jsi ho slyšel?“

„Ó, musíte být neustále ve střehu. Jako můry.“

„Můry? Jak to myslíš?“

„Můry jsou vážně skvělé. Dokážou cítit ultrazvukové vlny. Mají takové radarové detektory. Když netopýr vystřelí zvukovou vlnu, aby je našel, můry složí křídla, padnou k zemi a schovají se. A totéž je i u magnetických a elektrických polí hmyz je dokáže cítit. Cítí věci, které si my vůbec neuvědomujeme. Víte, že některé druhy hmyzu můžete navádět rádiovými vlnami? Anebo je odhánět to záleží na frekvenci.“ Garrett utichl, odvrátil obličej a zkameněl. Po chvíli se podíval zpátky na Sachsovou a řekl: „Musíte celou dobu naslouchat. Jinak vás vyslídí.“

„Kdo?“ zeptala se Sachsová nejistě.

„No, všichni.“ Garrett kývl na silnici směrem k Blackwater Landing a řece Paquenoke. „Za deset minut budeme v bezpečí. Nikdy nás nenajdou.“

Sachsová uvažovala, co s Garrettem asi bude, až najdou Mary Beth a vrátí se do Tanner’s Corner. Některá obvinění mu určitě na krku zůstanou. Ale pokud Mary Beth potvrdí jeho historku o skutečném vrahovi muži ve žlutohnědém plášti, pak by státní zástupce mohl přijmout tvrzení, že Garrett Mary Beth skutečně unesl v jejím vlastním zájmu. Ochranu jiných osob všechny soudy uznávají jako polehčující okolnost. A státní zástupce by pravděpodobně svá obvinění stáhl.

Jenže kým byl onen muž v plášti? Slídil snad v lesích Blackwater Landing? Byl to snad on, kdo v posledních několika letech zavraždil i ostatní obyvatele tohoto kraje a pokusil se svést vinu na Garretta? Vystrašil snad on malého Todda Wilkese tak silně, že chlapec spáchal sebevraždu? Skutečně existoval drogový gang, do něhož byl Bil y Stail zapleten?

Sachsová věděla, že problémy s drogami jsou na venkově stejně vážné jako ve velkých městech.

A pak ji napadlo něco jiného: že by Garrett mohl identifikovat skutečného vraha Billyho Staila muže v plášti, který se už možná doslechl o Garrettově útěku a právě teď hledá Garretta i ji, aby je umlčel. Možná by měli…

Náhle Garrett ztuhl a na tváři se mu objevil poplašený výraz. Otočil se.

„Co je?“ zašeptala Sachsová.

„Auto, a jede dost rychle.“

„Kde?“

„Psst.“

Za nimi se objevil záblesk světla.

Musíte celou dobu naslouchat. Jinak vás vyslídí.

„Ne!“ vykřikl Garrett zděšeně a odtáhl Sachsovou do trávy.

Po Canal Road se prohnala dvě policejní auta okresu Paquenoke. Sachsová neviděla, kdo sedí za volantem prvního auta, ale policista na sedadle spolujezdce černoch, který Rhymovi připravoval tabuli, bedlivě pozoroval les s brokovnicí v ruce. Druhé auto řídila Lucy Kerrová a vedle ní seděl Jesse Corn. Garrett se Sachsovou si lehli na zem a schovali se v trávě.

Můry složí křídla a padnou k zemi…

Auta projela kolem a se smykem zastavila na křižovatce Canal Road a silnice 112. Zůstala stát kolmo na silnici, takže blokovala oba jízdní pruhy. Policisté vystoupili a v rukou měli připravené zbraně.

„Zátaras,“ zamumlala Sachsová. „Sakra.“

„Ne, to ne,“ bručel ohromený Garrett. „Oni si mají myslet, že půjdeme opačným směrem na východ. Musí si to myslet!“

Kolem projelo civilní vozidlo a na konci cesty zpomalilo. Lucy ho mávnutím zastavila a chvíli se na něco vyptávala řidiče. Nato ho nechala vystoupit z auta a otevřít kufr, který pečlivě prohledala.

Garrett se přikrčil v trsu trávy.

„Jak sakra zjistili, že jdeme právě tudy?“ zašeptal. „Jak?“

Protože mají Lincolna Rhyma, odpověděla v duchu Sachsová.

„Zatím nikoho nevidí, Lincolne,“ oznámil Jim Bell.

„Amélie s Garrettem taky nepůjdou prostředkem Canal Road,“ odvětil Rhyme nedůtklivě.

„Budou někde v křoví. Budou se držet při zemi.“

„Máme tam zátaras a prohledáváme všechna auta,“ řekl Jim Bel . „I když řidiče dobře známe.“

Rhyme se znovu podíval na mapu na stěně.

„A nemohli jít z Tarmer’s Corner jinudy než na západ?“

„Od vězení je jedinou cestou přes mokřiny Canal Road a pak silnice 112,“ řekl Bel , ale v jeho hlase byla patrná nejistota. „Musím ale říct, Lincolne, že je to obrovský risk poslat všechny do Blackwater Landing. Jestli mají skutečně namířeno na východ od Outer Banks, projdou kolem nás a my je nikdy nenajdeme. Ten váš nápad je trochu přitažený za vlasy.“

Rhyme ale věřil, že má pravdu. Když se před dvaceti minutami díval na mapu a prohlížel si trasu, po níž šel Garrett s Lydií a která vedla směrem ke Great Dismal Swamp a nikam jinam, začal mít o Lydiině únosu pochybnosti. Vzpomněl si, co mu říkala Sachsová, když ráno pronásledovali v terénu Garretta.

Lucy tvrdí, že nemá logiku, aby chodil tímhle směrem.

To Rhyma přivedlo k otázce, na kterou zatím nikdo nenašel uspokojivou odpověď. Proč vlastně Garrett Lydii Johanssonovou unášel? Doktor Penny tvrdil, že ji chtěl zavraždit jako náhražkovou oběť. Jenže jak se nakonec ukázalo, Garrett Lydii nezavraždil, přestože k tomu měl spoustu času. Ani ji neznásilnil. Dokonce neměl k jejímu únosu žádný další motiv. Byla pro něj úplně cizí, nikdy se mu neposmívala, Garrett jí nikdy nebyl posedlý, nebyla svědkem Bil yho vraždy… Jaký mohl mít Garrett ke svému činu důvod? A pak si Rhyme vzpomněl, jak Garrett ochotně sdělil Lydii, že Mary Beth ukrývá v Outer Banks že je tam Mary Beth šťastná a nepotřebuje, aby ji někdo zachraňoval. Proč by dobrovolně vyzrazoval takovou informaci? A pak ty důkazy v mlýně oceánský písek, mapa Outer Banks… Lucy je podle Sachsové našla velmi snadno.

Až příliš snadno. Rhyme dospěl k názoru, že místo činu bylo zinscenované, jak soudní vědci říkají nastraženým důkazům, které mají svést vyšetřovatele ze stopy.

„Narafičil to na nás!“ vykřikl tedy hořce.

„Jak to myslíte, Lincolne?“ zeptal se Ben.

„Garrett nás oklamal,“ řekl Rhyme.

Tenhle šestnáctiletý kluk je všechny vodil za nos. Od prvopočátku. Rhyme Benovi vysvětlil, že si Garrett úmyslně zul na místě Lydiina únosu botu a naplnil ji vápencovým prachem, který měl každému, kdo se vyznal v okolí například Davettovi, jasně ukazovat na lom. Tam nastražil další důkazy: ohořelý pytel a kukuřičná zrna, jež měla zase ukazovat na mlýn.

Pátrací skupina měla najít Lydii a spolu s ní i zbytek nastrčených důkazů, které ji měly přesvědčit, že Mary Beth se skrývá v některém domě v Outer Banks. Což pochopitelně znamenalo, že ji Garrett drží přesně na opačné straně západně od Tanner’s Corner.

Garrettův plán byl geniální, ale chlapec učinil jednu chybu předpokládal, že pátrací skupině potrvá několik dní, než Lydii najde (proto jí taky nechal tolik jídla). On by byl do té doby dávno s Mary Beth na skutečném místě úkrytu a pronásledovatelé by marně

pročesávali Outer Banks.

A tak se Rhyme zeptal Bella, jaká nejkratší trasa vede z Tanner’s Corner směrem na západ.

„Blackwater Landing,“ odpověděl mu šerif. „Silnice 112.“

Načež tam Rhyme co nejrychleji poslal Lucy i ostatní policisty. Existovala jistá pravděpodobnost, že Garrett se Sachsovou již prošli za křižovatku a míří na západ. Rhyme ovšem propočítal vzdálenosti a usoudil, že pěšky a za neustálého ukrývání se za tak krátkou dobu nemohli tak daleko dostat.

Lucy se nyní ozvala od zátarasu a Thom přepojil hovor do reproduktoru. Policistka, která se očividně stále chovala podezíravě a přemýšlela, na čí straně vlastně Rhyme stojí, řekla skepticky: „Nevidím po nich ani stopy a zkontrolovali jsme všechna auta, co projela kolem. Jste si tím vážně jistý?“

„Ano,“ oznámil Rhyme. „Jsem si tím jistý.“

A ať už si Lucy myslela o této arogantní odpovědi cokoliv, řekla pouze: „Doufejme, že máte pravdu. Jinak to může skončit obrovskou tragédií.“ Zavěsila. O chvíli později zazvonil Bellův telefon. Bell chvíli poslouchal a pak se podíval na Rhyma.

„Tři další policisté právě přijeli na Canal Road asi kilometr a půl jižně od silnice 112. Začnou prohledávat oblast směrem na sever k Lucy a ostatn ím a pokusí se Garretta přišpendlit.“

Znovu chvíli poslouchal hlas v telefonu. Pohl édl na Rhyma, podíval se stranou a řekl: „Ano, je ozbrojená… A ano, podle všeho dobře střílí.“

Sachsová s Garrettem se přikrčili v křoví a sledovali osobní auta, jež čekala na průjezd zátarasem.

A pak se za nimi ozval další zvuk, který Sachsová dokázala rozpoznat i bez citlivého sluchu můr: sirény. Zahlédli druhou řadu blikajících světel, která se blížila z druhého jižního konce Canal Road. Zastavilo tam další policejní auto, z něhož vyskočili další tři policisté, rovněž ozbrojení brokovnicemi. Pomalu se začali prodírat křovím a postupovali směrem ke Garrettovi a Sachsové. Zdálo se, že při tomto tempu narazí do deseti minut přímo na trs ostřice, ve kterém se ukrývali oba uprchlíci.

Garrett se na Sachsovou podíval v napjatém očekávání.

„Co je?“ zeptala se Sachsová.

Garrett pohlédl na její zbraň. „Použijete to?“

Sachsová na něj šokovaně vytřeštila oči.

„Ne. Samozřejmě, že ne.“

Garrett kývl k zátarasu. „Ale oni ano.“

„Nikdo z nich nebude střílet!“ zašeptala Sachsová rázně a byla zděšená, že to Garretta vůbec napadlo.

Ohlédla se do lesa. Byl bažinatý a nedalo se jím projít, aniž by je policisté zahlédli nebo zaslechli. A před nimi se nacházel pouze plot obklopující továrnu Davett Industries. Přes pletivo viděla Sachsová auta na parkovišti.

Amélie Sachsová se celý rok zabývala pouličními zločiny. Díky této zkušenosti a také díky svým znalostem o autech se dokázala vloupat do vozidla a nastartovat ho za necelých třicet vteřin.

Jenže i kdyby si vypůjčila auto, jak by se dostali z areálu továrny? K továrně sice vedl zásobovací a nákladový vjezd, ale i ten ústil pouze na Canal Road, takže by museli projet přes zátaras.

A nedal by se ukrást nějaký terénní vůz nebo pick-up, projet skrz plot tak, aby je nikdo neviděl, sjet ze silnice a napojit se až na silnici 112? Všude zde byly strmé kopce a ostré srázy do bažin kolem Blackwater Landing. Mohli by uprchnout, aniž by automobil převrátili a zabili se v něm? Policisté pročesávající houští už byli pouhých šedesát metrů od nich. Ať už se Sachsová chystala udělat cokoliv, měla nejvyšší čas. Rozhodla se, že nemá na vybranou.

„Pojď, Garrette. Musíme se dostat přes ten plot.“

Přikrčili se ještě více a vyrazili k parkovišti.

„Vy myslíte do auta?“ zeptal se Garrett, když si všiml, kam mají namířeno. Sachsová se ohlédla. Policisté teď byli snad padesát metrů od nich.

„Já nemám auta rád,“ bránil se Garrett. „Děsí mě.“

Ale Sachsová mu nevěnovala pozornost. V uších jí stále zněla jeho slova a neustále se jí vkrádala do myšlenek.

Můry složí křídla a padnou k zemi…

„Kde jsou teď?“ naléhal Rhyme. „Ti policisté, co pročesávají okolí?“

Bell tlumočil otázku do telefonu, zaposlouchal se a pak se dotkl místa na mapě asi v polovině čtverce G10.

„Blíží se někam sem. Je tam vjezd do Davettovy tov árny. Jsou osmdesát až sto metrů od něj a postupují na sever.“

„Může Amélie s Garrettem projít kolem továrny na východ?“

„Ne, Davettův pozemek je celý oplocený. Kromě toho je tam zrádný močál. A kdyby se vydali na západ, museli by přeplavat kanál a pravděpodobně by se nedokázali vyšplhat po břehu. Navíc tam nemají žádné krytí. Lucy s Treyem by si jich každopádně všimli.“

Čekání bylo tak hrozné. Rhyme věděl, že se Sachsová rozškrábe do masa a téměř si vytrhá nehty, aby ze sebe uvolnila neklid, který byl temným průvodcem jejího elánu a talentu. Byly to ošklivé zlozvyky, ale Rhyme jí je přesto nebetyčně záviděl. Před nehodou ze sebe uvolňoval napětí chůzí a přecházením po místnosti. Teď mu nezbývalo než zírat do mapy a zabývat se jako posedlý otázkou, jaké nebezpečí asi Sachsové hrozí. Do dveří strčila hlavu sekretářka.

„Šerife Belle, na dvojce máte státní policii.“

Jim Bell vešel do kanceláře na druhé straně chodby a zamířil k telefonu. Několik minut hovořil a pak přiklusal zpátky do laboratoře.

„Máme je!“ řekl vzrušeně. „Lokalizovali signál z jejího mobilu. Pohybuje se západním směrem po silnici 112. Dostali se za zátaras.“

„Jak?“ zeptal se Rhyme.

„Zdá se, že se vloupali na Davettovo parkovi ště, ukradli tam náklaďák nebo teréňák, chvíli jeli mimo silnici a pak se napojili na sto dvanáctku. Člověče, ta ženská teda umí řídit.“

To je moje Amélie, pomyslel si Rhyme. žena, která dokáže jezdit po zdech…

„Určitě se toho auta zbaví a sežene si jiné,“ pokračoval Bel .

„Jak to víte?“

„Právě telefonuje s půjčovnou aut v Hobeth Falls. Lucy i ostatní jedou za ní a tiše ji sledují. Zatím zjišťujeme u Davettových lidí, komu chybí na parkovišti auto. Ale jestli Sachsová zůstane na lince ještě chvíli, žádný popis potřebovat nebudeme. Za pár minut už budou znát technici její přesnou polohu.“

Lincoln Rhyme zíral na mapu, přestože si ji už dávno vryl celou do paměti. Po chvíli si povzdechl a zamumlal: „Tak hodně štěstí.“

Ani on sám však nedokázal říci, zda jeho přání směřuje k dravci, anebo spíše ke kořisti. 26

Lucy Kerrová hnala policejní vůz téměř sto třicítkou.

Tak ty jezdíš rychle, Amélie? No jo, jenže já taky.

Řítili se po silnici 112 a majáček na střeše auta zběsile vrhal do prostoru červené, modré a bílé světlo. Houkačku nechala Lucy vypnutou.

Jesse Corn seděl na vedlejším sedadle a právě telefonoval s Petem Greggem ze státní

policie v Elizabeth City. V policejním autě před nimi jel Trey Wil iams s Nedem Spotem. Mason Germain a Frank Sturgis, tichý muž a čerstvý dědeček, seděli ve třetím voze.

„Kde jsou teď?“ zeptala se Lucy.

Jesse tlumočil otázku státnímu policistovi a přikývl, když obdržel odpověď.

„Jen pět kilometrů od nás. Sjeli ze silnice a míří na jih.“

Prosím, vykouzlila Lucy další modlitbu, prosím, zůstaň ještě aspoň minutku na telefonu. Sešlápla plynový pedál hlouběji k podlaze.

Tak ty řídíš rychle, Amélie. Jenže já taky.

Ty dobře střílíš.

Jenže já taky. Nechlubím se tím na celé kolo jako ty, nepředvádím každou chvíli, jak rychle umím tasit, ale se zbraněmi žiji celý svůj život.

Lucy si vzpomněla, že když ji Buddy opustil, sebrala všechny ostré náboje v domě a hodila je do kalných vod Blackwater Canal.

Bála se, že by se mohla někdy uprostřed noci probudit, podívat se vedle sebe na prázdné místo v posteli, sevřít rty naolejovanou hlaveň služebního revolveru a odeslat se na místo, kde si ji její manžel a příroda už dávno přáli mít.

A tak chodila Lucy tři a půl měsíce s nenabitou služební zbraní a zatýkala paliče alkoholu, pravicové extremisty a usmrkané výrostky, kteří se nalokali butanu. Přičemž na všechny vystačila jen s obyčejnou habaďůrou.

Pak se jednou ráno probudila, a jako by jí náhle opadla horečka, vydala se do Shakey’s Hardware na Maple Street a koupila tam krabici nábojů Winchester 357. („Propána, Lucy, tendle okres musí bejt v horším stavu, než jsem si myslel, když si musíš kupovat už i vlastní munici.“) Odešla domů, nabila revolver a od té doby ho měla stále nabitý. Byla to pro ni významná událost. Znovunabitá zbraň jako by se stala symbolem přežití. Amélie, svěřila jsem se ti se svými nejtemnějšími okamžiky.

Řekla jsem ti o operaci, která se stala černou dírou mého života. Řekla jsem ti o své plachosti k mužům. O své lásce k dětem. Kryla jsem ti záda, když ti Sean O’Sarian sebral zbraň. Omluvila jsem se ti, když jsi měla pravdu a já se mýlila. Věřila jsem ti. Já…

Jesse Corn se jí dotkl ramena a ona se na něj podívala. Jesse jí právě věnoval jeden ze svých jemných úsměvů.

„Silnice vpředu zatáčí. Docela bych přivítal, kdybychom zatočili i my.“

Lucy pomalu vydechla, zabořila se do sedadla a uvolnila ramena. Pomalu ubrala rychlost.

Když však projížděli zatáčku, o které se Jesse zmiňoval a kde byla povolená šedesátka, měla na tachometru rovnou stovku.

„Třicet metrů po silnici,“ zašeptal Jesse Corn.

Policisté vysedli z aut a shromáždili se kolem Masona Germaina a Lucy Kerrové. Státní policie nakonec ztratila signál Améliina mobilního telefonu, ale stalo se tak až ve chvíli, kdy signál asi na pět minut znehybněl v místě, na které se teď dívali: ve stodole asi patnáct metrů od domu u lesa a kilometr a půl od silnice 112. Lucy si všimla, že se nacházejí západně od Tanner’s Corner. Přesně jak Lincoln Rhyme předpovídal.

„Nemyslíte si, že tam je i Mary Beth, nebo jo?“ zeptal se Frank Sturgis a poškrábal se na zažloutlém kníru. „vždyť je to sotva deset kilometrů od města. Připadal bych si jako blbec, kdyby Garrett ukrýval tu holku tak blízko.“

„Né, oni tam jen čekají, až projedem kolem,“ řekl Mason. „A pak pojedou do Hobeth Falls a půjčí si tam auto.“

„Ale tady někdo bydlí,“ ozval se Jesse, který si již nechal zjistit adresu domu. „Nějaký Pete Hallburton. Znáte ho někdo?“

„Myslím, že jo,“ odpověděl Trey Williams. „Je ženatý. Pokud vím, nemá s Garrettem vůbec nic společného.“

„Má děti?“

Trey pokrčil rameny. „Myslím, že by mohl. Vzpomínám si, že loni na fotbale…“

„Je léto. Ta děcka by mohla být doma,“ zamumlal Frank. „Garrett je možná drží uvnitř jako rukojmí.“

„Možná,“ řekla Lucy. „Jenže triangulace Améli na telefonního signálu odhalila, že jsou ve stodole a ne v domě. Mohli sice jít dovnitř, ale já nevím… Nějak se mi nezdá, že by si někoho vzali za rukojmí. Myslím, že Mason má pravdu: jenom se tam schovávají, než pomine nebezpečí a oni budou moct odjet do půjčovny aut v Hobeth Falls.“

„Takže co uděláme?“ zeptal se Frank. „Zablokujeme vjezd auty?“

„Jestli tam pojedeme, uslyší nás,“ namítl Jesse.

Lucy přikývla.

„Myslím, že bychom měli zaútočit na tu stodolu pěšky ze dvou stran. A hlavně rychle.“

„Mám slzák,“ řekl Mason.

Silný vojenský slzný plyn CS-38 byl vždy uzamčen na úřadu šerifa. Jenže Bel nikomu žádný plyn nerozdával a Lucy přemýšlela, jak k němu Mason vlastně přišel.

„Ne, ne,“ protestoval Jesse. „Mohli by zpanikařit.“

Lucy napadlo, že Jessemu jde ve skutečnosti o něco jiného.

Vsadila by se o cokoliv, že pouze nechtěl vystavovat svou novou milenku účinkům škodlivého plynu. Musela však s Jessem souhlasit, neboť policisté neměli plynové masky, a tak by slzný plyn mohl působit i proti ním.

„žádný plyn,“ řekla. „Já půjdu předem. Treyi, ty si vezmeš…“

„Ne,“ řekl Mason klidně. „Já půjdu předem.“

Lucy zaváhala a pak kývla: „Dobře. Já půjdu bočními dveřmi. Trey s Frankem se budou

držet u protější strany.“

Podívala se na Jesseho. „Ty a Ned budete střežit přední a zadní dveře domu. Támhlety.“

„Jasně,“ řekl Jesse.

„A okna,“ dodal Mason stroze k Nedovi. „Nerad bych, aby nám někdo mířil zevnitř na záda.“

„Jestli vyjedou v autě,“ pokračovala Lucy, „prostřelte jim pneumatiky a nebo jestli máte magnum jako tady Frank, můžete mířit na motorový blok. Nestřílejte po Garrettovi ani Amélii, pokud to nebude nezbytně nutné. Zatýkací pravidla všichni znáte.“

Při poslední větě se Lucy dívala na Masona a myslela na jeho střelecký útok u mlýna. Mason Germain jako by ji však neslyšel. Lucy popadla vysílačku a oznámila Jimu Bel ovi, že se chystají k útoku na stodolu.

„Už mám v pohotovosti sanitku,“ řekl šerif.

„Tohle není taktická operace,“ namítl Jesse, který rozhovor slyšel. „S jakoukoliv střelbou musíme být zatraceně opatrní.“

Lucy vypnula vysílačku a kývla směrem ke stavení.

„Jdem na to.“

Všichni se v podřepu rozběhli, přičemž se kryli za okolními duby a borovicemi. Lucy nespouštěla oči z tmavých oken stodoly.

Dvakrát si byla jistá, že uvnitř zahlédla pohyb. Mohlo jít pouze o odraz stromů a mraků, ale spoléhat se na to nedalo. Když se trochu přiblížili, Lucy se zastavila, přehodila si revolver do levé ruky, otřela si dlaň a znovu sevřela revolver pravicí. Policisté se shromáždili u zadní části stodoly, kde nebyla žádná okna. Lucy napadlo, že nic podobného nikdy předtím nedělala.

Tohle není taktická operace…

Ale to se pleteš, Jesse protože je to přesně tohle.

Pane Bože, poskytni mi jednu ránu na mého Jidáše.

Začala ji obtěžovat vypasená vážka. Lucy ji odehnala levou rukou. Vážka se však vrátila a zlověstně se vznášela opodál, jako by ji vyslal sám Garrett, aby Lucy rozptýlila.

Blbý nápad, řekla si Lucy a znovu se prudce ohnala.

Hmyzoun…

Spadla klec, pomyslela si Lucy a její slova platila pro oba uprchlíky.

„Nebudu nic říkat,“ ozval se Mason. „Půjdu prostě dovnitř. Až uslyšíš, že jsem rozkopl dveře, Lucy, projdeš tam z boku.“

Lucy přikývla. A přestože si dělala starosti s Masonovou přehnanou horlivostí a přestože planula touhou dopadnout Amélii Sachsovou, byla šťastná, že se může s někým podělit o břímě této obtížné práce.

„Ještě zjistím, jestli jsou boční dveře otevřené,“ zašeptala. Policisté se rozdělili a zaujali smluvené pozice. Lucy se přískoky přesunula pod jedno z oken a spěchala k bočním dveřím. Nebyly zamčené a dokonce je někdo pootevřel. Lucy kývla na Masona, který stál na rohu a sledoval ji. Mason opětoval kývnutí a ukázal jí deset prstů, což zřejmě znamenalo, že má Lucy odpočítávat vteřiny do chvíle, než Mason projde dveřmi. Nato Mason zmizel.

Deset, devět, osm…

Lucy se otočila ke dveřím a ucítila zápach ztrouchnivělého dřeva smíchaný se sladkou vůní benzinu a oleje, který vytékal zevnitř stodoly. Pozorně se zaposlouchala a uslyšela klepání zřejmě motoru auta, které Amélie ukradla.

Pět, čtyři, tři…

Lucy se zhluboka nadechla, aby se uklidnila. A znovu.

Připrav se, řekla si v duchu.

Z přední části budovy se ozvalo hlasité bouchnutí, jak Mason rozkopl dveře a vřítil se dovnitř.

„Policie!“ vykřikl. „Nikdo ani hnout!“

Běž! pomyslela si Lucy.

Kopla do bočních dveří, jenže ty se pohnuly pouze o pár centimetrů a pak se rychle zastavily narazily do velké traktorové sekačky na trávu zaparkované těsně za dveřmi. Lucy vrazila do dveří ještě dvakrát ramenem, ale dveře nepovolily.

„Sakra,“ zašeptala a rozběhla se k přední části stodoly.

Byla však sotva v půli cesty, když zaslechla Masonovo volání: „Ježíšikriste!“

Pak uslyšela výstřel.

A o chvíli později druhý.

„Co se děje?“ naléhal Rhyme.

„To je v pořádku,“ řekl Bell nejistě a svíral v ruce telefon. Na jeho vzezření však bylo něco, co Rhyma děsilo: šerif stál s telefonem pevně přitisknutým na ucho a druhou ruku měl zaťatou v pěst daleko od těla. Chvíli poslouchal a pokyvoval hlavou. Pak se podíval na Rhyma.

„Došlo k přestřelce.“

„K přestřelce?“

„Mason a Lucy vnikli do stodoly. Jesse říká, že se ozvaly dva výstřely.“ Šerif vzhlédl a křikl do vedlejší místnosti: „Pošlete sanitku k Hallburtonům. Je to v Badger Hollow Road, u silnice 112.“

„Už tam jede,“ hlásil Steve Farr.

Rhyme si opřel hlavu o opěrku vozíku. Podíval se na Thoma, který zarytě mlčel. Kdo to střílel? A kdo byl zasažen? Ach, Sachsová…

Bell nabroušeným hlasem pokračoval v konverzaci.

„No tak to zjisti, Jesse! Trefilo to někoho? Co se tam, sakra, semlelo?“

„Je Amélie v pořádku?“ rozkřikl se Rhyme „Za minutku to budeme vědět.“

Minutka se však táhla jako celá věčnost. Konečně Bell znovu ztuhl, když se na druhém konci linky ozval Jesse Corn nebo někdo jiný.

Přikývl.

„Ježíši, co že udělal?“ Znovu chvíli poslouchal a pak se podíval na vyplašeného Rhyma.

„Je to dobré. Nikdo nebyl zraněn. Mason rozkopl dveře do stodoly a viděl, jak na stěně visí nějaké kabáty. Před nima stály hrábě nebo lopata nebo něco takového. Byla tam tma, takže si myslel, že je to Garrett s pistolí. A tak dvakrát vystřelil. Nic víc.“

„Takže je Amélie v pořádku?“

„Oni tam ani nebyli. Stálo tam jen to auto, které ukradli. Garrett s Amélií museli být v domě, ale zřejmě zaslechli výstřely a zmizeli do lesa. Nemůžou dojít moc daleko. Já to tam znám je to samý močál.“

„Chci, abyste odvolal Masona z případu,“ řekl Rhyme vztekle. „Nebylo to žádné nedopatření střílel zcela úmyslně. Říkal jsem vám, že má moc horkou hlavu.“

Bell s ním očividně souhlasil. Přitiskl si telefon k uchu a řekl: „Jesse, dej mi Masona…“ Nastala krátká pauza. „Masone, co to má ksakru znamenat…?

Proč jsi střílel…? A co kdyby tam stál Pete Hallburton? Nebo jeho žena nebo některé z jeho dětí…? To je mi fuk. Okamžitě se vrátíš sem. To je rozkaz… Tak ať dům prohledají oni. Nasedni do auta a vrať se… Nebudu ti to říkat dvakrát. Já… Sakra.“

Bell zavěsil. O chvíli později zazvonil telefon znovu.

„Lucy, co se děje…?“

Šerif chvíli poslouchal a s očima přilepenýma k podlaze se zlověstně mračil. Po chvíli začal přecházet sem a tam.

„Ach, Ježíši… A víš to jistě?“ Přikývl a řekl: „No dobře, zůstaň tam. Ještě se ti ozvu.“

Zavěsil.

„Co se stalo?“

Bell zavrtěl hlavou.

„To je k nevíře. Podfoukli nás. Zahrála to na nás pěkně, ta vaše kámoška.“

„Cože?“

„Pete Hallburton je tam, “ vysvětlil Bel . „Je doma ve svém domě. Lucy s Jessem s n ím právě mluvili. Jeho žena dělá od tří do jedenácti dole u Davetta. Zapomněla si vzít svačinu, a tak jí ji Hallburton před půlhodinou odvezl a vrátil se domů.“

„Takže to bylo jeho auto? A Amélie s Garrettem se schovali v kufru?“

Bell si znechuceně povzdechl.

„Má pick-upa. Není tam místo. Tedy, alespoň ne pro dva lidi. Zato je tam spousta místa pro mobil. Hallburton ho měl vzadu za chladičem.“

Rhyme se musel cynicky zasmát.

„Takže Amélie zavolala do půjčovny aut, nechala je čekat a ukryla telefon do Hallburtonova auta.“

„Přesně tak,“ zabručel Bel .

„Nezapomeň, Lincolne,“ ozval se Thom, „že do stejné půjčovny volala už dneska ráno. A byla naštvaná, protože ji nechali strašně dlouho čekat.“

„Takže ona věděla, že jí na ten telefon nasadíme lokátor,“ poznamenal Bell. „Čekala s Garrettem, až Lucy a ostatní policejní auta odjedou z Canal Road, a pak se vydala jinudy.“

Podíval se do mapy.

„Mají na nás dobrých čtyřicet minut. Můžou být kdekoliv.“

27

Když policejní vozy opustily zátaras a zmizely západním směrem po silnici 112, vyběhli Garrett se Sachsovou na konec Canal Road a přešli přes cestu. Prošli kolem míst činu v Blackwater Landing, odbočili doleva a rychle se prodrali houštím a dubovým lesem podél řeky Paquenoke.

Necelý kilometr od okraje lesa narazili na přítok řeky. Nedal se obejít a Sachsové se vůbec nechtělo plavat v kalné vodě poseté hmyzem, slizem a klestím. Garrett však byl dobře připraven. Ukázal spoutanýma rukama na místo u břehu.

„Máme tu člun.“

„Člun? Kde?“

„Tam, tam.“

Ukázal znovu.

Sachsová zamžourala a sotva rozeznala siluetu malého člunu přikrytého listím a lesním porostem. Garrett ke člunu přistoupil, a pokud mu pouta dovolila, začal z něj odstraňovat houští. Sachsová mu pomohla.

„Maskování,“ řekl Garrett hrdě. „To jsem se naučil od hmyzu. Ve Francii žije takový malý cvrček truxalis. Ten je naprosto skvělý. Třikrát za léto změní zbarvení, aby splynul s různými odstíny zeleně v okolní trávě. Dravci ho sotva kdy uvidí.“

Ale i Sachsová už využila fantastických znalostí tohoto chlapce o hmyzu. Když Garrett učinil poznámku o můrách o jejich schopnosti cítit elektronické a rádiové signály, uvědomila si, že jí Rhyme bezpochyby nasadil na mobilní telefon lokátor. Vzpomněla si, že ráno musela dlouho čekat na lince, když volala do půjčovny automobilů PiedmontCarolina. A tak se vkradla na parkoviště Davett Industries, zavolala do půjčovny a vsunula telefon, který už opět přehrával nekonečnou hudební vycpávku, za chladič neobsazeného pick-upa, jenž stál se spuštěným motorem před vchodem pro zaměstnance. Trik podle všeho vyšel. Policisté odjeli krátce poté, co pick-up opustil areál továrny. Když teď odkrývali člun, zeptala se Sachsová Garretta: „A co ten čpavek? A ta jáma se sršním hnízdem? To ses taky naučil od hmyzu?“

„Jo,“ přitakal Garrett.

„Tys nechtěl nikomu ublížit, že ne?“

„Ne, ne, ta mravkolvi jáma vás měla jenom postrašit a zpomalit. Schválně jsem do ní položil prázdné hnízdo. A čpavek mě měl varovat, kdybyste se dostali příliš blízko. Tak to dělá i hmyz. Vůně jsou pro hmyz takovým systémem včasného varování.“ Garrettovy zarudlé vlhké oči se rozzářily zvědavým obdivem. „To bylo od vás teda skvělý, když jste mě našli u mlýna. Nikdy jsem si nemyslel, že se tam dostanete tak rychle.“

„A v mlýně jsi pak nechal nastrčené důkazy mapu a písek, abys nás svedl ze stopy.“

„Jo, vždyť vám to říkám hmyz je strašně mazaný. Musí být.“

Konečně otlučený člun odkryli. Byl natřený tmavě šedou barvou, měřil asi tři metry a vzadu měl malý motor. Uvnitř se nacházelo asi dvanáct plastikových čtyřlitrových lahví s pramenitou vodou a chladicí nádoba.

Sachsová otevřela jednu z lahví a několikrát si zhluboka lokla. Podala láhev Garrettovi, ten se rovněž napil a otevřel chladicí nádobu.

Uvnitř se nacházely krabice se sušenkami a čipsy.

Garrett si je pečlivě prohlédl, aby měl jistotu, že je všechno, jak má být, a nic není poškozené. Přikývl a nastoupil do člunu.

Sachsová ho následovala a posadila se zády k přídi a čelem ke Garrettovi. Garrett se na ni světácky ušklíbl, jako by pochopil, že mu Sachsová nedůvěřuje natolik, aby se k němu otočila zády, a vytáhl startovací lano. Motor se rozbafal. Garrett odstrčil člun od břehu a jako novodobý Huck Finn vyrazil po řece.

Tohle je kost na kost, pomyslela si Sachsová.

Stejný obrat používal její otec. Štíhlý plešatějící muž, který většinu života strávil jako policejní pochůzkář v Brooklynu a na Manhattanu, vedl se svou dcerou závažný rozhovor, když mu oznámila, že se chce vzdát kariéry modelky a nastoupit u policie. Její rozhodnutí sice všemi deseti vítal, ale zároveň o své profesi prohlásil:

„Musíš to pochopit, Amie: Někdy je to honička, někdy se ti podaří něco změnit a někdy je to nuda. A někdy díkybohu ne příliš často je to kost na kost. Na ostří nože. Seš v tom úplně sama a není nikdo, kdo by ti pomohl. A teď nemyslím jenom pachatele. Někdy stojíš i proti svému šéfovi. Někdy dokonce proti jeho šéfům. A někdy taky proti svým přátelům. Jestli chceš být policistka, musíš být připravena jít do toho sama. Nedá se tomu vyhnout.“

„Já to zvládnu, tati.“

„Ty jsi moje holčička. A teď se půjdem projet, zlato.“

Když nyní Sachsová seděla ve vratk ém člunu pilotovaném nevyzpytatelným mladým chlapcem, napadlo ji, že se nikdy v životě necítila tak opuštěná. Kost na kost… na ostří nože.

„Podívejte támhle,“ řekl Garrett rychle a ukázal na nějaký hmyz. „To je můj nejoblíbenější

druh. Znakoplavka. Plave pod vodou.“ Tvář se mu rozsvítila nelíčeným nadšením.

„Vážně!

Hej, to by teda bylo, co? Plavat takhle pod vodou. Já mám vodu rád. Dělá mi dobře na kůži.“

Úsměv mu opadl a Garrett si začal třít rameno.

„Zatracený jedovatý dub… Pořád jsem popálený. A někdy to strašně svědí.“

Začali se proplétat přes malé zátoky, kolem ostrůvků, velkých kořenů a napůl ponořených šedivých stromů, přičemž se nakonec vždy vrátili do západního směru čelem k zapadajícímu slunci.

Sachsovou přepadla podivná myšlenka, jakási ozvěna čehosi, co ji napadlo už v Garrettově cele, než ho z ní dostala ven: jestliže si tu Garrett ukryl člun plný potravin a s plnou nádrží, musel předpokládat, že nějakým způsobem uprchne z vězení. A že její role v tomto výletu je pouhou součástí důmyslného a předem připraveného plánu.

„Ať už si o Garrettovi myslíš cokoliv, nevěř mu. Ty se domníváš, že je nevinný. Ale připusť alespoň, že možná není. Víš, jak přistupujeme k místům činu, Sachsová.“

„S otevřenou myslí. Bez předsudků. S přesvědčením, že možné je naprosto vše.“

Ale pak se znovu podívala na chlapce. Rozzářené oči mu šťastně těkaly z jednoho zajímavého výjevu na druhý a v ničem nepřipomínaly uprchlého zločince, nýbrž spíše nadšeného dospívajícího chlapce na trempířském čundru spokojeného a vzrušeného představou, co vše se může ukrývat za dalším ohybem řeky.

„Ona je dobrá, Lincolne,“ řekl Ben v narážce na trik s mobilním telefonem. To tedy je, pomyslel si Rhyme a v duchu ho napadlo, že je stejně dobrá jako on. I když v koutku duše si musel vzápětí rozmrzele přiznat, že tentokrát byla Sachsová lepší než on. Rhyme na sebe sršel vztekem, že něco podobného nepředpokládal. Tohle není hra nebo cvičení, pomyslel si. Někdy Sachsovou jen tak zkoušel, když procházela rošt nebo analyzovala důkazy v jeho newyorské laboratoři. Jenže teď šlo o její život. Dost možná jí zbývaly pouhé hodiny, než na ni Garrett zaútočí nebo ji rovnou zabije. Rhyme si nemohl dovolit znovu klopýtnout.

Ve dveřích se objevil policista s papírovým pytlíkem z Food Lion v ruce. V pytlíku bylo Garrettovo oblečení z vazební věznice.

„Výborně!“ zaradoval se Rhyme. „Nakreslete někdo tabulku. Thome, Bene…, nakreslete mi tabulku. ,Nálezy na druhotném místě činu mlýn. Bene, no tak piš, piš!“

„Ale jednu takovou tabulku už máme,“ řekl Ben a ukázal na tabuli.

„Ne, ne, ne,“ odporoval Rhyme. „Smaž ji. Tahle vodítka byla falešná. Garrett nám je podstrčil, aby nás svedl ze stopy. Stejně jako ten vápenec v botě, kterou odhodil, když se zmocnil Lydie. Pokud najdeme nějaké důkazy v těch jeho šatech,“ Rhyme kývl k pytlíku, „dozvíme se, kde je Mary Beth ve skutečnosti.“

„Když budeme mít štěstí,“ dodal Bel .

Ne, pomyslel si Rhyme, když budeme šikovní. Otočil hlavu k Benovi.

„Vyřež z kalhot kus látky někde u záložky a projeď ho v chromatografu.“

Bell vyšel z kanceláře, aby se Stevem Farrem dojednal přidělení prioritních frekvencí pro vysílačky, aniž by musel uvědomit státní policii o všem, co se děje, protože na tom Rhyme neoblomně trval.

Rhyme s Benem teď museli počkat na výsledky z chromatografu.

„Co tam máme dál?“ zeptal se Rhyme a kývl k šatům.

„Na Garrettových kalhotách jsou hnědé skvrny od barvy,“ oznámil Ben, když šatstvo prohlédl. „Tmavě hnědé skvrny. Vypadají nově.“

„Hnědé skvrny,“ opakoval Rhyme a pečlivě skvrny zkoumal.

„Jakou barvu má dům Garrettových rodičů?“

„Já nevím,“ odpověděl Ben.

„Já taky nečekám, že jsi chodící kronika místních poměrů,“ zabručel Rhyme. „Myslel jsem, abys tam zavolal.“

„Ach tak.“

Ben našel ve spise číslo a vytočil ho. Chvíli s někým mluvil a pak zavěsil.

„To je teda neochotnej buran… Myslím Garrettův nevlastní táta. Takže jejich dům je bílý a na celém pozemku nemají nic natřeno tmavě hnědou barvou.“

„To znamená, že ta barva pravděpodobně pochází z místa, kde Garrett zadržuje Mary Beth.“

„A neexistuje někde nějaká databáze barev, se kterou bychom ty skvrny mohli porovnat?“

zeptal se mladý zoolog.

„Dobrý nápad,“ odpověděl Rhyme. „Ale odpověď zní ne. Mám takovou databázi v New Yorku, jenže ta nám tady k ničemu není. A do databáze FBI nemáme přístup. Ale pokračuj. Je něco v kapsách? Nasaď si…“

Ale to už měl Ben téměř na rukou gumové rukavice.

„Tohle jste mi chtěl říct?“

„Jo,“ zabručel Rhyme.

„Nesnáší, když ho někdo předběhne,“ konstatoval Thom.

„V tom případě to zkusím dělat častěji,“ řekl Ben. „Á, tady něco je.“

Rhyme se podíval úkosem na několik malých bílých předmětů, které Ben vytáhl z Garrettovy kapsy.

„Co to je?“

Ben k předmětům přičichl. „Chleba a sýr.“

„Zase jídlo. Jako ty sušenky a…“

Ben se rozesmál.

„Co je tady k smíchu?“ zamračil se Rhyme.

„Jídlo to sice je…, ale ne pro Garretta.“

„Jak to myslíš?“

„Rybařil jste někdy?“ zeptal se Ben.

„Ne, nikdy jsem nerybařil,“ zabručel Rhyme. „Když mám chuť na rybu, koupím si ji, uvařím a sním. Co má sakra rybaření společného se sýrovými sendviči?“

„Tohle není ze sendvičů,“ vysvětlil Ben. „Jsou to návnady. Návnady pro ryby. Smícháte chleba a sýr a necháte to pěkně zkysnout. Nejvíc to zbožňují ryby, co plavou u dna. Třeba sumci. A čím víc to smrdí, tím líp.“

Rhyme zvedl obočí. „No, to nám tedy pomůže.“

Ben prozkoumal záložky Garrettových kalhot, vykartáčoval jejich obsah na přílohu s nabídkou předplatného časopisu People a prohlédl si stopy pod mikroskopem.

„Nic mimořádného,“ řekl. „Snad jen ta drobná zrníčka. Ta bílá.“

„Ukaž.“

Zoolog přenesl k Rhymovi velký mikroskop Bausch & Lomb a Rhyme nakoukl do okuláru.

„Fajn, prima. Jsou to papírová vlákna.“

„Vážně?“ zeptal se Ben.

„Očividně je to papír. Co jiného by to bylo? Dokonce absorpční papír. Jenže nemám tušení, odkud může pocházet. Ale ta špína je velice zajímavá. Můžeš jí z těch záložek vytáhnout víc?“

„Zkusím to.“

Ben ustřihl šev, který držel záložku, odhrnul ji a vysypal na časopis další špínu.

„Strč ji do mikroskopu.“

Ben připravil sklíčko a vsunul ho do podstavce složeného mikroskopu, který pak Rhymovi znovu jistou rukou přidržel. Rhyme civěl do okuláru.

„Je v tom spousta jílu. Opravdu spousta. Je to nějaká živičná hornina, pravděpodobně žula. A co je tohle? Ale ne rašeliník.“

„Jak to všechno víte?“ zeptal se ohromený Ben.

„Prostě to vím.“

Rhyme teď neměl čas vysvětlovat, že se kriminalista musí vyznat ve světě látek a předmětů stejně dobře jako ve světě zločinu.

„Co bylo ještě v těch záložkách?“ zeptal se. „Co je tohle?“ kývl k zelenému kousku, který ležel na nabídce předplatného. „Ta drobná bílozelená věc?“

„Ta je z nějaké rostliny,“ řekl Ben. „Ale není to můj obor. Studoval jsem i mořskou botaniku, ale rozhodně to nebyl můj oblíbený předmět. Zajímají mě spíš živé organismy, které mají šanci uprchnout, když je sbíráte. Připadá mi to zajímavější.“

„Popiš mi to,“ poručil Rhyme.

Ben si prohlédl zelený kousek pod lupou. „Načervenalý stonek a kapka tekutiny na konci. Vypadá, že je viskózní. Na druhém konci je bílý květ ve tvaru zvonu… Kdybych si musel tipnout…“

„Musíš,“ vyštěkl Rhyme. „A rychle.“

„Řekl bych, že je to z rosnatky.“

„Co to sakra je? Zní to jako nějaká žába.“

„To je rostlina podobná mucholapce obecné. živí se hmyzem. Jsou úžasné. Když jsem byl kluk, seděli jsme a celé hodiny je pozorovali. Jak pojídají hmyz, je naprosto…“

„Úžasné, úžasné,“ opakoval jízlivě Rhyme. „Mě nezajímá jejich stolování. Kde se vyskytuji? To by pro mě bylo úžasné.“

„No jo, rostou tady všude.“

Rhyme se zakabonil. „Takže je to k ničemu. Sakra. Dobře, tak až bude hotov ten vzorek kalhot, projeď v chromatografu tu špínu.“

Nato se Rhyme zaměřil na Garrettovo tričko, které leželo roztažené na stole.

„Od čeho jsou ty fleky?“

Na tričku bylo několik načervenalých skvrn. Ben si je pozorně prohlédl, pokrčil rameny a zavrtěl hlavou.

Rhymovy rty se zkroutily do křivého úsměvu.

„Jsi ochoten je ochutnat?“

Ben bez váhání zvedl tričko a olízl malou skvrnku.

„Hodnej,“ kvitoval jeho výkon Rhyme.

Ben zvedl obočí.

„Předpokládal jsem, že je to standardní postup.“

„Já bych to za nic na světě neudělal,“ odpověděl Rhyme.

„Tomu ani na minutu neuvěřím,“ řekl Ben a znovu olízl skvrnu. „Tipoval bych to na ovocnou šťávu. Ale příchuť nepoznám.“

„Dobrá, připiš to na seznam, Thome.“

Rhyme kývl k chromatografu.

„Kouknem se na výsledky rozboru té látky a pak projedeme špínu ze záložek.“

Zanedlouho jim přístroj oznámil, jaké stopové látky byly přítomny v Garrettových kalhotách a jaké se nacházely ve špíně v jeho záložkách: cukr, další kamfen, alkohol, kerosin a kvasnice. Zejména kerosin zde byl zastoupen velice významně. Thom připsal jednotlivé položky na seznam a všichni společně se zadívali na tabulku. Nálezy na druhotném místě činu mlýn Hnědá barva na kalhotách

Rosnatka

Jíl

Rašeliník

Ovocná šťáva

Papírová vlákna

Návnady

Cukr

Kamfen

Alkohol

Kerosin

Kvasnice

Co to všechno znamená? přemýšlel Rhyme. Vodítek bylo příliš mnoho a Rhyme mezi nimi neviděl žádnou souvislost. Pocházel cukr z ovocné šťávy, anebo z nějakého místa, na kterém se Garrett pohyboval? Zakoupil Garrett kerosin, anebo se jen náhodou ukrýval někde u čerpací stanice nebo ve stodole, kde ho měl majitel uskladněn? Alkohol se nachází ve více než třech tisícovkách běžných výrobků pro průmysl i domácnost od rozpouštědel po vodu po holení.

A kvasnice Garrett bezpochyby nabral na kalhoty v mlýně, kde se obilí mlelo na mouku. Po několikaminutovém přemýšlení sklouzly Rhymovy oči na jinou tabulku: Nálezy na druhotném místě činu Garrettův pokoj Tchoří pižmo

Nastříhané borové jehličí

Kresby hmyzu

Fotografie Mary Beth a vlastní rodiny

Knihy o hmyzu

Rybářský vlasec

Peníze

Neznámý klíč

Kerosin

Čpavek

Dusičnany

Kamfen

Vtom ho napadlo něco, o čem se zmiňovala Sachsová, když prohledávala Garrettův pokoj.

„Bene, můžeš mi otevřít ten zápisník, Garrettův zápisník? Chci se na něj znovu podívat.“

„Mám vám ho strčit do obraceče?“

„Ne, jen v něm přede mnou listuj palcem.“

Za chvíli se začaly Rhymovi míhat před očima přehnaně zkreslené obrázky hmyzu: znakoplavka, potápník, bruslařka.

Rhyme si vzpomněl, jak mu Sachsová říkala, že s výjimkou sklenice se sršni což byl Garrettův sejf byl všechen ostatní hmyz ve sklenicích s vodou.

„Všechno je to vodní hmyz,“ konstatoval Rhyme.

Ben přikývl. „Vypadá to tak.“

„Přitahuje ho voda,“ řekl Rhyme zamyšleně.

Pohlédl na Bena.

„A co ta návnada? Říkal jsi, že je pro ryby u dna.“

„Ty kuličky? Jasně.“

„Pro mořské, nebo pro sladkovodní?“

„No samozřejmě pro sladkovodní.“

„A ten kerosin na ten jezdí čluny, ne?“

„Ano,“ odpověděl Ben. „Ty s přívěsným motorem.“

„Nenapadá tě nic?“ zeptal se Rhyme a dodal: „Co když jedou v člunu na západ po řece Paquenoke?“

„To dává smysl, Lincolne,“ odpověděl Ben. „A vsadil bych se, že je toho kerosinu tolik proto, že Garrett často tankuje přejížděl sem a tam mezi Tanner’s Corner a místem, kde teď ukrývá Mary Beth. Chtěl to tam pro ni připravit.“

„Dobrá úvaha. Zavolej sem Jima Bella, ano?“

O pár minut později se šerif vrátil do místnosti a Rhyme mu nastínil svou hypotézu.

„A na to jste přišel jen podle těch vodních brouků?“ zeptal se nevěřícně Bel . Rhyme přikývl.

„Pokud znáte hmyz, znáte i Garretta Hanlona.“

„No, není to o nic ztřeštěnější než všecko ostatní, co už jsem dneska slyšel,“ řekl Jim Bel .

„Máte tu policejní člun?“ zeptal se Rhyme.

„Ne. Ale ten by nám stejně k ničemu nebyl. To byste musel znát Paquo. Na mapě vypadá jako docela normální řeka má břehy a tak. Jenže ve skutečnosti jsou na ní tisíce zátok, přítoků a ramen, které ústí do močálů nebo z nich. Jestli je Garrett na řece, určitě se nedrží v hlavním korytě. Za to vám ručím. Bylo by nemožné ho najít.“

Rhyme sledoval očima řeku Paquenoke směrem na západ.

„Pokud dopravoval potraviny na místo, kde ukrývá Mary Beth, znamená to, že jeho úkryt pravděpodobně není daleko od řeky. Jak daleko na západ musí doplout, aby se ocitl v alespoň trochu obyvatelné oblasti?“

„Docela pěkný kus. Vidíte to tady nahoře?“ Bel se dotkl místa kolem čtverce G7. „Na sever od Paquo nikdo nebydlí. Ale na jižním břehu tady začínají obytné domy. Určitě by si ho tam někdo všiml.“

„Takže nejméně patnáct kilometrů na západ?“

„Nějak tak,“ souhlasil Bell.

„A co ten most?“ Rhyme kývl na mapu a zabodl oči do čtverce E8.

„Myslíte Hobeth Bridge?“

„Jak vypadají přístupové cesty? Vede tam silnice?“

„Je tam jen zavážka. Ale je jí spousta. Most je asi dvanáct metrů vysoký, takže nájezdové rampy k němu jsou docela dlouhé. Počkejte… Vy myslíte, že kdyby chtěl Garrett proplout pod mostem, musel by se vrátit do hlavního koryta, že?“

„Přesně tak. Protože projektanti ur čitě nechali menší ramena po obou stranách mostu zasypat, když stavěli přístupové cesty.“

Bell přikývl. „Jo. To má logiku.“

„Pošlete k mostu co nejrychleji Lucy i ostatní. A Bene, zavolej tomu chlápkovi Henrymu Davettovi. Řekni mu, že nás to mrzí, ale budeme znovu potřebovat jeho pomoc.“

Rhyme si opět vzpomněl na Garretta a začal v duchu odříkávat modlitbu i když ne k Bohu. Jeho modlitba směřovala k Améli Sachsové: Ach, Sachsová, buď opatrná. Je jen otázkou času, kdy si Garrett najde nějakou výmluvu, abys mu sundala pouta. A aby tě pak odvedl na opuštěné místo. Tam se mu nějak podaří zmocnit se tvé zbraně… ať tě příští hodiny nezlákají, abys mu uvěřila, Sachsová.

Nepřestávej se mít na pozoru. Ten kluk má trpělivost kudlanky. 28

Garrett se ve vodních cestách vyznal jako zkušený říční námořník, a přestože se mnohdy zdálo, že navádí člun do slepé uličky, vždy se mu nakonec podařilo nalézt nějaké splavné rameno, tenké jako pavučinka, které je neomylně provedlo přes labyrint močálů a bujné zeleně.

Postupně ukázal Sachsové vydru říční, ondatru a bobra podobné výjevy by možná mohly vzrušit amatérského přírodovědce, ale Sachsovou nechávaly naprosto chladnou. Její chápání živočišné říše se omezovalo pouze na potkany, holuby a veverky ve velkom ěstě a i to pouze do té míry, do jaké jí mohla tato zvířata pomoci v soudní kriminalistice.

„Koukněte tam!“ křikl Garrett.

„Co je?“

Garrett ukazoval na cosi, co Sachsová neviděla. Zíral na jedno místo u břehu a byl zcela uchvácen drobným dramatem, které se tam zřejmě odehrávalo. Sachsová viděla jen brouka skákajícího po hladině.

„Bruslařka,“ řekl jí Garrett a posadil se. Tvář mu opět zvážněla. „Hmyz je daleko důležitější než my. Myslím, pokud jde o chod planety. Víte, někde jsem četl, že kdyby všichni lidé na zeměkouli do zítřka zmizeli, svět by normálně běžel dál. Ale kdyby zmizel všechen hmyz, brzo by zanikl veškerý život během jediné generace. Nejdřív by vyhynuly rostliny, potom živočichové a nakonec by se Země opět proměnila v jeden velký kámen.“

I přes obecný jazyk dospívajícího chlapce hovořil Garrett s autoritou profesora a zanícením buditele.

„Jasně,“ pokračoval, „některý hmyz dokáže být pěkně otravnej. Ale takových druhů je jenom pár, možná jedno nebo dvě procenta.“ Obličej mu ožil a Garrett hrdě dodal: „A pak jsou tu ještě ti, co požírají úrodu. Jenže já mám takový nápad. Je vážně skvělý. Chci vyšlechtit takový zvláštní druh zlatoočky, který bude tyhle škůdce ničit místo pesticidů tak, aby přitom nechal na pokoji hodný hmyz a ostatní živočichy. Zlatoočky jsou na to nejlepší. Ještě nikomu se to nepovedlo.“

„Ty myslíš, že to dokážeš, Garrette?“

„Ještě přesně nevím jak. Ale naučím se to.“

Sachsová si vzpomněla, co se dočetla v jeho knize o Wilsonově pojmu „biofilie“

náklonnosti lidí k jiným druhům organismů na zeměkouli. A když poslouchala, jak ji Garrett krmí svými pravdami, z nichž všechny jasně dokazovaly jeho lásku k přírodě a poznání, nemohlo ji nenapadnout, že ten, kdo může být natolik uchvácen živými organismy a dokonce je jakýmsi prazvláštním způsobem i milovat, rozhodně nemůže být zároveň násilníkem a vrahem.

Amélie Sachsová se této myšlenky pevně chopila a uchovala si ji po celou dobu, po kterou pluli po řece Paquenoke a prchali před Lucy Kerrovou, před záhadným mužem ve žlutohnědém plášti i před obyčejným a sužovaným městečkem Tanner’s Corner. A taky před Lincolnem Rhymem. Před jeho blížící se operací a příšernými důsledky, který by mohla pro oba mít.

Úzký člun proplouval rozmanitými přítoky a rameny. Voda již neměla černou barvu, ale v nízko stojícím slunci se teď zlatavě leskla. Sachsovou napadlo, že mění barvy stejně jako ten francouzský cvrček, o kterém jí říkal Garrett.

Nakonec chlapec vykormidloval z bočních zátočin a ramen, vplul do hlavního koryta řeky a zamířil blízko ke břehu. Sachsová se ohlédla východním směrem a dívala se, zda je nepronásledují policejní čluny. Viděla však pouze velký říční člun společnosti Davett Industries, který plaval proti proudu na opačnou stranu. Garrett ztlumil motor a vplul do malé zátoky.

Vykoukl zpoza vrbové větve a podíval se na západ k mostu, který vedl přes řeku Paquenoke.

„Musíme vjet pod něj,“ řekl. „Nedá se obeplout.“ Pozorně si prohlédl oblouk mostu i okolí.

„Vidíte někoho?“

Sachsová vykoukla z houští. Viděla jen několik záblesků světla.

„Možná. Nedokážu to říct. Voda se moc leskne.“

„Ti parchanti by tam na nás mohli čekat,“ řekl Garrett neklidně. „U toho mostu mám vždycky strach. Z lidí, co mě hledají.“

Vždycky? Garrett zajel s člunem ke břehu a vypnul motor. Vylezl z člunu, odšrouboval úchyt, který držel přívěsný motor na zádi, sundal motor a ukryl ho v trávě spolu s palivovou nádrží.

„Co to děláš?“ zeptala se Sachsová.

„Nemůžu riskovat, že si nás všimnou.“

Vytáhl z člunu chladicí nádobu a láhve s vodou a pomocí dvou mastných lan připevnil vesla k sedátkům. Ze šesti lahví vylil vodu, opět láhve uzavřel a odložil je stranou.

„S tou vodou mě to moc mrzí,“ poznamenal. „Mary Beth tam žádnou nemá. A bude ji potřebovat. Ale já jí pak nějakou vodu naberu v rybníce u chaty.“

Nato vlezl do vody a popadl člun za bočnici.

„Pomozte mi,“ řekl. „Musíme ho obrátit.“

„Ty ho chceš potopit?“

„Ne. Jen obrátit dnem nahoru. Dolů strčíme ty prázdné láhve. Bude hezky plavat.“

„Dnem vzhůru?“

„Jasně.“

Sachsová si uvědomila, co má Garrett v plánu. Schovají se pod člun a proplují pod mostem. Tmavý trup člunu ve vodě bude z mostu prakticky neviditelný. A až budou za mostem, mohou člun opět převrátit a zbytek cesty k Mary Beth jednoduše doveslovat. Garrett otevřel chladicí nádobu a vytáhl plastikový pytel.

„Můžeme si tam dát věci, abychom je nezmáčeli.“

Jako první hodil do pytle knihu Miniaturní svět. Sachsová přidala náprsenku a revolver. Zastrčila si tričko do džínsů a vsunula si za něj pytel.

„Můžete mi sundat pouta?“ zeptal se Garrett a natáhl ruce.

Sachsová zaváhala.

„Nechci se utopit,“ vysvětlil Garrett a prosebně se podíval. Mám strach. Ať toho nechá!

„Neudělám nic špatného. Slibuju.“

Sachsová neochotně vylovila z kapsy klíč a odemkla Garrettovi pouta. Weapemeocští Indiáni, kteří obývali území dnešní Severní Karolíny, byli z jazykového hlediska součástí národa Algonquinů a příbuznými Powhatanů, Chowanů a pamlicoských kmenů v oblasti středního Atlantiku.

Byli vynikajícími zemědělci a ostatní kmeny domorodých Američanů jim záviděly zručnost při rybolovu. Kromě toho byli až přehnaně mírumilovní a téměř vůbec se nezajímali o zbraně. Před třemi sty lety napsal britský vědec Thomas Harriot: „Jejich zbraněmi toliko luky zhotovené z lískového dřeva a šípy z rákosové třtiny jsou. Nemají ničeho, čím brániti by se mohli, vyjma štítů z kůry zhotovených a brnění z klacíků provázky k sobě spletených.“

Bojovné vlohy v těchto Indiánech probudili až britští kolonizátoři, kterým se to podařilo nesmírně účinným způsobem, když Indiánům současně hrozili Božím hněvem, pokud okamžitě nepřestoupí na křesťanskou víru, decimovali jejich obyvatelstvo zavlečenými viry chřipky a neštovic, vymáhali na nich jídlo a přístřeší, které si z lenosti nechtěli opatřit sami, a k dovršení všeho zavraždili jednoho z oblíbených náčelníků kmene Winginu, jenž podle jejich přesvědčení jak se ukázalo, mylného osnoval útok na britské osady. K nelíčenému překvapení a rozhořčení kolonizátorů však Indiáni nepřijali do svých srdcí Pána Ježíše Krista, ale vyhlásili věrnost svým vlastním božstvům duchům zvaným Manitouové a následně i válku proti Britům, jejíž úvodní kapitolou (podle výkladu dějin z pera mladé Mary Beth McConnellové) se stal útok na ztracené kolonizátory na ostrově Roanoke.

Jakmile osadníci uprchli, celý kmen v očekávání příchodu britských posil přehodnotil svůj pohled na zbraně a válečnictví a začal používat měď, ze které do té doby vyráběl pouze ozdoby a dekorace, také k výrobě zbraní. Kovové hroty šípů byly daleko ostřejší než pazourkové a snadněji se vyráběly. Na rozdíl od filmů však šíp vystřelený z nepředpjatého luku obvykle nepronikne příliš hluboko do kůže a jen zřídkakdy je pro oběť smrtelný. Aby tedy mohli weapemeocští Indiáni účinně dorážet nepřátele, začali jim uštědřovat rány z milosti údery do hlavy palicí nazvanou příznačně „ranokyj“, jejíž výrobu přivedl kmen postupně téměř k dokonalosti.

Ranokyj není ničím jiným než obyčejným velkým a oblým kamenem, který je zasazen do naštípnutého konce větve a upevněn koženým řemínkem.

Je to velice účinná zbraň a ta, kterou nyní Mary Beth McConnel ová vyráběla na základě svých archeologických znalostí domorodých Američanů, byla bezpochyby stejně vražedná jako zbraně, které podle její teorie kdysi dávno drtily lebky a lámaly páteře roanokeských osadníků, když sváděli svou poslední bitvu na březích řeky Paquenoke v místě, jež se dnes nazývá Blackwater Landing.

Mary Beth si svůj ranokyj vyrobila ze dvou ohýbaných nohou staré židle v chatě a kamene, který po ní před chvílí mrštil misionářův přítel Tom.

Upevnila kámen mezi obě nohy a stáhla je pomocí dlouhých pásů džínsoviny, které si natrhala z podolku košile.

Zbraň byla těžká vážila tři nebo čtyři kila, ale rozhodně nemohla být příliš těžká pro Mary Beth, která na archeologických vykopávkách běžně zvedala patnácti až dvacetikilogramové kameny.

Vstala z postele a několikrát se svou zbraní ohnala. Síla a průraznost ranokyje ji velmi potěšila. Zaslechla téměř hravý zvuk hmyzu ve sklenicích a vzpomněla si na Garrettův nechutný zlozvyk ťukat nehty o sebe. Otřásla se vztekem a zvedla ranokyj, aby jím rozbila nejbližší sklenici.

Ale pak se zarazila. Nesnášela ten hmyz, to ano, ale její vztek nebyl namířen přímo proti němu. To vůči Garrettovi cítila zuřivou nenávist.

Nechala sklenice sklenicemi, přešla ke dveřím a několikrát do nich udeřila ranokyjem v oblasti zámku. Dveře se ani nehnuly.

Mary Beth to upřímně řečeno ani neočekávala. Důležité ovšem bylo, že se jí podařilo přivázat kámen k palici velmi pevně.

Nepohnul se ani o píď.

Pokud se misionář s Tomem vrátí ozbrojeni, pak proti nim obyčejný kyj samozřejmě nic nezmůže. Mary Beth se však rozhodla, že pokud se muži dostanou dovnitř, bude mít kyj ukrytý za sebou a ten, který na ni vztáhne ruku jako první, to odskáče s rozbitou lebkou. Druhý by ji pak sice mohl zabít, ale i tak by Mary Beth vzala alespoň jednoho s sebou. (Představila si, že přesně takto zemřela i Virginia Dareová.) Posadila se a vykoukla z okna na nízko postavené slunce za pásem lesa, kde poprvé zahlédla misionáře. Co je to za pocit, který se jí teď rozlévá v těle? Zřejmě strach, pomyslela si. Ale pak dospěla k závěru, že to vůbec není strach. Byla to netrpělivost. Mary Beth si přála, aby se už její nepřátelé vrátili.

Položila si ranokyj do klína.

Nachystej se, říkal jí před odchodem Tom.

Nuže, jsem nachystaná.

„Támhle je nějaký člun.“

Lucy se vyklonila zpoza listí pichlavého vavřínu na břehu vedle mostu Hobeth Bridge. Ruku držela na revolveru.

„Kde?“ zeptala se Jesseho Corna.

„Tam.“ Jesse ukázal proti proudu.

Lucy matně viděla cosi tmavého na vodě asi osm set metrů před sebou. Předmět se pohyboval v říčním proudu.

„Jak to myslíš, člun?“ zeptala se. „Já nevidím, že by…“

„Ne, podívej. Je převrácený.“

„Vždyť ho sotva vidím,“ řekla. „Ty máš teda dobré oči.“

„Jsou to oni?“ zeptal se Trey.

„Co se stalo? Převrhl se jim?“

Jesse Corn zavrtěl hlavou. „Né, plavou pod ním.“

Lucy zamžourala. „Jak to víš?“

„Mám takový pocit.“

„A mají vůbec pod ním dost vzduchu?“ zeptal se Trey.

„Jasně,“ odpověděl Jesse. „Plave dost vysoko na vodě. Kdysi jsme to dělávali s kánoí na jezeře Bambert. Jako kluci. Hráli jsme si na ponorku.“

„Takže co uděláme?“ zeptala se Lucy. „Potřebujeme člun nebo něco, na čem bychom se k nim dostali.“

Rozhlédla se kolem sebe.

Ned si sundal policejní opasek a podal ho Jesse Cornovi.

„Prostě tam doplavu a odtáhnu je ke břehu.“

„Ty umíš tak dobře plavat?“ zeptala se Lucy.

Ale to už si Ned zouval boty. „Tuhle řeku jsem už přeplaval milionkrát.“

„Budeme tě krýt,“ řekla Lucy.

„Vždyť jsou pod vodou,“ poznamenal Jesse. „Nedělal bych si starosti, že by po někom stříleli.“

„Stačí trocha tuku na nábojích a vydrží pod vodou třeba celé týdny;“ namítl Trey.

„Amélie střílet nebude,“ trval na svém Jidášův obhájce Jesse Corn.

„Ale nemůžeme nic riskovat,“ řekla Lucy a obrátila se k Nedovi. „Nepřevracej člun zpátky. Jen k němu doplav a postrkuj ho sem k nám. Ty si vezmi brokovnici, Treyi, a postav se támhle k vrbě. Jesse a já budeme tady na břehu. Kdyby se něco stalo, budem je mít pod křížovou palbou.“

Bosý a polonahý Ned sešel energicky po kamenitém náspu až k blátivému břehu. Pozorně se rozhlédl kolem sebe zřejmě kvůli hadům, pomyslela si Lucy a vklouzl do vody.

Pomalu a velmi tiše plaval prsa směrem ke člunu a hlavu držel neustále nad vodou. Lucy vytáhla z pouzdra Smith & Wesson a natáhla kohoutek. Pohlédla na Jesseho Corna, který se na její zbraň neklidně díval. Trey stál za stromem a držel brokovnici obrácenou hlavní nahoru. Všiml si Lucyina nataženého kohoutku a naládoval do komory své remingtonky náboj.

Člun byl teď asi deset metrů od nich a držel se téměř uprostřed proudu. Ned byl výborný plavec a rychle zkracoval vzdálenost. Za chvíli už… Vtom se kdesi velmi blízko ozval hlasitý výstřel. Lucy vyskočila úlekem, když pár decimetrů od Neda vystříkla do vzduchu sprška vody.

„Ale ne!“ vykřikla Lucy, zvedla revolver a začala hledat střelce.

„Kde je, kde je?“ zvolal Trey, přikrčil se a uchopil brokovnici pevně do rukou. Ned se ponořil pod hladinu.

Další výstřel. Voda opět vystříkla do vzduchu.

Trey sklonil brokovnici a začal pálit na člun. Klasická střelba v panice. Trey neměl rychlonabíječ, pouze sedm nábojů v brokovnici.

Přesto je během několika vteřin vyprázdnil a trefoval se přitom přímo do člunu, ze kterého odlétávaly kusy dřeva a kolem se rozstřikovala voda.

„Ne!“ křičel Jesse. „Jsou pod ním lidi!“

„Odkud střílejí?“ volala Lucy. „Zpod člunu? Nebo z druhé strany? Nepoznám to. Kde vůbec jsou?“

„A kde je Ned?“ zeptal se Trey. „Dostal to? Kde je Ned?“

„Já nevím!“ křičela Lucy a hlas jí zesyrověl panikou. „Nevidím ho.“

Trey znovu nabil a opět namířil na člun.

„Ne!“ poručila mu Lucy. „Nestřílej. Radši mě kryj!“

Seběhla z náspu a vklouzla do vody. Náhle zaslechla u břehu šplouchnutí, jak se Ned vynořil nad hladinu.

„Pomozte mi!“ křičel, zděšeně se ohlížel za sebe a škrábal se ven z vody. Jesse s Treyem namířili zbraně na opačný břeh a pomalu sešli z náspu k řece. Vyděšený Jesse nespouštěl oči z rozstříleného člunu z příšerných roztřepaných průstřelů v jeho trupu.

Lucy udělala ještě pár kroků do vody, zastrčila revolver do pouzdra, popadla Neda za paži a odvlekla ho ke břehu. Ned zůstal pod vodou, jak nejdéle mohl, a teď byl bledý a zesláblý z nedostatku kyslíku.

„Kde jsou?“ zmohl se na otázku a dusivě se rozkašlal.

„Nevíme,“ odpověděla Lucy a odtáhla Neda do křoví.

Ned se zhroutil na bok a začal kolem sebe plivat a vykašlávat vodu. Lucy ho pečlivě prohlédla. Naštěstí nebyl zasažen.

Po chvíli se k nim připojil Trey s Jessem. Oba se krčili u země, nespouštěli oči z řeky a hledali útočníka.

Ned se stále dusil.

„Zasraná voda. Chutná jako sračky.“

Člun se pomalu přibližoval a byl teď napůl potopený.

„Jsou mrtví,“ zašeptal Jesse Corn a zíral na člun. „Tohle nemohli přežít.“

Člun připlul blíž. Jesse si sundal opasek a vyrazil za ním.

„Ne,“ řekla Lucy a pozorně sledovala druhý břeh. „Počkej, až dopluje k nám.“

29

Převržený člun narazil do vyvráceného cedru, roztáhl se na vodě a zastavil se. Policisté několik okamžiků vyčkávali. Jediným pohybem bylo kolébání roztříštěného trupu. Voda kolem byla červená, ale Lucy nedokázala posoudit, zda je zbarvená krví, anebo jde o odraz ohnivě zapadajícího slunce.

Bledý a rozrušený Jesse Corn pohlédl na Lucy, která přikývla. Tři ostatní policisté namířili pistole na člun, Jesse vstoupil do vody a převrátil ho. Zpod trupu vyskočily zbytky několika roztrhaných lahví a pomalu začaly odplouvat po proudu. Pod člunem nikdo nebyl.

„Co se stalo?“ zeptal se Jesse. „Já to nechápu.“

„Sakra,“ zabručel Ned hořce. „Podfoukli nás. Byla to obyčejná léčka.“

Lucy by nikdy neřekla, že spalující vztek, který už několik hodin cítila, může ještě zesílit. Avšak návaly zlosti jí nyní projížděly jako nezkrotný elektrický proud. Ned měl pravdu: Amélie použila člun jako nějakou vábničku Nathana Groomera a začala po nich střílet z protějšího břehu.

„Ne,“ protestoval Jesse. „To by neudělala. Jestli vůbec střílela, chtěla nás jenom postrašit. Amélie se ve zbraních vyzná. Kdyby chtěla, mohla Neda zasáhnout.“

„Zatraceně, Jesse, otevři už konečně oči, ano?“ vybuchla Lucy. „Při střelbě z tak hustého porostu může být dobrá, jak chce, a stejně se nemusí strefit. A ještě k tomu na vodu. Vždyť se kulka mohla odrazit. Nebo mohl Ned zpanikařit a vrhnout sepřímo do dráhy výstřelu.“

Na to neměl Jesse Corn odpověď. Otřel si dlaněmi obličej a pozorně se zadíval na protější břeh.

„Dobrá, uděláme to takhle,“ pokračovala Lucy hlubokým hlasem. „Začíná se připozdívat. Dokud bude vidět, zkusíme dojít co nejdál. A pak řekneme Jimovi, aby nám přivezl nějaké zásoby na noc. Utáboříme se venku. Budeme předpokládat, že po nás chtějí střílet, a zařídíme se podle toho. A teď přejdeme přes most a budeme hledat jejich stopu. Máte všichni nabito?“

Ned s Treyem přitakali. Jesse Corn se ještě chvíli díval na prostřílený člun a pak pomalu kývl.

„Tak jdeme.“

Všichni čtyři policisté vyrazili na patnáctimetrový nechráněný most. Rozhodně však nešli v hloučku, roztáhli se do tak dlouhé řady, že kdyby chtěla Amélie Sachsová začít střílet znovu, stačila by zasáhnout pouze jednoho z nich, zatímco ostatní by se dávno ukryli a opětovali palbu. Seřadit se do tohoto útvaru byl Treyův nápad, který Trey pochytil v jednom filmu z druhé světové války.

A protože Trey Williams s tímto návrhem přišel, logicky předpokládal, že bude moci jít jako první. Lucy Kerrová však trvala na tom, že vpředu půjde ona.

„Málem jsi ho trefil, sakra.“

„Ani náhodou,“ odsekl Harris Tomel.

Culbeau však trval na svém. „Říkal jsem ti, že je máš vystrašit. Víš, v jakým bysme byli průseru, kdybys Neda trefil?“

„Já vím, co dělám, Richi. Měj ve mě trochu důvěru, jo?“

Zatracenej inteligent, pomyslel si Culbeau.

Všichni tři se nacházeli na severním břehu Paquo a kráčeli po stezce, která vedla podél řeky.

Přestože však byl Culbeau skutečně naštvaný, že Tomel střílel tak blízko policisty, který plaval k člunu, zároveň měl alespoň jistotu, že střelba zabrala. Lucy a ostatní policajti teď budou vyplašení jako ovce a budou postupovat pěkně pomaličku. Kromě toho měla střelba další přínosný účinek Sean O’Sarian se k smrti vyděsil a konečně na chvíli zavřel klapačku.

Kráčeli asi dvacet minut a pak se Tomel zeptal Culbeaua: „Víš jistě, že jde ten kluk tímhle směrem?“

„Jo.“

„Ale nemáš tušení, kam asi dojde, že ne?“

„Jasněže ne,“ přitakal Culbeau. „Kdybych ho měl, moh bych tam jít rovnou, ne?“

Vidíš, premiante. Stačí používat kebuli.

„Ale…“

„žádný strach. Však my ho najdem.“

„Nemoh bych dostat trochu vody?“ zeptal se O’Sarian konečně.

„Vody? Ty chceš vodu?“

„Jo, docela bych si dal,“ řekl O’Sarian pokorně.

Culbeau se na něj podezíravě zadíval a podal mu láhev. Ještě nikdy neviděl, aby tenhle šlachovitý mladík pil něco jiného než pivo, whisky nebo pančovanou pálenku. O’Sarian se zhluboka napil, otřel si pihovatá ústa a odhodil láhev stranou. Culbeau si povzdechl. „Hele, Seane,“ začal jízlivě, „víš určitě, že chceš za sebou nechat flašku se svýma otiskama?“

„No jo, vidíš.“ O’Sarian odpelášil do křoví a sebral láhev ze země. „Pardon.“

Pardon? Sean O’Sarian se omlouvá? Culbeau na něj chvíli nevěřícně zíral a pak gestem popohnal oba kumpány dopředu.

Došli až k ohybu řeky, a protože stáli na pahorku, viděli odtud několik kilometrů po proudu.

„Hele, koukněte támhle,“ řekl Tomel. „Stojí tam barák. Vsadím se, že ten kluk s tou zrzkou míří rovnou tam.“

Culbeau si dům prohlédl přes dalekohled lovecké pušky. Asi tři kilometry od nich stála v údolí těsně u řeky chata se šikmou střechou.

Pro Garretta a tu policistku představovala naprosto logický úkryt. Culbeau přikývl. „Vsadím se, že máš pravdu. Jdeme.“

Za mostem Hobeth Bridge zatáčí řeka Paquenoke ostře na sever. Řeka je v tomto úseku u břehu mělká a na bahnitých mělčinách leží hromady naplaveného dřeva, vegetace a odpadků.

Dvě lidská těla, která tudy právě proplouvala, minula podobně jako unášený člun zákrutu a proud je zanesl přímo k těmto hromadám.

Amélie Sachsová se pustila plastikové láhve svého improvizovaného nadnášedla a natáhla se zkrabatělou rukou po větvi.

V tu chvíli si uvědomila, že to není příliš dobrý nápad, neboť měla kapsy napěchované kamením jako zátěž, takže nyní cítila, jak ji jeho tíha stahuje do tmavé vody. Naštěstí natáhla nohy a zjistila, že dno je pouhý metr dvacet hluboko. Nejistě se postavila a začala pomalu kráčet kupředu. Za chvíli se vedle ní objevil Garrett a pomohl jí z vody na bahnitý břeh.

Vyšplhali se po mírném srázu, proklestili si cestu houštím a svalili se na travnatou mýtinu. Několik minut jen tak leželi a lapali po dechu. Poté Sachsová vytáhla zpoza trička plastikový pytel. Byl trochu netěsný, ale voda uvnitř nenapáchala žádné větší škody. Sachsová podala Garrettovi knihu o hmyzu, otevřela bubínek revolveru a položila ho na chomáč křehké žluté trávy, aby vyschl.

Musela přiznat, že se v odhadu Garrettova plánu mýlila. Vsunuli sice prázdné láhve od vody pod převrácený člun, aby vzplýval, ale Garrett pak postrčil Sachsovou do řeky, aniž by lezli pod člun.

Poradil jí, aby si naplnila kapsy kamením, sám učinil totéž, oba se dostali po proudu asi patnáct metrů před člun a ponořili se pod hladinu, přičemž se přidržovali poloprázdné láhve s vodou.

Garrett Sachsové ukázal, jak má správně zaklonit hlavu, a za pár okamžiků se už vznášeli v proudu několik metrů před člunem.

„Přesně tak to dělá potápník,“ rozplýval se Garrett. „Je úplně jako potápěč. Nosí si vzduch s sebou.“

Garrett Sachsové vysvětlil, že už tuto metodu několikrát v minulosti vyzkoušel, aby unikl, přestože stejně jako předtím nijak nerozváděl, proč a před kým vlastně unikal. Pouze ještě dodal, že pokud u mostu nebude policie, připlavou za mostem ke člunu, obrátí ho zpátky, vylejí z něj vodu a budou pokračovat v plavbě, přičemž již tentokráte budou muset veslovat.

A pokud policisté na mostě budou, určitě zaměří pozornost na převrácený člun a nevšimnou si, že kolem nich proplaval Garrett s Amélií.

Za mostem pak oba zamíří ke břehu a budou pokračovat pěšky.

V tom se tedy Garrett nemýlil: oběma se podařilo dostat se nepozorovaně pod most. Sachsová však byla ještě nyní šokována tím, co se seběhlo vzápětí; policisté začali bez sebemenšího popudu střílet na převržený člun náboj za nábojem. Také Garrettem výstřely z brokovnice těžce otřásly.

„Mysleli si, že jsme pod člunem,“ zašeptal. „Ti hajzli nás chtěli zabít.“

Sachsová mlčela.

„Pár špatných věcí jsem už provedl,“ dodal Garrett, „ale nejsem žádná phymata.“

„Co to je?“

„Jeden zákeřný brouk. Sedí na čekané a pak zabíjí. A přesně tohle chtěli udělat s námi. Prostě nás zastřelit. Nedali nám žádnou šanci.“

Ach, Lincolne, pomyslela si Sachsová, to je tedy průšvih. Proč jsem to všechno udělala?

Měla bych rovnou kapitulovat. Počkat tu na policisty a vzdát se jim. Vrátit se do Tanner’s Corner a pokusit se to nějak napravit.

Když se však podívala na Garretta a viděla, jak se choulí a chvěje se strachy, věděla, že se teď vrátit nemůže. Musí jít dál, pokračovat v téhle šílené hře. Kost na kost…

„Kam půjdeme teď?“

„Vidíte tamten dům?“

Hnědý dům s šikmou střechou.

„Maty Beth je tam?“

„Ne, ale můžeme si tam vypůjčit malý rybářský člun. A taky oschnout a trochu se najíst.“

Ále co, po všech dnešních trestných činech už nějaké vloupání nehraje roli, pomyslela si odevzdaně Sachsová.

Náhle Garrett popadl její revolver. Sachsová ztuhla a sledovala modročernou zbraň v jeho rukou. Garrett znalecky nakoukl do komory a zjistil, že je nabitá šesti náboji. Zacvakl bubínek do rámu a začal si s revolverem pohrávat se zručností, která Sachsové vyrážela dech.

Ať už si o Garrettovi myslíš cokoliv, nevěř mu…

Garrett se na Sachsovou podíval a zašklebil se. A pak jí podal revolver pažbou napřed.

„Půjdeme tudy,“ řekl a kývl k jedné ze stezek.

Sachsová zastrčila revolver do pouzdra a cítila, jak jí srdce poskakuje vytrpěným strachem.

Vyrazili směrem k domu.

„Je prázdný?“ zeptala se Sachsová a kývla k budově.

„Teď tam nikdo nebude.“ Garrett se zastavil a ohlédl se. „Policajti jsou teď naštvaní,“

zabručel po chvíli. „A jdou po nás, ozbrojení a v plné parádě. Sakra.“ Otočil se a odvedl Sachsovou po stezce k domu. Několik minut mlčel. „Chcete něco vědět, Amélie?“

„Co?“

„Právě jsem tak přemýšlel o jednom motýlovi jmenuje se batolec duhový.“

„A co je s ním?“ zeptala se Sachsová nepřítomně, protože jí stále zněly v uších otřesné výstřely z brokovnice, které patřily jí a tomuto chlapci.

Lucy Kerrová jí usilovala o život. Ozvěny těch výstřelů zatemňovaly v její mysli všechno ostatní.

„Myslím zbarvení na křídlech,“ vysvětloval Garrett. „Když má batolec roztažená křídla, vypadají úplně jako oči nějakého zvířete. To je vážně skvělé; dokonce mají v rohu i takovou tu bílou tečku jako odraz světla na zřítelnici. Ptáci ty oči vidí, myslí si, že je to liška nebo kočka, polekají se a uletí.“

„Copak ti ptáci necítí, že je to motýl a ne velké zvíře?“ zeptala se Sachsová, aniž by se na rozhovor soustředila.

Garrett se na ni chvíli upřeně díval, aby zjistil, jestli si nedělá legraci.

„Ptáci nemají čich,“ utrousil poté, jako by se ho Sachsová ptala, zda je svět placatý. Znovu se ohlédl proti proudu řeky. „Musíme je zpomalit. Jak jsou podle vás daleko?“

„Velice blízko,“ odvětila Sachsová.

Ozbrojení a v plné parádě.

„To jsou oni.“

Rich Culbeau se díval na otisky v blátě u břehu.

„A ta stopa je sotva deset patnáct minut stará.“

„Míří přímo k domu,“ dodal Tomel.

Opatrně postupovali po stezce.

O’Sarian se stále ještě nechoval divně. Což samo o sobě u něj bylo divné. A taky děsivé. Nedal si ještě ani hlt kořalky, nedělal hloupé vtípky a dokonce ani nežvanil. Sean O’Sarian byl přitom v Tanner’s Corner tlampač číslo jedna. Přestřelka u řeky jím opravdu otřásla. Když se teď prodírali lesem, při sebemenším zvuku v okolním porostu rychle obracel hlaveň černé vojenské pušky na dotyčné místo.

„Viděls, jak ten negr střílel?“ zeptal se nakonec.

„Musel do toho člunu napumpovat za necelou minutu nejmíň deset nábojů.“

„To byly broky,“ opravil ho Harris Tomel.

A aniž by se mu O’Sarian pokoušel odporovat a udělat na něj dojem tím, co všechno ví o zbraních (a vůbec se chovat jako suverénní blbeček, kterým koneckonců byl), jednoduše řekl: „No jo, broky. Vidíš, to mě nenapadlo.“ A pokýval hlavou jako školák, který se právě dozvěděl něco nového a ohromně zajímavého.

Znovu se přiblížili k domu. Docela hezké místo, pomyslel si Culbeau. Pravděpodobně víkendová chata zřejmě bude patřit nějakému právníkovi nebo doktorovi z Raleighu nebo Winston-Salemu.

Culbeau si představil slušnou sbírku trofejí, plný bar, úhlednou ložnici a mražák na zvěřinu.

„Hej, Harrisi,“ zavolal O’Sarian.

Culbeau nikdy nezažil, že by O’Sarian někoho oslovil křestním jménem.

„Co je?“

„Střílí vysoko, nebo nízko?“ zeptal se O’Sarian a ukázal na kolt. Tomel se podíval na Culbeaua zřejmě aby se pokusil vytušit, kam se poděla potrhlá stránka Seana O’Sariana.

„První ránu miř přímo do černého, ale puška ti vyskočí výš, než seš asi zvyklý. Takže při dalších výstřelech trochu skloň hlaveň.“

„Protože je pažba z plastu?“ zeptal se O’Sarian. „Takže je lehčí než dřevo?“

„Jo.“

O’Sarian znovu přikývl a tvář mu ještě více zvážněla. „Díky.“

Díky?? Les skončil a všichni tři muži se ocitli na velké mýtině před domem mohla měřit dobrých patnáct metrů v obou směrech a nenacházel se na ní ani nejmenší stromeček, za kterým by se případně mohli ukrýt.

Přístup k domu bude velmi obtížný.

„Myslíš, že jsou uvnitř?“ zeptal se Tomel a mačkal v ruce fešáckou brokovnici.

„To já… K zemi!“

Trojice mužů se rychle přikrčila.

„Viděl jsem něco v přízemí. V tom okně nalevo.“ Culbeau se díval do dalekohledu na lovecké pušce. „Něco se tam mihlo. Přes ty okenice tam není dobře vidět. Ale určitě tam někdo je.“ Prohlédl si ostatní okna.

„Sakra!“ zašeptal v panice a klesl k zemi.

„Co je?“ zeptal se vyplašený O’Sarian, sevřel v ruce pušku a otočil se.

„K zemi! Jeden z nich má pušku s dalekohledem. Míří přímo na nás. V tom okně nahoře. Zatraceně!“

„To musí být ta holka,“ řekl Tomel. „Ten kluk je příliš velkej pitomec, než aby poznal, kterým koncem vylítává kulka.“

„Já tu štětku zabiju,“ ulevil si Culbeau.

O’Sarian se ukryl za strom a přitiskl si „vietnamskou“ pušku ke tváři.

„Odtamtud hravě pokryje celou mýtinu,“ konstatoval Culbeau.

„Takže počkáme do tmy?“ zeptal se Tomel.

„To víš, že jo aby se nám slečna Bezkozatá dostala na záda? To by asi nešlo, že ne, Harrisi?“

„Dokážeš ji odsud trefit?“ zeptal se Tomel a ukázal na okno.

„No jasně,“ odpověděl Culbeau a povzdechl si.

Právě si chtěl Tomela začít dobírat, ale vtom O’Sarian tím svým nenormálně normálním hlasem prohlásil: „Ale když teď Rich vystřelí, Lucy a ostatní to uslyší. Myslím, že bysme je měli obklíčit. Půjdeme z boku a pokusíme se dostat dovnitř. Uvnitř už budou výstřely daleko tišší.“

Přesně to se teď Culbeau chystal navrhnout.

„To zabere dobrou půlhodinu,“ vyštěkl Tomel, který byl zřejmě naštvaný, že ho O’Sarian přechytračil.

Studnice O’Sarianovy normálnosti však jako by byla bezedná.

Odjistil pušku a loupl okem směrem k domu.

„No, já bych řekl, že se to dá zvládnout i za míň než za půl hodiny. Co ty na to, Richi? “

30

Steve Farr znovu přivedl Henryho Davetta do laborato ře. Ostřílený byznysmen Farrovi na odchodu poděkoval a kývl na Rhyma.

„Henry,“ řekl Rhyme na uvítanou, „díky, že jste přišel.“

Stejně jako předtím, ani tentokráte nevěnoval Davett žádnou pozornost Rhymovu zdravotnímu stavu. Rhyme však nyní neshledával v jeho postoji pražádnou útěchu. Celou jeho mysl zaměstnávaly obavy o Sachsovou a v uších mu neustále zněl hlas Jima Bel a: Obvykle máte čtyřiadvacet hodin na nalezení oběti. Po uplynutí této doby ji únosce přestane pokládat za člověka a nedělá mu nejmenší potíže oběť zavraždit. Toto pravidlo, které se mělo původně týkat Lydie a Mary Beth, nyní vystihovalo také osud Amélie Sachsové. Rozdíl byl podle Rhyma pouze v tom, že Sachsové dost možná zbývalo ještě méně.

„Myslel jsem si, že jste toho kluka chytli. Alespoň jsem to slyšel.“

„Utekl nám,“ řekl Ben.

„Ale ne!“ Davett se zamračil.

„To víte, že jo,“ trval na svém Ben. „Starý dobrý útěk z vězení.“

„Nashromáždili jsme nějaké další důkazy, ale nevím, co z nich mám vyvodit,“ řekl Rhyme.

„Doufal jsem, že byste nám mohl znovu pomoci.“

Davett se posadil. „Vynasnažím se.“

Pohlédl si na sponu s iniciálami WWJD.

Rhyme kývl na důkazní tabulku a řekl: „Můžete se na to podívat? Na ten seznam napravo.“

„Mlýn… Tak tam jste ho nakonec našli? V tom starém mlýně severovýchodně od města?“

„Ano.“

„Kdysi jsem to tam znal.“ Davett se vztekle zašklebil. „Mělo mě to napadnout.“

Kriminalisté ovšem nemohou připustit, aby se jim sloveso „mělo“ vloudilo do slovníku. Rhyme proto poznamenal: „V téhle branži nemůžete myslet na všechno. Ale podívejte se na ten seznam. Připadá vám něco z toho nápadné?“

Davett si tabulku pečlivě přečetl.

Nálezy na druhotném místě činu mlýn

Hnědá barva na kalhotách

Rosnatka

Jíl

Rašeliník

Ovocná šťáva

Papírová vlákna

Návnady

Cukr

Kamfen

Alkohol

Kerosin

Kvasnice

Chvíli zíral na seznam a pak rozrušeně řekl: „Je to jako mozaika.“

„To je podstata mé práce,“ poznamenal Rhyme.

„Do jaké míry mohu spekulovat?“ zeptal se Davett.

„Jak je vám libo.“

„Dobrá.“ Davett se na okamžik zamyslel a pak řekl: „Karolínská kotlina.“

„Co to je?“ vyzvídal Rhyme. „Nějaké výletní místo?“

Davett se na Rhyma podíval, aby se přesvědčil, jestli si nedělá legraci.

„Ne, to je specifický geologický útvar, který se vyskytuje na východním pobřeží. Většinou ho ale najdete v obou Karolínách. V Severní i Jižní. V podstatě je tvořen oválnými sladkovodními rybníky o hloubce metr až metr dvacet. Některé mají rozlohu půl akru, jiné několik set. Dno je většinou tvořeno jílem a rašelinou. Přesně jako na vašem seznamu.“

„Jenže jílu a rašeliny je tady všude kolem plno,“ namítl Ben.

„To ano,“ souhlasil Davett. „A kdybyste objevili pouze tyto dvě látky, řekl bych, že nevím, odkud pocházejí. Jenže vy jste našli ještě něco dalšího. Jednou z nejvýznamnějších charakteristik karolínské kotliny totiž je, že kolem ní rostou rostliny, které se živí hmyzem. Uvidíte zde stovky mucholapek obecných, rosnatek a láčkovek nejspíš proto, že se v rybnících daří hmyzu. Takže pokud jste našli rosnatku spolu s jílem a rašeliníkem, pak není nejmenších pochyb, že se ten chlapec pohyboval v nějaké karolínské kotlině.“

Davett se na chvíli zamyslel.

„O těch kotlinách existují nejrůznější mýty. Osadníci si kdysi mysleli, že je vytesávají do půdy vodní příšery nebo čarodějnice pomocí kleteb. Pár let se také věřilo v teorii meteoritů. Ale ve skutečnosti se jedná o pouhé přirozené poklesy způsobené větrem a prouděním vody.“

„A dají se přiřadit k nějakému konkrétnímu místu v okolí?“ zeptal se Rhyme v naději, že se mu podaří zúžit pátrací oblast.

„Do jisté míry.“

Davett vstal, přešel k mapě a zakroužkoval ukazováčkem velkou oblast západně od Tanner’s Comer ve čtvercích B2 až E2 a F13 až B12.

„Většinu jich najdete v tomto pásu těsně pod horama.“

Rhyme neskrýval rozladění. Davett zakroužkoval dobrých dvě stě až dvě stě padesát kilometrů čtverečních.

Davett si jeho reakce všiml a dodal: „Rád bych vám pomohl více.“

„Ne, ne, já jsem spokojený. Však ono nám to pomůže. Ale potřebujeme tu oblast zúžit pomocí dalších vodítek.“

Davett začal nahlas číst: „Cukr, ovocná šťáva, kerosin…“ Zavrtěl vážně hlavou. „Čeká vás obtížná práce, pane Rhyme.“

„Tyhle případy jsou nejtěžší,“ vysvětlil Rhyme. „Pokud nemáte žádná vodítka, můžete volně spekulovat. Pokud jich máte dostatek, můžete obvykle najít rychlou odpověď. Ale pokud jich máte jen pár jako tady…“

Rhymovi se zlomil hlas.

„Ta fakta nám svazují ruce,“ zamumlal Ben.

Rhyme k němu otočil hlavu. „Přesně tak, Bene. Přesně tak.“

„Budu muset jet domů,“ řekl Davett. „Čeká na mě rodina.“ Dopsal na vizitku telefonní číslo.

„Můžete mi kdykoliv zavolat.“

Rhyme mu znovu poděkoval a opět upřel pozornost na důkazní tabulku. Fakta nám svazují ruce…

Rich Culbeau si vysál krev z místa na paži, kde se silně poškrábal o ostružiní, a odplivl si ke stromu.

Trvalo jim dvacet minut, než si s vypětím všech sil proklestili cestu houštím a dostali se k boční verandě víkendové chaty, aniž by je zahlédla ta štětka s ostřelovací puškou. Dokonce i Harris Tomel, který obvykle vypadal, jako by právě vylezl z dvorany countryového klubu, byl celý od krve a zaprášený.

Zbrusu nový Sean O’Sarian tichý, přemýšlivý, ba téměř příčetný, mezitím čekal vzadu na stezce. Ležel na zemi a černou pušku měl opřenou o rameno jako vojín námořní pěchoty v Khe Sahnu, aby zdržel Lucy a další příslušníky Vietkongu několika výstřely nad hlavu, kdyby se náhodou objevili na pěšině vedoucí k domu.

„Připraven?“ zeptal se Culbeau Tomela, který přikývl.

Culbeau otočil koulí dveří od verandy a s puškou připravenou ke střelbě zatlačil dveře dovnitř. Tomel ho následoval. Našlapovali ostražitě jako kočky, protože věděli, že ta zrzavá policistka s flintou na jeleny, se kterou rozhodně uměla zacházet, na ně může kdekoliv v domě čekat.

„Slyšíš něco?“ zašeptal Culbeau.

„Jenom muziku.“

Byl to nějaký měkký rock, jaký Culbeau obvykle poslouchal, protože nesnášel všudypřítomné country.

Oba muži pomalu postupovali temnou chodbou a pušky přitom drželi zdvižené a natažené. Po chvíli zpomalili. Před nimi se nacházela kuchyně, v níž Culbeau před půlhodinou někoho zahlédl nejspíš toho kluka, když pozoroval dům dalekohledem pušky. Kývl ke kuchyni.

„Myslím, že nás neslyšeli,“ zašeptal Tomel.

Hudba hrála velmi hlasitě.

„Vpadneme tam společně. Střílej jim na nohy nebo na kolena. Hlavně nezabij toho kluka, ještě nám musí říct, kde schovává Mary Beth.“

„A tu ženskou mám taky nechat?“

Culbeau se na chvíli zamyslel. „Jo, proč ne? Možná se nám bude chvilku hodit živá. Ty víš, na co.“

Tomel přikývl.

„Raz, dva…, tři.“

Oba muži rychle vpadli do kuchyně a zjistili, že málem zastřelili meteorologa na velkoplošné televizní obrazovce. Přikrčili se, otočili a horečně začali hledat toho kluka a ženskou. Nikoho však neviděli.

A pak se Culbeau znovu podíval na televizor a uvědomil si, že sem nepatří. Někdo ho sem přesunul z obývacího pokoje a postavil ho před sporák obrazovkou k oknu. Culbeau nakoukl přes okenice. „Sakra. Postavili tu televizi sem, abysme na ni viděli přes mýtinu ze stezky. A abysme si mysleli, že v domě někdo je.“

Vyrazil po schodech nahoru a bral je přitom po dvou.

„Počkej!“ volal za ním Tomel. „Ona je nahoře. Má u sebe pušku.“

Rudovláska však pochopitelně nahoře nebyla. Culbeau rozkopl dveře do ložnice, kde předtím zahlédl hlaveň a dalekohled pušky namířené přímo na ně, a našel přesně to, co zde čekal: kus úzké trubky, na niž byla páskou připevněna sklenice od piva otočená dnem dopředu.

„Tak tohle je ta puška se zaměřovačem,“ utrousil Culbeau znechuceně. „Ježíšikriste. Nastražili to na nás, aby nás oblafli. Stálo nás to nejmíň zasranou půlhodinu. A do pěti minut tu nejspíš budou ti zatracení policajti. Musíme odtud vypadnout.“

Prohnal se kolem Tomela, který právě říkal: „To od ní bylo pěkně chytrý, že…“

Když však Tomel uviděl oheň v Culbeauových očích, raději se rozhodl větu nedokončit. Akumulátor se vybil a drobný elektrický motor utichl.

Úzký člun, který ukradli z víkendové chaty, plaval dále v proudu řeky Paquenoke a razil si cestu chuchvalci mlhy, jež pokrývaly hladinu.

Snesl se soumrak a voda již nebyla zlatavá, nýbrž smutně šedá. Garrett Hanlon sebral ze dna člunu veslo a zamířil ke břehu.

„Musíme někde přistát,“ řekl. „Než se úplně setmí.“

Amélie Sachsová si všimla, že se ráz krajiny poněkud změnil. Stromy prořídly a řeka byla stále více obklopena velkými bažinatými tůněmi. Garrett měl pravdu: jediná nesprávná změna směru by je zavedla do slepé uličky neproniknutelného močálu.

„Co se děje?“ zeptal se Garrett, když uviděl Améli n ztrápený výraz.

„Jsem příšerně daleko od Brooklynu.“

„To je v New Yorku?“

„Jasně.“

Garrett zaťukal nehty. „A vás trápí, že tam teď nejste?“

„To si piš.“

Garrett stále naváděl člun ke břehu a řekl: „Přesně tohle děsí hmyz nejvíce.“

„Co?“

„No víte, je to docela zvláštní. Nevadí mu těžká práce a nevadí mu ani boj. Ale veškerý hmyz je úplně vedle z jakéhokoliv neznámého místa. I když je tam bezpečno. Hmyz to nesnáší a neví, co má dělat.“

No dobrá, pomyslela si Sachsová, tak jsem tedy hmyz. Přesto se jí více zamlouvalo Rhymovo označení „ryba na suchu“.

„Když je hmyz opravdu rozrušený, vždycky to poznáte. Pořád dokola si čistí tykadla… Hmyzí tykadla prozrazují náladu. Stejně jako u nás obličej. Jediný rozdíl je,“ dodal Garrett záhadně, „že oni nic nepředstírají. Narozdíl od nás.“ Podivně se usmál; podobný zvuk u něj Sachsová ještě neslyšela.

Přelezl přes bok člunu do vody a přitáhl člun ke břehu. Sachsová vystoupila a Garrett ji provedl lesem. Zdálo se, že i přes temný soumrak a nepřítomnost jakékoliv viditelné stezky přesně ví, kam jde.

„Jak víš, kam máš jít?“ zeptala se Sachsová.

„Myslím, že jsem jako monarchové,“ odpověděl Garrett. „Prostě znám dokonale směr.“

„Monarchové?“

„Takoví oranžovočerní motýli, víte? Cestují tisíce kilometrů a vždycky přesně vědí, kam letí. Jsou vážně, vážně skvělí, navigují se podle slunce a automaticky mění kurs podle jeho polohy na obzoru. A když je náhodou zataženo nebo tma, používají další ze svých smyslů dokážou cítit magnetické pole Země.“

Když netopýr vystřelí zvukovou vlnu, aby je našel, můry složí křídla, padnou k zemi a schovají se.

Sachsová se usmála Garrettově zapálené přednášce a pak se náhle zastavila a přikrčila.

„Pozor!“ zašeptala. „Podívej se támhle! Je tam světlo.“

Od tmavého rybníka se odrážela slabá záře. Přízračné žluté světlo podobné skomírající lucerně.

Ale Garrett se jen rozesmál.

Sachsová se na něj tázavě podívala.

„To je jen duch,“ řekl.

„Cože?“

„Jezerní panna,“ vysvětlil Garrett. „To je taková indiánská dívka, která zemřela v noci před svatbou. Jej í duch prý dodnes brouzdá po Great Dismal Swamp a hled á chlapce, za kter ého by se provdala. My sice je ště v Great Dismal nejsme, ale u ž se tam blížíme.“

Garrett kývl k záři. „Ve skutečnosti je to jen liščí oheň, taková velikánská houba, která svítí.“

Sachsové se světlo pranic nelíbilo. Připomnělo jí neklid, který cítila, když ráno vjížděli do Tanner’s Corner a viděli pohřeb s malinkou rakví: „Tyhle bažiny se mi vůbec nelíbí,“ řekla. „Ať už tu jsou duchové, nebo ne.“

„Ne?“ zeptal se Garrett. „Třeba se vám ještě začnou líbit. Někdy.“

Vedl Sachsovou po silnici a po deseti minutách odbočil na krátkou zarostlou cestu. Na mýtině tam stál starý přívěsný vůz. Sachsová v příšeří neviděla zřetelně, ale zdálo se, že jde o zchátralou maringotku nakloněnou na stranu zrezivělou, s prázdnými pneumatikami a obrostlou břečťanem a mechem.

„To je tvoje?“

„No, nikdo tady celá léta nebydlel, tak myslím, že je moje. Mám od ní klíč, ale nechal jsem ho doma. Neměl jsem už příležitost zajít si pro něj.“

Garrett přešel na boční stranu maringotky, otevřel okno a protáhl se jím dovnitř. O chvíli později se otevřely dveře.

Sachsová vešla do maringotky. Garrett se právě prohrabával ve skříni v malé kuchyňce. Našel krabičku sirek a rozsvítil propanbutanovou svítilnu; která vydávala teplou žlutou záři. Garrett otevřel další skříňku a nakoukl dovnitř.

„Měl jsem tu nějaké Doritos, ale sežraly je myši.“ Vytáhl pár Tupperware a prozkoumal je.

„Prokousaly se dovnitř. Sakra. Ale mám tu makarony Farmer John. Jsou dobré. Pořád je jím. A taky nějaké fazole.“

Začal otevírat plechovky, zat ímco se Sachsová rozhlížela po maringotce. Pár židlí, stůl. V

improvizované ložnici spatřila špinavou matraci. Na podlaze hlavní místnosti ležela silná karimatka a polštář. Z maringotky přímo čišela chudoba a sešlost: rozlámané dveře a spáry, otvory po kulkách ve stěnách, rozbitá okna, koberec potřísněný tak, že už se nedal vyčistit. Během své služby pochůzkářky na newyorské policii viděla Sachsová mnoho podobných míst jenže vždycky zvenčí. Teď se zaneřáděná maringotka stala jejím dočasným domovem.

Vzpomněla si na Lucyina slova z dnešního rána.

Normální pravidla přitom na sever od Paquo neplatí pro nikoho. Pro ně, ani pro nás. Najednou se přistihnete, že po někom střílíte, aniž byste ho předtím varovala, a připadá vám to naprosto normální.

Vzpomněla si na ohlušující výstřely z brokovnice, které patřily jí a Garrettovi. Garrett zavěsil do oken několik kusů umaštěné látky, aby nikdo zvenčí neviděl světlo v maringotce. Na okamžik vyšel ven a vrátil se s rezavým hrnkem naplněným pravděpodobně dešťovou vodou.

Přidržel ho před Sachsovou, která zavrtěla hlavou.

„Připadám si, jako bych vypila půlku Paquenoke.“

„Tohle je lepší.“

„To ráda věřím. Ale přesto nechci.“

Garrett vypil obsah hrnku a zamíchal jídlo, které se ohřívalo na malém propanbutanovém sporáku. Tichým hlasem si přitom znovu a znovu pobrukoval vtíravou melodii: „Farmář John, farmář John.

Všechno čerstvé má jen farmář John…“

Byl to pouhý zhudebněný reklamní slogan, ale Garrettův zpěv zněl pomateně a Sachsová byla ráda, když Garrett konečně přestal.

Sachsová chtěla původně odmítnout i jídlo, ale náhle si uvědomila, že umírá hlady. Garrett rozdělil pokrm do dvou misek a podal Sachsové lžičku. Ta na ni plivla a otřela si ji o tričko. Několik minut tiše jedli.

Sachsová venku postřehla nějaký zvuk vysoké chraplavé vrzání.

„Co to je?“ zeptala se. „Cikády?“

„Jo,“ odpověděl Garrett. „Ale tenhle zvuk vydávají jenom samci. Jenom samci. A všechen ho vydávají z takových malých plátů na těle.“ Zašilhal a na chvíli se zamyslel. „Cikády vůbec vedou docela podivn ý život… Nymfy se zahr abou do země a zůstanou tam třeba dvacet let, než se vylíhnou. Pak vylezou a vy šplhají na strom. Obal jim na z ádech praskne a vysouk á se z něj dospělý jedinec. Celé ty roky se jen schovávají v zemi a pak najednou vylezou a stanou se z nich dospělí jedinci.“

„Proč máš tak strašně rád hmyz, Garrette?“ zeptala se Sachsová. Garrett zaváhal. „Já nevím. Prostě mám.“

„Nepřemýšlel jsi o tom nikdy?“

Garrett přestal jíst a poškrábal se na jednom ze šrámů od jedovatého dubu.

„Myslím, že jsem se o ně začal zajímat, když mi umřeli rodiče. Když se to stalo, byl jsem strašně nešťastný. Hlavou se mi honily zvláštní věci. Byl jsem z toho vedle a hodně jsem se změnil. Výchovní poradci ve škole mi říkali, že je to všechno kvůli smrti mámy, táty a sestry, a taky říkali, že bych měl na sobě tvrději pracovat, abych to překonal. Ale já nemohl. Připadal jsem si, že ani nejsem skutečný člověk. Všechno mi bylo jedno. Celou dobu jsem jen ležel v posteli nebo chodil do močálů a do lesa. A taky jsem četl. Celý rok jsem nedělal nic jiného. S nikým jsem se prakticky nestýkal. Jen jsem se pořád stěhoval z děcáku do děcáku… Ale pak jsem si přečetl něco krásného. Támhle v té knížce.“

Otevřel Miniaturní svět, nalistoval příslušnou stránku a podal knihu Sachsové. Na stránce byla zakroužkovaná pasáž s nadpisem Charakteristika zdravých živočichů. Sachsová zběžně prohlédla text a přečetla si některé ze zhruba osmi či devíti položek: Zdravý živočich se snaží růst a vyvíjet se.

Zdravý živočich se snaží přežít.

Zdravý živočich se snaží přizpůsobit se svému prostředí.

„Tohle jsem si přečetl,“ pokračoval Garrett, „a řekl jsem si, že bych mohl být taky takový. že bych zase mohl být zdravý a normální. A tak jsem se usilovně snažil držet se těch pravidel v knize. A opravdu jsem se pak cítil líp. Takže si myslím, že právě proto mám tak blízko ke hmyzu.“

Sachsové přistál na rameni komár. Zasmála se. „Jenže hmyz ti taky pije krev.“ Zaplácla komára. „Mám ho.“

„Mám ji,“ opravil ji Garrett. „Krev pijí jenom samice. Samci pijí nektar.“

„Vážně?“

Garrett přikývl a na chvíli se odmlčel. Podíval se na krvavou tečku na Améliině rameně.

„Hmyz nikdy nevymizí.“

„Jak to myslíš?“

Garrett nalezl další pasáž v knize a začal hlasitě číst: „Pokud lze nějaký druh nazvat nesmrtelným, pak je to hmyz, který obýval zeměkouli miliony let před příchodem savců a který ji bude obývat ještě dlouho poté, co z naší planety zmizí veškeré inteligentní organismy.“ Garrett odložil knihu a podíval se na Sachsovou. „Víte, podstata je v tom, že pokud zabijete jednoho jedince, vždycky jsou tu další. Kdyby byli máma s tátou a se sestrou hmyz a umřeli by, byli by tu další jedinci stejní jako oni a já bych nebyl sám.“

„Ty nemáš žádné přátele?“

Garrett pokrčil rameny. „Marry Beth. Ona je tak nějak jediná.“

„Ty ji máš opravdu rád, že?“

„Úplně. Zachránila mě před tím klukem, co mi chtěl provést tu ohavnost. A taky se mnou mluví…“

Garrett se na okamžik zamyslel.

„Řekl bych, že právě tohle mám na ní nejradši. Mluvení. Myslel jsem si, že třeba za pár let, až budu starší, by se mnou mohla chodit. Mohli bychom dělat to, co ostatní lidi. Však víte, chodit do kina nebo pořádat pikniky. Jednou jsem ji na takovém pikniku pozoroval. Byla se svou matkou a nějakými kamarádkami. Docela se bavili. Sledoval jsem je hezkých pár hodin. Seděl jsem pod cesmínou s trochou vody a Doritos a představoval si, že jsem s nimi. Pořádala jste někdy piknik?“

„Ano, jasně.“

„Já na něj chodil často s rodinou. Myslím se svou skutečnou rodinou. Líbilo se mi to. Máma s Kaye připravily stůl a upekly něco na takovém tom malém grilu z K-martu. A my s tátou jsme si obvykle sundali boty a ponožky, postavili se do vody a chytali ryby. Dodnes si vzpomínám na tu studenou vodu a bláto mezi prsty.“

Sachsová přemýšlela, jestli je právě toto důvod, proč má Garrett tak rád vodu a vodní hmyz.

„A ty myslíš, že bys s Mary Beth mohl takové pikniky pořádat?“

„Já nevím. Možná.“ Pak ovšem Garrett zavrtěl hlavou a smutně se usmál. „Ale asi ne. Mary Beth je hezká, chytrá a o dost starší než já. Určitě ji sbalí někdo, kdo je taky hezký a chytrý. Ale třeba bychom mohli být přátelé. A i kdyby ne, záleží mi jen na tom, aby byla v pořádku. Zůstane u mě, dokud tam bude v bezpečí. Anebo jí můžete vy a ten váš přítel, ten pán na vozíku, o kterém všichni mluvili, pomoct odejít někam, kde bude taky v bezpečí.“

Garrett vykoukl z okna a utichl.

„V bezpečí před tím mužem v plášti?“ zeptala se Sachsová.

Garrett chvíli neodpovídal a pak přikývl.

„Jo. Přesně tak.“

„Půjdu si nabrat trochu té vody,“ řekla Sachsová.

„Počkejte.“

Garrett odtrhl z větvičky na kuchyňském stole pár uschlých lístků a poradil Sachsové, aby si jimi potřela paže, krk a obličej. Lístky vydávaly silnou bylinnou vůni.

„To je citronella,“ vysvětlil jí Garrett. „Odpuzuje to komáry. Nebudete je muset odhánět.“

Sachsová sebrala hrnek, vyšla ven a podívala se na sud s dešťovou vodou. Sud byl zakrytý jemným plátnem. Sachsová ho zvedla, nabrala vodu do hrnku a napila se. Voda chutnala sladce. Sachsová se zaposlouchala do bzučení a vrzání hmyzu. Anebo jí můžete vy a ten váš přítel, ten pán na vozíku, o kterém všichni mluvili, pomoct odejít někam, kde bude taky v bezpečí.

Garrettův výraz jí zněl stále v uších: Ten pán na vozíku, ten pán na vozíku. Vrátila se do maringotky. Odložila hrnek a rozhlédla se po nevelkém obývacím pokoji.

„Garrette, udělal bys pro mě něco?“

„Snad jo.“

„Věříš mi?“

„Snad jo.“

„Tak se posaď támhle.“

Garrett se na ni chvíli díval a pak se postavil a přešel k ratanové židli, na kterou ukazovala. Sachsová přešla přes drobnou místnost a sebrala staré křeslo v rohu. Odnesla ho na místo, kde seděl Garrett, a položila ho na podlahu naproti němu.

„Garrette, vzpomínáš si, co ti doktor Penny říkal dneska ve vězení? O té prázdné židli?“

„že mám mluvit s židlí?“ zeptal se Garrett a nejistě si Sachsovou změřil pohledem. Přikývl.

„Myslíte tu hru.“

„Přesně tak. Chci, aby sis ji zahrál ještě jednou. Souhlasíš?“

Garrett zaváhal, otřel si ruce do nohavic a chvíli zíral na křeslo. Nakonec řekl: „Tak jo.“

31

Amélie Sachsová se v duchu vrátila do vyšetřovací místnosti a na seanci s psychologem. Z výhodného místa za poloprůhledným zrcadlem tam pozorně chlapce sledovala. Dobře si pamatovala, jak se doktor snažil vnutit chlapci představu, že na židli sedí Mary Beth, a jak poté, co Garrett nechtěl Mary Beth vůbec nic říct, doktor navrhl, aby Garrett rozmlouval s kýmkoliv. Viděla výraz v Garrettově tváři, tu touhu a zklamání a rovněž vztek, napadlo Sachsovou, když se ho doktor Penny snažil vychýlit ze směru, kterým chtěl jít. Ach, Rhyme, chápu, že máš rád chladné a hmatatelné důkazy.

že nemůžeme být odkázáni na „měkké“ věci na slova, výrazy, slzy nebo pohled v něčích očích, když sedíme naproti němu a posloucháme jeho příběh… To ovšem neznamená, že jsou tyto příběhy vždycky falešné. A já opravdu věřím tomu, že na Garrettu Hanlonovi je toho více, než nám říkají pouhé důkazy.

„Podívej se na to křeslo,“ řekla Garrettovi. „Koho si v něm chceš představit?“

Garrett zavrtěl hlavou.

„Já nevím.“

Sachsová přistrčila křeslo blíž a usmála se na Garrretta, aby mu dodala odvahy.

„Pověz mi to. No tak. Nějakou dívku? Nebo někoho ze školy?“

Garrett znovu zavrtěl hlavou.

„Tak se mi svěř.“

„Když já nevím. Možná…“ Po kratší odmlce vyhrkl: „Možná tátu.“

Sachsová si podrážděně vybavila chladné oči a obhroublé chování Hala Babbagea. Usoudila, že mu Garrett rozhodně bude mít co říci.

„Jen svého otce? Nebo i paní Babbageovou?“

„Ne, ne, toho nemyslím. Myslím svého skutečného tátu.“

„Skutečného tátu?“

Garrett přikývl. Byl rozrušený a nervózní a neustále ťukal nehty. Hmyzí tykadla prozrazují náladu…

Sachsová se dívala na jeho ztrápený obličej a s obavami si uvědomila, že nemá ani potuchy, co teď vlastně dělá. U všech druhů terapie bezpochyby existovala celá řada postupů, které psychologové používali, aby pacienty během výslechu naváděli a případně i chránili.

Jak vysoká je asi pravděpodobnost, že se Garrettův stav po této amatérské seanci zhorší?

že ho Sachsová postrčí za kritickou hranici a on pak skutečně provede něco násilného a ublíží sobě nebo někomu jinému? Sachsová byla přesto odhodlána to vyzkoušet. V newyorské policii měla jako potomek obyčejného pochůzkáře přezdívku „Šlapákova dcera“ a musela si přiznat, že v mnoha ohledech opravdu poctivě šlapala ve stopách svého otce: zdědila jeho lásku k automobilům, lásku k policejní práci, netrpělivost s prázdným tlacháním a především jeho talent pro psychologi řadového pouličního policisty. Lincoln Rhyme se jejímu postoji „lidového poldy“ vysmíval a neustále Sachsovou varoval, že se jí jednou stane osudem.

Snažil se vyzdvihnout spíše její kriminalistický talent, ale přestože Sachsová skutečně byla talentovaným soudním expertem, v nitru zůstala stejná jako její otec. Neboť pro Amélii Sachsovou se nejlepší důkazy vždy nacházely kdesi hluboko v lidském srdci.

Garrettovy oči zabloudily k oknu, kde se mouchy sebevražedně vrhaly na zaprášené sklo.

„Jak se tvůj táta jmenoval?“ zeptala se Sachsová.

„Stuart. Stu.“

„A jak jsi mu říkal ty?“

„Většinou ,táto’ . A někdy ,pane’ .“ Garrett se smutně usmál. „To když jsem provedl něco špatného a myslel jsem si, že bude lepší chovat se co nejuctivěji.“

„Vycházeli jste spolu?“

„Líp než většina mých přátel se svými otci. Někdy dostávali výprask a jejich tátové po nich pořád ječeli. Znáte to: ,Jaktožes netrefil tu bránu?’ ,Jaktože máš takový binec v pokoji?’

,Jaktože ještě nemáš úkoly?’ Ale můj táta byl na mě hodný. Až když…“ Hlas mu náhle uvadl.

„Pokračuj.“

„Když já nevím.“ Další pokrčení ramen.

Sachsová se nedala odbýt. „Až když co, Garrette?“

Ticho.

„Tak to řekni.“

„Já vám to nechci říct. Je to strašně hloupé.“

„No, tak to neříkej mi. Řekni to jemu, svému tátovi.“ Sachsová ukázala ke křeslu. „Tvůj otec přece sedí přímo tady před tebou. Představ si to.“ Garrett se naklonil dopředu a téměř bázlivě se podíval na křeslo. „Sedí tam Stu Hanlon,“ pokračovala Sachsová.

„Tak si s ním promluv.“

Na okamžik se v chlapcových očích objevila tak intenzívní touha, že se Sachsová chtěla rozplakat. Věděla, že se ocitli velice blízko k něčemu důležitému, a bála se, že se Garrett vyplaší.

„Povídej mi o něm,“ změnila lehce kurs. „Pověz mi, jak vypadal. Co nosíval na sobě.“

Po krátké pauze začal Garrett vyprávět: „Byl vysoký a docela štíhlý. Měl tmavé vlasy, a když si je nechal ostříhat, trčely mu na hlavě jako bodliny. Musel si na ně dávat takový ten voňavý přípravek, aby mu aspoň pár dní držely na hlavě. Vždycky nosil strašně hezké šaty. Myslím, že dokonce ani neměl žádné džínsy. A vždycky nosil košile s límcem. A kalhoty se záložkami.“

Sachsová si vzpomněla, že když prohledávala Garrettův pokoj, zaujalo ji, že chlapec nemá žádné džínsy, ale pouze kalhoty se záložkami.

Na Garrettově tváři rozkvetl chabý úsměv.

„Vždycky si spustil podél kalhot čtvrťák a snažil se ho zachytit do záložky, a když se mu to povedlo, mohla si ho sestra nebo já nechat. Byla to taková naše hra. O Vánocích vždycky přinesl domů stříbrné dolary a pouštěl si je do záložek tak dlouho, dokud jsme si je neposbírali.“

Stříbrné dolary ve sklenici se sršni, uvědomila si Sachsová.

„Měl nějaké koníčky? Nějakou oblíbenou zábavu?“

„Moc rád četl. Často nás brával do knihkupectví a předčítal nám. Hlavně knížky o historii a cestování. A o přírodě. Jo a taky chodil na ryby. Skoro každý víkend.“

„No, takže si představ, že před tebou sedí v tom prázdném křesle a má na sobě hezké kalhoty a košili s límcem. A že si čte knihu. Dobře?“

„Tak jo.“

„Teď odkládá knihu…“

„Ne, on si nejdřív… založil místo, kde skončil. Měl tuny záložek. Tak trochu je sbíral. Před nehodou jsme mu se sestrou koupili jednu k Vánocům.“

„Dobrá, takže si založí místo v knize a odloží ji. Dívá se na tebe. A ty teď máš příležitost mu něco říct. Co mu řekneš?“

Garrett pokrčil rameny, zavrtěl hlavou a nervózně se rozhlédl po potemnělé maringotce. Avšak Sachsová nehodlala pustit příležitost z rukou.

Kost na kost…

„Pojďme se zamyslet nad něčím konkrétním, o čem bys s ním určitě rád mluvil,“ začala.

„Třeba nad nějakou nehodou. Nad něčím, z čeho jsi nešťastný. Existovalo něco takového?“

Ale můj táta byl na mě hodný. Až když…

Garrett si rozrušeně mnul ruce a ťukal nehty.

„Řekni mu to, Garrette.“

„No dobrá, myslím, že tu něco opravdu bylo.“

„A co?“

„Myslím v tu noc…, v tu noc, kdy zahynuli.“

Sachsová ucítila chabé zachvění. Věděla, že právě zacházejí kamsi velmi daleko. Na okamžik ji napadlo, že ze situace vycouvá.

Amélie Sachsová však neměla v povaze odkudkoliv couvat a ani nyní to nakonec neučinila.

„Co se v tu noc stalo?“ zeptala se. „Chceš se svým otcem mluvit o něčem, co se v tu noc stalo?“

Garrett přikývl.

„Víte, oni seděli v autě a jeli na večeři. Byla středa a my jsme každou středu jezdili do Bennigan’s. Měl jsem kuřecí prsty rád. Vždycky jsem si je dával s hranolkami a kolnu. Moje sestra Kaye si dávala taky cibulové prstýnky, takže jsme si vždycky rozdělili moje hranolky a její prstýnky a někdy jsme taky kreslili na prázdný talíř obrázky takovou tou mačkací lahví s kečupem.“

Garrettova tvář byla pobledlá a napjatá. Ten chlapec má v očích tolik žalu, pomyslela si Sachsová, ale nakonec své city potlačila.

„Co si z toho večera pamatuješ?“ zeptala se.

„Bylo to před domem. Na ulici. Oni seděli v autě, táta, máma a sestra. Jeli na večeři. A,“

Garrett ztěžka polkl, „právě se chystali odjet beze mě.“

„Vážně?“

Garrett přikývl.

„Zpozdil jsem se. Byl jsem v lese v Blackwater Landing. A nějak jsem ztratil pojem o čase. Asi kilometr jsem utíkal, ale táta mě už do auta nepustil. Určitě se na mě zlobil, že jsem se opozdil. Ale já hrozně chtěl jet s nimi. Byla docela zima. Vzpomínám si, že jsem se celý třásl a oni taky. A taky si vzpomínám, že na oknech byla námraza. Ale oni mě už stejně do auta nepustili.“

„Třeba tě tvůj táta neviděl. Kvůli té námraze.“

„Ne, viděl mě. Stál jsem těsně u jeho strany auta. Bouchal jsem na okno, on mě viděl, ale ani mi neotevřel. Jen se na mě mračil a něco na mě křičel. A já si pořád říkal: on se na mě zlobí a mně je zima a dneska nebudu mít kuřecí prsty s hranolkami. Nebudu večeřet s rodinou.“

Garrettovi se po tváři koulely slzy.

Sachsová ho chtěla chytit kolem ramen, ale nakonec zůstala na místě.

„Pokračuj.“ Kývla ke křeslu. „Mluv se svým tátou. Co mu chceš říct?“

Garrett se na ni podíval, ale Sachsová ukázala ke křeslu. Nakonec se k němu Garrett otočil.

„Je taková zima!“ vykřikl a zalapal po dechu. „Je zima a já chci nasednout do auta. Proč mě nepustí dovnitř?“

„Ne, řekni to jemu. Představ si, že sedí v křesle.“

Tohle je stejné, jako když na mě Rhyme naléhá, abych se vcítila do role pachatele na místě činu, pomyslela si Sachsová. Bylo to vždy nevýslovně mučivé a Sachsová až příliš dobře chápala Garrettův strach. Přesto trvala na svém.

„Řekni to jemu, řekni to svému tátovi.“

Garrett se neklidně podíval na staré křeslo. Předklonil se.

„Já…“

„No tak, Garrette,“ zašeptala Sachsová. „Všechno je v pořádku. Nedopustím, aby se ti něco stalo. Řekni mu to.“

„Chtěl jsem jet s vámi do Bennigan’s!“ vykřikl Garrett a rozvzlykal se. „Nic víc. Chtěl jsem, abychom večeřeli všichni společně. Chtěl jsem jet s vámi. Proč jsi mě nepustil do auta?

Viděls, jak přicházím, a zamknul jsi dveře. Ale já se zas o tolik neopozdil!“

Garrett začal soptit vztekem.

„Zamkli jste se přede mnou! Byli jste na mě naštvaní a to nebylo správné. vždyť já se jen opozdil… a to není nic tak hrozného. Asi jsem musel provést ještě něco dalšího, čím jsem vás rozzlobil. Ale co? Proč jste nechtěli, abych jel s vámi? Řekni mi, co jsem provedl!“

Garrettův hlas zněl přiškrceně.

„Vrať se a řekni mi to. Vrať se! Já to chci vědět! Co jsem provedl? Řekni mi to, řekni mi to, řekni mi to!“

Vzlykající Garrett náhle vyskočil a prudce kopl do prázdného křesla. Křeslo přejelo po místnosti a obrátilo se na bok. Garrett ho popadl a se vzteklým křikem jím mrštil o podlahu maringotky.

Sachsová uskočila a vytřeštila oči šokem z chlapcova nevázaného běsnění. Garrett asi desetkrát praštil křeslem o zem, až z něj nezbylo nic než rozbitá hromádka dřeva a látky. Nakonec se zhroutil na podlahu a chytil se rukama kolem těla. Sachsová vstala a vzala ho kolem ramen. Garrett jen vzlykal a silně se třásl.

Po pěti minutách konečně přestal plakat, postavil se a otřel si obličej do rukávu.

„Garrette,“ začala Sachsová šeptem, ale Garrett zavrtěl hlavou.

„Jdu ven,“ řekl, vstal a vyrazil ze dveří.

Sachsová chvíli seděla a přemýšlela, co má dělat. Byla totálně vyčerpaná, ale přesto si nelehla na lehátko, které jí Garrett přichystal, a nepokusila se usnout. Místo toho zhasla lampičku, strhla látku z okna a posadila se na vratkou židli. Předklonila se, přičichla k aromatické citronelle a zadívala se na přikrčenou siluetu Garretta Hanlona, jenž seděl na dubovém kořeni a upřeně sledoval neustále se měnící souhvězdí světlušek, které zaplňovaly les kolem něj.

32

„Tomu nevěřím,“ zabručel Lincoln Rhyme.

Právě hovořil s rozezlenou Lucy Kerrovou a dozvěděl se, že Sachsová pod mostem Hobeth Bridge několikrát vystřelila na jednoho policistu.

„Tomu nevěřím,“ zopakoval šeptem Thomovi.

Mladý ošetřovatel byl mistrem vyjednávání s lidmi se zničeným tělem a také se zničenou duší následkem zničeného těla. Toto však byla naprosto jiná a daleko horší situace, takže se Thom nezmohl na víc než na konstatování: „To je nějaký omyl. Musí být. Tohle by Amélie neudělala.“

„To tedy ne,“ zamumlal Rhyme a tentokráte adresoval odmítnutí Benovi. „V žádném případě. Ani kdyby je chtěla vystrašit.“

V duchu ho napadlo, že Sachsová by nikdy nevystřelila na policistu, ale zároveň dobře věděl, čeho všeho se lidé v zoufalství dokážou dopustit. Jaká šílená rizika dokážou podstoupit. (Ach, Sachsová, proč musíš být tak impulzívní a tvrdohlavá? Proč se mi musíš tolik podobat?) Bell stál v kanceláři na druhé straně chodby. Rhyme slyšel, jak říká do telefonu něžná slůvka. Předpokládal, že šerifova manželka a děti nejsou právě zvyklí na Bellovu noční nepřítomnost: policejní práce v malém městě, jako je Tanner’s Corner, pravděpodobně nevyžadovala tolik hodin úsilí jako případ Garretta Hanlona. Ben Kerr seděl za jedním z mikroskopů a obrovské paže měl zkřížené na prsou. Právě se díval do mapy. Narozdíl od šerifa vůbec nevolal domů a Rhyme uvažoval, zda má Ben manželku či přítelkyni, nebo zda život tohoto plachého mladíka zcela zaplňuje věda a tajemství oceánu.

Šerif konečně zavěsil a vrátil se do laboratoře.

„Napadá vás ještě něco, Lincolne?“

Rhyme kývl na tabulku s důkazy.

Nálezy na druhotném místě činu mlýn

Hnědá barva na kalhotách

Rosnatka

Jíl

Rašelina

Ovocná šťáva

Papírová vlákna

Návnady

Cukr

Kamfen

Alkohol

Kerosin

Kvasnice

Rhyme stručně zopakoval, co již věděli o domě, kde je zadržována Mary Beth:

„Cestou k jejímu úkrytu nebo v jeho okolí se vyskytuje karolínská kotlina. Polovina zatrhnutých pasáží v Garrettových knihách o hmyzu se týká ochranného zbarvení a hnědá

barva na Garrettových kalhotách je totožná s barvou kůry, takže se Mary Bethin úkryt pravděpodobně nachází v lese nebo blízko něj. Kamfenové lampy se používaly v minulém století, takže je ten úkryt starý pravděpodobně z viktoriánské éry. Zbytek důkazů nám ovšem příliš nepomůže. Kvasnice zřejmě pocházejí z mlýna. Papírová vlákna mohou být odkudkoliv. A ta ovocná šťáva a cukr? To je z jídla nebo pití, které má Garrett s sebou. A já prostě nedokážu…“

Zazvonil telefon.

Rhyme přejel levým prsteníčkem po dálkovém ovladači a přijal hovor.

„Haló?“ řekl do reproduktoru.

„Lincolne.“

Rhyme poznal měkký a vyčerpaný hlas Mela Coopera.

„Tak co máš, Mele? Potřebuju nějakou dobrou zprávu.“

„Snad bude dobrá. Ten klíč, co jsi našel… Celou noc projíždíme zdrojové seznamy a databáze. A nakonec jsme ho vystopovali.“

„Tak odkud je?“

„Je od přívěsného vozu, které vyráběla společnost McPherson Deluxe Mobile Home Company. Tyhle maringotky se vyráběly od roku 1946 až do počátku sedmdesátých let. Společnost dávno zkrachovala, ale podle databáze odpovídá sériové číslo klíče maringotce vyrobené v roce 1969.“

„Máš popis?“

„V databázi nejsou fotky.“

„Sakra. Tak mi aspoň řekni, jestli je to ten typ, co se v nich bydlí na stavbách, nebo jestli se s ní dá jezdit po kempech jako s winnebagem.“

„Řekl bych, že je spíše k bydlení. Měří šest krát dva a půl metru. S takovou nejezdíš

křížem krážem po celé zemi. Kromě toho není motorizovaná. Vlastně je to jen vlečka.“

„Díky, Mele. Běž se trochu prospat.“

Rhyme vypnul telefon.

„Tak co říkáte, Jime? Jsou tady v okolí nějaká stanoviště obytných vozidel?“

Šerif se zatvářil pochybovačně.

„Pár jich je podél silnic 17 a 158. Ale ty nejsou ani zdaleka v oblasti, kam míří Garrett s Amélií. Kromě toho jsou ty plácky nabité k prasknutí. Na takovém místě by bylo dost těžké

se ukrýt. Mám někoho poslat, aby to ověřil?“

„Jak je to daleko?“

„Sto, sto dvacet kilometrů.“

„Ne. Garrett pravděpodobně našel někde v lese opuštěnou maringotku a zabral ji pro sebe.“

Rhyme pohlédl na mapu a napadla ho skličující myšlenka, že maringotka je zaparkovaná někde na dvěstě padesáti čtverečních kilometrech divočiny.

Co když se Garrett vymanil z pout?, napadlo ho také. Co když se zmocnil Améliiny zbraně? Co když právě Amélie usíná, její pozornost ochabuje a Garrett jen čeká na chvíli, kdy jeho strážkyně upadne do spánku? Aby pak vstal, připlížil se k ní s kamenem nebo sršním hnízdem a…

Rhymem projela vlna úzkosti. Zaklonil hlavu a ucítil, jak mu louplo v obratli. V tu chvíli Rhyme ztuhl, protože se obával trýznivých kontrakcí, které mu čas od času stahovaly svaly, jež byly stále napojené na dosud existující nervy. Bylo to naprosto nefér, že stejné postižení, které Rhymovi znehybňovalo většinu těla, zároveň vyvolávalo nesnesitelný třes v jeho dosud citlivém zbytku.

Tentokráte se žádná bolest nedostavila, ale Thom si dobře všiml znepokojení v Rhymově

obličeji.

„Pro dnešek by to stačilo, Lincolne,“ řekl. „Změřím ti tlak a pak půjdeš rovnou do postele. Bez debat.“

„Dobrá, Thome, dobrá. Ale ještě předtím musíme vyřídit jeden telefonát.“

„Podívej se, kolik je hodin… Copak teď bude ještě někdo vzhůru?“

„Nejde o to, kdo je vzhůru teď,“ řekl Rhyme unaveně. „Jde o to, kdo bude vzhůru za chvíli.“

V mokřinách nastala půlnoc.

Zvuky hmyzu zesílily, po obloze se honily rychlé stíny netopýrů a v dálce začala houkat sova nebo dvě. Měsíc vrhal na divokou scenérii ledově bílé světlo. Lucy a ostatní policisté urazili pěšky asi sedm kilometrů směrem k silnici 30, kde na ně již

čekal karavan. Šerif Bell totiž zatahal za nitky a „zabavil“ vozidlo firmě Fred Fisher Winnebagos. Steve Farr s ním přijel na silnici 30, kde se měl setkat s pátrací skupinou a poskytnout jí možnost přenocování.

Policisté vešli do stěsnaných prostor karavanu. Jesse, Trey a Ned hladově zhltli hovězí sendviče, které jim Farr přivezl. Lucy vypila sklenici vody a jídlo odmítla. Farr s Bel em pánbůh jim to zaplať navíc policistům opatřili čisté uniformy. Lucy zavolala Jimu Bellovi a sdělila mu, že vysledovali oba pachatele až k víkendové chatě s šikmou střechou, do které se zřejmě vloupali.

„Nebudete tomu věřit, ale vypadalo to, že se dívali na televizi.“

Na sledování stopy však již byla příliš velká tma, a tak se policisté rozhodli vyčkat s pátráním do svítání.

Lucy sebrala čisté šaty a vešla do koupelny. V těsném sprchovacím koutku na sebe nechala stékat slabý proud vody. Začala si mýt vlasy, obličej a krk a pak si jako vždy nesměle omyla plochý hrudník.

Jemně se dotýkala vystouplých jizev a ztracenou jistotu získala až ve chvíli, kdy se její ruce přesunuly na břicho a stehna.

Znovu si položila otázku, proč má takový odpor ksilikonu nebo rekonstruktivnímu chirurgickému zákroku, při kterém jak jí vysvětlil lékař se jí odebere ze stehen nebo zadku tuk a vymodelují se z něj ňadra. Dokonce i bradavky se prý dají rekonstruovat nebo alespoň vytetovat.

Jenže je to falešné, pomyslela si Lucy. Nejsou to skutečná ňadra. Takže proč se obtěžovat? Ale podívej se na toho Lincolna Rhyma, napadlo ji. Vždyť on je pouze částečný člověk. Nohy i ruce má falešné v podobě vozíku a ošetřovatele. Vzpomínka na něj však Lucy připomněla Amélii Sachsovou a znovu se jí zmocnil vztek. Zaplašila myšlenky, osušila se a oblékla si tričko. Nepřítomně si přitom vzpomněla na zásuvku s podprsenkami v prádelníku v pokoji pro hosty. Vzpomněla si, že už chce dva roky všechny podprsenky vyhodit, ale z nějakého důvodu se k tomu nikdy neodhodlala. Oblékla si blůzu uniformy a kalhoty a vyšla z koupelny. Jesse Corn právě pokládal telefon.

„Stalo se něco?“

„Ne,“ odpověděl Jesse. „Stále dělají na těch důkazech. Jim a pan Rhyme.“

Lucy zavrtěním hlavy odmítla jídlo, které jí Jesse nabídl, posadila se za stůl a vytáhla z pouzdra služební revolver.

„Steve?“ otočila se na Farra.

Nakrátko ostříhaný mladý muž odtrhl oči od novin, které právě četl, a zvedl obočí.

„Přivezls mi, oč jsem tě žádala?“

„To víš, že jo.“

Farr sáhl do přihrádky a podal Lucy žlutozelenou krabici kulek značky Remington. Lucy vysypala z revolveru a zásobníků všechny nábojnice s kulatou špičkou a nahradila je novými kulkami kulkami s dutou špičkou, které mají větší brzdnou schopnost a při zásahu způsobují člověku větší poškození měkké tkáně.

Jesse Corn ji pozorně sledoval, ale chvíli mu trvalo, než konečně promluvil, jak Lucy předpokládala.

„Amélie není nebezpečná,“ řekl hlubokým hlasem, aby jeho slova neslyšel kromě Lucy nikdo další.

Lucy odložila zbraň a podívala se mu do očí.

„Jesse, všichni říkali, že Mary Beth je někde u oceánu, a nakonec se ukázalo, že je úplně

opačným směrem. A taky všichni říkali, že Garrett je jen takový hloupý kluk, ale on je lstivý

jako had a nejmíň šestkrát nás všechny podfoukl. A nic dalšího už nevíme. Dost možná

má Garrett někde sklad zbraní a spřádá plány, jak nás všechny zneškodnit, až mu vlezeme do pasti.“

„Ale je s ním Amélie. Ona by to nedopustila.“

„Amélie je jen zatracený zrádce a my jí nemůžeme věřit ani za mák. Poslyš, Jesse, viděla jsem ten tvůj pohled, když jsi viděl, že neplave pod člunem. Tobě se ulevilo. Vím, že se ti líbí a že doufáš, že se líbíš i ty jí… Ne, ne, nech mě to doříct. Jenže ona pustila z vězení

vraha. A kdybys byl v té řece místo Neda ty, Amélie by bez mrknutí oka střílela i po tobě.“

Jesse chtěl začít protestovat, ale mrazivý pohled v Lucyiných očích ho nakonec umlčel.

„Je snadné se zamilovat do takové ženy,“ pokračovala Lucy. „Ona je krásná, je z jiného světa, má nádech exotiky… Jenže nerozumí zdejšímu životu. A nerozumí Garrettovi. Však ho znáš ten kluk je nemocný a jen šťastnou náhodou si už teď neodpykává doživotí.“

„Já vím, že je Garrett nebezpečný. O tom se s tebou nepřu. Ale musím myslet taky na Amélii.“

„A já musím myslet na nás a všechny další lidi v Blackwater Landing, které ten kluk možná

plánuje zavraždit zítra nebo příští týden nebo napřesrok, jestli nám teď uteče. Což by se mu díky ní mohlo docela dobře podařit. Takže teď potřebuju vědět, jestli s tebou můžu počítat.

Protože jestli ne, můžeš jet domů a řekneme Jimovi, aby místo tebe poslal někoho jiného.“

Jesse pohlédl na krabici s náboji a poté zpět na Lucy.

„Můžeš, Lucy. Můžeš se mnou počítat.“

„Fajn. Doufám, že to myslíš vážně. Protože hned po rozbřesku je hodlám vystopovat a přivést oba zpátky. Doufám, že živé, ale říkám ti: teď už to není podmínkou.“

Mary Beth McConnellová seděla samotná v chatě. Byla k smrti vyčerpaná, ale bála se usnout.

Všude slyšela zvuky.

Místo na pohovce už dávno opustila. Obávala se, že kdyby se na ni natáhla a usnula, mohla by při probuzení zjistit, že se na ni misionář s Tomem dívají přes okno a chystají se vloupat dovnitř.

A tak se raději choulila na židli v jídelně, která byla pohodlná asi jako cihla. Zvuky…

Na střeše, na verandě, v lese.

Netušila, kolik je hodin. Obávala se dokonce i zmáčknout světélko náramkových hodinek, které osvětlovalo ciferník z šíleného strachu, že tento slaboulinký záblesk nějakým způsobem přiláká nepřátele.

Cítila naprosté vyčerpání. Byla tak unavená, že si ani nedokázala znovu položit otázku, proč se jí to všechno přihodilo a co mohla učinit, aby tomu zabránila. žádný dobrý skutek nezůstane nepotrestán…

Zírala na pole před chatou, které bylo nyní naprosto černé.

Okno jako by rámovalo celý její budoucí osud: Kdo se v něm asi objeví, kdo se přiblíží po poli? Její vrahové, nebo její zachránci? Zaposlouchala se.

A co bylo tohle za zvuk? Škrtnutí větve o kůru? Anebo škrtnutí sirky? A co ta světlá tečka v lese? Je to světluška, anebo táborák? A tamten pohyb? Je to jelen, kterého vyplašil zápach rysa? Anebo je to misionář a jeho přítel, kteří se posadili k ohni, aby vypili pivo a něčeho se najedli, než se vydají lesem za ní, aby ukojili svá těla jiným způsobem? Mary Beth McConnellová to nedokázala odhadnout. Dnes v noci, stejně jako už tolikrát v životě, cítila pouze pochybnosti.

Najdete ostatky dávno zemřelých osadníků, ale přesto si kladete otázku, zda vaše teorie náhodou není zcela nesprávná.

Váš otec zemře na rakovinu zemře zdlouhavou a vlekoucí se smrtí, o níž lékaři tvrdí, že je v podobných případech nevyhnutelná, ale vás přesto napadne, že možná nebyla. Dva muži postupují lesem a hodlají vás znásilnit a zabít.

Anebo možná ne.

Možná se už svých plánů vzdali. Možná se zpili do němoty pančovaným alkoholem. Anebo se zděsili myšlenek na možné důsledky svého činu a dospěli k závěru, že jejich otylé manželky nebo mozolnaté ruce jsou bezpečnější či snazší náhražkou jejich zhýralých plánů.

Už by roztahovala nohy u tebe doma…

Noční tmou se rozlehlo ostré prasknutí a Mary Beth úlekem vyskočila. Výstřel. Zdálo se, že vychází z místa, kde před chvílí zahlédla světlo. O chvíli později se ozval druhý výstřel. Tentokráte blíž.

Mary Beth začala strachy ztěžka oddechovat a popadla ranokyj. Nedokázala se podívat z černého okna, ale zároveň se nedokázala nepodívat. Děsila se při pomyšlení, že spatří těstovitý a rozšklebený Tomův obličej, který se bude pomalu sklánět do okna. My se vrátíme.

Zvedl se vítr a začal ohýbat stromy, houští i trávu.

Mary Beth se zdálo, že slyší smějícího se muže, ale zvuk se záhy ztratil v dutém větru jako vzývání jednoho z Manitouových duchů kmenem Weapemeoků.

Zdálo se jí, že slyší mužský hlas: „Nachystej se, nachystej se… “

Anebo možná ne.

„Neslyšels výstřely?“ zeptal se Rich Culbeau Harrise Tomela. Seděli u skomírajícího táboráku. Byli neklidní a ani zdaleka ne tak opilí, jak by zajisté byli na normální lovecké výpravě ani zdaleka ne tak opilí, jak by si přáli. Jednoduše se jim nedostávalo pančovaného alkoholu.

„Pistole,“ konstatoval Tomel. „Velká ráže. Deset milimetrů, čtyřiačtyřicítka anebo pětačtyřicítka. Automatická.“

„Kecy,“ odporoval Culbeau. „Nepoznáš přece, jestli je automatická.“

„Ale poznám,“ poučoval ho Tomel. „Revolver je hlasitější kvůli mezeře mezi bubínkem a hlavní. To je logický.“

„Kecy,“ opakoval Culbeau a dodal: „Jak je to daleko?“

„Vzduch je vlhkej, je noc… tipuju to na šest až osm kilometrů.“

Tomel si povzdechl. „Chtěl bych, aby to už bylo za náma. Je mi z toho nanic.“

„To jsme dva,“ prohodil Culbeau. „V Tanner’s Corner to bylo snazší. Teď se to nějak zamotává.“

„Zatracení komáři,“ řekl Tomel a odehnal dotěrného moskyta. „Proč myslíš, že někdo v tuhle dobu střílí? Vždyť je skoro jedna.“

„Mýval v odpadcích, medvěd ve stanu anebo cizí chlap na manželce,“ vtipkoval Tomel. Culbeau kývl. „Hele Sean už spí. Ten člověk je schopen usnout kdykoliv a kdekoliv.“

Prohrábl nohou žhavé uhlíky. „Vždyť je na práškách, do prdele.“

„Vážně? To jsem nevěděl.“

„To proto usne kdykoliv a kdekoliv. Chová se nějak divně, nezdá se ti?“ zeptal se Tomel a pohlédl na vychrtlého O’Sariana, jako by to byl spící had.

„Byl jsem radši, když ho člověk nedokázal odhadnout. Teď když je takový vážný, děsí mě

k smrti. Drží tu bouchačku, jako by to byl jeho pták.“

„To je tedy fakt,“ zabručel Tomel a několik minut zíral do temného lesa. Povzdechl si a řekl: „Hele, kde máš ten repelent? Ty potvory mě sežerou zaživa. A podej mi tu kořalku, když už stojíš.“

Amélie Sachsová otevřela při výstřelu z pistole oči.

Podívala se do ložnice maringotky, kde spal na matraci Garrett. Zvuk výstřelu ho očividně nevzbudil.

A další výstřel.

Proč někdo střílí takhle pozdě?, přemýšlela.

Výstřely jí připomněly incident na řece, kdy Lucy i ostatní stříleli po člunu, pod nímž tušili Sachsovou s Garrettem. Vzpomněla si, jak při ohlušujících ranách z brokovnice létaly do vzduchu gejzíry vody.

Pozorně se zaposlouchala, ale žádné další výstřely už neslyšela. V uších se jí ozýval pouze vítr. A samozřejmě cikády.

Cikády vůbec vedou docela podivný život… Nymfy se zahrabou do země a zůstanou tam třeba dvacet let, než se vylíhnou… Celé ty roky se jen schovávají v zemi a pak najednou vylezou a stanou se z nich dospělí jedinci.

Po chvíli se však její mysl znovu začala zabývat tím, čim se zaobírala, než ji přerušily výstřely.

Amélie Sachsová přemýšlela o prázdném křesle.

Ne o terapeutické metodě doktora Pennyho. Ani o tom, co jí Garrett vyprávěl o svém otci a té příšerné noci před pěti lety. Ne, Sachsová přemýšlela o jiném křesle o červeném kolečkovém křesle Storm Arrow, na kterém sedával Lincoln Rhyme. To proto se teď přece nacházeli v

Severní Karolíně. Rhyme riskoval úplně všechno svůj život, zbytek svého zdraví, společný život se Sachsovou, a to vše jen proto, aby se alespoň přiblížil možnosti, že z toho křesla jednoho dne vstane. že ho nechá za sebou, opuštěné a prázdné.

A když teď Sachsová ležela jako pachatel v zašlé maringotce a prožívala poslední události kost na kost a úplně osamělá, konečně si přiznala, co ji na Rhymově neústupném odhodlání podstoupit operaci trápí ze všeho nejvíce. Samozřejmě si dělala starosti, že Rhyme zemře na operačním stole, nebo že operace jeho stav ještě zhorší. Případně že vůbec nezabere a Rhyme propadne depresím.

Avšak toto nebyla její hlavní obava. Proto nedělala všechno možné, aby Rhymovi v operaci zabránila. Ne, ne Sachsovou ze všeho nejvíce děsilo, že by se operace mohla podařit.

Ach, Rhyme, copak to nechápeš? Já nechci, aby ses změnil. Miluji tě takového, jaký jsi. A kdybys byl stejný jako ostatní, co by se s naším vztahem stalo? Tvrdíš, že vždycky budeme jen ty a já. Jenže to tvoje „ty a já“ je založeno na tom, jací jsme teď. Já se svými zkrvavenými nehty a nutkavou potřebou se neustále hýbat a hýbat a hýbat… A ty se svým poškozeným tělem a vytříbenou myslí, která se pohybuje daleko rychleji a dosáhne daleko dál než já se svým oholeným a našlapaným camarem.

Ty s tou svou myslí, která mě k tobě poutá pevněji, než by kdy dokázal sebevášnivější

milenec.

Ale až se opět staneš normálním? Až budeš mít opět své ruce a nohy, Rhyme, proč mě

pak budeš chtít? K čemu mě pak budeš potřebovat? Já se znovu stanu obyčejnou pochůzkářkou, pouliční policistkou se špetkou talentu pro soudní expertizu. A ty se zatím seznámíš s další z řady těch proradných žen, které v minulosti vyhazovaly tvůj život z kolejí; s nějakou další sobeckou manželkou, s nějakou další vdanou milenkou. A pak mě

opustíš stejně, jako Lucy Kerrovou opustil manžel po její operaci. Chci tě takového, jaký jsi…

Sachsová se doslova otřásla při pomyšlení, jak sobecké úvahy se jí teď honí hlavou. Ale nedokázala je zaplašit.

Zůstaň v tom svém křesle, Rhyme! Já nechci, aby bylo prázdné… Chci s tebou žít, chci s tebou vést stejný život, jaký jsme vždycky žili. Chci s tebou mít děti, které vyrostou a budou tě znát přesně takového, jaký jsi teď. Amélie Sachsová se přistihla, že zírá do černého stropu. Zavřela oči. Uplynula však další

hodina, než ji zvuk větru a cikád vrzajících jako monotónní housličky o pláty na hrudi konečně ukolébaly ke spánku.

33

Krátce po úsvitu probudil Sachsovou bzučivý zvuk ve snu ho přisuzovala kobylkám, ale po procitnutí se ukázalo, že je to budík jejích náramkových hodinek. Otočila se a zamáčkla ho.

Tělem jí projížděly mučivé bolesti, což byla artritická reakce na kraťoučký spánek na tenké

karimatce položené na nýtovanou kovovou podlahu.

Přesto cítila podivnou lehkost. Do oken maringotky proudily t éměř vodorovné paprsky slunečního světla a Amélie si to vyložila jako dobré znamení. Dnes najdou Mary Beth McConnellovou a vrátí se s ní do Tanner’s Corner. Sachsová dosvědčí Garrettovu verzi a Jim Bell s Lucy Kerrovou budou moci zahájit pátrání po skutečném pachateli po muži v žlutohnědém plášti.

Sledovala, jak se Garrett v ložnici probudil a napřímil se na proleželé matraci. Dlouhými prsty si zajel do rozcuchaných vlasů a lehce si je upravil. Vypadá jako všichni chlapci jeho věku takhle brzy po ránu, pomyslela si Sachsová. Kolohnátsky, rozespale a téměř

roztomile.

Jako by se teď chtěl obléknout, odjet autobusem do školy, postrkovat se s kamarády, naučit se něco ve vyučování, flirtovat s dívkami, házet si ragbyovým míčem. Sachsová se dívala, jak se Garrett nejistě ohlíží po košili, všimla si jeho vychrtlého těla a pocítila neodolatelné nutkání přichystat mu nějaké zdravé jídlo lupínky, mléko, ovoce, vyprat mu šaty a dohlédnout, aby se vysprchoval.

Takové to asi je, když má člověk vlastní děti, pomyslela si. Je to úplně jiné, než když si člověk půjčuje děti na pár hodin od přátel třeba dcerku své

kmotřenky Amy. Je to úplně jiné, když je s nimi člověk denodenně když sleduje, jak se probouzejí, lamentuje nad nepořádkem v pokojíčku a jejich nepochopitelnými pubertálními názory, připravuje jim jídlo, kupuje jim oblečení, hádá se s nimi, stará se o ně. Když je ústředním bodem jejich života.

„Dobré ráno,“ usmála se na Garretta.

Garrett úsměv opětoval.

„Musíme jít,“ řekl. „Musíme jít za Mary Beth. Už jsem u ní nebyl příliš dlouho. Musí být úplně vyděšená a určitě má strašnou žízeň.“

Sachsová nejistě vstala.

Garrett si pohlédl na prsa na skvrny od jedovatého dubu a zdálo se, že je v rozpacích. Rychle si oblékl košili.

„Jdu ven. Musím se tu o to postarat, víte? Rozhodím kolem pár prázdných sršních hnízd. Snad je to zpomalí, jestli půjdou tudy.“

Vyšel z maringotky, ale o chvíli později se vrátil a položil na stůl vedle Sachsové hrnek s vodou.

„To je pro vás,“ řekl plaše a znovu odešel.

Sachsová vypila vodu. Na chvíli zatoužila po zubním kartáčku a času na vysprchování. Snad až se dostanou k…

„To je on!“ zavolal šeptem mužský hlas.

Sachsová ztuhla a vykoukla z okna. Nikoho neviděla. Ze skupiny vysokých keřů nedaleko maringotky se však stále ozýval přidušený šepot:

„Mám ho na mušce. Mám volnou palebnou dráhu.“

Hlas byl povědomý a Sachsová usoudila, že patří Culbeauovu příteli Seanu O’Sarianovi. Tomu vychrtlému. Tři místní povaleči je pravděpodobně objevili a chystají se zabít Garretta, případně z něj mučením vymámit, kde ukrývá Mary Beth, aby si mohli rozdělit odměnu.

Garrett mužův hlas neslyšel. Sachsová viděla, jak asi deset metrů od maringotky pokládá

na stezku prázdná sršní hnízda. Slyšela, jak se v křoví přesunují kroky směrem k mýtině, na které se teď Garrett nacházel.

Popadla revolver a tiše vyšla z maringotky. Přikrčila se a zoufale gestikulovala směrem ke Garrettovi. Garrett ji však neviděl.

Kroky v křoví se přiblížily.

„Garrette,“ zašeptala Sachsová.

Garrett se otočil a spatřil Sachsovou, jak ukazuje, aby šel k ní. Všiml si naléhavosti v jejích očích a zamračil se. Nato pohlédl doleva do křoví a Sachsová

viděla, jak mu na tváři vykvétá čirá hrůza.

Roztáhl ruce v obranném gestu a začal křičet: „Nechte mě, nechte mě, nechte mě!“

Sachsová se přikrčila, přiložila prst na spoušť, zvedla revolver a vyrazila ke křoví. Seběhlo se to tak rychle…

Garrett padl strachy na břicho a křičel: „Ne, ne!“

Amélie zvedla revolver, sevřela ho v bojovém postoji oběma rukama, přitlačila na spoušť a čekala, až se objeví cíl…

Z křoví vyrazil na mýtinu muž a pistoli měl namířenou přímo na Garretta… Ve stejném okamžiku se za rohem maringotky přímo za Sachsovou vynořil Ned Spoto, překvapeně zamžoural a vrhl se na ni s roztaženýma rukama.

Vyděšená Sachsová před ním ucukla. Revolver jí přitom silně poskočil v ruce a ozval se výstřel.

O deset metrů dále za mlhavým obláčkem kouře z hlavně revolveru zasáhla kulka čelo muže, který se ukrýval v křoví. Vůbec ne Seana O’Sariana, nýbrž Jesseho Corna. Mladému policistovi se nad okem objevila černá tečka, hlava se mu zvrátila dozadu a přímo za ní se náhle rozstříkla úděsná růžová sprška. Jesse bez jediné hlásky padl přímo na zem.

Sachsová zalapala po dechu a zírala na jeho tělo, které sebou dvakrát škublo a pak dočista znehybnělo. Sachsová nemohla popadnout dech.

Padla na kolena a revolver jí vyklouzl z ruky.

„Ježíšikriste,“ zamumlal Ned a rovněž šokovaně zíral na Jesseho tělo. Než se však stačil vzpamatovat a vytasit pistoli, vrhl se na něj Garrett. Sebral ze země Améliin revolver, namířil ho Nedovi na hlavu, sebral mu pistoli a hodil ji do křoví.

„Lehněte si!“ osopil se na něj. „Obličejem k zemi!“

„Vy jste ho zabili, zabili jste ho,“ mumlal nesouvisle Ned.

„No tak!“

Ned poslechl a po osmahlých tvářích mu stékaly velké slzy.

„Jesse!“ ozval se opodál hlas Lucy Kerrové. „Kde jsi? Kdo to střílí?“

„Ne, ne, ne…,“ sténala Sachsová a sledovala, jak se z roztříštěné lebky mrtvého policisty řine neuvěřitelné množství krve.

Garrett Hanlon pohlédl na Jesseho tělo. A pak se podíval za něj po zvuku blížících se nohou. Vzal Sachsovou kolem ramen.

„Musíme jít.“

Když Sachsová neodpověděla, když jen strnule zírala na děsivý výjev před sebou na konec policistova života a vlastně i na konec života svého, pomohl jí Garrett na nohy, vzal ji za ruku a odvlekl ji za sebou. Po chvíli společně zmizeli v lese. IV

SRŠNÍ HNÍZDO

34

Co se tam teď děje?, uvažoval pološílený Lincoln Rhyme.

Před hodinou, o půl šesté ráno, mu konečně zavolal jeden silně podrážděný lenoch z Oddělení pro nemovitosti Severokarolínského daňového úřadu. Policisté ho o půl druhé ráno probudili a pověřili ho úkolem vyhledat všechny nedoplatky pozemkové daně, u nichž byl jako adresa plátce uveden karavan značky McPherson.

Rhyme totiž nejprve ověřil, zda takový karavan nevlastnili Garrettovi rodiče, a když zjistil, že nikoliv, dospěl k názoru, že pokud Garrett používá přívěsný vůz jako úkryt, musí být opuštěný. A pokud je opuštěný, někdejší majitel se z něj pravděpodobně odstěhoval právě kvůli nezaplacené dani.

Nevrlý asistent ředitele oddělení nakonec Rhymovi sdělil, že ve státě Severní Karolína se nacházejí dva podobné pozemky. V prvním případě jednalo se o území nedaleko Blue Ridge, v západní části státu, byl pozemek i s obytným přívěsem odprodán jako propadlý majetek manželskému páru, který v něm dosud bydlí.

Druhý přívěsný vůz nacházející se na jednoakrovém pozemku v okrese Paquenoke měl tak nízkou hodnotu, že by byla ztráta času i úsilí se o odprodej pokoušet. Asistent ředitele předal Rhymovi adresu a směrovací číslo pozemku, který se nacházel asi kilometr od řeky Paquenoke. Na Rhymově mapě to odpovídalo čtverci C6.

Rhyme zavolal Lucy a ostatním a poslal je na určené místo. Měli se k maringotce přiblížit těsně po rozbřesku a v případě, že by v ní Garrett s Amélií skutečně byli, je obklíčit a přimět ke kapitulaci.

Poslední, co Rhyme slyšel, byla zpráva, že policisté maringotku našli a pomalu se k ní blíží.

Thom, který byl velmi nešťastný, že se jeho šéf prakticky nevyspal, poslal Bena pryč z místnosti a pečlivě s Rhymem provedl obvyklé ranní úkony: vyprázdnění močového měchýře a střev, vyčištění zubů a změření krevního tlaku.

„Máš vysoký tlak, Lincolne,“ bručel Thom, když odkládal sfygmomanometr. Vysoký krevní tlak může u kvadruplegika vést k záchvatu dysreflexe, který by zase mohl vyústit až v mozkovou mrtvici. Ale Rhyme tomu nevěnoval pozornost. I přes nedostatek spánku překypoval energií. Zoufale toužil najít Amélii. Chyběla mu… Do dveří vstoupil šerif Jim Bell s vyděšeným výrazem ve tváři. Za ním se objevil neméně rozrušený Ben Kerr.

„Co se stalo?“ zeptal se Rhyme. „Je Amélie v pořádku? Je snad…“

„Zabila Jesseho,“ špitl Bell. „Střelila ho do hlavy.“

Thom ztuhl a pohlédl na Rhyma.

„Právě se chystal zatknout Garretta,“ pokračoval Bel . „Ona ho zastřelila a pak oba utekli.“

„Ne, to není možné,“ zašeptal Rhyme. „To je nějaký omyl. Udělal to někdo jiný.“

Bell však jen vrtěl hlavou.

„Ne. Byl u toho Ned Spoto. Celé to viděl… Já netvrdím, že to udělala schválně. Ned se na ni vrhl a revolver jí vystřelil v ruce, ale i tak je to vražda.“

Ach Bože…

Amélie Sachsová…, policistka druhé generace, Šlapákova dcera. A teď zabila vlastního člověka. Což je nejhorší zločin, kterého se policista vůbec může dopustit.

„Tím se nám to definitivně vymklo z rukou, Lincolne. Musím zavolat státní policii.“

„Počkejte, Jime,“ řekl Rhyme naléhavě. „Prosím vás… Ona je teď zoufalá, je vyděšená. A Garrett taky. Pokud zavoláte taktické policisty, bude zabita nebo zraněna spousta dalších lidí. Budou po obou střílet.“

„No, však by po nich taky střílet měli,“ odtušil Bell. „A mám takový dojem, že to měli udělat hned na začátku.“

„Najdu vám je. Už jsem docela blízko.“ Rhyme kývl k důkazní tabulce a mapě.

„Dal jsem vám příležitost a podívejte, jak to dopadlo.“

„Najdu vám je a přemluvím ji ke kapitulaci. Vím, že to dokážu. Já…“

Náhle byl Bell odhozen na stranu a do místnosti se vřítil muž. Byl to Mason Germain.

„Ty zatracenej hajzle!“ ječel a šinul si to rovnou k Rhymovi. Thom se mu postavil do cesty, ale Mason odhodil stranou i jeho. Štíhlý Thom se svalil na podlahu. Mason popadl Rhyma za košili.

„Ty zasranej mrzáku! Přijedeš si sem a hraješ si tu na…“

„Masone!“ Bell vyrazil kupředu, ale rozlícený Mason ho opět odstrčil.

„…hraješ si tu na vševědoucího, nimráš se s těmi svými důkazy s těma svýma pitomýma hádankama a teď kvůli tobě zemřel dobrej člověk!“

Mason zaťal ruku v pěst a rozpřáhl se. Rhyme ucítil silnou kolínskou. Přikrčil hlavu a otočil ji co nejvíce na stranu.

„Já tě zabiju. Já tě…“

Masonův hlas se náhle přiškrtil, když mu obrovská paže sevřela hrudník a smýkla s ním na podlahu.

Ben Kerr táhl policistu od Rhyma.

„Kerre, zatraceně, pusť mě!“ soptil Mason. „Ty svině svinská! Seš zatčen!“

„Uklidněte se, Masone,“ řekl statný Ben pomalu.

Mason se natahoval po pistoli, ale Ben mu volnou rukou silně sevřel zápěstí. Podíval se na Bella, který chvíli vyčkával a pak přikývl. Ben Masona pustil. Ten vstal a se zuřivostí v očích poodstoupil.

„Jedu tam, najdu tu ženskou a pak…“

„Nejedeš, Masone,“ řekl Bel . „Jestli chceš na tomhle oddělení ještě někdy pracovat, uděláš teď, co ti řeknu. Situace se bude řešit podle mých pokynů. Ty zůstaneš tady v kanceláři. Rozumíš?“

„Hovno, Jime. Ona…“

„Rozumíš?“

„Jo, rozumím ti, sakra.“ Mason se vyřítil z laboratoře.

„Jste v pořádku?“ zeptal se Bell Rhyma.

Rhyme kývl.

„A vy?“ Bel se podíval na Thoma.

„Ano, jsem.“

Ošetřovatel upravil Rhymovi košili a i přes jeho protesty mu znovu změřil tlak. „Je stejný. Vysoký, ale ještě ne kritický.“

Šerif zavrtěl hlavou.

„Musím zavolat Jesseho rodičům. Bože, jak se mi do toho nechce…“ Přešel k oknu a vykoukl ven. „Nejdřív Ed a teď Jesse. Tenhle případ je zlý sen.“

„Prosím vás, Jime,“ naléhal znovu Rhyme. „Nechte mě je najít a dejte mi šanci si s Amélií promluvit. Jestli to neuděláte, propukne tady násilí. Sám to dobře víte. A nakonec budou další mrtví.“

Bell si povzdechl a podíval se na mapu.

„Mají dvacet minut náskok. Myslíte, že je dokážete najít?“

„Ano,“ odvětil Rhyme. „Dokážu je najít.“

„Tímhle směrem,“ řekl Sean O’Sarian. „Vím to jistě.“

Rich Culbeau se díval na západ, kam mladý O’Sarian ukazoval k místu, odkud před patnácti minutami zaslechli výstřel a křik.

Culbeau v klidu domočil u borovice a zeptal se: „Co tím směrem je?“

„Močál a pár starých domů,“ odpověděl Harris Tomel, který lovil snad na každém čtverečním metru okresu Paquenoke. „Jinak prakticky nic. Před měsícem jsem tam zahlídl šedého vlka.“

Vlci zde údajně kdysi vyhynuli, ale nyní se sem podle všeho vraceli zpátky.

„Nekecej,“ řekl Culbeau.

Sám vlka nikdy neviděl a vždycky si to přál.

„Zastřelils ho?“ zeptal se O’Sarian.

„Ti se nestřílejí,“ řekl Tomel.

„Jsou chránění,“ dodal Culbeau.

„No a?“

A Culbeau si uvědomil, že na to nemá odpověď.

Čekali ještě několik minut, ale žádné další výstřely ani výkřiky se už neozvaly.

„Můžem jít v klidu dál,“ řekl Culbeau a ukázal k místu, odkud se ozval výstřel.

„Úplně v klidu,“ přitakal O’Sarian a napil se z láhve vody.

„Dneska zas bude vedro,“ prohodil Tomel a díval se na nízko položený terč sálajícího slunce.

„Teďka je vedro každej den,“ zamumlal Culbeau, sebral pušku a vyrazil po stezce v doprovodu dvou plahočících se kumpánů.

žuch.

Mary Beth prudce otevřela oči a probrala se z hlubokého a nechtěného spánku. žuch.

„Nazdar, Mary Beth,“ ozval se kdesi veselý mužský hlas.

Jako když dospělý hovoří s dítětem. To je můj otec! pomyslela si rozespalá Mary Beth. Jaktože není v nemocnici? Není ve stavu štípat dříví.

Musím ho odvést zpátky do postele. Jestlipak si vzal prášky? Počkat! Malátná Mary Beth se vsedě napřímila. Zdálo se jí, že se jí rozskočí hlava. Rozhlédla se kolem sebe a zjistila, že usnula na židli v jídelně.

žuch.

Počkat. To není můj otec. Ten je přece mrtvý… To je Jim Bel … žuch.

„Marýýý Béééth…“

Mary Beth prudce vyskočila, když do okna nakoukla chtivá tvář. Byl to Tom. U dveří se ozvala další rána, jak se misionářova sekera zakousla do dřeva. Tom se naklonil dovnitř a šilhavě se podíval do potemnělé chaty.

„Kdepak jsi?“

Mary Beth na něj ohromeně zírala.

„Á, tady seš,“ pokračoval Tom. „Vida, dokonce hezčí, než si tě pamatuju.“

Zvedl zápěstí a ukázal Mary Beth tlustou vrstvu obvazů.

„Kvůli tobě jsem ztratil půl litru krve. Takže je vlastně fér, když si to teď trochu vynahradím.“

žuch.

„Musím ti teda říct, drahoušku,“ řekl Tom, „že když jsem včera večer usínal, představoval jsem si, jak ti mačkám bradavky. Mockrát díky za tak slaďoučký myšlenky.“

žuch.

S poslední ranou projela sekera dveřmi. Tom zmizel od okna a přidal se ke svému příteli.

„Jen pokračuj, hochu,“ hlaholil povzbudivě. „Seš v pořadníku.“

žuch.

35

Ze všeho nejvíce se teď obával, že si Sachsová ublíží.

Od prvního okamžiku, kdy Rhyme Amélii Sachsovou poznal, musel neustále přihlížet, jak si Sachsová zajíždí rukou do vlasů a vytahuje si ji zkrvavenou. Musel přihlížet, jak si zuby drásá nehty a nehty kůži. Byl u toho, když se v autě řítila dvě stě čtyřicítkou. Nevěděl přesně, co ji k tomu vede, ale dobře věděl, že uvnitř Amélie Sachsové dřímá cosi, co ji neustále nutí žít na hraně.

A teď, když se stalo, co se stalo teď, když zabíjela, mohl její vrozený neklid překročit únosnou mez. Po nehodě, která z Lincolna Rhyma učinila mrzáka, mu psycholog newyorské policie Terry Dobyns vysvětlil, že bude pociťovat sebevražedné sklony. Nebyla to však deprese, co ho v tomto směru nutilo jednat. Deprese člověka zbavuje energie, zatímco hlavní příčinou sebevražd je spíše smrtelná směs beznaděje, neklidu a paniky. Což jsou přesně pocity, jež Amélie Sachsová štvaná zvěř, kterou zradila vlastní přirozenost možná právě nyní prožívá.

Najdi ji!, honila se Rhymovi hlavou jediná myšlenka. A najdi ji rychle. Jenže kde může Sachsová být? Odpověď na tuto otázku mu stále unikala. Znovu se podíval na tabulku. žádný z důkazů nepocházel z maringotky. Lucy s ostatními policisty ji rychle ohledali pochopitelně až příliš rychle. Jednoduše propadli lovecké vášni dokonce i Rhyme upoutaný na lůžko ji často pociťoval a zoufale toužili dostat se na stopu protivníka, který jim zabil kolegu a přítele.

Jediné stopy po Mary Bethině úkrytu místu, kam nyní Garrett se Sachsovou směřovali se tedy nacházely přímo před Rhymem.

Byly ovšem záhadné, záhadnější než všechny kombinace stop a důkazů, které kdy Rhyme analyzoval.

Nálezy na druhotném místě činu mlýn

Hnědá barva na kalhotách

Rosnatka

Jíl

Rašelina

Ovocná šťáva

Papírová vlákna

Návnady

Cukr

Kamfen

Alkohol

Kerosin

Kvasnice

Potřebujeme více důkazů!, běsnil Rhyme v duchu.

Jenže jich prostě víc nemáme.

Když se Rhyme po nehodě utápěl v psychologickém stadiu vzdoru, pokoušel se nashromáždit nadlidskou vůli, aby přiměl své tělo k pohybu.

Přitom se mu vybavily historky o lidech, kteří dokázali zvednout auto, aby vyprostili přejeté dítě, nebo běželi neskutečnou rychlostí pro naléhavou pomoc. Nakonec se však Rhyme musel smířit s tím, že podobnou silou již není obdařen.

Stále mu však zbýval ještě jeden druh síly síla duševní.

Mysli! Nemáš nic než svou mysl a důkazy, které leží před tebou. A ty důkazy se už nezmění.

Takže musíš změnit způsob uvažování.

No dobrá, začneme ještě jednou. Rhyme znovu prošel celou tabulku. Klíč od maringotky již byl identifikován.

Kvasnice pocházejí z mlýna.

Cukr je z jídla nebo šťávy.

Kamfen ze staré lampy.

Barva z budovy, kde je Mary Beth zadržována.

Kerosin pochází z člunu.

Alkohol může být z čehokoliv.

A špína v záložkách chlapcových kalhot? Ta nevykazuje žádné mimořádné charakteristiky a byla…

Moment… špína.

Rhyme si vzpomněl, že s Benem včera ráno prováděl měření hustotního gradientu hlíny sebrané z bot a automobilových rohoží zaměstnanců okresního úřadu. Požádal tehdy Thoma, aby každou zkumavku vyfotografoval polaroidem a na zadní stranu snímku poznamenal, od kterého zaměstnance pochází.

„Bene?“

„Copak?“

„Projeď špínu ze záložek Garrettových kalhot nalezených v mlýně měřidlem hustotního gradientu.“

Jakmile se špína usadila ve zkumavce, ohlásil mladý zoolog: „Mám tu výsledky.“

„Tak je porovnej s fotografiemi vzorků, které jsi odebral včera dopoledne.“

„To je dobré, to je moc dobré,“ přikyvoval Ben.

Rhymův nápad na něj očividně zapůsobil. Chvíli se probíral fotografiemi z polaroidu a pak se zarazil.

„Našel jsem shodu!“ řekl vzrušeně. „Jeden vzorek je téměř totožný.“

Už se nezdráhá činit vlastní závěry, pomyslel si s potěšením Rhyme. A taky už nestrká hlavu do písku.

„Z čích bot pochází?“ zeptal se.

Ben se podíval na záznam na zadní straně snímku.

„Od Franka Hellera. Pracuje v oddělení veřejných prací.“

„Už dorazil?“

„Hned to zjistím.“

Ben zmizel a po několika minutách se vrátil v doprovodu podsaditého muže v bílé košili s krátkými rukávy. Muž si Rhyma nejistě prohlížel.

„Vy jste ten chlápek ze včerejška. Co nás nutil vyčistit si boty.“

Frank Heller se zasmál, ale jeho smích zněl dosti neklidně.

„Franku, potřebujeme, abyste nám ještě jednou pomohl,“ vysvětlil Rhyme. „Hlína nalezená na vašich botách se shoduje se špínou, kterou jsme objevili v šatech pachatele.“

„Toho kluka, co unesl ty holky?“ zamumlal Frank, zrudl a tvářil se naprosto provinile.

„Přesně tak. Což znamená, že by mohl tahle teorie je dost přitažená za vlasy, ale přesto by mohl tu dívku ukrývat v okruhu tří až pěti kilometrů od vašeho bydliště. Můžete nám ukázat na mapě, kde přesně bydlíte?“

„Ale neznamená to, že jsem nějaký váš podezřelý, nebo jo?“ zeptal se Frank.

„Ne, Franku. Vůbec ne.“

„Protože mám lidi, co by svědčili v můj prospěch. Každý večer trávím s manželkou. Koukáme na televizi. Nejdřív na Sázej! a pak na Kolo štěstí. Můžete si podle nás seřizovat hodinky. A pak přepínáme na WWF. Někdy se k nám staví brácha mý ženy. Totiž, dluží mi nějaké prachy, ale podržel by mě, i kdyby je nedlužil.“

„To je v pořádku,“ ujistil ho Ben. „My jen potřebujeme vědět, kde bydlíte. Tam na té mapě.“

„Bydlím v těchhle místech.“

Frank přistoupil ke stěně a dotkl se na mapě čtverce D3. Bylo to na sever od Paquenoke a na sever od maringotky, u které zemřel Jesse Corn. V oblasti se nacházela řada malých silnic, ale žádné vesnice či města.

„Jak vypadá vaše okolí?“

„Většinou jsou to jen lesy a pole.“

„Víte o nějakém místě, kde by člověk mohl ukrývat unesenou oběť?“

Zdálo se, že se Frank nad Rhymovou ot ázkou vážně zamýšlí.

„Ne, nevím.“

„Mohu vám položit jednu otázku?“

„Kromě těch, které jste mi už položil?“

„Přesně tak.“

„Myslím, že ano.“

„Víte něco o karolínských kotlinách?“

„Jasně. O těch ví každý. Vytvořily je meteory. Kdysi strašně dávno. Když vyhynuli dinosauři.“

„Nacházejí se nějaké kolem vašeho bydliště?“

„No jo, na to vemte jed.“

Což byla přesně věta, ve kterou Rhyme doufal.

„Musí jich tam být nejmíň stovka,“ dodal Frank.

Což byla přesně věta, ve kterou Rhyme nedoufal.

Se zakloněnou hlavou a zavřenýma očima si Rhyme v duchu znovu prohlížel důkazní tabulky.

V místnosti byl kromě Thoma a Bena také Jim Bell s Masonem Germainem, ale Lincoln Rhyme jim nevěnoval pozornost. Byl ponořen ve vlastním světě, v přísně uspořádaném světě vědy, důkazů a logiky ve světě, v němž nepotřeboval být pohyblivý a do kterého měly jeho city vůči Amélii a tomu, co provedla, zakázaný vstup. Rhyme viděl důkazy v duchu stejně zřetelně, jako by právě zíral na poznámky na tabuli. Vlastně je se zavřenýma očima viděl dokonce lépe.

Barva

cukr

kvasnice

špína

kamfen

barva

špína

cukr…

kvasnice…

kvasnice…

Hlavou mu probleskla myšlenka a vzápětí opět odplula. Vrať se, vrať se, vrať se… Ano! Rhyme ji pevně uchopil.

Oči se mu prudce otevřely a zajely do prázdného rohu místnosti. Bell jeho pohled sledoval.

„Co je, Lincolne?“

„Máte tady automat na kávu?“

„Na kávu?“ zeptal se Thom a vůbec se netvářil šťastně. „žádný kofein, Lincolne. Při tom tvém tlaku, co…“

„Ne, já přece nechci žádné pitomé kafe! Já chci kávový filtr.“

„Filtr? Hned vám ho seženu.“

Bell vyrazil z místnosti a za okamžik se vrátil s filtrem.

„Dejte ho Benovi,“ poručil Rhyme a otočil se k mladému zoologovi.

„Zjisti, jestli papírová vlákna z toho filtru odpovídají vláknům, která jsme našli na Garrettových šatech z mlýna.“

Ben seškrábal z filtru několik vláken na sklíčko. Podíval se do okuláru srovnávacího mikroskopu, upravil ostrost a pak pohyboval stolky tak dlouho, až byly oba vzorky v děleném hledáčku těsně vedle sebe.

„Barva se trochu liší, Lincolne, ale struktura i velikost vláken je prakticky totožná.“

„Fajn,“ řekl Rhyme a jeho oči se už zaměřovaly na tričko se skvrnou.

„Ta šťáva, ta ovocná šťáva na tričku,“ řekl Benovi. „Ochutnej ji ještě jednou. Není nakyslá?

Taková trpká?“

Ben skvrnu poslušně olízl. „Možná trochu ano. Těžko říct.“

Rhyme upřel pohled na mapu a představoval si, jak se Lucy s ostatními policisty přibližuje někde v té zelené divočině k Sachsové a plane touhou si zastřílet. Nebo jak se Garrett zmocnil Améliina revolveru a obrátil ho proti ní.

Nebo jak si ona sama drží revolver u hlavy a mačká spoušť.

„Jime,“ řekl, „potřebuji, abyste mi něco opatřil. Jako kontrolní vzorek.“

„Dobře. Kde?“

Šerif vylovil z kapsy klíče od auta.

„Ne, na to se obejdete bez auta.“

Lucy Kerrové se honila myšlenkami spousta různých výjevů.

Jesse Corn během prvního dne ve službě na úřadu šerifa, v dokonale naleštěných erárních botách, ale s každou ponožkou jinou, oblékal se totiž už před svítáním, aby měl jistotu, že nepřijde pozdě.

Jesse Corn za volantem nového třešňově červeného pick-upa Ford, jak přijíždí během volného dne k městskému úřadu a vozí děti na korbě po parkovišti. „Ííí!“ křičely děti unisono, když přeskakoval přes zpomalovací hrboly.

Tyto myšlenky a dobrý tucet dalších se Lucy honily hlavou, když se spolu s Nedem a Treyem prodírala rozlehlým dubovým lesem. Jim Bel jim přikázal, aby počkali u maringotky, protože pronásledování nyní převezme Steve Farr s Frankem a Masonem. Šerif si přál, aby se Lucy s oběma policisty vrátila na úřad šerifa. Policisté se však ani neobtěžovali v této otázce hlasovat. Co nejpietněji přenesli Jesseho tělo do maringotky a přikryli ho plachtou.

Lucy pak oznámila Jimovi, že se vydávají za uprchlíky a nic na světě je nemůže zastavit. Garrett s Amélií prchali velmi rychle a vůbec se nesnažili po sobě zametat stopy. Šli po stezce, která hraničila s močálem. Půda zde byla měkká a otisky dobře patrné. Lucy si vzpomněla, co Amélie říkala Lincolnu Rhymovi, když si prohlížela otisky bot na místě činu v Blackwater Landing: Bil y Stail přenášel váhu na špičky, což znamenalo, že utíkal ke Garrettovi, aby zachránil Mary Beth. Lucy si nyní všimla stejného úkazu na otiscích obou pronásledovaných pachatelů. Očividně sprintovali.

Obrátila se proto k oběma kolegům.

„Poběžíme,“ řekla a i přes horko a vyčerpání se skupina pronásledovatelů dala do běhu. Běželi něco přes kilometr, ale pak začala být půda sušší a otisky v ní přestaly být vidět. Nakonec stezka skončila na velké travnaté mýtině a policisté neměli ponětí, kudy se jejich kořist vydala.

„Sakra,“ ulevila si zadýchaná Lucy ze vzteku, že ztratili stopu. „Zatraceně!“

Obešli celou mýtinu, prozkoumali každý centimetr půdy, ale nenašli žádnou další pěšinu ani žádné vodítko, které by jim prozradilo, kudy Garrett s Amélií Sachsovou utekl.

„Co budeme dělat?“ zeptal se Ned.

„Ohlásíme se a počkáme,“ zabručela Lucy, opřela se o strom, chytila láhev s vodou, kterou jí hodil Trey, a vyprázdnila ji.

Opět se dostavily vzpomínky.

Jesse Corn, jak plaše ukazuje lesknoucí se stříbrnou pistoli, se kterou chtěl závodit na střelecké soutěži NRA. Jesse Corn, jak doprovází rodiče do Prvního baptistického kostela na Locust Street.

Před očima se jí stále míhaly tytéž obrazy. Bylo velmi bolestné je sledovat, a navíc ještě umocňovaly Lucyin vztek. Lucy Kerrová se je ovšem vůbec nesnažila potlačit: až konečně dopadne Amélii Sachsovou, přála si být nelítostně vzteklá.

Dveře do chaty se s vrzáním pootevřely o pár centimetrů.

„Mary Beth,“ zahlaholil Tom. „Tak vylez ven, pojď si s námi hrát.“

Chvíli si něco šeptal s misionářem a pak znovu promluvil: „No tak, no tak, drahoušku. Zbytečně to nekomplikuj. My ti neublížíme. Včera jsme si tě jen tak dobírali.“

Mary Beth stála vzpřímená u zdi za čelními dveřmi a ani nedutala. Oběma rukama svírala ranokyj.

Dveře se dále pootevřely a panty znovu zaúpěly. Na podlahu padl stín. Do chaty se obezřetně vkrádal Tom.

„Kde je?“ šeptal misionář od verandy.

„Je tady sklep,“ řekl Tom. „Vsadím se, že v něm sedí.“

„No tak ji seber a jdeme. Vůbec se mi to tu nelíbí.“

Tom udělal další krok dovnitř. V ruce držel dlouhý stahovací nůž. Mary Beth znala filozofii indiánského způsobu boje. Jedno z jeho pravidel znělo, že pokud selžou vyjednávání a válka je nevyhnutelná, nežertuje se a nevyhrožuje, nýbrž se zaútočí s nasazením veškerých sil.

Smyslem takového boje pak není přemluvit nepřítele ke kapitulaci, něco mu vysvětlovat nebo ho hanit; smyslem je nepřítele zničit.

A tak klidně vystoupila zpoza dveří, zakřičela jako Manitouův duch a ohnala se oběma rukama ranokyjem právě ve chvíli, kdy se Tom otočil a vytřeštil oči hrůzou.

„Pozor!“ křikl misionář.

Tom však už neměl šanci. Ranokyj ho prudce zasáhl před ucho, roztříštil mu čelist a zarazil mu do krku polovinu hrdla. Tom upustil nůž, chytil se za krk, padl na kolena a začal se dusit. S vypětím všech sil se vyplazil ven.

„Phomof…, phomof mi,“ sténal.

žádná pomoc však nepřicházela misionář se jednoduše sklonil a odtáhl Toma za límec na verandu. Mary Beth přes okno viděla, jak tam nechal Toma s rukama na roztříštěném obličeji padnout k zemi.

„Blbečku,“ zabručel na něj a pak vytáhl ze zadní kapsy kalhot pistoli. Mary Beth prudce zavřela dveře a postavila se za ně.

Otřela si zpocené ruce a znovu pevně uchopila kyj. Zpoza dveří se ozvalo dvojité cvaknutí natahované pistole.

„Mary Beth, mám tady pistoli, a jak už jsi možná zjistila, vzhledem k okolnostem nebudu ani trochu váhat, jestli ji použít. Takže hezky vylez ven. jestli ne, prostřílím se dovnitř a pravděpodobně tě přitom zasáhnu.“

Mary Beth se přikrčila ke stěně za dveřmi a čekala na první výstřel. Misionář však nevystřelil. Byl to trik. Místo toho prudce rozkopl dveře, které do Mary Beth narazily a na krátký okamžik ji omráčily a srazily k zemi. Když se však misionář vyřítil dovnitř, zavřela Mary Beth dveře nohou stejně prudce, jako je on předtím rozkopl. Misionář nečekal žádný odpor, takže ho těžká dřevěná deska udeřila do ramene a vyvedla z rovnováhy. Mary Beth k němu přistoupila a ohnala se ranokyjem po jediném bodě na jeho těle, který teď mohla zasáhnout po jeho lokti.

Misionář však padl k zemi, jako by ho zasáhl kámen, a Mary Beth máchla do prázdna.

Kyj jí přitom setrvačností vyklouzl ze zpocených rukou a těžce dopadl na podlahu. Není čas ho sebrat! Utíkej! Mary Beth přeskočila misionáře, než se stihl otočit a vystřelit, a vyrazila ze dveří.

Konečně! Konečně pryč z toho pekla! Zahnula doleva a zamířila na stezku, po níž ji sem předevčírem přivedl její únosce a která vedla kolem velké karolínské kotliny. Za rohem chaty odbočila k rybníku.

A vběhla přímo do náruče Garretta Hanlona.

„Ne!“ vykřikla. „Ne!“

Garrett měl v očích divoký pohled a v ruce držel zbraň.

„Jak ses dostala ven? Jak?“

Popadl Mary Beth za zápěstí.

„Pusť mě!“ Mary Beth se od něj snažila odtáhnout, ale Garrett ji držel v ocelovém sevření. Byla s ním krásná, ale zachmuřená žena s dlouhými rudými vlasy. Šaty měla stejně špinavé jako Garrett. Byla naprosto zamlklá a její oči tupě zíraly do prázdna. Nezdála se být ani trochu překvapená Mary Bethinou náhlou přítomností a vůbec vypadala jako zdrogovaná.

„Sakra práce,“ ozval se misionářův hlas. „Ty zasraná děvko!“

Vyběhl zpoza rohu a s úžasem zjistil, že mu Garrett Hanlon míří pistolí přímo na obličej.

„Kdo jste?“ křičel na něj chlapec. „Co jste to udělal s mým domem? A co jste udělal s Mary Beth?“

„Napadla nás! Koukněte se na mýho kámoše. A koukněte na…“

„Odhoďte to!“ osopil se na něj Garrett a kývl k misionářově pistoli. „Odhoďte to, jinak vás zabiju! Klidně to udělám. Ustřelím vám tu posranou hlavu!“

Misionář se podíval na Garrettův obličej a na pistoli. Garrett pistoli natáhl.

„Ježíšikriste…“

Misionář odhodil zbraň do trávy.

„A teď vypadněte. Tak pohyb.“

Misionář ustoupil, pomohl Tomovi na nohy a společně se odpotáceli k lesu. Garrett přistoupil k čelním dveřím chaty a táhl Mary Beth za sebou.

„Pojď dovnitř. Musíme jít dovnitř. Jdou po nás. Nemůžeme dopustit, aby nás viděli. Schováme se ve sklepě. Podívej, co udělali se zámkama! Rozštípali moje dveře!“

„Ne, Garrette!“ řekla Mary Beth chraplavým hlasem. „Já už tam zpátky nejdu.“

Garrett neodpověděl a mlčky ji odtáhl do chaty. Zamlklá rudovláska vešla nejistě dovnitř. Garrett za sebou zavřel dveře a se zděšeným výrazem si prohlédl rozštípané dřevo a rozlomené zámky.

„Ne!“ vykřikl, když uviděl na podlaze střepy sklenice, ve které měl miniaturního dinosaura. Mary Beth, jež se nemohla vzpamatovat ze šoku, že Garretta nejvíce rozrušil útěk jednoho z jeho brouků, k chlapci přistoupila a dala mu pořádnou facku. Garrett překvapeně zamrkal a odpotácel se dozadu.

„Ty idiote!“ zaječela Mary Beth. „vždyť mě mohli zabít!“

Garrett byl totálně zmatený.

„Tak promiň!“ omlouval se zlomeným hlasem. „Já jsem o nich nevěděl. Myslel jsem, že v okolí nikdo není. Nechtěl jsem tě tu nechávat tak dlouho. Jenže mě zatkli.“

Nahrnul třísky pod dveře, aby je zaklínil.

„Zatkli?“ zeptala se Mary Beth. „Tak co děláš tady?“

Rudovláska konečně promluvila.

„Dostala jsem ho z vězení,“ řekla mumlavě. „Abychom vás mohli najít a dovést zpátky. A abyste mohla potvrdit jeho historku o muži v žlutohnědém plášti.“

„O jakém muži?“ zeptala se zmateně Mary Beth.

„V Blackwater Landing. O mu ži v žlutohnědém plášti, který zavraždil Billyho Staila.“

„Ale…“ Mary Beth zavrtěla hlavou. „Billyho zavraždil Garrett. Udeřil ho lopatou. Viděla jsem ho. Stalo se to přímo přede mnou. A pak mě unesl.“

Mary Beth nikdy neviděla na jiném člověku podobný výraz. Tak působivou směsici šoku a ryzího zděšení. Rudovláska se začala otáčet ke Garrettovi, ale pak její pohled upoutalo něco jiného: řady plechovek s nakládaným ovocem a zeleninou značky Farmer John. Pomalu se přišourala ke stolu, jako by byla náměsíčná, a sebrala jednu plechovku. Potom dlouze zírala na obrázek na štítku na postavu dobrosrdečného světlovlasého farmáře v bílé košili a žlutohnědém plášti.

„Tak ty sis to vymyslel?“ zašeptala na Garretta a zvedla plechovku. „žádný muž neexistoval. Ty jsi mi lhal.“

Garrett s rychlostí luční kobylky vykročil kupředu, sundal rudovlásce z opasku pouta a zacvakl jí je kolem zápěstí.

„Je mi líto, Amélie,“ prohlásil. „Ale kdybych vám byl řekl pravdu, nikdy byste mě nedostala ven. Tohle byl jediný způsob. Musel jsem se sem vrátit. Musel jsem se vrátit k Mary Beth.“

36

Nálezy na druhotném místě činu mlýn

Hnědá barva na kalhotách

Rosnatka

Jíl

Rašelina

Ovocná šťáva

Papírová vlákna

Návnady

Cukr

Kamfen

Alkohol

Kerosin

Kvasnice

Lincoln Rhyme přejížděl pohledem po důkazní tabulce jako posedlý. Shora dolů, zdola nahoru.

A znovu.

Proč to sakra tomu zatracenému chromatografu tak dlouho trvá? přemýšlel. Jim Bell s Masonem Germainem seděli mlčky vedle něj. Před pár minutami jim volala Lucy a sdělila jim, že ztratili stopu a čekají severně od maringotky ve čtverci C5. V chromatografu zahrkalo a všichni přítomní napjatě čekali na výsledky. Několikaminutové ticho nakonec přerušil mladý Ben Kerr.

„Opravdu mi říkávali tak, jak si asi myslíte,“ řekl Rhymovi tiše. Rhyme na něj pohlédl.

„,Big Ben’. Podle těch hodin v Angli . Nejspíš vás to už taky napadlo.“

„Nenapadlo. Myslíš ve škole?“

Ben přikývl.

„Na střední. V šestnácti jsem už měřil sto osmdesát osm a vážil sto dvanáct. Pořád si ze mě dělali legraci. ,Big Ben’. Ale dávali mi i jiné přezdívky. Takže jsem nikdy nebyl moc spokojený s tím, jak vypadám. Možná proto jsem se choval tak hloupě, když jsem vás poprvé uviděl.“

„Děcka vám dávala zabrat, co?“ zeptal se Rhyme, čímž Benovu omluvu přijal a zároveň zamluvil.

„To teda jo. Ale jen do chvíle, kdy jsem se přihlásil do univerzitního zápasnického družstva a za tři celé dvě desetiny položil na lopatky Darryla Tennisona. Teda, dech popadl až za mnohem dýl.“

„Já jsem se z tělocviku hodně ulíval,“ přiznal se Rhyme. „Padělal jsem omluvenky od lékaře i od rodičů musím říct, že byly k nerozeznání a utíkal jsem do vědecké laboratoře.“

„Vážně jste tam chodil?“

„Nejmíň dvakrát týdně.“

„A tam jste prováděl experimenty?“

„Hodně jsem tam četl, pohrával jsem si s přístroji… A párkrát jsem si pohrával i se Sonjou Metzgerovou.“

Thom s Benem se zasmáli.

Jenže první dívka Sonja znovu Rhymovi připomněla Amélii Sachsovou a Rhymovi se vůbec nelíbilo, kam jeho myšlenky smějí.

„Už je to tu,“ ohlásil Ben. „Tak se na to podíváme.“

Na počítačové obrazovce se rozsvítily výsledky analýzy kontrolního vzorku, který na Rhymovo přání obstaral Jim Bel . Ben pokýval hlavou.

„Takže tady máme: roztok pětapadesátiprocentního alkoholu, vodu, spoustu minerálů…“

„Studniční vodu,“ dodal Rhyme.

„S největší pravděpodobností.“ Zoolog pokračoval: „Pak jsou tu stopy formaldehydu, fenolu, fruktózy, dextrózy a celulózy.“

„To mi stačí,“ konstatoval Rhyme a pomyslel si: ryba je pořád na suchu, ale právě jí narostly plíce.

„Udělal jsem chybu,“ oznámil Bellovi s Masonem. „Velkou chybu. Viděl jsem ty kvasnice a předpokládál jsem, že budou pocházet z mlýna, a ne z místa, kde Garrett ukrývá Mary Beth. Jenže k čemu by byly v mlýně zapotřebí kvasnice? Ty se používají jenom v pekařství… Anebo,“ Rhyme významně zvedl na Bella obočí, „na místě, kde se vyrábí tohle.“

Ukázal na láhev, která stála na stolku. Tekutinu uvnitř láhve nechal Rhyme před chvílí přinést ze sklepa úřadu šerifa. Jednalo se o pančovaný alkohol z jedné lahve po šťávě, kterou jistý policista včera ráno uklidil, když Rhyme proměnil důkazní místnost v improvizovanou laboratoř.

Právě tuto látku Ben před pár okamžiky analyzoval v chromatografu.

„Cukr a kvasnice,“ pokračoval Rhyme. „Obojí se používá v lihovinách. A ta celulóza v téhle dávce alkoholu,“ dodal Rhyme a podíval se na obrazovku počítače, „pravděpodobně pochází z papírových vláken předpokládám, že při nelegální výrobě alkoholu musíte výsledný produkt přefiltrovat.“

„Jo,“ přitakal Bell. „A většina vařičů k tomu používá obyčejné kávové filtry.“

„Což odpovídá vláknu, které jsme našli na Garrettových šatech. A ta dextróza a fruktóza to jsou komplexní cukry obsažené v ovoci. Pocházejí z ovocné šťávy, která zůstala ve sklenici. Ben říkal, že má trpkou chuť jako brusinkový džus. A vy jste mi zase, Jime, říkal, že jde o nejoblíbenější typ sklenice na pančovaný alkohol. Je to tak?“

„Jasně. Značka ,Mořský příboj’.“

„To znamená,“ shrnul své závěry Rhyme, „že Garrett ukrývá Mary Beth v chatě nějakých pokoutních výrobců alkoholu pravděpodobně v nějaké, kterou majitelé po zátahu opustili.“

„Po jakém zátahu?“ zeptal se Mason.

„To je stejné jako s tou maringotkou,“ odvětil Rhyme stroze, protože k smrti nerad vysvětloval očividné věci. „Pokud Garrett na tom místě ukrývá Mary Beth, musí být opuštěné. A z jakého důvodu asi člověk opouští fungující palírnu?“

„Vykouřil ji berní úřad,“ odpověděl Bell.

„Přesně tak,“ přitakal Rhyme. „Běžte k telefonu a zjistěte polohu všech nelegálních palíren, které byly za poslední dva roky odhaleny. Mělo by jít o hnědě natřenou budovu z devatenáctého století, která stojí uprostřed lesa, i když v době zátahu možná hnědě natřená nebyla. Měla by se nacházet v okruhu šesti až osmi kilometrů od bydliště Franka Hellera a měla by stát na karolínské kotlině anebo musíte přes kotlinu jít, abyste se k ní od Paquo dostali.“

Bell odběhl telefonovat na místní finanční úřad.

„To je skvělá práce, Lincolne,“ řekl obdivně Ben.

Dokonce i Mason Germain se zdál být ohromen.

O chvíli později se Bell přiřítil zpátky.

„Mám to!“

Podíval se na útržek papíru v ruce a začal vyhledávat souřadnice na mapě. Nakonec skončil ve čtverci B4. Zakroužkoval jedno místo.

„Tady. Šéf odboru vyšetřování mi řekl, že to byla velká operace. Před rokem udělali na tu palírnu zátah a vybrali ji. Jeden z jeho agentů se byl na tom místě před dvěma, třemi měsíci podívat a zjistil, že někdo natřel chatu nahnědo. A tak si ji docela zevrubně prohlédl, aby zjistil, jestli se znovu nepoužívá. Jenže prý byla prázdná, a tak už jí nevěnoval pozornost. Jo, a zhruba dvacet metrů od palírny se nachází velká karolínská kotlina.“

„Dá se tam nějak dostat autem?“ zeptal se Rhyme.

„Určitě,“ odpověděl Bel . „Všechny palírny jsou u cesty aby se tam daly přivážet suroviny a odvážet vyrobený alkohol.“

Rhyme kývl a řekl důrazně:

„Potřebuji s ní být hodinu o samotě abych ji přemluvil. Vím, že to dokážu.“

„To je riskantní, Lincolne.“

„Potřebuji hodinu,“ opakoval Rhyme a sledoval Bella pohledem.

„No dobře,“ řekl šerif nakonec. „Ale jestli Garrett unikne i tentokrát, uspořádáme na něj nefalšovaný hon.“

„Rozumím. Myslíte, že se tam dostanu s dodávkou?“

„Silnice tam nejsou moc široké, ale…“

„Dovezu tě tam,“ řekl Thom rozhodně. „Ať to stojí, co to stojí, já tě tam dovezu.“

Pět minut poté, co Rhyme odjel z budovy městského úřadu, pozoroval Mason Germain šerifa Bella, jak se pomalu vrací do své kanceláře.

Chvíli počkal, a když měl jistotu, že ho nikdo neuvidí, vyšel na chodbu a zamířil k hlavnímu vchodu budovy.

Na městském úřadě byly tucty telefonů, které mohl Mason Germain použít, ale on raději vyšel ven do letního horka a rychle přešel přes nádvoří k řadě telefonních automatů na chodníku. Zalovil v kapse a vytáhl několik mincí. Rozhlédl se kolem sebe, a když viděl, že nikde nikdo není, vhodil mince do automatu, podíval se na číslo načmárané na kousku papíru a vyťukal číslice.

Farmář John, farmář John.

Všechno čerstvé má jen farmář John…

Farmář John, farmář John.

Všechno čerstvé má jen farmář John…

Amélie Sachsová zírala na řadu plechovek před sebou, ze kterých se na ni škodolibě usmíval tucet farmářů v plášti, a mysl měla naprosto ucpanou bezduchým Garrettovým popěvkem, jenž se stal hymnou její hlouposti.

Hlouposti, která stála život Jesseho Corna. A která zničila i její život. Jen matně vnímala chatu, v níž nyní seděla jako zajatec chlapce, kvůli jehož záchraně nasazovala život. A jen matně vnímala i vzrušenou výměnu názorů, která se nyní odehrávala mezi Garrettem a Mary Beth.

Ne, neviděla před sebou nic jiného než drobnou černou tečku na Jesseho čele. A neslyšela nic jiného než ten zpropadený reklamní popěvek.

Farmář John, farmář John…

Náhle si něco uvědomila. Čas od času odplul Lincoln Rhyme v myšlenkách kamsi velmi daleko. Konverzoval sice, ale jeho slova byla silně povrchní; usmíval se, ale jeho úsměv byl falešný; zdálo se, že naslouchá, ale on neslyšel ani slovo. V takových chvílích Sachsová věděla, že Rhyme uvažuje o smrti. Přemýšlel, že si najme člověka z nějaké organizace pro asistovanou sebevraždu třeba ze společnosti Léthé, aby mu pomohl odejít. Anebo že si po vzoru několika těžce postižených lidí jednoduše objedná nájemného vraha. (Rhyme, který posadil do vězení celou řadu organizovaných zločinců, měl v této branži přirozeně styky. Dokonce nejspíš existovalo hezkých pár jedinců, kteří by ho s radostí odpravili zadarmo.) Až do tohoto okamžiku kdy se stal její život stejně zničeným jako jeho… ne, ještě zničenějším si však Sachsová stále myslela, že je Rhymovo uvažování scestné. A teprve nyní pochopila, co Rhyme ce lou tu dobu cítil.

„Ne!“ vykřikl Garrett, vyskočil a natočil se uchem k oknu.

Musíte celou dobu naslouchat. Jinak vás vyslídí.

A pak to Sachsová uslyšela taky. K chatě se pomalu blížilo auto.

„Našli nás!“ vykřikl Garrett a popadl pistoli.

Přeběhl k oknu a vykoukl ven. Vypadal zmateně.

„Co to je?“ zašeptal.

Ozvalo se bouchnutí dveří a pak nastalo dlouhé ticho.

„Sachsová. To jsem já,“ uslyšela Amélie.

Po tváři jí přeběhl chabý úsměv. Tohle místo nemohl najít nikdo jiný na celém světě pouze Lincoln Rhyme.

„Sachsová, jsi tam?“

„Ne!“ zašeptal prudce Garrett. „Nic neříkejte!“

Sachsová si ho však nevšímala. Vstala a odešla k rozbitému oknu. Před chatou stála na polní cestě nakloněná černá dodávka Rol x a Rhyme se právě snažil doškobrtat s invalidním vozíkem co nejblíže k chatě, než ho zastavil jílovitý pahorek u verandy. Thom stál vedle něj.

„Ahoj, Rhyme,“ řekla Sachsová.

„Buďte zticha!“ zašeptal Garrett stroze.

„Můžu s tebou mluvit?“ zeptal se Rhyme.

Jaký to má smysl? uvažovala Sachsová, ale přesto přitakala.

Přešla ke dveřím a řekla Garrettovi:

„Otevři mi. Jdu ven.“

„Ne, je to léčka,“ protestoval chlapec. „Zaútočí na…“

„Otevři ty dveře, Garrette,“ řekla Sachsová rázně a zabodla se do Garretta pohledem. Garrett se rozhlédl po místnosti, pak se sklonil a vytáhl zpod dveří klíny. Sachsová se natáhla a s cinkajícími pouty na ztuhlých zápěstích otevřela dveře chaty.

„Udělal to, Rhyme,“ oznámila Rhymovi, když před ním seděla na schodech verandy.

„Zavraždil Billyho… Spletla jsem se. Tragicky.“

Rhyme zavřel oči. Jakou hrůzu asi musela prožít, pomyslel si. Pozorně si prohlédl její pobledlý obličej a oči tvrdé jako kámen.

„Mary Beth je v pořádku?“ zeptal se.

„Jo. Je vyděšená, ale nic jí není.“

„Viděla, jak to udělal?“

Sachsová přikývla.

„Takže žádný muž v plášti neexistoval?“

„Ne. Garrett si to vymyslel. Abych ho dostala z vězení. Od začátku si to všechno dobře naplánoval. Odvedl stopy do Outer Banks. Ukryl si člun a potraviny. Naplánoval si postup i pro případ, že se k němu policisté přiblíží. Dokonce měl i tajnou skrýš tu maringotku, kterou jste objevili… Byl to ten klíč, že? Ten, co jsem našla ve sklenici se sršni. To podle něj jste nás vystopovali, že jo?“

„Byl to ten klíč,“ přitakal Rhyme.

„Měla jsem na to myslet. Měli jsme přenocovat někde jinde.“

Rhyme viděl, že Sachsová má spoutané ruce, a všiml si, že v okně stojí Garrett, vztekle vykukuje ven a v ruce drží pistoli.

Situace se nyní změnila v obléhání ozbrojeného únosce Garrett se rozhodně nechystal vyjít ven po dobrém. Byl čas přivolat FBI. Rhyme měl přítele Arthura Pottera, který již odešel do důchodu, ale stále byl naprosto nejlepším vyjednávačem, jakým kdy FBI disponovala.

Bydlel ve Washingtonu a mohl sem dorazit během několika hodin. Rhyme se otočil k Sachsové.

„A Jesse Corn?“

Sachsová zavrtěla hlavou.

„Nevěděla jsem, že je to on, Rhyme. Myslela jsem, že je to některý z Culbeauových kumpánů. Jeden policista na mě skočil a můj revolver vystřelil. Ale byla to moje chyba, mířila jsem nezajištěnou zbraní na neidentifikovaný cíl. Porušila jsem pravidlo číslo jedna.“

„Seženu ti nejlepšího advokáta v zemi.“

„Na tom nesejde.“

„Ale sejde, Sachsová. Na tom sejde. Však my něco vymyslíme.“

Sachsová zavrtěla hlavou.

„Není co vymýšlet, Rhyme. Je to normální vražda. Předem uzavřený případ.“

Vzhlédla a podívala se za Rhyma.

Zamračeně se postavila.

„Co to…?“

Náhle se ozval ženský hlas:

„Ani hnout! Jste zatčená, Amélie.“

Rhyme se snažil se ohlédnout, ale nedokázal otočit hlavu tak daleko. Foukl do ovládací tyčinky a opsal s vozíkem půlkruh. Spatřil Lucy Kerrovou s dalšími dvěma policisty, kteří se přískoky blížili od lesa. V rukou měli pistole a nespouštěli oči z oken. Oba muži se kryli za stromy, ale Lucy směle mířila k Rhymovi, Thomovi a Sachsové s revolverem namířeným na Améliina prsa.

Jak našla pátrací skupina chatu? že by slyšeli Rhymovu dodávku? Anebo Lucy znovu objevila Garrettovu stopu? Nebo šerif Bell nedodržel úmluvu a všechno jim prozradil? Lucy přistoupila přímo před Sachsovou a bez zaváhání ji prudce udeřila do tváře. Její pěst ztěžka dopadla na Améliinu bradu, Amélie slabě vyhekla bolestí a ustoupila. Neříkala nic.

„Ne!“ vykřikl Rhyme.

Thom vykročil kupředu, ale Lucy popadla Sachsovou za paži.

„Je uvnitř Mary Beth?“

„Ano.“ Z Améli ny brady stékala krev.

„A je v pořádku?“

Přitakání.

Lucy s očima přilepenýma na oknech chaty pokračovala ve výslechu.

„Je ten kluk ozbrojen?“

„Ano.“

„Ježíšikriste.“ Lucy se obrátila k oběma policistům. „Nede, Treyi, jeuvnitř. A je ozbrojený.“

Otočila se k Rhymovi. „Navrhuji vám, abyste se kryl,“ řekla stroze a hrubě odtáhla Sachsovou za dodávku.

Rhyme obě ženy následoval. Thom přidržoval vozík, který kodrcal na nerovné půdě. Lucy se obrátila k Sachsové a popadla jiza ramena.

„Udělal to, že ano? Mary Beth vám to řekla, že? Zavraždil Bil yho.“

Sachsová se zadívala do země. Nakonec řekla:

„Ano… Omlouvám se. Já…“

„To vaše ,omlouvám se’ pro mě ani nikoho jiného vůbec nic neznamená. A ze všeho nejmíň pro Jesseho Corna… Má tam Garrett nějaké další zbraně?“

„Já nevím. žádné jsem neviděla.“

Lucy se otočila zpátky k chatě a křikla:

„Garrette, slyšíš mě? Tady je Lucy Kerrová. Chci, abys odložil zbraň a vyšel ven s rukama za hlavou. A udělej to okamžitě, ano?“

Jedinou odpovědí jí bylo prudké zabouchnutí dveří. Mýtinou se rozlehlo slabé bouchání, jak Garrett vkládal pod dveře klín. Lucy vytáhla mobil a vyťukala číslo.

„Hej, policistko,“ ozval se za ní mužský hlas. „Nepotřebujete píchnout?“

Lucy se otočila.

„Ach ne,“ zamumlala.

Rhyme se ohlédl po hlase. Přes trávu se k nim hrnul vysoký muž s copem a loveckou puškou.

„Culbeau,“ utrousila Lucy, „mám tady vážný případ a nemůžu se zabývat ještě i váma. Takže se ani nezastavujte a vypadněte odtud.“

Všimla si pohybu na poli. K chatě se pomalu blížil další muž. V ruce držel černou armádní pušku, přemýšlivě mhouřil oči a pozoroval pole a chatu.

„Není to Sean?“ zeptala se Lucy.

„Jo,“ přitakal Culbeau, „a támhle je Harris Tomel.“

Tomel právě přišel k černému Treyovi a oba spolu nenuceně hovořili, jako by se znali již léta.

„Heleďte, jestli je ten kluk v chatě,“ trval na svém Culbeau, „možná by vám naše pomoc přišla docela vhod. Takže co pro vás můžem udělat?“

„Tohle je záležitost policie, Richi. Vy tři se teď seberete a pomažete odtud. Hned. Treyi!“

zavolala Lucy na černého policistu.

„Pošli je pryč.“

Třetí policista Ned přistoupil k Lucy a Culbeauovi.

„Richi,“ oslovil Culbeaua, „žádná odměna už tu pro tebe není. Tak na to hezky zapomeň a…“

Výstřel z Culbeauovy pušky prorazil v Nedově hrudníku obrovskou díru a náraz kulky odhodil Neda o hezkých pár metrů dál. Mrtvý policista ztěžka dopadl na záda. Trey vytřeštil oči na Harrise Tomela, který stál pouhé tři metry od něj. Oba se tvářili přibližně stejně šokovaně a ani se nepohnuli.

A pak se z úst Seana O’Sariana ozvalo zaječení připomínající výtí hyeny. O’Sarian pozvedl vojenskou pušku, střelil Treye třikrát do zad a s kdákavým chechotem se ztratil v poli.

„Ne!“ vykřikla Lucy a zvedla na Culbeaua revolver. Než však stačila vystřelit, všichni tři muži se již ukrývali ve vysoké trávě kolem chaty.

37

Rhyme ucítil instinktivní potřebu padnout k zemi, ovšem vzhledem k okolnostem musel pochopitelně zůstat sedět vzpřímeně na vozíku Storm Arrow. Na dodávku, kde ještě před chvílí stála Sachsová s Lucy, se snesla sprška kulek. Obě ženy nyní ležely v trávě čelem k zemi a Thom se vkleče snažil vyprostit těžký invalidní vozík z prohlubně s měkkou půdou, kam se zaklínil.

„Lincolne!“ vykřikla Sachsová.

„Jsem v pořádku. Utíkejte! Na opačnou stranu dodávky. Ukryjte se tam.“

„Ale tam nás bude mít na mušce Garrett!“ namítla Lucy.

„Jenže Garrett po nás nestřílí, sakra!“ odsekla Sachsová.

Ozval se další výstřel z brokovnice, který je minul jen o pár centimetrů. Sprška broků začala rachotit na verandě. Thom zařadil na vozíku neutrál a postrkoval ho k dodávce na straně u chaty.

„Drž se u země,“ nabádal Rhyme ošetřovatele, jenž zcela ignoroval výstřel, který prosvištěl kolem nich a roztříštil boční okénko dodávky.

Lucy se Sachsovou následovaly oba muže do krytého území mezi chatou a dodávkou.

„Proč to, sakra, dělají?“ křikla Lucy a vypálila několik ran, čímž přinutila O’Sariana s Tomelem, aby se kryli.

Rhyme nikde neviděl Culbeaua, ale věděl, že se nachází někde přímo před nimi. Puška, kterou měl u sebe, byla nesmírně výkonná a navíc byla opatřena velkým dalekohledem.

„Sundejte mi pouta a dejte mi ten revolver!“ křikla Sachsová.

„Dejte jí ho,“ souhlasil Rhyme. „Je lepší střelec než vy.“

„Ani náhodou!“

Policistka zavrtěla hlavou a na tváři se jí objevil úžas nad neslýchanou drzostí tohoto návrhu. Kovovou karoserii dodávky mezitím provrtávaly další kulky, zatímco jiné vytrhávaly z verandy velké kusy dřeva.

„Vždyť mají pušky, sakra!“ vypěnila Sachsová. „Nemůžete se s nima rovnat. Dejte mi tu bouchačku!“

Lucy si opřela hlavu o bok dodávky a šokovaně zírala na zastřelené kolegy, kteří bezvládně leželi v trávě.

„Co se to děje?“ zamumlala a dala se do pláče. „Co se to děje?“

Jejich krytí Rhymova dodávka nemohlo dlouho odolávat.

Chránilo je sice před Culbeauem a jeho puškou, ale oba Culbeauovi kumpáni se je teď snažili obejít z boku. Za několik minut budou moci zahájit křížovou palbu. Lucy vystřelila ještě dvakrát do trávy, odkud se před okamžikem ozval výstřel z brokovnice.

„Neplýtvejte střelivem,“ rozkázala jí Sachsová. „Počkejte, až budete mít čistou ránu. Jinak…“

„Zavři sakra klapačku!“ láteřila Lucy. Proplácala si kapsy. „Zatraceně, ztratila jsem telefon.“

„Lincolne,“ řekl Thom. „Sundám tě z vozíku. Jsi příliš snadný terč.“

Rhyme přikývl. Ošetřovatel mu sňal postroj, objal ho kolem prsou, odtáhl ho z vozíku a položil na zem. Rhyme se snažil zvednout hlavu, aby viděl, co se děje, ale jeho krční svaly postihla těžká kontrakce nelítostná křeč, takže musel hlavu sklonit do trávy, dokud ho bolest nepřešla. Ještě nikdy si nepřipadal tak bezmocný jako právě nyní. Ozvaly se další výstřely. Tentokráte blíž. A pak neskutečně šílený O’Sarianův smích.

„Hej, slečinko s nožem, kdepak jste?“

„Už jsou skoro na pozici,“ zamumlala Lucy.

„Jak to vypadá s municí?“ zeptala se Sachsová.

„Mám ještě tři rány a jeden zásobník.“

„Na šest nábojů?“

„Jo.“

O zadní část Rhymova vozíku se rozplácla kulka a převrátila ho na stranu. Kolem vozíku se zvedl obláček prachu.

Lucy vypálila po O’Sarianovi, ale jeho hihňání a štěkavá odpověď jeho coltu jí prozradily, že minula cíl.

Podle střelby z pušek poznali, že za pouhou minutu či dvě již budou zcela obklíčeni. Zemřou tady. Budou zastřeleni v malém údolíčku mezi rozstřílenou dodávkou a Garrettovou chatou. Rhyme přemýšlel, jaký to bude pocit, až mu kulky roztrhají tělo. Samozřejmě nebude ve strnulém svalstvu cítit žádnou bolest a dokonce ani tlak. Pohlédl na Sachsovou, která jeho pohled opětovala s beznadějným výrazem ve tváři. Ty a já, Sachsová…

A pak se podíval na přední stranu chaty.

„Koukejte!“ zavolal.

Lucy a Sachsová sledovaly jeho pohled.

Garrett otevřel čelní dveře.

„Pojďme dovnitř,“ řekla Sachsová.

„Zbláznila jste se?“ zavolala Lucy. „Garrett v tom jede s nimi. Jsou spolu spřáhnutí.“

„Ne,“ odporoval Rhyme. „Měl možnost střílet z okna. A neudělal to.“

V těsné blízkostí prosvištěly další dvě kulky. Opodál v křoví něco zašustilo. Lucy zvedla revolver.

„Neplýtvejte náboji!“ zavolala Sachsová.

Lucy však vstala a vypálila po zvuku dvě rychlé rány. Z křoví se vykutálel kámen, který sem jeden z mužů hodil, aby Lucy vyprovokoval a přinutil ji vystoupit z úkrytu. Lucy stačila uskočit stranou právě ve chvíli, kdy se ozval výstřel z Tomelovy brokovnice a místo jejích zad prošpikoval bok dodávky jako řešeto.

„Sakra,“ ulevila si Lucy, odhodila prázdné nábojnice a nabila poslední zásobník.

„Jdeme dovnitř,“ řekl Rhyme. „A hned.“

Lucy přikývla.

„Tak dobře.“

„Hasičskou polohu,“ poručil Rhyme Thomovi.

Tato poloha byla k přenášení kvadruplegika zcela nevhodná zatěžovala části těla, které nebyly na zátěž zvyklé, ale byla rychlejší a vystavovala Thoma palbě po minimální časový úsek. Kromě toho Rhyme usoudil, že tak bude moci Thoma nejlépe krýt vlastním tělem.

„Ne,“ bránil se Thom.

„Poslechni mě, Thome. žádné protesty.“

„Budu vás krýt palbou,“ řekla Lucy. „Běžte všichni tři společně. Připraveni?“

Sachsová přikývla. Thom zvedl Rhyma a chytil ho do náruče jako malé dítě.

„Thome…,“ protestoval Rhyme.

„Buď zticha, Lincolne,“ odsekl ošetřovatel. „Uděláme to po mém.“

„Běžte!“ zvolala Lucy.

Rhyma ohlušilo několik hlasitých výstřelů. Když vybíhali po několika schodech k chatě, bylo všechno podivně rozmazané.

Jen co se konečně protlačili dovnitř, zavrtalo se do dřeva několik dalších kulek. O chvíli později se za nimi do místnosti vkutálela Lucy a zabouchla za sebou dveře. Thom jemně položil Rhyma na pohovku.

Rhyme si všiml zděšené dívky, která seděla na židli a zírala na příchozí. Mary Beth McConnellová.

Garrett Hanlon se zarudlým obličejem plným oparů a očima rozšířenýma strachem nepříčetně ťukal nehty jedné ruky, zatímco ve druhé nemotorně svíral pistoli. Lucy mu namířila revolver přímo do tváře.

„Dej sem tu pistoli!“ křikla na něj. „No tak, dělej!“

Garrett zamrkal a okamžitě jí podal pistoli. Lucy si ji zastrčila za opasek a něco zvolala. Rhyme ji však neslyšel; užasle zíral na Garrettovy zmatené a vyděšené oči na oči dítěte. Teď už chápu, proč jsi to musela udělat, Sachsová, pomyslel si. Proč jsi mu uvěřila. A proč jsi ho musela zachránit.

Už to chápu…

„Jsou všichni v pořádku?“ zeptal se.

„Jasně,“ řekla Sachsová.

Lucy přikývla.

„Vlastně,“ řekl Thom téměř omluvně, „vlastně ne tak docela.“

Zvedl si ruku z útlého břicha, ve kterém zela díra, kudy vylétla kulka. Ztěžka padl na kolena a roztrhl si kalhoty, které si ještě toho dne ráno s takovou péčí žehlil. 38

Ohledat ránu a zastavit krvácení. A je-li to možné, předejít pacientovu šoku. Amélie Sachsová, která absolvovala základní kurs první pomoci pro pochůzkáře newyorské policie, se skláněla nad Thomem a ohledávala mu ránu. Ošetřovatel ležel na zádech. Byl při vědomí, ale měl nezdravě bledou barvu a šíleně se potil. Sachsová přiložila jednu ruku nad ránu.

„Sundejte mi ty pouta!“ křikla. „Takhle se o něj nemůžu postarat.“

„Ne,“ odpověděla Lucy.

„Ježíšikriste,“ zabručela Sachsová a prozkoumala Thomovo břicho, jak nejlépe to s nasazenými pouty šlo.

„Jak je ti, Thome?“ vyhrkl Rhyme. „Mluv s námi.“

„Cítím takovou strnulost… Je to jako když… Je to divné…“

Oči se mu převrátily pod víčky a mladý ošetřovatel omdlel.

Nad hlavami se ozvalo prasknutí a skrz stěnu prolétla kulka. Následoval výstřel z brokovnice, který zasáhl dveře. Garrett podal Sachsové hrst papírových ubrousků. Sachsová je přitiskla na ránu v Thomově břiše a poplácala Thoma jemně po tváři. Thom nereagoval.

„žije?“ vyptával se Rhyme bezmocně.

„Dýchá. Mělce, ale dýchá. Rána nevypadá tak špatně, ale nevím, kolik škody napáchala kulka uvnitř.“

Lucy rychle vykoukla z okna a přikrčila se.

„Proč to k čertu dělají?“

„Jim říkal, že jedou v pančování,“ odpověděl Rhyme. „Třeba měli na tohle místo zálusk a nechtěli, abychom ho našli. Nebo tady někde poblíž vaří drogy.“

„Před chvílí tady byli dva chlapi snažili se sem vloupat,“ oznámila jim Mary Beth. „Říkali, že tady ničí marihuanu, ale já bych spíš řekla, že ji tu pěstují. Možná v tom jedou všichni společně.“

„Kde je Bel ?“ zeptala se Lucy. „A Mason?“

„Bude tu za půl hodinky,“ řekl Rhyme.

Lucy nad touto informací jen odevzdaně zavrtěla hlavou. Znovu vykoukla z okna. Na okamžik strnula, neboť zřejmě zpozorovala cíl.

Zvedla revolver a rychle zamířila.

Až příliš rychle.

„Ne, nechte střílet mě!“ vykřikla Sachsová.

Ale to už Lucy dvakrát vypálila. Její grimasa ostatním prozradila, že minula cíl. Zašilhala.

„Sean právě našel kanystr. Červený kanystr. Co je v něm, Garrette? Benzin?“

Chlapec se však jen choulil na podlaze a byl strnulý hrůzou.

„Garrette! Mluv se mnou!“

Garrett se k ní otočil.

„Ten červený kanystr! Co je v něm?“

„Tam je kerosin. Do člunu.“

„Sakra, oni nás chtějí vykouřit,“ zamumlala Lucy.

„K čertu,“ zaskučel Garrett, překulil se na kolena a s šíleným výrazem vytřeštil oči na Lucy. Zdálo se, že Sachsová je jediná, kdo ví, co teď asi přijde.

„Ne, Garrette, ne!“ vykřikla.

Chlapec si jí však nevšímal, rozrazil dveře a polovičním během a polovičním plížením se začal sunout po verandě. Kulky se zavrtávaly do dřeva a sledovaly jeho pohyb. Sachsová neměla tušení, jestli byl Garrett zasažen.

A pak nastalo ticho, během něhož se muži přiblížili k chatě s kerosinem. Sachsová se rozhlédla po místnosti zahalené prachem z neustálých dopadů kulek. Byl to nesmírně žalostný pohled.

Mary Beth se choulila u země a plakala.

Lucy se soustředila; s očima planoucíma ďábelskou nenávistí soustředila na svůj revolver. Thom pomalu a bolestně krvácel.

Lincoln Rhyme ležel na zádech a ztěžka oddechoval.

Ty a já…

Sachsová se otočila k Lucy a pevným hlasem řekla: „Musíme jít ven. Musíme je zastavit. My dvě.“

„Jenže oni jsou tři a mají pušky.“

„Chtějí chatu zapálit. A pak nás buďto upečou zaživa, anebo nás postřílejí, až vyběhneme ven. Nemáme na vybranou. Sundejte mi pouta.“ Sachsová natáhla ruce. „Musíte.“

„Jenže jak vám můžu věřit?“ zašeptala Lucy. „vždyť jste nás přepadli u řeky.“

„Přepadli?“ zeptala se překvapeně Sachsová. „O čem to mluvíte?“

Lucy se zamračila.

„O čem to mluvím? Nastražili jste na nás ten člun a pak jste stříleli po Nedovi, když se za ním vydal.“

„Houby! To vy jste si mysleli, že jsme pod člunem, a stříleli jste po nás.“

„Ale to až po tom, co…“

Lucy náhle zmlkla a pak chápavě přikývla.

„Takže to byli oni,“ řekla Sachsová. „Culbeau a ti dva další. Jeden z nich vystřelil jako první. Aby vás vystrašil a zřejmě i zpomalil.“

„A my jsme si mysleli, že jste to vy.“

Sachsová natáhla zápěstí.

„Nemáme na vybranou.“

Lucy se na Sachsovou dlouze zadívala a pak si pomalu sáhla do kapsy a našla klíček od pout. Uvolnila Sachsové chromovaná želízka a Sachsová si důkladně protřela zápěstí.

„Jak to vypadá s municí?“

„Mám ještě čtyři náboje.“

„A já mám ve svém pět,“ řekla Sachsová, vzala si od Lucy svůj Smith & Wesson s dlouhou hlavní a zkontrolovala bubínek.

Starostlivě se podívala na Thoma.

Mary Beth vykročila kupředu.

„Postarám se o něj.“

„Ale je tu jeden problém,“ řekla Sachsová. „Je to gay. Nechal si udělat testy, ale…“

„To je jedno,“ odvětila dívka. „Dám si pozor. Běžte už.“

„Sachsová,“ řekl Rhyme. „Já…“

„Později, Rhyme. teď na to není čas.“

Sachsová se přesunula ke dveřím, rychle vykoukla ven a zapsala si do paměti topografii okolí kde se lze dobře krýt a kde lze zaujmout vhodnou palebnou pozici. Uvolněnýma rukama sevřela masivní revolver a znovu se jí vrátila ztracená sebejistota. Tohle byl její svět: zbraně a rychlost.

Nemusela teď myslet na Lincolna Rhyma a jeho operaci, na smrt Jesseho Corna, na zradu Garretta Hanlona ani na to, co ji čeká, až vyváznou z této příšerné situace. Když se hýbeš, nemohou tě chytit…

„Vyběhneme ze dveří,“ řekla Lucy Kerrové. „Vy poběžíte vlevo za dodávku, ale za žádnou cenu se nesmíte zastavit. Utíkejte tak dlouho, dokud se nedostanete do trávy. Já poběžím napravo k tamtomu stromu. Vběhneme do vysoké trávy, zalehneme a začneme postupovat kupředu směrem k lesu, takže je nakonec obklíčíme z boku.“

„Uvidí nás vybíhat ze dveří.“

„Ale oni nás mají vidět. Chceme, aby věděli, že my dvě jsme tam někde vzadu v trávě. Budou z toho nervózní a pořád se budou muset ohlížet. Hlavně nestřílejte, pokud nebudete mít přesně zaměřený cíl, který nemůžete minout. Je to jasné…? Ano?“

„Je to jasné.“

Sachsová sevřela levou rukou kliku u dveří. Pohledy obou žen se setkaly. Jeden z nich O’Sarian s Tomelem za zády právě posunoval kanystr s kerosinem k chatě a nedával pozor na čelní dveře. Když se z nich tedy vyřítily dvě ženy, rozdělily se a pádily do úkrytu, neměl žádný z obou mužů připravenou zbraň a nemohl včas vystřelit. Také Culbeau, který se držel trochu zpátky, aby mohl krýt přední stranu a boční stěny chaty, zřejmě nečekal, že ze dveří někdo vyběhne, protože než se vzduchem rozlehl výstřel z jeho lovecké pušky, kutálely se už Sachsová i Lucy ve vysoké trávě kolem chaty. Rovněž O’Sarian s Tomelem zmizeli v trávě a Culbeau za nimi začal křičet: „Nechali jste je vyběhnout! Co tam kurva děláte?“

Vypálil další ránu po Sachsové. Ta se přikrčila k zemi, a když znovu vykoukla, zmizel v trávě i Culbeau.

Tři smrtelně jedovatí hadi někde před nimi. A ona neměla ponětí, kde se mohou skrývat.

„Běžte napravo!“ ozval se z trávy Culbeau.

Jeden z kumpánů odpověděl: „Kam?“

Sachsové se zdálo, že je to Tomel.

„Myslím… Počkej.“

Pak nastalo ticho.

Sachsová se začala plížit směrem, ve kterém před chvílí spatřila Tomela s O’Sarianem. Zahlédla kousek červené barvy a natočila se k němu. Horký vánek odhrnul trávu na stranu a Sachsová viděla, že je to kanystr s kerosinem. Přisunula se k němu o pár decimetrů, a když jí vítr znovu pomohl, namířila a vypálila kulku přímo do dna kanystru. Ten se při dopadu kulky roztříštil a kolem se rozlila čirá kapalina.

„Sakra,“ zaklel jeden z mužů a Sachsová uslyšela šustění trávy. Předpokládala, že muž prchá od kanystru, přestože kerosin se po výstřelu nevznítil. A další šustění. A pak kroky.

Jenže odkud přicházejí? Vtom Sachsová zahlédla záblesk světla asi patnáct metrů před sebou v poli. Bylo to nedaleko od místa, kde stál před chvílí Culbeau, a Sachsová si uvědomila, že by to mohl být dalekohled nebo pouzdro závěru jeho velké pušky. Opatrně zvedla hlavu, zachytila Lucyin pohled a ukázala nejprve na sebe a pak na místo záblesku. Policistka přikývla a ukázala oklikou na bok. Sachsová přitakala. Když však Lucy přikrčeně vyrazila přes trávu na levou stranu chaty, O’Sarian vstal a s šíleným smíchem začal střílet ze svého coltu.

Na poli se rozlehla série ostrých prásknutí. Lucy byla na okamžik zcela nekrytá a O’Sarian ji nezasáhl pouze proto, že byl velice netrpělivý střelec. Lucy se vrhla čelem k zemi a vzápětí se vedle ní rozprskl drn. Vstala a vypálila po O’Sarianovi jedinou ránu. Téměř ho zasáhla, ale drobný Sean O’Sarian se jen ledabyle ukryl v trávě, zavýskl a křikl: „Docela ti to jde, holčičko!“

Sachsová znovu vyrazila kupředu směrem ke Culbeauovu palebnému hnízdu. Zaslechla několik dalších výstřelů. Nejprve praskavý zvuk revolveru, poté staccato z vojenské pušky a nakonec ohlušující detonaci z brokovnice.

Měla strach, že muži zasáhnou Lucy, ale o chvíli později uslyšela její varovný hlas: „Jde na vás, Amélie.“

V trávě se ozval dusot. Nastala chvíle ticha. A pak zašustění. Kdo je to? A kde je? Sachsové se zmocnila panika. Zmateně se rozhlédla kolem sebe. A znovu ticho. Po chvíli jeden z mužů zavolal něco nezřetelného. Kroky se začaly vzdalovat.

Vítr opět rozhrnul trávu a Sachsová spatřila záblesk Culbeauova dalekohledu. Culbeau byl asi patnáct metrů téměř přímo před ní na malém pahorku ke střelbě si vybral velmi dobré místo. Mohl jednoduše vystrčit z trávy pušku a střílet na celé pole. Sachsová se začala rychle plížit v přesvědčení, že Culbeau právě míří dalekohledem na Lucy anebo do chaty, kde si vzal na mušku Rhyma nebo Mary Beth.

Rychleji, rychleji! Sachsová se vyhoupla na nohy a přikrčeně se dala do běhu. Culbeau se stále nacházel dobrých deset metrů od ní.

Ukázalo se však, že O’Sarian je daleko blíže. Sachsová to zjistila v okamžiku, kdy vyrazila na mýtinu a zakopla o něj. O’Sarian vyjekl, Sachsová se přes něj překulila a dopadla ztěžka na záda.

Ucítila zápach kořalky a potu.

O’Sarian si ji vylekaně prohlížel a vypadal přitom jako schizofrenik. Ozvala se dutá rána, když se O’Sarian ohnal po Sachsové puškou. Sachsová se odrazila, uskočila do trávy a zvedla revolver. Oba současně vystřelili. Sachsová viděla tři záblesky hlavně, jak O’Sarian vyprázdnil zásobník, ale jeho výstřely ji minuly. Ani ona však svého protivníka nezasáhla: když se vrhla k zemi a znovu se snažila zamířit, skučící O’Sarian právě skákal do trávy.

Nepromarni příležitost, říkala si v duchu. Přestože riskovala, že po ní začne střílet Culbeau, vztyčila se v trávě a namířila na O’Sariana. Než ovšem stačila vystřelit, vstala i Lucy Kerrová a jednou po něm vypálila, neboť O’Sarian se řítil přímo k ní. O’Sarian zvedl hlavu a chytil se za prsa. Znovu se zasmál a pak se ve spirále sesunul do trávy. V Lucyině obličeji se objevilo zděšení a Sachsová přemýšlela, zda to bylo její první zabití při výkonu služby. Po chvíli však policistka opět padla do trávy. Několik výstřelů z brokovnice vzápětí rozcupovalo porost, v němž před chvílí stála. Sachsová pokračovala směrem ke Culbeauovi a postupovala teď velmi rychle. Bylo totiž dosti pravděpodobné, že Culbeau zná Lucyinu polohu, a až se Lucy znovu postaví, mohl by ji snadno zaměřit.

Šest metrů, tři metry.

Dalekohled se blýskl o poznání jasněji a Sachsová se přikrčila. Schoulila se a čekala na výstřel. Culbeau ji však podle všeho nezahlédl. žádná rána se neozvala, a tak se Sachsová začala plazit po břiše, přičemž se natočila mírně doprava, aby Culbeaua překvapila z boku.

Příšerně se potila a artritida jí bolestivě znehybňovala klouby. Metr a půl.

Je připravena.

Situace však byla značně nevýhodná. Jelikož se totiž Culbeau nacházel na pahorku, aby mohl pohodlně střílet, musela se Sachsová překulit na mýtinku po Culbeauově pravici a postavit se. V tu chvíli však bude zcela nekrytá. A pokud Culbeauovi okamžitě nerozstřílí zadek na cucky, bude ji moci snadno zastřelit. A i když ho Sachsová zasáhne, bude mít Tomel několik předlouhých vteřin, aby ji zneškodnil brokovnicí. Nedalo se však nic dělat.

Když se hýbeš…

Zvedla revolver a přitlačila na spoušť.

Hluboce se nadechla.

…nemohou tě chytit.

Teď! Skočila dopředu a překulila se na mýtinku. Klekla si na jedno koleno a namířila revolver.

A zároveň zděšeně vyjekla.

Culbeauova „puška“ nebyla ničím jiným než trubkou ze staré palírny a dalekohledem v podobě obrácené skleněné láhve. Culbeau použil přesně tentýž trik, kterým ho Sachsová s Garrettem zmátla ve víkendové chatě u Paquenoke.

Zesměšnil ji…

Opodál zašustila tráva. A ozval se jediný krok. Sachsová padla k zemi jako můra. Kroky se blížily k chatě. Těžké kroky, které se nejprve ozývaly v trávě, pak v měkké půdě a nakonec na dřevěných schodech vedoucích do chaty. Pomalu postupovaly kupředu. Rhymovi připadaly spíše nenucené než obezřetné. Což znamenalo, že jsou také sebejisté. A tím i nebezpečné.

Lincoln Rhyme se snažil zvednout hlavu z pohovky, ale přesto neviděl, kdo se blíží. Po chvíli zavrzala podlahová prkna a dovnitř nakoukl Rich Culbeau s dlouhou puškou v ruce.

Rhyme ucítil další nával paniky. Je Sachsová v pořádku? Nezasáhl ji některý z desítek výstřelů, které slyšel? Neleží zraněná kdesi v zaprášeném poli? Nebo dokonce mrtvá?

Culbeau se podíval na Rhyma s Thomem a usoudil, že pro něj nepředstavují hrozbu. Zůstal stát ve dveřích a zeptal se Rhyma: „Kde je Mary Beth?“

Rhyme opětoval jeho pohled a řekl:

„Já nevím. Běžela ven pro pomoc. Před pěti minutami.“

Culbeau se rozhlédl po místnosti a pak spočinul pohledem na dveřích do sklepa.

„Proč to děláte?“ zeptal se Rhyme rychle. „O co vám jde?“

„Tak ona běžela ven, jo? že jsem ji neviděl.“

Culbeau vkročil dále do chaty a nespouštěl přitom oči ze sklepních dveří. Nato ukázal za sebe do pole.

„Neměly vás tu nechávat o samotě. To byla obrovská chyba.“ Zkoumavě si prohlédl Rhymovo tělo. „Co se vám stalo?“

„Zranil jsem se při nehodě.“

„Vy jste ten chlápek z New Yorku, co o něm všichni mluví, že jo? To vy jste zjistil, že je Mary Beth tady. Vy se vážně nemůžete hýbat?“

„Ne.“

Culbeau se slabě a zvědavě zasmál, jako by právě ulovil rybu, o jejíž existenci nikdy neměl tušení.

Rhyme sklouzl pohledem ke dveřím do sklepa a pak se znovu podíval na Culbeaua.

„To jste se ale dostal do pěknýho maléru,“ řekl mu Culbeau.

„Asi jste si nabral příliš velké sousto.“

Když Rhyme neodpovídal, namířil Culbeau jednou rukou pušku před sebe a konečně vyrazil kupředu.

„Tak Mary Beth utekla, Jo?“

„Běžela ven. Kam jdete?“ vyzvídal Rhyme.

„A není náhodou tam dole?“ zeptal se Culbeau, rychle zatáhl za dveře do sklepa, vystřelil, zalomcoval se závorou, vystřelil znovu a pak ještě třikrát.

Nakonec nakoukl do tmavého zakouřeného prostoru a nabil přitom pušku. V tu chvíli vyrazila Mary Beth McConnellová s primitivním kyjem v ruce zpoza čelních dveří, za nimiž se skrývala. Odhodlaně přimhouřila oči a prudce se ohnala ranokyjem. Zbraň dopadla Culbeauovi na spánek a roztrhla mu kus ucha. Puška mu vypadla z rukou a zřítila se ze schodů do temného sklepa. Culbeau však nebyl nijak vážně zraněn, a tak se rozmáchl obrovskou pěstí a udeřil Mary Beth přímo do prsou. Mary Beth hekla a s vyraženým dechem padla na podlahu.

Svalila se na bok a začala kvílet.

Culbeau si sáhl na ucho a podíval se na krev. Nato pohlédl na mladou dívku, vytáhl z pochvy na opasku skládací nůž a s cvaknutím ho otevřel. Popadl Mary Beth za tmavé vlasy, přitáhl si ji k sobě a odhalil jí bílé hrdlo.

Mary Beth mu sevřela zápěstí a snažila se ho odtáhnout. Culbeau však měl mohutné paže a temná čepel nože se neochvějně blížila k její kůži.

„Přestaňte,“ poručil od dveří čísi hlas.

Na prahu chaty stál Garrett Hanlon a v ruce držel velký šedý kámen. Přistoupil ke Culbeauovi.

„Nechte ji na pokoji a vypadněte odsud.“

Culbeau pustil Mary Bethiny vlasy. Její hlava těžce dopadla na podlahu. Culbeau ustoupil, znovu si sáhl na ucho a zkroutil se bolestí.

„Hele, chlapečku, kdo si myslíš, že seš, že si na mě dovoluješ?“

„No tak, vypadněte.“

Culbeau se chladně zasmál.

„Proč ses sem vrátil? Mám o dobrých padesát kilo víc a kromě toho mám lovecký nůž. Zatímco ty máš jenom ten šutr. No tak pojď blíž. Rozdáme si to spolu, ať už tě mám z krku.“

Garrett dvakrát zaťukal nehty, nahrbil se jako zápasník a pomalu vykročil kupředu. Jeho tvář prozrazovala děsivé zaujetí. Několikrát naznačil, že hodí kamenem, a když chtěl Culbeau uskočit, rozmyslel si to. Nakonec se Culbeau rozesmál, změřil si svého protivníka a pravděpodobně dospěl k závěru, že se chlapce nemusí bát.

Učinil výpad a ohnal se nožem po Garrettově útlém břiše. Chlapec rychle uskočil a čepel minula cíl. Přitom však Garrett neodhadl vzdálenost a těžce narazil do zdi. Omráčeně se sesunul na kolena.

Culbeau si otřel dlaň do kalhot, frajersky sevřel nůž a beze špetky citu si začal Garretta zkoumavě prohlížet, jako by se chystal stáhnout jelena. Přistoupil k chlapci. Vtom se u podlahy něco rozmazaně pohnulo. Mary Beth, která stále ležela na zemi, popadla kyj a udeřila Culbeaua do kotníku.

Culbeau vykřikl, zvedl nůž a obrátil se k ní. V tom okamžiku Garrett vyrazil kupředu a prudce žduchl Culbeaua do ramene. Culbeau ztratil rovnováhu a těžce dopadl koleny na schody do sklepa. Zachytil se až v polovině schodiště.

„Ty zasranej hajzle!“ zaúpěl.

Rhyme si všiml, že Culbeau šmátrá na tmavém schodišti a hledá ztracenou pušku.

„Garrette! On hledá svou pušku!“

Garrett pomalu přistoupil ke schodišti a zvedl ruku s kamenem. Přesto jím nemrštil. Co ten kluk dělá? uvažoval Rhyme. Sledoval, jak Garrett vytahuje z otvoru na jednom konci kamene kus látky, dívá se na Culbeaua a říká: „To není kámen.“

A pak, když z otvoru vyletělo prvních pár sršňů, hodil hnízdo Culbeauovi do tváře, zabouchl dveře do sklepa, zahákl řetízek na zámku a ustoupil. Dřevěnými sklepními dveřmi prolétly dvě kulky a zmizely ve stropě. Další výstřely se už neozvaly. Rhyme si myslel, že Culbeau stihne vystřelit vícekrát než dvakrát.

Ale stejně tak si myslel, že se křik ze sklepa bude ozývat daleko déle. Harris Tomel věděl, že je čas stáhnout ocas mezi nohy a vrátit se do Tanner’s Corner. O’Sarian byl mrtvý; budiž, toho žádná škoda nebyla a Culbeau pronikl do chaty, aby vyřídil zbytek těch sráčů. Na Tomela tedy zůstal úkol zneškodnit Lucy. A vůbec mu to nevadilo. Ještě teď se červenal hanbou, že zůstal strnule stát, když měl odpravit Lucy, a že mu život musel zachránit až ten psychopat O’Sarian. Příště už takhle neztuhne.

Vtom zahlédl u stromu v dálce hnědý záblesk. Zahleděl se tam. Jo, támhle je to v rozsoše stromu rozeznal Tomel hnědou blůzu uniformy Lucy Kerrové. Zvedl brokovnici v ceně dvou tisíc dolarů a přiblížil se ke stromu. Nebude to bůhvíjaká rána z Lucy Kerrové byl vidět pouze malý kousek. Jen část hrudníku, která prosvítala za stromem. S puškou by to byla obtížná rána, ale s brokovnicí se dala zvládnout.

Tomel nastavil zúžení na konci hlavně tak, aby se broky rozlétly na co největší plochu, a on tak měl větší naději, že Lucy zasáhne.

Rychle se postavil, namířil mušku na Lucyinu blůzu a zmáčkl spoušť. Brokovnice prudce vykopla. Tomel přimhouřil oči, aby viděl, zda zasáhl cíl. Ach, panebože… Zase nic! Blůza lehce povlávala ve vzduchu, kam ji nadzvedl náraz broků. Ta kráva ji pověsila na strom, aby ho nalákala a on výstřelem prozradil svou polohu.

„Ani hnout, Harrisi,“ ozval se za ním Lucyin hlas. „Je po všem.“

„To bylo dobrý,“ konstatoval Tomel. „Napálilas mě.“

Otočil se k Lucy čelem, přičemž držel brokovnici ukrytou v trávě ve výšce pasu a namířenou jejím směrem. Lucy měla na sobě bílé tričko.

„Odhoď zbraň,“ poručila mu.

„To už jsem udělal.“

Tomel se ani nepohnul.

„Ukaž mi ruce. Pěkně je zvedni. Dělej, Harrisi. Poslední varování.“

„Hele, Lucy…“

Tráva byla asi metr dvacet vysoká. Vrhnu se na zem a vystřelím, abych ji dostal na kolena, pomyslel si Tomel. A pak ji dorazím zblízka. Ovšem je to riskantní. Mohla by mezitím jednou, dvakrát vystřelit.

Ale pak si Tomel všiml výrazu v Lucyiných očích. Výrazu nejistoty. Náhle mu připadlo, že Lucy Kerrová drží revolver až příliš výhrůžně. Blafuje.

„Vždyť už nemáš náboje,“ řekl a usmál se.

Nastala chvíle ticha a Lucyin pohled Tomelovi prozradil, že se nemýlil. Oběma rukama zvedl brokovnici a namířil ji na policistku.

Ta na něj jen bezmocně zírala.

„Ale já je mám,“ ozval se opodál hlas.

Ta zrzavá! Tomel se podíval na Sachsovou a instinkt mu napověděl: Je to žena. Bude váhat.

Oddělám ji dřív.

Vrhl se na Sachsovou.

Revolver v jejích rukou poskočil a poslední věc, kterou Tomel ucítil, byl lechtivý náraz na spánku.

Lucy Kerrová viděla, jak se Mary Beth potácí na verandě a volá, že Culbeau je mrtvý a Rhyme s Garrettem jsou v pořádku.

Amélie Sachsová přikývla a přistoupila k mrtvému tělu Seana O’Sariana, zatímco Lucy si vzala na starost Harrise Tomela. Sklonila se a třesoucíma se rukama uchopila jeho brokovnici. Napadlo ji, že zatímco by měla cítit zděšení, že vytrhává elegantní browning z rukou mrtvého člověka, ve skutečnosti se její myšlenky soustředí pouze na samotnou zbraň. Ze všeho nejvíce ji teď zajímalo, jestli je brokovnice stále nabitá. Odpověď dostala, když provedla opakovací pohyb prázdná nábojnice vypadla a do komory zajel další náboj.

O patnáct metrů dál se Sachsová skláněla nad O’Sarianovým tělem, prohledávala ho a stále přitom na mrtvolu mířila revolverem.

Lucy napadlo, proč se s tím Sachsová vůbec obtěžuje, a pak jízlivě usoudila, že je to zřejmě standardní procedura.

Našla blůzku uniformy a opět si ji oblékla. Broky ji téměř roztrhaly, ale Lucy si v upnutém tričku příliš uvědomovala vlastní tělo.

Stála u stromu, ztěžka oddechovala a sledovala Améliina záda. Opět pocítila čirý vztek nad zradami ve svém životě. Nad zradou svého těla, svého muže i samotného Boha.

A teď i nad zradou Amélie Sachsové.

Pohlédla za ni na trávu, kde ležel Harris Tomel. Místo, kde před chvílí stál, bylo v zákrytu s Améliinými zády. Tenhle scénář by byl docela přijatelný: Tomel se ukrýval v trávě, pak vstal a střelil Sachsovou do zad brokovnicí. Lucy pak popadla revolver Amélie Sachsové a zastřelila Tomela. Nikdo by nevěděl, že to bylo jinak, jen Lucy samotná a možná i duch Jesseho Corna.

Lucy Kerrová zvedla brokovnici, která jako by neměla vůbec žádnou váhu. Přiložila si ke tváři hladkou a voňavou pažbu a přitom si vzpomněla, jak po mastektomii stejným způsobem tiskla obličej na chromovanou pelest nemocničního lůžka. Namířila jemnou hlaveň na Améli no černé tričko a srovnala mířidla na její páteř. Amélie zemře zcela bezbolestně. A rychle.

Stejně rychle, jako zemřel Jesse Corn.

Vlastně je to obyčejný obchod. Jeden hříšný život za jeden nevinný. Drahý Pane, poskytni mi jednu ránu na mého Jidáše…

Lucy se rozhlédla. Nikde žádní svědkové.

Ovinula prst kolem spouště a napnula ho.

Přimhouřila oči a díky silným pažím vycvičeným dlouholetou prací na zahrádce a kolem domu dokázala držet mosaznou tečku na konci mušky bez nejmenšího zachvění. Namířila ji přímo doprostřed Améliiných zad.

Horký vánek si pohrával s travou všude okolo ní. Lucy si vzpomněla na Buddyho, na svého chirurga, na svůj dům a na svou zahradu.

Sklopila zbraň.

Cvakala závěrem tak dlouho, až brokovnici zcela vyprázdnila, opřela si vystlanou pažbu o bok hlavní k obloze a odnesla zbraň k dodávce před chatou. Tam ji položila na zem, našla mobilní telefon a přivolala státní policii.

Nejdříve dorazil záchranný vrtulník. Lékaři rychle uvedli Thoma do stabilizované polohy a odletěli s ním do nemocnice. Jeden z nich zůstal v chatě, aby dohlédl na Rhyma, jehož krevní tlak se blížil kritické hodnotě.

Když se o pár minut později objevili ve druhém vrtulníku policisté, jako první zatkli Améli Sachsovou: spoutali jí ruce za tělem, poté i nohy a nechali ji ležet na rozpálené zemi před chatou. Teprve pak se vydali do chaty, aby zatkli Garretta Hanlona a přečetli mu práva. 39

Thom zranění přežil.

Lékař z oddělení akutního příjmu ve fakultní nemocnici v Avery lakonicky prohlásil: „Kulka vyletěla z těla. Důležité orgány nezasáhla.“

Thomovo zotavení však mělo trvat měsíc až dva.

Ben Kerr se nabídl, že vynechá pár přednášek a zůstane několik dní v Tanner’s Corner, aby Rhymovi pomohl. Dobrácky přitom zabrblal: „Vlastně si mou pomoc vůbec nezasloužíte, Lincolne. Vždyť vy po sobě zásadně neuklízíte.“

A protože se mu stále trochu příčily vtipy o tělesně postižených, rychle pohlédl na Rhyma, aby se přesvědčil, zda svým žertováním nepřekročil přípustné meze. Rhymův kyselý škleb ho ujistil, že nikoliv.

Přesto byl Rhyme nucen dodat, že i když si Benovy nabídky cení, je péče o kvadruplegika prakticky nepřetržitou a dosti choulostivou prací. A také nevděčnou, zvláště je-li pacientem člověk jako Lincoln Rhyme. Doktorka Cheryl Weaverová proto Rhymovi zajistila profesionální ošetřovatelku z nemocnice.

„Ale jsi v pořadí, Bene,“ ujistil mladého zoologa Rhyme. „Možná tě ještě budu potřebovat. Většina ošetřovatelů u mě nevydrží déle než pár dní.“

S Amélií Sachsovou to bylo horší. Balistické zkoušky prokázaly, že kulka, která zabila Jesseho Corna, vyšla z jejího revolveru, a přestože byl Ned Spoto jako jediný svědek mrtev, učinila Lucy Kerrová prohlášení, v němž popsala vše, co jí Ned po incidentu sdělil. Státní zástupce McGuire již oznámil, že bude pro Sachsovou žádat trest smrti. Dobrosrdečný Jesse Corn byl v celém městě velmi oblíbený, a jelikož zemřel právě při snaze zatknout Hmyzouna, ozývaly se na veřejnosti silné hlasy volající po absolutním trestu.

Jim Bell a státní policisté mezitím zjistili, proč Culbeau se svými přáteli zaútočil na Rhyma s pátrací skupinou. Vyšetřovatel z Baleighu objevil u nich doma desetitis íce dolarů v hotovosti.

„Tohle nebude jen z pančování,“ prohlásil a navázal na myšlenku, kterou již dříve vyslovila Mary Beth: „Chata se musela nacházet blízko marihuanové plantáže a ti tři ji tam pravděpodobně pěstovali spolu s muži, kteří Mary Beth přepadli. A Garrett se jim prostě jen připletl do cesty.“

Rhyme tedy nyní den po příšerných událostech u chaty seděl v improvizované laboratoři na vozíku Storm Arrow, který byl stále pojízdný, přestože měl v sobě díru po kulce, a čekal na příjezd nové ošetřovatelky. Právě mrzutě přemítal o Améli ně budoucím osudu, když se ve dveřích objevil stín.

Rhyme vzhlédl a spatřil Mary Beth McConnellovou. Dívka vešla do místnosti.

„Pane Rhyme.“

Rhyme si dobře všiml, jak je dívka krásná, jaké má důvěřivé oči a jak pohotový úsměv. Docela dobře chápal, čím Garretta tolik okouzlila.

„Co dělá hlava?“ zeptal se a kývl na obvaz na dívčině spánku.

„Budu mít docela nápadnou jizvu,“ odpověděla Mary Beth. „Myslím, že už si nebudu česat vlasy dozadu. Ale nic vážného to není.“

Stejně jako všem ostatním se i Rhymovi ulevilo při zprávě, že Garrett Hanlon přece jen Mary Beth neznásilnil. Ukázalo se, že chlapec vypovídal o papírovém kapesníku pravdu: polekal Mary Beth ve sklepě chaty, Mary Beth se prudce postavila a udeřila se hlavou o nízko položený trám. Faktem je, že Garrett byl v tu chvíli viditelně vzrušený, ale to měly na svědomí pouze bujné hormony šestnáctiletého chlapce a Garrett se dívky nedotýkal jinak, než že ji opatrně odnesl nahoru, vyčistil jí ránu a ovázal ji. Přitom se dívce za poranění nesmírně omlouval.

„Chtěla jsem vám jen poděkovat,“ řekla Mary Beth Rhymovi. „Nevím, co bych si bez vás počala. Mrzí mě, co se stalo vaší přítelkyni, té policistce. Ale nebýt jí, už bych byla mrtvá. To vím naprosto jistě. Ti chlapi mě chtěli… No, to si určitě domyslíte sám. Takže jí za mě poděkujte.“

„Poděkuji,“ odpověděl Rhyme. „Nevadilo by vám, kdybych se vás na něco zeptal?“

„Na co?“

„Vím, že jste už vypovídala před šerifem Bellem, ale já o tom incidentu v Blackwater Landing nevím nic víc, než co jsem si odvodil z důkazů. A některé okolnosti mi nebyly jasné. Mohla byste mi celou tu historku převyprávět?“

„Jistě… Byla jsem dole u řeky a oprašovala jsem pár relikvií, které jsem tam našla. Najednou jsem zvedla hlavu a nade mnou stál Garrett. Byla jsem rozčilená. Nechtěla jsem, aby mě někdo rušil. Kdykoliv mě Garrett zahlédl, hned ke mně přiběhl a začal si se mnou povídat, jako bychom byli nejlepší přátelé. Jenže toho rána byl Garrett nějak neklidný. Říkal podivné věci jako: ,Neměla jsi sem chodit sama, je to tu nebezpečné, v Blackwater Landing lidi umírají.’ A tak podobně. Snažil se mě vystrašit. A tak jsem mu řekla, aby mě nechal na pokoji. Měla jsem práci. Ale on mě chytil za ruku a snažil se mě přimět k odchodu. Vtom vyšel z lesa Billy Stail a povídá: ,Ty zasranej hajzle,’ nebo něco podobného. Začal mlátit Garretta lopatou, ale ten mu ji sebral a zabil jeho. Pak mě znovu popadl, přinutil mě nasednout do člunu a odvezl mě do té chaty.“

„A jak dlouho vás Garrett sledoval?“

Mary Beth se zasmála.

„Sledoval? Ne, ne. Vy jste určitě mluvil s mou matkou. Asi před půl rokem jsem byla ve městě a nějací kluci ze školy si tam z něj utahovali. Já se ho tehdy zastala a odehnala je. No a tím jsem se pro něj zřejmě stala jeho dívkou. Často chodíval pár metrů za mnou, ale to bylo všechno. Vlastně byl takovým mým ctitelem na dálku. Byla jsem si naprosto jistá, že je neškodný.“

Dívčin úsměv se vytratil.

„Tedy až do toho dne.“ Podívala se na hodinky. „Už musím jít. Ale ještě jsem se vás chtěla na něco zeptat, taky proto jsem za vámi přišla. Až je nebudete potřebovat jako důkaz, mohla bych si vzít i zbytek těch kostí?“

Rhyme, který se právě díval z okna a do myšlenek se mu pomalu opět vkrádala Amélie Sachsová, pomalu otočil k Mary Beth hlavu.

„Jakých kosti?“ zeptal se.

„Těch z Blackwater Landing. Kde mě Garrett unesl.“

Rhyme zavrtěl hlavou.

„Jak to myslíte?“

Mary Beth se zachmuřila.

„Myslím ty kosti to byly relikvie, které jsem tam našla. Právě jsem vykopávala zbytek, když mě Garrett unesl. Jsou velice důležité… Nechcete mi snad říct, že se ztratily?“

„Na místě činu nikdo žádné kosti neobjevil,“ řekl Rhyme. „Ve zprávě o nich nebyla zmínka.“

Mary Beth zavrtěla hlavou.

„Ne, ne… Nemohly se přece ztratit!“

„A jaké kosti myslíte?“

„Našla jsem tam ostatky ztracených kolonizátorů z Roanoke. Z konce šestnáctého století.“

Rhymovy znalosti historie se silně omezovaly na centrum New Yorku.

„V tom já se příliš nevyznám.“

Když mu však Mary Beth začala vyprávět o osadnících na ostrově Roanoke a jejich záhadném zmizení, vědoucně pokýval hlavou.

„Vlastně si něco pamatuju ze školy. A proč si myslíte, že to byly jejich ostatky?“

„Protože ty kosti byly velice staré a ve značném stupni rozkladu a nenacházely se ani na algonquinském pohřebišti, ani na hřbitově kolonizátorů. Byly prostě poházené v zemi bez jakéhokoliv označení. Přesně takto zacházeli válečníci s mrtvými těly nepřátel. Tady…“

Mary Beth otevřela batoh.

„Pár jsem jich stačila sebrat, než mě Garrett odvlekl.“

Vytáhla několik kostí zabalených v novinovém papíru, zčernalých a zpráchnivělých. Rhyme rozpoznal vřetenní kost, část lopatky, kyčelní kosti a několik centimetrů stehení kosti.

„Bylo jich tam ještě dobrých deset,“ řekla Mary Beth. „Tohle je jeden z největších nálezů v dějinách americké archeologie. Jsou nesmírně cenné. Musím je najít.“

Rhyme se podíval na vřetenní kost jednu ze dvou kostí předloktí. Po chvíli vzhlédl.

„Nemohla byste, prosím vás, zajít na úřad šerifa? Najděte tam Lucy Kerrovou a řekněte jí, ať sem na minutku přijde.“

„Myslíte kvůli těm kostem?“ zeptala se Mary Beth.

„Možná.“

Tohle bývalo rčení Améliina otce: „Když se hýbeš, nemohou tě chytit.“

Mělo spoustu nejrůznějších významů, ale ze všeho nejvíce znamenalo lapidární vyjádření jejich společné životní filozofie. Otec i dcera obdivovali rychlá auta, milovali policejní práci na ulici a měli strach z uzavřených prostor a životů, které nikam nevedou. Jenže oni ji teď chytili.

Nadobro.

A její drahocenná auta, její drahocenný život policistky, její život s Lincolnem Rhymem, její budoucnost s dětmi to vše bylo rázem zničeno.

Amélie Sachsová seděla v cele ve vazební věznici a byla nadobro odstavená na slepou kolej. Policisté, kteří jí nosili jídlo a kávu, s ní nepromluvili ani slovo a jen chladně civěli. Každou chvíli měl z New Yorku přiletět advokát, kterého najal Rhyme, ale Sachsová se stejně jako většina policejních důstojníků vyznala v trestním právu stejně dobře jako většina advokátů. Bylo jí naprosto jasné, že ať už mezi tím najatým chlápkem z Manhattanu a státním zástupcem okresu Paquenoke dojde k jakýmkoliv handlům, s jejím dosavadním životem je nenávratně konec. Její srdce teď bylo stejně necitlivé jako Rhymovo tělo.

Na podlaze právě nějaký brouk horlivě přecházel od jedné stěny ke druhé. Jaké má asi poslání? Chce se najíst, pářit se, najít si úkryt? Kdyby všichni lidé na zeměkouli do zítřka zmizeli, svět by normálně běžel dál. Ale kdyby zmizel všechen hmyz, brzo by zanikl veškerý život během jediné generace. Nejdřív by vyhynuly rostliny, potom živočichové a nakonec by se Země opět proměnila v jeden velký kámen.

Dveře hlavní kanceláře se otevřely a vešel do nich policista, kterého Sachsová neznala.

„Máte telefon.“

Otevřel dveře cely, nasadil Sachsové pouta a odvedl ji k malému kovovému stolku, na kterém ležel telefonní přístroj. Nejspíš matka, předpokládala Sachsová. Rhyme se jí chystal zavolat a oznámit jí tu novinu. Anebo je to její nejlepší newyorská přítelkyně Amy.

Když ovšem se zacinkáním silných pout zdvihla sluchátko, uslyšela v něm hlas Lincolna Rhyma.

„Tak jak se tam máš, Sachsová? Prima?“

„Ujde to,“ zamumlala Sachsová.

„Večer tu bude ten advokát. Je dobrý. Dělá trestní právo už dvacet let. Osvobodil podezřelého z vloupačky, proti kterému jsem vedl důkazní řízení já. A sama nejlíp víš, že každý, komu se něco takového povede, musí být dobrý.“

„Nech toho, Rhyme. Proč se vůbec obtěžuješ? Vždyť já jsem pro ně jen cizák, který pustil vraha z vězení a sám zavraždil jednoho místního policistu. Horší už to ani být nemůže.“

„O případu si promluvíme později. Ale teď se tě chci zeptat na něco jiného. Strávila jsi s Garrettem skoro dva dny. Mluvili jste spolu o něčem?“

„Jasněže jo.“

„O čem?“

„Co já vím… O hmyzu. O lese, o močálech.“ Proč se jí na to Rhyme vyptává?

„Nevzpomínám si.“

„Potřebuju, aby sis vzpomněla. Potřebuju, abys mi řekla všechno, o čem mluvil.“

„Proč se tím obtěžuješ, Rhyme?“ opakovala Sachsová otázku.

„No tak, Sachsová. Potěš starého mrzáka, ano?“

40

Lincoln Rhyme seděl sám v provizorní laboratoři a zíral na důkazní tabulky. Nálezy na prvotním místě činu Blackwater Landing Kapesník s krví

Vápencový prach

Dusičnany

Fosfát

Čpavek

Čisticí prostředek

Kamfen

Nálezy na druhotném místě činu Garrettův pokoj Tchoří pižmo

Nastřihané borové jehličí

Kresby hmyzu

Fotografie Mary Beth a vlastní rodiny

Knihy o hmyzu

Rybářský vlasec

Peníze

Neznámý klíč

Kerosin

Čpavek

Dusičnany

Kamfen

Nálezy na druhotném místě činu lom

Starý režný pytel nečitelný nápis

Kukuřice obchod s krmivy?

Na pytli stopy poohni

Voda „Deer Park“

Sýrové sušenky „Planter’s“

Nálezy na druhotném místě činu mlýn

Hnědá barva na kalhotách

Rosnatka

Jíl

Rašeliník

Ovocná šťáva

Papírová vlákna

Návnady

Cukr

Kamfen

Alkohol

Kerosin

Kvasnice

Poté začal zkoumat mapu, přičemž očima sledoval tok řeky Paquenoke, která vedla z Great Dismal Swamp přes Blackwater Landing a pak se vinula na západ. V tuhém papíru mapy byl drobný záhyb a Rhyma začaly šíleně svědět prsty chutí přistoupit k mapě a záhyb vyhladit.

Toto je v posledních letech celý můj život, pomyslel si hořce Rhyme: svědění, která se nedají poškrábat.

Ale možná to brzy skončí. Možná to již brzy dokážu. Až mě doktorka Weaverová rozřeže, naplní svými kouzelnými lektvary a kusem mladého žraloka a pak zase zašije…, možná pak dokážu přejet rukou po mapě a vyrovnat drobné zmačkání.

Naprosto bezvýznamný úkon, vlastně zcela zbytečný. Ale jaké by znamenal vítězství. Na chodbě se ozvaly kroky. Těžké boty, usoudil Rhyme podle zvuku. S tvrdými koženými podrážkami. Podle intervalu mezi jednotlivými kroky odvodil, že k němu jde nějaký vysoký muž. Doufal, že to bude Jim Bell, a nemýlil se.

Opatrně foukl do trubičkového ovladače a otočil se od stěny.

„Lincolne,“ ozval se šerif. „Co se děje? Nathan říkal, že je to naléhavé.“

„Pojďte dál. A zavřete dveře. Ale nejdřív mi řekněte: není někdo na chodbě?“

Bell se Rhymově spiklenecké žádosti chabě usmál a nakoukl do chodby.

„Je prázdná.“

Rhyme si pomyslel, že šerifův bratranec Roland by k tomu bezpochyby přidal nějaký peprný jižanský příměr. Čas od času například používal výraz: „Je prázdná jako kostel o výplatách.“

Šerif zavřel dveře, sedl si za stůl, předklonil se a zkřížil ruce na prsou. Rhyme se lehce pootočil a znovu se podíval na mapu oblasti.

„Tahle mapa nesahá dost daleko na sever a na východ, aby zachycovala Dismal Swamp Canal, že?“

„Kanál? Ne, tak daleko ne. “

„Víte toho o něm hodně?“

„Vlastně ne,“ řekl Bel uctivě.

Znal Rhyma teprve kr átkou dobu, ale ji ž musel vycítit, kdy s ním má jednat na rovinu.

„Trochu jsem se popt ával kolem,“ řekl Rhyme a uk ázal k telefonu. „Dismal Swamp Canal je součástí Vnitropobřežního vodního systému. Víte, že můžete ve Virgínii nasednout do člunu a sjet s ním až dolů do Miami, aniž byste musel na volné moře?“

„Jistě. Všichni v Karolíně o tomhle systému vědí. Ale já jsem se v něm nikdy neplavil. Na lodě moc nejsem. Mám mořskou nemoc, už když se dívám na Titanik.“

„Prokopání kanálu trvalo dvanáct let. Je pětatřicet kilometrů dlouhý. A celý se kopal ručně. To je úžasné, nemyslíte…? Nebuďte neklidný, Jime, za chvíli se dostanu k jádru věci. Slibuji. A teď se podívejte támhle na tu linii mezi Tanner’s Corner a řekou Paquenoke. Na mapě jsou to čtverce G10 a G11.“

„Vy myslíte náš kanál. Blackwater Canal.“

„Přesně tak. Kdybyste měl člun, mohl byste se tím kanálem dostat na řeku Paquo, pak do Great Dismal Swamp a…“

Blížící se kroky nezněly přes zavřené dveře ani zpoloviny tak hlasitě jako Bellovy, takže se dveře otevřely prakticky bez varování.

Rhyme přestal mluvit.

Ve dveřích stál Mason Germain. Pohlédl na Rhyma, pak na svého šéfa a řekl: „Nemohl jsem vás najít, Jime. Musíme zavolat do Elizabeth City. Kapitán Dexter má pár otázek na ty události u chaty.“

„Zrovna jsem si povídal tady s Lincolnem. Bavili jsme se o…“

Rhyme však šerifovi rychle skočil do řeči: „Poslyšte, Masone, nemohl byste nás nechat na pár minutek o samotě?“

Mason si oba změřil pohledem. Pomalu přikývl.

„Chtějí s vámi mluvit co nejdřív, Jime.“

A odešel, než stačil Bell odpovědět.

„Je pryč?“ zeptal se Rhyme.

Bell znovu nakoukl do chodby a přikývl.

„A co mi vlastně tím vším chcete říct, Lincolne?“

„Nemohl byste ještě zkontrolovat to okno? A podívat se, jestli Mason odešel? Jo, a taky bych chtěl, abyste zase zavřel dveře.“

Bell poslechl, přistoupil k oknu a vyhlédl ven.

„Jo. Mason už jde po ulici. Ale proč to všechno…?“ Zvedl ruce, aby dokončil myšlenku.

„Jak dobře Masona znáte?“

„Stejně dobře jako většinu svých lidí. Proč?“

„Protože to on vyvraždil rodinu Garretta Hanlona.“

„Cože?“

Bell se chtěl začít smát, ale úsměv mu rychle vyhasl.

„Mason?“

„Mason,“ přitakal Rhyme.

„Ale proč, proboha?“

„Protože mu zaplatil Henry Davett.“

„Počkejte,“zarazil ho Bel . „Tohle je na mě trochu moc rychle.“

„Zatím to nemohu dokázat. Ale jsem si tím jistý.“

„Henry? A jakou roli v tom hraje Henry?“

„Všechno to souvisí s Blackwater Canal,“ odpověděl Rhyme.

Upřel pohled na mapu a opět nasadil svůj pověstný poučovací tón.

„Důvodem vykopání těch kanálů v osmnáctém století bylo zajištění spolehlivého způsobu dopravy, poněvadž silnice byly v té době dosti mizerné. Jak se ovšem silnice a železnice postupně zdokonalovaly, přestali přepravci vodní cesty využívat.“

„Kde jste to všechno zjistil?“

„U Historické společnosti v Raleighu. Mluvil jsem tam s okouzlující dámou jménem Julie DeVereová. Podle ní byl Blackwater Canal uzavřen krátce po občanské válce. Plných sto třicet let se nevyužíval. Až na něm Henry Davett začal opět provozovat říční opravu.“

Bell přikývl. „To bylo zhruba před pěti lety.“

„Řekněte mi,“ pokračoval Rhyme, „přemýšlel jste někdy, proč začal Davett kanál znovu využívat?“

Šerif zavrtěl hlavou.

„Vzpomínám si, že jsme se tehdy někteří báli, že k těm jeho lodím budou chtít plavat děti a přitom se utopí, ale nikdy se nic takového nestalo, a tak jsme to pustili z hlavy. Ale teď, když se na to ptáte, vlastně nevím, proč Davett ten kanál využívá. Přitom mu do fabriky pořád jezdí náklaďáky. A do Norfolku se taky pohodlně dostanete po silnici.“

Rhyme kývl na důkazní tabulku.

„Odpověď se nachází přímo přede mnou. V podobě jediné stopy, pro kterou jsem nemohl najít zdroj: kamfenu.“

„Myslíte to palivo do lamp?“

Rhyme zavrtěl hlavou a zašklebil se.

„Ne. Tady jsem učinil chybu. Kamfen se sice skutečně používal v lampách, ale využívá se rovněž k něčemu jinému. Lze ho zpracovat na výrobu toxafenu.“

„Toxafenu? Co to je?“

„Jeden z nejnebezpečnějších pesticidů vůbec. Většinou se používal na jihu dokud ho v osmdesátých letech nezakázala Agentura pro životní prostředí, a to pro většinu způsobů použití.“ Rhyme vztekle zavrtěl hlavou. „Předpokládal jsem, že jelikož je toxafen zakázaný, nemá smysl pokládat pesticidy za zdroj kamfenu, takže ten kamfen musí pocházet ze starých lamp. Až na to, že jsme nikde žádné staré lampy nenašli. Dostal jsem se do slepé uličky a nemohl jsem vycouvat ven. Pokud jsme žádné staré lampy nenašli, měl jsem okamžitě začít pátrat dál a zaměřit se na insekticidy. Až když jsem to dnes ráno udělal, objevil jsem skutečný zdroj kamfenu.“

Bell fascinovaně kýval hlavou. „A co to tedy je?“

„Všechno,“ odpověděl Rhyme. „Nechal jsem Lucy odebrat vzorky hlíny a vody z okolí Tanner’s Corner. Všude se vyskytuje toxafen ve vodě, v půdě. Měl jsem pořádně poslouchat, co mi Sachsová říkala, když pátrala po Garrettovi. Viděla kolem sebe obrovské pásy holé půdy. Myslela si, že je vytvořily kyselé deště, ale tak to nebylo. Vytvořil je toxafen. Nejvyšší koncentrace se nacházejí v okruhu několika kilometrů od Davettovy továrny kolem Blackwater Landing a Blackwater Canal. Davett vyrábí asfalt a dehtovaný papír jako zástěrku pro výrobu toxafenu.“

„Ale vždyť jste říkal, že je zakázaný.“

„Volal jsem jednomu příteli z FBI a ten zavolal na Agenturu pro životní prostředí.

Toxafen není zakázaný úplně; farmáři ho mohou použít v naléhavých případech. Na tom však Davett svoje miliony nevydělává. Ten agent z FBI mi popsal princip, který se nazývá ,koloběh jedu’.“

„To nezní moc sympaticky.“

„To tedy ne. Toxafen je sice v USA zakázaný, ale zákaz se vztahuje pouze na jeho používání. Nikomu nic nebrání, aby ho tady vyráběl a vyvážel do zahraničí.“

„A tam ho používat mohou?“

„Ve většině zemí třetího světa a v Latinské Americe je povolený. A v tom je právě ten koloběh: u nich se zelenina postříká toxafenem a vyveze se zpátky do USA. Úřad pro kontrolu potravin a léčiv kontroluje pouze malé procento dováženého ovoce a zeleniny, takže spousta Američanů se nakonec i přes zákaz toxafenem otráví.“

Bell se cynicky zasmál.

„A Davett ho nemůže převážet po silnici, protože žádný okres ani město nepovolí průjezd toxického nákladu přes vlastní území. Kromě toho by se podle průvodek obchodní komory na autech poznalo, co se v nich skutečně převáží. Nemluvě o potížích s veřejným míněním, kdyby vyšlo najevo, co Davett vlastně dělá.“

„Přesně tak,“ přitakal Rhyme. „A tak Davett znovu otevřel kanál, aby posílal toxafen po Vnitropobřežním vodním systému do Norfolku, kde se překládá na zahraniční lodě. Byl zde pouze jediný problém když se kanál v devatenáctém století zavíral, prodaly se pozemky kolem něj soukromým vlastníkům. A lidé, jejichž domy sousedí s kanálem, měli právo kontrolovat, kdo kanál využívá.“

„A tak jim Davett zaplatil za pronájem jejich úseku kanálu,“ dodal Bell a pokýval hlavou náhlým pochopením. „A musel jim zaplatit hezkou spoustu peněz jen se podívejte, jaké stojí v Blackwater Landing obrovské domy. A vzpomeňte si na ty luxusní mercedesy a lexusy, ve kterých tady lidi jezdí. Ale jak to souvisí s Masonem a Garrettovou rodinou?“

„Garrettův otec měl pozemek u kanálu, ale nechtěl odprodat práva k jeho užívání. A tak si Davett nebo někdo z jeho společnosti najal Masona, aby přesvědčil Garrettova otce o prodeji. Když se to však Masonovi nepovedlo, objednal si pár místních šmejdů Culbeaua, Tomela a O’Sariana, aby mu pomohli zabít celou Garrettovu rodinu. A pak, myslím, Davett podplatil správce pozůstalosti, aby odprodal majetek rodiny Hanlonových jemu.“

„Jenže Garrettovi rodiče zemřeli při nehodě. Při autonehodě. Sám jsem četl zprávu.“

„A nevypracoval tu zprávu náhodou Mason?“

„Nevzpomínám si, ale mohl,“ přiznal Bell a podíval se na Rhyma s obdivným úsměvem.

„Jak jste na to, proboha, přišel?“

„Ó, to bylo snadné, v červenci totiž nemrzne. Aspoň v Severní Karolíně.“

„Nemrzne?“

„Mluvil jsem s Amélií. Garrett jí řekl, že tu noc, kdy jeho rodina zahynula v autě, byla na autě námraza a rodiče i sestra se třásli. Jenže ta nehoda se stala v červenci. Vzpomínám si na novinový článek ve spisu byla tam fotka Garretta se svou rodinou. Garrett byl v tričku a fotografie zachycovala oslavy Dne nezávislosti. Titulek tvrdil, že fotografie byla pořízena týden před nehodou.“

„Ale jaktože Garrett mluvil o námraze a třesení se zimou?“

„Mason s Culbeauem zabili rodinu pomocí Davettova toxafenu. Mluvil jsem se svou lékařkou v léčebném středisku. Říkala, že v krajních případech neurotoxické otravy postihují tělo oběti křeče. To bylo to třesení, které Garrett viděl. A námraza pravděpodobně pocházela z výparů anebo zbytků toxafenu v autě.“

„Ale jestli to Garrett viděl, proč to nikomu neoznámil?“

„Popsal jsem lékařce jeho vzhled. Podle ní to vypadá, že se v tu noc přiotrávil i on. Tak, že se u něj projevila MCS multiplikální chemická citlivost. Projevuje se ztrátou paměti, poškozením mozku a přehnanou reakcí na jiné chemikálie ve vzduchu a vodě. Vzpomínáte si na ty jeho opary?“

„Jistě.“

„Garrett si myslí, že jsou z jedovatého dubu, ale není to pravda. Doktorka mi vysvětlila, že kožní vyrážka je klasickým příznakem MCS. Naskočí vám, kdykoliv jste vystaven byť i stopovému množství látek, které na nikoho jiného nepůsobí. Dokonce i mýdlo nebo parfém vám mohou způsobit těžkou vyrážku.“

„Zní to rozumně,“ řekl Bel , pak se zamra čil a dodal: „Jenže jestli pro to nem áte hmatatelné důkazy, jsou to všechno jen obyčejné spekulace.“

„Jo, abych nezapomn ěl.“

Rhyme nemohl odolat slabému úsměvu; skromnost nikdy nebyla vlastností, kterou by se mohl honosit.

„Nějaké hmatatelné důkazy mám. Našel jsem těla Garrettových rodinných příslušníků.“

41

V hotelu Albemarle Manor, jeden blok za vazební věznicí okresu Paquenoke, nečekal Mason Germain na výtah, ale vyběhl po schodech potažených ošoupaným žlutohnědým kobercem.

Našel pokoj 201 a zaklepal na dveře.

„Volno,“ ozval se zevnitř hlas.

Mason pomalu strčil do dveří. Postupně se za nimi objevil růžový pokoj zalitý oranžovým odpoledním sluncem. V pokoji bylo příšerné horko. Mason si nedokázal představit, že by si někdo v podobném prostředí liboval, a tak usoudil, že muž sedící za stolem je buďto příliš líný, než aby si zapnul klimatizaci, anebo příliš hloupý, než aby pochopil, jak funguje. Tím spíše se k němu Mason musel stavět podezíravě.

Štíhlý černoch s obzvláště tmavou kůží měl na sobě zmačkaný černý oblek, který v Tanner’s Corner působil naprosto nepatřičně.

Jasně, upoutej na sebe co největší pozornost, pomyslel si Mason pohrdlivě. Seš hotovej Malcolm X.

„Ty jsi Germain?“ zeptal se muž.

„Jo.“

Černoch měl nohy položené na židli před sebou, a když vytáhl ruku zpoza výtisku Charlotte Observer, držel ve štíhlých prstech dlouhou automatickou pistoli.

„Tím je zodpovězena jedna z mých dvou otázek,“ řekl Mason. „Jestli máte zbraň, anebo ne.“

„A jaká je ta druhá?“ zeptal se muž v obleku.

„Jestli s ní umíte zacházet.“

Muž neřekl nic, ale tlustou tužkou si pečlivě označil místo v novinách, kde přestal číst. Vypadal jako žák třetí třídy, který zápolí s abecedou.

Mason si ho beze slova znovu zkoumavě prohlédl. Cítil, jak mu po tváři stéká nepříjemný pramínek potu. Aniž by se muže zeptal, jestli mu to nevadí, odešel do koupelny, sebral ručník, otřel si obličej a odhodil ručník na podlahu.

Muž se zasmál stejně nepříjemně a řekl:

„Mám takovej mlhavej dojem, že lidi jako já nemáš zrovna v lásce.“

„Ne, myslím, že nemám,“ odpověděl Mason. „Ale jestli se vyznáte ve své práci, tak moje sympatie a antipatie vůbec nehrají roli.“

„To máš naprostou pravdu,“ řekl černoch chladně. „Tak to vyklop. Nechci se tady ochomejtat dýl, než musím.“

„Takže věci se mají takhle,“ začal Mason. „Rhyme zrovna mluví s Jimem Bellem v budově městského úřadu. A Amélie Sachsová bručí ve vazbě tady na ulici.“

„A kam půjdem nejdřív?“

„Na tu ženskou,“ řekl Mason bez váhání.

„No, tak půjdem na tu ženskou,“ zopakoval černoch, jako by to byl jeho n ápad. Odsunul pistoli, položil noviny na stolek a se zdvo řilostí, kterou Mason pokládal spíše za výsměch než za cokoliv jiného, řekl: „Až po vás.“ A ukázal ke dveřím.

„Těla Hanlonových?“ zeptal se nevěřícně Jim Bell. „A kde jsou?“

„Támhle,“ řekl Rhyme a kývl k hromadě kostí, které Mary Beth před chvílí vytáhla z batohu. „Mary Beth je našla v Blackwater Landing,“ vysvětlil Bellovi. „Myslela si, že jsou to kosti příslušníků ztracené kolonie. Ale já ji musel zklamat sdělením, že tak staré nejsou. Vypadaly zpráchnivěle, ale to jen proto, že byly částečně pohřbené. Mám za sebou spoustu práce v oblasti soudní antropologie, takže jsem hned poznal, že byly v zemi přibližně pět let což je přesně doba, před kterou zemřeli Garrettovi rodiče. Jedná se o kosti muže krátce před čtyřicítkou, ženy zhruba stejného věku, která měla děti, a asi desetileté dívky. Což dokonale vystihuje Garrettovu rodinu.“

Bell se na kosti podíval. „Já to nechápu.“

„Pozemek Garrettovy rodiny se nacházel v Blackwater Landing u řeky na druhé straně silnice. Mason a Culbeau celou rodinu otrávili, těla spálili a zakopali a automobil potopili ve vodě. Davett pak podplatil soudního lékaře, aby zfalšoval úmrtní listy, a zaplatil někomu v pohřební službě, aby předstíral, že ostatky zpopelnil. Jejich hroby jsou prázdné, za to vám ručím. Mary Beth se musela někomu zmínit, že v Blackwater Landing našla kosti, a ta zpráva se nějak dostala až k Masonovi. A ten pak zaplatil Billymu Stailovi, aby ji šel do Blackwater Landing zabít a aby jí ukradl důkazy tedy ty kosti.“

„Cože? Billy?“

„Až na to, že tam byl náhodou i Garrett, který dával na Mary Beth pozor. Garrett měl totiž pravdu, víte? Blackwater Landing je skutečně nebezpečné místo. Lidé tam skutečně umírají; vezměte si například ostatní případy z posledních několika let. Jenže ty lidi nezavraždil Garrett, nýbrž Mason s Culbeauem. Zavraždili je, protože ti lidé z toxafenu onemocněli a začali si klást otázku proč. A jelikož všichni ve městě znali Hmyzouna, zavraždil Mason nebo Culbeau tu první dívku Meg Blanchardovou pomocí sršního hnízda, aby to vypadalo, že ji zabil Garrett. Ostatní prostě praštili po hlavě a hodili je do kanálu, aby se utopili. S lidmi, kteří se nevyptávali, proč jsou nemocní třeba s Mary Bethiným otcem nebo s Lucy Kerrovou, se vůbec neobtěžovali.“

„Jenže Garrettovy otisky se našly na té lopatě…, na vražedné zbrani.“

„Ano, ta lopata,“ zadumal se Rhyme. „Na té je taky něco velice zajímavého. Něco, co jsem přehlédl… Byly na ní totiž pouze dvě sady otisků.“

„Jistě, Bil yho a Garrettovy.“

„Ale kde jsou Mary Bethiny?“ zeptal se Rhyme.

Bell přimhouřil oči. Přikývl.

„No jo. žádné se na ní nenašly.“

„Protože to vůbec nebyla její lopata. Mason ji dal Billymu, aby s ní odešel do Blackwater Landing samozřejmě až poté, co z ní smazal svoje vlastní otisky. Ptal jsem se na to Mary Beth. Říkala, že Bil y vyšel z křoví a měl lopatu v ruce. Mason si spočítal, že to bude dokonalá vražedná zbraň, protože Mary Beth má jako archeoložka pravděpodobně lopatu u sebe. A tak Billy přišel do Blackwater Landing a uviděl u Mary Beth Garretta. Napadlo ho tedy, že zavraždí i Hmyzouna. Jenže Garrett mu lopatu vytrhl a praštil ho s ní. Myslel si, že Billyho zabil. Jenže ho nezabil.“

„Garrett Billyho nezabil?“

„Ne, kdepak… Pouze ho jednou či dvakrát udeřil. Billy Stail omdlel, ale jeho zranění nebylo tak vážné. Garrett pak odvedl Mary Beth do té chaty a na místo činu se jako první dostavil Mason. Sám to přece přiznal.“

„To je fakt. To ohlášení přijímal on.“

„To je docela náhodička, že byl právě na telefonu, nemyslíte?“ zeptal se Rhyme.

„Asi ano. Ale v tu chvíli mě to vůbec nenapadlo.“

„Takže Mason našel Billyho. Sebral lopatu na rukou měl gumové rukavice a mlátil Billyho tak dlouho, dokud nezemřel.“

„Jenže jak to víte?“

„Poznal jsem to podle polohy otisků rukavic. Před hodinou jsem nechal Bena ohledat rukojeť lopaty pod alternativním světelným zdrojem. Mason držel lopatu jako baseballovou pálku. Takhle přece člověk nebere do ruky důkazy na místě činu. Navíc si Mason několikrát upravoval rukojeť v ruce, aby se mohl lépe ohánět. Když Sachsová ohledávala místo činu, uvedla, že podle krvavých stop dostal Bil y nejprve úder do hlavy a byl sražen k zemi. Ale pořád byl naživu. Až do chvíle, kdy ho Mason zasáhl lopatou do krku.“

Bell se podíval z okna a ve tváři měl tupý výraz.

„Ale proč by Mason zabíjel Bil yho?“

„Pravděpodobně měl strach, že Billy zpanikaří a řekne pravdu. Nebo byl Billy při vědomí, když k němu Mason dorazil, a řekl mu, že už toho má dost a chce z akce vycouvat.“

„Takže proto jste chtěl, aby Mason odešel… teď před pár minutami. Napadlo mě, co za tím asi je. Jenže jak to všechno dokážeme, Lincolne?“

„Mám otisky rukavic na lopatě. Mám kosti, které vykazují vysokou koncentraci toxafenu. A chci, abyste sehnal potápěče a našel v řece Paquenoke auto Hanlonových. Některé důkazy se určitě zachovaly i po pěti letech. A pak bychom měli prohledat Billyho dům a zjistit, jestli tam neměl peníze, které by se daly vystopovat k Masonovi. A nakonec prohledáme i Masonův dům. Bude to těžký případ.“

Rhyme se chabě pousmál. „Ale já jsem dobrý, Jime. Dokážu to.“

Jeho úsměv pohasl.

„Ovšem pokud Mason odmítne svědčit proti Henrymu Davettovi, bude nesmírně obtížné přišít něco jemu. Jediné, co zatím mám, je tohle.“

Rhyme kývl k plastikové láhvi naplněné asi čtvrt litrem matné tekutiny.

„Co to je?“

„Čistý toxafen. Před půlhodinou odebrala Lucy tenhle vzorek v Davettově skladu. Říkala, že ho tam má Davett přinejmenším padesát tisíc litrů. Pokud prokážeme shodné složení chemikálie, která zabila Garrettovu rodinu, s chemikálií ve sklenici, možná se nám podaří přesvědčit státního zástupce, aby Davetta obžaloval.“

„Ale Davett nám pomáhal Garretta najít.“

„Samozřejmě že ano. Bylo v jeho zájmu toho kluka co nejrychleji dopadnout a Mary Beth taky. Právě Davett si ze všech nejvíce přál její smrt.“

„Mason,“ zamumlal Bell a zavrtěl hlavou. „Znám ho tolik let… Mysl íte, že něco tuší?“

„Vy jste jediný, komu jsem to řekl. Neprozradil jsem to dokonce ani Lucy ona za mě jen dělá pochůzkařinu. Bál jsem se, že by to někdo mohl zaslechnout a vyžvanit to Masonovi nebo Davettovi. Tohle město, jime, je jedno velké sršní hnízdo. Nevím, komu tady můžu věřit.“

Bell si povzdechl. „Jak si můžete být tak jistý, že to byl Mason?“

„Protože se Culbeau se svými kumpány objevil u té chaty krátce poté, co jsme zjistili, kde se nachází. A Mason byl jediný, kdo to věděl tedy kromě mě, vás a Bena. Musel zavolat Culbeauovi a sdělit mu, kde chata leží. Takže… teď zavolejte na státní policii, nechte sem poslat potápěče a prohledat Blackwater Landing. A pak bychom si měli opatřit povolení k prohlídce Billyho a Masonova domu.“

Rhyme sledoval, jak Bell pokyvuje hlavou. Avšak místo aby se chopil telefonu, přistoupil k oknu a pečlivě ho zavřel. Pak znovu přešel ke dveřím, otevřel je, vykoukl ven a opět dveře zavřel.

Zamkl a zastrčil závoru.

„Co to děláte, Jime?“

Bell na chvíli zaváhal a pak vykročil směrem k Rhymovi.

Rhyme se krátce podíval šerifovi do očí a rychle uchopil trubičkový ovladač mezi zuby. Foukl do něj a vozík vyrazil kupředu.

Bell se však postavil za vozík a vytrhl kabel z napájecí baterie. Vozík ujel ještě pár centimetrů a pak se zastavil.

„Jime,“ zašeptal Rhyme. „Vy taky?“

„Na to vemte jed.“

Rhyme zavřel oči.

„Ne, ne,“ zašeptal.

Hlava mu klesla na prsa, ale jen o pouhých pár milimetrú. Stejně jako u většiny velkých osobností byla i u Lincolna Rhyma poraženecká gesta jen sotva patrná. V

MĚSTO BEZ DĚTÍ

42

Mason Germain a zasmušilý černoch pomalu kráčeli uličkou směrem k vazební věznici v Tanner’s Corner.

Silně se potící černoch podrážděně zaplácl komára. Něco zabručel a přejel si dlouhou rukou po krátkých kudrnatých vlasech.

Mason pocítil nutkání muže probodnout, ale ovládl se.

Muž byl velmi vysoký, a když se postavil na špičky, mohl nakouknout do okna věznice. Mason si všiml, že má na nohou nízké černé boty z blyštivé lakované kůže. Z nějakého záhadného důvodu to ještě znásobilo jeho pohrdání tímto černošským cizákem. Napadlo ho, kolik lidí už asi tenhle chlap zastřelil.

„Je tam,“ řekl muž. „A je sama.“

„Garrett sedí v cele na druhé straně.“

„Ty pudeš zepředu. Dá se odtamtud vylézt zadem?“

„Já jsem policista, víte? Mám klíč. Můžu vám odemknout.“

Mason to řekl uštěpačným tónem a znovu si položil otázku, zda je tenhle člověk alespoň napůl příčetný.

Černoch odpověděl neméně uštěpačně:

„Já se jenom ptám, jestli jsou vzadu dveře. Což nemůžu vědět, když jsem v týdle díře eště nikdy nebyl.“

„Jo tak. Jo, jsou tam dveře.“

„Dobrá, tak jdem.“

Mason si všiml, že se v mužově ruce objevila pistole a že vůbec nepostřehl, kdy ji muž vytasil.

Sachsová seděla v cele na pryčně a nechávala se hypnotizovat pohybem mouchy. Co je to asi za druh? přemýšlela. Garrett by to okamžitě poznal. Ten kluk je přímo zásobárna vědomostí. Vtom ji napadla zvláštní myšlenka: častokrát nastane chvíle, kdy znalosti dítěte v nějakém oboru překonají znalosti jeho rodičů. Musí to být zázračný a radostný okamžik zjistit, že jste stvořili člověka, který vás v něčem překonal.

A taky pokořující.

Sachsová věděla, že podobný okamžik v jejím životě nikdy nenastane. Znovu si vzpomněla na svého otce. Na muže, který zločiny odháněl. Po celá léta ve službě nevystřelil z pistole. A přestože byl na svou dceru hrdý, znepokojovalo ho její okouzlení zbraněmi.

„Střílej až nakonec,“ připomínal jí často.

Ach, Jesse… Co ti mohu říct? Nic. Samozřejmě. Nemůžu ti říct ani slovo. Jsi mrtvý. Zdálo se jí, že v okně cely zahlédla stín. Nevšímala si ho a soustředila se v myšlenkách na Rhyma.

Ty a já, opakovala si v duchu. Ty a já.

Vzpomněla si, jak před několika měsíci ležela s Rhymem v honosné posteli Clinitron v jeho domě na Manhattanu a společně sledovali Romea a Julii ve stylové úpravě Baze Luhrmanna. Rhyme neměl nikdy k smrti příliš daleko, a když Amélie sledovala závěrečnou scénu filmu, uvědomila si, že i ona a Rhyme jsou stejně jako Shakespearovi hrdinové nešťastnými milenci. A vzápětí ji pak napadla další myšlenka: že i oni dva nakonec zemřou společně.

Samozřejmě se tehdy neopovážila podělit se o tyto postřehy s přísně racionálním Lincolnem Rhymem, který neměl v mozku jedinou sentimentální buňku. Jakmile jí však tato představa bleskla hlavou, usadila se jí natrvalo v mozku a z nějakého důvodu jí byla od té doby velkou útěchou.

Jenže nyní se Sachsová nemohla uchlácholit ani něčím tak bizarním, jako byly tyto morbidní představy. Nyní bylo její vinou naprosto zřejmé, že budou žít s Rhymem odděleně a odděleně také zemřou.

Nyní se…

Dveře vazební místnosti se otevřely a dovnitř vešel mladý policista. Sachsová ho poznala. Byl to Steve Farr, švagr šerifa Bella.

„Nazdárek,“ zahlaholil.

Sachsová přikývla. A pak si na Farrovi všimla dvou věcí. Za prvé, že má na ruce rolexky v ceně poloviny ročního platu průměrného severokarolínského policisty. A za druhé, že má u sebe služební zbraň a odepnutý řemínek u pouzdra. A to i přes nápis přede dveřmi vedoucími k celám: PŘED VSTUPEM DO VAZEBNÍ

MÍSTNOSTI ODLOžTE VEŠKERÉ ZBRANĚ DO SKŘÍNĚ.

„Jak se vede?“ zeptal se Farr.

Sachsová na něj pohlédla a nereagovala.

„Dneska držíte bobříka mlčení, co? Hele, slečno, mám pro vás dobrou zprávu. Jste volná.“

Farr se podrbal za odstávajícím uchem.

„Volná? Jako že můžu jít?“

Farr zalovil v kapse pro kl íče.

„Jo. Dospěli k názoru, že ten výstřel byla nešťastná náhoda. Můžete si jít po svých.“

Sachsová pozorně zkoumala Farrův obličej. Farr se díval jinam.

„A co propouštěcí zpráva?“

„Co to je?“ zeptal se Farr.

„žádný člověk obviněný ze zločinu nemůže být propuštěn z vazby bez propouštěcí zprávy podepsané státním zástupcem, ve které obžaloba stahuje svá obvinění.“

Farr odemkl dveře cely a poodstoupil. Ruku přitom držel u pažby pistole.

„Nó, tak se to možná dělá u vás ve velkoměstě. Ale my tady dole jsme daleko neformálnější. Víte, lidi říkají, že jsme na jihu o poznání pomalejší. jenže to není pravda. Kdepak, paní. Ve skutečnosti pracujeme mnohem efektivněji.“

Sachsová zůstala sedět.

„Můžu se vás zeptat, proč máte ve vazební místnosti zbraň?“

„Myslíte tuhle?“ Farr poplácal po pistoli. „žádná závazná pravidla tu na takové věci nemáme. No tak, pojďte. Můžete jít. Většina lidí by nad touhle zprávou skákala radostí.“

Ukázal k zadním dveřím věznice.

„To mám jít zadními dveřmi?“ zeptala se Sachsová.

„Jasně.“

„Víte, že nemůžete zastřelit vězně na útěku do zad, že? Byla by to vražda.“

Farr pomalu přikývl.

Jak to jen navlíkl?, uvažovala Sachsová. Čeká snad někdo za dveřmi, aby ji zastřelil tam?

Pravděpodobně ano. Farr se bouchne do hlavy a začne volat o pomoc. Vypálí jednu ránu do stropu.

A venku pak někdo nejspíš nějaký „uvědomělý občan“ jakoby náhodou zaslechne výstřel, bude si myslet, že je Sachsová ozbrojená a zastřelí ji.

Sachsová se ani nepohnula.

„Tak vstaňte a vyneste si odsud tu svou prdel.“

Farr vytáhl pistoli z pouzdra.

Sachsová pomalu vstala.

Ty a já, Rhyme…

„Málem jste na to vyzrál, Lincolne,“ řekl Jim Bel .

A po chvíli dodal: „Z devadesáti procent jste se nemýlil. Podle mých zkušeností z policejní praxe je to výborné procento. Velká škoda, že zrovna já jsem těch deset procent, které jste neodhadl.“

Přešel k vypínači a vypnul klimatizaci. Vzhledem k zavřenému oknu se v místnosti záhy silně oteplilo. Rhyme ucítil na čele pot a dech mu znatelně ztěžkl.

„Pouze dvě rodiny podél Blackwater Canal nechtěly panu Davettovi udělit povolení k provozování říční dopravy,“ pokračoval šerif.

Ctihodnému panu Davettovi, pomyslel si Rhyme.

„A tak si šéf jeho ostrahy najal několik z nás, abychom ten problém smetli ze stolu. S

Conklinovými jsme vedli pár dlouhých rozhovorů a oni se nakonec rozhodli, že povolení udělí. Ovšem Garrettův otec by na to nikdy nepřistoupil. Chtěli jsme, aby to vypadalo, že Hanlonovi zemřeli při autonehodě, a tak jsme sehnali plechovku tohohle svinstva,“ Bell ukázal na láhev na stole, „abychom je trochu přiotrávili. Věděli jsme, že celá rodina jezdí každou středu někam na večeři. A tak jsme jim nalili toxafen do klimatizace a ukryli se v lese. Hanlonovi nastoupili, Garrettův otec zapnul klimatizaci a z větracího systému se na ně vyhrnul toxafen. Jenže jsme ho použili příliš mnoho…“

Bell se znovu podíval na plastikovou láhev.

„Tohle malé množství by zabilo dva lidi.“ Šerif se při vzpomínkách zamračil a pokračoval: „Celá rodina se začala třást a svíjet se v křečích… Byl to otřesný pohled. Garrett v autě nebyl, ale přiběhl k němu a viděl, co se děje. Snažil se do auta nasednout, ale nemohl. Přitom se zřejmě toho svinstva nadýchal a od té doby se z něj stal takový větroplach. Odpotácel se zpátky do lesa dřív, než jsme ho stačili chytit. A když se zase objevil po týdnu nebo dvou, nepamatoval si, co se stalo. Zřejmě se u něj projevila ta MCS, jak jste o ní mluvil. A tak jsme ho prozatím nechali být bylo by příliš podezřelé, kdyby zemřel tak krátce po svých rodičích. A pak jsme to udělali přesně tak, jak jste říkal. Zapálili jsme těla a pohřbili je v Blackwater Landing. Auto jsme shodili do jedné zátoky u Canal Road. Soudn í patolog dostal sto tis íc, aby sepsal falešné pitevní zprávy. A kdykoliv jsme se doslechli, že někdo onem
ocněl nějakým nezvyklým druhem rakoviny a začal se vyptávat proč, Culbeau a jeho kumpáni se o něj postarali.“

„Takže ten pohřeb, který jsme viděli cestou do města… Toho chlapce jste zabili taky vy, že ano?“

„Myslíte Todda Vilkese?“ zeptal se Bell. „Ne. Ten se zabil sám.“

„Protože onemocněl z toho vašeho toxafenu, ne? Co mu bylo, měl rakovinu? Poškození jater? Poškození mozku?“

„Možná. Já nevím.“ Šerifův obličej ovšem prozrazoval, že to ví až příliš dobře.

„Ale Garrett s tím každopádně neměl nic společného, že?“

„Ne.“

„A co ti dva chlápci u té chaty? Ti, kteří přepadli Mary Beth?“

Bell znovu pochmurně přikývl.

„Tom Boston a Lott Cooper. Ti v tom jeli taky měli na starosti testování Davettových toxinů v řidčeji osídlených horských oblastech. Věděli, že hledáme Mary Beth, ale když ji našli, myslím, že je napadlo, že mi zavolají až později a do té doby si s ní trochu užijí. Jo a taky jste měl pravdu, že jsme na její vraždu najali Billyho Staila, jenže mu ji Garrett v poslední chvíli vyfoukl.“

„Takže jste mě potřebovali, abych vám ji pomohl najít. Ne, abyste ji zachránili, ale abyste ji mohli zabít a zničit veškeré důkazy, které objevila.“

„Když jste Garretta vypátral a přivedli jsme ho z toho mlýna zpátky, nechal jsem otevřené dveře do vazební věznice, aby mohl Culbeau se svými kolegy Garretta… řekněme přemluvit, aby nám prozradil, kde Mary Beth ukrývá. Jenže tam mezitím vnikla ta vaše přítelkyně a pustila ho ven, než se ho Culbeau stačil ujmout.“

„A když jsem vám pak vypátral i tu chatu, okamžitě jste to oznámil Culbeauovi a těm dvěma a poslal je tam, aby nás všechny zabili,“ doplnil šerifa Rhyme.

„Omlouvám se…, celé se to změnilo v noční můru. Nechtěl jsem, aby to tak dopadlo, ale… co naplat.“

„Sršní hnízdo…“

„No jo, v tomhle městě žije pár sršňů.“

Rhyme zavrtěl hlavou.

„Ale povězte mi: copak ta nablýskaná auta, pár velkých domů a všechny ty prachy stojí za zničení celého města? Jen se rozhlédněte kolem sebe, Bel e. Onehdy se tu sice konal poh řeb dítěte, ale žádné další děti na pohřbu nebyly. A Amélie mi říkala, že v celém městě taky skoro žádné děti nejsou. A víte proč? Lidé jsou tu neplodní.“

„Smlouvy s ďáblem jsou vždycky trochu riskantní,“ řekl Bel věcně. „Ale pokud jde o mě, život je jen jeden velký handl.“

Šerif se na Rhyma dlouze zadíval a přistoupil ke stolu. Nasadil si gumové rukavice, sebral láhev s toxafenem, přešel k Rhymovi a pomalu začal odšroubovávat víčko. Steve Farr hrubě tlačil Amélii Sachsovou k zadním dveřím vazební věznice a pistolí se jí zarýval doprostřed zad.

Dopustil se přitom klasické chyby, když tiskl hlaveň pistole na tělo oběti. Tím Sachsové umožnil snadnou orientaci jakmile by od něj odstoupila, věděla by naprosto přesně, kde má Farr pistoli, a mohla by mu ji vyrazit loktem. Při troše štěstí by Farr pistoli upustil a ona by mohla utíkat jako o závod. A pokud by se jí povedlo doběhnout až na Main Street, kde je spousta očitých svědků, možná by si Farr střelbu rozmýslel. Steve Farr otevřel zadní dveře věznice.

Zaprášenou chodbu zaplavily paprsky horkého slunce. Sachsová zamžourala. Kolem hlavy jí probzučela moucha.

Dokud bude Farr stát přímo za ní a zarývat jí pistoli do zad, má šanci…

„Co teď?“ zeptala se.

„Teď můžete jít,“ řekl Farr vesele a pokrčil rameny.

Sachsová napnula všechny svaly. Chystala se Farra odzbrojit a pečlivě si naplánovala každý pohyb. Vtom však od ní Farr rychle odstoupil a postrčil ji ven na neupravený pozemek za věznicí. Sám přitom zůstal uvnitř, daleko z jejího dosahu. Za vysokým keřem na trávníku zaslechla Sachsová nějaký zvuk. Napadlo ji, že je to natažení pistole.

„Tak běžte,“ pobídl ji Farr. „Mazejte odsud.“

Znovu si vzpomněla na Romea a Juli .

A na krásný hřbitov na kopci s výhledem na Tanner’s Corner, kolem kterého projížděli před pár hodinami, jež jí teď připadaly jako celá věčnost.

Ach; Rhyme…

Kolem obličeje jí poletovala moucha. Sachsová se po ní instinktivně ohnala a vyrazila do nízké trávy.

„Nenapadlo vás, že se někdo bude zajímat, jak jsem mohl tímhle způsobem zemřít?“

zeptal se Rhyme Bella. „Těžko bych si mohl tu láhev otevřít sám.“

„Ale vy jste přece vrazil do stolu,“ odpověděl šerif. „Víčko nebylo pořádně zakroucené, takže se na vás ten toxafen vylil. Běžel jsem vám na pomoc, ale už jsme vás nedokázali zachránit.“

„Amélie to tak nenechá. A Lucy taky ne.“

„Ta vaše holka už nám nebude dělat moc dlouho problémy. A Lucy? Ta by mohla znovu onemocnět… a tentokrát by to nemuselo být něco, co se dá jednoduše uříznout.“

Bell na chvíli zaváhal, pak přistoupil blíž a nalil trochu tekutiny Rhymovi na ústa a nos. Zbytek láhve vystříkal Rhymovi na košili.

Odhodil láhev Rhymovi do klína, rychle odstoupil a přikryl si ústa kapesníkem. Rhyme škubl hlavou dozadu, rty se mu bezděčně rozevřely a trocha kapaliny se mu dostala do úst. Začal se dusit.

Bell si svlékl rukavice a strčil si je do kalhot. Chvíli jen tak vyčkával a pozorně sledoval Rhyma, načež pomalu odešel ke dveřím, odemkl je a otevřel.

„Stala se nehoda!“ zavolal zoufalým hlasem do chodby. „Pojďte sem někdo, potřebuji pomoc!“

Vyšel na chodbu.

„Potřebuji…“

A vkráčel přímo do palebné dráhy Lucy Kerrové, která mu mířila na prsa.

„Ježíšikriste, Lucy!“

„To by stačilo, Jime. Ani se nehněte.“

Šerif ustoupil. Za Bellem vkráčel do místnosti ostrostřelec Nathan a vytáhl šerifovi pistoli z pouzdra. Nato vstoupil do laboratoře další člověk statný muž v hnědém obleku a bílé košili. Jako poslední se přihrnul Ben. Nikoho si nevšímal a spěchal přímo k Rhymovi, aby mu otřel tvář papírovým ručníkem.

Šerif vytřeštil na Lucy a ostatní oči.

„Ne, vy to nechápete! Stala se nehoda! Vylil se na něj ten jed. Musíte ho…“

Rhyme vyplivl palčivou tekutinu na podlahu a ztěžka zasípal.

„Mohl bys mi ještě otřít lícní kosti?“ zeptal se Bena. „Mám strach, že se mi to dostane do očí. Díky.“

„Jasně, Lincolne.“

„Já mu chtěl pomoct!“ přesvědčoval ostatní Bel . „Vylilo se to na něj! Já…“

Muž v obleku mu sundal z opasku pouta a zacvakl mu je kolem zápěstí.

„Jamesi Bel e,“ začal, „jsem detektiv Hugo Branch ze severokarolínské policie. Jste zatčen.“

Podíval se kysele na Rhyma.

„Říkal jsem vám, že vám to nalije na košili. Měli jsme vám ji strčit někam jinam.“

„Ale nahráli jste toho snad dost, ne?“

„Jo, spoustu. Jenže ty štěnice stojí hromadu peněz.“

„Tak mi ji dejte k úhradě“ řekl Rhyme kousavě, když mu Branch rozepnul košili a odlepil mikrofon s miniaturním vysílačem.

„To byla past,“ zašeptal šokovaně Bell.

„Na to vem jed.“

„Ale ten toxafen…“

„To přece není toxafen,“ řekl Rhyme. „Jen trocha pančovaného alkoholu. Ze sklenice, kterou jsme testovali. Mimochodem, Bene, jestli tam ještě trochu zbylo, docela rád bych sí cvaknul. A mohl byste proboha někdo zapnout tu klimatizaci?“

Napnout svaly, zahnout ostře doleva a uhánět jako o závod.

Trefí mě, ale při troše štěstí mě nezastaví.

Když se hýbeš, nemohou tě chytit…

Amélie Sachsová udělala na trávníku tři krátké kroky.

Připravit…

Pozor…

Vtom se zezadu od věznice ozval mužský hlas:

„Ani hnout, Steve! Odhoď zbraň! Dělej! Nebudu ti to říkat dvakrát!“

Sachsová se otočila a spatřila Masona Germaina s pistolí namířenou na ostříhanou hlavu šokovaného Farra, jehož nápadné uši teď nabíraly karmínovou barvu. Farr se přikrčil a odhodil pistoli na podlahu.

Mason vyrazil kupředu a dovedně ho spoutal.

V křoví se ozvaly kroky a po chvíli zašustilo listí. Sachsová otupělá horkem a přebytkem adrenalinu se otočila zpátky k trávníku a viděla, jak se zpoza keře dere štíhlý černoch s velkou automatickou pistolí Browning v ruce.

„Frede!“ vykřikla.

Federální agent Fred Dellray, který se v černém obleku neskutečně potil, přistoupil k Amélii a naoko dopáleně si oprášil rukáv.

„Nazdar, Amélie. Člověče, tady je téééda vedro. Todle městečko se mi ani za mák nepozdává. A koukni na to kvádro. Je nějaký… zaprášený, nebo co já vím. Co je to vůbec za sračku, pyl? Takový svinstvo na Manhattanu nemáme. Koukej na ten rukáv!“

„Co tady děláš?“ zeptala se ohromeně Sachsová.

„A co si myslíš? Lincoln nějak nevěděl, komu může věřit, a komu ne, a tak si mě sem přiletěl a navěsil mě tady na Germaina, abych na vás dohlíd. Došlo mu, že bude potřebovat pomoc, když viděl, že vůbec nemůže věřit Bellovi a těm jeho nohsledům.“

„Bellovi?“ zašeptala Sachsová.

„Lincoln si myslí, že to on to celé uštrikoval. teď už to nejspíš bude vědět jistě. Ale jestli je todle jeho švagřík, tak měl nejspíš pravdu.“

Dellray ukázal na Steva Farra.

„Málem mě dostal,“ utrousila Sachsová.

Štíhlý agent se uchechtl.

„Nehrozilo ti ani sebenejmenší nebezpečí, na žádnej pád. Od první vteřiny, co se otevřela zadní dvířka, jsem měl muštičku přímo mezi těma jeho lopuchama. Stačilo, aby se na tebe křivě podíval, a byla z něj mrtvola.“

Dellray si všiml, že si ho Mason podezíravě prohlíží. Zasmál se a řekl Sachsové: „Tady náš přítel příslušník nemá moc rád lidi, jako jsem já. Sám mi to řekl.“

„Tak moment,“ protestoval Mason. „Já jsem tím myslel…“

„…federální agenty, to se vsadím,“ skočil mu do řeči Dellray. Mason zavrtěl hlavou a nevrle řekl: „Myslel jsem lidi ze severu.“

„To je fakt, nemá nás rád,“ potvrdila Sachsová.

Dellray se Sachsovou se rozesmáli, ovšem Mason zůstal vážný. Nebyly to však kulturní rozdíly, které mu bránily ve smíchu. Otočil se k Sachsové.

„Je mi líto, ale budu vás muset odvést zpátky do cely. Pořád jste ještě zatčená.“

Améliin úsměv se vytratil. Ještě jednou se zadívala na slunce, které tančilo nad neupraveným zažloutlým trávníkem, zhluboka vdechla rozpálený venkovní vzduch a pak ještě jednou. Nakonec se otočila a vrátila se do potemnělé věznice. 43

„Billyho jste zabil vy, že ano?“ zeptal se Rhyme Jima Bella. Šerif mlčel.

„Místo činu zůstalo hodinu a půl nechráněné,“ pokračoval Rhyme. „Mason se tam pochopitelně objevil jako první. Ale vy jste tam byl ještě předtím, než přijel. Billy vám stále nevolal, že Mary Beth je konečně mrtvá, a tak jste si začal dělat starosti a odjel jste do Blackwater Landing. Tam jste zjistil, že Mary Beth je pryč a Bil y tam leží zraněný. Billy vám sdělil, že Garrett s dívkou utekl. A tak jste si nasadil gumové rukavice, popadl lopatu a toho chlapce ubil.“

Bellův vztek nakonec protrhl masku mlčenlivosti.

„Ale proč jste začal podezírat mě?!“

„Původně jsem si opravdu myslel, že to byl Mason pouze my tři a Ben jsme věděli o té chatě. Předpokládal jsem, že Mason volal Culbeauovi a poslal ho tam. Ale pak jsem si to ověřil u Lucy a zjistil jsem, že Mason volal jí, aby k chatě poslali pátrací skupinu; chtěl mít jistotu, že Amélie s Garrettem opět neuprchnou. Začal jsem o tom přemýšlet a uvědomil jsem si, že se tam u mlýna Mason pokusil Garretta zastřelit. Jenže všichni, kdo měli prsty v tom spiknutí, ho naopak chtěli dostat živého stejně jako vy, aby je mohl dovést k Mary Beth. Ověřoval jsem Masonovu finanční situaci a zjistil jsem, že má laciný dům a docela slušný dluh u MasterCard a Visy. Jeho nikdo nepodplácel. Na rozdíl od vás a vašeho švagra, Belle. Vy máte vilu za čtyři sta tisíc dolarů a spoustu hotovosti v bance. A Steve Farr vlastní dům za tři sta devadesát tisíc a stoosmdesátitisícovou jachtu k tomu. Právě vyřizujeme soudní povolení, abychom vm mohli nakouknout do bezpečnostních schránek. Jsem docela zvědav, kolik toho najdeme tam.“

Rhyme se na chvíli odmlčel a pokračoval: „Trochu mi vrtalo hlavou, proč má Mason na Garretta takovou pifku, ale on pro to měl dobré důvody. Prozradil mi, že ho značně rozladilo, když jste byl jmenován šerifem vy; nemohl pochopit proč, když měl lepší výsledky a vyšší počet odpracovaných let. A tak si myslel, že když se mu podaří dopadnout Hmyzouna, inspektorská komise ho už šerifem bude muset jmenovat, jakmile vám vyprší funkční období.“

„Takové pitomé divadýlko…,“ bručel pod nosem Bell. „Myslel jsem, že spoléháte jenom na důkazy.“

Rhyme jen zřídkakdy vedl se svými úlovky sáhodlouhé slovní přestřelky. Prázdné tlachání mohlo posloužit jen jako balzám na duši a Lincolnu Rhymovi se dosud nepodařilo objevit žádné hmatatelné důkazy o místě výskytu a podstatě lidské duše. Přesto Bel ovi odpověděl: „Moc rád bych býval dal důkazům přednost. Ale někdy prostě člověk musí improvizovat. Já opravdu nejsem taková primadona, za kterou mě všichni pokládají.“

Invalidní vozík Storm Arrow se do Améli ny cely nevešel.

„Ona není bezbariérová?“ brblal dopáleně Rhyme. „To je flagrantní porušení zákona o invalidech.“

Sachsová si pomyslela, že Rhymovo bručení je pouze hrané a má jí ukázat, že se vlastně vůbec nic neděje. Ale neříkala nic.

Vzhledem k problémům s vozíkem jim Mason Germain navrhl, aby se sešli ve vyšetřovací místnosti. Sachsová se tam došoupala s pouty na rukou i na nohou, na kterých policista nesmlouvavě trval (Sachsové se koneckonců už jednou podařilo z vězení uprchnout). Mezitím dorazil advokát z New Yorku. Byl to prošedivělý muž jménem Solomon Geberth. Jako člen advokátní komory ve státech New York, Massachusetts a District of Columbia byl připuštěn i do soudní pravomoci státu Severní Karolína pro hac vice pouze pro jediný případ Lid versus Sachsová. Zvláštní bylo, že jeho uhlazená pohledná tvář a ještě uhlazenější chování se daleko více hodily pro nabubřelého jižanského advokáta jako vystřiženého z románu Johna Grishama než pro buldoka mezi manhattanskými právníky. V pečlivě zastřižených vlasech se mu leskl lak a luxusní italský oblek se nechtěl pomačkat ani v úděsném vlhku Tanner`s Corner.

Lincoln Rhyme se zastavil mezi Sachsovou a advokátem. Sachsová položila ruku na opěradlo poškozeného vozíku.

„Povolali zvláštního státního zástupce z Raleighu,“ vysvětloval Geberth. „Vzhledem k tomu, že byl do případu zapleten i šerif a soudní patolog, zřejmě moc nedůvěřují ani McGuireovi. Přestože mezitím přezkoumal důkazy a rozhodl se stáhnout obvinění vůči Garrettu Hanlonovi.“

Sachsová sebou trhla. „To vážně udělal?“

„Garrett se přiznal, že toho kluka udeřil a myslel si, že ho zabil,“ pokračoval Geberth. „Ale Lincoln měl pravdu. Ve skutečnosti Billyho zavraždil Bel . A i kdyby chtěli Garretta obvinit alespoň z napadení, je zcela zřejmé, že jednal v sebeobraně. Pokud jde o toho policistu, o Eda Schaeffera, jeho smrt byla prohlášena za nešťastnou náhodu.“

„A co únos Lydie Johanssonové?“ zeptal se Rhyme.

„Když pochopila, že Garrett neměl v úmyslu jí ublížit, rozhodla se stáhnout veškerá obvinění. Mary Beth učinila totéž. Její matka chtěla na žalobě trvat, ale měli byste slyšet, jak si ji ta holka podala. Při tom rozhovoru z matky lítaly chlupy, to vám tedy povím.“

„Takže Garrett je volný?“ zeptala se Sachsová s očima zabodnutýma do země.

„Za pár minut ho pustí,“ odpověděl Geberth.

Na chvíli se odmlčel.

„Naleju vám čistého vína, Amélie: státní zástupce zastává názor, že přestože se Garrett nakonec ukázal jako nevinný, napomáhala jste při útěku vězně, který byl zatčen na základě pravděpodobné viny, a během páchání tohoto trestného činu jste zavraždila policejního důstojníka. Státní zástupce to hodnotí jako vraždu prvního stupně a přihodil k tomu ještě obvyklé menší doprovodné trestné činy: dvojí zabití vědomé i nevědomé, nedbalost a zanedbání služebních povinností.“

„Vraždu prvního stupně?!“ vybuchl Rhyme. „Copak byla předem promyšlená? Byla to nehoda, proboha!“

„Přesně to se budu snažit dokázat před soudem,“ souhlasil Geberth. „Počínání toho druhého policisty toho, který se na vás vrhl, lze hodnotit jako bezprostřední spolupříčinu výstřelu. Ale garantuji vám, že přinejmenším zabití z nedbalosti si státní zástupce prosadí. Vzhledem k dostupným skutečnostem o tom nelze pochybovat.“

„Jaká je šance na zproštění viny?“ zeptal se Rhyme.

„Mizivá. Deset, maximálně patnáct procent. Je mi líto, ale musím vám doporučit, abyste se sama doznala.“

V Sachsové by se krve nedořezal. Oči se jí zavřely, a když vydechla, jako by jí z těla vylétla duše.

„Ježíšikriste,“ zamumlal Rhyme.

Sachsová si vzpomněla na svého bývalého přítele Nicka. Když ho zatkli za vloupačky a přijímání úplatků, odmítl přiznat vinu a podstoupil riziko líčení před porotou. Tehdy Sachsové řekl: „Takhle to přece říkal tvůj táta, Amy že když se hejbeš, nemůžou tě chytit. Je to všecko, anebo nic.“

Porotě trvalo přesně osmnáct minut, než ho odsoudila. A Nick dodnes sedí v jednom newyorském vězení.

Sachsová pohlédla na pečlivě ulízaného Gebertha.

„A co mi státní zástupce za přiznání nabízí?“

„Zatím nic. Ale pravděpodobně přistoupí na vědomé zabití pokud to dostanete natvrdo. Odhaduju to tak na osm, deset let. Ale musím vám říct, že v Severní Karolíně to bude tvrdé natvrdo. žádný čajový dýchánek.“

„A proti tomu patnáctiprocentní naděje na zproštění obžaloby,“ zavrčel Rhyme.

„Přesně tak,“ přisvědčil Geberth a dodal: „Musíte pochopit, že se tu nedají čekat žádné zázraky, Amélie. Pokud půjdeme před porotu, obžaloba nám hravě dokáže, že jste profesionální policistka a přebornice ve střelbě, takže porota jen stěží zbaští náš argument, že k výstřelu došlo nešťastnou náhodou.“

Normální pravidla na sever od Paguo neplatí pro nikoho. Pro ně ani pro nás. Najednou se přistihnete, že po někom střílíte, aniž byste ho předtím varovala, a připadá vám to naprosto normální.

„A pokud se to stane,“ pokračoval advokát, „mohli by vám přišít vraždu prvního stupně a napařit vám pětadvacet let.“

„Anebo trest smrti,“ dodala pochmurně Sachsová.

„Ano, to je taky možné. Nebudu vám tvrdit, že není.“

Z nějakého důvodu se teď Sachsové vloudila do myšlenek vzpomínka na sokoly stěhovavé, kteří se uhnízdili za oknem Rhymova domu na Manhattanu samec, samice a malé mládě.

„A pokud se přiznám k nevědomému zabití, kolik bych mohla dostat?“

„Takových šest, sedm let. Bez možnosti podmínečného propuštění.“

Ty a já, Rhyme.

Sachsová se zhluboka nadechla. „Přiznám se.“

„Sachsová…,“ začal Rhyme.

Ale Sachsová zopakovala Geberthovi: „Přiznám se.“

Advokát vstal ze židle a přikývl.

„Zavolám ihned státnímu zástupci a zjistím, jestli na to přistoupí. Jakmile budu něco vědět, okamžitě se vám ozvu.“

Kývl na Rhyma a odešel z místnosti.

Mason se podíval na Sachsovou, postavil se a s hlasitým klapáním podpatků přešel ke dveřím.

„Nechám vás tu na pár minut o samotě. Vás prohledávat nemusím, že ne, Lincolne?“

Rhyme se chabě usmál. „Jsem naprosto bezzbranný.“

Dveře se zavřely.

„To je teda průšvih, Lincolne,“ řekla Sachsová.

„E-e, Sachsová. Neříkej mi křestním.“

„Proč ne?“ zeptala se Sachsová cynicky, téměř šeptem. „Snad to nenosí smůlu?“

„Možná.“

„Ale ty přece nejsi pověrčivý. Alespoň jsi mi to vždycky tvrdil.“

„Obvykle nejsem. Jenže tohle je strašidelné místo.“

Tanner’s Corner… Město bez dětí.

„Měl jsem na tebe dát,“ řekl Rhyme. „S tím Garrettem jsi měla pravdu. Spletl jsem se. Díval jsem se jen na důkazy a šeredně jsem se zmýlil.“

„Ale já nevěděla, že mám pravdu. Vůbec nic jsem nevěděla. Měla jsem jen takovou předtuchu a podle ní jsem jednala.“

„Ať se stane cokoliv, Sachsová,“ řekl Rhyme, „já zůstanu s tebou.“

Kývl na vozík a zasmál se. „Na tomhle bych stejně moc daleko nedojel. Něco si odsedíš, a až tě pustí, budu čekat před branou.“

„Slova, Rhyme,“ prohodila Sachsová. „To jsou jenom slova… Můj táta taky říkal, že s náma zůstane. A týden nato ho zabila rakovina.“

„Jenže já jsem příliš bezvýznamný, než abych umřel.“

Ale mohl by ses uzdravit, pomyslela si Sachsová, a seznámit se s někým jiným. Začít znovu žít a nechat mě plavat.

Dveře vyšetřovací místnosti se znovu otevřely. Stál v nich Garrett a za ním Mason. Chlapec již neměl spoutané ruce a držel je před tělem dlaněmi k sobě.

„Ahoj,“ řekl na pozdrav. „že nevíte, co mám v dlaních? Měl jsem ho v cele.“

Odkryl jednu dlaň a z ruky mu vyletěl malý motýl.

„To je lišaj. Nejradši mají kozlík lékařský. V uzavřených prostorách se většinou nezdržují. Jsou naprosto skvělí.“

Sachsová se chabě usmála a hledala útěchu v jeho nadšených očích.

„Garrette, chtěla jsem, abys věděl jednu věc.“

Garrett přistoupil blíž a podíval se na Sachsovou.

„Vzpomínáš, co jsi mi říkal v té maringotce? Když jsme si povídali s tvým tátou v prázdném křesle?“

Garrett nejistě přikývl.

„Říkal jsi mi, jak ses trápil, když tě táta nechtěl vzít tu noc do auta.“

„Ano, vzpomínám si.“

„Ale ty nevíš, proč tě tam nechtěl… Snažil se ti zachránit život. Věděl, že v autě je jed a oni tři zemřou. Kdybys nastoupil do auta za nimi, zemřel bys taky. A on si to nepřál.“

„Myslím, že to vím,“ odpověděl Garrett.

Jeho hlas zněl nejistě a Améli Sachsovou napadlo, že přepisování něčí minulosti je nadmíru složitý úkol.

„Tak si to pořád pamatuj.“

„Budu.“

Sachsová pohlédla na drobného béžového lišaje, který poletoval po místnosti.

„Nechals mi nějakého v cele? Aby mi dělal společnost?“

„Jo, nechal. Máte tam pár berušek jejich skutečný název zní ,slunéčko sedmitečné’. Pak je tam pidikřísek a pestřenka. Je skvělé, jak tyhle mouchy lítají. Člověk je může pozorovat celé hodiny.“

Garrett se na chvíli odmlčel.

„Mrzí mě, že jsem vám lhal. Jenže kdybych vám nezalhal, nikdy bych se nedostal ven a nemohl bych zachránit Mary Beth.“

„To je v pořádku, Garrette.“

Chlapec pohlédl na Masona.

„Takže teď můžu jít?“

„Můžeš.“

Garrett přešel ke dveřím, otočil se a řekl Sachsové:

„Budu sem za váma chodit. Teda jestli proti tomu nic nemáte.“

„Budu ráda.“

Garrett vyšel ven a Sachsová přes pootevřené dveře viděla, jak kráčí k terénnímu autu. Patřilo Lucy Kerrové. Sachsová viděla, jak Lucy vystoupila a podržela Garrettovi dveře jako starostlivá máma, která si vyzvedává syna z fotbalového tréninku. Dveře věznice se zavřely a přerušily tento rodinný výjev.

„Sachsová,“ začal Rhyme, ale Amélie zavrtěla hlavou a šoupavým krokem vyrazila zpátky do cely.

Chtěla být na chvíli pryč od Lincolna Rhyma, od Hmyzouna i od přízračného města bez dětí.

Chtěla být na chvíli v osamělé temnotě.

A zakrátko v ní byla.

Nedaleko za Tanner’s Corner, kde je silnice 112 stále ještě dvouproudová, se u řeky Paquenoke nachází ostrá zatáčka. Hned u krajnice roste hustá změť ostřice, chmýru, indigovníků a orlíčků, které na sebe už z dálky upozorňují zřetelnými rudými květy. Bujná vegetace zde vytváří zákoutí, které je oblíbeným stanovištěm policistů z okresu Paquenoke. Popíjejí zde ledový čaj, poslouchají rádio a čekají, až se na displeji radaru objeví číslice osmdesát pět a výše. Pak vyrazí na silnici a začnou překvapeného delikventa stíhat tak dlouho, dokud nepřispěje do okresní pokladny další stodolarovou bankovkou.

Když dnes v neděli projel tímto místem černý lexus SUV, radarový displej na palubní desce Lucyina policejního vozu ukázal povolených 71. Lucy Kerrová však přesto zařadila rychlost, zmáčkla tlačítko, kterým se zapíná střešní majáček, a vyrazila za automobilem. Dotáhla se těsně za lexus a pečlivě si ho prohlédla. Už dávno se naučila dívat se do zpětného zrcátka automobilů, které zastavovala.

Stačil jediný pohled do očí řidiče a člověk dokázal velice přesně odhadnout, jaké další zločiny by řidič mohl mít na svědomí kromě nepřiměřené rychlosti nebo nefunkčních zadních světel. Drogy, krádeže zbraní, alkohol. A také se dalo snadno odhadnout, jak nebezpečné bude tohoto řidiče zastavit. Rovněž nyní se oči řidiče krátce na Lucy podívaly ve zpětném zrcátku, avšak nezračil se v nich ani nejmenší stín viny nebo obav. Nezranitelné oči…

O to více teď v Lucy Kerrové vzkypěl vztek, takže se musela zhluboka nadechnout, aby ho ovládla.

Mohutné auto zastavilo na zaprášené krajnici a Lucy se zařadila za něj. Podle předpisů teď měla ověřit poznávací značku vozidla a zjistit, zda na řidiče nebyl vydán zatykač a není stíhán pro daňový únik, ale Lucy se s těmito formalitami neobtěžovala. Databáze motorových vozidel jí nemohla prozradit nic, co by ji jakkoliv zajímalo.

Třesoucíma se rukama otevřela dveře policejního auta a vystoupila ven. Řidičovy oči se nyní přesunuly k bočnímu zrcátku a neustále si ji zkoumavě prohlížely. Objevil se v nich určitý náznak překvapení: zřejmě nad skutečností, že Lucy na sobě neměla uniformu jen džínsy a pracovní košili, přestože se jí u pasu houpala služební zbraň. Proč asi policistka mimo službu zastavuje řidiče, který navíc nepřekročil rychlost?

Henry Davett stáhl okénko.

Lucy Kerrová nakoukla dovnitř a pohlédla za Davetta. Na sedadle spolujezdce seděla čerstvá padesátnice s nalakovanými vlasy, jejichž vysušenost prozrazovala časté používání šamponů ze salonů krásy.

Na rukou, uších a krku byla ověšená diamanty. Na zadním sedadle seděla dospívající dívka, která se prohrabávala krabicí kompaktních disků a alespoň v duchu si vychutnávala hudbu, kterou jí otec v den Páně nedovolil poslouchat.

„Policistko Kerrová,“ řekl Davett. „V čem je problém?“

Lucy mu však viděla na očích tentokráte již ne jen jako odraz ve zpětném zrcátku, že si Davett velice přesně uvědomuje, v čem je problém.

Jeho oči však stále zůstávaly beze stopy provinilosti a byly stejně chladnokrevné, jako když poprvé zaregistrovaly krouživý pohyb majáčku na Lucyině policejním autě. Lucyin vztek dosáhl vrcholu.

„Vylezte z auta, Davette,“ vyštěkla.

„Miláčku, co jsi provedl?“

„Jaký to má smysl, policistko Kerrová?“ zeptal se Davett a povzdechl si.

„Ven. A hned.“

Lucy natáhla ruku a bouchla do zámku dveří.

„Má na to právo, miláčku? Může…“

„Buď zticha, Edno.“

„Dobře. Omlouvám se.“

Lucy otevřela dveře. Davett si odepnul bezpečnostní pás a vystoupil na zaprášenou krajnici.

Kolem se prohnal kamion a zvedl za sebou oblak prachu. Davett se znechuceně podíval na šedý karolínský jílovec, který se mu právě usazoval na modrém saku.

„Jedu s rodinou do kostela, máme zpoždění a já skutečně nevím…“

Lucy ho popadla za paži a odtáhla ho z krajnice do stínu divoké rýže a bojínku. Vedle cesty zurčel potůček, který se o kousek dál vléval do Paquenoke.

„Jaký to má smysl?“ opakoval rozhořčeně Davett.

„Vím všechno.“

„Vážně, policistko Kerrová? Vy víte všechno? A co to je ,všechno?“

„O tom jedu, o vraždách, o kanálu…“

„Nikdy jsem nebyl v přímém kontaktu s Jimem Bellem ani s kýmkoliv jiným v Tanner’s Corner,“ odpověděl uhlazeně Davett. „A pokud jsem někdy zaměstnával nějaké zaslepené blbečky, kteří si najali jiné blbečky, aby pro ně provedli něco nezákonného, není to moje vina. Pokud se to opravdu stalo, budu stoprocentn ě spolupracovat s úřady na jejich odhalení.“

Lucy se však nenechala vyvést jeho zdvořilou odpovědí z míry a vztekle zavrčela: „Půjdete sedět s Bel em i s tím jeho švagrem.“

„To jistě ne. S žádným zločinem mě vůbec nic nespojuje. Neexistují žádní svědkové. žádné tajné účty, žádné peněžní převody, žádné důkazy o jakýchkoliv nepravostech. Já jsem poctivý výrobce petrochemických produktů čisticích prostředků, asfaltu a určitých pesticidů.“

„Nezákonných pesticidů.“

„To se mýlíte,“ odsekl Davett. „Agentura pro životní prostředí dosud povoluje použití toxafenu v USA za určitých podmínek. Ve většině zemí třetího světa navíc tato látka nezákonná není. Čtěte trochu noviny, policistko: bez pesticidů by každý rok zemřely statisíce lidí na malárii, encefalitidu, hladomor a…“

„…a přežila by spousta lidí, kteri kvůli ním trpí rakovinou, vrozenými vadami, poškozením jater a…“

Davett pokrčil rameny. „Ukažte mi ty studie, policistko Kerrová. Ukažte mi výzkumy, které to prokazují.“

„Jestli jsou ty pesticidy tak naprosto neškodné, jak tvrdíte, proč jste je přestal dopravovat po silnici? Proč jste je začal plavit po vodě?“

„Protože jsem se s nimi nemohl jinak dostat do přístavu kvůli několika podělaným okresům a městům, která klidně zakáží přepravu látek, o nichž neznají fakta. A protože jsem neměl čas najímat si lobbisty, kteří by kvůli mně změnili zákony.“

„No jo, vsadím se, že Agenturu pro životní prostředí bude velice zajímat, co tady provádíte.“

„Jen si poslužte,“ ušklíbl se Davett. „Klidně ji sem pošlete. Dám vám na ni číslo. Pokud se někdy vůbec budou namáhat s návštěvou továrny, všude kolem Tanner’s Corner odhalí přípustné koncentrace toxafenu.“

„Možná, že je ho přípustná koncentrace ve vodě, možná ve vzduchu, možná v místních výrobcích… Ale co když se ty koncentrace zkombinují? Co se stane s dítětem, které nejprve vypije sklenici vody od rodičů, pak si jde hrát na trávník, potom sní jablko z místního sadu a pak…“

Davett znovu pokrčil rameny.

„Zákony hovoří jasně, policistko Kerrová. A jestli se vám nelíbí, napište svému kongresmanovi.“

Lucy ho popadla za klopu.

„Vy to pořád nechápete,“ procedila mezi zuby. „Půjdete do vězení.“

Davett se od ní odtáhl a nenávistně zašeptal: „Ne, vy to nechápete, policistko. Tímhle překračujete všechny meze. V tom, co dělám, jsem velice, velice dobrý. Nemám ve zvyku dopouštět se chyb.“

Podíval se na hodinky. „A teď už musím jet.“

Odešel zpátky k autu auhladil si řídnoucí vlasy. Pot mu je ztmavil a přilepil k hlavě. Henry Davett nasedl do auta a zabouchl za sebou dveře.

Zatímco startoval motor, přistoupila Lucy na stranu řidiče.

„Počkejte,“ poručila.

Davett ji zpražil pohledem, ale Lucy si ho nevšímala. Dívala se na obě spolujezdkyně.

„Chci vám ukázat, co má Henry na svědomí,“ řekla a silným škůbnutím si roztrhla košili. ženy v autě vytřeštily oči na dvě růžové jizvy v místě, kde měla Lucy kdysi prsa.

„Ach, propánakrále,“ zamumlal Davett a odvrátil pohled.

„Tati…,“ zašeptala šokovaně dívka.

Její matka na Lucy beze slova zírala.

„Říkal jste, že se nedopouštíte chyb, Davette…? Omyl. Tady jste jednu udělal.“

Henry Davett zařadil rychlost, vyhodil směrovku, zkontroloval mrtvý bod a pomalu vyrazil na silnici.

Lucy dlouho postávala u krajnice a sledovala mizející lexus. Pak zašmátrala v kapse a sepnula si košili několika zavíracími špendlíky.

Pomalu se opřela o auto a snažila se potlačit slzy. Když se poté náhodou podívala do trávy, spatřila u cesty načervenalou květinku.

Přimhouřila oči. Byl to růžový střevíčník, druh orchideje, jejíž květ připomínal drobný nazouvací pantoflíček. V okrese Paquenoke byla tato květina vzácná a Lucy nikdy neviděla tak nádherný exemplář.

Pomocí stěrky na okno rostlinu během pěti minut vydloubla a opatrně ji uložila do vysokého pohárku po nápoji 7-Eleven. Sladká šuměnka musela protentokrát ustoupit před velkolepou ozdobou Lucyiny zahrady.

44

Tabule na zdi soudní budovy vysvětlovala, že název státu pochází z latinského slova Carolus neboli Karel. Královský patent k založení zdejší kolonie totiž vydal anglický král Karel I.

Karolína…

Amélie Sachsová do té doby předpokládala, že stát byl pojmenován podle nějaké královny nebo princezny Karolíny. Jako rodilá Brooklyňanka se ovšem jen pramálo zajímala o historii královských rodů.

Seděla teď se spoutanýma rukama mezi dvěma dozorci na chodbě severokarolínského soudu. Budova z červených cihel byla dosti stará a ozdobená tmavým mahagonem a mramorovými podlahami.

Z olejomaleb na stěnách na ni shlíželi přísní muži v černých talárech zřejmě soudci nebo guvernérové, předpokládala Sachsová, jako by již nyní věděli, že je žena před nimi vinna. Zdálo se, že zde není klimatizace, ale díky promyšlené architektuře osmnáctého století se zde vzduch přirozeně ochlazoval průvanem a přítmím.

K Sachsové se přichomýtl Fred Dellray.

„Nazdárek dáš si kafe nebo něco?“

Dozorce po levé straně stačil říct: „Je zakázáno mluvit s…,“ ale pak už ho umlčel Dellrayův průkaz se znakem ministerstva spravedlnosti.

„Ne, Frede. Kde je Lincoln?“

Bylo téměř půl desáté.

„Co já vím? Znáš ho, někdy se prostě jen tak zjeví. Na chlápka, co nemůže chodit, toho nalítá víc než všichni, které znám.“

Lucy s Garrettem tu také ještě nebyli.

Sol Geberth v draze vyhlížejícím šedém obleku přistoupil k Sachsové a dozorce po pravé straně mu uvolnil místo.

„Ahoj, Frede,“ pozdravil Geberth černého agenta.

Dellray přikývl, ale dosti chladně. Sachsová si domyslela, že kromě Rhymových úlovků zřejmě tento advokát osvobodil i podezřelé, které dopadl Dellray.

„Přistoupili na dohodu,“ informoval Geberth Sachsovou. „Státní zástupce souhlasí s nevědomým zabitím bez dalších paragrafů. Pět let. Natvrdo a bez možnosti podmínečného propuštění.“

Pět let…

„Ovšem je tady ještě jeden aspekt, na který jsem včera nepomyslel,“ pokračoval advokát.

„Jaký?“ zeptala se Sachsová a snažila se podle výrazu v Geberthově obličeji odhadnout, nakolik je tato nová potíž závažná.

„Problém je, že jste policistka.“

„A jak to s tím souvisí?“

Než však stačil advokát odpovědět, vmísil se do hovoru Del ray: „Budeš prostě příslušník policejního sboru. Uvnitř.“

Sachsová to stále nechápala, a tak jí to agent vysvětlil: „Budeš policajtka v base. Budou tě muset izolovat. Jinak tam nevydržíš ani tejden. Bude to perný, Amélie. Pěkně perný.“

„Nikdo přece nebude vědět, že jsem policistka.“

Dellray se slabě zasmál.

„Budou o tobě vědět komplet všecko, než si stihneš nafasovat tepláky a prostěradlo.“

„Vždyť jsem tady nikoho nezatkla. Proč by je mělo zajímat, že jsem policistka?“

„Těm je úplně fuk, odkud seš,“ řekl Dellray a sledoval po očku Gebertha, který jen souhlasně pokyvoval hlavou. „Ani náhodou si tě mezi sebe nepustí.“

„Takže to vlastně znamená pět let samovazby.“

„Obávám se, že ano,“ řekl Geberth.

Sachsová zavřela oči a ucítila nával nevolnosti.

Pět let nehybnosti, klaustrofobie, děsivých snů…

A může jako odsouzenec vůbec pomyslet na to, že by se někdy stala matkou? Začala se dusit zoufalstvím.

„Tak co?“ zeptal se advokát. „Jak jste se rozhodla?“

Sachsová otevřela oči. „Přiznám se.“

Soudní síň byla nabitá k prasknutí. Sachsová zahlédla Masona Cermaina a pár dalších policistů. A taky zachmuřený manželský pár v první řadě pravděpodobně rodiče Jesseho Corna. Zoufale jim chtěla něco říct, ale jejich opovržlivý výraz ji ihned umlčel. Viděla pouze dva obličeje, které se na ni dívaly laskavě: Mary Beth McConnellovou a podsaditou ženu, nejspíše její matku. Po Lucy Kerrové ani po Lincolnu Rhymovi zatím nebylo ani vidu, ani slechu.

Sachsová předpokládala, že Rhyme nemá to srdce, aby přihlížel, jak ji odvádějí v řetězech. A vlastně to bylo v pořádku: ani ona by ho nechtěla vidět v podobné situaci. Soudní sluha ji odvedl na lavici obžalovaných. Pouta jí nechal na rukou. Vedle se posadil Sol Geberth.

Do sálu vešel soudce. Všichni přítomní povstali a šlachovitý muž v objemném černém taláru důstojně usedl na vysokou stolici.

Několik minut se probíral dokumenty a hovořil se svým asistentem. Nakonec přikývl a asistent řekl: „Lid státu Severní Karolína versus Amélie Sachsová.“

Soudce kývl na státního zástupce z Raleighu. Vysoký muž se stříbrnými vlasy povstal.

„Ctihodnosti, obžalovaná a stát uzavřeli dohodu, podle níž se obžalovaná doznává k vině za zabití druhého stupně ve věci úmrtí policejního důstojníka Jesseho Randolpha Corna. Stát se zříká veškerých dalších obvinění a doporučuje trest v délce trvání pěti let, bez možnosti podmínečného propuštění či snížení výše trestu.“

„Slečno Sachsová, prodiskutovala jste tuto dohodu se svým obhájcem?“

„Ano, Ctihodnosti.“

„A sdělil vám obhájce, že máte právo ji odmítnout a přistoupit na líčení před porotou?“

„Ano.“

„Jste tedy srozuměna s tím, že přijetím této dohody se prohlašujete za vinnou z trestného činu zabití?“

„Ano.“

„Dospěla jste k tomuto rozhodnutí z vlastní vůle?“

Sachsová si vzpomněla na svého otce a na Nicka. A na Lincolna Rhyma.

„Ano, dospěla.“

„Nu dobrá. Amélie Sachsová, cítíte se vinna z trestného činu zabití druhého stupně, jak je formulován v obžalobě?“

„Ano, Ctihodnosti.“

„Ve světle doporučení státního zástupce vstupuje dohoda v platnost a tímto vás odsuzuji k…“

Červené kožené dveře na chodbu se otevřely směrem dovnitř a do soudní síně vjel s pronikavým bzučením invalidní vozík Lincolna Rhyma. Soudní sluha se mu pokoušel otevřít i druhé křídlo, ale Rhyme zřejmě spěchal, a tak se přes dveře jednoduše prokodrcal.

Za ním kráčela Lucy Kerrová.

Soudce zvedl hlavu a chystal se narušitele pokárat. Když ovšem viděl invalidní vozík, stejně jako většina lidí nasadil masku politické korektnosti, kterou Rhyme nesnášel, a neřekl nic. Otočil se zpátky k Sachsové.

„Tímto vás odsuzuji k pěti letům…“

„Promiňte, Ctihodnosti,“ ozval se Rhyme. „Potřebuji na minutku hovořit s obžalovanou a jejím advokátem.“

„Ovšem,“ namítl soudce, „řízení je v plném proudu. Můžete s nimi hovořit někdy později.“

„Při vší úctě, Ctihodnosti,“ odvětil Rhyme, „s nimi potřebuji hovořit ihned.“

Také on přitom mumlal, ale daleko hlasitěji než soudce.

Konečně zase v soudní síni. Jako za starých časů.

Většina lidí se domnívá, že jediným úkolem kriminalisty je nalézání a analýza důkazů. Když však Lincoln Rhyme šéfoval Oddělení pro vyšetřování a zdroje na newyorské policii, věnoval svědectvím před soudem téměř stejnou dobu jako laboratorní práci. A býval dobrým odborným svědkem. (Rhymova bývalá manželka Blaine dokonce často tvrdila, že se Rhyme před lidmi, včetně jí samotné, raději předvádí, než aby s nimi spolupracoval.) Rhyme nyní opatrně přijel až k zábradlí, které oddělovalo lavice protistran od sedaček pro veřejnost. Pohlédl na Amélii Sachsovou a ten pohled mu téměř zlomil srdce. Během tří dnů, které Sachsová strávila ve vězení, povážlivě zhubla a její tvář nabrala nezdravě žlutou barvu.

Kdysi ohnivě rudé vlasy měla nyní špinavé a pevně sepnuté do drdolu, který nosívala při ohledávání místa činu, aby pramínky vlasů nekontaminovala důkazy. Její jinak nádherná tvář vypadala v takových chvílích přísně a odměřeně.

Geberth přistoupil k Rhymovi a sklonil se. Rhyme s ním několik minut rozmlouval. Geberth nakonec přikývl a opět se vztyčil.

„Ctihodnosti, jsem si plně vědom, že toto slyšení se týká dohody o přiznání viny obžalované. Přesto si dovoluji vznést neobvyklý návrh. Na světlo totiž vyšel nový důkaz…“

„…který můžete předložit během líčení před porotou,“ skočil mu do řeči soudce, „pokud vaše mandantka odmítne dohodu o přiznání viny.“

„Nemám v úmyslu soudu cokoliv předkládat. Pouze bych si přál, aby byl stát s tímto novým důkazem obeznámen, a zároveň bych chtěl vědět, zda se můj vážený kolega státní zástupce uvolí vzít tento důkaz na vědomí.“

„Za jakým účelem?“

„Za účelem změny obvinění proti mé mandantce,“ prohlásil Geberth plaše. „Což by poněkud ulehčilo jistě velmi nabitému programu Vaší Ctihodnosti.“

Soudce obrátil oči v sloup, aby dal patřičně najevo, že severská úlisnost nemá v této části Spojených států sebemenší naději na úspěch.

Přesto pohlédl na státního zástupce a zeptal se: „Nuže?“

„Jaký důkaz máte na mysli?“ zeptal se státní zástupce Gebertha.

„Nějakého nového svědka?“

Rhyme se nedokázal déle ovládat.

„Ne,“ prohlásil. „Fyzický důkaz.“

„Vy jste ten Lincoln Rhyme, o kter ém jsem tolik sly šel?“ dotázal se soudce. Jako by v Severní Karolíně působili dva zmrza čení kriminalisté na vozíku.

„Ano, jsem.“

„Kde je ten váš důkaz?“ zeptal se státní zástupce.

„V mé úschově na úřadu šerifa okresu Paquenoke,“ ozvala se Lucy Kerrová.

„Jste ochoten vypovídat pod přísahou?“ zeptal se soudce Rhyma.

„Zajisté.“

„Nemáte nic proti tomu, pane státní zástupce?“ obrátil se soudce na žalující stranu.

„Nemám, Ctihodnosti, ovšem pokud se ukáže, že se jedná pouze o zdržovací taktiku, nebo pokud se zmíněný důkaz ukáže být bezcenným, vznesu proti panu Rhymovi obvinění za maření výkonu spravedlnosti.“

Soudce se na okamžik zamyslel a poté řekl: „Nechť je vzato v úvahu, že tato procedura není oficiální součástí přelíčení. Soud se toliko uvolil vyslechnout svědeckou výpověď před konečnou obžalobou. Výslech se uskuteční v souladu s pravidly vyšetřovacího postupu platnými ve státě Severní Karolína. Nechte přísahat svědka.“

Rhyme zaparkoval vozík před lavicí. Když k němu nejistě přistoupil asistent s biblí, Rhyme rychle řekl: „Ne, nemohu zvednout pravici.“

Nato odříkal předepsaný text: „Slavnostně přísahám, že svědectví, které budu podávat, se zakládá na pravdě.“

Chtěl se setkat se Sachsovou pohledem, ale Sachsová jen tupě zírala na zašlou mozaikovou kachličku na podlaze soudní síně.

Geberth předstoupil před soudce.

„Pane Rhyme, mohl byste uvést své jméno, adresu a povolání?“

„Lincoln Rhyme, Central Park 4Vest 345, New York City. Jsem kriminalista.“

„Tedy soudní vědec, že?“

„Poněkud více než jen soudní vědec, ale soudní věda představuje největší část mé práce.“

„Odkud znáte obžalovanou Améli Sachsovou?“

„Byla mou asistentkou a spolupracovnicí při celé řadě kriminálních vyšetřování.“

„A jak jste se ocitli v Tanner’s Corner?“

„Pomáhali jsme zde šerifu Jamesi Bel ovi a úřadu šerifa okresu Paquenoke. Vyšetřovali jsme vraždu Billyho Staila a únosy Lydie Johanssonové a Mary Beth McCormellové.“

„Takže vy tvrdíte, pane Rhyme,“ pokračoval Geberth, „že jste získal nový důkaz, který souvisí s projednávaným případem?“

„Ano.“

„Jaký je to důkaz?“

„Poté, co jsme se dozvěděli, že Billy Stail odešel do Blackwater Landing zavraždit Mary Beth McConnellovou, začal jsem spekulovat, proč to udělal. A dospěl jsem k závěru, že dostal za její vraždu zaplaceno. Takže…“

„Proč si myslíte, že dostal zaplaceno?“

„To je přece zřejmé,“ zabručel Rhyme.

Vždy měl jen pramálo trpělivosti s nepodstatnými otázkami a Geberth se odchyloval od scénáře.

„Podělte se s námi o své úvahy, prosím.“

„Billy neměl k Mary Beth žádný citový vztah. A stejně tak nebyl zapleten do vyvraždění rodiny Garretta Hanlona. Dokonce Mary Beth vůbec neznal. K jejímu zavraždění tedy nebyl motivován jinak než finančním prospěchem.“

„Pokračujte.“

„Člověk, který ho najal, mu pochopitelně nehodlal zaplatit šekem, nýbrž hotově. Policistka Kerrová odjela do domu rodičů Billyho Staila a obdržela svolení k jeho prohlídce. Pod Billyho matrací pak objevila deset tisíc dolarů.“

„To, co tam bylo, je…“

„Co kdybyste mě to nechal dokončit?“ zeptal se Rhyme advokáta.

„Dobrý nápad, pane Rhyme,“ souhlasil soudce. „Myslím, že vám k tomu pan obhájce položil dobré základy.“

„S pomocí policistky Kerrové jsem provedl analýzu papilárních linií, tedy rozbor otisků prstů nalezených na horních a dolních bankovkách jednotlivých balíčků. Celkem jsem objevil šedesát jedna latentních otisků. Kromě otisků Billyho Staila se na bankovkách nacházely rovněž otisky další osoby zapletené do případu. Policistka Kerrová poté obdržela povolení k prohlídce domu této osoby.“

„Vy jste dům prohledával také?“ zeptal se soudce.

Rhyme odpověděl s nucenou trpělivostí:

„Ne. Já ne. Neprojel jsem dveřma. Ale řídil jsem prohlídku, kterou prováděla policistka Kerrová. Uvnitř domu nalezla účtenku od koupě lopaty totožné s vražednou zbraní a osmdesát tři tisíc dolarů v hotovosti, které byly převázány stejnými páskami jako dva balíčky bankovek nalezené v domě Billyho Staila.“

To nejlepší si Rhyme jako obvykle nechal na konec. Dramatickým hlasem prohlásil: „Kromě toho našla policistka Kerrová rovněž úlomky kostí v ohništi za domem. Tyto úlomky se přitom shodují s nalezenými kostmi členů rodiny Garretta Hanlona.“

„Čí je to vlastně dům?“

„Policisty Jesseho Corna. “

V lavicích pro veřejnost nastal hlasitý šum. Státní zástupce zachoval klid, ale přesto se lehce zavrtěl na židli, zašoupal nohama o dlážděnou podlahu a zašeptal cosi kolegům, aby s nimi uvážil důsledky Rhymova odhalení. Jesseho rodiče v první lavici se na sebe šokovaně podívali; jeho matka zavrtěla hlavou a dala se do pláče.

„Co přesně tím chcete říci, pane Rhyme?“ zeptal se soudce.

Rhyme odolal pokušení sdělit soudci, že je to jasné jako facka, a omezil se na prohlášení: „Chci tím říci, Ctihodnosti, že Jesse Corn byl jedním z lidí, kteří se spolu s Jimem Bel em a Stevem Farrem spikli na vyvraždění rodiny Garretta Hanlona před pěti lety a poté i na zavraždění Mary Beth McConnel ové před několika dny.“

No jo, v tomhle městě žije pár sršňů.

Soudce se opřel o židli.

„Toto se mě již netýká. Dohodněte se mezi sebou.“ Pokynul Geberthovi a státnímu zástupci. „Dávám vám pět minut, po jejichž uplynutí obžalovaná buďto přijme dohodu o přiznání, anebo stanovím výši kauce a termín líčení před porotou.“

Státní zástupce se obrátil na Gebertha.

„To přece ještě neznamená, že Jesseho nezabila. I kdyby byl Corn spolupachatelem, nic to nemění na skutečnosti, že se stal obětí zabití.“

Tentokráte obrátil oči v sloup Geberth.

„Ale prosím vás,“ utrousil, jako by byl státní zástupce jen pomalejší student. „To vše přece znamená, že Jesse Corn jednal nad rámec svých pravomocí policejního důstojníka a že byl v okamžiku, kdy zasahoval proti Garrettovi, ozbrojeným a nebezpečným zločincem. Jim Bell ostatně sám přiznal, že měli v plánu chlapce mučit, aby jim prozradil místo pobytu Mary Beth McConnellové. A není pochyb o tom, že Corn by se po objevení té chaty býval postavil po bok Culbeauovi, aby zavraždil Lucy Kerrovou a ostatní policisty.“

Soudce těkal očima ze strany na stranu, jako by sledoval neopakovatelnou tenisovou výměnu.

„Já se soustředím pouze na projednávaný zločin,“ namítl státní zástupce. „Zda se Jesse Corn chystal někoho zabít, či nikoliv, tady nehraje roli.“

Geberth pomalu zavrtěl hlavou a oznámil zapisovateli:

„Přerušujeme svědeckou výpověď. Toto je mimo záznam.“

Znovu se obrátil ke státnímu zástupci.

„Jaký má toto řízení smysl? Vždyť ten Corn byl vrah.“

Rhyme se přidal ke Geberthovi.

„Klidně s tím vylezte před porotu,“ řekl státnímu zástupci. „Co si myslíte, že budou porotci cítit, když jim oznámíme, že obětí se stal podplacený policista, který měl v plánu mučit nevinného chlapce tak dlouho, dokud mu neprozradí místo úkrytu mladé dívky, kterou pak hodlal zavraždit?“

„Tenhle zářez na pažbě přece mít nechcete,“ přizvukoval Geberth. „Máte už Bella, máte jeho švagra, soudního patologa…“

Než stačil státní zástupce opět začít protestovat, Rhyme na něj pohlédl a tichým hlasem řekl: „Pomůžu vám.“

„Cože?“ zeptal se zástupce.

„Vy dobře víte, kdo za tím vším stojí, že ano? Vy víte, kdo vyvraždil polovinu obyvatel Tanner’s Corner.“

„Henry Davett,“ odpověděl státní zástupce. „Četl jsem protokoly a svědecké výpovědi.“

„A jak si proti němu stojíte?“ zeptal se Rhyme.

„Moc dobře ne. Neexistují žádné důkazy. A stejně tak nelze nalézt spojitost mezi ním a Bellem nebo kýmkoliv jiným ve městě. Jednal pomocí prostředníků, kteří buďto zapírají, nebo jsou mimo naši soudní pravomoc.“

„A vy ho nechcete dopadnout?“ zeptal se provokativně Rhyme. „Než zemřou další lidé na rakovinu? Než onemocní další děti a spáchají sebevraždu? Než se narodí další nemluvňata s vrozenými vadami?“

„Samozřejmě, že ho chci dopadnout.“

„Pak ovšem potřebujete mě. V celém státě nenajdete kriminalistu, který by mohl Davetta usvědčit. Já to dokážu.“

Rhyme pohlédl na Sachsovou. V jejích očích zahlédl slzy. Dobře věděl, že se jí teď hlavou honí jediná myšlenka: ať už pújde do vězení, nebo ne, hlavně že nezabila nevinného člověka.

Státní zástupce si zhluboka povzdechl. Přikývl a překotným hlasem jako by si to ještě mohl rozmyslet Rhymovi řekl: „Platí.“

Pohlédl k soudnímu stolci.

„Ctihodnosti, v případu Lid versus Sachsová stahuje stát veškerá obvinění.“

„Soud bere na vědomí,“ odpověděl znuděně soudce. „Obžalovaná se propouští. Další případ.“

Dokonce se ani neobtěžoval klepnout kladívkem.

45

„Nevěděl jsem, jestli se objevíš,“ řekl Lincoln Rhyme.

Vlastně ho to opravdu překvapilo.

„Však jsem taky nevěděla, jestli přijdu,“ odpověděla Sachsová. Nacházeli se v nemocničním pokoji léčebného střediska v Avery.

„Zrovna jsem byl navštívit Thoma na pátém patře,“ řekl Rhyme. „Docela zvláštní pocit já jsem pohyblivější než on.“

„Jak je na tom?“

„Bude v pořádku. Zítra nebo pozítří by ho měli pustit. Říkal jsem mu, že teď uvidí fyzioterapii z úplně jiného úhlu. Moc se tomu nesmál.“

Příjemná guatemalská dívka Rhymova dočasná ošetřovatelka se posadila do kouta a začala plést červenožlutou šálu. Zdálo se, že zatím Rhymovým náladám odolává, i když měl Rhyme pocit, že je to dáno spíše tím, že ještě neumí tak dobře anglicky, aby rozuměla jeho četným jízlivostem a urážkám.

„Víš, Sachsová,“ začal Rhyme, „když jsem se dozvěděl, že jsi vysekala Garretta z vazby, napadlo mě, žes to udělala částečně i proto, abys mi dala možnost rozmyslet si tu operaci.“

Améliiny rty á la Julia Robertsová se prohnuly úsměvem.

„Možná to bylo trošku i proto.“

„Takže jsi dneska přišla, abys mi ji rozmluvila?“

Sachsová vstala ze židle a přešla k oknu.

„Hezký výhled.“

„Takový klidný, že? Vodotrysk, zahrada… a spousta kytek. Akorát nevím, co je to za druh.“

„Lucy by ti to řekla. Vyzná se v rostlinách stejně dobře jako Garrett v broucích. Pardon, vlastně v hmyzu. Brouk je pouze jeden druh hmyzu… Ne, Rhyme, nepřišla jsem, abych ti něco rozmlouvala. Přišla jsem, abych teď byla s tebou a abych s tebou byla i na pooperační místnosti, až se probudíš.“

„Změnila jsi názor?“

Sachsová se k němu otočila. „Když jsem byla s Garrettem na útěku, vyprávěl mi o různých věcech, které se dočetl v té své knížce. Miniaturní svět.“

„Po jejím přečtení jsem si začal znovu vážit hovniválů,“ poznamenal Rhyme.

„Ukazoval mi v ní jednu pasáž. Byl to výčet charakteristik zdravých živočichů. A jedna z těch charakteristik zněla, že zdravý živočich se snaží růst a přizpůsobit se svému prostředí. Uvědomila jsem si, že přesně totéž musíš dělat i ty, Rhyme. Běž na tu operaci. Nemůžu ti v ní bránit.“

Rhyme chvíli mlčel a pak řekl: „Já vím, že mě nevyléčí, Sachsová. Ale co je podstatou naší práce? Drobná vítězství. Občas najdeme vlákno, občas částečný latentní otisk, sem tam pár zrnek písku, která nás mohou dovést až k domu pachatele. O nic víc nám nejde jen o drobné úspěchy. Já vím, že už z tohohle křesla nikdy nevstanu. Ale potřebuju drobné vítězství. A možná i schopnost chytit tě doopravdy za ruku.“

Sachsová se předklonila, vášnivě Rhyma políbila a posadila se na postel.

„Jak se to tváříš, Sachsová? Připadáš mi nějak nesvá.“

„Ta pasáž v Garrettově knížce…“

„Jo.“

„Byla tam ještě jedna charakteristika zdravého živočicha.“

„Jaká?“ zeptal se Rhyme.

„že každý zdravý živočich se snaží o zachování druhu.“

„Mám to chápat jako další pokus o dohodu?“ zamumlal Rhyme.

„Jako další svérázné přiznání?“

„Třeba bychom si o tom mohli trochu popovídat, až se vrátíme do New Yorku.“

Ve dveřích se objevila sestra. „Potřebuji vás na předoperační přípravu, pane Rhyme. Jste připravený?“

„To víte, že jsem…“ Otočil hlavu k Sachsové. „Jasně, popovídáme si o tom.“

Sachsová ho znovu políbila a stiskla mu levou ruku, u které cítila sotva znatelný tlak prsteníčku.

Obě ženy seděly vedle sebe v proudech slunečních paprsků.

Dva papírové pohárky s mimořádně špatnou kávou z automatu stály před nimi na oranžovém stole posetém hnědými spáleninami od cigaret z doby, kdy se ještě v nemocnicích smělo kouřit.

Amélie Sachsová pohlédla na Lucy Kerrovou, která seděla v předklonu se sepjatýma rukama a vypadala zkroušeně.

„Co se děje?“ zeptala se jí Sachsová. „jste v pořádku?“

Lucy na chvíli zaváhala a nakonec řekla: „Ve vedlejším křídle je onkologie. Strávila jsem tam celé měsíce. Před operací i dlouho po ní.“ Zavrtěla hlavou. „Nikdy jsem to nikomu neřekla, ale na Den díkůvzdání poté, co mě opustil Buddy jsem šla právě sem. Prostě jsem tu jen tak trčela a dávala si se sestrama kafe a sendviče s tuňákem. Není to legrační? Mohla jsem jet k rodičům a bratrancům do Raleighu a mít tam krocana s omáčkou. Nebo k sestře a jejímu muži do Martinsville k Benovým rodičům. Jenže já chtěla být tam, kde jsem se cítila doma. Což rozhodně nebylo v mém domě.“

„Když mi umíral táta,“ řekla Sachsová, „strávily jsme s mámou v nemocnici troje svátky. Díkůvzdání, Vánoce a Nový rok. Táta tehdy žertoval. Říkal, že si už máme rovnou rezervovat i Velikonoce. Jenže se jich už nedožil.“

„A vaše matka ještě žije?“

„No jo. Dokonce je na tom líp než já. Já mám po tátovi artritidu. Jako řemen.“

Sachsová téměř zavtipkovala, že právě proto tak dobře střílí aby se nemusela honit za pachateli. Naštěstí si však zavčas vzpomněla na Jesseho Corna a díru po kulce v jeho čele a raději se odmlčela.

„Bude v pořádku, uvidíte,“ řekla Lucy. „Myslím Lincoln.“

„No já nevím,“ odvětila Sachsová.

„Mám takové tušení. Když toho máte za sebou tolik co já myslím po nemocnicích, vypěstujete si intuici.“

„Díky,“ řekla Sachsová.

„Jak dlouho to podle vás potrvá?“ zeptala se Lucy.

Celou věčnost…

„Doktorka Weaverová říkala čtyři hodiny.“

V dálce zaslechly útržek prázdného a strojeného dialogu z nějaké nekonečné telenovely. Slabounké zapípání pageru. Zazvonění.

A lidský smích.

Kdosi prošel kolem a zastavil se.

„Ahoj, dámy.“

„Lydio,“ řekla Lucy a usmála se. „Jak se máš?“

Před nimi stála Lydia Johanssonová. Sachsová ji nejdříve nepoznala, protože Lydia měla na sobě zelený plášť a čepec. Sachsová si vzpomněla, že Lydia zde pracuje jako zdravotní sestra.

„Slyšelas to?“ zeptala se Lucy. „že zatkli Jima a Steva? Kdo by to byl řekl?“

„V životě by mě to nenapadlo,“ řekla Lydia. „Povídá si o tom celé město.“ Na chvíli se zarazila. „Jdeš na prohlídku na onkologi ?“

„Ne. Pan Rhyme tady má dneska operaci páteře. Tak jsme mu přišly fandit.“

„No tak to mu tedy držím palce,“ řekla Lydia Sachsové.

„Děkuji vám.“

Mohutná dívka znovu vyrazila po chodbě, zamávala a zmizela v jakýchsi dveřích.

„Milá holka,“ poznamenala Sachsová.

„Dokážete si představit, co to je být sestrou na onkologi ? Když jsem šla na operaci, trávila se mnou na pokoji celé dny. Snažila se chovat co nejsrdečněji. Vlastně měla víc odvahy než já.“

Lydia však už byla v Améliiných myšlenkách kdesi velmi daleko. Amélie se podívala na nástěnné hodiny. Jedenáct. Operace měla každou minutou začít. Snažil se být příjemný.

Předoperační sestra mu vysvětlovala spoustu věcí a Lincoln Rhyme chápavě pokyvoval hlavou. Valium už však na něj začínalo působit a on byl myšlenkami úplně jinde. Chtěl sestře říct, ať raději mlčí a dělá svou práci, ale nemohl se zbavit dojmu, že k lidem, kteří člověku zakrátko rozříznou krk, je radno se chovat nanejvýš zdvořile.

„Vážně?“ řekl, když se sestra odmlčela. „To je zajímavé.“

Aniž by měl nejmenší tušení, co mu sestra říkala.

Nato se dostavil ošetřovatel a převezl Rhyma z předoperační místnosti na sál. Dvě sestry ho přeložily z vozíku na operační stůl. Jedna pak přešla na druhou stranu sálu a začala vytahovat z autoklávu nástroje.

Operační sál vypadal neformálněji, než Rhyme očekával. Povinné zelené kachličky, chromované přístroje, instrumentý, hadičky.

Ale také spousta lepenkových krabic. A magnetofon. Rhyme se chtěl zeptat, jakou hudbu hodlají operatéři poslouchat, ale pak si uvědomil, že bude celou dobu v limbu a kvalita hudební produkce mu bude naprosto šumafuk.

„To je teda legrační,“ zamumlal opile na sestru, která stála vedle něj. Sestra se otočila. Rhyme viděl nad rouškou pouze její oči.

„Copak?“ zeptala se.

„že mě budou operovat na jediném místě, kde potřebuje umrtvení. Kdyby mi vytahovali slepé střevo, mohli by řezat rovnou.“

„To je opravdu legrační, pane Rhyme.“

Rhyme se krátce zasmál a pomyslel si: Tak. A už mě zná.

Podíval se na strop v zastřené a přemýšlivé náladě. Lincoln Rhyme dělil lidi do dvou kategorií: na lidi cesty a lidi cíle. Někteří lidé měli cestu raději než samotné místo určení. On sám byl oproti tomu svým založením člověkem cíle, jeho cílem bylo nacházet odpovědi na nejrůznější odborné otázky a v jejich řešení nalézal větší uspokojení než v procesu hledání. Když však teď ležel na zádech a díval se na chromovaný kryt operačního světla, cítil pravý opak.

Raději by i nadále setrvával ve stavu naděje a vychutnával si opojný pocit očekávání. Anestezioložka, zřejmě původem Indka, mu zabodla do paže jehlu, připravila injekci a nasadila ji na trubičku připojenou k jehle.

Měla nesmírně zručné prsty.

„Jste připraven se trochu prospat?“ zeptala se se slabým zpěvným přízvukem.

„Jako vždycky,“ zamumlal Rhyme.

„Až vám píchnu tu injekci, požádám vás, abyste odpočítával od sta. Usnete, ani nebudete vědět jak.“

„Jaký je rekord?“ zavtipkoval Rhyme.

„V odpočítávání? Jeden pán, který byl daleko větší než vy, se dostal na sedmdesát devět, než konečně usnul.“

„Já to dotáhnu na pětasedmdesát.“

„Jestli se vám to podaří, necháme po vás pojmenovat operační sál,“ odvětila netečně anestezioložka.

Rhyme přihlížel, jak mu Indka vstřikuje do žíly čirou tekutinu. Otočila se a pohlédla na monitor. Rhyme začal počítat: „Sto, devadesát devět, devadesát osm, devadesát sedm…“

Druhá sestra, která ho před chvílí oslovila jménem, se k němu naklonila a tichým hlasem řekla: „Nazdárek.“

V jejím hlase bylo cosi divného.

Rhyme se na ni podíval.

„Já jsem Lydia Johanssonová,“ pokračovala sestra. „Vzpomínáte si na mě?“

Než stačil Rhyme odpovědět, že pochopitelně ano, Lydia ponurým šeptem dodala: „Jim Bell mě požádal, abych se s vámi rozloučila.“

„Ne!“ zamumlal Rhyme.

Anestezioložka nespouštěla oči z monitoru a řekla: „Jen klid. Uvolněte se. Všechno je v pořádku.“

Lydia přiložila ústa na pár centimetrů k Rhymovu uchu a zašeptala: „Copak vás nikdy nenapadlo, jak se Jim se Stevem Parrem dozvídali, kdo má ve městě rakovinu?“

„Ne! Přestaňte!“

„Předávala jsem Jimovi jejich jména, aby se Culbeau mohl postarat o to, že budou mít nehodu. Jim Bell je můj milenec. Chodíme spolu už hezkých pár let. To on mě poslal do Blackwater Landing, když Garrett unesl Mary Beth. Toho rána jsem tam měla položit květiny a pak se tam jen tak poflakovat pro případ, že se tam objeví Garrett. Měla jsem ho zabavit, a dát tak Jessemu s Edem příležitost ho dopadnout. Ed Schaefferbyl taky náš člověk. Ti dva ho pak měli přinutit, aby jim prozradil, kde ukrývá Mary Beth. Jenže nikdo nepočítal s tím, že mě Garrett unese.“

No jo, v tomhle městě žije pár sršňú…

„Přestaňte!“ křičel ze všech sil Rhyme, ale vyšlo z něj jen tiché zamumlání.

„Už je to patnáct vteřin,“ ohlásila anestezioložka. „Možná přece jen ten rekord překonáte. Počítáte vůbec? Neslyším vás počítat.“

„Budu celou dobu u vás,“ řekla Lydia a pohladila Rhyma po čele. „Při takové operaci se toho může spousta přihodit, víte? Třeba ucpaná kyslíková trubice nebo nesprávné léky. Kdo ví? Možná vás to zabije, možná upadnete do kómatu. Ale rozhodně už nebudete schopen svědčit.“

„Počkejte,“ skuhral Rhyme, „počkejte!“

„Ha!“ usmála se anestezioložka a nespouštěla oči z monitoru.

„Dvacet vteřin. Myslím, že opravdu vyhrajete, pane Rhyme.“

„Já myslím, že ne,“ zašeptala Lydia a pomalu se postavila.

Ve stejném okamžiku celý sál v Rhymových očích zešedl a vzápětí zčernal. 46

Toto je opravdu jedno z nejkrásnějších míst na světě, pomyslela si Amélie Sachsová. Až na to, že je to hřbitov.

Pietní místo městečka Tanner’s Corner se nacházelo těsně pod vrcholkem zvlněného kopce s výhledem na řeku Paquenoke o pár kilometrů níže. Přímo ze hřbitova byl pohled na okolí ještě krásnější než ze silnice, odkud ho Sachsová poprvé viděla cestou z Avery. Přimhouřila oči před sluncem a všimla si lesknoucího se pásu Blackwater Canal v místě, kde se vléval do řeky. Zdálky vypadal dokonce i tento tmav ý a ponurý kanál, který tolika lidem způsobil tolik žalu, jako líbezná a malebná říčka.

Sachsová stála v malém hloučku lidí nad otevřeným hrobem.

Jeden z hřbitovních zřízenců do něj právě ukládal urnu s popelem. Vedle Amélie stála Lucy Kerrová. Garrett postával opodál. Na opačné straně hrobu rozjímal Mason Germain s Thomem, který se opíral o hůl a opět měl na sobě dokonale nažehlené kalhoty a košili.

Kolem krku si uvázal odvážnou kravatu s divokým červeným vzorem, která však nějakým zázrakem nenarušovala pietnost okamžiku.

Byl zde i Fred Dellray v černém obleku, který stál osaměle poněkud stranou a tvářil se zamyšleně jako by si v duchu odříkával pasáž z nějaké filozofické knihy, které tak rád četl. Kdyby měl na sobě bílou košili namísto zelené se žlutými puntíky, silně by připomínal reverenda černošského hnutí Národ islámu.

Nebyl zde žádný kněz, který by vedl obřad, přestože se všichni nacházeli v silně nábožensky založeném státě a zajisté zde bylo k dispozici přinejmenším deset duchovních, kteří by se tohoto úkolu milerádi ujali. Ředitel hřbitova se nyní rozhlédl po shromáždění a dotázal se, zda chce někdo pronést řeč. Když se všichni začali rozhlížet kolem sebe a hledat případné dobrovolníky, zalovil Garrett ve svých pytlovitých kalhotách a vytáhl otrhanou knihu Miniaturní svět.

Zadržovaným hlasem začal číst: „Jsou lidé, kteří tvrdí, že žádná nadpozemská síla neexistuje, ale tento cynický názor bezpochyby neobstojí při bližším pohledu na říši hmyzu, který byl obdařen bezpočtem úžasných a neuvěřitelných vlastností: křídly tak tenkými, jako by ani nebyly vytvořeny z živé hmoty, těly bez jediného miligramu nadbytečné hmotnosti, detektory rychlosti větru fungujícími s přesností na nepatrný zlomek kilometrů za hodinu, nohama s tak vysokou stabilitou, že podle nich strojní inženýři konstruují roboty, a především nepřekonatelnou schopností přežít tváří v tvář drtivé přesile člověka, dravců a přírodních živlů. Ve chvílích zoufalství si můžeme vždy znovu vzít příklad z důmyslnosti a vytrvalosti těchto úžasných tvorů a nalézt v nich útěchu i ztracenou víru.“

Garrett zvedl hlavu, zavřel knihu a nervózně zaťukal nehty. Pohlédl na Sachsovou a zeptal se: „Nechcete něco říct?“

Sachsová však pouze zavrtěla hlavou.

Nikdo další již nepromluvil, takže se všichni po několika minutách ticha sebrali a začali vycházet po klikaté cestě na vrchol kopce.

Než se přehoupli přes hřeben, který vedl k malému prostranství pro pohoštění, začali již hřbitovní zřízenci zasypávat hrob.

Sachsová ztěžka oddechovala, když kráčeli k vrcholku obrostlému stromy, vedle něhož se nacházelo nevelké parkoviště.

Vzpomněla si na Lincolnova slova: To není špatný hřbitov. Nevadilo by mi být pohřben na takovém místě…

Zastavila se, aby si setřela z obličeje pot a popadla dech; severokarolínské vedro stále nepolevovalo. Garrett jako by však horko vůbec neregistroval. Proběhl kolem Sachsové a začal vynášet z Lucyina auta tašky s jídlem.

Na pořádání pikniku to nebyla právě nejvhodnější doba ani místo, ale Sachsová usoudila, že kuřecí salát a meloun jsou stejně vhodným způsobem, jak uctít zemřelé, jako cokoliv jiného.

A samozřejmě skotská. Sachsová prohledala několik nákupních tašek, až konečně našla láhev osmnáct let starého Macallanu. Se slabým lupnutím vytáhla z hrdla zátku.

„Á, múj oblíbený zvuk,“ řekl Lincoln Rhyme.

Opatrně projel po nerovné trávě a zastavil se vedle Sachsové. Svah vedoucí k hřbitovu byl pro jeho vozík příliš strmý, a tak musel Rhyme počkat na parkovišti. Tiše shora přihlížel, jak ostatní pohřbívají zpopelněné kosti, které Mary Beth nalezla v Blackwater Landing ostatky Garrettovy rodiny.

Sachsová nalila skotskou do Rhymovy sklenice opatřené dlouhou slámkou a pak nalila i sobě. Všichni ostatní popíjeli pivo.

„Ten pančovaný alkohol je opravdu svinstvo, Sachsová,“ poučoval Rhyme. „Za každou cenu se mu vyhýbej. Tohle je daleko lepší.“

Sachsová se rozhlédla kolem sebe.

„Kde je ta dívka z nemocnice? Ta tvoje ošetřovatelka?“

„Myslíš paní Ruizová?“ zabručel Rhyme. „Bylo to beznadějné. Utekla. Nechala mě na holičkách.“

„že utekla?“ ušklíbl se Thom. „vždyť jsi ji dohnal k šílenství. Tos ji mohl rovnou vyhodit.“

„Byl jsem úplný svatoušek,“ bránil se Rhyme.

„Nemáš teplotu?“ zeptal se Thom.

„Nemám,“ zamumlal Rhyme. „A ty?“

„Asi ano. Ale já aspoň nemám vysoký tlak.“

„No jasně, vždyť máš v těle díru.“

Ošetřovatel však trval na svém. „Měl bys…“

„Řekl jsem, že mi nic není.“

„…zajet trochu dál do stínu.“

Rhyme cosi zabručel a začal nadávat na nerovnou zem, ale nakonec se mu podařilo domanévrovat až do příjemného chládku.

Garrett pečlivě pokládal na lavici pod stromem jídlo, pití a ubrousky.

„Jak se cítíš?“ zeptala se Sachsová šeptem Rhyma. „A než začneš reptat i přede mnou nemluvím teď o horku.“

Rhyme pokrčil rameny tohle bylo tiché zareptání, které mělo znamenat: jsem v naprostém pořádku.

Jenže Rhyme v pořádku nebyl. Stimulátor bráničního nervu mu pumpoval do těla proud, aby pomohl plicím dýchat. Rhyme tento přístroj nesnášel před pár lety se naučil žít bez něj, ale nebylo nejmenších pochyb, že právě nyní ho nutně potřebuje. Předevčírem na operačním stole mu Lydia Johanssonová málem zastavila dech navždy. Když se v čekárně nemocnice v Avery rozloučila s Lucy a Amélií Sachsovou, všimla si Sachsová, že Lydia zmizela ve dveřích s nápisem NEUROCHIRURGIE.

„Neříkala jste, že Lydia pracuje na onkologi ?“ zeptala se Lucy.

„Ano, to pracuje.“

„Tak proč šla do těch dveří?“

„Třeba se chce pozdravit s Lincolnem,“ nadhodila Lucy.

Sachsová však věděla, že není běžné, aby se zdravotní sestry zdvořile vítaly s pacienty před operací.

A pak ji napadlo, že Lydia musela vědět o všech nových případech rakoviny mezi občany Tanner’s Corner. Uvědomila si, že někdo musel Bellovi předávat informace o nových pacientech o třech lidech z Blackwater Landing, které Culbeau se svými kumpány později zabil.

A kdo jiný by se k tomu hodil více než sestra z onkologie? Tahle myšlenka byla trochu přitažená za vlasy, ale Sachsová se o ni přesto podělila s Lucy, která vytáhla mobilní telefon a naléhavě zavolala na telefonní společnost, jejíž bezpečnostní oddělení urychleně sestavilo seznam Bellových hovorů. Byly mezi nimi stovky telefonátů Lydii.

„Ona ho chce zabít!“ vykřikla Sachsová.

A obě ženy jedna s nataženou pistolí se vřítily na operační sál právě ve chvíli, kdy se doktorka Weaverová chystala provést řez. Scéna jako vystřižená z neuvěřitelně přehnaného seriálu Pohotovost.

Lydia propadla panice a ve snaze dokončit úkol, který jí zadal Bell, hbitě vytrhla kyslíkovou trubici z Rhymova hrdla dříve, než ji obě policistky stačily zneškodnit. Následkem traumatu a podaných anestetik selhaly Rhymovi plíce. Doktorka Weaverová sice Rhyma oživila, ale jeho dýchání stále nebylo dostatečné, a tak musel být napojen na plicní ventilátor. To bylo samo o sobě velice špatné. Ještě horší ovšem bylo, že doktorka Weaverová odmítla i přes Rhymův neskonalý vztek a znechucení provést operaci přinejmenším po dobu příštích šesti měsíců než se jeho plicní činnost vrátí do normálního stavu. Rhyme se na ni pokusil naléhat, ale doktorka se chovala stejně svéhlavě jako on. Sachsová usrkla trochu skotské.

„Řekla jsi Rolandu Bellovi o jeho bratranci?“ zeptal se Rhyme. Sachsová přikývla. „Nesl to těžce. Říkal, že Jim byl vždycky černá ovce, ale nikdy by prý do něj neřekl, že provede něco takového. Docela jím to otřáslo.“ Pohlédla severovýchodním směrem. „Koukej,“ řekla. „Víš, co to je?“

Rhyme se pokusil sledovat její pohled. „Ale na co se díváš?“ zeptal se. „Na obzor? Na nějaký mrak? Na letadlo? Zasvěť mě, Sachsová.“

„Na Great Dismal Swamp. Tím směrem je jezero Drummond.“

„Úžasné,“ řekl Rhyme sarkasticky.

„Je plné duchů,“ dodala Sachsová jako turistický průvodce.

Vtom se k ním přišourala Lucy a nalila si do papírového kelímku trochu skotské. Usrkla a zašklebila se.

„To je hrůza. Chutná to jako mýdlo.“

Otevřela si plechovku piva.

„Jedna láhev stojí osmdesát dolarů,“ konstatoval Rhyme.

„No tak je to drahé mýdlo.“

Sachsová se dívala, jak si Garrett nabírá do úst plnou hrst bramborových lupínků a pak utíká přes louku.

„Už ti něco přišlo?“ zeptala seLucy Kerrové.

„Myslíš kvůli pěstounství?“ opáčila Lucy a nešťastně zavrtěla hlavou. „Odmítli mě. Nevadí jim prý, že jsem sama. Ale mají připomínky k mé práci. Prý mám jako policistka příliš dlouhou pracovní dobu.“

„Co ti o tom vědí?“ zamračil se Rhyme.

„Nezáleží na tom, co vědí,“ řekla Lucy. „Důležité je, co udělají. Garrett se právě seznamuje s jednou rodinou v Hobethu. Prima lidi. Pořádně jsem si je proklepla.“

O čemž Sachsová ani trochu nepochybovala.

„Ale příští víkend spolu jedeme na výlet.“

Garrett se opodál brouzdal travou a hledal nějaký hmyz.

Když se Sachsová opět otočila, všimla si, že Rhyme pozorně sledoval, jak se zálibně dívá na Garretta.

„Co je?“ zeptala se a zachmuřila obočí nad jeho vážným výrazem.

„Kdyby ses měla s něčím svěřit prázdnému křeslu, Sachsová, co by to bylo?“

Sachsová na chvíli zaváhala. „Myslím, že si to prozatím nechám pro sebe, Rhyme.“

Náhle se Garrett hlasitě zasmál a rozběhl se po trávníku. Honil nějaký hmyz, který si zatím svého pronásledovatele nevšiml. Chlapec ho dohonil, roztáhl ruce, ohnal se a skácel se k zemi. O chvíli později vstal, nakoukl do zavřených dlaní a pomalu se přišoural k lavicím s jídlem.

„Hádejte, co jsem našel,“ zvolal nadšeně.

„Pojď nám to ukázat,“ vybídla ho Amélie Sachsová. „Chci to vidět.“

Advertisements